Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2013

Sammanställd av
Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 36 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
Än=sång samt sett fågeln, ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.
Denna sammanställning är bara ett urval av de tidigaste eller senaste observationerna samt de mest intressanta
observationerna. För mera omfattande observationer hänvisas till Tiira, http://www.tiira.fi/index.php.Jan.

Koltrast 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Evi Engström.

01.01
Svärta 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Orre 102 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Gråsiska 30 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01
Koltrast 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.01
Grönsiska 9 p Norrvalla, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Björktrast 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.01
Nötkråka 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

02.01
Sidensvans ca 20 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Sparvuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

03.01
Knölsvan 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

03.01
Knipa 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

03.01
Storskrake 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

03.01
Gråtrut 145 p Monäs hamn, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

03.01
Havstrut 2 p Monäs hamn, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

03.01
Björktrast 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.01
Turkduva 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.01
Gråsiska 80 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.01
Gråtrut 11 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.01
Gråsiska ca 60 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

04-31.01
Lavskrika 1-2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.

05.01
Gråsiska 80 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää
05.01
Björktrast 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

05.01
Koltrast 1/ k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

05.01
Stjärtmes 8 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.

05.01
Bofink 1/ p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

06.01
Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.01
Svärta 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Håkan Johansson.

06.01
Rapphöna 10 p Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Håkan Johansson.

07.01
Rapphöna 9 p Rejpelt, Vörå. Linne Klemets, Inga-Britt Klemets.

07.01
Björktrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.01
Björktrast 1 p Boskas, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.01
Strömstare 1 p Boskas, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.01
Turkduva 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Peter Åbacka.

08.01
Gråsiska ca 10 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

08.01
Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

08.01
Gråsiska 25 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteepää.

08-09.01
Sparvuggla 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Väinö Kortesniemi.

09.01
Havsörn 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.01
Gråtrut 9 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.01
Gulsparv ca 800 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.01
Nötkråka 1 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

12-31.01
Nötkråka 1-3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets m.fl.

12.01
Björktrast 1 p Storvörsån, Vörå. Esko Muurimäki.

12-31.01
Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.01
Bofink 8 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.01
Orre 99 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

15.01
Tamduva 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.01
Havsörn 5 k Vinlax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.01
Gråtrut 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.01
Gråtrut ca 20 k kyrkbacken, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.01
Varfågel 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.01
Gulsparv ca 300 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

19.01
Havsörn 9 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

19.01
Sparvuggla 1 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

20.01
Havsörn 1 k Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

22.01
Turkduva 1 p Smedsbacken, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.

22.01
Råka 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.01
Koltrast 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.01
Havsörn 1 NE Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

23.01
Björktrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.01
Snösiska 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

27.01
Koltrast 1 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Elof Kula.

27.01
Rapphöna 8 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Elof Kula.

27.01
Gråspett 1 p Svedas, Oravais, Vörå. Kurt & Pirjo Henriksson.

27.01
Nötkråka 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.

27.01
Bergfink 1 p Miemoisby, Vörå. Ingvald Back.

27.01
Bergfink 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

27.01
Björktrast 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.01
Sidensvans 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.01
Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.01
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.01
Bofink 4 p Eljasus, Oravais, Vörå. Stig Svens.

27.01
Koltrast 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Stig Svens.

31.01
Gulsparv ca 300 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.01
Björktrast 1 p Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.01
Havsörn 11 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.Februari

01-28.02
Lavskrika 1-2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.

01-11.02
Nötkråka 1-3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets m.fl.

01.02
Snösiska 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Väinö Kortesniemi.

01.02
Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.02
Björktrast 1 p Tallmo, Vörå. Allan Stenmark.

02.02
Snösiska 1 p Marielund, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.02
Havsörn 7 p Maxmo bron, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.02
Sidensvans 9 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.02
Varfågel 1 p Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.

03.02
Rapphöna 10 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

04.02
Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

04.02
Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

05.02
Gråtrut 4 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.02
Björktrast 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Bore & Marianne Lax.

07.02
Stjärtmes 6 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

11.02
Rapphöna 7 p Bertby, Vörå. Kerstin Broo.

11.02
Rapphöna 8 p Kylkis, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

11.02
Björktrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.02
Rapphöna 7 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.02
Gråtrut 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.02
Sidensvans 30 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.02
Havsörn 1 k Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

20.02
Gulsparv 300 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

20.02
Orre 60 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

21.02
Koltrast 1 p Mäkipää, Vörå. Gunnel Mantere.

21.02
Havsörn 1 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki, Matti Torala.

24.02
Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.

24.02
Strömstare 2 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Markus & Riitta Sundell.

27.02
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.02
Sparvuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Else-Maj Lustig.

28.02
Sparvuggla 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.Mars

01-31.03
Lavskrika 1-2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.

03.03
Rapphöna 9 p Leplot, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

04-23.03
Bofink 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Greta Viklund.

04.03
Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.03
Rapphöna 10 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.03
Pärluggla 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.03
Steglits 5 p Tallmo, Myrbergsby, Vörå. Beatrice Skott.

06.03
Sidensvans 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.03
Sidensvans 15 k Keppo, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

07.03
Varfågel 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

07.03
Sidensvans 4 p Kyttlandet, Lomby, Vörå. Tomas Klemets, Hans-Erik Backlund.

07.03
Björktrast 1 k Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää, Pekka Mäkynen.

08.03
Råka 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Sami Luoma.

11.03
Råka 15 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

11.03
Pärluggla 1 Ä Centrum, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.

14.03
Rapphöna 7 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Mats Björklund.

16.03
Berguv 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

16.03
Berguv 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

16.03
Sparvuggla 1 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.03
Slaguggla 1 Ä Spösmolandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.03
Hökuggla 1 p Fagerlandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.03
Gulsparv 350 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.03
Bofink 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.03
Sidensvans 10 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

17.03
Ringduva 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17-18.03
Koltrast 1 p Mäkipää, Vörå. Alfred Storlund.

18.03
Hökuggla 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Matti Sykkö.

18.03
Gråtrut 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.03
Björktrast 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.03
Råka 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.03
Havsörn 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.03
Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.03
Snösparv 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Per-Erik Häggblom.

