Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2017

Sammanställd av
Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 36 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
Än=sång samt sett fågeln, ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.
Denna sammanställning är bara ett urval av de tidigaste eller senaste observationerna samt de mest intressanta
observationerna. För mera omfattande observationer hänvisas till Tiira, http://www.tiira.fi/index.php.


Januari

Jan. – Mars
Gråspett 1 p Komossa, Oravais, Vörå. Erik Hägg.

01.01
Knölsvan 5 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Tomas Klemets, Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

01.01
Sångsvan 1-5 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Tomas Klemets m.fl.

01.01
Sjöorre 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Tomas Klemets, Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

01.01
Knipa 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Tomas Klemets, Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

01.01
Småskrake 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Tomas Klemets, Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

01.01
Storskrake 110 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Tomas Klemets, Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

01.01
Havsörn 1 k Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Tomas Klemets, Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

01.01
Gråtrut 10 k Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Keijo Tamminen.

01.01
Sparvuggla 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Leo Saarijärvi.

01.01
Sparvuggla 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Svartmes 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Trädkrypare 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Gråtrut ca 80 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Hökuggla 1 p Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Turkduva 5 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.01
Nötkråka 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.01
Gråsiska 6 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.01
Gråsparv ca 30 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.01
Pilfink ca 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.01
Slaguggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.01
Gråspett 1/ p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

04.01
Gråspett 1 p Bystugan, Palvis, Vörå. Per-Ole Rosenberg.

05.01
Fjällvråk 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.01
Pilfink 25 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06-07.01
Tamduva 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.01
Snösiska 1/2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.01
Gråsiska 40 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.01
Grönfink 45 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.01
Blåmes 16 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.01
Talgoxe 14 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.01
Pilfink 40 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.01
Gråsiska 22 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Rapphöna 9 p Kaurajärvi, Vörå. Bernice Majabacka.

07.01
Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

08.01
Tamduva 18 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Gulsparv 40 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.01
Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

10.01
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

10.01
Svartmes 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

10.01
Tjäder 1/ p Jounundvägens avtag, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

11.01
Fasan 3/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.01
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

13.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.01
Råka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi, Stig Dahlström.

14.01
Gulsparv ca 450 p Bröms, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Orre 31 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

14.01
Sparvuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.01
Sparvhök 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.01
Varfågel 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.01
Strömstare 1 p Komossa, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.

19.01
Sparvhök 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.01
Duvhök 1 k Ruths, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

20.01
Varfågel 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Toni Uusimäki.

21.01
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

21.01
Stenfalk 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

22-24.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.01
Gråspett /1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

24.01
Turkduva 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.

24-26.01
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

26.01
Strömstare 1 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

27.01
Gråsiska ca 45 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.01
Snösiska 6 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.01
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Putte

Andersson, Viola Granroth, Svante Lindvall, Helena Lindvall, Hans Vesterlund.

27.01
Rapphöna 10 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Putte

Andersson, Viola Granroth, Svante Lindvall, Helena Lindvall, Hans Vesterlund.

27.01
Orre 15 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Vesterlund.

27.01
Gråspett 1 p Riksåttan, Ytterjeppo, Nykarleby. Hans Vesterlund.

28.01-22.02
Fjällvråk 1 p Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Jorma V. A. Halonen, Hillevi Halonen, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Ingmar Edfelt, Mats Björklund m.fl.

28.01
Fasan 7 p Kausalkullvägen, Vörå. Lis-Mari Helsing.

28.01
Havsörn 2 k Seiplax, Oravais. Vörå. Ingmar Edfelt.

28.01
Gråtrut 11 k Seiplax, Oravais. Vörå. Ingmar Edfelt.

29.01
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Bengt & Yvonne

Norrlin.

29.01
Rapphöna 7 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Margit Nikkanen.

29.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets.

29.01
Havsörn 4 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Gråtrut 29 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Havstrut 1 k Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Havsörn 3 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Skäggmes 1 ä Lövsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Havsörn 1 k Lövsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Gråtrut 9 k Djupsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Gråtrut 29 k Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.01
Bofink 6 p Londvägen, Mäkipää, Vörå. Marja-Lena Södergård.

29-30.01
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson, Pirjo Henriksson.

29.01
Trädkrypare 1 p Aknus, Vörå. Roy Nyqvist.

29.12
Tamduva 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.01
Grönfink 47 p Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.

29.01
Gråtrut 30 k Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.

31.01
Varfågel 1 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Jan Nybäck, Tomas Portin.

31.01
Björktrast 1 p Bergby, Vörå. Ari Lähteenpää.

31.01
Varfågel 1 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

31.01
Havsörn 17 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

31.01
Gråspett 1 p Tränsholm, Tålamods, Vörå. Göran Jakobsson.


Februari
01.02
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

04.02
Gråsparv 30 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.02
Pilfink 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.02
Nötkråka 1 k Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.02
Snösiska 6 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.02
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.02
Rapphöna 5 p Kaitsor, Vörå. Doris Eriksson.

07.02
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

09.02
Turkduva 7 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

09.02
Större korsnäbb 7 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10-12.02
Skogsduva 2 p Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt, Bengt Forslund,

Stig Dahlström, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

11.02
Koltrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.02
Gråsparv 40 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.02
Tamduva 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.02
Råka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

12.02
Varfågel 1 p Loilax, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

12.02
Strömstare 1 p Keppoforsen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

13-14.02
Gulsparv ca 80 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.02
Pärluggla 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.02
Fasan 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.02
Gråspett 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.02
Gråspett 1 p Brännbergskärr, Oravais, Vörå. Atte Kantola.

17.02
Berguv 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

24.02
Havsörn 1 N Turubacken, Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

24.02
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.02
Strömstare 4 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

25.02
Skogsduva 2 k Rålandet, Jussila, Munsala, Nykarleby. Harri Hongell.

25.02
Slaguggla 1 Ä Svedjeholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.02
Gulsparv ca 70 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25-28.02
Rapphöna 9 p Havändan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.02
Tamduva 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.02
Gråsiska ca 50 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.02
Gråspett 1/ p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

28.02
Stjärtmes 2 p Lappholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.


Mars
02.03
Sångsvan 2 m Bockberget, Oravais, Vörå. Peter Åbacka.

03.03
Sångsvan 1 m Centrum, Kvevlax, Korsholm. Elisabeth Råback.

03-05.03
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

04.03
Gråspett /1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.03
Nötkråka 5 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.03
Turkduva 4 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.03
Varfågel 1 p Kilismossen, Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.

05.03
Sångsvan 1 m Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

07.03
Rapphöna 10 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.03
Sidensvans 15 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

08.03
Råka 10 p Tollikko, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

09.03
Kungsörn 1 m Hellnäs, Vörå. Bror-Gustav Järnström.

10.03
Snösparv ca 70 p Larven, Vörå. Rolf Sandvik.

10.03
Pärluggla 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.03
Pärluggla 1 Ä Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.03
Pärluggla 1 Ä Harjux, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.03
Pärluggla 1 Ä Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.03
Havsörn 4 p Öjskatbron, Maxmo, Vörå. Matias Snellman.

11.03
Sparvuggla 1 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.03
Havsörn 2 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.03
Sångsvan 1 S Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.03
Trädkrypare 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.03
Gråtrut 240 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.03
Havsörn 2 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.03
Grågås 2 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.03
Turkduva 1 p Älvdansvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

12.03
Ringduva 1 p Kausalkullan, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

13.03
Gråtrut ca 30 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.03
Grågås 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

13.03
Råka 10 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.03
Havsörn 1 k Kalotfjärden, Oravais, Vörå. Beatrice Skott.

14.03
Gråtrut ca 40 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.03
Stenfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.03
Ringduva 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.03
Gråspett /1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

14.03
Råka 3 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.03
Rapphöna 9 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

14.03
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.03
Råka 6 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

14.03
Ringduva 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

14-15.03
Skogsduva 2 p Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

15.03
Grågås 2 p Åkerbacken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

15.03
Kanadagås 1 p Åkerbacken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

15.03
Stare 3 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.03
Sånglärka 13 k/m Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

16.03
Sånglärka 25 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.03
Tofsvipa 48 p + 3 m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.03
Ringduva 1 m Kimo, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

16.03
Grågås 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.03
Stare 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

16.03
Sånglärka 11 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

16.03
Havsörn 2 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

16.03
Sånglärka 26 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson m.fl.

16.03
Tofsvipa 15 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson m.fl.

16.03
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson m.fl.

