Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2014

Sammanställd av
Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 36 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
Än=sång samt sett fågeln, ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.
Denna sammanställning är bara ett urval av de tidigaste eller senaste observationerna samt de mest intressanta
observationerna. För mera omfattande observationer hänvisas till Tiira, http://www.tiira.fi/index.php.

Januari

Januari Rapphöna 15 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.
01.01-15.02 Gråspett /1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Tomas Klemets m. fl.
01.01-15.02 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tommy Södergård, Tomas Klemets, Aarne Lahti m.fl.
01.01-17.02 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Tomas Klemets m.fl.
01.01 Stjärtmes 12 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
01.01 Storskrake 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.01 Knölsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.01 Gråtrut ca 400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.01 Sidensvans 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.01 Knölsvan 8 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Storskrake 15 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Knipa 3/3 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Stjärtmes 4-5 k Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
01.01 Gråtrut ca 700 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
01.01 Havsörn 3 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
01.01 Storskrake 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets
01.01 Småskrake 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets
01.01 Knipa /3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
01.01 Sjöorre /1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
01.01 Alfågel /3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
01.01 Gräsand 1/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas
01.01 Sångsvan 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
01.01 Knölsvan 8 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
01.01 Tamduva 30 p Råndas, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Gulsparv 100 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
02.01 Turkduva 3 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
02.01 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
02.01 Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
03.01 Gråsiska 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
03.01 Gråtrut 19 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
03-13.01 Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Joni Raivio, Raimo Västilä, Tomas Klemets.
04.01 Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
04.01 Gråtrut 200 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
04.01 Fiskmås 25 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
04.01 Havsörn 2 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
04.01 Knölsvan 4 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
05.01 Stjärtmes 3 p Långträsket, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
05.01 Björktrast 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Keijo Tamminen.
05.01 Stjärtmes 12 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo Tamminen.
05.01 Salskrake 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo Tamminen.
05.01 Knipa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo Tamminen.
05.01 Svärta 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo Tamminen.
05.01 Svärta 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo Tamminen.
06.01 Havstrut 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson, Rune Jakobsson.
06.01 Havsörn 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson, Rune Jakobsson.
06.01 Sjöorre 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson, Rune Jakobsson.
06.01 Alfågel 4 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson, Rune Jakobsson.
06.01 Vigg 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson, Rune Jakobsson.
06.01 Sångsvan 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johanson, Rune Jakobsson.
06.01 Skrattmås 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson, Rune Jakobsson, Putte Andersson, Viola Granrot.
06.01 Sångsvan 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
06.01 Storskrake 3/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.01 Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
08.01 Sångsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
08.01 Knölsvan 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.01 Sångsvan 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
09.01 Knölsvan 2 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
10.01 Gråtrut 25 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.01 Bofink 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
11.01 Bofink 1/ p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
12.01 Gråspett 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
13.01-16.02 Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.
13.01 Rapphöna 8 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
14.01-11.02 Björktrast 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
14.01 Sidensvans 10 p Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
14.01 Pilfink 70 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.01 Havsörn 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Sparvuggla 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
15.01 Råka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
16.01 Rapphöna 6 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
17.01 Koltrast 2/ p Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
18.01 Gråsiska 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
21.01 Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.
21-27.01 Strömstare 1-3 p Baggas, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada m.fl.
21.01 Sidensvans 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
21.01 Hökuggla 1 p Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
22.01 Råka 1 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
23.01 Rapphöna 7 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.
25.01 Gråsparv 32 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
25-31.01 Gråspett 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
25.01-01.03 Gråspett 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Valkola.
25.01 Rapphöna 7 p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Liselott Sundvik.
25.01 Havsörn1 k Ormöbrunn, Maxmo, Vörå. Leif Öling.
26.01 Tamduva 5 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
26.01 Nötkråka 1 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.
26.01 Blåmes 33 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
26.01 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
26.01 Grönfink 120 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
26.01 Bofink 1/ p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
27.01 Gulsparv 300 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.
28.01 Björktrast 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
28.01 Råka 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
29.01 Hökuggla 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
30.01 Trädkrypare 1 p Smedsbacken, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.

Februari

01.02 Gråtrut 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
01.02 Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.
02.02 Rapphöna 6 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
02.02 Stjärtmes 5 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
03.02 Gråspett /1 p Karvat, Oravais, Vörå. Guy Djupsjöbacka.
05.02 Havsörn 19 p Öskatabron, Maxmo, Vörå. Keijo Ahokas.
06.02 Fasan 1/6 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.02 Havsörn 1 p Öskatabron, Maxmo, Vörå. Keijo Ahokas, Ari Lähteenpää.
09.02 Råka 1 p Grötas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.02 Havsörn 29 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.
10-12.02 Pärluggla 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki, M. Torala.
12.02 Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Pentti Pesonen.
13.02 Gråtrut 8 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
13.02 Havsörn 2 k Öskatabron, Maxmo, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
14.02 Koltrast 1/ p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.
14.02 Turkduva 10 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
15.02 Havsörn 1 k Kaitsor, Vörå. Allan & Eva Stenmark.
15.02 Koltrast 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Greta Backman.
16.02 Havsörn 1 p + 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
16.02 Havsörn 1 k Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
16.02 Varfågel 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
17.02 Gråsparv 37 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
18-27.02 Strömstare 1 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling, Kurt Henriksson.
18.02 Sidensvans 4 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
18.02 Rapphöna 15 p Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
18-21.02 Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
19.02 Havsörn 1 k Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.
19.02 Gråtrut 86 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.
19.02 Havstrut 3 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.
22.02 Trädkrypare 1 p Tisskärssanden, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
22.02 Gulsparv 150 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
22.02 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
22.02 Havsörn 3 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
23.02 Havsörn 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.02 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.02 Orre 54 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.02 Mindre hackspett 1 k Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
24.02 Fiskmås 4 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
24.02 Storskrake 5 m Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
25.02 Sångsvan 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Stig Kulp.
25.02 Sångsvan 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Matti Sykkö, Mats Löfberg.
25.02 Råka 1 p Tollikko, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
26.02 Hökuggla 1 p Kengo, Pensla, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
26.02 Kungsörn 1 k Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
26.02 Orre 64 p Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
26.02 Sångsvan 12 p Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
26.02 Sångsvan 1 m Centrum, Vörå. Ingmar Edfelt.
27.02 Sångsvan 2 m Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
27.02 Turkduva 4 p Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
27.02 Råka 8 p k Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.
27.02 Nötskrika 32 m Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
28.02 Trädkrypare 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
28.02 Pärluggla 1 Ä Muskan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

