Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2015

Sammanställd av
Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 36 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
Än=sång samt sett fågeln, ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.
Denna sammanställning är bara ett urval av de tidigaste eller senaste observationerna samt de mest intressanta
observationerna. För mera omfattande observationer så hänvisas till Tiira, http://www.tiira.fi/index.phpJanuari
01.01
Björktrast 5 p Myrberget, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Koltrast 1/ p Myrberget, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Sidensvans 1 ä Myrberget, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Tamduva 25 p Botniavägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Stare 4 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Gråtrut 7 p Brudsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Havsörn 1 p Brudsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Havstrut 4 p Kvarnskatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Gråtrut ca 45 p Kvarnskatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Storskrake /1 p Stråkaviken, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Sidensvans 4 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Elisabeth Råback.

01.01
Björktrast 3 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.01
Rapphöna 18 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.01
Fasan 4 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.01
Fiskmås 3 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.01
Björktrast 25 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

04.01
Tal bit 8 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.01
Sidensvans 50 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.01
Gråsiska 4 p Kimo Bruk, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

05.01
Tal bit 24 p Kimo Bruk, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

05.01
Koltrast 4/ p Kimo Bruk, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

05.01
Björktrast 25 p Kimo Bruk, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

05.01
Koltrast 3/ p Centrum, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

05.01
Björktrast 15 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Brit a Edfelt.

07.01
Fasan 5/ p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

08.01
Koltrast 2/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Brit a Edfelt.

09.01
Gråtrut 8 k Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar & Brit a Edfelt.

09.01
Orre ca 30 p Staversby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09-14.01
Nötväcka 1 p Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets, Karin & Olavi Koivunen.

10.01
Koltrast 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.01
Rapphöna 10 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

10.01
Gråtrut 9 N Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.01
Björktrast 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.01
Tal bit 12 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.01
Rapphöna 10 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

10.01
Rapphöna 3 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

10.01
Koltrast 2/ p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.01
Havsörn 1 k Maxmobron, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

10-14.01
Gråspett 1/ p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas, Tomas Klemets m.fl.

11.01
Gräsand /1 p Baggas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.01
Koltrast ½ p Kimo bruk, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.01
Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13-14.01
Stare 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Rainer Holmström, Andreas Jansson m.fl.

14.01
Tal bit 14 p Svedas, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

14.01
Havsörn 19 p Maxmo bron, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

15-16.01
Stare 1-2 p Keskis, Oravais, Vörå. Leif Bäck.

18.01
Björktrast 45 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

18.01
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Brit a Edfelt.

18.01
Sångsvan 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Brit a Edfelt.

18.01
Sidensvans ca 100 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar & Brit a Edfelt.

18.01
Koltrast 8 p Centrum, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.

18.01
Sparvuggla 1 p Röukas, Vörå. Mikko Hurme.

18-31.01
Strömstare 2 p Kyroboas, Kimo, Oravais, Vörå. Mikko Hurme, Aarne Lahti, Ingmar Edfelt.

19.01
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.01
Storskrake 11 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.01
Rapphöna 8 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.01
Gråspett 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

19.01
Rapphöna 14 + 4 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19-31.01
Gråspett 1/ p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

20.01
Rapphöna 8 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

21.01
Björktrast 6 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.01
Trädkrypare 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.01
Rapphöna 8 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

24.01
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Ingmar Nybäck.

25.01
Gråtrut 1 S Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.01
Gulsparv ca 100 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.01
Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.01
Björktrast 65 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.01
Björktrast 1 p Jeppo, Nykarleby. Ingmar & Brit a Edfelt.

25.01
Gråsparv 30 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.01
Stenknäck 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.

25.01
Knipa 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

25.01
Storskrake 8 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

25-27.01
Hökuggla 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi, Keijo

Tamminen.

30.01
Gråtrut 2 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

30.01
Björktrast 15 k Kyrkbacken, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.

30.01
Sidensvans 15 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.

30.01
Turkduva 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

31.01
Björktrast 15 p Tal mo, Vörå. Al an Stenmark.

31.01
Gråtrut 12 p Fiskehamnen, Monäs, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Gråtrut 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Gråtrut 4 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Havstrut 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Storskrake 15 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Småskrake 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Knipa 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Havsörn 2 p Fiskehamnen, Monäs, Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila, Minna Styrman.

31.01
Fasan 6 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.01
Koltrast 3 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

31.01
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

31.01
Bofink 1 p Holmström, Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.

Februari
01-05.02
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

02.02
Havsörn 1 k Kaitsor, Vörå. Tuija Waren.

02.02
Rapphöna 8 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.02
Sidensvans 14 p Statens depå, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

03.02
Björktrast 12 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.02
Sidensvans 15 p Öling, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Varfågel 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Havsörn 3 k Västerö, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Havsörn 2 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Gråtrut 2 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Grönsiska 70 p Penesor, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Bergfink 1/ p Tot esund, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Koltrast 2 p Tot esund, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Björktrast 4 p Centrum, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada, Aarne

Lahti.

03.02
Strömstare 1 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Kurt Henriksson.

04.02
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02
Koltrast 5 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02
Björktrast 7 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02
Sidensvans 30 + 20 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02
Sidensvans 15 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02
Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02
Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.02
Rapphöna 8 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.02
Pärluggla 2 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.02
Rapphöna 6 p Komossa, Oravais, Vörå. Sol-Brit Ståhlberg.

07.02
Strömstare 2 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.02
Koltrast 2 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

08.02
Björktrast 2 p Norrval a, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

09.02
Pärluggla 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki.

10.02
Sidensvans 20 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.02
Turkduva 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

11.02
Råka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

11.02
Turkduva 1 p Furubergsvägen, Rökiö, Vörå. Lilian Kaustinen.

13.02
Björktrast 12 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.02
Turkduva 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.02
Varfågel 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13-20.02
Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen, Tomas Klemets.

14.02
Björktrast 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.02
Pärluggla 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.02
Havsörn 1 k Tot esund, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki.

15.02
Korp 12 N Tot esund, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki.

17.02
Nötkråka 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

17.02
Björktrast 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

17.02
Sidensvans 7 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

19.02
Berguv 1 p Munsol, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.02
Hökuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax. Samuli Lehikoinen, Annika Marjamäki.

20.02
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.02
Grönsiska 2 ä Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Arto Keskinen.

22.02
Turkduva 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.02
Trädkrypare 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.02
Sångsvan 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.02
Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

24.02
Havsörn 20 p Penesor, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

24.02
Havsörn 3 k Särkimo, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

24.02
Storskrake 1/ p Stråkaviken, Österö, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

24.02
Gråtrut 23 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.02
Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.02
Havsörn 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.02
Sidensvans ca 40 k Centrum, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

26.02
Björktrast 17 k Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.02
Havsörn 1 k Tålamods, Vörå. Ari Lähteenpää.

27.02
Trädkrypare 1 p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää.

27.02
Sångsvan 2 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

28.02
Björktrast 1 p Byn, Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

28.02
Sidensvans 25 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

28.02
Sidensvans ca 35 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

28.02
Sidensvans 18 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Mars
01.03
Fiskmås 6 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.03
Gråtrut 22 k Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.03
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

02-03.03
Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.03
Havsörn 14 p Penesor, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

03.03
Havstrut 6 p Penesor, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

03.03
Grönsiska 50 p Penesor, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

03.03
Trädkrypare 2 k Penesor, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

03.03
Knölsvan 31 p Västeröfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

03.03
Sångsvan 2 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

03.03
Sångsvan 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ingmar Edfelt.

03.03
Sångsvan 7 p Maren, Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.03
Gråtrut 22 k Maren, Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.03
Ringduva 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.03
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.03
Grönsiska 5 ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.03
Gråtrut 11 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.03
Björktrast 15 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.03
Pärluggla 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.03
Hornuggla 1 k Stenbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.03
Varfågel 1 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.03
Björktrast 70 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.03
Orre 37 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.03
Sångsvan 2 p Kalapää träsk, Vörå. Kurt Henriksson.