17.03
Tofsvipa 3 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.03
Tofsvipa 6 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

17.03
Orre 27 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.03
Ormvråk 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.03
Gräsand 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.03
Knölsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.03
Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.03
Ringduva 5 p/m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.03
Stare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.03
Trana 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.03
Stare 10 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.03
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.03
Sånglärka 39 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.03
Rödhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Margareta Viklund.

19.03
Havsörn 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.03
Kungsörn 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.03
Stenfalk 1 p Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.03
Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

19.03
Sånglärka 3 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

19.03
Gräsand 3 p Voitby forsen, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

19.03
Snösparv 12 k Röukas träsk, Röukas, Vörå. Ensio Saari m.fl.

19.03
Varfågel 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

21.03
Fjällvråk 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

23.03
Trana 2 p Kovik, Vörå. Bror-Gustav Järnström.

23.03
Bofink 1/ p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

24.04
Knölsvan 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.03
Havsörn 2 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.03
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Nygård.

24.03
Tornfalk 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Nygård.

24.03
Trana 2 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Nygård.

25.03
Bofink 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.03
Bofink 2 Ä Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Mari Nordlund.

25.03
Trana 2 p Fallback, Kimo, Oravais, Vörå. Bengt Stenback.

25.03
Trana 3 m Kimo åmynning, Oravais. Sol-Britt Ståhlberg.

25.03
Trana 2 p Stubbrödsel, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.03
Kanadagås 2 p Rutuna, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.03
Varfågel 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.03
Stenfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.03
Ormvråk 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.03
Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.03
Kanadagås 2 p Söderändan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Ingmar Nybäck.

25.03
Kanadagås 5 p Peltmo, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Ingmar Nybäck.

26.03
Gråsiska ca 60 k Björkbacken, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.03
Ormvråk 1 k Björkbacken, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.03
Bofink 8 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.03
Trana 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.03
Sädgås 5 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.03
Sädgås 49 p Sillören, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

26.03
Spetsbergsgås 1 p Sillören, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

26.03
Skogsduva 2 k Sillören, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Havsörn 1 k Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Spetsbergsgås 7 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Bofink 2/ p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Grönsiska 1 p Komossa, Oravais, Vörå. Erik Hägg.

27.03
Grönsiska 4 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.03
Sädgås 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Trana 2 p Lövfjärden, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

28.03
Steglits 5 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

28.03
Björktrast 3 m Langkujan, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.03
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

28.03
Fjällvråk 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

29.03
Bergfink 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

30.03
Brun kärrhök /1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.03
Grönsiska 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.


April
01.04
Ormvråk 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Kari & Ann-Mari Pihlajamäki.

02.04
Rödhake 1 p Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

02.04
Knipa 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.04
Gräsand 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.04
Skrattmås 104 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.04
Silltrut 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.04
Snösparv 13 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.04
Skrattmås 8 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.04
Storskrake 3/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.04
Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Blå kärrhök 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Havsörn 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Sädesärla 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Björktrast 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Hämpling 4 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Fiskmås 10 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Stenfalk 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.04
Rödvingetrast 1 än Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.04
Fiskmås 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.04
Björktrast 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.04
Ängspiplärka 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

05.04
Enkelbeckasin 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

05.04
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

05.04
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg.

05.04
Hämpling 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

05.04
Bergfink 1 p Lotlax, Vörå. Sol-Britt Ohls.

05.04
Morkulla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Vitkindad gås 14 k Röukas träsk, Oravais, Vörå. Ensio Saari.

05.04
Skogsduva 2 k Röukas träsk, Oravais, Vörå. Ensio Saari.

05.04
Ljungpipare 1 ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.04
Grönsiska 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Bergfink 2 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

05.04
Steglits 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

06.04
Bläsand 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.04
Stjärtand 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Leif Öling, Tomas Klemets,

Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

06.04
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

06.04
Skogsduva 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

06.03
Spetsbergsgås 3 å Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson.

06.04
Spetsbergsgås 2 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

06.04
Skogsduva 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

06.04
Bläsgås 2 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Spetsbergsgås 15 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Bläsgås 4 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Spetsbergsgås 3 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Ängspiplärka 1 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Björktrast 1 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Storskrake 3/3 Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Knipa 3/3 p Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Gräsand 8 p Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Fiskmås 1 p Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Fiskmås 1 p Killingholmströmmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Knipa 6 p Killingholmströmmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Storskrake 12 p Killingholmströmmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Gräsand 6 p Killingholmströmmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Bläsand 1/1 p Killingholmströmmen, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Skrattmås ca 400 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Fiskmås ca 10 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Rödhake 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Rödhake 1 Ä Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Bläsgås 1 p Eljasas, Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.04
Spetsbergsgås 11 p Eljasas, Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.04
Sädgås 343 p Eljasas, Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.04
Järnsparv 1 p Lotlax, Vörå. Sol-Britt Ohls.

07.04
Morkulla 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

07.04
Dubbeltrast 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Storskrake 1/1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Skogssnäppa 1 än Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Havsörn 1 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Smålom 4 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Storskarv 1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Storskrake 13 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Salskrake 2/4 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Brunand 4/ p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Salskrake 1/ p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Knipa 6 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Kricka 14 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Sothöna 1 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Bläsand 12 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Gräsand 110 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Stjärtand 4 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Kricka 6 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Bläsand 8 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Brunand 4/ p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Gräsand 290 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Sothöna 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04
Rapphöna 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.04
Mindre hackspett 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.04
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.04
Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.04
Kungsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

08.04
Havsörn 8 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.04
Ängspiplärka 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Bläsgås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Grågås 150 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Sädgås 450 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Storskarv ca 50 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Enkelbeckasin 1 ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Rödvingetrast 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Vitkindad gås 18 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Grågås 100 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Sävsparv 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Havsörn 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Storspov 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Storskarv 500 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Steglits 1 p Lotlax, Vörå. Sol-Britt Ohls.

09.04
Rödvingetrast 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

09.04
Storspov 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

09.04
Storspov 1 Ä Kaitsor, Vörå. Bror-Gustav Järnström.

09.04
Storspov 1 p Vörå åmynning, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Havsörn 1 k Vörå åmynning, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Enkelbeckasin 2 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Sädesärla 1 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Sädgås ca 300 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Bläsgås 3 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Spetsbergsgås 7 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Taltrast 1 Ä Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.04
Storspov 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04
Kanadagås 2 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04
Rödhake 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.04
Blå kärrhök 1/ m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.04
Taltrast 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.04
Järnsparv 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.04
Silltrut 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.04
Sädesärla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Silltrut 4 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Strandskata 4 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Pilgrimsfalk 1 W Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Storskarv 25 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Havsörn 2 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Småskrake 5 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Salskrake 11 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Knipa 55 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Vigg 32 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Bläsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Sädgås 480 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Skedand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.04
Salskrake 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.04
Stenfalk 1 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Bläsgås 2 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Spetsbergsgås 7 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Bläsgås 6 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Enkelbeckasin 5 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Järnsparv 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.04
Blå kärrhök 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.04
Morkulla 1 p Stubbängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.04
Steglits 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ann-Marie Löfdahl.

12.04
Steglits 1 p Rejpelt, Vörå. Greta Backman.

12.04
Steglits 1 p Kausalkullen, Lomby. Lis-Mari Helsing.

12.04
Stenfalk 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

12.04
Turkduva 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

12.04
Gärdsmyg 1 p Stavurkärrsbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Stenfalk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04
Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04
Sädesärla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04
Taltrast 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

14.04
Gråspett 1 p Dammen, Röukas Träsk, Oravais, Vörå. Ensio & Reetta Saari.

14.04
Tornfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Bläsgås ca 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Kanadagås 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Grågås ca 150 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Sädgås 905 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Dubbeltrast 1 p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

14.04
Gravand 2 p Karvsor, Vörå. Juha Pikkarainen.

15.04
Stenfalk 1/ p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Havsörn 1 k Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Havsörn 1 k Hällnäs, Vörå. Leif Öling.

16.04
Spetsbergsgås 9 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Taltrast 1 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

16.04
Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström.

