Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2018

Sammanställd av
Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 36 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
Än=sång samt sett fågeln, ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.
Denna sammanställning är bara ett urval av de tidigaste eller senaste observationerna samt de mest intressanta
observationerna. För mera omfattande observationer hänvisas till Tiira, http://www.tiira.fi/index.php.


Jan.

Gråspett 1 p regelbundet. Brännbergskärr, Oravais, Vörå. Atte Kantola.

Jan.

Fasan 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

Jan.

Rapphöna 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

Jan.

Rapphöna 6 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Sven-Erik Örn.

Jan.

Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Håkan Sundvik.

Jan.-maj
Gråspett 3/2 Centrum, Kimo, Oravais. Stig Holmlund.


01.01
Björktrast 15 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

01.01
Bergfink 5 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

01.01
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

01.01
Koltrast 2/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

01.10
Gråsiska 4 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

01.01
Bofink 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Koltrast 1/ p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Havstrut 1 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Gråtrut 8 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Havsörn 4 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Stig Dahlström.

01.01
Storskrake 2/2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Storskrake 2/2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Stig Dahlström.

01.01
Salskrake /1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Stig Dahlström.

01.01
Sjöorre 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Sjöorre 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Sångsvan 10 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Sångsvan 67 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Stig Dahlström.

01.01
Knölsvan 17 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Stig Dahlström.

01.01
Knölsvan 153 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Stig Dahlström.

01.01
Knipa Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Knipa 6 p Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Gråspett 1 5 Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Gråsparv 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Pilfink 60 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Tamduva 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Gråtrut 62 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Björktrast 12 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Sidensvans 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Gråsiska 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Björktrast 40 k Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Gråtrut 10 k Brännars, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Björktrast 6 k Granudden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Koltrast 1 p Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Simon Öling, Marita Kyhr.

01.01
Mindre hackspett 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

01.01
Koltrast 2 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

01.01
Havsörn 1 k Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Svartmes 1 p Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Talltita 4 p Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Tofsmes 1 p Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Trädkrypare 1 p Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Korp 1 k Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Turkduva 2 p Älvdansvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Sidensvans 1 p Älvdansvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Råka 1 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Kaja ca 200 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Gråsiska 23 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Koltrast 1/ p Herrasbacken, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Sidensvans ca 20 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Tamduva 7 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.01
Gråtrut 55 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.01
Gråsparv 40 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.01
Talltita 4 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Tofsmes 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Koltrast 1/ p Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

03.01
Snösiska 1 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund, Jürgen Lehmann,

Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Stare 2 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund, Jürgen Lehmann,

Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Havstrut 1 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund, Jürgen

Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Havsörn 7 p/k Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund, Jürgen

Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Fiskmås 14 p/m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund,

Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Tordmule 1 p Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund,

Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Tobisgrissla 1 p Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund,

Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Storskrake 31 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund,

Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Sjöorre 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund,

Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Storskrake 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund, Jürgen

Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Salskrake 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund, Jürgen

Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Knipa 5 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund, Jürgen

Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Sångsvan 64 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund,

Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Knölsvan 258 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Tom Backlund,

Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

03.01
Fasan 3/8 p Botniavägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

03.01
Fasan 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.01
Rapphöna 13 p Kaitsor, Vörå. Doris Eriksson.

03.01
Gråtrut 35 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.01
Koltrats 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.01
Gråsiska 13 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.01
Snösiska 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.01
Gråsiska 22 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.01
Gråsparv 30 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.01
Pilfink 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.01
Domherre 13/5 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.01
Grönfink 15 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.01
Gråtrut 50 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.01
Gulsparv ca 600 p Svinbacken, Ytterjeppo, Nykarleby. Aarne Lahti, Staffan Blom, Orvokki

Hakala.

07.01
Sparvuggla 1 p Långliden, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Staffan Blom, Orvokki

Hakala.


07.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Gråsiska ca 300 p Marjanemossen, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Gulsparv ca 800 p Marjanemossen, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Sparvhök 1 k Marjanemossen, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Gråtrut 6 k Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Gråtrut 14 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.01
Gråsparv ca 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.01
Pilfink ca 60 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.01
Tamduva 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.01
Koltrast 1/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.01
Koltrast 2/1 p Centrum, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Staffan Blom, Orvokki Hakala.

07.01
Björktrast 10 p Centrum, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Staffan Blom, Orvokki Hakala.

07.01
Rapphöna 8 p Storåkern, Tålamods, Vörå. Elin Nordling.

08.01
Rapphöna 8 p Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Rose-Britt Äijänen, Nikke Äijänen.

08.01
Gråspett 1/ p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Koltrast 1/ p Risängen, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Rapphöna 8 p Kirksalvägen, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Sidensvans 8 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Bofink 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Turkduva 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

09.01
Steglits 5 p Marjanemossen, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

09.01
Gråsiska ca 400 p Marjanemossen, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

09.01
Gulsparv ca 350 p Alunvägen, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

09.01
Rapphöna 10 p Keskis, Oravais, Vörå. Roger Backlund.

09.01
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.01
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.01
Bergfink 4 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.01
Steglits 3 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.01
Turkduva 4 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.01
Snösiska 1 p Bäckkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.01
Bofink 2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.01
tretåig hackspett 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.01
Gulsparv ca 500 p Bösas, Jeppo, Nykarleby. Leo Saarijärvi, Keijo Tamminen.

11.01
Kaja ca 500 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

11.01
Gråsiska 23 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.01
Havsörnen 1 p Tränsholm, Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

12.01
Rapphöna 6 p Paulamäki, Vörå. Karin Koivunen.

12.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.01
Gråsparv ca 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.01
Tamduva 7 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.01
Koltrast 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.01
Gråtrut 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.01
Sparvhök 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.01
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.01
Bergfink 6 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.01
Steglits 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.01
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.01
Björktrast 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.01
Havsörn 1 k Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.01
Gråtrut ca 50 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.01
Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Stjärtmes 14 k Frösön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Småskrake 1 p Brännskata fiskehamn, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Knipa 7 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Sjöorre 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Sångsvan 43 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Sångsvan 12 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Sångsvan 12 p Brännskata fiskehamn, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Knölsvan 80 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Knölsvan 12 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Knölsvan 2 p Brännskata fiskehamn, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14-15.01
Gråspett 1 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Kalle Sigfrids.

15.01
Gulsparv ca 500 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.01
Gråspett 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Bertil Holmlund.

16.01
Björktrast 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

16.01
Gulsparv ca 400 p Biogasstationen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

16.01
Koltrast 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.01
Fiskmås ca 40 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.01
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

18.01
Nötkråka 2 p Miesmolandsbacken, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.01
Gräsand 26 p Hängbron, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.01
Bergfink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.01
Svartmes 1 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

19.01
Gulsparv ca 300 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.01
Snösparv 7 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

20.01
Tamduva 7 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.01
Gråtrut 13 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.01
Steglits 1 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.

20.01
Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

20-28.01
Gråspett /1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

21.01
Havsörn 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.01
Gråtrut 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.01
Kaja ca 60 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.01
Gråtrut 35 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

21.01
Koltrast 1/ p Kvimo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

21-22.01
Rapphöna 3-4 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Greta Backman.

21.01
Bergfink 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

21.01
Gråspett 1/1 p Antosbacken, Bramsen, Vörå. Karin Frände.

22.01
Fasan 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.01
Bergfink 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.01
Koltrast 1/ p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.01
Bergfink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.01
Sidensvans 3 p Tallmo, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

25.01
Gulsparv ca 200 p Alunvägen, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

25.01
Tamduva 3 p Torrkullevägen, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

25.01
Gråspett 1/ p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Greta Backman.

26.01
Rapphöna 4 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.01
Nötkråka 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.01
Rapphöna 5 p Blusi, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

27.01
Trädkrypare 1 p Bärsvägen, Jeppo, Nykarleby. Richard Lillas.

27.01
Trädkrypare 1 p Lillas, Jeppo, Nykarleby. Emma Lillas.

27.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets.

27.01
Bergfink 4 p Vesterbacka, Oxkangar, Oravais, Vörå. Barbro Heikinmatti.

27.01
Trädkrypare 1 p Vesterbacka, Oxkangar, Oravais, Vörå. Barbro Heikinmatti.

27.01
Tofsmes 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Helena Forsman.

27.01
Berguv 1 Ä Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

27-29.01
Hökuggla 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Roland Vösa.