22.03
Hökuggla 1 p Tavoma, Vörå. Rainer Holmström.

23.03
Havsörn 1 k Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.03
Pärluggla 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23-27.03
Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

25.03
Gråspett /1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

25-27.03
Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

25.03
Gråtrut 14 k Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.03
Havsörn 4 k Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.03
Gråtrut 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.03
Gråtrut ca 10 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.03
Rapphöna 6 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

27.03
Koltrast 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

29.03
Ringduva 2 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

29-30.03
Bofink 1/ Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

29.03
Snösparv 7 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

29.03
Skogsduva 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

29.03
Kungsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.

30.03
Koltrast 1/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

30.03
Koltrast 1/ p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

30.03
Koltrast 1 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

30.03
Sånglärka 1 Ä Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

30.03
Svan sp. 1 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.03
Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.03
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

31.03
Skogsduva 2 p Larven, Vörå. Keijo Koski.

31.03
Bofink 1/ Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.April

01.04
Trana 1 m Gunilack, Munsala, Nykarleby. Birgitta & Björn Backman.

01.04
Havsörn 1 k Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02.04
Sångsvan 3 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.04
Havsörn 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.04
Steglits 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

03.04
Varfågel 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.

03.04
Vråk sp. 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.04
Fasan 1 Ä Holmen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

04.04
Sångsvan 2 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.04
Tofsvipa 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

04.04
Havstrut 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

05.04
Havsörn 7 p + k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.04
Sångsvan 2 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

05.04
Ringduva 5 m Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.04
Ringduva 8 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.04
Blå kärrhök 1/ k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Kjell

Liljeqvist, Karl-Gustav Häggblom.

06.04
Mindre hackspett 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

07.04
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Havsörn 2 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

07.04
Sångsvan 2 p Baggas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.04
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04
Ormvråk 1 NE Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04
Skogsduva 1 S Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.04
Sånglärka 19 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

09.04
Sånglärka 3 Ä Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Bofink 1 Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.04
Hämpling 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi.

10.04
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.04
Sånglärka 25 p + 70 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi.

10.04
Ormvråk 3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.04
Havsörn 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.04
Tofsvipa 7 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.04
Tofsvipa 2 p Kangan, Oravais, Vörå. Gunvor & Matts Finskas.

10.04
Havstrut 1 p Draka, Ytterjeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.04
Skrattmås 60 p Draka, Ytterjeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi.

10.04
Sävsparv 1 m Maxmobron, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

10.04
Havsörn 2 k Maxmobron, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

10.04
Grågås 3 m Oxkangar, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

10.04
Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

11.04
Varfågel Bodön, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

11.04
Havsörn 1 k Lålax, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.04
Tofsvipa 3 m Lålax, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.04
Tofsvipa 1 p Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.

11.04
Gräsand 1/1 p Lålax, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.04
Morkulla 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.

12.04
Stare 6 p Kaitsor, Vörå. Ari Lähteenpää, Anna-Lisa Hannus-Öling..

12.04
Stare 7 p Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04
Sånglärka 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04
Grågås 2 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Ann-Sofi Bäck.

13.04
Stare 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

13.04
Bofink 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.

13.04
Grågås 1 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

13.04
Havsörn 1 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

13.04
Trana 1 p Bertbyfjärden, Vörå. Carina Rönn.

14.04
Trana 4 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt Forslund,

Håkan Fröberg, Viola Granroth.

14.04
Storspov 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt Forslund,

Håkan Fröberg, Viola Granroth.

14.04
Havsörn 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt Forslund,

Håkan Fröberg, Viola Granroth.

14.04
Havsörn 1 k Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

14.04
Grågås 16 m Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.04
Havsörn 1 k Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.04
Fiskmås 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.04
Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.04
Trana 1 m Rönnvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.04
Trana 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04
Sidensvans 28 k Keppo, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

15.04
Gräsand 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04
Sävsparv 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04
Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04
Skrattmås ca 10 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04
Fiskmås ca 10 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04
Trana 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.04
Skrattmås ca 50 p centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.04
Skrattmås 5 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

16.04
Storspov 1 p Reningsverket, Oravais, Vörå. Sebastian Stenmark.

16.04
Grågås 13 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.04
Sädgås 8 p + 12 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.04
Sädesärla 1 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.04
Skogsduva 2 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.04
Tornfalk 1 p + 1 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.04
Havsörn 3 k Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.04
Pilgrimsfalk 1 k Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

17.04
Fiskmås 3 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.04
Fiskmås 2 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.04
Videsparv 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Björktrast 3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Sädesärla 3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Ängspiplärka 9 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Enkelbeckasin 6 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Ljungpipare 4 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Tornfalk 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Kanadagås 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Sädgås 23 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Spetsbergsgås 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi, Keijo Tamminen.

17.04
Stare 50 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Putte Andersson, Viola Granroth.

17.04
Blå kärrhök 1/ k Tuckorängarna, Vörå. Leif Öling.

17.04
Stare 11 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.04
Storspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04
Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04
Björktrast flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04
Ängspiplärka 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04
Varfågel 1 p Lillorvas, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.04
Silltrut 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.04
Kricka 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.04
Gräsand 2/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.04
Järnsparv 1 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

18.04
Skogssnäppa 1 Ä Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

18.04
Sädesärla 1 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

18.04
Rödhake 1 Ä Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

18.04
Sävsparv 1 p Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Tornfalk 2 m Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Fjällvråk 1 m Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Brun kärrhök 1/ m Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Storskarv 15 m Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Björktrast 55 m Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Sädesärla 3 m Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.04
Sädgås 84 m Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

19.04
Sädesärla 1 p Stubbrössl, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

19.04
Rödhake 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Salskrake 1/ k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.04
Storskrake 1/1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.04
Bläsand 3/3 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.04
Ljungpipare 1 k Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Knipa 2/2 p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Stenfalk 1/ p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Skogssnäppa 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Dubbeltrast 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Rödvingetrast 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Knipa 2/3 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

20.04
Taltrast 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.04
Kricka 1/1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.04
Gräsand ca 50 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.04
Havsörn 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.04
Stjärtand 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

21.04
Sädesärla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.04
Rödvingetrast 2 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Knipa 55 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Sädgås 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Brun kärrhök 1/1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Blå kärrhök /1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Fjällvråk 1 p + 1 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Tornfalk 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Stenfalk 1 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Havsörn 4 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Spetsbergsgås 2 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Rödhake 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

21.04
Skogssnäppa 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.04
Rödvingetrast 1 Ä Björklid, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

22.04
Smålom 1 k Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Taltrast 1 Ä Penesor, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Gransångare 1 Ä Penesor, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Varfågel 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Tornfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Rödbena 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Vitkindad gås 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Enkelbeckasin 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Storskarv 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Större strandpipare 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Bläsand 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Knölsvan 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Fiskgjuse 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Stenskvätta 2 p Kangan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.04
Enkelbeckasin 1 ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.04
Sävsparv 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.04
Spetsbergsgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.04
Skäggdopping 1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.04
Sidensvans ca 100 p Lålax, Vörå. Bengt Haga.

