Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2016

Sammanställd av
Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 36 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
Än=sång samt sett fågeln, ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.
Denna sammanställning är bara ett urval av de tidigaste eller senaste observationerna samt de mest intressanta
observationerna. För mera omfattande observationer hänvisas till Tiira, http://www.tiira.fi/index.php.


Januari
01-17.01
Gråspett 1/ p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

01-05.01
Gråspett 1/ p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad, Tomas Klemets.

01.01
Stjärtmes 11 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

01.01
Tamduva 62 p Centrum, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Varfågel 1 p Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01-02.01
Hökuggla 1 p Loilax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Jari Ehrström,

Tomas Klemets.

01.01
Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Storskrake 80 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Storskrake 6 p Kantlax båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Knipa 6 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Sångsvan 35 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Knölsvan 5 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Knölsvan 7 p Kantlax båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Sparvuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

01.01
Havsörn 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

01.01
Gråtrut ca 60 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

01.01
Turkduva 3 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

01-03.01
Koltrast 1/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Gråtrut 97 S Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Kaja ca 80 k Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Gråsparv 20 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Större hackspett 8 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Grönfink 80 p Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada, Pentti Murtonen.

01.01
Fasan 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01-02.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01-02.01
Hökuggla 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.01
Björktrast 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

02.01
Björktrast 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

02.01
Knipa 8 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Leo Saarijärvi.

02.01
Gråtrut 20 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.01
Storskrake 6 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.01
Sångsvan 46 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

02.01
Knölsvan 22 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.01
Havsörn 1 k Strömsviken, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Havsörn 1 k Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Rapphöna 1o p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.01
Stjärtmes 8 k Ulot, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

02.01
Grönsiska 4 p Särkimo, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

02.01
Koltrast /1 p Särkimo, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

02.01
Gråtrut 65 p Östersundet, Ulot, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

02.01
Havstrut 3 p Östersundet, Ulot, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

02.01
Havsörn 4 p Östersundet, Ulot, Maxmo, Vörå. Martti Siltaloppi.

03.01
Gråsiska 14 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.01
Varfågel 1 p Norrgran, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.01
Gråsparv 35 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.01
Koltrast 1/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.01
Grönfink ca 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.01
Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

05.01
Pilfink 55 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.01
Gråsiska 9 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.01
Kaja ca 100 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05-06.01
Strömstare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Leif Öling.

05-12.01
Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Leif Öling.

06.01
Koltrast 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06-14.01
Tretåig hackspett 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

06.01
Gråsiska 4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.01
Pilfink 35 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.01
Fasan 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.01
Sångsvan 2 m Langkujan, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

07.01
Rapphöna 7 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.01
Havsörn 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.01
Sparvuggla 1 p Tegengrenskolan, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

09.01
Koltrast 1/ p Djupsund, Maxmo, Vörå. Leif & Åke Öling.

10.01
Stare 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11-31.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.01
Svartmes 8 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.01
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

12.01
Gulsparv ca 200 p Komossa, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.01
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.01
Skata ca 70 p Mickan, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.01
Mindre korsnäbb 8 p Bergnäset, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14-31.01
Bofink 1/1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.01
Varfågel 1 p Lotlax, Vörå. Carina Rönn.

16.01
Sparvuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.01
Grönfink 108 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.01
Gråsiska 11 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.01
Gråsparv 42 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.01
Havsörn 13 p Brudsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

17.01
Tamduva 2 N Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.01
Bergfink 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Johan & Valter Lax.

19-21.01
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.01
Koltrast 1/ k Finskas, Jeppo, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.

20.01
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.01
Gulsparv ca 150 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

20.01
Blåmes 53 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21-23.01
Koltrast 1/ p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.01
Rapphöna 5 p Tuckorängarna, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

21.01
Trädkrypare 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

22.01
Gråsiska 20 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.01
Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.01
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.01
Gråsiska ca 60 k Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.01
Rapphöna 7 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

26.01
Bofink /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.01
Rapphöna 8 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.01
Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.01
Rapphöna 4 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

30.01
Fasan 7 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

30.01
Tamduva 31 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

30.01
Strömstare 1 p Baggas åbro, Baggas, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.01
Havsörn 3 k Teugmo, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

31.01
Gråspett 1 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Marja-Liisa Tallgren.

31.01
Sparvuggla 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Robert Hjulfors.

31.01
Koltrast 1 p Pettersbacka, Vörå. Tuula Koski.

31.01
Rapphöna 8 p Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.

31.01
Orre 52 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

31.01-27.02
Koltrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.


Februari
01-14.02
Bofink /1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01-05.02
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.02
Björktrast 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.02
Havsörn 14 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.

02.02
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

02-04.02
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.02
Pärluggla 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.02
Trädkrypare 1 p Bergnäset, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03-06.02
Rapphöna 6 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.02
Rapphöna 9 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.02
Rapphöna 25 p Rutuna, Oravais, Vörå. Tor Simons.

05.02
Fasan /2 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.02
Koltrast 1/ p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.02
Gråsiska 5 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.02
Turkduva 2 p Laggen, Centrum, Oravais, Vörå. Holger Lindström.

06-14.02
Rapphöna 8 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.02
Grönsiska 3 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.02
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

09.02
Rapphöna 6 p Tålamods, Vörå. Karl Backman.

09.02
Rapphöna 4 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

10.02
Björktrast 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.02
Skata 54 p Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.02
Kattuggla 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki, M. Torala.

11.02
Pärluggla 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki, M. Torala.

12.02
Stjärtmes 5 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.

13.02
Gråsiska 18 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.02
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg.

18.02
Turkduva 1 p Grannasberget, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

19.02
Nötväcka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

19-20.02
Berguv 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Hardy Friberg.

19-20.02
Rapphöna 5 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.02
Rapphöna 5 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.02
Rapphöna 6 p Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.02
Trädkrypare 1 p Lillön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.02
Havsörn 2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.02
Havsörn 2 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.02
Havsörn 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.02
Sångsvan 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

25.02
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.02
Sångsvan 1 W Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas Hulten.

26.02
Nötkråka 1 E Seiplax, Oravais, Vörå. Tomas Hulten.

27.02
Kaja 87 p På fågelmatningen, Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.02
Gråspett /1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

28.02
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.02
Rapphöna 5 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

29.02
Havsörn 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Stig Dahlström, Kar-Gustav Häggblom.

29.02
Orre 12 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.02
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.


Mars
01.03
Koltrast 1/ p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Allan Melin.

02.03
Större korsnäbb 1/1 p Hummelholmen, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.03
Stjärtmes 10 k Hummelholmen, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02-06.03
Strömstare 1 p Tollikkoforsen, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Håkan Fröberg, Ingmar
Nybäck, Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

04.03
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

05.03
Pärluggla 1 Ä Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

05.03
Pärluggla 1 Ä Lilljinjärvmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.03
Havsörn 1 N Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.03
Sångsvan 1 m Palvis, Vörå. Tapio Kivihuhta.

06.03
Pärluggla 2 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.03
Pärluggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.03
Råka 3 p Tollikko, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

06.03
Turkduva 1 Ä Eljasus, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

07.03
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.03
Fasan 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.03
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.03
Stjärtmes 6 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.03
Trädkrypare 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.03
Havsörn 4 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

10.03
Sångsvan 1 m Löukos, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

10.03
Sångsvan 6 m Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

11.03
Ringduva 1 Ä Centrum, Kvevlax, Korsholm. Allan Melin.

11.03
Gråtrut 16 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.03
Rapphöna 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11-22.03
Rapphöna 5-6 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.03
Snösparv 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.03
Kungsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.03
Råka 6 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.03
Sångsvan 9 Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.03
Stare 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.03
Tofsvipa 1 m Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

16.03
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo
Saarijärvi.