28.01
Varfågel 1 p Centrum, Maxmo, Vörå. Roland Vösa.

28.01
Havsörn 13 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Roland Vösa.

28.01
Svartmes 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Annika Östman.

28.01
Blåmes 24 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

28.01
Talgoxe 36 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

28.01
Bergfink 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

28.01
Trädkrypare 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

28.01
Koltrast1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

28.01
Fasan 2/ p Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.

28.01
Havsörn 37 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.01
Sparvuggla 1 p Finnholmen, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.01
Sparvuggla 1 p Karvat, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.01
Trädkrypare 1 p Aknus, Vörå. Roy Nyqvist, Carina Nyqvist.

28.01
Fasan 4 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

28.01
Gråsparv 54 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

28.01
Gråsiska 40 p Ytterjeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas, Matts Finskas.

28.01
Koltrast 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas, Matts Finskas.

28.01
Orre 15 p Storrapan, Jeppo, Nykarleby. Jonas Björklund, Frida Fagerholm.

28.01
Gulsparv ca 100 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.01
Tamduva 6 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.01
Duvhök 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.01
Bergfink 10 p Veikars, Kvevlax, Korsholm. Rolf-Erik Sundelin.

28.01
Koltrast 3 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

28.01
Trädkrypare 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

28.01
Gråsparv 3 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

28.01
Björktrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Back.

30.01
Gråspett 1 p Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.01
Koltrast 1/ p Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.01
Hökuggla 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.01
Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Putte Andersson, Viola Granroth.

31.01
Kaja 350 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

31.01
Skogsduva 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

31.01
Sparvuggla 1 p Karvat, Oravais, Vörå. Guy Enkvist.

31.01
Duvhök 1 k Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

31.01
Steglits 3 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.


Februari
01.02
Sidensvans 1 p Grannasberget, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.02
Koltrast 1/ p Grannasberget, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.02
Nötkråka 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.02
Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.

01.02
Koltrast 1/ k Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.02
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

02.02
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

02.02
Gråtrut 13 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

02.02
Rapphöna 13 p Tålamods, Vörå. Ralf Backman.

03.02
Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.02
Bergfink 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

05.02
Kaja ca 400 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

05.02
Steglits 1 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.

05.02
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

06.02
Bergfink 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

06.02
Turkduva 4 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

06.02
Koltrast 3 p Jussila, Musala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.02
Gråspett 1 p Soliden, Musala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.02
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

06.02
Vitryggig hackspett 1/ p Nörrsund kanalen, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

09.02
Havsörn 1 k Jeppo Biogas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

09.02
Tamduva 4 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Ralf Enelund.

10-18.02
Tamduva 6 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.02
Hökuggla 1 p Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård, Axel Södergård.

10.02
Fasan 1/ p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

10.02
Björktrast 1 k Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

10.02
Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tommy Södergård, Axel Södergård.

11.02
Bofink 1/ p Paulamäki, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.02
Fasan 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.02
Gråsiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.02
Björktrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.02
Björktrast 1 p Centrum, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

14.02
Bergfink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.02
Sidensvans 9 p Kyrkan, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

14.02
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

14.02
Rapphöna 4 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14-15.02
Koltrast /1 p Centrum, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

15.02
Sidensvans 13 p Ollibackvägen, Bergby, Vörå. Tomas Klemets.

15.02
Björktrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.02
Varfågel 1 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Jonas Björklund.

18.02
Sparvuggla 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.02
Bergfink 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

20.02
Bergfink 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.02
Gråspett 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

20.02
Nötkråka 2 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.02
Vitryggig hackspett 1/ p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.02
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

21-22.02
Kattuggla 1 Ä Västerö broar, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki, Pertti Korpitie.

23.02
Koltrast 1/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.02
Björktrast 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.02
Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.02
Bofink 1/1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.02
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.02
Tamduva 6 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

25.02
Tjäder 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.02
Björktrast 1 p Kamisbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

27.02
Hökuggla 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.02
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

28.02
Slaguggla 1 Ä Markusmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.02
Slaguggla 2 Ä Spösmolandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.


Mars
Mars
Nötkråka 1 p Kvevlax, Korsholm. ? Sandberg.

01.03
Björktrast 1 k Backfolk, Ytterjeppo, Nykarleby. Svante Lindvall.

01.03
Björktrast 1 p Kvarnvägen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Matti Maskulin.

01.03
Slaguggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

01.03
Gråspett 1 p Bramsen-Antosbacken, Vörå. Karin Frände.

02.03
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.03
Bergfink 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

03-04.03
Nötkråka 1 p Granbackkärret, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.03
Sidensvans 30 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Turkduva 6 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

06.03
Gråspett 1/ p Nörrsund kanalen, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Gråspett 1/ p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Björktrast 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Sparvuggla 1 p Kaitsor, Vörå. Petteri Mäkelä.

06-07.03
Sidensvans fler p Östberget, Centrum, Oravais, Vörå. Bertil Holmlund.

09.03
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.03
Kungsörn 1 p Lappskatan, Jeppo, Nykarleby. Mikael Nyman.

11.03
Bergfink 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

11.03
Koltrast 4/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

11.03
Bofink 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.03
Varfågel 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.03
Varfågel 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.03
Sidensvans 7 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.03
Sidensvans 20 p Mietas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.03
Havsörn 2 k Fiskehamnen, Monäs, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.03
Pärluggla 1 Ä Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

15.03
Slaguggla 1 Ä Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

16.03
Sidensvans 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.03
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

16.03
Berguv 1 p Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.03
Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.03
Gråsiska ca 200 k Österby, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

19.03
Gråspett 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Svante & Helena Lindvall, Sverre Sandås.

21.03
Björktrast 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

21.03
Bergfink 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

21.03
Sångsvan 5 m Jörala, Vörå. Gösta Härtull.

22.03
Skogsduva 3 k Karvat långbacken, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

23.03
Ringduva 1 p Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.03
Sångsvan 2 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Sol-Britt Ståhlberg.

24.03
Gråtrut 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tapio Kivihuhta.

24.03
Råka 120 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

25.03
Gråtrut ca 10 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.03
Råka 3 p Österby, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.03
Ringduva 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

27.03
Gråtrut ca 20 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.03
Turkduva 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan & Eva Stenmark.

29.03
Nötkråka 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.03
Gråspett 1 p Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Marita Kyhr.

30.03
Steglits 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

30.03
Snösparv 12 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Sidensvans 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Ringduva 1 N Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Sångsvan 3 N Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Gräsand 12 k Bösas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Skogsduva 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Gråtrut ca 150 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Sångsvan 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Trana 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Sidensvans 15 k Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

30.03
Steglits 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

31.03
Stare 1 p Mietas, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

31.03
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

31.03
Skogsduva 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

31.03
Sånglärka 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.03
Snösparv14 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.03
Fasan 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.03
Rapphöna 6 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.03
Gråsiska 18 p Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

31.03
Snösparv ca 20 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

31.03
Hämpling 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.


April
01.04
Snösparv 40 k Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

01.04
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Jonas

Björklund.

01.04
Gråspett 1/ p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Jonas

Björklund.

01.04
Skogsduva 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Jonas Björklund, Frida Fagerholm.

01.04
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

01.04
Snösparv 30 k Munsol, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Tapio Kivihuhta.

01.04
Gråtrut 14 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.04
Fasan 1/ p Kaitsor, Vörå. Bror-Gustav Järnström.

01.04
Stare 2 p Vöråborg, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.04
Fiskmås 10 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

01.04
Gråspett /1 p Östberget, Centrum, Oravais, Vörå. Bo-Ingmar Karlsson.

01.04
Bofink 1 p Antosbacken, Bramsen, Vörå. Karin Frände.

01.04
Bofink 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

01.04
Rapphöna 3 p Aspnäs, Pensala, Munsala, Nykarleby. Anne Häggblom.

01.04
Tofsvipa 1 p Larven, Vörå. Olav Westlin.

01.04
Steglits 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.

02.04
Grågås 1 m Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Mari Nordlund.

02.04
Ringduva 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

02.04
Stenfalk 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.04
Tretåig hackspett 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.04
Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

02.04
Ormvråk 2 p/k Björkbacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.04
Gråspett 1/ p Nörrsund kanalen, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

03.04
Råka 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Ormvråk 1 p Komossa, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Sånglärka 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mikael Byggmästar, Jonas Björklund.