Mars

01.03 Dalripa 2 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.03 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Robert Back.
01.03 Havsörn 6 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.03 Fasan 3/18 p Kroksbacken, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01-02.03 Snösiska 1 p Vörå. Pentti Murtonen.
01-02.03 Vinterhämpling 1 p Hästör, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
02.03 Gråtrut 459 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
02.03 Snösparv 6 p Hästör, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
02.03 Gräsand 1/1 p Voitby forsen, Kvevlax, Korsholm. Kaj Holm.
04.03 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
04.03 Gråtrut ca 100 p Österby, Oravais, Vörå. Leif Öling.
04.03 Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
04.03 Råka 1 p Centrum, Komossa, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
04.03 Stjärtmes 5 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
05.03 Grönsiska 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
05.03 Havsörn 10 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Matias Snellman.
07.03 Tofsvipa 5 p Palvis, Vörå. Tapio Kivihuhta.
08.03 Fiskmås 1 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
08.03 Havsörn 3 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.03 Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling, Christer FG Smeds.
09.03 Ringduva 2 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling, Christer FG Smeds.
09.03 Tofsvipa 4 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling, Christer FG Smeds.
09.03 Tofsvipa 2 m Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
09.03 Tofsvipa 4 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Pekka Hurskainen, Leena Korhonen-Hurskainen.
09.03 Ringduva 3 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
09.03 Sånglärka 2 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
09.03 Sånglärka 1 m Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
09.03 Grågås 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.03 Råka 150 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.03 Sånglärka 4 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.03 Tofsvipa 18 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
10.03 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
10.03 Koltrast 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
10.03 Kanadagås 1 k Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
10.03 Skogsduva 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
10.03 Trana 1 ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
10.03 Kanadagås 7 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Sara Dahlström, Marianne Aspnäs
10.03 Grågås 6 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Sara Dahlström, Marianne Aspnäs.
10.03 Sångsvan 191 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Sara Dahlström, Marianne Aspnäs.
10.03 Gräsand 3/3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.03 Kricka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.03 Gråtrut 105 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.03 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.03 Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.03 Stare 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
11.03 Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
11.03 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
11.03 Havsörn 2 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Matias Snellman, Camilla Snellman, Vanessa Snellman.
11.03 Sånglärka 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
11.03 Varfågel 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
12.03 Ringduva 3 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Allan Stenmark.
12.03 Sädgås 24 m Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.03 Bläsand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.03 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.03 Havsörn 1 k Storbacken, Kaurajärvi, Vörå. Leif Öling.
13.03 Havsörn 1 k Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
13.03 Sädgås 101 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
13.03 Sädgås 59 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
13.03 Kanadagås 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
13.03 Skogsduva 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.
14.03 Spetsbergsgås 16 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
14.03 Trana 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
14.03 Knölsvan 16 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Allan Stenmark.
14.03 Fiskmås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Allan Stenmark.
14.03 Bofink 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14.03 Sädgås 12 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14.03 Havsörn 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14.03 Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
14.03 Bofink 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carita & Per-Håkan Libäck.
15.03 Hökuggla 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
15.03 Sädgås (rasen rossicus) 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
15.03 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
15.03 Snösparv 15 m Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.
15.03 Havsörn1 k Kyroboas, Baggas, Oravais, Vörå. Leif Öling.
15.03 Stenfalk 1 m Centrum, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.
15.03 Trädkrypare 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
16.03 Turkduva 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
16.03 Knipa 1/1 p Voitby forsen, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
17.03 Slaguggla 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
17.03 Havstrut 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
17.03 Gräsand 8 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
17.03 Storskrake 1/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
19-20.03 Morkulla 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Dan & Lisbeth Råback.
20.03 Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Dan & Lisbeth Råback.
21.03 Stare 4 p Kaup, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
22.03 Ormvråk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
22.03 Ormvråk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.03 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.03 Stare 15 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.03 Trana 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
22.03 Tornfalk 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.03 Bofink 1/ p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
23.03 Spetsbergsgås 1 k Kittkärret, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.03 Bofink 6/ p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
23.03 Rödhake 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
24.03 Morkulla 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
24.03 Havsörn 2 k Blommisbacken, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.03 Tornfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
25.03 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
25.03 Trädkrypare 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Leif Öling.
25.03 Skrattmås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.03 Sädesärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.03 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
26.03 Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
26.03 Björktrast 2 p Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.
26.03 Storskrake 1/1 p Mörskarviken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
26.03 Kricka 1/1 Mörskarviken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
26.03 Kanadagås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
26.03 Stare 4 p Bodstranden, Vassofjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
26.03 Brunand 1/ p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
26.03 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
26.03 Trädkrypare 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
27.03 Björktrast 5 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
27.03 Snösparv 43 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
27.03 Mindre hackspett 1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
27.03 Stenfalk 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
27.03 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
27.03 Stjärtand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
28.03 Rödhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Margareta Viklund.
28.03 Rödhake 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
28.03 Trana 2 p Aitsorkullen, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
28.03 Sävsparv 1/ p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
29.03 Skrattmås 4 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.03 Björktrast 2 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.03 Dubbeltrast 1 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
29.03 Rödvingetrast 2 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
29.03 Steglits 1 p Lakagrynnan, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
29.03 Havsörn 1 k Karvat, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Eva Stenmark, Holger Lindström.
30.03 Björktrast 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
30.03 Sidensvans 1 p Bonäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.03 Spetsbergsgås 2 p Bonäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.03 Spetsbergsgås 7 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.03 Bergfink 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.
30.03 Hökuggla 1 p Öland, Oravais, Vörå. Leif Öling.
30.03 Tornfalk 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
30.03 Storskrake 8/3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
30.03 Vigg 5 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
30.03 Sävsparv 1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
31.03 Vitkindad gås 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
31.03 Bläsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
31.03 Spetsbergsgås 4 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
31.03 Sädgås (rasen rossicus) 3 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
31.03 Storskarv 22 k Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

