Hoppa �ver navigeringsl�nkarna


Oravaisnejdens Natur r.f.

ONK

ÄggGårdsplanskrysset

Räkna arter en timme någon gång 28–29.1.2023Har du sett eller h�rt n�got intressant? Meddela v�r sekreterare

Allan Stenmark
�kerv�gen 7
66800 Oravais
Tel. 06-3850411, 050-3254801

UppSidorna senast uppdaterade 24.01.2023
Oravaisnejdens Natur r.f.
Sidorna och alla bilder, d�r inte annat anges,
gjorda av webbansvarige Anders B�ck.

Sidorna uppfyller WWW-konsistoriets krav p� korrekt HTML 4.0-programmering Sidorna har f�tt Neovizions bronsutm�rkelse 2003

Sidorna uppfyller WWW-konsistoriets krav p� korrekt CSS-programmering