04.04
Tofsvipa 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mikael Byggmästar, Jonas Björklund.

05.04
Björktrast 1 p Larvvägen, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Tofsvipa ca 20 m Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.04
Råka 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Anne Paadar.

06.04
Tofsvipa 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04
Grågås ca 20 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04
Grönsiska 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

07.04
Sånglärka 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

07.04
Storspov 1 Ä Rejpelt, Vörå. Håkan Backman.

07.04
Bergfink 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

07.04
Grågås 10 p England, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

07.04
Råka 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Hämpling 1 m Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Dubbeltrast1 k Reningsverket, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Grågås 4 p Åkerbacken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Gräsand 1/1 p Norvalla, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Kanadagås 3 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.04
Havsörn 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.04
Trana 6 m Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

07.04
Trana 16 p Åkerbacken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Trana 3 p Karvsorbäcken, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Steglits 1 p Österberget, Centrum, Oravais, Vörå. Bertil Holmlund.

07.04
Stenfalk 2 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Jonas Björklund.

07.04
Kungsörn 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Jonas Björklund.

07.04
Havsörn 2 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Jonas Björklund.

08.04
Gräsand 1/1 p Reningsverket, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

08.04
Skrattmås ca 80 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.04
Silltrut 7 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.04
Gråtrut ca 500 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.04
Gråsiska 12 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.04
Dubbeltrast 1 ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Sädesärla 3 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Snösparv 225 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Ormvråk 1 ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Grönsiska 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Snösparv 64 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Stare 4 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Sånglärka 25 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Trädlärka 1 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Ringduva 68 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Tofsvipa 147 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Trana 29 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Stenfalk 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Tornfalk 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Ormvråk 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Sparvhök 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Havsörn 2 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Orre 4 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Grågås 2 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Sångsvan 21 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.04
Sädesärla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Stig Örn.

08.04
Grönsiska Flera p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.

09.04
Tornfalk 2 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Hämpling 1 ä Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Grönsiska 1 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Stare 20 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Ängspiplärka 1 p Bönehuset, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Råka 1 p Industriområdet, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Sädesärla 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

09.04
Knipa 1/1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

09.04
Stare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04
Hämpling 3 k S-Market, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Stenfalk 1/ k Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Sädesärla 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Dubbeltrast 1 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Knölsvan 3 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Havsörn 1 k Brudsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Knölsvan 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets och deltagarna i MI:s fågelkurs.

11.04
Turkduva 1 p Skidbacksvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Hämpling 1/ p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Fasan 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Järnsparv 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Rödhake 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Rödhake 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Greta Backman.

11.04
Snösparv 80 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.04
Havsörn 2 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.04
Rödhake 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.04
Rödhake 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

11.04
Rödvingetrast 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.04
Snösparv 95 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Hans Westerlund,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall, Olavi Heinonen.

11.04
Stenfalk 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Hans Westerlund,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall, Olavi Heinonen.

11.04
Blå kärrhök 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Hans Westerlund,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall, Olavi Heinonen.

11.04
Havsörn 3 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Hans Westerlund,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall, Olavi Heinonen.

11.04
Sparvhök 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Hans Westerlund,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall, Olavi Heinonen.

11.04
Duvhök 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Hans Westerlund,

Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall, Olavi Heinonen.

11.04
Fjällvråk 1 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

11.04
Storspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Lars Sabel.

12.04
Snösparv ca 20 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04
Sånglärka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04
Grågås 138 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

12.04
Skrattmås 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

12.04
Järnsparv 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Stenfalk 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Gråspett 1 Ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Enkelbeckasin 3 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Gransångare 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.04
Gransångare 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

13.04
Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

13.04
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

13.04
Sävsparv 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

13.04
Ängspiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

14.04
Ringduva 105 p Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

14.04
Storspov 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

14.04
Tornfalk 2 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Gärdsmyg 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

15.04
Havsörn 2 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

15.04
Större korsnäbb 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

15.04
Fisktärna 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

15.04
Gravand 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jari von Wendt.

15.04
Knipa flera p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jari von Wendt.

15.04
Storskrake flera p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jari von Wendt.

15.04
Gräsand flera p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jari von Wendt.

15.04
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Dubbeltrast 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Skogsduva 1 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Enkelbeckasin 16 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Storspov 4 m + 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Ljungpipare 4 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Brun kärrhök 2 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Kanadagås 6 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

15.04
Gransångare 1 Ä Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.04
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

15.04
Kanadagås 8 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Sädgås 19 + 74 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Spetsbergsgås 2 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Spetsbergsgås 2 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Bläsgås 2 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Kricka 4 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Råka 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Rödvingetrast 3 p Karvsorbäcken, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Storskrake 2/1 p Killingholmsströmmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Knipa 1/1 p Killingholmsströmmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Knipa 11 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Storskrake 2/2 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Storskarv 9 k Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Sidensvan ca 10 p Kyrkbacken, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Enkelbeckasin 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Fjällvråk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Sädesärla 180 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Ljungpipare 1 ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Brun kärrhök 1/ m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Enkelbeckasin 3 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Rödvingetrast 1 ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Skogssnäppa 1 p Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Varfågel 1 p Tallus, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.04
Kattuggla 1 Ä Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Gravand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Gräsand 37 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Fiskmås 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Bläsgås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Spetsbergsgås 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Sädgås 90 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Vitkindad gås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Gransångare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Stare 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Vit stork 1 p Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Maarit Vainio.

16.04
Sidensvans ca 15 k Stenlandet, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.04
Fjällvråk 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04
Silltrut 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Råka 1 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

17.04
Blå kärrhök 1/ k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.04
Lappsparv 10 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17-18.04
Stenfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.04
Spetsbergsgås 12 p Sandåslätten, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson, Viola

Granroth.

18.04
Bläsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

18.04
Strandskata 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.04
Storskarv 7 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.04
Taltrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04
Sävsparv 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.04
Bläsgås 9 p Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Vitkindad gås 2 p Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Spetsbergsgås 12 p Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Kanadagås 3 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Stjärtand 1/1 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Knipa 14 p Killingholmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Storskrake 5 p Killingholmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Sädgås 275 p Verkstaden, Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Bläsgås 4 p Verkstaden, Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Spetsbergsgås 5 p Verkstaden, Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Morkulla 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Taltrast 1 Ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.04
Fjällvråk 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Stenfalk 1 k Judrabacken, Salokangas, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Sidensvans 15 p Skidbacksvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Skräntärna 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

20.04
Gravand 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

20.04
Stjärtand 3/3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

20.04
Gråhäger 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.

20.04
Salskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Anne Häggblom.

20.04
Fiskgjuse 1 m Storsved, Munsala, Nykarleby. Roland Lillkåla, Matias Snellman.

20.04
Stäpphök /1 m Storsved, Munsala, Nykarleby. Roland Lillkåla, Matias Snellman.

20.04
Havsörn 1 k Storsved, Munsala, Nykarleby. Roland Lillkåla, Matias Snellman.

21.04
Gravand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Vitkindad gås 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Stjärtand 3/3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Gräsand 56 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Kricka 40 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Strandskata 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Bläsgås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Kanadagås 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Sångsvan 375 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Grågås 77 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Sädgås 463 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Bläsand 2/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Knipa 53 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Vigg 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Gärdsmyg 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Bläsgås 7 p Åkerbacken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Spetsbergsgås 3 p Åkerbacken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Morkulla 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Fjällvråk 23 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Karl-Gustav Häggblom, Ingmar Nybäck.

22.04
Bläsgås 3 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.04
Sädgås 562 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.04
Bläsgås 17 p Näverholmsmossen, Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

22.04
Sädgås 27 p Näverholmsmossen, Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

22.04
Bläsgås 16 p Munsol, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.04
Skäggdopping 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.04
Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.04
Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.04
Ringtrast 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.04
Morkulla 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.04
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.04
Gluttsnäppa 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.04
Varfågel 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.04
Fjällvråk 9 m Högbergsängen, Kuckus, Vörå. Leif Öling.

22.04
Bofink ca 200 p Högbergsängen, Kuckus, Vörå. Leif Öling.

22.04
Storskarv 32 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.04
Skogssnäppa 1 p + 3 m Västerö broar, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki, Matti Torala.