April

01-03.04 Spetsbergsgås 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.04 Bläsgås 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.04 Sädesärla 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
01.04 Järnsparv 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
01.04 Trädkrypare 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
01.04 Silltrut 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.04 Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.04 Fjällvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.04 Spetsbergsgås 2 p Tålamods, Vörå. Mikko Hurme.
02.04 Tofsvipa 140 p Kyro älv åkrar, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.
02.04 Spetsbergsgås 6 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.
02.04 Sångsvan 570 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.
02.04 Bläsand 1/1 p Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
02.04 Salskrake 1/ p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
02.04 Havsörn 2 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
02.04 Storskarv 130 k Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.
03.04 Vigg 1/ p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
03.04 Spetsbergsgås 3 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
04.04 Blå kärrhök 1/ k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Foxell, Klas-Erik Holm.
04.04 Blå kärrhök 1/ k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.
04.04 Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
04.04 Spetsbergsgås 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Marko Knuuttila.
04.04 Bläsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Marko Knuuttila.
04.04 Sävsparv 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.
04.04 Ängspiplärka 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Skäggdopping 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
06.04 Skäggdopping 3 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
06.04 Fjällvråk 1 k Bergby, Vörå. Rolf Sandvik.
06.04 Spetsbergsgås 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
06.04 Vitkindad gås 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
06.04 Sädgås 473 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
06.04 Salskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
06.04 Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.
06.04 Havsörn 1 k Fallback, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
06.04 Snösparv 25 m Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
06.04 Dubbeltrast 2 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
06.04 Havsörn 4 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
06.04 Salskrake 1/4 Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
07.04 Hökuggla 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
07.04 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.04 Salskrake 3/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.04 Sädgås ca 700 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.
07.04 Spetsbergsgås 18 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.
08.04 Skogsduva 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Rainer Holmström, Sven Eklund m.fl.
08.04 Ljungpipare 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Rainer Holmström, Sven Eklund m.fl.
08.04 Storspov 1 ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Rainer Holmström, Sven Eklund m.fl.
08.04 Ormvråk 1 k Larven, Vörå. Rolf Sandvik.
08.04 Taltrast 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
09.04 Bergfink 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.04 Skogssnäppa 1 p Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.04 Stenfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.04 Brun kärrhök /2 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.04 Storspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.04 Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.04 Storskarv ca 300 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.04 Tofsvipa 57 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.04 Storskarv 5 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
10.04 Bläsand 7 k Klubbskata, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
10.04 Stjärtand 1/1 p Klubbskata, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
10.04 Vigg 4/1 p Klubbskata, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
10.04 Havsörn 3 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
10.04 Björktrast 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
10.04 Salskrake /1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
11.04 Storspov 22 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
11.04 Skogssnäppa 1 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.
11.04 Ormvråk 1 m Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.
11.04 Fjällvråk 1 k Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.
11.04 Enkelbeckasin 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.
11.04 Dubbeltrast 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
11.04 Varfågel 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
11.04 Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
11.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
11.04 Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
11.04 Bergfink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
12.04 Spetsbergsgås 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.04 Salskrake 1/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.04 Silltrut 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.04 Storskrake 290 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.04 Enkelbeckasin 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.04 Blå kärrhök 1/ m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.04 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.04 Rödvingetrast 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.04 Dubbeltrast 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.04 Sävsparv 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.04 Ängspiplärka 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.04 Storspov 10 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.04 Ljungpipare 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.04 Fjällvråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.04 Blå kärrhök 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.04 Stenfalk 1 k Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
13.04 Dubbeltrast 1 m Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
13.04 Grönsiska 2/2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Småskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.04 Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.04 Salskrake 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.04 Småspov 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.04 Vitkindad gås 2 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.04 Salskrake 6/4 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Enkelbeckasin 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Stäpphök 1/ m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14-28.04 Tretåig hackspett 1/1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
15.04 Grönsiska 2/1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
16.04 Rördrom 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
16.04 Brun kärrhök /1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
17.04 Morkulla 1 p Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.04 Taltrast 1 Ä Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.
18.04 Hämpling 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
18.04 Stenskvätta 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
18.04 Hämpling 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
18.04 Järnsparv 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
18.04 Lövsångare 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
18.04 Ängspiplärka 1 ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
19.04 Skogsduva 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.
19.04 Smålom 2 p Kackurlampen, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.
19.04 Enkelbeckasin 1 p Ölis, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
19.04 Taltrast 2 p Ölis, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
19.04 Ringtrast /1 p Ölis, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
19.04 Storskrake ca 450 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
19.04 Svarthakedopping 2 p Svedas, Röukas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
19.04 Taltrast 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.
19.04 Skogssnäppa 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.
19.04 Enkelbeckasin 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.
19.04 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.
19.04 Fiskgjuse 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.
20.04 Gärdsmyg 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.
20.04 Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.
20.04 Salskrake 3/4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
20.04 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
21.04 Mindre korsnäbb 40 S Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
21.04 Grönsiska 160 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
21.04 Fiskgjuse 2 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
21.04 Vigg 150 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
21.04 Sothöna 4 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
21.04 Storskrake 320 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
21.04 Svarthakedopping 2 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
21.04 Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Gråhakedopping 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Svärta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Sjöorre 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Vitkindad gås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Leif Öling, Stig Dahlström, Bengt Forslund, Veikko Kaustinen.
21.04 Rödbena 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Brushane 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Storlom 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
21.04 Rödbena 2 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.04 Mindre strandpipare 1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.04 Salskrake 1/1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.04 Vigg 95 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.04 Järnsparv 2 Ä Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
21.04 Rördrom 1 Ä dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
21.04 Salskrake 2/1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
21.04 Gransångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
21.04 Stenknäck 1 p Löukos, Lotlax, Vörå. Sol-Britt Ohls.
22.04 Gråhakedopping 1/1 p Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Roland Lillkåla, Matias Snellman.
22.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Allan Stenmark.
22.04 Svarthakedopping 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
22.04 Gråhakedopping 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
22.04 Vigg ca 40 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
22.04 Skogssnäppa 1 p Kallkärr, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.
23.04 Gärdsmyg 1 p Nybo, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
23.04 Gransångare 1 p Nickullmurtan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
23.04 Rördrom 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
24.04 Storlom 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.
24.04 Mindre strandpipare 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.
24.04 Större strandpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.
24.04 Havsörn 1 k Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.
24.04 Grönbena 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.04 Lappsparv 1/ p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
24.04 Stenskvätta 2 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
24.04 Trädpiplärka 1 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.
24.04 Hämpling 2 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.
24.04 Vit stork 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
24.04 Svartvit flugsnappare 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
25.04 Brushane 29 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
25.04 Gluttsnäppa 2 m Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
25.04 Grönbena 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
25.04 Ejder 41 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Alfågel 3 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Sjöorre 344 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Svärta 19 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Smålom 4 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Storlom 5 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Kustlabb 2 p Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Tordmule 1 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Gärdsmyg 1 Ä Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
25.04 Stenskvätta /1 p Oravais kyrka, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.04 Skogsduva 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
25.04 Gärdsmyg 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
26.04 Havsörn 3 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
26.04 Gråhäger 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
26.04 Rödbena 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
26.04 Bläsgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
26.04 Fiskgjuse 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
26.04 Lövsångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
26.04 Göktyta 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
27.04 Dvärgmås 2 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
27.04 Trädpiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.
27.04 Hussvala 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.
27.04 Gransångare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.
27.04 Hämpling 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.
27.04 Trädkrypare 2 p Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
28.04 Ladusvala 1 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
29.04 Göktyta 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
29.04 Salskrake 1/1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
29.04 Lövsångare 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
30.04 Svartvit flugsnappare 1/ p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.