16.03
Sånglärka 2 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo
Saarijärvi.

16.03
Skogsduva 3 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo
Saarijärvi.

16.03
Tofsvipa 2 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo
Saarijärvi.

16.03
Sångsvan 10 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo
Saarijärvi.

17.03
Kungsörn 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Herman Mård.

17.03
Knölsvan 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

17.03
Stare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.03
Sånglärka 1 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.03
Ringduva 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.03
Havsörn 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.03
Tofsvipa 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Allan Melin.

19.03
Sånglärka 7 än Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.03
Grågås 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.03
Knipa 1 p Röukas träsk, Oravais, Vörå. Jari & Jarno Eeli.

23.03
Råka 4 p Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.03
Snösparv 1 flock. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ann-Britt Pörn.

24.03
Tofsvipa 2 k Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.03
Knölsvan 2 k Majsagrund, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

25.03
Grågås 1 m Majsagrund, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

25.03
Storskarv 3 k Majsagrund, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

25.03
Stare 9 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.03
Gråtrut ca 250 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.03
Gråtrut 40 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.03
Gråtrut 7 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

25.03
Trana 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

25.03
Tofsvipa 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.03
Stenfalk 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund, Håkan Fröberg, Bengt
Forslund, Svante & Helena Lindvall, Ingmar Nybäck, Kalle Häggblom.

26.03
Ormvråk 1 m Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik.

26.03
Varfågel 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik.

26.03-04.04
Nötkråka 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Johan Lax.

27.03
Björktrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.03
Stare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.03
Skogsduva 1 W Vissarn, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.03
Sädgås 22 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,
Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

27.03
Spetsbergsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03
Grågås 41 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03
Trana 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03
Ormvråk 1 m Svinbacken, Ytterjeppo, Nykarleby. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

27.03
Havsörn 2 SW Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Grågås 8 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Spetsbergsgås 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Sädgås 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Sädgås 15 p Ånäs, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Trana 1 p Ånäs, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Skrattmås 1 SW Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Storskarv 4 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Grågås 11 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Kanadagås 9 p Ånäs, Oravais, Vörå. Mårten Öling.

27.03
Havstrut 3 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Grågås 11 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Kanadagås 9 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Grågås 17 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Ormvråk 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Grågås 6 m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Sädgås 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Tofsvipa 100 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Skrattmås 4 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Grågås 42 p Sillören, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Sädgås 34 p Sillören, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Sångsvan 120 p Sillören, Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Sånglärka 1 Ä Kyrkan, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Storskrake 1/1 p Hellnäs, Oravais, Vörå. Bror-Gustav Järnström.

28.03
Bofink 6 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Sånglärka 32 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,
Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Ringduva 82 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Tofsvipa 620 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,
Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Ljungpipare 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,
Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Trana 18 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Kungsörn 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Ormvråk 2 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Blå kärrhök 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,
Mats Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Havsörn 1 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Duvhök 2 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Orre 56 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Sångsvan 52 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mats
Björklund, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.

28.03
Fiskmås 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.03
Trana 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.03
Knipa 1/1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.03
Gräsand 2/ m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Enkelbeckasin 3 p Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.03
Gräsand 8/8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.03
Storskrake 2/1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.03
Skrattmås 28 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.03
Fiskmås 40 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.03
Trädkrypare 2 p Ånäs, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.03
Svartmes 1 Ä Kyroboas, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.03
Strömstare 2 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.03
Ormvråk 1 k Gullberget, Oravais, Vörå. Jari & Jarno Eeli.

28.03
Tofsvipa 261 m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Enkelbeckasin 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Storskrake 3/3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Vigg 2/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Skogsduva 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Storskarv ca 50 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Gräsand flera par. Voitbyforsen, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.03
Storskrake flera par. Voitbyforsen, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.03
Tofsvipa ca 100 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.03
Bofink 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.

29.03
Dubbeltrast 1 m Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Varfågel 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Tornfalk 1 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

29.03
Morkulla 1 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Gustav Enström.

30.03
Bofink 2/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

30.03
Rödhake 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

30.03
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.03
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.03
Ängspiplärka 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

31.03
Hämpling 14 m Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.03
Enkelbeckasin 5 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.03
Gråsiska 60 m Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.03
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.03
Skogsduva 1 k Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.03
Mindre sångsvan 1 m Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.


April
01.04
Bläsgås 2 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen, Runar Pada.

01.04
Spetsbergsgås 13 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen, Runar
Pada.

01.04
Sädgås 74 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen, Runar Pada.

01.04
Grågås 2 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen, Runar Pada.

01.04
Skogsduva 7 k Rökiö, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen, Runar Pada.

01.04
Dubbeltrast 1 p Kalapää, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen, Runar Pada.

01.04
Rödhake 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.04
Grönsiska 1 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.04
Skogsduva 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.04
Rödvingetrast 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Tornfalk 1/ m Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Kricka 1/1 Sikskatagrundet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Grågås 166 p Sikskatagrundet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Gärdsmyg 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Sävsparv 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Vitkindad gås 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Varfågel 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Storskarv 216 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.04
Knölsvan 41 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.04
Knipa 76 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.04
Sångsvan 220 p Stubbrödsel, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

02.04
Spetsbergsgås 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.04
Grågås 170 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

03.04
Silltrut 1p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.04
Stenknäck 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

03.04
Dubbeltrast 1 N Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

04.04
Havsörn 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

04.04
Grågås 190 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Kricka 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Bläsand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Spetsbergsgås 19 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Spetsbergsgås 35 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Sädgås 170 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Bläsgås 2 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Rödhake 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.04
Rödhake 3 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.04
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.04
Hämpling 2 k Platsberget, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.04
Gärdsmyg 1 Ä Kilen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Blå kärrhök 1/ m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Stjärtand 2/3 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Spetsbergsgås 1/1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Sothöna 1 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Salskrake 1/1 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Spetsbergsgås 4 m Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Havsörn 4 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Järnsparv 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Storspov 1 S Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Snösparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Lappsparv 10 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Silltrut 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Salskrake /1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Vigg 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Stjärtand 2/2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Kricka 10 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Bläsand 1/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Spetsbergsgås 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Bläsgås 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Mindre sångsvan 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Björktrast 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Sädgås 600 p + 24 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Tretåig hackspett 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Dubbeltrast 2 m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.04
Tornfalk 1 k Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Varfågel 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

06.04
Björktrast 9 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.04
Spetsbergsgås 4 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.04
Järnsparv 1 p Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Rödvingetrast 3 p Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Turkduva 1 p Skidstugan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Björktrast 5 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Sädesärla 5 m Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

06.04
Havsörn 6 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

06.04
Hämpling 8 m Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

06.04
Brun kärrhök 1/ k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Tornfalk 1 / p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Hämpling 3 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Sädesärla 1 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Havsörn 3 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Silltrut 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Kanadagås 3 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Brunand 3/ p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

06.04
Skogssnäppa 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Morkulla 1 Än Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Råka 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Ljungpipare 1 än Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Fjällvråk 2 m Brändholmen, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Dubbeltrast 1 p Brändholmen, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Varfågel 1 p Brändholmen, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Jorduggla 1 p Brändholmen, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Brun kärrhök 1/1 k Hummelholmen, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Pilgrimsfalk /1 p Österöfjärden, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Taltrast 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.04
Sädesärla 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.04
Björktrast 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.04
Rödvingetrast 2 än Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Ängspiplärka 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Sävsparv 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Storspov 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.04
Stjärtand 4/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Järnsparv 1 Ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Brunand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

09.04
Salskrake 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

09.04
Småskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

09.04
Storskarv 220 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

08.04
Skrattmås ca 1000 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.04
Havsörn 6 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.04
Strandskata 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.04
Strandskata 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.04
Hornuggla 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.04
Gravand 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.04
Skrattmås 5000 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.04
Gransångare 1 Ä Brännbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Skogssnäppa 1 p Stubbängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Havsörn 1 k Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Fjällvråk 1 m Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Fjällvråk 1 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.04
Sädgås 535 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.04
Havsörn 2 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.04
Skäggdopping 3 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.04
Bergfink 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Stenfalk 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Salskrake 2/2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Trana 100 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Skräntärna 1 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Salskrake 12 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

11.04
Storskrav ca 300 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

11.04
Morkulla 1 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Leena Kivihuhta.

12.04
Stenfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Tornfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Hämpling 7 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Skogssnäppa 1 m Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Nötkråka 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.