22.04
Ringtrast 1/ p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

23.04
Blå kärrhök /1 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

23.04
Dubbeltrast 2 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

23.04
Skogssnäppa 2 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

23.04
Skogssnäppa 1 k Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

23.04
Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

23.04
Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

23.04
Skäggdopping 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

23.04
Salskrake 3 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

23.04
Stenskvätta 1/ p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

23.04
Ljungpipare 1 p Tuckorängarna, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

23.04
Varfågel 1 p Ojasbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Stenknäck 2 p Kaitsor, Vörå. Doris Eriksson.

24.04
Ejder 12 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Sjöorre 107 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Svärta 10 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Salskrake 1/1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Småskrake 42 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Storskrake 36 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Storlom 1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Storskarv 32 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Rödbena 1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Tordmule 24 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Havsörn 4 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Stenskvätta 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

24.04
Rödbena 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04
Svartvit flugsnappare 1/ p Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.

24.04
Småskrake 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

24.04
Salskrake 5 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

24.04
Vigg 4 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

24.04
Bläsgås 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.

24.04
Vitkindad gås 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.

24.04
Havsörn 1 k Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

24.04
Fjällvråk 4 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

24.04
Ormvråk 3 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

24.04
Dubbeltrast 2 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

24.04
Rödhake 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

24.04
Brun kärrhök /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Gransångare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Bläsgås 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Silltrut 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04
Jorduggla 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.04
Sävsparv 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.04
Trädpiplärka 1 p Baggbergskogen, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Turkduva 2 p Knutsbacke, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Buskskvätta 1 p Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

25.04
Salskrake 1/ 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

25.04
Mindre strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

25.04
Skedand 1/1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

25.04
Svarthakedopping 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

25.04
Sjöorre 3 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

25.04
Göktyta 1 Ä Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

25.04
Stenskvätta 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

25.04
Trädpiplärka 1 Ä Sandgräven, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

25.04
Svartvit flugsnappare 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. John Svan.

26.04
Gärdsmyg 1 Ä Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

26.04
Taltrast 1 Ä Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

26.04
Turkduva 2 p Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

26.04
Sidensvans ca 30 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

26.04
Sidensvans 11 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

26.04
Smålom 2 k Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

26.04
Spetsbergsgås 1 m Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

26.04
Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

26.04
Snatterand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Stenskvätta 1/1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Svartvit flugsnappare 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.04
Morkulla 1 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.04
Spetsbergsgås 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.04
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.04
Skräntärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.04
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.04
Myrspov 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Paavo Sallinen.

27.04
Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Paavo Sallinen.

27.04
Bergfink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Lappsparv 22 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

27.04
Gransångare 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04
Stenskvätta 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04
Havsörn 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04
Svartvit flugsnappare 1/1 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.

28.04
Ljungpipare ca 10 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Keijo Koski.

28.04
Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Keijo Koski.

28.04
Trädpiplärka 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Svante & Helena Lindvall.

28.04
Brun glada 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Svante & Helena Lindvall.

29.04
Fiskgjuse 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Kurt Henriksson m.fl.

29.04
Havsörn 1 k Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

29.04
Järnsparv 1 Ä Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Skogsduva 2 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Grönbena 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.04
Fisk-/Silvertärna 1 p Öling, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

30.04
Brunand 1/ p Öling, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

30.04
Havsörn 1 k Dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

30.04
Rördrom 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

30.04
Brunand 1/ p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.04
Sothöna 2 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets.

30.04
Strandskata 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets.

30.04
Gluttsnäppa 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.Maj

01.05
Hornuggla 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

01.05
Gulärla 1 p Bonäs, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

01.05
Varfågel 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

02.05
Ladusvala 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Jürgen Lehmann.

02.05
Göktyta 2 p Fritidsområdet, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Hämpling 1/1 p Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Hussvala 2 k Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Svartsnäppa 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Rödstjärt 1/ p Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

03.05
Järnsparv 1 Ä Rönnskär, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.05
Grönbena 1 Ä Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

04.05
Svartvit flugsnappare 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

04.05
Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Allan

Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Allan

Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Allan

Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Brushane 7 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Backsvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Hussvala 4 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Allan

Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Storlom 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Gulärla 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Bengt

Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Svartsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Allan

Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

04.05
Hussvala 2 m Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Bengt

Haga, Sven Eklund, Håkan Ekman.

04.05
Ladusvala 16 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Bengt Haga, Sven Eklund, Håkan Ekman.

04.05
Svartsnäppa 3 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Bengt Haga, Sven Eklund, Håkan Ekman.

04.05
Gråhäger 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Bengt

Haga, Sven Eklund, Håkan Ekman.

04.05
Storskarv ca 300 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Bengt Haga, Sven Eklund, Håkan Ekman.

04.05
Salskrake 15 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Bengt

Haga, Sven Eklund, Håkan Ekman.

05.05
Brushane flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.05
Rödstjärt 1/ p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

05.05
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.05
Skräntärna 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05
Storskarv 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05
Skedand 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05
Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05
Dvärgmås 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05
Fisk/Silvertärna 12 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05
Ladusvala 2 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.05
Rödstjärt 1 p Smedsbacken, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.

06.05
Småspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05
Brudand 1 k Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

06.05
Lövsångare 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

06.05
Bergand 2/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

06.05
Silvertärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

06.05
Fisktärna 1-3 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

06.05
Buskskvätta 3 p Rökiö, Vörå. Ari Lähteenpää.

07.05
Lövsångare 1 p Tålamods, Vörå och 2 p Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Grönbena 1 ä Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Drillsnäppa 1 p Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

07.05
Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.05
Dvärgmås 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.05
Rördrom 1 Ä Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.05
Nötkråka 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

08.05
Ärtsångare 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

09.05
Stenknäck 1 p Särkimo, Maxmo, Vörå. Gunborg Blomqvist.

09.05
Gök 1 Ä Storfagerlandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.05
Lövsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.05
Mosnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.05
Större strandpipare 79 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.05
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.05
Småspov 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Ann-Sofi Bäck m.fl.