23.04
Ringtrast 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Bo-Ingmar Karlsson.

24.04
Snatterand 2/1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Brunand 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Skedand 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Gråhäger 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Bläsand 16 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Stjärtand 10 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Gluttsnäppa 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Brun kärrhök /1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.

24.04
Skäggdopping 19 p Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04
Spetsbergsgås 6 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Bläsgås 4 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Jorduggla 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Blåhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04
Småspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04
Morkulla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04
Hämpling 3 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Stenfalk 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.04
Blå kärrhök 1/ k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.04
Stenskvätta 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.04
Lappsparv 14 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.04
Storskarv 210 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

26.04
Stenskvätta 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Lappsparv 11 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Brushane 5/ p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Pärluggla 1 Ä Öling, Maxmo, Vörå. Ilpo Peräkorpi.

27.04
Pärluggla 1 Ä Brudsund, Maxmo, Vörå. Ilpo Peräkorpi.

27.04
Storlom 2/2 p Öskatudden, Penesor, Maxmo, Vörå. Ilpo Peräkorpi.

27.04
Snatterand 3/2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.04
Stjärtand 44 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

28.04
Trädpiplärka 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Rödbena 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Vitkindad gås 31 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Brushane 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Större strandpipare 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Brun kärrhök /1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Salskrake 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Fjällgås 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.04
Salskrake 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

28.04
Storskarv 470 k Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

28.04
Salskrake 2 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

28.04
Skräntärna 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

28.04
Drillsnäppa 1 p Kimo bruk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.04
Svarthakedopping 1/1 p Svedas, Röukas, Oravais, Vörå. Sol-Britt Ståhlberg.

29.04
Brushane 50 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.04
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

29.04
Svartvit flugsnappare 1/ p Östberget, Centrum, Oravais, Vörå. Bo-Ingmar Karlsson.

29.04
Svartvit flugsnappare 1/ p Mäkipää, Vörå. Carita Staffans.

29.04
Mindre hackspett 1/ p Dansbanan, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

29.04
Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.04
Bläsgås 24 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.04
Spetsbergsgås 33 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.04
Salskrake 1/1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.04
Snatterand 3/2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.04
Trädpiplärka 2 Ä Trattersbacka, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.04
Trädkrypare 1 Ä Trattersbacka, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.04
Tjäder 2/1 p Trattersbacka, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.04
Hussvala 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Heidi & Kaj Gråbbil.


Maj
01.05
Trädpiplärka 1 Ä Svedas, Röukas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Småspov 1 än Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Småspov 1 ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Gråhakedopping 1 p Kalotfjärden, Maxmo, Vörå. Monica Ståhlberg.

01.05
Lappsparv 5 k Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05
Ladusvala 1 k Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05
Ladusvala 1 Centrum, Jeppo, Nykarleby. Johan Willman.

02.05
Gråhakedopping 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Rödspov 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.

02.05
Skärfläcka 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Dvärgmås 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Svartsnäppa 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Salskrake 1/1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Petteri Mäkelä.

02.05
Snatterand 1/2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Petteri Mäkelä.

02.05
Havsörn 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Bläsgås 22 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Spetsbergsgås 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02-04.05
Skärfläcka 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.

02.05
Havsörn 3 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Småskrake 1/ p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Storskrake 320 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Drillsnäppa 2 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.05
Fisktärna 2 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

03.05
Brushane 588 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.05
Snatterand 1/1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.05
Salskrake 1/1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.05
Bläsgås 53 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.05
Spetsbergsgås 15 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.05
Sothöna 4 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.05
Småskrake 1/1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.05
Skogsduva 2 p Kallkärr, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Ladusvala 3 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Grönbena 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Vigg 1/1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Gråhakedopping 2 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Sjöorre 1/ p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Sidensvans 25 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

03.05
Gök 1 Ä Tålamods, Vörå. Lisen Clärk.

04.05
Brushane 480/29 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Bläsgås 42 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Spetsbergsgås 56 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Sädgås (rasen rossicus) 87 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Sädgås (rasen fabalis) 10 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Grönbena 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Bläsand ca 100 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Kricka ca 200 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Törnsångare 1 Än Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

04.05
Lövsångare 1 Ä Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

05.05
Gravand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Årta 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Sjöorre 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Storlom 1 p + 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Gråhakedopping 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Svarthakedopping 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Havsörn 5 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Större strandpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Myrspov 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Brushane 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Grönbena 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Fisktärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Silvertärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Ladusvala 5 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Hussvala 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Buskskvätta 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Lövsångare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Videsparv 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Bengt Haga.

05.05
Rödstjärt 1 p Mäkipää, Vörå. Ingvald Back.

05.05
Rödstjärt 1 p Österö, Maxmo, Vörå. Monica Ståhlberg.

05.05
Dvärgmås 2 p Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Silvertärna 6 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Tobisgrissla 2 p Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Småspov 1 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Storskarv 112 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Strandskata 86 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Gråhakedopping 12 p Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Storlom/Smålom 172 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Storlom 126 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Smålom 17 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Småskrake 100 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Svärta 25 p + 5 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Sjöorre 200 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Ejder 3 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Mikael Nyman.

05.05
Roskarl 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Rödspov 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Svartsnäppa 26 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Gluttsnäppa 48 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Brushane 1070 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Brun kärrhök /1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Vigg 18 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Snatterand 1/1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Ljungpipare 35 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Spetsbergsgås 184 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Bläsgås 112 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Bläsand 362 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

05.05
Kricka 220 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

06.05
Göktyta 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

06.05
Göktyta 1 p Hägglöf, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Hämpling 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Ärtsångare 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Lövsångare p Skidstugan, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Sidensvans 5 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Svartsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Gulärla 2 N Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Backsvala 4 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Mindre strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Sjöorre 2/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Dvärgmås 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Salskrake 1/1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Sävsångare 1 Ä Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Buskskvätta 1 p Tvärvägen, Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

07.05
Ärtsångare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

07.05
Gulärla 3/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

07.05
Gravand 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

07.05
Dvärgmås 3 N Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

07.05
Myrspov 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

07.05
Bläsgås ca 20 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.05
Törnskata 1/ p Kärklax, Maxmo, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

08.05
Skogsduva 1 p Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.05
Större korsnäbb 1/1 p Vörsträsket, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

08.05
Bergand 3/3 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

08.05
Salskrake /1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

08.05
Backsvala 2 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

08.05
Gråhakedopping 4 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

08.05
Hornuggla 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.05
Drillsnäppa 2 p Kangas sandgropar, Vörå. Tomas Klemets.

09.05
Näktergal 1 Ä Auras, Bertby, Vörå. Boris Edfelt, Monica Bengs.

09.05
Lappsparv 1 ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

10.05
Småspov 1 m Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

10.05
Rödstrupig Piplärka 1 ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

10.05
Havsörn 1 p Rörsund, Kålax, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

10.05
Gök 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.05
Gravand 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Kari Åkerman.

10.05
Gök 1 Ä Paljak, Mosse, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.05
Gök 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

11.05
Svarthätta 1 ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

11.05
Mindre hackspett 1 p Lövfjärden, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

11.05
Rödstjärt 1 Ä Stenlandet, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

11.05
Jorduggla 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

11.05
Buskskvätta 5 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

11.05
Rosenfink 1 Ä Kyroboas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

11.05
Bläsgås 21 p Andkilmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.05
Dvärgmås 2 k Kaurajärvi träsket, Vörå. Tomas Klemets.

11.05
Blåhake 1/ p Aknus, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Blåhake 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

12.05
Blåhake 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12.05
Trädgårdssångare 1 p Paulamäki, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Törnsångare 1 p Lantbrukscentralen, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Hämpling 1/1 p Åbrinken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Ortolansparv 3 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Ingmar Nybäck, Svante &

Helena Lindvall.

13.05
Videsparv /1 p Bytesholmen, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

13.05
Havsörn 1 k Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.05
Svarthätta 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Grå flugsnappare 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott
14.05
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05
Näktergal 1 Ä Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.05
Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Rosenfink 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Kärrsnäppa 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Dvärgmås 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Brushane 555 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Trädgårdssångare 1 Ä Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Pekka Matalamäki.