12.04
Stenskvätta 1 p Nörråkers, Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Sidensvans 2 p Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Skärpiplärka 1 p Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Havsörn 2 k Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Lom sp 14 m Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Svärta 1 m Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Sjöorre 1 m Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Ejder 3 m Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Gravand 2 m Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04
Spetsbergsgås 10 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.04
Spetsbergsgås 15 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Salskrake 3/3 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Trädkrypare 1 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Vitryggig hackspett /1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.04
Sothöna 6 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.04
Brunand 11/3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.04
Havsörn 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.04
Salsrake 5 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.04
Lappsparv 1 k Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.04
Sothöna 8 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04
Skäggdopping 49 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04
Salskrake 3 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04
Brunand 2/1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04
Lappsparv 50 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Yngve & Lilli Sandström.

15.04
Gråhakedopping 1/1 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Yngve & Lilli Sandström.

15.04
Storlom 1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Yngve & Lilli Sandström.

15.04
Salskrake 2/1 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Yngve & Lilli Sandström.

15.04
Ejder 8 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Yngve & Lilli Sandström.

15.04
Pilgrimsfalk 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Salskrake 12/7 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Rödbena 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Skäggdopping 10 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Stenskvätta 1/ p Aitsorkullen, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

15.04
Storskarv ca 500 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Salskrake 1/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.04
Rödspov 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

15.04
Dubbeltrast 3 m Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

15.04
Steglits 1 ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

15.04
Ringtrast 1 m Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

16.04
Hämpling 2 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

16.04
Järnsparv 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

16.04
Skogssnäppa 1 p Vrängenemossen, Granudden, Vörå. Leif Öling.

16.04
Lappsparv 19 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Tomas Klemets, Orvokki Hakala.

17.04
Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.04
Smålom 2 p Kackurlamp, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Salskrake 3/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Svarthakedopping 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Gransångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Salskrake 14/12 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.04
Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.04
Gransångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.04
Gransångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.04
Gransångare 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

17.04
Rödspov 2 k ABC, Oravais, Vörå. Tuukka Pahtamaa.

17.04
Gråhakedopping 4 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

18.04
Kärrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Pentti Murtonen
18.04
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Pentti Murtonen.

18.04
Småspov 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Pentti Murtonen.

18.04
Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

18.04
Skedand 2/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

18.04
Skedand 1/ p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

18.04
Gråhakedopping 2 p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Sothöna 3 p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Gransångare 1 Ä Kämskatan, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Blå kärrhök 1/ k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.04
Storskarv 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Stenfalk 1 k Kuckus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

18.04
Stäpphök 1/ k Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

18.04
Gråsiska 250 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.04
Ringtrast 1/ p Centrum, Koskeby, Vörå. Astrid Dalkarl.

19.04
Lappsparv 10 p Kockas, Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.04
Dubbeltrast 13 p Kåtaholmen, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.04
Salskrake 4 p Hummelholmen, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.04
Gärdsmyg 2 p Storstenslandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.04
Pilgrimsfalk 1 m Grundbacke, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.04
Grönsiska 10 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.04
Fjällvråk 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Varfågel 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Varfågel 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Stenfalk 2 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Pilgrimsfalk 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Bofink 800 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Bergfink 10 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.04
Salskrake 15/15 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Petteri Mäkelä.

20.04
Vitkindad gås 4 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

20.04
Sädgås 252 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

20-21.04
Grönsiska 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Pilgrimsfalk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.04
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.04
Fjällvråk 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.04
Sjöorre 9 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.04
Salskrake 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.04
Trädkrypare 2 p Ormöbrunnen, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

21.04
Svartmes 1 p Ormöbrunnen, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

21.04
Tofsmes 1 p Ormöbrunnen, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

21.04
Havsörn 2 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

21.04
Spetsbergsgås 4 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Bläsgås 2 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Bergfink 1/ p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Ringtrast 1/ p Kommungården, Miemoisby, Vörå. Carina Nyqvist.

21.04
Stäpphök 1/ m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Tofsmes 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Trädkrypare 1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Stenskvätta 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.04
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

22.04
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

22.04
Salskrake 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

22.04
Stenfalk 1 p Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Salskrake 9/9 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Stäpphök 1/ m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.04
Lappsparv 40 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.04
Sävsparv 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Tobisgrissla 29 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.04
Tordmule 2 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.04
Skräntärna 3 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.04
Sjöorre 45 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.04
Ejder 7 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.04
Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.04
Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Risto Keskitalo, Tuomas Sikala.

24.04
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Risto Keskitalo, Tuomas Sikala.

24.04
Brun Kärrhök /1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Risto Keskitalo, Tuomas
Sikala.

24.04
Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Risto Keskitalo, Tuomas Sikala.

24.04
Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Risto Keskitalo, Tuomas Sikala.

24.04
Stenfalk 2 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Lappsparv 99 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Brun kärrhök 1/ k Kalapää träsk, Vörå. Ensio Saari, Reetta Saari.

24.04
Trädpiplärka 1 p Bodön, Maxmo, Vörå. Runar Pada.

24.04
Vitkindad gås 5 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Joel Karvonen m.fl.

24.04
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Joel Karvonen m.fl.

24.04
Kanadagås 6 p Dansbanan, Maxmo, Vörå. Joel Karvonen, Marja-Lisa Kaski, Tuulikki Mylläri.

25-29.04
Ringtrast /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.04
Bergfink 40 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.04
Salskrake 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Kricka ca 400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Stäpphök 1/ k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

25.04
Lappsparv 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

25.04
Ringtrast 1/1 p Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

25.04
Småspov 1 m Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.04
Lappsparv 9 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.04
Spetsbergsgås 3 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Toni Uusimäki.

26.04
Kricka ca 550 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Stjärtand 10 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Bläsand ca 30 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Årta 1/1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Lappsparv 1 m Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Trädpiplärka 1 p Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Havsörn 4-6 p Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

26.04
Storskarv ca 300 p Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

26.04
Salskrake 15 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Toni Uusimäki.

26.04
Stjärtmes 1 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.04
Gransångare 1 Ä Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.04
Gransångare 1 Ä Sundbacken, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.04
Fiskgjuse 1 k Kalapää träsk, Vörå. Aarne Lahti, Markus Sundell, Hannu Mäenpää.

27.04
Svarthakedopping 7 p Svedas, Vörå. Jari Eeli, Jarno Eeli.

28.04
Gråsiska 4 k Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Gråspett 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

28.04
Stenfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.04
Dvärgmås 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.04
Brunand 3/ p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.04
Brushane 5/ m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.04
Salskrake 14/14 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Kricka 525 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Stjärtand 26/26 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Skedand 2/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Storlom 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Storskarv ca 700 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Videsparv 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

30.04
Lappsparv 3/1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.


Maj
01.05
Hämpling 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Hämpling 2 p Kangas sandgropar, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Rödstjärt 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Rödstjärt 1 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Rödstjärt 1 p Tunisvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Rödstjärt 1 p Kroksbacken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.05
Ljungpipare 2 Än Paljakmossen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.05
Småspov 2 Ä Paljakmossen, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.05
Brushane 4 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

01.05
Grönbena 2 p + 1 m Vassorfjärden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.05
Fisktärna 3 k Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.05
Salskrake /1 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.05
Havsörn 2 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.05
Brushane 16 p + 5 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

05.02
Dvärgmås 5 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Drillsnäppa 4 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Sjöorre 1/ p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.05
Grönbena 4 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

02.05
Sidensvans 5 p Hampträsket, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

03.05
Hämpling 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Ljungpipare 6 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Buskskvätta 1/ p Hedströms, Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Lövsångare 1 p Damlins, Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Drillsnäppa 2 p Damlins, Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Drillsnäppa 1 k Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Göktyta 1 Ä Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Fisktärna 1 k Fjärdändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Salskrake 3/7 p Fjärdändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Grönbena 1 p Fjärdändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Svartsnäppa 8 p Fjärdändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Lövsångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.05
Lövsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.05
Grönbena 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.05
Fisktärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.05
Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.05
Hämpling 2 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.05
Ärtsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Mika Kumpulainen.