Maj

01.05 Fisk/Silvertärna 2 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
01.05 Sothöna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
01.05 Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
01.05 Stenfalk 1 m Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
01.05 Svartvit flugsnappare 1 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
02.05 Lappsparv 1 ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
02.05 Fjällvråk 1 m Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
02.05 Havsörn 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
02.05 Sidensvans 60 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
02.05 Småspov Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
02.05 Trädpiplärka 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
02.05 Gransångare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
02.05 Vitkindad gås 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
02.05 Ejder 8 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
02.05 Kustlabb 2 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
02.05 Ljungpipare 28 p Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
03.05 Rördrom 1 Ä Särkimo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
03.05 Dvärgmås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.
03.05 Sjöorre 5 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.
03.05 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.
03.05 Svartsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.
03.05 Småspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.
03.05 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.
03.05 Tornseglare 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen, Tomas Klemets.
03.05 Dvärgmås 3 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Jan Nygård, Håkan Wiklund.
03.05 Fisktärna 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Jan Nygård, Håkan Wiklund.
04.05 Trädkrypare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
05.05 Havsörn 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
05.05 Ladusvala 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
05.05 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
05.05 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
06.05 Backsvala 1 k Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.05 Ljungpipare ca 60 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
06.05 Jorduggla 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
06.05 Hussvala 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
06.05 Småspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
07.05 Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
07.05 Vitkindad gås 20 S Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
07.05 Lövsångare 1 Ä Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
08.05 Ejder 11 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
08.05 Tordmule 4 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
08.05 Dvärgmås 4 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
08.05 Kustlabb 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
08.05 Fisk/Silvertärna 26 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
08.05 Svartsnäppa 23 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.05 Turkduva 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.05 Svärta 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
08.05 Sångsvan 220 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.05 Grågås 44 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09-12.05 Bläsgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
10.05 Tornseglare 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
10.05 Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
10.05 Ärtsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
10.05 Buskskvätta 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.
10.05 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.
10.05 Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.
10-11.05 Rödspov 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala, Runar Pada.
10.05 Tornseglare 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.
10.05 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.
10.05 Myrspov 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.
10.05 Backsvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.
10.05 Tornseglare 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.
10.05 Kärrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.
10.05 Gök 1 Ä Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
10.05 Buskskvätta 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
10.05 Ärtsångare 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
10.05 Silvertärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.05 Stenskvätta 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.05 Ärtsångare 2 Ä Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
11.05 Kustsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling, Bengt Forslund.
11.05 Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling, Bengt Forslund.
11.05 Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling, Bengt Forslund.
11.05 Mosnäppa 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
11.05 Kärrsnäppa 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
11.05 Gök 1 Ä Bastuholmen, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.
11.05 Trädpiplärka 1 Ä Bastuholmen, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.
11.05 Svartvit flugsnappare 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Åke Öling.
12.05 Svartvit flugsnappare 1/ p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
12.05 Göktyta 1 Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
12.05 Salskrake 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
12.05 Svarthätta 1/ Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.05 Järnsparv 1 p Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.05 Myrspov 61 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.05 Gulärla 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.
12.05 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.
12.05 Snatterand 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.05 Backsvala 3 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
13.05 Havsörn 2 k Djupsund, Maxmo, Vörå. Leif Öling.
13.05 Rosenfink 1/ p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.
13.05 Buskskvätta 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Sidensvans 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Gulärla 2 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Göktyta 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14.05 Större strandpipare 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.05 Blåhake 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.
15.05 Svartvit flugsnappare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
15.05 Rödstjärt 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
15.05 Ejder 11 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.
15.05 Alfågel 4 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.
15.05 Kustlabb 6 m + 1 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.
15.05 Tordmule 9 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.
15.05 Tobisgrissla 1 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.
15.05 Blåhake 1/ p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.
15.05 Ringtrast 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
16.05 Rödstjärt 1/ p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
16.05 Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harri Mäkinen.
16.05 Grönsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harri Mäkinen.
16.05 Gulärla 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harri Mäkinen.
17.05 Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ari Lähteenpää.
17.05 Rördrom 1 Ä Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.
17.05 Törnsångare 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
17.05 Blåhake 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
18.05 Gulärla 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18.05 Rödstjärt 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18.05 Skrattmås ca 2000 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18.05 Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18.05 Rosenfink 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
18.05 Trädgårdssångare 1 p Risängen, Vörå. Tomas Klemets.
18.05 Nötkråka 1 p Nörrsund, Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.
18.05 Tretåig hackspett 1 p Nörrsund, Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.
18.05 Rosenfink 1 p Hägglöf, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.
18.05 Grå flugsnappare 1 p Skidstugan, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Grå flugsnappare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
19.05 Fiskgjuse 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
19.05 Näktergal 1 p Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
19.05 Storlom 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
19.05 Storskarv ca 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
19.05 Rosenfink 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
19.05 Silvertärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
20.05 Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
20.05 Törnskata 1/ p Bromossen, Tuckor, Vörå. Leif Öling.
20.05 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Marko Pohjoismäki.
20.05 Härfågel 1 p Bertby, Vörå. Viola Back.
21.05 Trädgårdssångare 1 Ä Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
21.05 Grönsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.05 Svarthätta 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.05 Sävsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.05 Sjöorre 1/1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.05 Näktergal 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Näktergal 1 Ä Kyttlandet, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
22.05 Näktergal 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Näktergal 1 Ä Kärklax, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Näktergal 1 Ä Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Näktergal 1 Ä Ytterbyn, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Törnsångare 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Busksångare 1 Ä Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Rördrom Idrottsgården, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Blåhake 1 död Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Göran Dahl.
22.05 Blåhake 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.05 Vaktel 1 Ä Staffansbacken, Mäkipää vägen, Vörå.
22.05 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
23.05 Nötkråka 1 p Nörrsund, Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.
23.05 Varfågel 1 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
23.05 Törnskata 1 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
23.05 Dvärgbeckasin 1 p Dansbanan, Maxmo, Vörå. Håkan Eklund, Johan Antus, Lars Wessman.
23.05 Sävsångare 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
23.05 Trädgårdssångare 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
23.05 Gulärla 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
23.05 Myrsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
23.05 Svärta 4 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
23.05 Kanadagås 4 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
23.05 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
23.05 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
23.05 Snatterand 1/1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
23.05 Näktergal 1 Ä Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
23.05 Brun kärrhök 1/ k Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
23.05 Kustlabb 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
23.05 Sjöorre 5 m Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
23.05 Järnsparv 1 Ä Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
24.05 Bivråk 1 p Kalapää, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back, Lars Wessman.
24.05 Havsörn 1 p
24.05 Ortolansparv 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24.05 Busksångare 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24.05 Gräshopssångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24.05 Näktergal 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24.05 Kornknarr 2 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24.05 Kornknarr 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24.05 Vattenrall 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Busksångare 1 Ä Staffansbacken, Mäkipää, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Gräshoppssångare 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Hornuggla 1 p Kuckos, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Fiskgjuse 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Tordmule 1 k Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Skräntärna 1 k Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Kustlabb 2 k Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Lärkfalk 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Havsörn 12 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.
24.05 Flodsångare 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
24.05 Kornknarr 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
24.05 Rördrom 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. ONK:s fågelrally.
24.05 Havsörn 2 k Dansbanan, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
24.05 Näktergal 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.
24.05 Grönsångare 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24.05 Lärkfalk 1 SW Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
24-31.05 Gräshoppssångare 1 Ä Västerö, Maxmo, Vörå. Monica Ståhlberg, Stefan Ståhlberg.
25.05 Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
27.05 Mosnäppa 4 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
27.05 Svärta 3/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
27.05 Myrsnäppa 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
27.05 Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
27.05 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
27.05 Svarthätta 1 Ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
28.05 Hämpling 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
29.05 Törnskata 1/ p Kålax, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets, Boris Edfelt m.fl.
29.05 Havsörn 1 k Kålax, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets, Boris Edfelt m.fl.
29.05 Myrspov 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
29.05 Grå flugsnappare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
30.05 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Tomas Klemets.
30.05 Näktergal 1 Ä Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
30.05 Havsörn 1 p Vidbergshällorna, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
30.05 Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.05 Svärta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.05 Kanadagås 2 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.05 Turksduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
31.05 Hämpling 1 p Kyrkan, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
31.05 Småsnäppa 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
31.05 Myrsnäppa 11 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
31.05 Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
31.05 Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
31.05 Kustsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
31.05 Törnsångare 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
31.05 Ortolansparv 7 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