04.03
Turkduva 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

05.03
Råka 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.03
Gråspett 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.03
Koltrast 4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Dalripa 1 Ä Trul backen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.03
Sångsvan 1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Gråtrut 6 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Havstrut 2 p Brudsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Havsörn 2 k Brudsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Havsörn 2 p Särkimo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Havsörn 2 p Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.03
Havsörn 1 k Stråkaviken, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

08.03
Knipa 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

08.03
Havsörn 2 N Larven, Vörå. Tomas Klemets.

08.03
Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

08.03
Skogsduva 1 m Österängen, Palvis, Vörå. Al an Stenmark.

08.03
Gråsiska 26 p/k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

08.03
Råka 1 p Yt erjeppo, Nykarleby. Ingmar & Brit a Edfelt.

08.03
Snösparv 20 k Storsved, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Brit a Edfelt.

09.03
Sångsvan 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

09.03
Sångsvan 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

09.03
Sånglärka 1 ä Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.03
Tofsvipa 1 m Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.03
Tofsvipa 3 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09-10.03
Knipa 1/1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.03
Skogsduva 2 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.03
Mindre sångsvan 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

10.03
Sångsvan 83 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

10.03
Grågås 3 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

10.03
Tofsvipa 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

11.03
Råka 30 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

11.03
Havsörn 6 k Gubbholmen, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

11.03
Sånglärka 5 m Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.03
Havsörn 4 k Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.03
Snösparv 2 k Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.03
Tofsvipa 1 p Sandåssläton, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

12.03
Tofsvipa 2 k Yt erbyn, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

12.03
Grågås 2 p Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.03
Sädgås 6 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

14.03
Gräsand 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.03
Knölsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.03
Snösparv 60 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

14.03
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.03
Sånglärka 15 m Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.03
Kungsörn 2 k Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.03
Kungsörn 1 k Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

15.03
Storskarv 9 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.03
Havsörn 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.03
Havsörn 6 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.03
Storskrake 2 p Majfjärden, Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

15.03
Gräsand 2 p Majfjärden, Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

15.03
Grågås 15 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

16.03
Havsörn 2 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.03
Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.03
Gråsiska 8 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.03
Sädgås 2 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.03
Skogsduva 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.03
Större korsnäbb 5 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.03
Stare 1 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.03
Gråtrut ca 100 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.03
Ringduva 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

18.03
Tornfalk 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

18.03
Havsörn 2 m Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

18.03
Kanadagås 7 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Leo Saarijärvi.

18.03
Ringduva 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.03
Snösparv 120 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.03
Björktrast 14 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.03
Skogsduva 3 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.03
Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.03
Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

19.03
Ormvråk 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

19.03
Trana 1 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.03
Trana 1 p Komossa, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

20.03
Mindre sångsvan 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Timo Lahti.

20.03
Bofink 2 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

20.03
Kanadagås 1p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.03
Sädgås 6 m Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.03
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

21.03
Björktrast 20 p Roukus, Kimo, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

21.03
Skogsduva 3 k Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.03
Småskrake 2/2 p Byrkskärssundet, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

21.03
Havsörn 2 k Strömsviken, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

22.03
Grönsiska 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.03
Gräsand 7 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.03
Skogsduva 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.03
Sädgås 152 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.03
Snösiska 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.03
Knölsvan 2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.03
Storskarv ca 100 p Majsagrunden, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

25.03
Havsörn 4 p Byrkskärssundet, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

25.03
Ormvråk 3 m Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

26.03
Blå kärrhök 1 k Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.03
Trana 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ari Lähteenpää.

26.03
Havsörn 3 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ari Lähteenpää.

26.03
Skogsduva 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ari Lähteenpää.

26.03
Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Ari Lähteenpää.

26.03
Havsörn 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

26.03
Havsörn 1 k Val vik, Kvevlax, Korsholm. Juhani Hannila.

27.03
Storskarv ca 60 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Storskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Stare 25 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Tapio Kivihuhta.

28.03
Havstrut 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

29.03
Bofink 3 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

29.03
Tornfalk 1/ k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Skrattmås 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Dubbeltrast 2 k Ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Havsörn 1 S Ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Skogsduva 1 p Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Salskrake 3/1 S Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Spetsbergsgås 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Spetsbergsgås 8 p Sandåssläton, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.03
Kungsörn 1 k Waldebo, Kangkyt an, Keppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

29.03
Stenfalk 1/1 p Waldebo, Kangkyt an, Keppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Karl-Gustav

Häggblom.

30.03
Sävsparv 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.03
Morkul a 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.03
Kricka 1/1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.03
Salskrake 1/1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.03
Bläsand 3/2 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.03
Bofink 1/ Ä Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.03
Steglits 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.03
Spetsbergsgås 23 p Sandåssläton, Munsala, Nykarleby. Kal e & Mia Rainio.

31.03
Stare 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.03
Småskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.03
Sil trut 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.03
Skrattmås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

April
01.04
Vigg 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

01.04
Fiskmås 28 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

01.04
Bläsgås 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

01.04
Kungsörn 1 k Bertby, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

01.04
Havsörn 1 k Bertby, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

01.04
Ringduva 320 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

01.04
Blå kärrhök /1 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.04
Gräsand 2 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.04
Gråsiska 2 k Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.04
Rödhake 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.04
Bergfink 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.04
Vigg 5/ p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.04
Brunand 3/ p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.04
Havsörn 2 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.04
Havsörn 4 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.04
Jorduggla 1 k Mel angård, Yt erjeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindval .

01.04
Snösparv 380 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala,

Runar Pada.

01.04
Spetsbergsgås 44 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Mats Björklund, Herman Mård, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

01.04
Havsörn 1 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

02.04
Stenfalk 1 k Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

02.04
Sädgås 258 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.04
Bläsgås 6 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.04
Spetsbergsgås 23 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.04
Brunand 4/ p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

02.04
Mindre sångsvan 1/1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Juha

Pikkarainen.

02.04
Sädesärla 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

03.04
Grågås 70 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Put e Andersson.

03.04
Spetsbergsgås 16 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Put e Andersson.

03.04
Bläsgås 6 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström, Put e Andersson.

03.04
Snösparv 43 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.04
Bläsgås 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.04
Bergfink 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

03.04
Skogsduva 1 Ä Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Salskrake 1/1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Gravand 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Grågås 146 p Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Ängspiplärka 1 N Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Sävsparv 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Stjärtmes 1 k Karvat, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.04
Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

04.04
Snösparv 4 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

04.04
Spetsbergsgås 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

04.04
Spetsbergsgås 2 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04
Sädgås 305 p Munsol, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

05.04
Hämpling 1 S Sandås, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Bergfink 2 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.04
Snösparv 20 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.04
Bläsgås 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.04
Snösparv 10 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.04
Tofsvipa 100 p + 92 m Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.04
Havsörn 3 k Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.04
Stenfalk 1/ p Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.04
Stenfalk (1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Svante & Helena Lindval .

05.04
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.04
Havsörn 2 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

05.04
Bläsgås 2 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

05.04
Skedand 1/1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

06.04
Rödvingetrast 8 p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Hämpling 2 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.04
Havsörn 1 p Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.04
Salskrake 1/ k Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.04
Steglits 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

06.04
Sädgås 550 p + 70 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Spetsbergsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Mindre sångsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Salskrake 1/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Snösparv 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Strömstare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Sädesärla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.04
Snösparv 22 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.04
Salskrake 1/1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.04
Stjärtand 1/1 Dansbanan, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Havsörn 3 k Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Morkul a 1 p Karvatskogen, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga.

07.04
Rödvingetrast 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

07.04
Salskrake 2/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

07.04
Kricka 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

07.04
Stjärtand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

07.04
Bläsand 2/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

07.04
Stenfalk 1/1 p Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.04
Havsörn 6 k Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää,

Juha Pikkarainen.

07.04
Storskarv 10 m Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää,

Juha Pikkarainen.

07.04
Hämpling 1 ä + 1 m Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää,

Juha Pikkarainen.

08.04
Varfågel 1 p Stornäsholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.04
Havsörn 1 k Stornäsholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.04
Storspov 1 m Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.04
Varfågel 1p Keskis sandgropar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Ängspiplärka 2 k Kaurajärvi åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Kricka 1 k Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Knipa 2/2 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Skrattmås 42 k Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

09.04
Skogsduva 3 p Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Större strandpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.04
Vigg 2/2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.04
Bläsgås 2 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04
Storspov 3 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

10.04
Ängspiplärka 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04
Skäggdopping 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04
Skäggdopping 5 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04
Stenfalk 1/ p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

10.04
Blå kärrhök 1 k Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04
Storspov 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Storspov 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Skäggdopping 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Skogsduva 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Ängspiplärka 2 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

11.04
Skogsduva 2 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

11.04
Enkelbeckasin 1 ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

11.04
Stenfalk 1 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

11.04
Hämpling 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Hämpling 1 k Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.04
Taltrast 1 Ä Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.04
Svarthätta 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

11.04
Enkelbeckasin 1 p Marjanemossen, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Gråspett 1 Ä Nörrsund kanal, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Rödvingetrast 1 p Nörrsund, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Tretåig hackspett 1/ Ä Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

12.04
Tordmule 4 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Fjäl vråk 3 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Småskrake 13 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Sjöorre 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Gravand 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Sädesärla 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Keijo Tamminen.

12.04
Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Keijo Tamminen.

12.04
Vitkindad gås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Keijo Tamminen.

12.04
Salskrake 18/12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Keijo Tamminen.

12.04
Salskrake ca 30 p + ca 20 m Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

12.04
Strandskata 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

12.04
Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Enkelbeckasin 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Skedand 1/1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Rödhake 1 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Havsörn 3 k Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Sothöna 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Järnsparv 1 Ä Örndal, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.04
Pilgrimsfalk 1 p Sandåssläton, Munsala, Nykarleby. Keijo Tamminen.