04.05
Snatterand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Mika Kumpulainen.

04.05
Svartvit flugsnappare 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

04.05
Grönsångare 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Svarthätta 1/ Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Ärtsångare 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Rördrom 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Svartvit flugsnappare 2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.05
Rödstjärt 1/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

05.05
Sidensvans 6 p Lillklubben, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Svarthätta 1/ p Klobbviken, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Ärtsångare 1 Ä Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Svartvit flugsnappare 1 p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Blåhake 1/ p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Lövsångare 1 Ä Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Ärtsångare 1 Ä Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Tobisgrissla 10 k Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Kustlabb 1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Svartsnäppa 4 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Gråhäger 1 k Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Storlom 43 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Smålom 8 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Salskrake /1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Svärta 12 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Sjöorre 482 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Ejder 34 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.05
Ärtsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.05
Ladusvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.05
Ladusvala 2 k Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.05
Silvertärna 2 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Ladusvala 1 S Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Gråhakedopping 1 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Gärdsmyg 1 Ä Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Törnsångare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.05
Årta /1 p Bergnäset, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.05
Rödstjärt 1/ Ä Bergnäset, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.05
Svartsnäppa 13 p + 1 m Bergnäset, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.05
Ärtsångare 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. Peter Forslund, Aleksis Hahn.

06.05
Rördrom 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. Peter Forslund, Aleksis Hahn.

07.05
Gök 1 Ä Rågrindsträsket, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.05
Ortolansparv 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

07.05
Stenfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

07.05
Havsörn 5-7 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt
Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt
Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Bengt Forslund.

07.05
Svartsnäppa 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp,
Kurt Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt,
Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Silvertärna 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt
Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Blåhake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt
Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund.

07.05
Göktyta 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt
Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund.

07.05
Svarthätta 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Kurt
Henriksson, Håkan Ekman, Sven Eklund, Allan Stenmark.

07.05
Salskrake /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt,
Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Kustlabb 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt,
Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt,
Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Hussvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt,
Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Smålom 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt,
Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Pertti Murtonen, Patric Vesterlund.

07.05
Svarthätta 1 Ä Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Marita Kyhr.

08.05
Göktyta 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.05
Hämpling 1/1 p Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.05
Brushane ca 400 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.05
Ljungpipare 16 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.05
Ärtsångare 1 Ä Pittjärv, Vörå. Leif Öling.

09.05
Svarthätta 1/ Ä Hästholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.05
Göktyta 1 Ä Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.05
Rördrom 1 Ä Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.05
Grönbena 264 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.05
Havsörn 3 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.05
Näktergal 1 Ä Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Pekka Matalamäki.

10.05
Större strandpipare 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.05
Brushane 480 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.05
Ljungpipare 120 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.05
Brushane 450 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.05
Havsörn 4 p Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.05
Sidensvans 2 k Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.05
Svart kråka ? 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

13.05
Blåhake /1 p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.05
Varfågel 1 p Bergfors, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.05
Större korsnäbb 2 ad. + 5 juv. Storkärr, Hedorna, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

14.05
Ortolansparv 7 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05
Grönsångare 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05
Buskskvätta 23 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05
Blåhake 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.05
Gök 2 Ä Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Gök 1 Ä Paljak mosse, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Gök 1 Ä Vrängenemossen, Granudden, Vörå. Leif Öling.

14.05
Blåhake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Grönsångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Törnsångare 1 Ä Lantbrukscentralen, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

15.05
Sävsångare 1 Ä Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.05
Törnsångare 1 ä Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.05
Småtärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström, Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

15.05
Större strandpipare 70 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

15.05
Backsvala 10 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

15.05
Tornseglare 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.05
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.05
Jorduggla 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström.

15.05
Rosenfink 2/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

15.05
Kärrsnäppa 2 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.05
Mosnäppa 9 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.05
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

16.05
Blåhake 1/ p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.05
Trädgårdssångare 1 Ä Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.05
Stjärtmes 1 p Ytterverkan, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.05
Fis/Silvertärna ca 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

17.05
Storskarv 600 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

17.05
Trädgårdssångare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

18.05
Hussvala 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Tornseglare 20 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari
Sarasma.

18.05
Hämpling 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Havsörn 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Rosenfink 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari
Sarasma.

18.05
Gulärla 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Näktergal 1 Ä Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

18.05
Rosenfink 1 Ä Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.05
Trädgårdssångare 1 Ä Brännbackkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.05
Nötkråka 1 p Svinback, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.05
Tornseglare 1 k Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.05
Rosenfink 1/1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.05
Trädgårdssångare 1 Ä Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.05
Småtärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

18.05
Ladusvala 1700 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Småsnäppa 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Gulärla 19 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Lärkfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Storskarv 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Silvertärna 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Backsvala 54 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari Sarasma.

18.05
Tornseglare 48 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin, Jari
Sarasma.

18.05
Stjärtmes 1/1 p + bo med ungar. Snickars, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

18.05
Grönsångare 1 Ä Snickars, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

19.05
Sjöorre 7/9 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.05
Stjärtmes 1/1 p Lillmossen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.05
Sävsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Grå flugsnappare 2 p Tistondalbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.05
Svarthätta 1 Ä Nyhagabacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.05
Näktergal 1 Ä Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.05
Göktyta 1 Ä Träskesbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.05
Näktergal 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Trädgårdssångare 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Trädgårdssångare 1 Ä Krossen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Backsvala ca 40 p Krossen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Större korsnäbb 7 p Kulmajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Stjärtmes 2 p Kulmajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Nötkråka 1 p Käldamäki, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Rosenfink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Hämpling 1 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Hämpling 1 k Rasmusbacken, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Turkduva 1 p Skidstugan, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Grå flugsnappare 1 Ä Rödselledet, Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Grå flugsnappare 1 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Grå flugsnappare 1 p Ojasen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Näktergal 1 Ä Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.05
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.05
Näktergal 1 Ä Köllotbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Bläsgås 1 p Jobbören, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Lärkfalk 1 k Judrabacken, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Monica & Stefan Ståhlberg.

23.05
Sävsångare 1 Ä Kaurajärvi åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Större korsnäbb 1/ + 1 juv. P Kyrkskogen, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Havsörn 2 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Näktergal 1 Ä Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

24-28.05
Lundsångare 1 Ä Långström, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets, Håkan Fröberg m.fl.

24.05
Smålom 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Mindre flugsnappare 1/ p Långström, Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

26.05-03.06
Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling m.fl.

26-29.05
Gravand 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling m.fl.

26.05
Myrsnäppa 25 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

26.05
Mosnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

26.05
Svarthätta 1 Ä Laxörsfjärden, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

26.05
Storlom 1 p Kyrkstrand, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Gulärla 1 p Teinimossen, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Myrsnäppa 11 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Sävsångare 1 Ä Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Grönsångare 2 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin m.fl.

27.05
Större korsnäbb 3 p Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

27.05
Ortolansparv 1 Ä Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Ortolansparv 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Näktergal 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Näktergal 1 Ä Heikfolk, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Näktergal 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Näktergal 1 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Flodsångare 1 Ä Heikfolk, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Kornknarr 1 Ä Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.05
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back.