Juni

01.06 Hämpling 1 p Kyrkan, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets, Martin Klemets.
01.06 Busksångare 1 Ä Levelä, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Busksångare 1 Ä Rundt, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Busksångare 1 Ä Back, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Busksångare 1 Ä Lavast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Näktergal 1 Ä Lassila hängbro, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Näktergal 1 Ä Nybyggar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Näktergal 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.06 Rörsångare 1 Ä Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
01.06 Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
01.06 Havsörn 10 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
01.06 Sångsvan 230 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
01.06 Myrspov 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
01.06 Grågås 123 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
01-04.06 Flodsångare 1 Ä Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Göran Jakobsson.
02.06 Busksångare 1 Ä Bönhuset, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
02.06 Busksångare 1 Ä Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
02.06 Näktergal 1 Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
02.06 Gräshoppssångare 1 Ä Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
03.06 Näktergal 5 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.
03.06 Flodsångare 2 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.
03.06 Kärrsångare 1 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.
03.06 Busksångare 6 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.
03.06 Busksångare 1 Ä Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
04.06 Hämpling 3 p Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
04.06 Vattenrall 1 Ä Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Busksångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Busksångare 2 Ä Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Busksångare 1 Ä Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Busksångare 3 Ä Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Busksångare 1 Ä Bönehuset, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Busksångare 1 Ä Kausalkullen, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Busksångare 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
05.06 Näktergal 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
07.06 Salskrake 1/ p Korokangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Karl-Gustav Häggblom.
07.06 Lundsångare 1/ Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
06.06 Näktergal 1 Ä Nissil, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
06.06 Kornknarr 1 Ä Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
06.06 Busksångare 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
06.06 Näktergal 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
08.06 Storkarv 350 k Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.
08.06 Årta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.
09.06 Lundsångare 2 Ä Räfsbodaviken, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
09.06 Lundsångare 2 Ä Storviken, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
09.06 Busksångare 2 Ä Västerö broar, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
11.06 Skräntärna 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
11.06 Busksångare 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Britta Edfelt.
12.06 Svarttärna 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
12.06 Kustlabb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
12.06 Kornknarr 1 Ä Rankas, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
12.06 Kornknarr 1 Ä Björkbacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
12.06 Vaktel 1Ä Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
13.06 Busksångare 4 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Busksångare 2 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Busksångare 10 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Busksångare 8 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Busksångare 1 Ä Centrum, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Busksångare 4 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Kärrsångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Kärrsångare 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Flodsångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Flodsångare 2 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Gräshoppssångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Näktergal 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Kornknarr 2 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Kornknarr 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Kornknarr 3 Ä Centrum, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
13.06 Vattenrall 1 Ä Monåträsket, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16.06 Fiskgjuse 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
17.06 Hämpling 1 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
17.06 Lärkfalk 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
17-18.06 Varfågel 6 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen.
18.06 Kornknarr 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
18.06 Nötkråka 1 k Jörala, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
19.06 Kornknarr 1 Ä Rankas, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.
19.06 Varfågel 1 k Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
19.06 Tretåig hackspett häckning Rödselleden, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
19.06 Havsörn 2 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
19.06 Tordmule 2 k Karlborgaren, Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling, Jouni Kannonlahti.
21.06 Busksångare 1 Ä Bösas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
22.06 Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.
22.06 Tornseglare 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.
22.06 Gulärla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
22.06 Kornknarr 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22.06 Lärkfalk 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
24.06 Busksångare 1 Ä Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan & Carita Libäck.
25.06 Kärrsångare 1 Ä Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
26.29.06 Kornknarr 1- 2 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
27.06 Havsörn 1 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
28.06 Svarthätta 4 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
30.06 Vitkindad gås 7 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
30.06 Tretåig hackspett 1/ p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
30.06 Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
30.06 Vitkindad gås 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
30.06 Bivråk 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