12.04
Fjäl vråk 1 m Yt erjeppo, Nykarleby. Keijo Tamminen.

12.04
Smålom 2 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Keijo Tamminen.

12.04
Småskrake 2 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

12.04
Salskrake 7 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

12.04
Havstrut 2 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

13.04
Rödhake 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

13.04
Brun kärrhök 1/ m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.04
Stenfalk 1/1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.04
Skogssnäppa 1 N Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.04
Fjäl vråk 1 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04
Salskrake 14 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

14.04
Brunand 6 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

14.04
Brun kärrhök 1/ k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

15.04
Skogsduva 1 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Karl-Gustav Häggblom.

15.04
Ejder 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.04
Sjöorre 22 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.04
Spetsbergsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.04
Tornfalk 1 p Rejpelt, Vörå. Juhani Kiltinen.

16.04
Steglits 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

17.04
Smålom 2 p Kackurlamp, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Strandskata 9 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.04
Gråhakedopping 1 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

18.04
Storlom 2 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.04
Smålom 8 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.04
Svärta 9 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.04
Ejder 3 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.04
Bläsgås 3 p Sandåssläton, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada.

18.04
Salskrake 5/6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Svarthakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Ingmar Edfelt.

18.04
Snösparv 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Storspov 4 p Kaurajärvi åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Sävsparv 1/ Ä Kaurajärvi åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Salskrake 3/2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Enkelbeckasin 4 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.04
Järnsparv 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.04
Skogssnäppa 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

20.04
Salskrake /3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

20.04
Trädkrypare 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

20.04
Gråhakedopping 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

20.04
Skogssnäppa 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

21.04
Järnsparv 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Skogsduva 1 k Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

22.04
Ormvråk 1 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

23.04
Stenfalk 1/ p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Gärdsmyg 1 Ä Centrum, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Myrspov 1 p Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Skogsduva 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04
Fiskgjuse 1 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.04
Tordmule 1 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.04
Kustlabb 5 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.04
Ejder 22 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.04
Sjöorre 109 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.04
Gärdsmyg 2 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.04
Taltrast 1 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.04
Svarthakedopping 2 p Kangan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.04
Hämpling 3 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.04
Ljungpipare 6 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.04
Gluttsnäppa 1 Ä Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.04
Gluttsnäppa 1 k Gubbholmen, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

27.04
Järnsparv 2 p Långlindorna, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

27.04
Lappsparv 1 m Kaurajärvi åkrar, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Grönbena 1 p Kaurajärvi träsket, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Dril snäppa 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Salskrake 1/3 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Sidensvans 3 m Svedars, Röukas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Trädpiplärka 1 m Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Skogsduva 2 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Salskrake 2/7 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Skedand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Gråhakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Vit stork 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. Jan-Ove Ingo.

27.04
Knölsvan ca 180 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Jorma V. A. Halonen, Hil evi Halonen.

27.04
Lövsångare 1 Ä Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Jorma V. A. Halonen.

27.04
Fisktärna 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Joel Karvonen.

28.04
Brushane 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

28.04
Gluttsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

28.04
Dvärgmås 1 k Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.04
Fisktärna 6 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

28.04
Havstrut 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

28.04
Stenskvätta 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Rödbena 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Brushane 3 k + 4 m Miekka, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.04
Sidensvans 3 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.04
Rördrom 1 Ä Häraviken, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

28.04
Havsörn 1 p Häraviken, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

28.04
Trädpiplärka 2 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

28.04
Stenskvätta /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

28.04
Ladusvala 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

28.04
Vit stork 1 NE Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

28.04
Kustlabb 4 k Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck,

Svante & Helena Lindval .

28.04
Tordmule 4 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck,

Svante & Helena Lindval .

28.04
Ejder 3 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck,

Svante & Helena Lindval .

28.04
Sjöorre 25 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck,

Svante & Helena Lindval .

28.04
Fisktärna 1 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.04
Ejder 4/1 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.04
Alfågel 1 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.04
Sjöorre 55 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.04
Gransångare 1 Ä Sarjärv, Oravais, Vörå. Olav Westlin.

28.04
Svartvit flugsnappare 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson
29.04
Svartvit flugsnappare 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan & Carita Libäck.

29.04
Svartvit flugsnappare 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Stenskvätta 1 p Bergby, Vörå. Al an Stenmark.

29.04
Hussvala 1 p Röukas, Vörå. Rainer Holmström.

29.04
Rödbena 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

29.04
Dril snäppa 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

29.04
Storlom 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

30.04
Svartvit flugsnappare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

30.04
Ringtrast 1/1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

30.04
Havsörn 2 k Lötet, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

30.04
Svartsnäppa 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lil kåla.

Maj
01.05
Nötkråka 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05
Ringtrast 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen, Ari Lähteenpää.

01.05
Hämpling 1/2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05
Rödstjärt 1 p Jånbackan, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

02.05
Småspov 1 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05
Lappsparv 15 p Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.05
Lövsångare 1 p Kalapää träsk, Vörå. Rolf Sandvik, David Sundvik.

03.05
Gransångare 1 p Kalapää träsk, Vörå. Rolf Sandvik, David Sundvik.

03.05
Ladusvala 2 p Norrfjärden, Maxmo, Vörå. Al an Melin.

03.05
Silvertärna 4 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

03.05
Dril snäppa 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

04.05
Ärtsångare 1 Ä Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Ringtrast 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Myrspov 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Rödbena 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Mindre strandpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05
Dvärgmås 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

04.05
Ladusvala 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.05
Fisktärna 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.05
Dvärgmås 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.05
Vitkindad gås 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.05
Ljungpipare 17 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

04.05
Ladusvala 2 k Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04-07.05
Hornuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

04.05
Gransångare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

04.05
Lövsångare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

04.05
Ringtrast /1 p Brännbacken, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

04.05
Havsörn 4 k Ön, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

05.05
Större strandpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.05
Fiskgjuse 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.05
Vit stork 2 p Fal backtået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Ingmar Edfelt,

Brit a Edfelt, Tapio Kivihuhta, Bengt Forslund, Put e Andersson, Ari Lähteenpää m.fl.

06.05
Ärtsångare 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

06.05
Grönbena 21 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Gluttsnäppa 3 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Buskskvätta 1/ p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Buskskvätta 1/1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax. Juha Pikkarainen.

07.05
Rödstjärt 1 Ä HVC, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

08.05
Skogsduva 1 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.05
Svart rödstjärt 1/ p Mickelsörarnas naturstation, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.

09.05
Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp,
Håkan Ekman, Sven Eklund, Al an Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Leif Öling,

Veikko Kaustinen, Patric Vesterlund, Pent i Murtonen.

09.05
Årta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Håkan

Ekman, Sven Eklund, Al an Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Leif Öling,

Veikko Kaustinen, Patric Vesterlund, Pent i Murtonen.

09.05
Sjöorre 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Håkan

Ekman, Sven Eklund.

09.05
Svärta 2/ k Kimo åmynning, Oravais¨, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Håkan

Ekman, Sven Eklund.

09.05
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Håkan

Ekman, Sven Eklund, Al an Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Leif Öling,

Veikko Kaustinen, Patric Vesterlund, Pent i Murtonen.

09.05
Hussvala 14 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Håkan

Ekman, Sven Eklund, Al an Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Leif Öling,

Veikko Kaustinen, Patric Vesterlund, Pent i Murtonen.

09.05
Silvertärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Håkan

Ekman, Sven Eklund, Al an Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Leif Öling,

Veikko Kaustinen, Patric Vesterlund, Pent i Murtonen.

09.05
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp, Håkan

Ekman, Sven Eklund, Al an Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Leif Öling,

Veikko Kaustinen, Patric Vesterlund, Pent i Murtonen.

09.05
Svartsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp,
Håkan Ekman, Sven Eklund, Al an Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Leif Öling,

Veikko Kaustinen, Patric Vesterlund, Pent i Murtonen.

09.05
Gök 1Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.

10.05
Sothöna 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.05
Ortolansparv 4 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.05
Sjöorre 1/1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05
Göktyta 1 Ä Storön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05
Lappsparv 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.05
Turkduva 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.05
Näktergal 1 Ä Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Pekka Matalamäki, Börge Bonn.

11.05
Havsörn 5 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.05
Hussvala 3 k Norrgran, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.05
Gulärla 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.05
Göktyta 1 p Simplatsen, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

12-16.05
Näktergal 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.05
Svarthätta 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.05
Ärtsångare 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.05
Lappsparv 2 ä Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.05
Göktyta 1 Ä Baggberget, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Göktyta 1 Ä Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Gök 2 Ä Trul backen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.05
Vitkindad gås 38 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

13.05
Mosnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.05
Vitkindad gås 39 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.05
Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.