15.05
Brushane 580 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jürgen Lehmann, Lilli Lalula Lehmann.

15.05
Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jürgen Lehmann, Lilli Lalula Lehmann.

15.05
Mosnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jürgen Lehmann, Lilli Lalula Lehmann.

15.05
Spovsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jürgen Lehmann, Lilli Lalula Lehmann.

15.05
Svarthätta 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.05
Blåhake 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

16.05
Ärtsångare 2 Ä Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

16.05
Tobisgrissla 1 N Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

16.05
Kustlabb 2 S Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

16.05
Svärta 15 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

17-20.05
Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

17.05
Törnsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.05
Skogsduva 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Tornseglare 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Tornseglare 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Heidi Gråbbil.

18.05
Törnskata 1 p Hidesukullen, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Hämpling 1 p Hidesukullen, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Jorduggla 1 p Aknus, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Större korsnäbb /1 p Sammusträsket, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Grå flugsnappare 1 p Sammusträsket, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Trädgårdssångare 1 p Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Marita Kyhr.

20.05
Skogsduva 1 Ä Kaine skogsväg, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.05
Näktergal 1 Ä Fladan, Oxkangar, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

20.05
Salskrake /2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

21.05
Lärkfalk 1 k Kalapää, Vörå. Håkan Eklund, Johan Antus.

21.05
Tornseglare 1 k Monå, Munsala, Nykarleby. Lars Kronholm.

21.05
Näktergal 1Ä Monåträsket, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.05
Småfläckig sumphöna 1 Ä Monåträsket, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.05
Näktergal 1 Ä Monå träsket, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.05
Näktergal 2 Ä Monå. Munsala Nykarleby. Tomas Klemets.

21.05
Svärta 9 k Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.05
Sjöorre 4 S Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.05
Svärta 8 p Kantlax, hamn, Munsala, Nykarleby. Håkan Eklund, Johan Antus.

21.05
Jorduggla 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Eklund, Johan Antus.

21.05
Ortolansparv 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Tomas Klemets.

22.05
Havsörn 10 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Fredrik Klemets.

22.05
Svarthätta 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Fredrik Klemets.

22.05
Rosenfink 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Fredrik Klemets.

22.05
Sävsångare 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Fredrik Klemets.

22.05
Brunand 1 p Maxmo dansbana, Vörå. Håkan Eklund, Johan Antus.

23-24.05
Mindre flugsnappare 1 p Höjsal, Vörå. Håkan Eklund, Johan Antus.

23.05
Jorduggla 1/1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Eklund, Johan Antus.

23.05
Grönsångare 2 Ä Långström, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Kornknarr 1 Ä Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Myrsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Mosnäppa 21 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Lärkfalk 1 k Kiljanemossen, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Sidensvans 1 p Kiljanemossen, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Törnskata 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Grönsångare 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Härmsångare 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Näktergal 1 Ä Torrkullevägen, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

25.05
Nattskärra 1-2 Ä Kasakhällorna, Kackurlamp, Vörå. Tomas Klemets.

25-26.05
Busksångare 1 Ä Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

25.05
Näktergal 2 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.06
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

25.05
Svarthätta 1 Ä Pärtstugan, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

25.05
Härmsångare 1 Ä Pärtstugan, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

25.05
Blå kärrhök 1/ p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

25.05
Ortolansparv 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

25.05
Fjällpipare 1 p Munsol, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav

Westlin, Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar.

25.05
Skogsduva 1 p Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

25.05
Näktergal 1 Ä Monå träsk, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.


25.05
Ortolansparv 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga,

Olav Westlin.

25.05
Näktergal 1 Ä Monäs åkrar, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga,

Olav Westlin.

25.05
Kustlabb 1 k Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård,

Bengt Haga, Olav Westlin.

25.05
Sjöorre 4 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård,

Bengt Haga, Olav Westlin.

25.05
Svärta 2 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård,

Bengt Haga, Olav Westlin.

26.05
Nattskärra 1-2 p Kasakhällorna, Kackurlamp, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt

Haga, Olav Westlin, Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Tommy Södergård, Bengt

Forslund, Anne Paadar.

26.05
Varfågel 1 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga,

Olav Westlin.

26.05
Nötkråka 1 p Rainul, Långfors, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga,

Olav Westlin.

26.05
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga,

Olav Westlin.

26.05
Härmsångare 1 Ä Källros, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga,

Olav Westlin.

26.05
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga,

Olav Westlin.

26.05
Havsörn 15 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas

Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav Westlin, Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

26.05
Gulärla 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas

Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav Westlin, Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

26.05
Kornknarr 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

26.05
Törnskata 1 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Tommy Södergård.

26.05
Nattskärra 1 k Pittjärv, Tuckur, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

28.05
Näktergal 1 Ä Bron, Skatila, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

28.05
Näktergal 2 Ä Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

28.05
Näktergal 1 Ä Lansor, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

28.05
Gräshoppssångare 1 Ä Lansor, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

28.05
Snatterand 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

28.05
Årta 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

28.05
Större strandpipare 22 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

29.05-03.06
Gräshoppssångare 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Staffan Blom, m.fl.

30.05
Sidensvans 1 p Kolbottnevägen, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

30.05
Mindre flugsnappare 1 Ä Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

30.05
Busksångare 1 Ä Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

31.05
Näktergal 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Hans Westerlund, Mikael Byggmästar.

31.05
Nattskärra 1 p Larvbacken, Pensala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

31.05
Jord/hornuggla 1 k Storkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.


Juni
01.06
Bivråk 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.06
Busksångare 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Mikael Nyman.

01.06
Större strandpipare 37 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen,

Pentti Murtonen, Arto Lehtineva.

01.06
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen,

Pentti Murtonen, Arto Lehtineva.

01.06
Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen,

Pentti Murtonen, Arto Lehtineva.

01.06
Nötkråka 1 p Kivilom, Vörsmossen, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen,

Pentti Murtonen, Arto Lehtineva.

02.06
Mindre hackspett /1 p Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02-4.06
Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Rainer Holmström.

03.06
Busksångare 1 Ä Kyroboas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.06
Busksångare 1 Ä Baggas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.06
Busksångare 1 Ä Baggas åbro, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.06
Busksångare 1 Ä Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

03.06
Busksångare 1 Ä Damlins, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

03.06
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.06
Busksångare 1 Ä Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

03.06
Vitkindad gås 17 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.

03.06
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.

05.06
Havsörn 2 p Bodholmen, Oravais, Vörå. Jorma V.A. Halonen, Hillevi Halonen.

07.06
Busksångare 1 Ä Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Gräshoppssångare 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Näktergal 1 Ä Holm, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Näktergal 1 Ä Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08-13.06
Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10-11.06
Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Leif Öling.

10.06
Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.06
Svarthätta 1 Ä Hypen, Kimo Oravais, Vörå. Leif Öling.

09-11.06
Flodsångare 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Mats Björklund m.fl.

10.06
Busksångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

10.06
Busksångare 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

10.06
Busksångare 2 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo, Hans

Westerlund.

10.06
Busksångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

10.06
Kärrsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo, Hans

Westerlund.

10.06
Näktergal 3 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

11.06
Näktergal 1 Ä Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.06
Hämpling 1 p Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

11.06
Busksångare 1 Ä Kylkis, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

11.06
Kustpipare 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.06
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.06
Havsörn 1 k Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

13.06
Varfågel 1 p Timmerbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.06
Större strandpipare 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Mats Björklund.

13.06
Brushane 69 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Mats Björklund.

13.06
Sjöorre 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Mats Björklund.

13.06
Vitkindad gås 2p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.06
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.06
Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.06
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

17.06
Brushane 69 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.06
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.06
Dvärgmås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.06
Brushane 56 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.06
Skräntärna 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.06
Bivråk 1 k Snarvelmossen, Karvsor, Vörå. Håkan Eklund.