Juli

01.07 Småfläckig sumphöna 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
01.07 Rördrom 1 Ä Rågholms sund, Maxmo, Vörå. Vesa Kela.
01.07 Hämpling 2 p Kyrkskogen, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
01.07 Havsörn 1 p Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
01.07 Tordmule 26 p Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
01.07 Tobisgrissla 2 p Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
01.07 Flodsångare 1 Ä Byviken, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
01.07 Småfläckig sumphöna 1 Ä Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
01.07 Busksångare 1 Ä Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
04.07 Sidensvans 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.
05.07 Flodsångare 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
05.07 Busksångare 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
08.07 Vitkindad gås 2 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.
08.07 Kustlabb 4 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.
08.07 Tordmule 14 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.
08.07 Tobisgrissla 113 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.
08.07 Kornknarr 1 Ä Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
08.07 Gräshoppssångare 1 Ä Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
09.07 Bivråk 1 k Storön, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Tony Mård, Guy Enkvist, Axel Enkvist.
10.07 Kustlabb 4 p Svartörarna, Munsala, Nykarleby. Erkki Kivelä.
10.07 Fiskgjuse 1 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Matias Snellman.
11.07 Backsvala 150 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Jan Nyman.
12.07 Bivråk 1 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
13.07 Kornknarr 3 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
14.07 Skärpiplärka 1 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.
14.07 Tordmule 545 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.
14.07 Tordmule 255 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.
14.07 Tordmule 35 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.
14.07 Tobisgrissla 10 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.
14.07 Skärpiplärka 2 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.
15.07 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.07 Rapphöna 17 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
17.07 Gråhäger 1 NV Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
17.07 Nötkråka 1 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
20.07 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
20.07 Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.07 Småfläckig sumphöna 1 Ä Röukas, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.
22.07 Småfläckig sumphöna 1 Ä Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22-27.07 Nötkråka 3 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan & Robert Eklund.
23.07 Flodsångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
24.07 Nötkråka 1 p Laggen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
24.07 Gråhäger 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
24.07 Grågås 464 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets.
24.07 Gråhäger 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets, Orvokki Hakala, Runar Pada.
25.07 Svartsnäppa 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Håkan & Robert Eklund.
26.07 Nötkråka 1 p Svinback, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
26.07 Lärkfalk 1 k Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
29.07 Svartsnäppa 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.07 Nötkråka 1 p Koskeby, Vörå. Jan Nyman, Aarne Lahti.
30.07 Myrspov 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
30.07 Svartsnäppa 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
30-31.07 Gråhäger 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
31.07 Roskarl 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
31.07 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
31.07 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
31.07 Kärrsnäppa 20 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

Augusti

Aug. Gråhäger 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund m.fl.
Aug. Gråhäger 2 p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Anita Bäck, Lars-Erik Härus.
01.08 Kärrsnäppa 75 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.
01.08 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.
01.08 Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.
01.08 Gulärla 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
04.08 Nötkråka 1 p Rökiö, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
04.08 Vitkindad gås 19 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
04.08 Grågås 630 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
04.08 Kanadagås 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
04.08 Gråhäger 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
06.08 Råka 190 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
06.08 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
06.08 Stenfalk 1 p Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
07.08 Vitkindad gås 60 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen.
07.08 Grågås ca 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen.
07.08 Kanadagås 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen.
07.08 Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen.
07.08 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen.
07.08 Gulärla 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen.
07.08 Större korsnäbb 2 V Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen.
08.08 Skräntärna 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
08.08 Storskarv 100 S Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
08.08 Sothöna 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
08.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
09.08 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.
11.08 Vitkindad gås 113 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada
Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
11.08 Grågås 910 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada,
Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
11.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada,
Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
11.08 Storskarv 260 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada,
Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
11.08 Gråhäger 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
11.08 Småsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
11.08 Mosnäppa 10 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
11.08 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
11.08 Turkduva 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
11.08 Skogsduva 3 S Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
11.08 Gråhäger 8 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
11-24.08 Stripgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Aarne Lahti, Tomas Klemets m.fl.
13.08 Vitkindad gås 130 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
13.08 Grågås 1350 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
13.08 Spovsnäpp 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
13.08 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
13.08 Varfågel 1 p Mietas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
13.08 Stenfalk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
13.08 Roskarl 1 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
13.08 Lärkfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Miika Halonen.
13.08 Spovsnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Miika Halonen.
14.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.
14.08 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.
15.08 Småtärna 1p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Håkan Fröberg. Putte Andersson
Roger Blomqvist, Viola Granroth, Ingmar Edfelt.
15.08 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.
15.08 Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Paul Segersvärd.
16.08 Gråhäger 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
16.08 Sjöorre 176 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.
16.08 Havsörn 1 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.
16.08 Lärkfalk 1 k Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.
16.08 Kustlabb 2 k Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.
16.08 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.08 Stenfalk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.08 Vitkindad gås 240 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Timo Mylläri.
16.08 Grågås 1600 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Timo Mylläri.
18.08 Sädgås 18 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.
18.08 Gråhäger 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
18.08 Skräntärna 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
18-20.08 Nötkråka 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist, Ari Lähteenpää.
19.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
19.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
19.08 Gulärla 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
19.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
19.08 Vitkindad gås 274 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
19.08 Grågås 2390 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
20.08 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
20.08 Sothöna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
21.08 Buskskvätta 2 p Holms, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
21.08 Stare ca 500 p Ytterfors, Lolax, Vörå. Tomas Klemets.
21.08 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
21.08 Nötkråka 1 p Servicegränd, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
22.08 Nötkråka 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.08 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.08 Lärkfalk 1 k Tisskärssand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.
23.08 Sothöna 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
23.08 Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
23.08 Gräsand 650 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
23.08 Vitkindad gås 442 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
23.08 Grågås 4338 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
23.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
23.08 Lärkfalk k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
24.08 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
24.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.08 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.08 Vitkindad gås 515 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.
24.08 Grågås 2790 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.
24.08 Hussvala 2 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.
24.08 Backsvala 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.
24.08 Stare ca 1000 p Karvsor, Vörå. Esko Rajala, Terttu Rajala.
25.08 Vitkindad gås ca 600 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Herman Mård, Allan Stenmark, Leif Öling, Göran Jakobsson, Rainer Holmström, Fanny Snellman, Gunnar Ericsson.
25.08 Kricka ca 650 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Herman Mård, Allan Stenmark, Leif Öling, Göran Jakobsson, Rainer Holmström, Fanny Snellman, Gunnar Ericsson.
25.08 Gräsand ca 600 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Herman Mård, Allan Stenmark, Leif Öling, Göran Jakobsson, Rainer Holmström, Fanny Snellman, Gunnar Ericsson.
25.08 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Herman Mård, Allan Stenmark, Leif Öling, Göran Jakobsson, Rainer Holmström, Fanny Snellman, Gunnar Ericsson.
25.08 Sothöna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Herman Mård, Allan Stenmark, Leif Öling, Göran Jakobsson, Rainer Holmström, Fanny Snellman, Gunnar Ericsson.
27.08 Gök 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
27.08 Tofsvipa ca 100 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.08 Stäpphök/Ängshök 1 m Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
29.08 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.08 Stenfalk 1 k Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
29.08 Bergand 4 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Matti Sykkö.
29.08 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Sykkö.
29.08 Kricka ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Sykkö.
30.08 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
30.08 Blå kärrhök 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
30.08 Lärkfalk 1 p Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
30.08 Lärkfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Timo Mylläri.
31.08 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
31.08 Mosnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
31.08 Kricka ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
31.08 Tornseglare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