28.05
Grönsångare 3 Ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.05
Lundsångare 1 Ä Söderändan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.05
Vattenrall 1 Ä Monå träsk, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.05
Myrsnäppa 4 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.05
Storlom 3 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.05
Gravand 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.05
Sothöna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.05
Ortolansparv 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.05
Busksångare 1 Ä Kvarnstugan, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Olav Westlin.

28.05
Busksångare 1 Ä Tuckorängarna, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Olav Westlin.

28.05
Smålom 1 p Kackurlamp, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Olav Westlin.

28.05
Hämpling 1 k Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Olav Westlin.

28.05
Smålom 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back.

28.05
Trädkrypare 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding
Back.

29.05
Ortolansparv 1 Ä Stenmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05
Ortolansparv 3 Ä Bomossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05
Ortolansparv 1 Ä Ekbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05
Ortolansparv 1 Ä Furubacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05
Busksångare 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.05
Kornknarr 1 Ä Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.05
Sjöorre 3/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Pentti Murtonen.

29.05
Svärta 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Pentti Murtonen.

30.05
Busksångare 1 Ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Flodsångare 1 Ä Kvimo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Småfläckig sumphöna 1 Ä Kvimo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Tordmule 21 k Mossaholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Tobisgrissla 1 p Mossaholmen, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

31.05
Hämpling 2 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Bivråk 1 k Öling, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

31.05
Gravand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

31.05
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

31.05
Törnskata 1 p Kalomskogen, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.


Juni
01.06
Kornknarr 1 Ä Ånäs, Oravais, Vörå. Sten Blomqvist.

01-05.06
Kornknarr 1 Ä Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.06
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Härmsångare 1 Ä Stubbängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Härmsångare 1 Ä Skrivars, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Busksångare 3 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Flodsångare 2 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Busksångare 5 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Busksångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Busksångare 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Busksångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Busksångare 1 Ä Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Kärrsångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Näktergal 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Näktergal 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Näktergal 2 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Näktergal 3 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

01.06
Näktergal 1 Ä Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

02.06
Näktergal 8 Ä Östra Jeppovägen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.06
Hornuggla 1 Ä Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski, Tomas Klemets.

02.06
Kornknarr 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Större strandpipare ca 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.06
Näktergal 1 Ä Hummelholmen, Monäs, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck,
Svante & Helena Lindvall.

04.06
Turkduva 2 p Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling, Mårten Öling, Joel Öling.

05.06
Kustpipare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

05.06
Törnskata 1 p Timmerbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.06
Busksångare 1 Ä Heikfolk, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.06
Hämpling 2 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

06-16.06
Turturduva 1 p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.06
Vitkindad gås 15 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.06
Årta 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.06
Näktergal 1 Ä Köllotbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Busksångare 1 Ä Köllotbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Kornknarr 1 Ä Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Busksångare 1 Ä Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Busksångare 1 Ä Åkersbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Busksångare 1 Ä Ehrströms, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Kärrsångare 1 Ä Tuckorängarna, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.06
Brushane 61 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.06
Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.06
Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.06
Brushane 134 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.06
Sävsångare 1 Ä Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.06
Kornknarr 1 Ä Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.06
Större korsnäbb 2 å Silvermossen, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17-18.06
Brushane 205 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Arto Keskinen.

17-18.06
Småfläckig sumphöna 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Arto Keskinen.

18.06
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Arto Keskinen.

18.06
Snatterand 2/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Arto Keskinen.

18.06
Vitkindad gås 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Arto Keskinen.

18.06
Svartsnäppa 52 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Arto Keskinen.

18.06
Storskarv ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Arto Keskinen.

18.06
Kornknarr 1 Ä Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Arto Keskinen.

18.06
Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Arto Keskinen.

18.06
Brushane 51 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

18.06
Jorduggla 1 p Viken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

18.06
Vitkindad gås 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.06
Svartsnäppa 28 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen.

19.06
Rördrom 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.06
Vitkindad gås 19 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.06
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.06
Hämpling 1/ p Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

21.06
Busksångare 1 Ä Back, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21-30.06
Rördrom 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar
Pada.

21.06
Bivråk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

22.06
Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

22-23.06
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.06
Blå kärrhök /1 k Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

24.06
Bivråk 1 k Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.06
Myrspov 1 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

26.06
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.06
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen.

27.06
Busksångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

27.06
Gräshoppssångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

29.06
Flodsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg, Svante &
Helena Lindvall.

29.06
Stjärtmes 5 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carita Libäck.

29.06
Sjöorre 1/ p Kulmajärvi, Larven, Vörå. Juha Pikkarainen.

29.06
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.06
Skäggmes 15 p Lövfjärden, Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

30.06
Skräntärna 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.06
Turkduva 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.06
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

30.06
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

30.06
Myrspov 30 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.


Juli
Juli
Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01-25.07
Rördrom 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling m.fl.

01.07
Kanadagås 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.

03.07
Stenfalk 1 k Finnkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.07
Busksångare 1/1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.07
Gråhäger 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.07
Lärkfalk 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå¨. Leif Öling.

05.07
Tretåig hackspett 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

05.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.07
Stenfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.07
Mosnäppa 4 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

06.07
Småsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

06.07
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.07
Mosnäppa 10 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Håkan Ekman m.fl.

08.07
Småsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Håkan Ekman m.fl.

08.07
Spovsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Håkan Ekman m.fl.

08.07
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Håkan Ekman m.fl.

08.07
Hämpling 1/ p Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Håkan Ekman m.fl.

08.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

09.07
Mosnäppa 15 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Spovsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Kärrsnäppa 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Svartsnäppa 2 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Hämpling 3 p Agnisbäck, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Varfågel 2 p Porrasneva, Aknus, Vörå. Tomas Klemets.

10.07
Skräntärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling, Bengt Forslund.

10.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling, Bengt Forslund.

10.07
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

10.07
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

10.07
Rödspov 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

10.07
Tordmule 50 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Skärpiplärka 1 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Tordmule 580 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Tobisgrissla 32 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Skärpiplärka 1 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Skärpiplärka 4 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Tordmule 40 p Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Skärpiplärka 2 p Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

10.07
Havsörn 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

11.07
Lundsångare 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

11.07
Skräntärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.

11.07
Gråhäger 1 p Alunvägen, Andkil, Vörå. Odert Jansson.

12.07
Gråhäger 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

12.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.07
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.07
Rödspov 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

13.07
Gråhäger 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

13.07
Sidensvans 2 p Rålandet-Tavoma skogsväg, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

13.07
Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.07
Nötkråka 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

14.07
Nötkråka 1 p Hagabacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.07
Blåmes 36 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.07
Skäggdopping 60 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.07
Skräntärna 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

16.07
Nötkråka 7 p Silvast Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.07
Lärkfalk 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

16.07
Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Herman, Axel & Guy Enkvist.

16.07
Grågås 100 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Herman, Axel & Guy Enkvist.

16.07
Kaja ca 1500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Herman, Axel & Guy Enkvist.

17.07
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.07
Fiskgjuse 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.07
Nötkråka 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.07
Bivråk 1 k Centrum, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Leo Saarijärvi.

17.07
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.07
Stare ca 800 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.07
Varfågel 2 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

18.07
Gulärla 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

18.07
Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

18.07
Småfläckig sumphöna 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.07
Nötkråka 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.07
Varfågel 2 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.07
Grågås 218 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

18.07
Vitkindad gås 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

18.07
Kanadagås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.07
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.07
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.07
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.07
Gråhäger 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, Leif Öling.

21.07
Lärkfalk 1 p Kiljanemossen, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

21.07
Fiskgjuse 2 p Kiljanemossen, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

21.07
Lärkfalk 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

22.07
Grågås 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar
Pada, Keijo Ahokas.

22.07
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala,
Runar Pada, Keijo Ahokas.