15.05
Mosnäppa 3 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman & Tony Mård m.fl.

15.05
Blåhake 1/ p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman & Tony Mård m.fl.

16.05
Småspov 2 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

16.05
Tobisgrissla 4 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

16.05
Tordmule 9 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

16.05
Roskarl 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman & Tony Mård m.fl.

16.05
Kustlabb 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman & Tony Mård m.fl.

16.05
Hämpling 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman & Tony Mård m.fl.

16.05
Ärtsångare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman & Tony Mård m.fl.

17.05
Rosenfink 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt Svahn.

17.05
Blåhake 2 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg, Svante & Helena Lindval , Ingmar Nybäck.

17.05
Ortolansparv 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Stig Dahlström,
Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindval , Ingmar Nybäck.

17.05
Lärkfalk 1 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Leif Öling.

17.05
Ärtsångare 1 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall,

Ingmar Nybäck.

17.05
Gulärla 2 p Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää.

17.05
Gulärla 6 p Keskis, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

17.05
Mosnäppa 1 p Aknus, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

17.05
Rosenfink 1/ p Röukas träsk, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.05
Backsvala 20 p Louhos, Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.05
Näktergal 1 Ä Simstranden, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.05
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.05
Näktergal 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18.05
Svarthätta 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.05
Tornseglare 2 k Rudträsken, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

19.05
Brun glada 2 NE Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

20.05
Rosenfink 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.05
Tornseglare 4 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.05
Sävsångare 1 Än Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Gulärla 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Trädgårdssångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Ljungpipare 2 p Paljak mosse, Oravais, Vörå. Hilding Back.

22.05
Svärta 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.05
Kungsörn 1 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.05
Vitkindad gås 35 m Ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.05
Gravand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund,

Johan Antus, Hilding Back.

22.05
Näktergal 1 Ä Pärtstugan, Ånäs, Oravais, Vörå. Al an Stenmark, Håkan Eklund,

Johan Antus, Hilding Back.

22.05
Vitkindad gås 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Al an Stenmark, Håkan Eklund,

Johan Antus, Hilding Back.

22.05
Småspov 2 p Paljak mosse, Oravais, Vörå. Al an Stenmark, Håkan Eklund,

Johan Antus, Hilding Back.

22.05
Kustlabb 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen, Ariel

Ahlblad.

22.05
Hämpling 1 k Komossaträsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård,

Herman Mård.

22.05
Mosnäppa 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård,

Herman Mård.

23.05
Näktergal 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård,

Herman Mård.

23.05
Snatterand 1/ k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen, Ariel

Ahlblad.

23.05
Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha

Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

23.05
Smalnäbbad simsnäppa 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha

Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

23.05
Årta 1/ p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen, Ariel

Ahlblad.

23.05
Stenknäck 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen, Ariel

Ahlblad.

23.05
Rördrom 1 Ä Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Al an Stenmark, Håkan Eklund,

Johan Antus, Hilding Back.

24.05
Näktergal 2 Ä Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Svarthätta 1/1 p Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Turkduva 3 p Skidstugan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Hämpling 2 k Skidstugan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Vitkindad gås 6 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.05
Grå flugsnappare 1 p Kimo Bruk, Oravais, Vörå. Johan Antus.

24.05
Törnskata 1 p Öland, Oravais, Vörå. Johan Antus.

25.05
Rördrom 1 Ä Häraviken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

25.05
Sävsångare 1 Ä Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.05
Hornuggla 3 p (2 pul . + 1 ad.) Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.05
Fjäl pipare 2 p Långbacken, Pensala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

25.05
Ortolansparv 6 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

25.05
Kornknarr 1 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

25.05
Myrsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

25.05
Snatterand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

25.05
Snatterand 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.05
Kornknarr 1 Ä Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, Hans Holmberg.

26.05
Smalnäbbad simsnäppa 9 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

26.05
Grönsångare 1 Än Gubbholmen, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

26.05
Grå flugsnappare 1 p Lägergården, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.05
Grönsångare 1 Ä Ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.05
Trädgårdssångare 3 Ä Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.05
Törnsångare 3 Ä Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.05
Svarthätta 1 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Rainer

Söderberg.

26.05
Hämpling 2 p Tegengrenskolan, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

26.05
Grå flugsnappare 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

26.05
Gravand 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Bivråk 1 k Kovik, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lil kåla.

27-31.05
Snatterand 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Nybäck, Leif Öling m.fl.

28-31.05
Gravand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling m.fl.

29.05
Törnsångare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.05
Skogsduva 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Lärkfalk 1 k Söderskogen, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lil kåla.

31.05
Bivråk 1 p Hedorna, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti.

Juni
01-09.06
Snatterand 1-2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling m.fl.

01.06
Turkduva 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.06
Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.06
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.06
Gräshoppssångare 1 Ä Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02-24.06
Kornknarr 1 Ä Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.06
Turkduva 4 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik.

04.06
Stjärtmes 2 p Kulmajärvi, Vörå. Juha Pikkarainen.

04.06
Busksångare 1 Ä Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.06
Busksångare 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.06
Näktergal 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.06
Flodsångare 1 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

05.06
Kornknarr 2 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

05.06
Busksångare 1 Ä Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.06
Busksångare 1 Ä Karkaus, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.06
Kornknarr 2 Ä Fempennsholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.06
Kornknarr 1 Ä Holmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06-07.06
Årta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tom Lindroos, Leif Öling.

06-20.06
Kärrsångare 2 Ä Knock, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Håkan Fröberg m.fl.

07.06
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.06
Sandlöpare 1 p Tisskärssand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

08.06
Busksångare 1 Ä Bjons, Yt erjeppo, Nykarleby. Keijo Tamminen.

08.06
Hornuggla 1 ad. + 3 juv. p. Jungar, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

08.06
Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Håkan Fröberg, Put e Andersson m.fl.

08.06
Dammsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Håkan Fröberg, Bengt Forslund, Svante

& Helena Lindval , Ingmar Nybäck, Aarne Lahti, Roland Lil kåla, Ingmar Edfelt, Pekka

Mäkynen.

08.06
Gravand 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

09.06
Kornknarr 1 Ä Kärklaxvägens avtag, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

09.06
Busksångare 1 Ä Sandås, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

09.06
Gravand /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.06
Tretåig hackspett 1/ p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.06
Fiskgjuse 1 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.06
Kärrsångare 1 Ä Tot esund, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.

10.06
Kärrsångare 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.

11.06
Kärrsångare 1 Ä Lålax, Vörå. Mikko Hurme.

11.06
Kornknarr 1 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Aleksi Lehikoinen, Pet eri Lehikoinen.

11.06
Ortolansparv 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Aleksi Lehikoinen, Pet eri Lehikoinen.

11.06
Stenfalk 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.06
Kärrsångare 1 Ä Rökiö, Vörå. Mikko Hurme.

12.06
Burksångare 1 Ä Rökiö, Vörå. Mikko Hurme.

12.06
Busksångare 2 Ä Komossa, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.

12.06
Årta 3/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.06
Grönsångare 1 Ä Storstenslandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.06
Storskarv 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

13.06
Svarthätta 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

13.06
Sångsvan 108 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

13.06
Havsörn 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

13.06
Varfågel 5 p Härtul -Rödselmossen, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

15.06
Busksångare 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.06
Busksångare 1 Ä Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

15.06
Lundsångare 1 Ä Söderskatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

17.06
Vitkindad gås 8 p Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Jouni Kannonlahti, Juha

Pikkarainen.

17.06
Stenfalk 1/ p Sandås, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen, Jouni Kannonlahti.

17.06
Busksångare 2 Ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

17.06
Busksångare 2 Ä Kyrkåbron, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

17.06
Kärrsångare 1 Ä Yt erfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

17.06
Hämpling 2 p Kyrkoskogen, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

19.06
Härmsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

19.06
Busksångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

19.06
Kärrsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

19-22.06
Flodsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund, Mats Björklund, Leo

Saarijärvi.

19-22.06
Rördrom 1 Ä Häravik, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.06
Svarthätta 1 Ä Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.06
Flodsångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Kornknarr 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Kornknarr 1 Ä Dalabacken, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Kornknarr 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Busksångare 2 Ä Centrum, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Busksångare 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Busksångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Busksångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski, Jürgen Lehmann, Maarit

Ylitalo.

20.06
Busksångare 1 Ä Knock, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

20.06
Näktergal 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

20.06
Busksångare 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.06
Havsörn 1 k Korsörsfjärden, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

20.06
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.06
Törnskata 1/1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.06
Turkduva 2 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

21.06
Ortolansparv 2 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.06
Kornknarr 1 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.06
Lärkfalk 1 p Svinback, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.06
Årta 2/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jukka Pahkala.

21.06
Snatterand /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jukka Pahkala.

22.06
Kornknarr 2 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

23.06
Grönsångare 1 Ä Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

23.06
Kornknarr 1 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Al an Stenmark.

23.06
Skogsduva 1 Ä Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Al an Stenmark.

23.06
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.06
Skräntärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23-29.06
Kornknarr 1 Ä Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin, Tomas Klemets.

25.06
Kärrsnäppa 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.06
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.06
Dvärgmås 28 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Matias Snel man.