September

01.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.09 Kricka ca 550 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.09 Vitkindad gås 160 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.09 Småsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
03.09 Vitkindad gås 145 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
03.09 Grågås 240 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
04.09 Gråtrut 2500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Marko Pohjoismäki, Nils-Olof Krokfors, Mikael Roiha.
04.09 Havsörn 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Marko Pohjoismäki, Nils-Olof Krokfors, Mikael Roiha.
06.09 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
07.09 Vitkindad gås 13 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.09 Änder sp ca 800 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.09 Måsar sp ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
09.09 Fasan 15 juv. P Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
10.09 Varfågel 1 p Loilax, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
10.09 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.
10.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Putte Andersson, Janos Kohynar.
11.09 Rapphöna 14 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
11.09 Stenskvätta 1 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
13.09 Gråhäger 1 S Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.09 Kricka ca 600 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.09 Lärkfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
14.09 Varfågel 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.09 Lärkfalk 1 S Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Robert Back.
14.09 Ladusvala 5 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Robert Back.
14.09 Fjällvråk 1 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
14.09 Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Rolf Sandvik.
16.09 Ladusvala 12 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
18.09 Stenfalk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
19.09 Gråhäger 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
19.09 Tofsvipa ca 35 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
19.09 Ljungpipare ca 35 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
19.09 Jorduggla 1 p Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
19.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.
19.09 Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.
20.09 Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.
20.09 Kärrsnäppa 10 p Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.
20.09 Sjöorre 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen, Heikki Huhtala.
20.09 Havsörn 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen, Heikki Huhtala.
20.09 Bofink 1360 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Maarit Ylitalo.
20.09 Järnsparv 25 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Maarit Ylitalo.
20.09 Ängspiplärka 372 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Maarit Ylitalo.
20.09 Dvärgbeckasin 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Maarit Ylitalo.
20.09 Havsörn 2 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Maarit Ylitalo.
22.09 Varfågel 1 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
23.09 Alfågel 11 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
23.09 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.09 Kungsörn 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.09 Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.09 Trädkrypare 2 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
25.09 Ladusvala 3 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
27.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Heikki Vainio.
27.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
29.09 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Mats Björklund.
29.09 Kärssnäppa 13-27 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Mats Björklund, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
29.09 Småsnäppa 1-3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
29.09 Sandlöpare 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Mats Björklund, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
29.09 Kustsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
29.09 Kustpipare 2-3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Mats Björklund, Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
29.09 Pilgrimsfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
29.09 Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
30.09 Stjärtmes 12 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
30.09 Trädkrypare 2 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

Oktober

01.10 Dubbelbeckasin 1 p Komossa, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
01.10 Varfågel 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
02.10 Havsörn 1 k Västerö, Maxmo, Vörå. Gunvor Finskas, Matts Finskas.
02.10 Havsörn 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Gunvor Finskas, Matts Finskas.
02.10 Kungsörn 1 m Gråsjälsörarna, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
02.10 Pilgrimsfalk 1 m Gråsjälsörarna, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
02.10 Havsörn 5 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
02.10 Sidensvans 12 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
02.10 Lappsparv 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
02.10 Grönsiska 2320 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
02.10 Stjärtmes 65 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.
04.10 Björktrast 1300 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Dubbeltrast 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Stjärtmes 35 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Nötskrika 82 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Ladusvala 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Stjärtmes 15 m Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
04.10 Svartsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Salskrake 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
04.10 Salskrake 11 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
04.10 Havsörn 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
04.10 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
04.10 Pilgrimsfalk 1 k Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
05.10 Nötkråka 7 p Gravgården, Oravais, Vörå. Peter Uppstu, Päivi Sirkiä.
06.10 Steglits 1 m Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
06.10 Havsörn 1 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
06.10 Stenfalk 1 k Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
07.10 Gråtrut ca 2000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.
07.10 Nötkråka 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
07.10 Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.10 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
09.10 Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.
11.10 Trädkrypare 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
11.10 Grågås 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.10 Nötkråka 1 p Bergby, Vörå. Juha Pikkarainen.
12.10 Varfågel 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
12.10 Havsörn 3 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
12.10 Sädgås 40 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
12.10 Stjärtmes 38 m Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.10 Vitryggig hackspett 1 p Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.10 Mindre hackspett 1 p Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.10 Havsörn 1 k Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.10 Sjöorre 171 m Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.10 Gråspett 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tanja Blom.
14.10 Varfågel 1 p Dunisbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
14.10 Salskrake 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
17.10 Salskrake 21 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
17.10 Storskrake 387 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
17.10 Sjöorre 1 p Komossa träsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.10 Alfågel 4 p Komossa träsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.10 Havsörn 1 k Komossa träsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
18.10 Fjällvråk 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.
18-23.10 Bläsgås 23 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.
18-23.10 Bläsgås 23 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18.10 Havsörn 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18-31.10 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.
18.10 Domherre 1647 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Tallbit 4 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Gråsiska 1230 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Grönsiska 540 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Stjärtmes 239 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Mindre flugsnappare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Rödvingetrast 880 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Björktrast 72450 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Sidensvans 117 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
18.10 Stenfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.
21.10 Varfågel 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
21.10 Varfågel 1 p Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
21.10 Svärta 16 p Komossaträsk, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
22.10 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti.
23.10 Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Jonas Dahlström.
24-27.10 Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.
25.10 Gråsiska 60 k Bonäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
25.10 Dubbeltrast 2 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
25.10 Silvertärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.10 Stenfalk 1 k Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.10 Alfågel 2 p Komossa träsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.10 Gråspett 1 p Orrhällorna, Kaurajärvi, Vörå. Guy Enkvist, Herman Enkvist, Axel Enkvist.
26.10 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Juha Pikkarainen.
26.10 Havsörn 4 SE Kuckus, Oravais, Vörå. Leif Öling.
28.10 Tallbit 468 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.
28.10 Sidensvans 126 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.
28.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.
28.10 Sparvuggla 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
29.10 Tallbit 57 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
29.10 Turkduva 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
30.10 Stjärtmes 11 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
31.10 Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
31.10 Gråspett 1 p Messkärr, Rökiö, Vörå. Bo Hedström.
31.10 Bredstjärtad labb 1 m Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Ville Wallinmaa.
31.10 Nötväcka 1 p Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets, Karin & Olavi Koivunen.