16.04
Sädgås ca 1700 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström.

16.04
Brun kärrhök 1/ k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström, Tuukka

Pahtamaa.

16.04
Strandskata 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tuukka Pahtamaa.

16.04
Järnsparv 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.04
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg m.fl.

16.04
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg m.fl.

16.04
Brun kärrhök 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg m.fl.

17.04
Pilgrimsfalk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.04
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.04
Havsörn 1 k Bönehuset, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Sångsvan 520 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Spetsbergsgås 27 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Bläsgås 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Kanadagås 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Vitkindad gås 22 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Grågås 140 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Sädgås ca 1800 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Gravand 2 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Spetsbergsgås 14 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Bläsgås 7 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Hämpling 1/1 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Havsörn 2 k Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Mindre sångsvan 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Mindre sångsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

18.04
Steglits 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

18.04
Pilgrimsfalk 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

18.04
Skedand 1/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

18.04
Havsörn 2 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

18.04
Bläsgås 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

18.04
Skäggdopping 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig

Kulp m.fl.

18.04
Salskrake 1/ p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

18.04
Brunand 1/ p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

18.04
Sothöna 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

18.04
Skogsduva 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.04
Pilgrimsfalk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.04
Kungsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.04
Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.04
Havsörn 2 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.04
Morkulla 1 p Bönehuset, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Varfågel 1 p Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Bläsgås 2 p Vecklotbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Skogssnäppa 1 p Topparsbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Skedand 1/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.04
Kungsörn 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Esko Maasalo.

19.04
Sävsparv 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.04
Steglits 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Göran Galls.

20.04
Gärdsmyg 1 p Torrkullevägen, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Spetsbergsgås 5 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Bläsgås 2 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Stäpphök 1/ m Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Heidi Kataja, Timo Ilonen.

20.04
Bläsgås 4 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets
20.04
Spetsbergsgås 6 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Skogssnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.04
Vigg 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.04
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.04
Steglits 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Steglits 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Paul Sandström.

20.04
Gravand 1/ p Ruths, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

20.04
Gråhäger 1 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.04
Spetsbergsgås 3 p Stenbacken, Jeppo, Nykarleby. Petteri Mäkelä.

21.04
Tornfalk /1 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Bläsgås 10 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Rose-Britt Äijänen.

21.04
Spetsbergsgås 5 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Rose-Britt Äijänen.

21.04
Skogsduva 1 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Stäpphök 1/ k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Bläsgås 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.04
Bläsgås 4 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Spetsbergsgås 5 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Storskarv ca 210 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Salskrake 3/1 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Havsörn 1 k Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Skäggdopping 6 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Trädkrypare 1 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Strandskata 1 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Gravand 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tommy & Axel Södergård, Allan Stenmark.

22.04
Rödbena 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

22.04
Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

22.04
Skäggdopping 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

22.04
Rödbena 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.04
Havsörn 2 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.04
Havsörn 1 k Röukas träsk, Oravais, Vörå. Ensio Saari.

23.04
Havsörn 1 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Sävsparv 2/ p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Gärdsmyg 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Steglits 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.04
Svarthakedopping 4 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04
Gråhakedopping 5 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04
Småskrake 51 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04
Svärta 18 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04
Sjöorre 10 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04
Ejder 1/ m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04
Myrspov 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Salskrake 6/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Vigg 34 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Turkduva 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Steglits 1 p Havulehtos, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Fiskgjuse 1 k Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Skogsduva 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Skogsduva 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.04
Hämpling 2 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Bläsgås 5 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Lappsparv 8 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Nikke Äijänen.

28.04
Spetsbergsgås 5 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Större strandpipare 2 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Sidensvans 25 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.04
Stäpphök 1/ m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.04
Stäpphök 1/ k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Roland

Lillkåla.

29.04
Stenskvätta 1 p Fällan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.04
Rödbena 2 p Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.04
Skogssnäppa 11 p Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.04
Mindre sångsvan 1 p Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.04
Rödspov 1 p Reningsverket, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.04
Ringtrast 1 p Kvimo, Maxmo, Vörå. Margit Rådman.

29.04
Småskrake 1/ k Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Salskrake 2/2 p Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Sjöorre 2/2 p Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Småskrake 1/ p Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Sjöorre 4/3 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Salskrake 3/4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Brunand 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Sjöorre 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Storlom 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Salskrake 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Gravand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Kricka 620 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.04
Större strandpipare 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Joel Öling.

29.04
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Joel Öling.

29.04
Fiskgjuse 1 m Munsol, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.04
Snatterand 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

29.04
Salskrake 15 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

29.04
Ringtrast 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

30.04
Spetsbergsgås 17 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.04
Ringtrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.04
Gråspett 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.

30.04
Ringtrast 1/1 p Lotlax, Vörå. Barbro Heikinmatti.


Maj
01.05
Hämpling 1/ p Åkerbacken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Pilgrimsfalk 1 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Ljungpipare 1 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Lappsparv 3 k Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Alfågel 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Brunand 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Svarthakedopping 4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Gråhakedopping 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Fiskgjuse 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Salskrake 3/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Stenskvätta 1/ p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Nötväcka 1 p Skatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.

01.05
Fisktärna 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

02.05
Prutgås 3 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05
Småspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05
Ljungpipare ca 25 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05
Gluttsnäppa 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.05
Gransångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.05
Brushane 7/ m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.05
Havsörn 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.05
Silvertärna 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.05
Stenknäck 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.

02.05
Stenfalk 1/ p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Svartsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Brushane 26 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Hämpling 1/ p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Stenfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Lappsparv 1 N Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Gråspett 1/1 p Blomsteräng, Kuckus, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Göktyta 1 Ä Blomsteräng, Kuckus, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Havsörn 1 p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

02.05
Grönbena 1 p Dunisback, Bertby, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

02.05
Gransångare 1 p Dunisback, Bertby, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

03.05
Ringtrast 1/1 p Lotlax, Vörå. Barbro Heikinmatti.

03.05
Sidensvans 33 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Stenskvätta 1 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Rödstjärt 1/ p Kroksbacken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Fasan 1/ p Nikusbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Gluttsnäppa 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.05
Drillsnäppa 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.05
Silvertärna 10 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.05
Fiskgjuse 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Ringtrast 1 p Storsandsvägen, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.

04.05
Tordmule 1 m Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Ejder 34 m Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Bergand 3 p Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Gärdsmyg 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

04.05
Gransångare 1 Ä Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

04.05
Ringtrast 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

04.05
Hussvala 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Heidi Gråbbil.

04.05
Sidensvans 9 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Bivråk 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Gransångare 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.05
Göktyta 1 Ä Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

05.05
Svartvit flugsnappare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

05.05
Brushane 100-150 p Komossa, Oravais, Vörå. Sol-Britt & Leif Ståhlberg.

05.05
Brushane 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Svartsnäpp 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling, Per-Håkan

Libäck.

05.05
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Ladusvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Brushane 13/3 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Spetsbergsgås 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Trädpiplärka 1 Ä Brudhällorna, Pirtkärr, Vörå. Tomas Klemets.

05-06.05
Myrspov 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Per-Håkan Libäck, Tomas Klemets.

05.05
Fisktärna 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Per-Håkan Libäck.

05.05
Ladusvala 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Heidi Gråbbil.

05.05
Svartvit flugsnappare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.05
Sidensvans 16 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.05
Rördrom 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.05
Trädpiplärka 1 Än Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.05
Dvärgmås 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.05
Havsörn 9 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.05
Dvärgmås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05-06.05
Ringtrast 1/1 p Kvevlax, Korsholm. Allan Melin.

06.05
Mindre sångsvan 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.05
Dvärgmås 4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.05
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.05
Salskrake 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.05
Smålom 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin.