10.05
Småspov 5 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.

11.05
Lövsångare 1 Ä Djupsund, Maxmo, Vörå. Leif Öling.

11.05
Vit stork 6 p Tålamods, Vörå. Ralf Backman, Rainer Holmström, Tomas Klemets m.fl.

11.05
Gök 1 Ä Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Rainer Holmström, Ari Lähteenpää m.fl.

11.05
Jorduggla 1 k Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Rainer Holmström m.fl.

11.05
Fisktärna 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.05
Gök 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.05
Gråhakedopping 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Ann-Sofi Bäck m.fl.

11.05
Kustlabb 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Ann-Sofi Bäck m.fl.

11.05
Grå flugsnappare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Ann-Sofi Bäck m.fl.

12.05
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

12.05
Småtärna 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

12.05
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

12.05
Kärrsnäppa 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

12.05
Dvärgmås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

12.05
Roskarl 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

12.05
Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Stig Dahlström.

12.05
Ärtsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

12-13.05
Gravand 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

12.05
Roskarl 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

12.05
Göktyta 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.

12.05
Svarthätta 1/ Ä Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

13.05
Grå flugsnappare 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

13.05
Näktergal 1 Ä Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.

13.05
Svarthätta 1/ Ä pirrkärr, Vörå. Leif Öling.

13,05
Grå flugsnappare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

13.05
Gök 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

13.05
Gråhakedopping 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

13.05
Gulärla ca 20 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

13.05
Bergfink 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

14.05
Trädgårdssångare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.05
Sävsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Vitkindad gås 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Törnsångare 1 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

15.05
Dubbeltrast 1 p Kyrkträsk, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.

15.05
Mindre flugsnappare 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.

15.05
Törnskata 1 p Aittasenloukko, Vörå. Harri Hutri, Mikko Vihanto.

15.05
Skräntärna 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

15.05
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

16.05
Rosenfink 1 Ä centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.05
Rosenfink 1 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.

16.05
Ejder 2/2 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

16.05
Kustlabb 2 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

17.05
Törnsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.05
Tornseglare 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.

18.05
Tornseglare 3 k Tallmo, Vörå. Allan Stenmark.

19.05
Stenknäck 2 p Vinlax, Oravais, Vörå. Johan Antus.

20.05
Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

21.05
Årta 2/2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Roland Lillkåla. Tiina Sillanpää.

21.05
Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.05
Näktergal 1 Ä Råndas, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Spovsnäppa 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää,

Runar Pada, Orvokki Hakala.

21.05
Kornknarr 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.05
Turkduva 1 p Brännars, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.

24.05
Busksångare 1 Ä Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Kornknarr 1 Ä Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

24.05
Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.

24.05
Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Mikko Hurme, Leif Öling m.fl.

24.05
Svarthätta 1 P Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.05
Näktergal 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.05
Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.05
Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.05
Kustlabb 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.05
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.05
Brun kärrhök 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.05
Storskarv 400 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.05
Vitkindad gås 3 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.05
Ortolansparv 14 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jarmo Järvenlahti.

25.05
Jorduggla 1 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.05
Jorduggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jarmo Järvenlahti, Bengt Forslund, Allan

Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

25.05
Kornknarr 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Allan Stenmark, Håkan

Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

25.05
Rördrom 1Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus,

Hilding Back.

25.05
Havsörn 9 p Dansbanan, Maxmo, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus,

Hilding Back.

25.05
Havsörn 15 p Bodstranden, Vassor, Korsholm. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus,

Hilding Back.

25.05
Flodsångare 1 Ä Västerö broar, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Carina Rönn.

25.05
Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ingmar Nybäck.

25.05
Skräntärna 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus,

Hilding Back, Bengt Forslund, Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy Södergård, Ann-Sofi

Bäck, Carina Rönn.

25.05
Grönsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy

Södergård.

25.05
Gulärla 1 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy Södergård.

25.05
Busksångare 1 Ä Knutsbacken, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy Södergård.

25.05
Svartmes 1 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy Södergård.

25.05
Näktergal 1 Ä Byviken, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy

Södergård.

25.05
Lärkfalk 1k Ärnlotholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy

Södergård.

25.05
Bergfink 1 Ä Grusgrund, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy

Södergård.

25.05
Kustlabb 1 p Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy

Södergård.

25.05
Tordmule 15 p Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy

Södergård.

25.05
Busksångare 1 Ä Kyrkby, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy Södergård.

25-27.05
Mindre flugsnappare 1 p Höjsal, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus,

Hilding Back, Tomas Klemets.

26.05
Småspov 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.05
Dvärgmås 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26-27.05
Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ari Lähteenpää.

27.05
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.05
Kornknarr 2 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.05
Ortolansparv 2 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.05
Videsparv 1 p Långträsket, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.05
Jorduggla 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.05
Näktergal 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.05
Tretåig hackspett 1 p Långträsket, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.05
Vitkindad gås 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

29.05
Vitkindad gås 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.05
Hämpling 1/1 p Österängen, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

30.05
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.05
Busksångare 1 Ä Kylkis, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Tobisgrissla 50 p Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Tapio Osala, Pekka Peura, Timo Lumme.

31.05
Svarthätta 1 Ä Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Tapio Osala, Pekka Peura, Timo Lumme.

31.05
Gulärla 1 p Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Tapio Osala, Pekka Peura, Timo Lumme.

31.05
Roskarl 2/2 p Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Tapio Osala, Pekka Peura, Timo Lumme.

31.05
Skärpiplärka 1/1 p Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Tapio Osala, Pekka Peura, Timo Lumme.

31.05
Lundsångare 1 Ä Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Tapio Osala, Pekka Peura, Timo Lumme.

31.05
Vitkindad gås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

31.05
Busksångare 1 Ä Jöralmossvägen, Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Busksångare 1 Ä Kaparkullen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Näktergal 1 Ä Byn, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.Juni

01.06
Kustpipare 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.06
Rördrom 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

02.06
Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Keijo Koski.

03.06
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.06
Vitkindad gås 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.06
Bivråk 1 p Kackurlamp, Lotlax, Vörå. Ari Lähteenpää.

03.06
Småfläckig sumphöna 1 Ä Vindhällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Kornknarr 1 Ä Runtas, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Kornknarr 1 Ä Söderbacken, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Kornknarr 1 Ä Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Kornknarr 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Kornknarr 1 Ä Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Kornknarr 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Näktergal 1 Ä Söderbacken, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Näktergal 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Gräshoppssångare 1 Ä Karlssundsfjärden, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Flodsångare 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Kärrsångare 1 Ä Nyby, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Runtas, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Jofs, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Korsörssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Söderbacken, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Kockas, Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Backas, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Laggars, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Träskvägen, Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Busksångare 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Härmsångare 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06
Lundsångare 1 Ä Storsandviken, Västerö, Maxmo, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

03-04.06
Lundsångare 5/ ä + /1 p Söderskatan, Västerö, Maxmo, Vörå. Ari Rajasärkkä, Tomas Klemets.

