Hoppa över navigeringslänkarna


Vem vi är

Klubben

Oravaisnejdens Natur r.f. vill tillvarata naturintresset i regionen. Klubben har i detta nu cirka 60 medlemmar, och sysslar med allt som hör naturen och miljövården till, även om det ofta handlar om fåglar.

Vi samlar in fågelobservationer från verksamhetsområdet och bedriver ringmärkningsverksamhet. Två intressanta och framgångsrika projekt som vi har på gång är projekt tornfalk och projekt tornseglare. Speciellt tornfalksprojektet har lyckats över förväntan.

Vi deltar med Kimo åmynning i Natur och Miljös projektkampanj 30 vikar, som syftar till att bevara och restaurera dessa objekt för framtiden. Vid Kimo åmynning har detta lyckats bra genom att kor och hästar fått beta och hålla bort vassen, så att den gamla strandängen har återställts. Nu har bland annat gässen återkommit och rastar där i allt större skaror om höstarna.


Klubbens emblem, ritat av Leif Öling Emblemet ritat av Leif Öling.

Verksamhetsområde

Klubbens nuvarande verksamhetsområde omfattar

 • Vörå, Oravais och Maxmo kommuner
 • Kvevlax i Korsholms kommun
 • Jeppo och Munsala i Nykarleby kommun.
Karta Klicka på kartan för större karta!

Upp


Bli medlem!

Vi vill gärna ha med fler medlemmar, både aktiva och passiva (understödjande). Om du bor i vårt verksamhetsområde och är allmänt naturintresserad, så bli gärna medlem. Vanligtvis är man medlem både i moderorganisationen Natur och Miljö och lokalföreningen ONK. Då får man:

 • Tidningen Finlands Natur 6 nummer per år
 • Naturbladet, klubbens egen tidning, som utkommer en gång per år (förhoppningsvis!)
 • Klubbens fågelrapport hemskickad på posten en gång i året
 • Medlemsinformation om klubbens verksamhet vår och höst

Medlemsavgifter:

 • Vanlig medlemsavgift (Finlands Natur ingår) 32 €.
 • Ungdomar under 25 år (Finlands Natur ingår) 18 €.
 • Gemensam familjeavgift (Finlands Natur ingår) 42 €.
 • Billigare avgift (utan Finlands Natur) 10 €.

Om du redan är "direktansluten" medlem i Natur och Miljö, men inte i ONK, passa på att ansluta dig genast. Du får mer för medlemsavgiften samt lokal information.

Vanlig medlem blir du på Natur och Miljös anslutningssida. Kom ihåg att ange Oravaisnejdens Natur r.f. som lokalförening! Det går också bra att anmäla sig som medlem till vår sekreterare, kontaktuppgifter nedan.


Välkommen!

Upp


Klubbens tillkomst

Klubben startades 1976 av bland andra lärare Christer FG Smeds och fungerade till en början som en skolklubb i Kyrkoby skola i Oravais. Namnet var då Oravais Natur r.f.. Senare utvidgades verksamhetsområdet med grannkommunerna och namnet ändrades till Oravaisnejdens Natur r.f.. Vi införlivades också rätt snart som en lokalförening till den riksomfattande organisationen Natur och Miljö.Kontaktuppgifter

ONK:s styrelse
Funtion
Namn
E-post, Byt ut (SNABEL_A) mot @!
Adress
Postnr
Telefon
Ordförande Tomas Klemets tomas.klemets(SNABEL_A)gmail.com
Gränden 6 66600 Vörå Tel 06-383 2715, 050 581 8058
Vice ordförande Maria Svens maria.svens(SNABEL_A)naturochmiljo.fi


Sekreterare Allan Stenmark allan.stenmark(SNABEL_A)gmail.com Åkervägen 7 66800 Oravais Tel 050 325 4801
Ledamot Ingmar Edfelt ingmar.edfelt(SNABEL_A)hotmail.com Seiplaxvägen 90 66800 Oravais Tel 044 385 0748
Kassör
Tommy Södergård t.sodergard(SNABEL_A)gmail.com Fattiggränd 3 a 2 65610 Korsholm Tel 040 527 2982
Suppleant Bengt Forslund bengt.forslund.58(SNABEL_A)gmail.com Kyrkvägen 261 66850 Jeppo Tel 06-764 2370, 050 339 2099
Suppleant Anne Häggblom
anne.haggblom(SNABEL_A)multi.fi
Kimovägen 40
66800 Oravais
Tel 050 570 0673

Andra
Funtion Namn E-post, Byt ut (SNABEL_A) mot @! Adress Postnr Telefon
Webbansvarig Anders Bäck vilkmo(SNABEL_A)gmail.com Vilkmovägen 125 66640 Maxmo Tel 06-3456201, 050 331 3401
Kontaktperson Allan Stenmark allan.stenmark(SNABEL_A)gmail.com Åkervägen 7 66800 Oravais Tel 06-3850411, 050 325 4801
Intendent och arkivarie Allan Stenmark allan.stenmark(SNABEL_A)gmail.com Åkervägen 7 66800 Oravais Tel 06-3850411, 050 325 4801
Verksamhetsgranskare
Ann-Sofi Bäck
Verksamhetsgranskarens suppleant
Cecilia KäldUpp


Oravaisnejdens Natur r.f.
Webbansvarig:Anders Bäck