25.06
Skräntärna 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Matias Snel man.

26.06
Kornknarr 1 Ä Centrum, Kvevlax, Korsholm. Mart i Siltaloppi.

27.06
Fiskgjuse 2 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.06
Havsörn 6 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.06
Varfågel 1 p Paljak mosse, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.06
Kornknarr 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

29.06
Busksångare 1 Ä Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.06
Busksångare 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.

29.06
Bivråk 1 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.06
Skräntärna 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

30.06
Kärrsnäppa 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

30.06
Småfläckig sumphöna 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Mikko Hurme.

Juli
01.07
Gräshoppssångare 1 Ä Vassor byn, Kvevlax, Korsholm. Mikko Hurme.

01.07
Kornknarr 1 Ä Vassor byn, Kvevlax, Korsholm. Mikko Hurme.

01.07
Rördrom 1 Ä Vassor byn, Kvevlax, Korsholm. Mikko Hurme.

01.07
Havsörn 8 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.07
Rördrom 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

03.07
Kungsörn 1 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

03.07
Bivråk 1 k Judrabacken, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

03.07
Tornseglare 10 k Koskeby, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

04.07
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.07
Grönsångare 1 p Vörsån, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

04.07
Varfågel 1 p Kyromossen, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

04.07
Skogsduva 3 p Kyromossen, Vörå. Aarne Lahti, Runar Pada.

05.07
Stenfalk 1 p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.07
Nötkråka 1 p Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.07
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.07
Nötkråka 1 p Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.07
Härmsångare 1 Ä Norrfjärden, Maxmo, Vörå. Al an Melin.

06.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.07
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

06.07
Gråhäger 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.07
Bivråk 1 k Vörsån, Vörå. Aarne Lahti Matias Snel man.


06.07
Lärkfalk 1 k Larven, Vörå. Aarne Lahti, Matias Snel man.

06.07
Fiskgjuse 1 k Kalapää träsk, Vörå. Aarne Lahti, Matias Snel man.

07.07
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.07
Fiskgjuse 1 k Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

08.07
Gråhäger 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.07
Busksångare 1 Ä Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Kärrsnäppa 241 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Orvokki

Hakala, Runar Pada, Tomas Klemets, Bengt Forslund, Leif Öling.

09.07
Spovsnäppa 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Leif Öling.

10.07
Skäggdopping 85 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.07
Spovsnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.07
Kornknarr 4 Ä Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.07
Fiskgjuse 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.07
Kornknarr 4 Ä Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

11.07
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas & Ingegerd Klemets.

12.07
Kornknarr 3 Ä Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.07
Gråhäger 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.07
Törnskata 1/ p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.07
Nötkråka 1 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

13.07
Gräshoppssångare 1 Ä Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

13.07
Törnskata 1 p Loholstret, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.07
Tamduva 13 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.07
Nötkråka 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.07
Grönsångare 1 2 ad. + 2 juv. Ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.07
Kornknarr 2 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.07
Stenfalk 1/1 + 2 juv. Lil ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.07
Havsörn 1 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.07
Gråhäger 1 S Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.07
Gråhäger 1 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

16.07
Nötkråka 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.07
Nötkråka 1 p Bönehuset, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Gråhäger 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Grågås 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Sidensvans 2 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.07
Stenfalk 1 k Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.07
Nötkråka 3 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

20.07
Nötkråka 1 p Kommungården, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

20.07
Gråtrut 700 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

20.07
Skrattmås 1400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.07
Hämpling 2 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

21.07
Fiskgjuse 1 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.07
Gråhäger 2 p Strömsviken, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

22.07
Gråhäger 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

22.07
Stenfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

22.07
Fistärna/Silvertärna 215 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala,

Runar Pada.

22.07
Havsörn 1 p Monäs åkrar, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.07
Gråhäger 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.07
Nötkråka 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

23.07
Busksångare 1 p Grundbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.07
Kornknarr 1 Ä Norrgran, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.07
Grågås 93 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.07
Gråhäger 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.07
Gråhäger 1 p Norrfjärden, Maxmo, Vörå. Allan Melin.

25.07
Havsörn 4 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

26.07
Kornknarr 1 Ä Jussila, Munsala, Nykarleby. Juhani Tasihin.

26.07
Kornknarr 1 Ä Brännlandet, Pensala, Munsala, Nykarleby. Juhani Tasihin.

26.07
Kornknarr 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Juhani Tasihin.

26.07
Kornknarr 1 Ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.07
Prutgås 1 p Häl grund, Maxmo, Vörå. Ari Valkola.

29.07
Tofsvipa 218 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.07
Gråhäger 2 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Monika Ek.

Augusti
01-31.08
Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

01.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Vitkindad gås 37 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.08
Råka 126 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.08
Varfågel 2 k Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.08
Kornknarr 1 Ä Grundbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.08
Havsörn 1 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

04.08
Fiskgjuse 1 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

08.08
Ägretthäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Al an

Stenmark, Tommy Södergård, Axel Södergård, Harry Södergård, Bengt Forslund, Aarne

Lahti, Pent i Murtonen, Mats Björklund, Håkan Fröberg, Orvokki Hakala, Runar Pada,

Ingmar Nybäck, Roland Lil kåla m.fl.

08.08
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark,

Tommy Södergård, Axel Södergård, Harry Södergård.

08.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Allan Stenmark,

Tommy Södergård, Axel Södergård, Harry Södergård.

08.08
Vitkindad gås 64 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Al an Stenmark,

Tommy Södergård, Axel Södergård, Harry Södergård.

08.08
Svartsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Al an Stenmark,

Tommy Södergård, Axel Södergård, Harry Södergård.

08.08
Skräntärna 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

08.08
Ägretthäger 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

08.08
Småspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pent i Murtonen.

08.08
Grågås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

08.08
Hämpling 1 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.08
Hämpling 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

09.08
Nötkråka 4 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.08
Turkduva 1 p Ånäs, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

12.08
Kustlabb 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.08
Vitkindad gås 115 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.08
Nötkråka 3 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13-14.08
Svarthakad buskskvätta /1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund

Stig Dahlström, Håkan Fröberg, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

13.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Grågås 426 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Havsörn 2 k Kvarnhusbacken, Pirtkärr, Vörå. Tomas Klemets.

14.08
Grågås ca 300 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.08
Större korsnäbb 2 p Bakön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.08
Turkduva 2 p Koskeby, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

14.08
Stenfalk 1 k Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

14.08
Kornknarr 1 Ä Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

16.08
Skogsduva 2 p Rökiö, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

15.08
Nötkråka 2 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

15.08
Havsörn 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.08
Bivråk 1 NE Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.08
Större korsnäbb 4 p Bakön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.08
Hämpling 1 S Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.08
Lärkfalk 1 NW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.08
Nötkråka 3 SSE Klippan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

16.08
Nötkråka 4 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

16.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.08
Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.08
Nötkråka 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.08
Vitkindad gås 504 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

17.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Rainer Holmström.

17.08
Råka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Al an

Stenmark, Leif Öling, Rainer Holmström.

17.08
Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Rainer Holmström.

17.08
Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Rainer Holmström.

17.08
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Rainer Holmström.

17.08
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Rainer Holmström.

17.08
Svartsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Al an

Stenmark, Leif Öling, Rainer Holmström.

17.08
Ormvråk 6 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.08
Lärkfalk 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.08
Nötkråka 1 ä Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.08
Grågås 300 p Platsberget, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.08
Nötkråka 1 S Platsberget, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.08
Fjäl vråk 2 p Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.

19.08
Större korsnäbb 5 p Bakön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.08
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.08
Ladusvala 600 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.08
Stare ca 500 p Kimo, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

20.08
Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.08
Gråhäger 9 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.08
Gråhäger 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

20.08
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

21.08
Gråhäger 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Leif Öling, Pia

Hoppa.

21.08
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Leif Öling, Pia

Hoppa.

21.08
Småsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Leif Öling, Pia

Hoppa.

21.08
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Leif Öling, Pia

Hoppa.

23.08
Skräntärna 2 k Klippan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.08
Råka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.08
Storskarv 1 p Silvastforsen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.08
Gråhäger 1 SSW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.08
Gråhäger 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.08
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Gulärla 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Smalnäbbad simsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Al an Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund,

Al an Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Svartsnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Al an

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Brushane 28 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Trana 180 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Vitkindad gås 450 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Al an

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Grågås 924 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Leif Öling, Bertel Nygård, Mikael Herrgård, Carina Rönn m.fl.

24.08
Gråhäger 1 SSW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.08
Grågås ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.08
Vitkindad gås ca 380 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.08
Trana 147 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.08
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.08
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.08
Nötkråka 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.08
Gråhäger 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.08
Stenfalk 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.08
Gulärla 3 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.08
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.08
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.08
Mosnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.08
Sandlöpare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada, Tomas Klemets.

28.08
Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada, Tomas Klemets.