06.05
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Forslund,

Stig Dahlström, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

06.05
Mindre strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin, Allan Stenmark, Leif Öling,

Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

06.05
Grönbena 8 p/m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin, Allan Stenmark, Leif Öling,

Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

06.05
Silvertärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin, Allan Stenmark, Leif Öling,

Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

06.05
Hussvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin.

06.05
Trädpiplärka 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin.

06.05
Sidensvans 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin.

06.05
Dubbeltrast 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin.

06.05
Hämpling 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Håkan Ekman, Bengt Haga, Olav Westlin.

06.05
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Forslund,

Stig Dahlström, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

06.05
Gulärla 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Forslund,

Stig Dahlström, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

06.05
Hussvala 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik.

06.05
Ringtrast 1/1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Christer Englund.

07.05
Turkduva 2 p Skidbacksvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Svartvit flugsnappare 1 p Höjsal skogsväg, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Sidensvans 2 p Höjsal skogsväg, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Sidensvans 16 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

07.05
Lövsångare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.05
Sidensvans 25 SE Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.05
Sidensvans 40 E Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.05
Göktyta 1 Ä Jeppo Biogas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.05
Dvärgmås 1 k Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

08-10.05
Spetsbergsgås 1-3 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.05
Bläsgås 2 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.05
Ringtrast 1/ p Vatilhällorna, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

08.05
Ringtrast 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Marita Kyhr.

09.05
Ringtrast 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.05
Ringtrast 1/ p Andkil byn, Vörå. Emilia & David Still.

09.05
Stäpphök 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Tuomas Seimola, Juha Tiainen.

09-10.05
Mindre sångsvan 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Staffan Blom, Tomas Klemets, Ari

Lähteenpää.

09.05
Kricka 536 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Staffan Blom, Tomas Klemets.

09.05
Salskrake 2/1 Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

09-10.05
Salskrake 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

09.05
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

09.05
Turkduva 3 k Skidbacksvägen, Miemoisby, Vörå. Staffan Blom.

09.05
Pilgrimsfalk 1 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.05
Sidensvans 50 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05
Sidensvans 7 k Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

10.05
Storlom 2 p Särkimo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

10.05
Gråhakedopping 2 p Kalot, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

10.05
Ladusvala 10 k Kalot, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

10.05
Hussvala 3 k Kalot, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

10.05
Mindre korsnäbb /1 p Kalot, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

10.05
Småspov 1 p 10 p Brorsbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.05
Svartmes 1 p Nörrsund, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

10.05
Större korsnäbb 1/1 p Egilvägens avtag, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05
Sidensvans 3 p Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05
Sidensvans 7 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.05
Sidensvans 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.05
Lappsparv 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.05
Stenfalk 1 S Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.05
Salskrake 1/ p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

11.05
Stenfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.05
Jorduggla 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.05
Salskrake 1/1 p Sammusträsket, Västerbacka, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Varfågel 1 p Lekmossens avtag, Salomaa, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Småspov 3 m Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.05
Sidensvans 27 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

13.05
Salskrake 1/7 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

13.05
Fiskgjuse 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

13.05
Större strandpipare 23 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

13.05
Mosnäppa 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

13.05
Småspov 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

13.05
Gulärla 1 p + 1 m Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

13.05
Lövsångare 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

13.05
Lärkfalk 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.05
Tornseglare 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.05
Turkduva 1 p Skidbacksvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

14.05
Drillsnäppa 1 p Kroksbacken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

14.05
Ringtrast 1/ p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Solvej Fågelbärj-Hannula.

14.05
Varfågel 1 p Jeppoträsket, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05
Sidensvans 2 p Göstahagamossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05
Rödstjärt 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.05
Ljungpipare 12 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.05
Havsörn 7 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.05
Stenskvätta 2/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.05
Ladusvala 3 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.05
Salskrake 1/1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.05
Brun kärrhök 2/ k Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.05
Tornseglare 4 m Nyåkersviken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.05
Buskskvätta 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.05
Ärtsångare 1 p Långskatan, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.05
Buskskvätta 3 p Ribacken, Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

15.05
Skogsduva 1 p Transformatorn, Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.05
Större strandpipare 224 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Gulärla 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Roskarl 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Vigg 410 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Fisktärna/Silvertärna 230 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Dvärgmås 390 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Större strandpipare 126 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Mosnäppa 10 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

16.05
Blåhake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Buskskvätta 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Kärrsnäppa 102 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Större strandpipare 118 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Mosnäppa 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Kärrsnäppa 150 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Mindre sångsvan 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Aarne

Lahti, Runar Pada.

16.05
Gulärla 7 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Ärtsångare 1 Ä Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Drillsnäppa 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Större strandpipare 110 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

16.05
Dvärgmås 4 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.05
Tornseglare 2 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.05
Salskrake 1/1 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

16.05
Gulärla 5 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

16.05
Backsvala 1 k Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

16.05
Spetsbergsgås 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

16.05
Ängshök 1/ k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

16.05
Skogsduva 2 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.05
Rödstjärt 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.05
Gök 1 Ä Paljak, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.05
Salskrake /1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.05
Sidensvans 7 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.05
Kärrsnäppa 312 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Staffan Blom.

18.05
Gök 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.05
Gök 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.05
Blåhake 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.05
Ortolansparv 2 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.05
Gök 1 Ä Klaravägen, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Ärtsångare 1 Ä Klaravägen, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Gulärla 2 p Gullberg, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Gråspett 1 p Rexängen, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Gök 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Gök 1 Ä Vörsträsket, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Sävsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Större strandpipare 75 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Kärrsnäppa 432 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.05
Rosenfink 1/ Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

19.05
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.05
Jorduggla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.05
Sävsångare 1 Ä Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Blåhake 1 Ä Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Backsvala 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.05
Sidensvans 10 p Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.05
Gulärla 33 m Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.05
Jorduggla 1 m Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.05
Kustlabb 2 m Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.05
Dvärgmås 3 p Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.05
Svärta 15 m Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20,05
Sjöorre 63 m Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.05
Alfågel 5 m Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.05
Ejder 2 m Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.05
Myrsnäppa 4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ari Lähteenpää.

21.05
Svarthätta 2 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Ortolansparv 3/1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.05
Gulärla 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.05
Vitkindad gås 38 m Stenbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.05
Bändelkorsnäbb 1 k Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.05
Rosenfink 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Sävsångare 1 Ä Kaurajärvi träsket, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Törnsångare 1 ä Kvarnstugan, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Grå flugsnappare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.05
Gråspett 1 p Blomsterängsvägen, Kuckus, Vörå. Johan Antus.

21.05
Varfågel 1 p Stenkrossen, Kuckus, Vörå. Johan Antus.

21.05
Berguv 1 p Stenkrossen, Kuckus, Vörå. Johan Antus.

22.05
Rosenfink 1 p Centrum, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

22.05
Myrsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Johnny Östman.

22-26.05
Gräshoppssångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Johnny Östman,

Staffan Blom, Tomas Klemets, Leif Öling m.fl.

22.05
Törnsångare 1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

22.05
Näktergal 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Rördrom 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Staffan Blom, Tomas Klemets.

23.05
Smalnäbbad simsnäppa 1 k Kimo åmynning, Oravais. Staffan Blom.

23.05
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais. Staffan Blom, Tomas Klemets.

23.05
Fiskgjuse 1 k Lilloxkangar, Vörå. Staffan Blom, Tomas Klemets.

23.05
Hämpling 1 p Åkerbaken, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Grå flugsnappare Laxörsfjärden, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Trädgårdssångare 1 Ä Laxörsfjärden, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Varfågel 1 p Talgön, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Havsörn 2 k Talgön, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Grönsångare 1 Ä Hällnäsvägen, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Trädgårdssångare 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.05
Göktyta 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.05
Jorduggla 1 p Judrabacken, Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.

23.05
Gråspett 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Johan Antus.

24.05
Hämpling 2 p Älvdansvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

25.05
Svartmes 1 p Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

26.05
Hämpling 1 k Krossen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

26.05
Svarthätta 1/ Ä Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.

26.05
Härmsångare 1 Ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tommy Södergård, Bengt Forslund.

26.05
Havstrut 1 k Furuskär, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav Westlin.

26-27.05
Lärkfalk 1 p Kiljanemossen, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav Westlin.

27.05
Näktergal 1 Ä Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav

Westlin.

27.05
Törnskata 1/ p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav

Westlin.

27.05
Skogsduva 1 p Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav Westlin.

27.05
Hämpling 1 ä Porrasneva, Aknus, Vörå. Tomas Klemets, Herman Mård, Bengt Haga, Olav

Westlin.

27.05
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.05
Småsnäppa 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.05
Spovsnäppa 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.05
Havsörn 1 k Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

28.05
Grönsångare 1 Ä Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

28.05
Myrsnäppa ca 75 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.05
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.05
Svärta 4 p Kalkskär, Oravais, Vörå. Beatrice Skott.