22.07
Gråtrut ca 1400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala,
Runar Pada, Keijo Ahokas.

22.07
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar
Pada, Keijo Ahokas.

22.07
Bivråk 1 k Brännbackkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.07
Lärkfalk 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Stenfalk 2 ad. + 2 juv. P Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Sidensvans 4 än Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Hämpling 5 än Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Lärkfalk 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Grågås 160 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.07
Gulärla 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.07
Fiskgjuse 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.07
Nötkråka 1 E Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.07
Sothöna 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Juha Pikkarainen.

24.07
Varfågel 1 p Larven, Vörå. Juha Pikkarainen.

24.07
Hämpling 7 p Larven, Vörå. Juha Pikkarainen.

24.07
Lärkfalk 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

25-29.07
Kornknarr 1 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

25.07
Grågås 314 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

25-27.07
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.07
Havsörn 2 k Vexala, Munsala, Nykarleby. Pauliina & Antti Salminen.

26.07
Nötkråka 2 p Stubbängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.07
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.07
Grågås ca 450 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

28.07
Nötkråka 1 k Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.

28.07
Tofsvipa 150 k Åkersbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

28.07
Tofsvipa 150 k Åkersbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

28.07
Havsörn 2 k + 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

29.07
Ljungpipare 34 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.07
Stenfalk 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.07
Tofsvipa 130 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

29.07
Grågås 420 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

29.07
Skrattmås 1100 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

29.07
Gråtrut 1500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

29.07
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

29.07
Gråhäger 1 W Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.07
Vaktel 1 Ä Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Stare ca 800 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Kustlabb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.07
Gråhäger 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

31.07
Hämpling 7 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Jan Nyman.

31.07
Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti, Jan Nyman.

31.07
Gråtrut 650 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.07
Nötkråka 1 p Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.


Augusti
01.08
Havsörn 2 k Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.08
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.08
Rödspov 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.08
Nötkråka 1 p Källmossen, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.08
Gråhäger 1 p Strömsvik, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.08
Skräntärna 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.08
Storskarv 654 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.08
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.08
Skräntärna 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.08
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.08
Nötkråka 1 p Centrum, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.08
Nötkråka 2 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

02.08
Grågås 550 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.08
Lärkfalk 1 p Kiljanemossen, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.08
Skräntärna 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.08
Nötkråka 3 SW Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.08
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.08
Havsörn 1 k Karvat, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

04.08
Gråhäger 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

04.08
Gråhäger 1 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

04.08
Nötkråka 1 k Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.08
Skräntärna 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

04.08
Vitkindad gås 49 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

04.08
Gråhäger 5 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.08
Gråhäger 4 N Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.08
Bergfink 1 än Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

05.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Timo Mylläri, Matti Maskulin, Kaija
Jauhiainen.

06.08
Vitkindad gås 69 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.08
Havsörn 1 k Ånäs, Oravais, Vörå. Kalle & Miia Rainio.

06-07.08
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.08
Fiskgjuse 1 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

07.08
Törnslata 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Trana 92 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Vitkindad gås 66 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Grågås 570 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Gråhäger 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Gråhäger 2 p Röukas träsk, Vörå. Tommy & Axel Södergård.

08.08
Skräntärna 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.08
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.08
Gulärla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.08
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.08
Stare ca 300 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.

09.08
Stare ca 300 P Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

09.08
Tofsvipa 119 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

09-10.08
Kustpipare 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar
Edfelt, Bengt Forslund, Allan Stenmark, Tommy Södergård, Boris Edfelt, Leif Öling.

10.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

10.08
Kaja ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.

10.08
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.08
Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

11.08
Sidensvans 2 p Agnisbäck, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11-12.08
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.08
Nötkråka 1 p Miemoisby, Vörå. Leif Öling.

11.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

11.08
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

11.08
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.08
Tofsvipa 118 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

12.08
Grågås 700 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.08
Vitkindad gås 225 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.08
Havsörn 1 k Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.08
Varfågel 1 p Paulamäki, Vörå. Tommy Södergård.

13.08
Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tommy Södergård.

14.08
Grågås ca 350 p Storsandsvägen, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.08
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.08
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.08
Stenfalk 1 SW Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.08
Bivråk 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.08
Lärkfalk 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.08
Myrspov 1 p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Ladusvala 450 k Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Turkduva 1 k Skidstugan, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

17.08
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.08
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.08
Vitkindad gås ca 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

18.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

19.08
Stare 400 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.08
Fiskgjuse 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.08
Gök 1 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.08
Gulärla 4 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.08
Ladusvala 300 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.08
Brushane ca 320 p + k Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.08
Sidensvans 3 k Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.08
Gulärla 2 p Aknus-Porrasneva, Vörå. Tomas Klemets.

21.08
Brushane 200 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.08
Nötkråka 1 p Brunnibacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.08
Brushane 85 p Storkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.08
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.08
Grågås ca 700 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.08
Vitkindad gås 410 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar
Pada.

21.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.08
Stäpphök 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.08
Jorduggla 1 p Karvsor, Vörå. Stig Kulp, Håkan Ekman.

22.08
Vitkindad gås 450 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar
Edfelt, Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran
Jakobsson, K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård,
Ossian Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Grågås ca 1650 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar
Edfelt, Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran
Jakobsson, K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård,
Ossian Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Kaja ca 2500 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar
Edfelt, Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran
Jakobsson, K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård,
Ossian Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar Edfelt,
Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran Jakobsson,
K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård, Ossian
Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Tornseglare 4 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar
Edfelt, Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran
Jakobsson, K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård,
Ossian Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Trana 68 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar Edfelt,
Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran Jakobsson,
K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård, Ossian
Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Snatterand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar
Edfelt, Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran
Jakobsson, K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård,
Ossian Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar
Edfelt, Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran
Jakobsson, K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård,
Ossian Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström, Ingmar Edfelt,
Bengt Forslund, Allan Stenmark, Stig Kulp, Håkan Ekman, Kurt Henriksson, Göran Jakobsson,
K-G Kaustinen, Rainer Holmström, Sven Eklund, Ingmar Bäck, Mikael Herrgård, Ossian
Westlin, Olav Westlin, Kristina Westlin, Bror-Gustav Järnström, Helge Södergård.

22.08
Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.08
Varfågel 2 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

23.08
Stare ca 1100 p Bönehuset, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

23.08
Bivråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Jan Nygård.

23.08
Stenfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Jan Nygård.

23.08
Stenfalk 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.08
Vitkindad gås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.08
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.08
Mosnäppa 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

25.08
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

25.08
Bivråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

25.08
Kustsnäppa 32 k Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.08
Tofsvipa 110 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.08
Brushane 200 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.08
Varfågel 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Brushane 260 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Tofsvipa 103 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Skogsduva 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.08
Vitkindad gås 906 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Kärrsnäppa 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.08
Spovsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.08
Turkduva 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.08
Kustsnäppa 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

29.08
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

29.08
Kärrsnäppa 17 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.

29.08
Spovsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.

29.08
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.

29.08
Småsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.

29.08
Kricka 478 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.08
Stenfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.08
Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Salskrake 6 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Gråhäger 5 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Varfågel 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Brushane ca 200 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Kornknarr 1 Ä Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tanja Blom.

30.08
Bivråk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

30.08
Trana ca 100 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

30.08
Varfågel 1 p Jobbören, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

30.08
Stare 1500 k Jobbören, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

30.08
Lärkfalk 1 p Rexbacken, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

30.08
Lärkfalk 3 k Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

30.08
Varfågel 1 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Järnsparv 20 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.08
Vitkindad gås 333 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Gråhäger 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Kärrsnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.


September
Sept.