21.06
Törnskata 2 p Santbacken, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

23.06
Varfågel 2 p Rödslan, Karvsor, Vörå. Martti Siltaloppi.

23.06
Hämpling 2 k Kyrkskogen, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

24.06
Tofsmes 2 p Höghällberget, Paljakmossen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

24.06
Dubbeltrast 2 p Paljakmossen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

24.06
Ljungpipare 2 p Paljakmossen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

24.06
Småspov 1 p Paljakmossen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

24.06
Hämpling 1/1 p Vrängenemossen, Granudden, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

24.06
Småspov 1 p Vrängenemossen, Granudden, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

24.06
Hämpling 1/ p Kaurajärvi åkrar, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

24.06
Svarthätta 1 Ä Höjsal avtag, Vörå. Allan Stenmark, Pejk Eriksson.

25.06
Rördrom 1 Ä Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

25.06
Brushane 52 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.06
Bivråk 1 k Pandrosbacken, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

26.06
Steglits 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

26.06
Busksångare 1 Ä Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

26.06
Näktergal 1 Ä Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

27.06
Hämpling 5 p Rökiö, Vörå. Juhani Tasihin.

28.06
Kärrsångare 1 Ä Rökiö, Vörå. Juhani Tasihin.

29.06
Hornuggla 1ad + mattiggande ungar. Juterbacken, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

30.06
Törnskata 1ad med ungar. Bäckhagen, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

30.06
Blå kärrhök /1 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

30.06
Kungsörn 1 k Jeppoträsket, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.


Juli
01.07
Bivråk 1 k Storbacken, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.07
Bivråk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.07
Törnskata 1 p Storberget, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.07
Hornuggla 3 ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.07
Tofsvipa 106 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.07
Hämpling 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.07
Snatterand /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Helge Södergård,

Sven Eklund, Gunder Häggström, Monica Ståhlberg, Stefan Ståhlberg, Veli Karhu, Håkan

Ekman
08.07
Törnskata /1 p Kondivor, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

08.07
Bivråk 1 k Mjölknässkogen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.07
Nötkråka 2 än Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.07
Bivråk 2 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Gulärla 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Gråtrut ca 1200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Skräntärna 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Gråhäger 3 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Dvärgmås 24 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Törnskata 1/ p Pärtstugan, Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.07
Hämpling 4 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.07
Gråhäger 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.07
Tordmule ca 300 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Mikko Haapoja,

Asseri Laitinen, Juha Pikkarainen.

14.07
Tordmule ca 750 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Mikko Haapoja,

Asseri Laitinen, Juha Pikkarainen.

14.07
Alfågel 1 k Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Mikko Haapoja,

Asseri Laitinen, Juha Pikkarainen.

14.07
Skräntärna 1 p Knuven, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Mikko Haapoja,

Asseri Laitinen, Juha Pikkarainen.

14.07
Tordmule ca 30 p Knuven, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Mikko Haapoja,

Asseri Laitinen, Juha Pikkarainen.

15-17.07
Nötkråka 3 p Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.07
Nötkråka 1 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.07
Gulärla 1 p Teinimossen, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Hämpling 5 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Hämpling 1 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Törnskata 2 p Kondivor, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Svartsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.07
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.07
Nötkråka 2 p Rökiö, Vörå. Juha Tasihin.

19.07
Nötkråka 1 p Aitsorkullen, Tuckur, Vörå. Juha Tasihin.

19.07
Nötkråka 2 p Laggen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Eva Stenmark, Cecilia Kopic.

19.07
Steglits 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

20.07
Nattskärra 1 p Kasakhällorna, Kackurlampen, Vörå. Juha Tasihin.

20.07
Hämpling 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.07
Hämpling 2 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.07
Nötkråka 4 p Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Stig Backman.

23.07
Stenfalk 1 k Roukus, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.07
Hämpling 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.07
Grågås 80 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.07
Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.07
Svartsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.07
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.07
Gråhäger 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

26.07
Törnskata 2 p Björkbacken, Rankas, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

27.07
Kornknarr 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Stenfalk 2 juv. Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.07
Hämpling 1/ p Mossavägen, Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.07
Trädkrypare 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.07
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

27.07
Grågås 503 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

27.07
Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

27.07
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

27.07
Mosnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

28.07
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.07
Lärkfalk 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

29.07
Bofink ca 100 o Bokaren, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, David Stenlund.

29.07
Blå kärrhök /1 k Bokaren, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, David Stenlund.

29.07
Törnskata 1 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Skräntärna 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Småtärna 1 ad + 3 juv p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Svartsnäppa 1 ad + 1 juv p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Törnskata 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Grågås 434 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Gulärla 12 p/k/m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Ljungpipare 2 juv Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Mosnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Kärrsnäppa 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Brushane 35 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Gluttsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Stare 560 p Karvsor åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Nötkråka 1 å Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

31.07
Bivråk 2 k Lövfjärden, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

31.07
Steglits 1 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.


Augusti
01.08
Gråhäger 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

01.08
Kanadagås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

01.08
Vitkindad gås 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

01.08
Grågås 324 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

01.08
Gulärla 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

01.08
Kustsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

01.08
Skräntärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

01.08
Grågås 120 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

01.08
Svartsnäppa ca 10 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

01.08
Mosnäppa 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

01.08
Brushane 45 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.08
Vigg 32 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.08
Kricka 88 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.08
Sädesärla 32 p S-Market, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

06.08
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar

Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

06.08
Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar

Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

06.08
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar

Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

06.08
Brun kärrhök 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar

Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

06.08
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar

Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

06.08
Grågås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar

Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

06.08
Vitkindad gås ca 80 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark,

Ingmar Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

06.08
Trana 28 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar

Edfelt, Leif Öling, Boris Edfelt.

09.08
Jorduggla 1 k Järvimossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig & Anders Dahlström.

09.08
Nötkråka 1 p S-Market, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

10.08
Nötkråka 6 p Havändan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.08
Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Hämpling 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Storskarv 271 k/p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Nötkråka 1 p Heikius Hus, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Gråhäger 1 k Tuckorängarna, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Nötkråka 1 p Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Gräsand 110 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Havstrut 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.08
Grågås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

14.08
Vitkindad gås 24 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

14.08
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

14.08
Hämpling 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.08
Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.08
Skogsduva 1 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

15.08
Nötkråka 1 ad. + 2 juv. Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

15.08
Nötkråka 1 p Läkarvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Skogsduva 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18-19.08
Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18-19.08
Kärrsnäppa 3-4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18-19.08
Mosnäppa 4-5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.08
Kustsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.08
Brun kärrhök 1 k Vassorfjärden, Munsala, Nykarleby. Tommy Södergård.

19.08
Vitkindad gås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.08
Brun kärrhök /1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.08
Stenfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.08
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08
Brushane 25 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Kaja 250 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Gräsand 134 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Stjärtand 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Skedand 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Bläsand 31 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Småskrake 14 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Kricka 250 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Skrattmås ca 1200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Trana 128 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Grågås 403 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Vitkindad gås 477 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Brun kärrhök 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Ladusvala ca 100 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

20.08
Skräntärna 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan

Stenmark, Leif Öling, Håkan Eklund, Boris Edfelt, Britta Edfelt, Kurt Henriksson, Stig Kulp,

Håkan Ekman, Rainer Holmström, Göran Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen, Anne Häggblom,

Gunnar Ericsson, Cecilia Käld, Nikke Äijänen, Sven Eklund M.fl.

21.08
Havsörn 2 p Söderfärden, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Anne Paadar.

22.08
Ormvråk 1 p Midsommarmossen, Lillkyrovägen, Vörå. Tomas Klemets.

25.08
Stare ca 400 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.08
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.08
Lärkfalk 1 N Nörrbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.08
Blå kärrhök 1/1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.08
Brun kärrhök 1/ k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.08
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.08
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Esa Taipale.

27.08
Varfågel 1 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante Lindvall, Ingmar Nybäck.

27.08
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

27.08
Blå kärrhök 1/1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

27.08
Brun kärrhök 1/ p Åkerbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Grågås 110 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Stare ca 2500 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27-29.08
Ägretthäger 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Håkan

Fröberg, Svante Lindvall, Ingmar Nybäck.

29.08
Ljungpipare 30 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.08
Tofsvipa 111 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.08
Ägretthäger 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

30.08
Havsörn 1 k Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets, Ann-Britt Backull.

30.08
Bivråk 1 m Skatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Asta Lähdesmäki, Lassi Lähdesmäki.

30.08
Havsörn 2 p Skatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Asta Lähdesmäki, Lassi Lähdesmäki.

30.08
Gråhakedopping 9 p Skatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Asta Lähdesmäki, Lassi Lähdesmäki.

30.08
Råka 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Sidensvans 18 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.