29.05
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

29.05
Myrsnäppa 41 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

29.05
Härmsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.05
Smalnäbbad simsnäppa 6 p Kaurajärvi träsket, Vörå. Tomas Klemets.

29.05
Myrsnäppa 33 p Kaurajärvi träsket, Vörå. Tomas Klemets.

29.05
Näktergal 1 Ä Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

30.05
Årta 1/1 p Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.05
Brunand 1/1 p Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.05
Jorduggla 1 k Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.05
Havsörn 6 p Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.05
Brunand 1/1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.05
Myrsnäppa ca 80 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.05
Större strandpipare 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.05
Storskarv ca 400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.05
Turkduva 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jari Sarasma.

31.05
Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Juni
01.06
Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.06
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.06
Myrsnäppa ca 80 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.06
Större strandpipare 25 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.06
Myrsnäppa 57 p Kaurajärvi träsket, Vörå. Tomas Klemets.

04.06
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.06
Ortolansparv 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

05.06
Busksångare 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

05.06
Jorduggla 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

05.06
Havsörn 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.06
Törnskata 1/ p Öland, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.06
Törnskata 1/ p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.06
Härmsångare 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Busksångare 1 Ä Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.06
Näktergal 3 Ä Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Pekka

Matalamäki.

07.06
Stenknäck 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Pekka

Matalamäki.

08.06
Näktergal 1 Ä Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.06
Gravand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.06
Alfågel /1 p Fjärdsgrundet, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Jouni Kannonlahti, Juha

Pikkarainen.

10.06
Svarthätta 1/1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.06
Gravand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.06
Ortolansparv 2 Ä Övre mossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Hämpling 2 p Stadsbohagen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Törnskata 1 p Storhagen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Busksångare 1 Ä Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Busksångare 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Näktergal 1 Ä Nybyggar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Jord/Hornuggla 1 k Kojhagen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Kornknarr 1 Ä Heikfolk, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06
Turkduva 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Jukka Pahkala.

12.06
Lärkfalk 1 k Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.06
Lundsångare 1 Ä Kolobacken, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.06
Härmsångare 2 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

12.06
Härmsångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

12.06
Busksångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

12.06
Busksångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

12.06
Flodsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

12.06
Näktergal 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

12.06
Kornknarr 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

12.06
Havsörn 2 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

12.06
Näktergal 1 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.06
Kornknarr 1 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.06
Dammsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

14-17.06
Gravand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Simon Öling.

14.06
Jorduggla 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.06
Kornknarr 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.06
Nötkråka 1 ad. + 2 juv. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.

16.06
Salskrake 2/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

16.06
Svärta 2/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.06
Skräntärna 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.06
Tobisgrissla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.06
Jorduggla 1 p Murto, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman m.fl.

18.06
Varfågel 1 p Murto, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman m.fl.

18.06
Brushane 125 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.06
Skräntärna 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.06
Jorduggla 1 p Fempennsholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.06
Ortolansparv 3 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

22.06
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.06
Gulärla 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.06
Brushane 73 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.06
Brushane 70 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.06
Svarthätta 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.06
Turkduva 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

25.06
Turkduva 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.06
Busksångare 1 Ä Bockbergsvägen, Oravais, Vörå. Peter Åbacka.

25.06
Steglits 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Vörgren.

26.06
Havsörn 1 k Svartträsket, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

26.06
Havsörn 1 k Kimossträsket, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

26.06
Större korsnäbb 12 k Stavurkärrsbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.06
Vitkindad gås 28 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.06
Vitkindad gås 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.06
Storspov 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.06
Råka 35 p Tollikko, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.06
Råka 120 p Keppo gård, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.06
Nattskärra 1 Ä Kimo by, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.06
Kornknarr 1 Ä Brändholmen, Österhankmo. Martti Siltaloppi, Kurt Henriksson.


Juli
01--04.07
Kornknarr 1 Ä Hallåkersvägen, Mäkipää, Vörå. Liisi Jussila, Tomas Klemets.

03.07
Kornknarr 1 Ä Knock, Ytterjeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

03.07
Stenknäck 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Pekka Matalamäki.

04.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.07
Stenfalk 1 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg.

07.07
Hämpling 4 p Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Håkan Ekman m.fl.

07.07
Lärkfalk 1 N Karvsor, åkrar, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Håkan Ekman m.fl.

08.07
Jorduggla 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

09.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.07
Skäggmes 1 juv. Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

12.07
Flodsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

12.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

12.07
Tofsvipa ca 250 p Vid Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.07
Havsörn 2 k Teilot, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

13-15.07
Hämpling 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.07
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.07
Skrattmås ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.07
Jorduggla 1 k Monäs åkrar, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

16.07
Stare ca 120 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Martin Klemets.

16.07
Ägretthäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Lasse Romar.

16.07
Videsparv 1 p Bäckhagen, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

16.07
Törnskata 1 kulle flygga ungar. Bäckhagen, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

18.07
Skrattmås ca 600 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.07
Havsörn 1 k Mjölknässkogen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.07
Bivråk 1 k Mjölknässkogen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.07
Skrattmås ca 3500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

19.07
Lärkfalk 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.07
Tornseglare ca 200 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.07
Kaja ca 1000 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.07
Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.07
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Simon Öling.

20.07
Bivråk 1 p Öland, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

21.07
Lärkfalk 1 k Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling, Simon Öling.

22.07
Gråhäger 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.07
Nötkråka 1 p Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

23.07
Lärkfalk med flygga ungar. Kiljane, Vörå. Håkan Eklund.

23.07
Sidensvans 1 ä Kiljane, Vörå. Håkan Eklund.

23.07
Nötkråka 4 p Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

23.07
Lärkfalk 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.07
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.07
Skräntärna 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

24.07
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.07
Törnskata 5 p Mudinebacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.07
Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.07
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

25.07
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

25.07
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Leif Öling.

25.07
Gråhäger 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.07
Havsörn 1 k Kangan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.07
Nötkråka 2 ä Mjölknässkogen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.07
Skrattmås 3500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

25.07
Gråtrut 1200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

25.07
Fiskmås 400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

26.07
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

26.07
Nötkråka 1 p Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

27.07
Kornknarr 1 Ä Langkujan, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

27.07
Jorduggla 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.07
Stare 150 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

27.07
Skrattmås 2500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

27.07
Gråtrut 1500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

27.07
Fiskmås 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

28.07
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.07
Nötkråka 2 p Kyhrastået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.07
Skräntärna 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.07
Mindre strandpipare 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.07
Spovsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.07
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.07
Vassångare 1 Ä Österfjärden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.07
Gulärla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.07
Mindre strandpipare 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

29.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

29.07
Lärkfalk 1 ä Vetlot, Maxmo, Vörå. Ari-Pekka Auvinen.

29.07
Hämpling 1 k Vöråborg, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Kärrsnäppa 55 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.07
Grönbena 22 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.07
Brushane 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.07
Gluttsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.07
Dvärgmås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.07
Tofsvipa 123 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.07
Gråhäger 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.07
Stenfalk 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.07
Nötkråka 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.07
Gråhäger 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Grågås 150 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.07
Småspov 1 p Paljak mosse, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.07
Ljungpipare 1 p Paljak mosse, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.7-15.08
Stenknäck 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pekka Matalamäki.

31.07
Ägretthäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Lasse Romar, Leif Öling, Bengt Fortslund,

Stig Dahlström, Allan Stenmark, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

31.07
Grågås 169 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Fortslund, Stig Dahlström,

Allan Stenmark, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

31.07
Vitkindad gås 21 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Fortslund, Stig

Dahlström, Allan Stenmark, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

31.07
Nötkråka 1 S Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Fortslund, Stig Dahlström.

31.07
Varfågel 1 p Lillbacken, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.Augusti
01.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Leif Öling.

01.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

01.08
Storlom 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

01.08
Småspov 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

01.08
Råka 120 k Lötet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.08
Lärkfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.08
Tofsvipa ca 300 p Bastuholmen, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.08
Blå kärrhök /1 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Hämpling 2 p Kyrkskogen, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Turkduva 1 p Kyrkan, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Ägretthäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.08
Gråspett 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.08
Gråhäger 1 S Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.08
Skäggdopping 62 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika, Leo & Saku Halonen.