03.06
Bändelkorsnäbb 1ä Västerö, Maxmo, Vörå. Ari Rajasärkkä.

04.06
Härmsångare 1 Ä Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

06.06
Rördrom 1 Ä Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.06
Fiskgjuse 1 k Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.06
Havsörn 6 k Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.06
Vitkindad gås 19 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.06
Grågås 140 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.06
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.06
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

06.06
Busksångare 1 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Busksångare 3 Ä Harald, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Busksångare 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Busksångare 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Busksångare 1 Ä Finskas, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Busksångare 4 Ä Backfolk-Högväg, Ytterjeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Näktergal 1 Ä Jungar, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Kornknarr 2 Ä Harald, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

07.06
Törnskata 1/1 p Brännmossen, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.06
Busksångare 1 Ä Holmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.06
Busksångare 1 Ä Riåker, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.06
Busksångare 1 Ä Ljungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.06
Kornknarr 1 Ä Storkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.06
Kornknarr 1 Ä Stormossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.06
Vitkindad gås 2 k Västerö, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.

10.06
Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.06
Årta 2/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.06
Lärkfalk 1 k Oxkangar, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Peter Forslund.

13.06
Kornknarr 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

13.06
Lärkfalk 1 p Lilloxkangar, Vörå. Bengt Forslund.

16.06
Brushane 53 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.06
Vitkindad gås 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.06
Hämpling 3 p Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

19.06
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.06
Fiskgjuse 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.06
Storskarv 400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

21-22.06
Lundsångare 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22-24.06
Busksångare 1 Ä Majorna, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Markus Sundell, Jan Björkman,

Ari Lähteenpää.

22.06
Kornknarr 1 Ä Majorna, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Markus Sundell, Jan Björkman.

23.06
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.06
Kornknarr 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

24.06
Kornknarr 1 Ä Öland, Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.06
Kornknarr 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.06
Vitkindad gås 2 ad. + 2 juv. Fjärdsgrundet, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

26.06
Gräshoppssångare 1 Ä Lilla Sandören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

26.06
Busksångare 1 Ä Runtas, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

26.06
Busksångare 1 Ä Jofs, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

26.06
Kornknarr 1 Ä Korpasbacken, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

26.06
Busksångare 1 Ä Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Pekka Matalamäki.

27.06
Busksångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.06
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.06
Myrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.06
Kärrsnäppa 105 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.06
Hämpling 2 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

28.06
Vitkindad gås 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Markus Sundell, Leif Öling,

Ari Lähteenpää.

28.06
Lärkfalk 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.06
Skräntärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.06
Storskarv ca 500 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Markus Sundell.

29.06
Storskarv 620 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.

29.06
Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.Juli

03-11.07
Småfläckig sumphöna 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Mikko Hurme, Ari Lähteenpää,

Bengt Forslund m.fl.

03.07
Kornknarr 1 Ä Laggen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

04-05.07
Skräntärna 1-2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Tomas Klemets,

Allan Stenmark, Helge Södergård, Magnus Södergård, Veli Karhu.

05.07
Myrspov 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Allan Stenmark,

Helge Södergård, Magnus Södergård, Veli Karhu.

05.07
Nötkråka 1 k Centrum, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Allan Stenmark m.fl.

05.07
Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Allan Stenmark m.fl.

05.07
Bivråk 1 p Bodön, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Timo Salin.

06.07
Hämpling 1/ p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.07
Törnskata /1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.07
Skärpiplärka 2 p Ivankalla, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.

07.07
Tordmule ca 30 p Ivankalla, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.

07.07
Tordmule ca 536 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.

07.07
Tobisgrissla ca 50 p Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.

07.07
Tordmule ca 530 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.

08.07
Större korsnäbb 5 p Mejmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.07
Törnskata 1 p Emsal, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

09.07
Gulärla 1 p Teinimossen, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Dubbeltrast 2 p Teinimossen, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

11.07
Skräntärna 1 p + 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.07
Havsörn 1 k Tallus, Lillorvas, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12-17.07
Kornknarr 1 Ä Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

13.07
Skräntärna 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.07
Kustlabb 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.07
Småspov 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.07
Nötkråka 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.07
Kaja 850 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.07
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.07
Stenfalk 1 k Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.07
Sidensvans 1ä Teinimossen, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

15.07
Gulärla 1 p Teinimossen, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

15-31.07
Nötkråka 1-5 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.07
Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.07
Spovsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.07
Kärrsnäppa 12 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.07
Ormvråk 1 k Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Varfågel 1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Törnskata 1/2 + 6 juv. p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.07
Tretåig hackspett 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

20.07
Rosenfink 1 p Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.07
Småfläckig sumphöna 1 p Komossaträsk, Oravais, Vörå. Anna Häggblom.

22.07
Nötkråka 1 p Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.07
Hämpling 5 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23-24.07
Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.07
Nötkråka 1 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Sami Tuomela.

25.07
Grågås 250 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.07
Havsörn 1 k Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.07
Fiskgjuse 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.07
Sommargylling 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Gunnar Dahlqvist.

26.07
Nötkråka 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Törnskata 1 p Stormossen, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Törnskata 1 p Brännmossen, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Svartsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.07
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

27.07
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

27.07
Grågås 295 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

27.07
Gråhäger 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.07
Lärkfalk 1 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

28.07
Nötkråka 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.07
Nötkråka 1 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.07
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.07
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.07
Fiskgjuse 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.07
Kärrsnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.07
Gulärla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.07
Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.07
Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

31.07
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

31.07
Lärkfalk 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.Augusti

01.08
Havsörn 2 k Dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

01.08
Bivråk 2 p Dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

01-02.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Leif Öling.

01.08
Fiskgjuse 1 k Hällnäs, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Tomas Klemets.

01.08
Bivråk 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Tomas Klemets.

01.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.08
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.08
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Ari Lähteenpää.

03.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Ari Lähteenpää.

03.08
Silltrut 61 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Ari Lähteenpää.

03.08
Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Ari Lähteenpää.

03.08
Skräntärna 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Ari Lähteenpää.

03.08
Silltrut 46 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Ari Lähteenpää.

03.08
Gråhäger 3 p Kalvholmen, Oravais, Vörå. Ralf Karlström.

04.08
Rödspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Hannu Tuomisto.

04.08
Havsörn 1 k Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

05.08
Större hackspett 1623 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.08
Grågås 380 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.08
Gråhäger 7 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.08
Gråhäger 4 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

05.08
Törnskata 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.08
Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.08
Fiskgjuse 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.08
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.08
Storlom 3 p Kalotfjärden, Maxmo, Vörå. Peter Forslund.