28.08
Större strandpipare 35 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

29.08
Gråhäger 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.08
Nötkråka 1 p Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Nötkråka 1 p Vöråborg, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Nötkråka 1 p Norrval a, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

29.08
Skräntärna2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.08
Kärrsnäppa 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.08
Vitkindad gås ca 450 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.08
Gråhäger 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.08
Grågås 200 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.08
Ladusvala 200 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.08
Kornknarr 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

31.08
Stare ca 100 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

31.08
Hämpling 2 p Dunisback, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Ringduva ca 500 p Dunisback, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Kärrsnäppa 38 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Större strandpipare 40 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Vitkindad gås ca 700 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Steglits 13 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

September
01.09
Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.09
Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

01.09
Vitkindad gås ca 772 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling, Seppo

Savolainen.

01.09
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.09
Mosnäppa 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

02.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

02.09
Råka 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

02.09
Vitkindad gås 866 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

02.09
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

02.09
Nötkråka 2 N Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

02.09
Måsar sp. Ca 3500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

02.09
Rödstrupig piplärka 2 p Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

02.09
Gråhäger 1 p Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

03.09
Stare ca 1300 Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

03.09
Ägretthäger 1 p Reningsverket, Oravais, Vörå. Tom Strand.

04.09
Vitkindad gås 840 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Timo Mylläri.

04.09
Gulärla 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.09
Råka 230 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.09
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Benny West, Tomas Klemets.

06.09
Vitkindad gås 800 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Stig Dahlström, Bengt

Forslund.

06.09
Ladusvala ca 300 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

06.09
Gråsiska 30 p Mälsor, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.09
Sparvuggla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.09
Gråhäger 4 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.09
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.09
Vitkindad gås 550 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.09
Svartmes 21 NW Bastuholmen, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.09
Nötkråka 1 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.09
Havsörn 4 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.09
Vitkindad gås 202 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

11.09
Vitkindad gås 604 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

11.09
Brushane 80 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

11.09
Vitkindad gås ca 500 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

11.09
Stare ca 500 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets, Al an Stenmark.

11.09
Svartmes ca 310 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

11.09
Taigasångare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme, Tomas Klemets.

12.09
Bofink 2700 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

12.09
Svartmes 720 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

12.09
Stenfalk 1 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg.

12.09
Storspov 1 p Centrum, Maxmo, Vörå. Rolf Sandvik.

12.09
Grönsiska 400 p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.09
Större hackspett 25 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.09
Gråspett 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.09
Spil kråka 5 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.09
Mesar sp. 600 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Spil kråka 5 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Större hackspett 54 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.09
Större korsnäbb 3 S Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.09
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.09
Hornuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.09
Gråhäger 1 SW Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.09
Gråsiska 80 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Grönsiska 680 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Bergfink 140 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Bofink 5270 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Nötkråka 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Taigasångare 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Järnsparv 41 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Ängspiplärka 82 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Trädpiplärka 26 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Ladusvala 411 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

13.09
Större hackspett 86 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

14.09
Hämpling 1 ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.09
Ängspiplärka ca 100 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.09
Gråspett 1 m Örarna, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Stenfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Större hackspett 21 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Ängspiplärka 100 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.09
Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.09
Hämpling 1 ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.09
Tamduva 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.09
Vitkindad gås 305 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.09
Brushane 53 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.09
Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Mat i Maskulin, Runar Pada.

15.09
Vitkindad gås 300 k Åkersbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

15.09
Nötkråka 1 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

15.09
Domherre 65 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Gråsiska 66 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Grönsiska 560 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Bergfink 1570 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Bofink 3250 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Svartmes 3340 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Kungsfågel 240 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Gransångare 12 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Svarthätta 1 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Järnsparv 144 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Ängspiplärka 114 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Ladusvala 232 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Tretåig hackspett 6 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar

Pada, Mat i Maskulin.

15.09
Mindre hackspett 8 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar

Pada, Mat i Maskulin.

15.09
Större hackspett 310 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar

Pada, Mat i Maskulin.

15.09
Spil kråka 5 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Pilgrimsfalk 1 NE Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Storskarv 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Runar Pada,

Mat i Maskulin.

15.09
Taigasångare 1 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

16.09
Lappsparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

16.09
Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

16.09
Svartmes 2240 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

16.09
Ladusvala 60 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

16.09
Rödstrupig piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

17.09
Stenfalk 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.09
Varfågel 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.09
Varfågel 1 p Kylkis, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

17.09
Nötkråka 1 k Bönehuset, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

17.09
Fiskmås ca 1000 p Hamnen, Oravais, Vörå. Vil e Suorsa.

17.09
Större korsnäbb 4 p Hamnen, Oravais, Vörå. Vil e Suorsa.

17.09
Vitkindad gås 400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Joel Karvonen, Roland Lil kåla.

17.09
Sädgås 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Joel Karvonen, Roland Lil kåla.

17.09
Rödstrupig piplärka 1 ä Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Joel Karvonen, Roland Lil kåla.

17.09
Gråtrut 1600 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Joel Karvonen, Roland Lil kåla.

17.09
Kustpipare 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Joel Karvonen, Roland Lil kåla.

17.09
Nötkråka 2 k Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Joel Karvonen, Roland Lillkåla.

17-18.09
Mindre strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Joel Karvonen,

Roland Lil kåla.

18.09
Sädgås 34 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.09
Sädesärla 130 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.09
Vitkindad gås ca 350 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.09
Kanadagås 9 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

19.09
Lappsparv 2 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

19.09
Grönsiska 290 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

19.09
Svartmes 353 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

19.09
Sädesärla 24 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

19.09
Dvärgbeckasin 1 N Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

19.09
Havsörn 6-8 k Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

19.09
Ängspiplärka ca 400 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

19.09
Knölsvan 72 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Sångsvan 57 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Grågås 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Sädgås 34 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Vitkindad gås 374 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Kärrsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Sädesärla 120 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Kricka ca 80 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Gräsand 94 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Bläsand 34 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Stjärtand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Salskrake 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Vigg 38 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.09
Fjäl vråk 1 S Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.09
Större strandpipare 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti.

19.09
Fiskmås ca 1500 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Aarne Lahti.

19.09
Brun kärrhök 1 k Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Aarne Lahti.

20.09
Sånglärka 20 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.09
Korp ca 30 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.09
Nötkråka 1 Ä Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.09
Varfågel 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.09
Stenskvätta 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.09
Trana 150 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.09
Sånglärka 20 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.09
Gräsand 104 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.09
Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.09
Svartmes 40 m Bostranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.09
Lärkfalk 1 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.09
Havsörn 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.09
Nötkråka 1 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lil kåla, Ari Lähteenpää.

21.09
Bofink 640 S Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lil kåla, Ari Lähteenpää.

21.09
Stenknäck 2 p Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

21.09
Taigasångare 1 p Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari

Lähteenpää.

21.09
Rödstjärt 1 p Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lil kåla, Ari Lähteenpää.

21.09
Varfågel 1 p Kal viken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lil kåla, Ari Lähteenpää.

21.09
Varfågel 1 p Stenbacken, Jeppo, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lil kåla, Ari Lähteenpää.

21.09
Gråhäger 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.09
Ringduva 150 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.09
Brun kärrhök 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.09
Tofsvipa 19 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.09
Vitkindad gås 460 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.09
Sparvuggla 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.09
Sidensvans 14 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.09
Sädgås 41 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Varfågel 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

23.09
Grönsiska 220 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

23.09
Gråsiska 330 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

23.09
Större piplärka 1 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Svarthätta 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Ladusvala 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Nötkråka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Ängspiplärka 50 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Stenskvätta 3 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Ljungpipare 4 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Fiskgjuse 1 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.09
Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Tofsvipa ca 400 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.09
Bergand 5 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Sami Luoma.

25.09
Vitkindad gås 310 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Sami Luoma.

25.09
Fiskmås 1100 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Sami Luoma.

25.09
Gråtrut 3400 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Sami Luoma.

25.09
Brun kärrhök 1 p Tuckor åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

25.09
Blå kärrhök 2 k Tuckor åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

26.09
Björktrast 3559 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Ladusval 14 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Större hackspett 24 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Nötskrika 174 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Vitkindad gås 172 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.

26.09
Mindre hackspett 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.

26.09
Kärrsnäppa 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.

26.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.

26.09
Fiskgjuse 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.

26.09
Ormvråk 6 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.09
Trana 800 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.09
Grå flugsnappare 1 p Bastuholm, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.09
Stenskvätta 2 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.09
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.09
Ladusvala 2 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.09
Sparvuggla 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.09
Nötskrika 188 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Taigasångare 4 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Björktrast 2770 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Ladusvala 2 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Tretåig hackspett 2 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Gråspett 3 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Vitryggig hackspett 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Trana 510 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Lärkfalk 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Stenfalk 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Spetsbergsgås 9 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Vitkindad gås 18 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Maarit Ylitalo.