04.08
Nötkråka 1 S Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04-05.08
Nötkråka 1 p Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.08
Gråhäger 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.08
Vitkindad gås 103 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.08
Gråhäger 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

06.08
Havsörn 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

07.08
Gråhäger 1 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.08
Gråtrut 2200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

09.08
Tofsvipa 280 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

09.08
Grågås 875 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Petteri Mäkelä.

09.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

09.08
Ljungpipare 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

09.08
Kanadagås 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

09.08
Vitkindad gås 140 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

09.08
Skrattmås 1300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

09.08
Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

09.08
Stare ca 300 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

09.08
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

10.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.08
Dvärgmås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.08
Gråhakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.08
Stare ca 1000 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

12.08
Storskarv 160 p/k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.08
Gråhäger 3 k Rundt, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.08
Kustlabb 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.08
Havsörn 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.08
Gråhäger 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.08
Dubbeltrast 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.08
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.08
Lärkfalk 2 k Kyro älv bron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.08
Tofsvipa 147 p Kyro älv bron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

16.08
Storskrav 115 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

16.08
Kanadagås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

16.08
Grågås 470 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

16.08
Vitkindad gås 320 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.08
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Stjärtmes 5 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Rune Jakobsson.

17.08
Havsörn 3 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.08
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.08
Tofsvipa ca 300 p Kyro älv bron, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.08
Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

19.08
Nötkråka 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.08
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.08
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.08
Nötkråka 1 p Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.08
Stare 400 p Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.08
Blåhake 1 p Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

19.08
Gulärla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19-20.08
Kustlabb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08
Sidensvans 2 p Klubbskatan-Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08
Skräntärna 1 juv. k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08
Tretåig hackspett 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

20.08
Ägretthäger 1 p Vörå åmynning, Kaitsor, Vörå. Thomas, Jan-Olof och Bjarne Peth.

20.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.08
Storskarv 105 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.08
Nötkråka 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.08
Nötkråka 1 p Byn, Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

21.08
Nötkråka 2 p Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, David Stenlund.

21.08
Nötkråka 2 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, David Stenlund.

21.08
Rapphöna ca 20 p Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, David Stenlund.

21.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, David Stenlund.

21.08
Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

21.08
Hämpling 2 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.08
Gulärla 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.08
Storskarv 135 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

21.08
Havsörn 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

21.08
Gråhäger 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

21.08
Gråtrut ca 2500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

21.08
Ladusvala ca 105 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

21.08
Trana 237 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

21.08
Grågås 831 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

21.08
Vitkindad gås 116 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt

Forslund, Anne Paadar, Carina Rönn, Allan Stenmark, Leif Öling, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt

Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Ingvald Back, Peter Åbacka, Mikael Herrgård, Göran

Jakobsson, Karl-Gustav Kaustinen m.fl.

22.08
Gulärla 1 p Mullola avtag, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.08
Lärkfalk 1 m Platsberget, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.08
Gulärla 2 m Platsberget, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.08
Dubbeltrast 6 p Sidländet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.08
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.08
Nötkråka 1 p Kittkärret, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

23.08
Blå kärrhök 1 k Kittkärret, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

23.08
Stare ca 4500 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

23.08
Hämpling 2 p Verkstaden, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

23.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.08
Gråsparv 35 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.08
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.08
Gulärla 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.08
Rapphöna 3 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

24.08
Turkduva 1 p Kvarnstugan, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

25.08
Nötkråka 4 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

25.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.08
Gök 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.08
Nötkråka 1 p Åbrinken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Hämpling 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.08
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Blå kärrhök /1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Kanadagås 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Varfågel 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Gråhäger 1 m Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.08
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.08
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Nötkråka 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

31.08
Hämpling 2 p Jobbören, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Vitkindad gås 139 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Råka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Nötkråka 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.


September
01.09
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Stjärtand 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Skedand 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Havsörn 1 p Munsol åkrar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Svarthätta /1 p Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.09
Stare ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.09
Skäggdopping 38 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.09
Nötkråka 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.09
Stare ca 1000 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Nötkråka 1 p Öurstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Vitkindad gås 146 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Havsörn 2 p + 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Havsörn 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

04.09
Havsörn 1 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

04.09
Rapphöna 8 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

04.09
Nötkråka 1 å Eljasus, Oravais, Vörå. Ville Suorsa.

05.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom.

05-06.09
Ägretthäger 1-2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Leif Öling.

06.09
Gråhäger 1 k Sikskatan, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.09
Skäggdopping 65 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07-08.09
Större strandpipare 32 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.09
Råka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.09
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.09
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.09
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti.

08-09.09
Vit stork 1 p Kimo bruk, Oravais, Vörå. Stig Holmlund.

09.09
Trana 205 p Kyro älv bron, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.09
Stare ca 2700 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.09
Gulärla 1 p Öjskatvägens åkrar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

09.09
Råka 1 å Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

09.09
Nötkråka 1 k Roukus, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.09
Tornseglare 1 k Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.09
Fjällvråk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.09
Spovsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

10.09
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

10.09
Kärrsnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

10.09
Nötkråka 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.09
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.09
Lappsparv 1 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.09
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.09
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Havsörn 2 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Gulärla 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Kaja ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

14.09
Rödstrupig piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.09
Havsörn 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.09
Stare ca 2500 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

14.09
Snatterand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.09
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.09
Gulärla 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.09
Större strandpipare 34 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.09
Tretåig hackspett 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.09
Havsörn 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Nötkråka 1 p Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Slaguggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Per-Johan Örn.

15.09
Tajgasångare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.09
Nötkråka 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.09
Blåhake 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.09
Råka ca 450 p Tollikko, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

16-21.09
Härfågel 1 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

16.09
Ladusvala 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.09
Hornuggla 1 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Kustpipare 10 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Havsörn 6 k Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Storlom 62 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Smålom 5 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Svärta 372 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Sjöorre 560 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Alfågel 12 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Bergand 14 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Spetsbergsgås 8 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Sädgås 137 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Stenskvätta 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Sparvuggla 1 p Björnholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.09
Hökuggla 1 p Björnholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.09
Sidensvans 6 SSE Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.09
Pärluggla 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.09
Sädgås 155 m Bomossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.09
Nötkråka 2 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.09
Sädgås 45 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.09
Trana ca 400 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.09
Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.09
Grå flugsnappare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.09
Hämpling 34 p Åbrinken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

20.09
Snatterand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

20.09
Gråtrut ca 4000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

20.09
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.09
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.09
Ladusvala 2 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.09
Varfågel 1 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

21.09
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.09
Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.09
Pärluggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.09
Hökuggla 3 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.09
Tretåig hackspett 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.09
Havsörn 4 k Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

23.09
Nötkråka 1 S Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Ladusvala 12 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Råka 1 p Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Stare ca 800 p Kyhrastået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Nötkråka 3 p Kyhrastået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Havsörn 1 k Paljak mosse, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Varfågel 1 SW Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Ladusvala 4 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Grönsiska 230 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Bofink 1050 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Järnsparv 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Tajgasångare 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Ängspiplärka 12 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Ladusvala 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Vitryggig hackspett 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Anne Paadar.

24.09
Pilgrimsfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Fjällvråk 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne

Paadar.

24.09
Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

26.09
Pärluggla 1 p Bakön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.09
Svarthätta 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.09
Gråspett 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

26.09
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Tajgasångare 1 ä Sandskatan, Maxmo, Vörå. Håkan Eklund.

26-27.09
Småsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

27.09
Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

27.09
Salskrake 12 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

27.09
Råka 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Staffan Blom, Ari Lähteenpää.

27.09
Tretåig hackspett 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

28.09
Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.09
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.09
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.09
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.09
Hökuggla 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.09
Pärluggla 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.09
Bergfink ca 270 k Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09
Bofink 160 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09
Gråsiska 170 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09
Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09
Kanadagås 44 p Ytterstholmen, Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09
Fjällvråk 1 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Ladusvala 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Tofsvipa 3 p Nissil, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.


Oktober
01.10
Råka 400 p Tollikko, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10
Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10
Trana 320 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10
Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10
Kärrsnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling,

Lasse Romar.

01.10
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Lasse Romar.