September
01.09
Tofsvipa 60 p Vasorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.09
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

01.09
Brun kärrhök /1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

01.09
Blå kärrhök /1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

01.09
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

01.09
Brushane 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

01.09
Salskrake 4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

01.09
Fiskgjuse 1 k Dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

02.09
Nötkråka 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

02.09
Varfågel 3 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

02.09
Mindre hackspett 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

02.09
Ägretthäger 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling, Anita Engman, Carola Öling, Lovisa

Öling, Mona Burman, Tom Lindskog.

03.09
Pilgrimsfalk 1 k Stora Rönnskäret, Munsala, Nykarleby, Richard Hudd.

08.09
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.09
Småsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.09
Kärrsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.09
Större strandpipare 20 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.09
Blå kärrhök /1 S Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.09
Brun kärrhök /1 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.09
Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.09
Brushane 85 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.09
Stare 250 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.09
Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.

09.09
Gråhäger 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.09
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

10.09
Brun kärrhök 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

10.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

10.09
Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

10.09
Brushane 75 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

10.09
Kärrsnäppa 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

10.09
Enkelbeckasin ca 30 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hans Westerlund.

12.09
Gråtrut ca 4000 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

12.09
Nötkråka 1 S Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

14.09
Varfågel 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

14.09
Brun kärrhök 1 E Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

14.09
Havsörn 1 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.09
Ägretthäger 2 p Lövfjärden, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

15.09
Gråhäger 1 p Lövfjärden, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

16.09
Varfågel 1 p Storfagerlandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Rödstrupig piplärka 3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Ladusvala 19 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Sånglärka 78 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Blå kärrhök 3 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Bivråk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.09
Sidensvans 35 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Sädesärla 64 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Ängspiplärka 76 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Trana 162 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Stenfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Blå kärrhök 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Havsörn 12 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Spetsbergsgås 6 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Nötkråka 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Mindre korsnäbb 8 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund,

Jonas Björklund, Håkan Fröberg.

16.09
Stjärtmes 12 p Höjsal, Vörå. Tommy Södergård.

16.09
Svarthätta 1/1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.09
Härfågel 1 p Torrkullvägen, Andkil, Vörå. Esa Suikkanen, Olav Westlin.

17.09
Gråspett 1 Ä Röukas träsk, Vörå. Ensio Saari.

18.09
Sävsparv 56 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Gråsiska 160 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Grönsiska 1070 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Bofink 1540 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Korp 48 S Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Nötskrika 52 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Varfågel 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Talgoxe 70 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Svartmes 20 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Talltita 32 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Stjärtmes 24 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Lövsångare 15 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Gransångare 6 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Tajgasångare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Dubbeltrast 6 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Björktrast 2320 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Stenskvätta 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Järnsparv 36 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Gärdsmyg 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Ladusvala 22 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Gråspett /1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Ringduva 58 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

18.09
Havsörn 8 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Jonas

Björklund, Mikael Byggmästar, Tomas Klemets.

19.09
Sidensvans ca 100 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.09
Storspov 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.

22.09
Trana 312 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

22.09
Kanadagås 37 p Monå, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

23.09
Bergfink 690 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlkvist.

23.09
Nötkråka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlkvist.

23.09
Nötskrika 466 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlkvist.

23.09
Talgoxe 205 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlkvist.

23.09
Blåmes 93 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlkvist.

23.09
Brun kärrhök 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlkvist.

23.09
Havsörn 3 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlkvist.

23.09
Nötskrika ca 20 m Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.09
Svarthätta 1/ p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

24.09
Rapphöna 9 p Lålax, Vörå. Anne Paadar.

24.09
Kärrsnäppa 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Anne Paadar.

25.09
Knölsvan 50 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Pasi Alanko
25.09
Smådopping 1 p Teugmo båthamn, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

25.09
Snösparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

25.09
Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

25.09
Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

25.09
Bergfink 1450 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

25.09
Råka 7 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

25.09
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

25.09
Dubbeltrast 10 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

25.09
Fjällvråk 1 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

25.09
Blå kärrhök 1/ k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

25.09
Sädgås 240 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

25.09
Hökuggla 1 p Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Rose-Britt Äijänen.

27.09
Nötkråka 2 p Läkarvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

27.09
Stjärtmes 2 p Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.09
Gråsiska 159 k Teugmo båthamn, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

28.09
Kanadagås 17 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

29.09
Stjärtmes 20 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Björktrast 3420 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Rödvingetrast 680 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Taltrast 56 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Sidensvans 43 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Ängspiplärka 74 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Ladusvala 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Havsörn 4 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Pilgrimsfalk /1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

29.09
Sädgås 176 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

30.09
Sångsvan 128 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Kanadagås 22 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Ringduva ca 230 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.


Oktober
02.10
Bändelkorsnäbb 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann,

Jonas Björklund.

02.10
Större korsnäbb 4 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann,

Jonas Björklund.

02.10
Gråsiska 6040 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann,

Jonas Björklund.

02.10
Nötskrika 362 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann,

Jonas Björklund.

02.10
Ladusvala 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann,

Jonas Björklund.

02.10
Knölsvan 105 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann,

Jonas Björklund.

02.10
Dubbeltrast 5 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann,

Jonas Björklund.

02.10
Dubbeltrast 4 p Bomossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.10
Stenfalk 1 p Bomossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.10
Gråsiska 2520 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Leo

Saarijärvi.

03.10
Nötkråka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Leo

Saarijärvi.

03.10
Lappmes 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Leo

Saarijärvi.

03.10
Talltita 133 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Leo

Saarijärvi.

03.10
Stjärtmes 108 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Leo

Saarijärvi.

03.10
Ladusvala 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Leo

Saarijärvi.

03.10
Sädgås 210 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Leo

Saarijärvi.

03.10
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.10
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.10
Blå kärrhök 1/ k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.10
Rapphöna 16 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.10
Orre 52 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.10
Svarthätta /1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

05.10
Storskrake 116 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Sjöorre 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Salskrake 3 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.10
Knölsvan 85 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.10
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.10
Fjällvråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.10
Järnsparv 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.10
Trädkrypare 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.10
Mindre korsnäbb 71 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.10
Sjöorre 42 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.10
Alfågel 6 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.10
Prutgås 1 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.01
Sjöorre 9 p Korsörssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.10
Havsörn 3 k Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.10
Fjällvråk 2 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.10
Lappmes 2 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

07.10
Tretåig hackspett 1 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

07.10
Lappmes 1 m Monässundet, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

07.10
Skrattmås 200 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

07.10
Gråtrut 5000 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

10.10
Gråhäger 1 k Helläs, Vörå. Bror-Gustav Järnström.

10.10
Rackelhane 1 p Småbackarna, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.10
Kanadagås 14 p Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.10
Knölsvan 110 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.10
Skäggdopping 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

11.10
Gråspett 1 p Centrum, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

11.10
Gråtrut 3500 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

11.10
Silltrut 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

11.10
Skrattmås 10 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

11.10
Fiskmås 150 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

11.10
Salskrake 27 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä
11.10
Nötkråka 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä..

13.10
Gråtrut 2200 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Mats Björklund.

14.10
Salskrake 4 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.10
Alfågel 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Sångsvan 193 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Mindre sångsvan 2 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Kanadagås 31 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

20.10
Mindre korsnäbb 135 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Större korsnäbb 17 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Bändelkorsnäbb 5 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Tobisgrissla 1 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Havsörn 2 k Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Salskrake 2 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Svärta 1 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Sjöorre 149 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Alfågel 14 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Anne Paadar.

20.10
Hökuggla 1 död Karvsor, Vörå. Tommy Södergård.

21.10
Hökuggla 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

21.10
Sångsvan ca 300 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Kanadagås 36 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Salskrake 6 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Knölsvan 65 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Stare 18 p Karvsor, skola, Vörå. Tomas Klemets.

22.10
Dubbeltrast 1 p Höjsal skogsväg, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.10
Gråspett 1 p Brännbergskärr, Oravais, Vörå. Atte Kantola.

23.10
Mindre hackspett 1 p Brännbergskärr, Oravais, Vörå. Atte Kantola.

23.10-10.11
Härfågel 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Amanda Andersson, Erik Kullas, Diana Hermans m.fl.

25.10
Sidensvans 2 p Frikyrkan, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

27.10
Gråspett 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.10
Kungsörn 1 k Brunnilandet, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Anders Sundkvist.