27.09
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

27.09
Blå kärrhök 3 k Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

27.09
Fjäl vråk 1 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.09
Kungsörn 1 k Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

27.09
Trana 590 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

27.09
Ringduva 142 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

27.09
Sånglärka 41 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

27.09
Ängspiplärka 33 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

27.09
Björktrast 8520 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

27.09
Nötskrika 220 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Trana 878 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Ljungpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Ringduva 140 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Ladusvala 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Nötkråka 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.09
Större korsnäbb 2 k Lövis, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Nötväcka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Stare 160 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Fjäl vråk 1 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Brun kärrhök 1 p Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Taigasångare 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Varfågel 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Ladusvala 1 m Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.09
Kärrsnäppa 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.09
Större strandpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.09
Gräsand 83 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.09
Vitkindad gås 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

28.09
Sidensvans 60 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.09
Brun kärrhök 1 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Stenfalk 1 S Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Pilgrimsfalk 1 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Nötskrika 30 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Nötkråka 1 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Vitkindad gås 80 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Tofsvipa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Kricka 65 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Bläsand 69 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Gråtrut ca 5000 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

30.09
Vitkindad gås 195 p/m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Trana 26 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Stare 14 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Nötskrika 58 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Lappsparv 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Sånglärka 30 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.09
Ängspiplärka 12 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.09
Rördrom 1 m Hästen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.09
Fiskmås 300 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Skrattmås 1700 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Gråtrut 8500 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Skogsduva 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Gråspett 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Mindre hackspett 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Tretåig hackspett 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Större hackspett 18 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Spil kråka 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Taigasångare 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Svartmes 145 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Nötskrika 52 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Grönsiska 70 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

30.09
Gråsiska 50 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

Oktober


Nötkråka 1 p nästan dagligen. Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.10
Fjäl vråk 8 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Trädkrypare 2 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.10
Tofsvipa 16 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

02.10
Rapphöna 21 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.10
Gransångare 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.10
Blå kärrhök 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

03.10
Mindre sångsvan 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.10
Salskrake 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.10
Domherre 424 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Gråsiska 110 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Grönsiska 240 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Bergfink 670 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Bofink 3120 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Nötskrika 462 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Talgoxe 445 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Svartmes 342 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Björktrast 2920 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Ladusvala 4 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Mindre hackspett 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Gråspett 1 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

04.10
Mindre hackspett 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Brit a Edfelt.

04.10
Kärrsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Brit a Edfelt.

05.10
Steglits 7 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.10
Ängspiplärka 2 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.10
Varfågel 1 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

06.10
Varfågel 1 p Hidesukul en, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

06.10
Ängspiplärka 3 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

06.10
Nötskrika 41 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.10
Gråspett 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.10
Ladusvala 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.10
Salskrake 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg.

06.10
Skogsduva 2 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.10
Rapphöna 25 p Norrstu, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.10
Stjärtmes 11 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.10
Gransångare 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.10
Nötkråka 1 SW Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.10
Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.10
Varfågel 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.10
Skogsduva 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

07.10
Nötkråka 1 p Kyrkbacken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.10
Björktrast ca 3500 m Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.10
Sånglärka 6 m Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.10
Brun kärrhök 1 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.10
Gråhäger 1 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.10
Stjärtmes 15 m Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.10
Lärkfalk 1 m Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.10
Enkelbeckasin 33 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.10
Stenfalk 1 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.10
Mindre hackspett 1 Ä Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.10
Bergand /1 E Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.10
Gråspett 1 SW Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.10
Stjärtmes 8 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.10
Gransångare 1 än Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.10
Vigg 68 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.10
Tofsvipa 8 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

08.10
Stjärtmes 30 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

08.10
Björktrast 2120 m Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

08.10
Stjärtmes 36 m Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

08.10
Björktrast 2262 m Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan

Fröberg.

08.10
Sidensvans 73 m Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan

Fröberg.

08.10
Smålom 1 p Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

08.10
Sjöorre 6 p Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

08.10
Sädgås 48 m Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

08.10
Mindre hackspett 1 m Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.10
Gråspett 1 m Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.10
Snatterand /1 p Bodstranden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.10
Stjärtmes 8 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.10
Sidensvans 8 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.10
Gråspett /1 p Kimo, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

10.10
Större korsnäbb 5 p Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.10
Havsörn 1 k Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.10
Sjöorre 15 p Södra båthäl an, Vexala, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.10
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

10.10
Trut/Mås sp. Ca 2000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.10
Nötkråka 1 p Rejpelt, Vörå. Juhani Kiltinen.

10.10
Bergand 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.10
Råka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

11.10
Morkul a 1 p Högberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling, Mikael Öling.

12.10
Sidensvans 3 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.10
Varfågel 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.10
Tofsvipa 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.10
Havsörn 8 p Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.10
Steglits 1 än Hästen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.10
Havsörn 2 k Kal viken, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

13.10
Gråspett 1/ p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

13.10
Salskrake 12 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.10
Varfågel 1 p Gul berg, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

13.10
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

13.10
Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

13.10
Nötväcka 1 p Nyqvists, Aknus, Vörå. Roy & Carina Nyqvist.

14.10
Dvärgbeckasin 1 p Kal viken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

14.10
Havsörn 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.10
Steglits 1 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.10
Tofsvipa 1 m Björnholms lil grundet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.10
Varfågel 1 p Björnholms lil grundet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.10
Steglits 1 m Björnholms lil grundet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.10
Större korsnäbb 3/ k Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.10
Kricka ca 200 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.10
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.10
Sädesärla 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.10
Råka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.10
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.10
Större korsnäbb 4 p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

16.10
Sidensvans ca 100 k Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.10
Nötkråka 1 p Havändan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Nötkråka 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.10
Mindre hackspett 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.10
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.10
Ormvråk 1 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Bergand /1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Salskrake /1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Stare ca 120 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

17.10
Sparvuggla 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.10
Större korsnäbb 3 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.10
Ängspiplärka 1 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.10
Dubbeltrast 1 p Tärngrund, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

18.10
Gråspett 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Väinö Kortesniemi.

18.10
Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

18.10
Större korsnäbb 3 p Paljak mosse, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.10
Blå kärrhök 1/ k Granudden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.10
Tretåig hackspett 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

20.10
Alfågel 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

21.10
Större korsnäbb 7 S Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.10
Sparvuggla 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.10
Ängspiplärka 1 m Gubbholmen, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

22.10
Sångsvan 88 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

22.10
Varfågel 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.10
Trana 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.10
Stjärtmes 12 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.10
Havsörn 1 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.10
Havsörn 1 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.10
Björktrast 300 k Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.10
Dubbeltrast 1 NE Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.10
Fjäl vråk 1 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23-24.10
Gråspett 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik.

24.10
Nötkråka 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.10
Råka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.10
Hökuggla 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.10
Hökuggla 1 kol iderat med bil. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.10
Lavskrika 2 p Östra Val vik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.

26.10
Trädkrypare 2 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.10
Nötkråka 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.10
Blå kärrhök 1 p Kilen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.10
Nötväcka 1 p Pet ersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hel man.

29.10
Nötkråka 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.10
Bergfink 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.10
Varfågel 1 p Langkujan, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

31.10
Nötkråka 1 p Fal back, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.10
Ringduva 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.10
Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

31.10
Trana 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.10
Snösparv 78 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.10
Trädkrypare 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

November
01.11
Tornfalk 1 p Yt erjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.11
Ringduva 1 p Yt erjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.11
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.11
Havsörn 1 k Paljak mosse, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.11
Stenfalk 1 p Bramsen, Vörå. Leif Öling.

01.11
Gråsiska 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.11
Stare 20 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.11
Havsörn 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.11
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.11
Stare 5 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.11
Nötkråka 1 p Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.11
Rödvingetrast 1 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.11
Havsörn 1 k Norrmossen, Brännars, Oravais, Vörå. Alf Wal in.