Nötkråka 1 p dagligen. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.09
Ljungpipare 21 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Stenfalk 1 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Nötkråka 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Nötkråka 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Gråhäger 1 p Hallonpaik, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Salskrake 4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Kärrsnäppa 19 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Gräsand 107 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Kricka 232 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Bläsand 59 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Stjärtand 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Brushane 55 p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

02.09
Trana 135 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.09
Vitkindad gås 342 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.09
Kärrsnäppa 22 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.09
Ladusvala 10 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.09
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.09
Vitkindad gås 180 k Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

03.09
Skäggdopping 46 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Gulärla 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Vitkindad gås 366 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Kärrsnäppa 25 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Spovsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Gråsiska 65 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Grönsiska ca 100 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

03.09
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Dahlström.

04.09
Varfågel 1 p Ytterbyn, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

04.09
Vitkindad gås 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.09
Tofsvipa 130 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.09
Lärkfalk 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.09
Vitkindad gås ca 130 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

06.09
Fjällvråk 1 p Jeppoträsket, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.09
Brushane 120 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.09
Skrattmås 1800 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

07.09
Fiskmås 150 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

07.09
Gråtrut 1000 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

08.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.09
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

08.09
Fjällvråk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

08.09
Råka ca 150 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

09.09
Rördrom 1 k Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.09
Stjärtmes 2 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Joel Karvonen.

10.09
Myrspov 7 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Joel Karvonen.

10.09
Kustpipare 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Joel Karvonen.

10.09
Taigasångare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Joel Karvonen.

11.09
Kungsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

11.09
Trana 550 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

11.09
Turkduva 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.09
Gråhäger 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.09
Ladusvala 200 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.09
Nötkråka 1 p Lamsbacken, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.09
Tornseglare 1 m Kärklax, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

12.09
Gräsand 200 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.09
Gråhäger 1 m Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.09
Gråhäger 1 NE Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.09
Ladusvala 130 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.09
Sädgås 62 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.09
Bergand 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

13.09
Skäggdopping 78 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

13.09
Gråhäger 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

13.09
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Blåhake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Ladusvala 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Kärrsnäppa 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Trana 81 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Sångsvan 74 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Knölsvan 27 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Trana 82 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Mindre hackspett 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

14.09
Fjällvråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

14.09
Blå kärrhök 1/1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

14.09
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

15.09
Sidensvans ca 20 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

15.09
Ladusvala 60 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.09
Rördrom 1 k Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Skäggdopping ca 110 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Fjällvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Trana 103 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.09
Sädgås 45 m Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.09
Stjärtmes 12 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.09
Sparvuggla 2 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.09
Varfågel 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.09
Blåhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.09
Havssula 1 p skadad som avlivades. Lålax, Vörå. Lilian Hautanen, Lise Staffans, Alf Staffans.

19.09
Stjärtmes 8 p Brännbackkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.09
Stjärtmes 9 k Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

20.09
Stare ca 70 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.09
Tofsvipa ca 50 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.09
Skäggdopping 115 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

20.09
Stjärtmes 11 k Kyrkbacken, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.09
Ladusvala 6 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Sven-Erik Örn.

21.09
Lappsparv 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

21.09
Grönsiska 684 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Bergfink 424 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Bofink 617 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Nötskrika 74 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

21.09
Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Blåmes 340 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Stjärtmes 218 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Ängspiplärka 206 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne
Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Ladusvala 36 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Ringduva 601 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Aarne Lahti,
Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Sidensvans 25 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Järnsparv 4 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Gråtrut 5140 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Gråtrut 2260 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada, Leif
Öling.

21.09
Gräsand 496 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

22.09
Kustsnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.09
Stjärtmes 8 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.09
Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.09
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.09
Havsörn 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Hämpling 3 k Metörens sten, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

23.09
Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

24.09
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Turkduva 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Ringduva ca 200 k Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Fjällvråk 1 p Sikaniemi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.09
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Ladusvala 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Varfågel 2 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Dvärgbeckasin 10 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Jouni
Kannonlahti.

25.09
Sparvuggla 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Jouni
Kannonlahti.

25.09
Gransångare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Ladusvala 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Sidensvans 3 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Gråhäger 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.09
Ladusvala 20 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström, Bengt Forslund.

25.09
Enkelbeckasin 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström, Bengt Forslund.

25.09
Gransångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström, Bengt Forslund.

25.09
Lövsångare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.09
Sångsvan 204 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.09
Trana 205 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.09
Sånglärka 9 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Gråspett 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

26.09
Ängspiplärka ca 20 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

26.09
Sånglärka 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

26.09
Sångsvan 185 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Trana 216 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Sothöna 2 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.09
Enkelbeckasin 6 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.09
Dvärgbeckasin 5 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.09
Tofsvipa 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.09
Ängspiplärka 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.09
Grågås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.09
Trana 274 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.09
Trana 250 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Sidensvans ca 200 k ABC, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Skogsduva 3 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Steglits 2 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.09
Ladusvala 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.09
Trana 288 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.09
Vitkindad gås 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.09
Ladusvala 1 k Industriområdet, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Sidensvans 47 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

30.09
Fiskgjuse 1 k Röukas träsk, Oravais, Vörå. Ensio Saari m.fl.


Oktober
01.10
Stenfalk 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

01.10
Havsörn 1 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.10
Rödhake 5 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Järnsparv 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Varfågel 1 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Bergfink 5 m Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Gråhäger 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Sädesärla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Stenfalk 1 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Större korsnäbb 17 S Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Sidensvans 100 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Björktrast ca 1000 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Ängspiplärka 5 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Havsörn 1 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Gråsiska 150 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Råka 110 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.10
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

01.10
Nötskrika 63 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

01.10
Domherre 512 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Gråsiska 825 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.01
Grönsiska 110 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Bergfink 480 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Nötskrika 102 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Talgoxe 109 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Blåmes 177 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Talltita 58 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Stjärtmes 614 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Taigasångare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Björktrast 1940 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Sidensvans 1390 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Ängspiplärka 55 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Ladusvala 5 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Ringduva 743 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Dvärgbeckasin 7 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Trana 207 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Havsörn 10 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Spetsbergsgås 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Sädgås 25 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

01.10
Sånglärka 23 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

01.10
Ringduva 141 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

01.10
Trana 328 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

01.10
Havsörn 1 k Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

01.10
Sädgås 32 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

01.10
Gråspett 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

02.10
Sädesärla 3 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. John Svan.

02.10
Stare ca 25 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.10
Tofsvipa 4 k Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.10
Tallbit 24 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

02.10
Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

02.10
Dubbeltrast 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg.

02.10
Dvärgbeckasin 3 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg.

02.10
Havsörn 3 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

02.10
Slaguggla 1 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.10
Grågås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.10
Sångsvan 244 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.10
Ljungpipare ca 45 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.10
Varfågel 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

04.10
Sjöorre 5 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.10
Stare ca 300 p Centrum, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Skäggdopping 76 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Nötskrika 156 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Kaja 585 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Trast sp. 2370 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Gråtrut 1750 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Råka 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Gråtrut 1170 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Salskrake 21 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Matti Maskulin.

04.10
Rapphöna 17 p Kausalkullan, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

04.10
Rördrom 1 ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04-05.10
Gråspett /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.10
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

05.10
Stenfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Hans Westerlund.

05.10
Stenfalk 1/ p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Kustpipare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.10
Hämpling 4 p Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

06.10
Havsörn 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07-18.10
Gråspett /1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

08.10
Varfågel 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

08.10
Gråspett /1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter, Tanja & Molly Forslund.

09.10
Nötkråka 1 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.10
Tofsvipa 12 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.10
Rördrom 2 ä Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.10
Snösiska 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

09.10
Rapphöna 10 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Ann-Mari & Tom Strang.

09.10
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.10
Fjällvråk 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.10
Stare 300 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.10
Stenfalk 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.10
Rapphöna 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.10
Steglits 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.10
Gråsiska 12 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.10
Gråspett 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.10
Nötkråka 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.10
Ladusvala 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.10
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.10
Gråspett 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.10
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.10
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.10
Havsörn 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.10
Lappuggla 1 p Kuni Sandheidi, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Per-Johan Örn.