06.08
Gråhäger 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil & Carita Blomqvist.

06.08
Större hackspett 1027 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Större hackspett 485 m Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

07.08
Vitkindad gås 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.08
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.08
Gråhäger 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

08.08
Kustpipare 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

08.08
Nötkråka 12 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.08
Större hackspett 8090 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.08
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.08
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.08
Gråhäger 2 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil & Carita Blomqvist.

10.08
Lundsångare 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil & Carita Blomqvist.

10.08
Skräntärna 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.08
Fiskgjuse 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.08
Brushane 110 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.08
Kornknarr 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.08
Grågås 485 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

10.08
Vitkindad gås 52 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

11.08
Lärkfalk 1 k Centrum, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

11.08
Större hackspett 696 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.08
Gråtrut ca 2500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

11.08
Skrattmås ca 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

11.08
Vattenrall 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

11.08
Gulärla 8 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

11.08
Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

11.08
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

11.08
Grågås 610 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Leif Öling.

12.08
Lärkfalk 1 k Centrum, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.08
Fiskgjuse 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

12.08
Vitkindad gås 87 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.08
Gulärla 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

12.08
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

12.08
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

12.08
Gråhäger 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.08
Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

13.08
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.08
Trana 26 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13-14.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13-21.08
Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ingmar Edfelt, Orvokki Hakala,

Runar Pada, Patric Vesterlund.

14.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.08
Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.08
Vitkindad gås 143 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.08
Grågås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.08
Kustlabb 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.08
Storskarv 420 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.08
Tornseglare 1 p Kyromossavägen., Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.08
Kustlabb 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.08
Gråhakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Havstrut 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Skräntärna 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Havsörn 4 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Brun kärrhök 2 ad. + 3 juv. Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

16.08
Stenfalk /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

17.08
Grågås 2 ad. + 3 juv. Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.08
Vitkindad gås 2 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.08
Bergfink 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

17-18.08
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Patric Vesterlund, Orvokki Hakala,

Runar Pada.

17.08
Nötkråka 1 p Läkarvägen, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

18.08
Fiskgjuse 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.08
Stenfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.08
Vitkindad gås ca 200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

19.08
Stenfalk 1 p Rutbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.08
Nötkråka 2 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20.08
Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20.08
Gulärla 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20.08
Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20.08
Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20.08
Brushane 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20.08
Vitkindad gås 218 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt

Forslund.

20.08
Grågås 980 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20-21.08
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

20-21.08
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Bengt Forslund.

21.08
Lärkfalk 1 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.08
Större hackspett 271 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.08
Gök 1 p Kausalkullen, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp.

23.08
Stenfalk 1 p Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

23.08
Vitkindad gås 216 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.08
Grågås 760 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.08
Grågås 836 k Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

25.08
Stare 280 k Munsol, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

26.08
Vitkindad gås 233 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Grågås 789 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Brushane 41 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Skrattmås 1200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Gråtrut 2500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

26.08
Trana 163 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.

28.08
Gulärla 3 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.08
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.08
Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.08
Gråhäger 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.08
Brun kärrhök 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.08
Sparvhök 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

39.08
Ormvråk 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.08
Fiskgjuse 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.08
Havsörn 3 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.08
Havsörn 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.08
Rödstrupig piplärka 2 p Jobbören-Nybyängarna, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

30.08
Nötkråka 1 S Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.08
Törnskata 3 p Voitbykärr, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

31.08
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

31.08
Råka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

31.08
Vitkindad gås 245 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.September

01.09
Småsnäppa 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.09
Rödstrupig piplärka 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.09
Stare ca 1000 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.09
Lärkfalk 1 k Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

03.09
Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.09
Tornseglare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.09
Buskskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.09
Stenskvätta 3 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.09
Vitkindad gås 494 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

03.09
Kärrsnäppa 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

03.09
Småsnäppa 7 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

03.09
Kustsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

03.09
Större strandpipare 55 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

03.09
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

03.09
Gråhäger 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

04.09
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Allan Stenmark, Pentti Murtonen.

04.09
Bivråk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

04.09
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

04.09
Bändelkorsnäbb 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Keijo

Tamminen.

04.09
Järnsparv 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi, Keijo

Tamminen.

05.09
Turkduva 2 p Vöråborg, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.09
Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.09
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Arto Lehtineva.

07.09
Rödstrupig piplärka 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.09
Roskarl 1 juv. p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07-08.09
Kärrsnäppa 2-8 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

07-08.09
Småsnäppa 1-2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

07-08.09
Spovsnäppa 1-3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

07-08.09
Kustpipare 1 juv. p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

08.09
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.09
Hökuggla 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.09
Ängspiplärka 15 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.09
Stenskvätta1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

08.09
Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

08.09
Vitkindad gås 326 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

09.09
Tofsvipa 50 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.09
Ljungpipare flera p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.09
Brushane ca 15 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.09
Sävsångare 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.09
Gräsand 200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.09
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.09
Råka 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

10.09
Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.09
Mindre korsnäbb 68 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Gråsiska 90 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Grönsiska 330 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Gransångare 40 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Taigasångare 2 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Järnsparv 32 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Rödstrupig piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Ängspiplärka 162 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Större piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Ladusvala 80 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Mindre hackspett 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Gråtrut 1200 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Fiskmås 1300 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

11.09
Skrattmås 4200 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

12.09
Gråtrut 6000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.09
Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

13.09
Gråhäger 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Havsörn 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Pilgrimsfalk 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Taigasångare 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Bergfink 650 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

13.09
Lappsparv 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

14.09
Lärkfalk 1 k Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.09
Hökuggla 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Tuomo Jaakkonen.

14.09
Kustpipare 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Mats Björklund.

14.09
Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Mats Björklund.

14.09
Småsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Mats Björklund.

14.09
Pilgrimsfalk 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Henning Fröberg.

14.09
Pilgrimsfalk 1 juv. k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Jouko Lundén.

15.09
Pilgrimsfalk 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Thomas Hultén, Håkan Johansson.

15.09
Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

15.09
Ladusval 17 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.09
Stenskvätta 3 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.09
Sånglärka ca 20 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.09
Blå kärrhök 1 k Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.09
Kanadagås 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.09
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.09
Gräsand 380 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Björktrast 1064 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Ringduva 140 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Fjällvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Nötkråka 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.09
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

17.09
Stare 220 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen.

17.09
Bändelkorsnäbb 7 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen.

17.09
Björktrast 600 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen.

17.09
Gulärla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen, Tomas Klemets.

17.09
Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen, Tomas Klemets.