01.10
Gråspett 1 p Jenjärvmossen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.10
Nötkråka 1 än Jenjärvmossen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.10
Nötkråka 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.10
Grönsiska 885 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

02.10
Bergfink 2520 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

02.10
Bofink 560 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

02.10
Tretåig hackspett 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

02.10
Alfågel 5 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

02.10
Fiskmås 3200 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

02.10
Tretåig hackspett 1/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.10
Kornknarr 1 p Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

03.10
Fjällvråk 2 k Larven åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

03.10
Tofsvipa 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.10
Bläsgås 14 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.10
Hämpling 10 p Larven åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Hökuggla 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Hökuggla 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Heidi & Kaj Gråbbil.

05.10
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.10
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.10
Tofsvipa 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.10
Trana 315 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

06.10
Tretåig hackspett 1/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.10
Havsörn 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.10
Hökuggla 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

06-07.10
Pärluggla 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.10
Större korsnäbb 20 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

07.10
Gråsiska 1420 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

08.10
Hökuggla 1 p Lappsundet, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.

08.10
Sillgrissla 1 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

08.10
Havsörn 2 p + 3 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

08.10
Alfågel 3 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

07.10
Hökuggla 2 p Larven, Vörå. Tommy Södergård.

11.10
Sparvuggla 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.10
Pärluggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.10
Vitkindad gås 140 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.10
Havsörn 1 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

11.10
Vitkindad gås 76 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

11.10
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.10
Kaja ca 500 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.10
Råka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.10
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.10
Kungsörn 1 juv. m Rödselledet, Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.10
Salskrake 11 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.10
Hökuggla 1 p Höjsal skogsväg, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.10
Gråtrut 1400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.

12.10
Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.10
Sjöorre 9 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena

Lindvall.

13.10
Pärluggla 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.10
Rördrom 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.10
Havsörn 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.10
Sjöorre 11 p/m Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.10
Bergand 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.10
Vitkindad gås 14 p Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.10
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Lasse Romar.

13.10
Alfågel 1 p Brännvattnet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.10
Trast sp. 6760 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.10
Gråsiska 491 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.10
Kanadagås 13 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.10
Lappsparv 1 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Stjärtmes 30 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Sillgrissla 1 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Tordmule 3 k Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Tobisgrissla 28 k Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Smalnäbbad simsnäppa 1 p Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann,

Mats Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Pilgrimsfalk 1 SW Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Havsörn 5 k Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Smålom 17 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Storlom 5 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Svärta 24 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Sjöorre 155 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Alfågel 332 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Bergand 40 m Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats

Björklund, Thomas Hulten, Herman Mård.

15.10
Tofsvipa 6 p Rönnvik, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.10
Gråhäger 1 m Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.10
Islom sp. Södra båthällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg,

Svante Lindvall.

16.10
Trast sp. 9600 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.10
Sidensvans 15 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.10
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.10
Stjärtmes 5 k Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.10
Stjärtmes Ca 25 k Lövfjärden, Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

17.10
Korp 24 k Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Alfågel 1/ p Masten, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Salskrake 10 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Större korsnäbb 10 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.10
Hökuggla 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

17-18,10
Gråspett 1 k Simossen, Röukas träsk, Brännars, Oravais, Vörå. Ensio Saari.

19.10
Berguv 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.10
Hornuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.10
Hökuggla 1 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.

21.10
Hökuggla 1 p Lojlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

21.10
Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ariel Ahlblad.

21.10
Pärluggla 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.10
Stenfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.10
Tamduva 3 p Kyhrastået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.10
Stjärtmes 10 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.10
Pärluggla 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.10
Hornuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.10
Hökuggla 1 p Kaitsor, Vörå. Thomas Hulten.

23.10
Sångsvan ca 300 p Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.

25.10
Turkduva 2 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.10
Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.

25.10
Morkulla 1 p Tallus, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25-30.10
Gråspett /1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

26.10
Sångsvan 235 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.10
Sidensvans ca 25 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

26.10
Bergfink 4 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.10
Sidensvans ca 30 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Snösparv 3 m Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Bergfink 1 p Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Bofink 2/ p Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

28.10
Dubbeltrast 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

28.10
Varfågel 1 p Rutuna, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.10
Björktrast ca 2000 k Bredäng, Munsol, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.10
Bergfink 2/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.10
Kanadagås 3 p Lerorna, Centrum, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

28.10
Sångsvan 212 p Lerorna, Centrum, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

28.10
Gråtrut 1600 p/k Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti.

28.10
Gråtrut 1200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti.

28.10
Gräsand ca 100 k ABC, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

29.10
Gråsiska 70 k Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

29.10
Gråspett 1 p Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

29.10
Kanadagås 25 p Lågängarna, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

29.10
Grågås 1 p Lågängarna, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

29.10
Sångsvan 302 p Lågängarna, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

29.10
Sångsvan 113 p Stubbängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

29.10
Sparvuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.10
Björktrast ca 1500 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.10
Bergfink 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.10
Gråsparv 16 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.10
Gråsiska 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.10
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

30.10
Sångsvan 567 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.10
Fasan 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.10
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

31.10
Tallbit 3 än Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

31.10
Sångsvan 580 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.10
Enkelbeckasin 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.


November
01.11
Gråspett 1 p Rejpelt, Vörå. Greta Backman.

01-30.11
Gråspett /1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

01.11
Sädgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.11
Sångsvan ca 100 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.11
Sångsvan 629 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.11
Björktrast ca 400 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.11
Rapphöna 10 p Jörala, Vörå. Mauritz Hedman.

02.11
Hökuggla 1 p Nåkarn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11
Kanadagås 8 p Lötet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11
Grågås 1 p Lötet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11
Sjöorre 16 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Havsörn 1 p Lillön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Blå kärrhök 1 m Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Pilfink ca 70 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

02.11
Sparvuggla 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.11
Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

03.11
Bergand 21 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.11
Storskrake 210 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.11
Knipa 46 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.11
Gräsand 89 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.11
Hökuggla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.11
Hökuggla 1 p Kaitsor, Vörå. Ville Tapio.

04.11
Morkulla 1 p Palvis, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.11
Bergand 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.11
Sångsvan 849 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.11
Gräsand 101 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.11
Björktrast ca 1000 k Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling, Simon Öling.

04.11
Bergand 25 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Simon Öling.

04.11
Tofsvipa 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11
Gråspett 1 p Skatan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11
Trädkrypare 2 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11
Havstrut 1 k Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11
Tordmule 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11
Orre 14 k Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11
Sjöorre 33 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11
Alfågel 3 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.11
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.11
Hökuggla 1 p Tvärvägen, Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

06.11
Sångsvan 750 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Simon Öling.

07.11
Sädgås 1 p Karvsor, Vörå. Juha Pikkarainen.

07.11
Hökuggla 1 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.11
Hökuggla 1 p Långfors avtag, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

07.11
Hökuggla 1 p Kaitsor, Vörå. Rune Jakobsson.

08.11
Sångsvan 750 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.11
Bergfink 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.11
Svarthätta 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

09.11
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

09.11
Havsörn 1 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.11
Lappuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Anders Finne.

10.11
Hökuggla 1 död. Larven åkrar, Vörå. Heidi Gråbbil.

10.11
Sångsvan ca 600 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.

11.11
Salskrake 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

11.11
Sångsvan 616 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.11
Gråspett 1 p Centrum, Vörå. Sol-Britt Ohls.

12-16.11
Sädgås 1 p Karvsorbäckens åkrar, Vörå. Tomas Klemets, Martin Klemets.

12.11
Sångsvan 195 p Karvsorbäckens åkrar, Vörå. Tomas Klemets, Martin Klemets.

12.11
Sångsvan 225 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets, Martin Klemets.

13.11
Nötkråka 2 k Björkbacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

13.11
Stenfalk 1 k Ängsholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.11
Stare 7 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Putte Andersson, Viola Granroth.

14.11
Trädkrypare 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

14.11
Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Aarne Lahti, Staffan Blom, Orvokki Hakala.

14.11
Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Staffan Blom, Orvokki Hakala.

14.11
Sångsvan 397 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Staffan Blom, Orvokki

Hakala.

15.11
Hökuggla 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Jukka Korkiala.

16.11
Knölsvan 44 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.11
Kanadagås 21 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.11
Gråtrut ca 2000 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.11
Bofink 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.11
Sångsvan 234 p Stubbängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.11
Varfågel 1 p Stordik, Rejpelt, Vörå. Tommy Södergård, Axel Södergård.