03.11
Stare 24 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Sädgås 10 SW Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Sparvuggla 1 p Likören, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Större korsnäbb 1/ k Likören, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Morkul a 2 p Likören, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Varfågel 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Större korsnäbb 4 k Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Steglits 1 S Sandås sundet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

03.11
Sjöorre /1 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

03.11
Salskrake 3 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.11
Havsörn 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.11
Fasan 1 p Tal mo, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

04.11
Gräsand 214 p Lappo å, Yt erjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.11
Havsörn 1 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

04.11
Mindre hackspett 1/ p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

04.11
Salskrake 2 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Större korsnäbb 1 k Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Steglits 7 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Vigg 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Kricka 13 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Gräsand 151 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Sångsvan 70 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.11
Fiskmås 40 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.11
Svärta 2 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.11
Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

09.11
Stenfalk 1 S Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.11
Havsörn 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.11
Fasan 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.11
Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

10.11
Slaguggla 1 p Kalomskogsängen, Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.

10.11
Nötkråka 1 p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

10.11
Snösparv 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10-12.11
Varfågel 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.11
Havsörn 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.11
Bofink 1/ m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.11
Sparvuggla 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.11
Fasan 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.11
Sångsvan 185 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.11
Gräsand 200 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.11
Stare 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

15.11
Varfågel 1 p Ol us, Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Större korsnäbb 8 p Komossa, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

15.11
Gråspett 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

15.11
Snösparv 3 p Hirvlaxvägen, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten.

15.11
Stare 12 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

15.11
Råka 1 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

15.11
Varfågel 1 p Gunnars, Finskas, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs
15.11
Rapphöna 12 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

15.11
Sångsvan 103 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

15.11
Björktrast 3 m Monäs, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten.

16.11
Varfågel 2 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

16.11
Råka 6 m Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

16.11
Nötkråka 1 ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.11
Bläsand /3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16.11
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

16-22.11
Svarthätta 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.11
Havsörn 1 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.11
Kricka 2 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.11
Trana 1 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

18.11
Bläsand /1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.11
Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.11
Gräsand 150 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.11
Fiskmås 11 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.11
Bläsand 1/ p Nyåkersviken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18-19.11
Trädkrypare 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.11-30.11 Bofink /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.11
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.11
Gråsiska 3 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.11
Bergfink 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg
21.11
Björktrast 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.11
Grönfink 70 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.11
Pilfink 40 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.11
Blåmes 20 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.11
Sångsvan 2630 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.11
Havsörn 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.11
Snösparv 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.11
Kanadagås 30 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22-23.11
Bergfink 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.11
Bläsand 3 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.11
Havsörn 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23-24.11
Stjärtmes 8 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.11
Rapphöna 7 p Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.11
Gråsiska 4 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

23.11-30.11 Nötkråka 1 p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.11
Storskrake 1/ p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

23.11
Sångsvan 65 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

23.11
Knipa /1 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

23.11
Sjöorre /1 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

23.11
Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

24.11
Grönfink 108 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.11
Pilfink 41 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.11
Havsörn 3 p Bodtranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.11
Fiskmås 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

26.11
Nötkråka 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.11
Havsörn 3 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

27.11
Sparvuggla 1 p Örndal, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.11
Havsörn 2 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.11
Varfågel 1 p Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.11-01.12 Bergfink 1/ p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.11-01.12 Bofink /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.


28.11
Sångsvan 46 p Sandåssläton, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

28.11
Sångsvan 53 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

28.11
Sångsvan 95 p Peltmo, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

28.11
Sångsvan 7 p Kangan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.11
Sångsvan 38 p Munsolbacken, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.11
Sångsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.11
Knölsvan 43 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.11
Sång/Knölsvan 21 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.11
Gråsparv 31 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.11
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

29.11
Varfågel 2 p Waldebo, Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Sångsvan 49 p Stam, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Sångsvan 29 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Knölsvan 24 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Knipa 11 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Knipa 7 p Lil ön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Storskrake 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Storskrake 3 p Kåtaholmen, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Havsörn 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Havsörn 1 SE Kåtaholmen, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11
Större korsnäbb 1/ p Ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.11
Nötkråka 3 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

December
01.12-22.12 Nötkråka 1 p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

01.12
Fasan 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01-23.12
Bofink /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.12
Gräsand 13 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.12
Rapphöna 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.12
Sångsvan 13 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.12
Salskrake 15 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

02.12
Knipa 1/9 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

02.12
Havsörn 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

02.12
Gräsand 2/2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

02.12
Gråtrut ca 400 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

02.12
Sång/Knölsvan ca 50 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen.

05.12
Koltrast 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.12
Gråsiska 4 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.12
Björktrast 1 m Ön, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

05.12
Havsörn 2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.12
Varfågel 1 p Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Gråtrut ca 800 p Lil ön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Fiskmås 3 p Lillön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Havsörn 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Havsörn 2 p Kantlax båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Storkrake 12 p Lil ön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Vigg 1 p Lil ön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Salskrake 5 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Sångsvan 95 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Knölsvan 15 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Knipa 11 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Sjöorre 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Knölsvan 40 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Knölsvan 25 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.12
Storskrake 23 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.12
Knipa 22 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.12
Storskrake 30 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Gräsand /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Knölsvan 53 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Salskrake 1/ p Brudhamn, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Havsörn 1 p Brudhamn, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Havsörn 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Havsörn 1 p Röukas fritidsområde, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Gråtrut ca 300 p Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06.12
Storskrake 102 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12
Knipa 41 p Brudhamn, Oravais, Vörå. Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad.

06-12.12
Trana 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström, Juha Pikkarainen, Ariel Ahlblad,

Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

07.12
Fiskmås 1 m Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.12
Sångsvan 15 p Majfjärden, Val vik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.12
Sångsvan 64 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.12
Gråtrut 300 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07.12
Havstrut 3 m Norribyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.12
Vigg 1 p Monäs fiskehamn, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

08.12
Sjöorre 2 p Monäs fiskehamn, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

08.12
Hökuggla 1 p Loilax, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

08.12
Knölsvan 54 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

09-14.12
Bofink /1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.12
Stjärtmes 20 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

07-10.12
Sparvuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pent i Murtonen.

10.12
Nötkråka 1 p Orrhäl orna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

11.12
Stjärtmes 3 p Röukas träsk, Vörå, Tomas Klemets.

11-25.12
Varfågel 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.12
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Storskrake 43 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Sångsvan 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Knölsvan 53 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Fiskmås 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Gråtrut 520 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Knipa 66 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Skäggmes 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Gråtrut 1220 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Storskrake 18 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Knölsvan 4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Fiskmås 12 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Sångsvan 66 p Dammen, Röukas träsk, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

12.12
Grönfink 160 p Baggas, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Havsörn 2 k Svedas, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Stenfalk 1/ p Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

12.12
Varfågel 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.12
Varfågel 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

12.12
Havsörn 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.12
Hökuggla 1 p Mel anrödslan, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

14.12
Svartmes 30 p Vinlax, Oravais, Vörå. Ingmar & Brit a Edfelt.

14.12
Gråsiska 7/1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.12
Sångsvan 45 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.12
Svartmes ca 30 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.12
Gräsand 24 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Knölsvan 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Sångsvan 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Gråsiska 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Stjärtmes 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Rapphöna 9 p Aitsorkul en, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Fasan 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Sidensvans 2 p Kaine skogsväg, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets
15.12
Orm/Fjäl vråk 1 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets
15.12
Svartmes 10 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.12
Havsörn 5 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.12
Trädkrypare 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.12
Sparvuggla 1 p Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

17.12
Nötkråka 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

17.12
Stjärtmes 1 flock Djupsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

17.12
Tamduva 14 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets
17.12
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.12
Gräsand 27 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

19.12
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

19.12
Varfågel 1 k Kangkyt an, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante Lindval .

19.12
Sparvuggla 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.12
Havsörn 2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

20.12
Havsörn 5 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

20-30.12
Varfågel 1 p Lötet, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.12
Sångsvan 6 NE Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

21.12
Sparvuggla 1 p Kamisbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

21-22.12
Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.12
Sidensvans 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.12
Havsörn 2 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.12
Trädkrypare 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

22.12
Berguv 1 p Stubbrödsel, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.12
Sångsvan 6 p Munsol, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.12
Gräsand 12 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

24.12
Havsörn 2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.12
Gråsiska 8 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.12
Björktrast 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.12
Gräsand 12 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.12
Knölsvan 71 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.12
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.12
Sångsvan 1 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.12
Pilfink 43 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.12
Grönfink 41 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.12
Grönsiska 2 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.12
Havsörn 3 k Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.12
Gråtrut 60 k Brännbacken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.12
Knölsvan 35 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindval .

27.12
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindval .

27.12
Koltrast 1/1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Gråspett 1 p Bertby, Vörå. Tommy Södergård.

27.12
Knölsvan 5 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

27.12
Gråtrut 2 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Havsörn 1 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27-28.12
Sparvuggla 1 p Uppibyn, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.12
Sångsvan 19 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.12
Knölsvan 6 m Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.12
Koltrast1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Al an Stenmark.

28-31.12
Hökuggla 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.12
Gräsand 25 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

28-29.12
Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.12
Koltrast 1/ p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.12
Berguv 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.12
Sångsvan 7 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.12
Stenfalk 1 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.12
Gråtrut 66 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.12
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.12
Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.12
Varfågel 1 p Larven, Vörå. Juha Pikkarainen.

29.12
Gråtrut 16 SW Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.12
Grönfink 50 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.12
Pilfink 51 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.12
Sångsvan 4 N Penesor, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

30.12
Gråtrut ca 40 p Stråkaviken, Österö, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

30.12
Havsörn 1 p Särkimo, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.

30.12
Koltrast 1/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.12
Gråsparv 25 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.12
Pilfink 25 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.12
Grönfink 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.12
Gråsiska 3 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.12
Sångsvan 6 m Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.12
Fasan 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.12
Gråtrut 15 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.12
Knölsvan 5 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

31.12
Havsörn 2 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.