16.10
Storskrake 166 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Sjöorre 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Salskrake ca 12 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Smålom 3 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Bergand 23 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Havsörn 1 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16-17.10
Bergfink 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.10
Sångsvan ca 200 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.10
Gräsand ca 400 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.10
Brushane 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.10
Fjällvråk 1 p Stubbängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.10
Grågås 1 p Lippane, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.10
Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.10
Gråspett /1 p Mjukbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.10
Tofsvipa 66 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.10
Brushane 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.10
Ljungpipare 16 p Strandhagen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Sten Sandvik.

19.10
Gråspett /1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carita Libäck, Per-Håkan Libäck.

19.10
Gråsiska 20 k Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.10
Tofsvipa 60 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.10
Brushane 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.10
Sångsvan ca 200 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.10
Havsörn Sikaniemi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.10
Grågås 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

22.10
Sångsvan 308 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Allan Stenmark.

22.10
Slaguggla 1 p Brådöden, Kaurajärvi, Vörå. Jukka Österberg, Vesa Heikkilä.

22-23.10
Sångsvan ca 200 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark.

23.10
Steglits 1 p Hamnen, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

23.10
Svärta 3 Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

23.10
Havsörn 1 k Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

23.10
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Joel Öling.

23.10
Gräsand ca 250 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

23.10
Sädgås 9 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

24.10
Sädesärla 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.10
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

25.10
Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

25.10
Sjöorre 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

25.10
Alfågel 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

25.10
Tofsvipa 52 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.10
Brushane 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.10
Vitkindad gås 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.10
Gråspett 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.10
Slaguggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.10
Gråtrut 1260 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.

26.10
Björktrast 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.

27.10
Kricka 110 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

27.10
Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

27.10
Tofsvipa 26 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada,
Juha Pikkarainen.

27.10
Spetsbergsgås 1 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar
Pada.

27.10
Sädgås 8 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

27.10
Fiskmås 165 p Tuckor, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

27.10
Stare 58 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Skedand 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Grågås 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Snösparv 6 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.10
Snösparv 15 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Snösparv 1 ä Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Gråsiska 23 k/p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Havsörn 1 k Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Sjöorre 9 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Sjöorre 3 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Sjöorre 1 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Alfågel 1 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Alfågel 1/2 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Knölsvan 18 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Knölsvan 21 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Sångsvan 165 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Kanadagås 41 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.10
Havstrut 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.10
Havsörn 1 k Judrabacken, Kangas åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

28.10
Orre 5 p Judrabacken, Kangas åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

28.10
Stenfalk 1 p Judrabacken, Kangas åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

28.10
Trana 1 p Judrabacken, Kangas åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

28.10
Alfågel 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.10
Sjöorre 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.10
Salskrake 14 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.10
Enkelbeckasin 4 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.10
Rördrom 2 ä Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.10
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.10
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

30.10
Tofsvipa 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.10
Stare 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.10
Bergand 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

31.10
Tofsvipa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.10
Stare 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

31.10
Kricka 70 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

31.10
Gräsand 34 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

31.10
Vigg 14 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

31.10
Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

31.10
Varfågel 1 p Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.10
Bergand 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.10
Skäggmes 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.10
Gräsand ca 200 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.10
Kanadagås 46 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

31.10
Havsörn 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.


November
01.11
Nötkråka 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.11
Salskrake 5 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.11
Alfågel 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.11
Havsörn 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.11
Kanadagås 47 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

02.11
Stare 3 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Svärta 1 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Sjöorre 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Knölsvan 15 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Kanadagås 41 p Malen, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Sångsvan 251 p Malen, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.11
Sångsvan 129 p Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.11
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

03.11
Rödvingetrast 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Björktrast 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Gråspett 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.11
Rödvingetrast 2 NW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Björktrast 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Koltrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.11
Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Tommy Södergård.

07.11
Sparvuggla 1 p Brännbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.11
Morkulla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.11
Koltrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.11
Slaguggla 1 p Bonäs, Munsala, Nykarleby. Patric Back.

07.11
Sparvuggla 1 p Brännbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07-08.11
Gråspett 1 p Bramsin, Vörå. Sandra Frände.

08.11
Varfågel 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.11
Havsörn 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.11
Sparvuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.11
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

09.11
Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

09.11
Tamduva 45-50 k Centrum, Vörå. Allan Stenmark.

10.10
Rapphöna 10 p Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.11
Alfågel 8 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.11
Knipa 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.11
Sångsvan 5 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.11
Gråspett /1 p Centrum, Maxmo, Vörå. Per-Håkan & Carita Libäck.

11.11
Rapphöna 9 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Åke Backman.

11.11
Rapphöna 12 p Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12-13.11
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.11
Steglits 1 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.11
Turkduva 14 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Lisbeth Råback.

17-20.11
Gråspett 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Johan Lax.

18.11
Havsörn 1 k Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.11
Koltrast 3/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.11
Trädkrypare 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.11
Gråsiska ca 70 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.11
Snösiska 6 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.11
Pilfink 26 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.11
Sidensvans 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.11
Fiskmås 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.11
Nötkråka 1 k Kyhras, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.11
Orre 18 p Björkbacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

23.11
Sångsvan 203 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.11
Trädkrypare 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.11
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

26.11
Bergfink 1/ p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

27.11
Sparvuggla 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

28.11
Sångsvan 30 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.11
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.11
Gråsiska ca 80 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.11
Svarthätta /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.


December
01.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12
Fasan 1/4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12
Domherre 12/3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12
Gråtrut ca 100 k Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.12
Stjärtmes 7 k Karvsor skola, Vörå. Tomas Klemets.

02.12
Rapphöna 14 p Paulamäki, Vörå. Karin Koivunen.

02.12
Gråspett 1/ p Centrum, Maxmo, Vörå. Per-Håkan & Carita Libäck.

03.12
Gråsiska 28 p Bäckkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.12
Bofink 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.12
Hökuggla 1 p Långfors, Vörå. Stefan Karlsson.

04.12
Varfågel 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas & Martin Klemets.

04-05.12
Sparvuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.12
Rapphöna 5 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

06.12
Gråtrut 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Knipa /1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Storskrake 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Sjöorre 1/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Knölsvan 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Knölsvan 10 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Sjöorre 5 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Storskrake 24 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Havsörn 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Sångsvan 1 NW Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.12
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.12
Koltrast 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.12
Gråsiska ca 25 p Samulsmossen, Komossa, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.12
Rapphöna 11 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Pontus Back.

10.12
Rapphöna 7 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.12
Gråtrut 24 NE Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.12
Gråsiska 30 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10-11.12
Snösiska 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.12
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.12
Gråsiska 20 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.12
Gråspett 1 p Bruksgatan, Kimo, Oravais, Vörå. Lasse & Karita Sillanpää.

12.12
Gråspett 1/ p Löukos, Lotlax, Vörå. Sol-Britt Ohls.

13.12
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

13-18.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.12
Kaja 230 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.12
Storskrake 73 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.12
Knipa 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.12
Sångsvan 41 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.12
Knölsvan 21 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.12
Turkduva 1 p Laggen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

20.12
Steglits 1p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20-28.12
Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.12
Turkduva 1 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

26.12
Gråspett /1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

27.12
Fasan 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.12
Nötkråka 1 p Voitby skogsbilsväg, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

28.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.12
Grönfink 45 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.12
Pilfink 38 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.12
Kaja 100 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.12
Gulsparv 150 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.