17.09
Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen, Tomas Klemets.

17.09
Kustpipare 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen, Tomas Klemets.

17.09
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Halonen, Tomas Klemets.

17.09
Pilgrimsfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.09
Trana 405 p Brorsbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

18.09
Dubbeltrast 2 p Öland, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.09
Fjällvråk 1 k Öland, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.09
Pilgrimsfalk 1 m Öland, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.09
Blå kärrhök 1 k Öland, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.09
Havsörn 1 k Öland, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.09
Nötkråka 2 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

19.09
Nötkråka 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck m.fl.

19.09
Trana 205 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.09
Gråhäger 1 p Lillören, Monäs, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

20.09
Pilgrimsfalk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

20.09
Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

20.09
Skrattmås 3800 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

20.09
Fiskmås 600 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

20.09
Gråtrut 1100 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

21.09
Havsörn 2 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Pilgrimsfalk 2 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Stenfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Skogsduva 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Mindre hackspett 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Tretåig hackspett 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Björktrast 335 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Rödvingetrast 109 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Nötskrika 169 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Grönsiska 189 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Gråsiska 112 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Bofink/Bergfink 2850 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström,

Håkan Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Domherre 158 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan

Fröberg, Orvokki Hakala, Aarne Lahti.

21.09
Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.09
Småsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.09
Kärrsnäppa 36 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.09
Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.09
Skrattmås 2500 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.09
Sävsångare 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.09
Grågås 73 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.09
Vitkindad gås 63 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

22.09
Bivråk 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.09
Nötskrika 321 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.09
Grönsiska 109 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.09
Stare 246 p Pelat, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.09
Dubbeltrast 2 m Öland, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.09
Nötskrika 45 m Öland, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.09
Taigasångare 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Ingmar Nybäck, Olavi Heinonen.

23.09
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

23.09
Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

23.09
Myrspov 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

23.09
Ringduva 101 m Finskosberget, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

23.09
Nötskrika 50 m Finskosberget, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

23.09
Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Varfågel 1 p Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Vitkindad gås 64 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.09
Sångsvan 87 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.09
Nötskrika 3176 m Högberget, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

24.09
Nötkråka 1 m Högberget, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

24.09
Trana 219 m Högberget, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

24.09
Havsörn 6 k Högberget, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

24.09
Nötkråka 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

25.09
Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

26.09
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.09
Nötskrika 283 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.09
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

29.09
Sädesärla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

29.09
Brushane 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

29.09
Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

29.09
Sjöorre 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

29.09
Hökuggla 1 p Kalapää, Vörå. Mikko Hurme.

29.09
Sångsvan 183 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Fjällvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Stare 50 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.09
Nötskrika 650 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.09
Havsörn 1 k Fritidsområdet, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Stenfalk 1 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Vitkindad gås 32 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Sjöorre /2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.09
Tornfalk 1 p Langkujan, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.Oktober

01.10
Salskrake 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.10
Hämpling 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund.

01.10
Skäggdopping 21 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.10
Domherre 51 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.10
Dubbeltrast 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.10
Nötskrika 1017 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.10
Sånglärka 6 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.10
Råka 340 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.10
Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.10
Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.10
Brushane 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.10
Havsörn 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.10
Hökuggla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10
Sånglärka 4 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.10
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.10
Ladusvala 16 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.10
Vitkindad gås 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.10
Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.10
Nötskrika 477 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Pilgrimsfalk 1 k Lotlax, Vörå. Rolf Sandvik.

04.10
Trana 6 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.10
Tofsvipa ca 30 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.10
Stjärtmes 25 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.10
Havsörn 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.10
Havsörn 1 k Svedars, Röukas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

04.10
Turkduva 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.10
Nötskrika 322 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Stare 130 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Sidensvans 34 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Sånglärka 13 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Sävsparv 15 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Dvärgbeckasin 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.10
Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

04.10
Stare ca 500 k Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Valter Lax.

05.10
Salskrake 7 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Bläsand 65 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.10
Stjärtmes 8 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.

06.10
Nötskrika 141 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.10
Ringduva 261 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.10
Vitkindad gås 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.10
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06-07.10
Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets m.fl.

06.10
Sångsvan 71 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.10
Stjärtmes 7 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.10
Björktrast 304 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.10
Gräsand 200 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.10
Varfågel 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.10
Hökuggla 1 p Karvsor, Vörå. Janne Aalto.

10.10
Salskrake 5 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.10
Storskrake 64 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.10
Vitkindad gås 31 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.10
Bergand 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.10
Sjöorre 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.10
Steglits 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.10
Nötkråka 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

10.10
Pilgrimsfalk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

11.10
Stjärtmes 57 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Annemo Back.

11.10
Kaja 600 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Annemo Back.

11.10
Nötskrika 186 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets, Annemo Back.

12.10
Fasan 13 p Hannasbacken, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

12.10
Sidensvans 36 k Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

12.10
Kanadagås 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.10
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Guy, Herman & Axel Enqvist.

13.10
Salskrake 1 p Loilaxviken, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

13.10
Bergand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.10
Salskrake 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.10
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.10
Havsörn 1 k Lillorvas, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.10
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

14.10
Ringduva 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.10
Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.10
Stare 11 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.10
Hökuggla 1 p Vidbergshällorna, Maxmo, Vörå. Janne Aalto.

16-17.10
Alfågel 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

17.10
Gråtrut ca 1500 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.10
Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

17.10
Salskrake 1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.10
Havsörn 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.10
Stjärtand 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.10
Skedand 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.10
Skrattmås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.10
Fiskmås 300 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18-22.10
Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

19.10
Sånglärka 4 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.10
Stjärtmes 15-20 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

19.10
Gråspett 1 p Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

19.10
Dalripa 1 Ä Stenmossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

19.10
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.10
Sidensvans 30 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.10
Havsörn 2 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.10
Mindre hackspett 1 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.10
Svarthätta 1 p Monå, Munsala, Nykarleby. Gunvor Dahlin.

20.10
Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.10
Sparvuggla 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

20.10
Storskrake ca 350 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.10
Havsörn 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.10
Hökuggla 1 p Auras, Bertby, Vörå. Vesa Heikkilä, Veli-Pekka Honkanen, Teemu Saarenpää,

Pauli-Pekka Österberg.