18.11
Hökuggla 1 p Kaffestugan, Oravais, Vörå. Tommy Södergård, Axel Södergård.

18.11
Hökuggla 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård, Axel Södergård.

18.11
Salskrake 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.11
Kanadagås 18 p Kimo åmynning, Seiplax, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ingmar Edfelt.

18.11
Knipa 20 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.11
Gräsand 150 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.11
Gråtrut 1800 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11
Alfågel 1 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11
Knipa 7 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11
Storskrake 4 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11
Knölsvan 16 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11
Bofink 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.

19.11
Sångsvan 661 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.11
Grågås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.11
Gråtrut ca 1050 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.11
Tamduva 8 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

19.11
Fasan 4 p Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

19.11
Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.11
Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingmar & Britta Edfelt.

21.11
Bofink 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.11
Storskrake ca 100 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.11
Hökuggla 1 p Källberget, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

21.11
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

21.11
Trädkrypare 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.11
Tallbit 6 p Brännbackkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.11
Koltrast1 p Tånabacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.11
Gråsiska 7 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

22.11
Hökuggla 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

23.11
Bergfink 1/3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.11
Gråsparv 30 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.11
Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Marika Henriksson.

24.11
Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund.

24.11
Rapphöna 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.11
Fasan 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.11
Gråspett 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.11
Koltrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.11
Hökuggla 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.11
Stare 25 k Centrum, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.11
Dubbeltrast 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.11
Sjöorre 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.11
Knölsvan 23 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.11
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.11
Gråtrut ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.11
Varfågel 1 p Öland, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.11
Varfågel 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Harry Seppälä, Joel Karvonen, Kari

Kuokkanen.

26.11
Storskrake 72 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.11
Sjöorre 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.11
Sjöorre 6 p Långön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.11
Alfågel 1 p Långön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.11
Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Kerstin Sandvik, Lilian Sundvik.

26.11
Sångsvan 219 p Rutukärret, Gunilack, Munsala, Nykarleby. Harry Seppälä, Joel Karvonen,

Kari Kuokkanen, Tomas Klemets, Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala m.fl.

26.11
Sångsvan 400 p Peltmo, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.

26.11
Björktrast ca 1000 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

26.11
Gråspett 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

26.11
Hökuggla 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Paavo Sallinen.

26.11
Sparvuggla 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Paavo Sallinen.

26.11
Gråtrut 4500 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Joel Karvonen m.fl.

26.11
Knipa 18 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Joel Karvonen m.fl.

26.11
Knölsvan 45 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Joel Karvonen m.fl.

26.11
Hökuggla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Joel Karvonen m.fl.

26.11
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.11
Hökuggla 1 p Karvsor, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.11
Hökuggla 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Leif Öling.

27.11
Nötkråka 1 p Alunbacken, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

28.11
Sångsvan ca 200 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Staffan Blom.

28.11
Sångsvan ca 100 p Peltmo, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Staffan Blom.

30.11
Koltrast /1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.


December
01.12
Sångsvan 330 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

01.12
Bergfink 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12
Hökuggla 1 p Bertby, Vörå. Guy Enkvist.

01.12
Björktrast 150 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.12
Hökuggla 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Jorma Eskola.

02.12
Hökuggla 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.12
Turkduva 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

02.12
Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

02.12
Bergfink /1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.12
Gråspett 1/1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

03.12
Råka 1 p Storkärr, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Gräsand 64 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Bläsand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Storskrake 82 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Sjöorre 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Svärta 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Knipa 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Bergand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Nötkråka 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Varfågel 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Hökuggla 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Knölsvan 47 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Hökuggla 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Sjöorre 2 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.12
Björktrast ca 100 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.12
Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

03.12
Hökuggla 1 p Auras, Bertby, Vörå. Pekka Peltoniemi, Tommy Södergård.

03.12
Stjärtmes 5 k Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

04.12
Sädgås 12 m Jeppo biogas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

04.12
Havsörn 1 k Nörrsund kanalen, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

04.12
Gulsparv ca 200 p Alunvägen, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

05.12
Bergfink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.12
Fasan 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.12
Tallbit 5 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

06.12
Hökuggla 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.12
Björktrast ca 200 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.12
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.12
Björktrast ca 300 k Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.12
Havsörn 1 k Nörrsund kanalen, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Trädkrypare 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Svartmes 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Tofsmes 1 p Egilvägens matning, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Koltrast 1/ k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Bergfink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Bofink 3 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

08.12
Bergfink 7 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.12
Svartmes 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

09.12
Gråsiska ca 200 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.12
Bofink 5 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

09-14.12
Svarthätta /1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

09.12
Svartmes 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

09.12
Björktrast 350 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.12
Råka 1 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.12
Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

10.12
Svartmes 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Leif Öling, Åke Öling.

10.12
Havsörn 1 p Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Sjöorre /1 p Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Storskrake 25 p Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Knölsvan 34 p Simstranden, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Knölsvan 6 p Båthamnen, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Knipa 1/ p Båthamnen, Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Storskrake 24 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Knipa 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Gräsand 46 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Bläsand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Knölsvan 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Sjöorre 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Alfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Bergand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Gråtrut ca 1150 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Stare 17 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Bergfink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Bofink 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Greta Backman.

10.12
Hökuggla 1 p Ölis, Maxmo, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.

10.12
Hökuggla 1 p Kvevlax, Korsholm. Monica Ståhlberg.

11.12
Hökuggla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ville Suorsa.

11.12
Björktrast ca 300 p Laggen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

12.12
Bofink 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.12
Bergfink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.12
Björktrast ca 150 k Centrum, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.12
Hökuggla1 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

13.12
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante &

Helena Lindvall.

13.12
Orre 46 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante &

Helena Lindvall.

14.12
Turkduva 12 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.12
Bergfink 6 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Bergfink 2 p Lillorvas, Oravais, Vörå. Anne Häggblom.

15.12
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

16.12
Bergfink 2 p Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

16.12
Bergfink 9 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12
Bofink 2/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.12
Gråsiska 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

16-17.12
Bofink 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

17.12
Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.12
Vitryggig hackspett 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

17.12
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.12
Knölsvan 7 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

17.12
Tamduva 3 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

18.12
Rapphöna 10 p Lansor, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Birgitta Nickull-Snellman.

19.12
Varfågel 1 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

20.12
Sångsvan 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar.

20.12
Knölsvan 10 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar.

20-28.12
Rödhake 1 p Sisalisk, Höjsal, Vörå. Rainer Holmström.

20.12
Sångsvan 4 m Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

21.12
Sångsvan 3 k Rejpelt, Vörå. Greta Backman.

21.12
Gråtrut 28 S Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

21.12
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.12
Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

22.12
Gråsiska 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.12
Bofink 1/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.12
Gråsiska 13 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23-24.12
Bergfink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.12
Sidensvans 50 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

23.12
Havsörn 1 k Nåkarn, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

23.12
Gråtrut 50 k Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.12
Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

24.12
Bofink 5 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.12
Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Bengt Forslund.

24.12
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.12
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.12
Bergfink 14 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.12
Gråsiska 3 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

25.12
Steglits 1 p Lomby, Vörå. Tommy Södergård, Axel Södergård, Harry Södergård.

26.12
Bofink 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26-27.12
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

27.12
Sidensvans ca 100 p Centrum, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Björktrast 10 p Centrum, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Hökuggla 1 p Kaitsor, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Bergfink 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Steglits 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Fasan 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Gråtrut 103 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.12
Tamduva 7 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.12
Steglits 1 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.12
Björktrast 18 p Mietas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.12
Koltrast 2 p Bösas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.12
Sidensvans 100 k Mietas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28,12
Gulsparv ca 500 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28-29.12
Gråspett /1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.12
Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

28.12
Gråsiska 9 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.12
Bofink 1/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.12
Gråsparv 45 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.12
Pilfink 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.12
Gråtrut 12 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

29.12
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

29.12
Björktrast 5 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.12
Tamduva 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.12
Gråtrut 52 k Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.12
Gråsiska 23 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.12
Bofink 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.12
Björktrast 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

31.12
Gråtrut ca 150 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

31.12
Gråsparv 35 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.12
Bergfink 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.12
Björktrast 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.12
Bofink 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.12
Koltrast 1/ p Tallmo, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

31.12
Koltrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.12
Koltrast 2/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.