November

Nov. Nötväcka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Anne & Arne Qvist.
01-30.11 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.
01.11 Nötväcka 1 p Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets, Karin & Olavi Koivunen.
01.11 Gräsand 120 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
01.11 Alfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
01.11 Storskrake 60 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
01.11 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.
01.11 Gråtrut 3500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
01.11 Sidensvans 26 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
01.11 Rapphöna 15 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
02.11 Hökuggla 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Tommy Södergård.
02.11 Tallbit 50 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
03.11 Sidensvans 40 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
04.11 Tallbit 27 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
04.11 Tallbit 12 p Höjsal skogsväg, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
04.11 Sidensvans 1 p Höjsal skogsväg, Egilvägens avtag, Vörå. Tomas Klemets.
05.11 Björktrast 8 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
05.11 Nötkråka 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
05.11 Knipa 20 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
05.11 Alfågel 7 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
05.11 Storskrake 50 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
05.11 Bofink 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
05.11 Havsörn 3 p Rutukärret, Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.
06.11 Havsörn 1 p Rutukärret, Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.
06.11 Björktrast 12 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
07.11 Tallbit 10 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
09-17.11 Bofink /1-2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
09.11 Björktrast 15 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
09.11 Rapphöna 14 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.
10.11 Sparvuggla 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.
10.11 Fiskmås ca 2000 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Harri Hongell.
11.11 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
12.11 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
15-29.11 Nötväcka 1 p Tallus, Lillorvas, Oravais, Vörå. Leif Öling.
16.11 Björktrast ca 200 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.
16.11 Björktrast ca 200 p Karvsor skola, Vörå. Tomas Klemets.
17.11 Sparvuggla 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Matti Maskulin.
17-22.11 Fjällvråk 1 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Matti Maskulin, Aarne Lahti m.fl.
18.11 Storskrake 196 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.
18.11 Gråtrut 2000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen.
18.11 Stare 3 p Södersved, Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
19.11 Stenfalk 1 p Lippane, Ytterjeppo, Nykarleby. Allan Stenmark.
21.11 Steglits 1 p död vid fågelbrädet. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.
22.11 Björktrast 200 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22.11 Storskrake 110 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
23.11 Svarthätta 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Björktrast ca 1000 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Skäggdopping 1 p Båthamnen, Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Havsörn 2 k Båthamnen, Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Havsörn 2 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Sjöorre 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Storskrake 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Knipa 9 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Gräsand 39 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Knölsvan 34 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Sångsvan 152 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.11 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
23.11 Björktrast 75 m Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
23.11 Tallbit 10 p Rexbacken, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.
23.11 Rapphöna 13 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
23.11 Bofink /1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
23.11 Gräsand 79 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
23.11 Havsörn 1 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
23.11 Bofink 1/ p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.11 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
24.11 Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
24.11 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
26.11 Sparvuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
26.11 Sångsvan 162 p Åkvarnen, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
28.11 Varfågel 1 p Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
29.11 Gråsparv 50 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.11 Koltrast /1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.11 Turkduva 4 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.11 Havsörn 4 p Rutukärret, Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.
30.11 Bofink /1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

December

01-31.12 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.
01.12 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
01.12 Knipa 9 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
01.12 Rapphöna 10 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
01.12 Havsörn 1 k Vatilot, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
01.12 Vigg 2 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
01.12 Storskrake 2 p Hällnäs, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Koltrast 1/ p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.12 Havsörn 1 k Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.12 Storskrake 30 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.12 Gräsand 8 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.12 Svärta 2 p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.12 Vigg 3 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.12 Svärta /1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Vigg 6 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Storskrake 12 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Gråtrut ca 800 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Fiskmås ca 37 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Gråsiska 1 ä Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Bergfink 1/ p Judrabacken, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Trädkrypare 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad, Juha Pikkarainen.
06.12 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tommy Södergård.
06.12 Varfågel 1 p Kangas, Vörå. Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad, Juha Pikkarainen.
06.12 Tallbit 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad, Juha Pikkarainen.
06.12 Turkduva 3 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad, Juha Pikkarainen.
07.12 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck.
07.12 Ormvråk 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jürgen Lehmann, Håkan Fröberg, Leo Saarijärvi.
07.12 Bofink 1/1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.12 Koltrast 1/ p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
09.12 Gråsiska 15 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Pentti Linko.
09.12 Bofink 2/1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
09.12 Svarthätta /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
09.12 Turkduva 3 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
12.12 Varfågel 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
12.12 Varfågel 1 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
12.12 Orre 39 p Waldebo, Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
13.12 Tallbit 1 ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
14.12 Björktrast 370 k Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.12 Havsörn 1 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.12 Knipa 1 p Korsörssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.12 Sjöorre 3 p Korsörssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.12 Sjöorre 1 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.12 Trädkrypare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14.12 Varfågel 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
14.12 Bläsand 1/ p Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.
14.12 Havsörn 2 k Söderfjärden, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.
14.12 Bofink 1/1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
16.12 Pilgrimsfalk 1 k Centrum, Vörå. Ingmar Edfelt, Britta Edfelt.
16.12 Varfågel Industriområdet, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
16.12 Björktrast 30 k Kaurajärvivägen, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
17.12 Bofink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
19.12 Koltrast 1/ p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
21.12 Koltrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
21.12 Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
21.12 Gråtrut 19 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
21.12 Havstrut 1 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
21.12 Rödvingetrast 1 m Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
21.12 Björktrast 100 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
21.12 Tallbit 2 p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
21.12 Havsörn 2 k Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
21.12 Stenknäck 1 p Sandåsen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
22.12 Sidensvans 7 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
22.12 Koltrast 2/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
22.12 Sångsvan 42 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22-27.12 Bofink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
22.12 Björktrast ca 35 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
23.12 Koltrast 3/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
23-24.12 Björktrast ca 50 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
24.12 Koltrast 3/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
24.12 Sidensvans 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
25.12 Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.
25.12 Stenknäck 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Valter Lax.
25.12 Koltrast 2/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
25.12 Tallbit 16 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
25.12 Tallbit 9 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Runar Pada.
26.12 Gråsparv 40 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
26.12 Tallbit 1 k Höjsal, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.
27.12 Slaguggla 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
27.12 Koltrast 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
27.12 Rapphöna 8 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
27.12 Stenknäck 1 p Centrum, Maxmo, Vörå. Juha Pikkarainen.
28.12 Björktrast ca 150 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.
28.12 Koltrast 1/ p Centrum, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
28.12 Björktrast 25 k Centrum, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
28.12 Bofink 1/ p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
28.12 Björktrast ca 15 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
29.12 Björktrast 7 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
30.12 Fasan /2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
30.12 Gråspett 1/ p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
30.12 Rapphöna 15 p Aknus, Vörå. Tomas Klemets.
30.12 Björktrast 40 k Jörala, Vörå. Tomas Klemets.
31.12 Björktrast 1 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.