20.10
Hökuggla 1 p Fågelmossträsket, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.10
Mindre hackspett 1 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt

Forslund, Håkan Fröberg, Patric Vesterlund, Svante Lindvall.

20.10
Havsörn 1 p Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund,
Håkan Fröberg, Patric Vesterlund, Svante Lindvall.

20.10
Havsörn 1 k Udden, Vexala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan
Fröberg, Patric Vesterlund, Svante Lindvall.

20.10
Sjöorre 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan
Fröberg, Patric Vesterlund, Svante Lindvall.

20.10
Alfågel 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Håkan
Fröberg, Patric Vesterlund, Svante Lindvall.

21.10
Svärta 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

21.10
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.10
Bergand 4 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Salskrake 5 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Alfågel 1 p Röukas träsk, Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Steglits 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Snösparv 11 m Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Havsörn 3 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Sjöorre 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.10
Salskrake 28 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

22-25.10
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

22-25.10
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

23.10
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.10
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.10
Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.10
Gråspett 1 p Brunnilandet, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.10
Gråspett 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.10
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.10
Sångsvan 106 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.10
Sångsvan 210 p Harjux, Munsala, Nykarleby. Per-Eric Andersson.

27.10
Sångsvan ca 200 p Lappsund, Kvevlax, Korsholm. Kurt Näsman.November

01.11
Blå kärrhök 1/ k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.11
Hökuggla 1 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

05.11
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.11
Turkduva 2 p Kyrkbyn, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.11
Blå kärrhök 1 k Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.11
Kungsörn 1 k Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.

07.11
Fiskmås 130 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.11
Sångsvan 180 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.11
Björktrast 90 k Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.11
Rödvingetrast 1 k Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.11
Havsörn 1 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.11
Salskrake 1/4 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

08.11
Alfågel 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08-12.11
Hökuggla 1 p Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm, Matti Sykkö, Juha Pikkarainen, Rolf

Sandvik m.fl.

10.11
Trana 1 p Nåkarn, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

10.11
Sångsvan 428 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

10.11
Stare 12 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

11.11
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

12.11
Havsörn 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.11
Alfågel 3 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.11
Alfågel 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

12.11
Sjöorre 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.11
Turkduva 4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.11
Varfågel 1 p Larven, Vörå. Rolf Sandvik.

14.11
Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.

15.11
Bergand 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Alfågel 20 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Alfågel 3 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Sjöorre 9 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

15.11
Stjärtmes 12 k Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.11
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tommy Södergård.

16.11
Sångsvan ca 150 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

17.11
Hökuggla 1 p Kengo, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

17.11
Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Havsörn 1 k Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Havsörn 1 k Taknet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Rapphöna 12 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Småskrake 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Svärta 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Knölsvan 30 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Sångsvan 23 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

17.11
Stare 8 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

18.11
Varfågel 1 p Mäskmossen, Vörå. Tomas Klemets.

20.11
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.11
Knölsvan 16 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.11
Sångsvan 81 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.11
Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää.

20.11
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää.

21.11
Knipa 2 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.11
Vigg 5 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.11
Alfågel 2 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.11
Sjöorre 1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.11
Gråtrut 2600 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.11
Korp 22 S Dammen, Kimo Bruk, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.11
Havsörn 1 p Kalapää, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

21.11
Varfågel 1 p Gammelrödslan, Larven, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala.

22.11
Bergfink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

22.11
Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

22.11
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

22.11
Bofink 4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.11
Turkduva 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.11
Pilfink 25 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

23.11
Rapphöna 8 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.11
Björktrast 1 k Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.11
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.11
Orre 76 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.11
Havsörn 2 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.11
Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.11
Sjöorre 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.11
Bergand 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.11
Sångsvan 53 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.11
Knölsvan 47 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.11
Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

24.11
Alfågel 4 k Gråsjälsörarna, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

24.11
Svärta 1 k Skuggskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

25.11
Gråsiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.11
Fasan 2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11
Rapphöna 11 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.11
Bofink 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.11
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.11
Fasan 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.11
Havsörn 1 k Larven, Vörå. Rolf Sandvik.

29.11
Varfågel 1p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante Lindvall.

29.11
Orre 29 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante Lindvall.December

Dec.

Gråspett 1 p dagligen. Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.

05.12
Gråtrut 16 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.12
Rapphöna 11 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Storskrake 1/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Knipa 4 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Sjöorre /1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Alfågel 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Vigg /1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Knölsvan 10 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12
Knölsvan 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06-09.12
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

06-09.12
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

07.12
Sångsvan 4 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.12
Sångsvan 9 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm, Ari Lähteenpää.

07.12
Sparvuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

08.12
Snösiska 1 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Gråsiska 15 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Havsörn 2 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Storskrake 29 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Knipa 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Alfågel 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Sångsvan 3 m Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Knölsvan 8 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Knölsvan 29 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.12
Gråtrut 20 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.12
Pilfink 50 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.12
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

09.12
Rapphöna 32 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

09.12
Gulsparv 60 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.12
Gråsparv 9 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.12
Gråsiska 2 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.12
Pilfink ca 70 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.12
Gråtrut ca 100 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.12
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.12
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

13.12
Snösparv 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

13.12
Gråtrut ca 100 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.12
Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.12
Sångsvan 4 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.12
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

14-19.12
Bofink 1-3/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.12
Havsörn 1 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12
Havstrut 1 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12
Storskrake 11 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12
Småskrake 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12
Alfågel 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12
Sångsvan 16 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12
Knölsvan 29 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12
Svartmes 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.12
Havsörn 1 k Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

19.12
Hökuggla 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

19.12
Gråtrut ca 20 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.12
Gråtrut ca 40 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.12
Fasan 5 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.12
Gråsiska 4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.12
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.12
Gräsand /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.12
Knölsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.12
Sångsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.12
Gråtrut ca 100 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.12
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Svartmes 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.12
Turkduva 3 p Laggen, Oravais, Vörå. Cecilia Kopic.

27.12
Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Allan & Eva Stenmark.

29.12
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

29.12
Sångsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ingmar Edfelt.

29.12
Knölsvan 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ingmar Edfelt.

29.12
Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

29.12
Sångsvan 12 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

29.12
Gråtrut ca 120 k Ytterjeppo, Nykarleby. Jorma Pessa, Eija Nikkilä-Pessa.

29.12
Fiskmås 8 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.12
Sångsvan 2 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

31.12
Gråtrut 20 k Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.