28.10
Lappmes 1 p Stora Rönnskär Munsala, Nykarleby. Richard Hudd.

29.10
Gråspett 1/1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

30.10
Gråtrut 3350 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

30.10
Havstrut 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

30.10
Fiskmås 27 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

30.10
Silltrut 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

30.10
Knölsvan 75 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

30.10
Knipa 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.


November
Nov.

Gråspett 1/1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

01.11
Skrattmås 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

01.11
Fiskmås 40 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

01.11
Silltrut 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

01.11
Havstrut 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

01.11
Gråtrut 2800 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

01.11
Dubbeltrast 1 p Prooterinmäki, Pettersbacka, Vörå. Juha Pikkarainen.

01-02.11
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

02.11
Snösiska 1 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.11
Snösparv 1 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

03.11
Storskrake 3 p Loilaxviken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.11
Salskrake 2 p Loilaxviken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.11
Gräsand 7 p Loilaxviken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.11
Sångsvan 657 p Kvarnåkern, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.11
Knipa 120 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.11
Storskrake 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.11
Stjärtmes 4 k Öskatan, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

04.11
Stenfalk 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.11
Sidensvans 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.11
Salskrake 6 p Loilaxviken, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

06.11
Råka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.11
Gråtrut 1700 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.11
Knipa 35 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.11
Gråspett /2 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

07.11
Större korsnäbb 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.11
Spillkråka 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.11
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.11
Bofink 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.11
Bergfink 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.11
Bläsand 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Sångsvan 144 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Knölsvan 30 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Knipa 52 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Storskrake 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Stjärtmes 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Knölsvan 112 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Sångsvan 22 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Fiskmås 55 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

10.11
Gråtrut 1200 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.

11.11
Gråtrut 1100 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.11
Kaja 200 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.11
Gråsparv 90 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.11
Sädgås 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Esko Muurimäki.

12-17.11
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

13.11
Hökuggla 1 p Ölis, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

13.11
Sångsvan 150 p Bäckkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11
Bergand 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.11
Bofink 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.11
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.11
Sparvuggla 1 p Långbacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.11
Fiskmås 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Sångsvan 108 p Södernäs åkrar, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Kanadagås 22 p Södernäs åkrar, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Havsörn 1 k Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Gråtrut 3000 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

15.11
Silltrut 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

16.11
Tallbit 6 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Stare 1 p Jouperstået, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Sångsvan 51 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Storskrake 40 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Knipa 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Bergand 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Vigg 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Sångsvan 49 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Knölsvan 113 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Storskrake 7 p Loilaxviken, Munsala, Nykarleby. Svante & Helena Lindvall.

18.11
Salskrake 1 p Loilaxviken, Munsala, Nykarleby. Svante & Helena Lindvall.

19.11
Turkduva 6 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

21.11
Nötkråka 1 p Centrum, Vörå. Allan Stenmark.

22.11
Gråspett /1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

22.11
Gråspett /1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

23.11
Sparvuggla 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.11
Gråsiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.11
Bofink 2/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.11
Svarthalsad trast 1/ p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Liselott Sundvik.

24.11
Bergand 9 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

25.11
Gråspett /1 p Kvimo, Maxmo, Vörå. Gunilla Broström.

25.11
Gråspett 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.11
Kungsörn 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11
Svartmes 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.11
Talltita 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.11
Tamduva 8 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.11
Talltita 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.11
Tofsmes 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.11
Turkduva 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.11
Gråspett /1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.11
Steglits 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.11
Bergfink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.11
Bofink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.11
Pilfink 52 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.11
Gråsparv 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.11
Gråspett 1/ p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.11
Koltrast 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

29.11
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

30.11
Tjäder /1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

30.11
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.


December
Dec.

Koltrast 1 p dagligen. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

Dec.

Havsörn 1 k regelbundet. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.12
Gråspett 1/1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

04.12
Nötkråka 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.12
Gråtrut 17 k Alunrödslan, Vörå. Tomas Klemets.

04.12
Gråtrut 45 k Ollilbackvägen, Bergby, Vörå. Tomas Klemets.

04.12
Tamduva 21 p Ollilbackvägen, Bergby, Vörå. Tomas Klemets.

06.12
Järnsparv 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

06.12
Turkduva 2 p 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

06.12
Gråsparv 15 p 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

06.12
Svartmes 2 p 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

06.12
Koltrast 1/ p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

06.12
Steglits 6 p Tranasbacken, Kvevlax, Korsholm. Leif Öling, Mona Burman.

06.12
Trädkrypare 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Nötkråka 2 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Tofsmes 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Svartmes 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Havsörn 1 k Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Orre 1/ p Nörrsund, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Kungsfågel 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Orre 3/7 p Jonund, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

07.12
Gråspett 1/ p Snäruholmen, Larven, Vörå. Heidi Gråbbil.

06.12
Tamduva 12 p Krokbacken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Fasan 4/7 p Krokbacken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Snösiska 1 p Lillkyrovägen, Bergby, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

06.12
Gråsiska ca 70 p Lillkyrovägen, Bergby, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

07.12
Varfågel 1 p Larven, Vörå. Aarne Lahti.

07.12
Gulsparv ca 800 p Gammelrödslan, Lågpelt, Vörå. Aarne Lahti.

07.12
Tamduva 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Rapphöna ca 10 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Juha Pikkarainen.

08.12
Gråspett 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

08.12
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

08.12
Sparvuggla 1 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

08.12
Nötkråka 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.12
Fasan 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

09.12
Gråspett /1 p Kvimo, Maxmo, Vörå. Gunilla Broström.

15.12
Gråspett /1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

15.12
Gråspett 1/ p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

15.12
Koltrast 1/ p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

15.12
Snösiska 1 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Steglits 1 p Malen, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Råka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Gråtrut ca 700 p Monäs fiskehamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Havsörn 1 k Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Storskrake 10 p Storö sund, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Storkrake 4 p Monäs fiskehamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Storskrake 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Knipa 5 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Knipa 5 p Storö sund, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Svärta 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Gräsand 51 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Sångsvan 20 p Monäs fiskehamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Sångsvan 107 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Knölsvan 7 p Storö sund, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.12
Knölsvan 64 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.12
Duvhök 1 k Taknet, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg.

16.12
Gråsiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12
Pilfink 32 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12
Gråsparv 1/1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12
Svartmes 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12
Grönfink ca 30 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

16.12
Pilfink ca 30 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.12
Gråsiska 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.12
Turkduva 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

18.12
Trädkrypare 2 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

18.12
Gråtrut 1 k Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.12
Gråsiska ca 120 p Alunvägen, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

19.12
Sångsvan 8 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.12
Rapphöna 10 p Komossa, Oravais, Vörå. Sol-Britt Ståhlberg.

20.12
Nötkråka 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.12
Gråspett /1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

20.12
Turkduva 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

20.12
Gråsiska 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

21.12
Björktrast 3 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.12
Steglits 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

24-29.12
Strömstare 1 p Lassila hängbro, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Guy Enkvist.

24-29.12
Knipa /1 p Lassila hängbro, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Guy Enkvist.

25-31.12
Trana 1 p Etbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson, Guy Enkvist m.fl.

25.12
Strömstare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

25.12
Sångsvan 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

25.12
Svartmes 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.12
Trädkrypare 1 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

26.12
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

26.12
Sparvuggla 1 p Jonund, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

26.12
Gråsiska 3 k Jungar, Jeppo, Nykarleby. Svante & Helena Lindvall.

26.12
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Svante & Helena Lindvall.

26.12
Koltrast 1 p Särkimo, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

26.12
Sångsvan 50 m Tosplot sund, Särkimo, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

27.12
Trädkrypare 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.12
Strömstare 1 p Åbron, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

29.12
Ringduva 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.12
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

30.12
Havsörn 14 p Maxmo bron, Öskatan, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

30.12
Gråtrut ca 30 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.12
Koltrast /1 p Kvimo, Maxmo, Vörå. Gunilla Broström.

31.12
Koltrast 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

31.12
Strömstare 2 p Holmen och Båskas, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ilpo Peräkorpi.

31.12
Gräsand 3 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.12
Strömstare 5 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.12
Turkduva 3 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.