Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2012


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 33 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.

Januari
Jan. Koltrast 1/ p Centrum, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.
01.01 Tallbit 1 k Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Rapphöna 13 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Gråtrut 6 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Knölsvan 4 m Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Storskrake 9 p + 4 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Knipa /2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Gräsand /1 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Fiskmås 1 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Gråsiska 1 ä Rönnskär, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Havstrut 2 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Sångsvan 10 p Rönnskär, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Havsörn 1 k Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
01.01 Stare 8 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
01.01-29.02 Hökuggla 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
01.01 Storskarv 14 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.01 Alfågel 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.01 Stare 2 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
01.01 Koltrast /1 p Kaitsor, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
02.01 Gräsand /3 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
02.01 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.
02.01 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
02.01 Gulsparv 500 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
02.01 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
02.01-02.02 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.
03.01 Stare 5 k Monässundet, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Fiskmås 1 p Rajviken, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Havsörn 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Storskrake 12 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Knipa 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Svärta 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Gräsand 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Sångsvan 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Knölsvan 6 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
03.01 Rapphöna 13 p Bergby, Vörå. Börje Smeds.
03.01 Rapphöna 10 p Lågpelt, Vörå. Keijo Koski.
04.01 Rapphöna 6 p Rökiö, Vörå. Brita Hägglöf.
05.01 Bofink 1 p Lassila hängbro, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
05.01 Rapphöna 13 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
05.01 Tretåig hackspett 1/ p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
06.01 Varfågel 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
07.01 Sparvuggla 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
07.01 Sparvuggla 1 p Röukas, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Sparvuggla 1 p Kivilom, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Sparvuggla 1 p Kivine, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Varfågel 1 p Kaine, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Varfågel 1 p Kalommossen, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Bergfink /1 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Grönfink 350 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Sångsvan 7 p Oravais hamn, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Mikko Hurme.
07.01 Svartmes 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
08.01 Sångsvan 11 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
08-09.01 Lavskrika 1-2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
09.01 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
09.01 Sparvuggla 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
09.01 Rapphöna 4 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
09.01 Rapphöna 9 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
09.01 Koltrast 1/ p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.01 Tamduva 40 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.01 Rapphöna 9 p Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
11.01 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
14.01 Storskrake /1 p Stråkaviken, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Fiskmås 2 k Stråkaviken, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Gråtrut 3 k Stråkaviken, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Havsörn 3 p, k Ragholmssund, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Gråsiska 100 k Majlot, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Havsörn 1 k Penesor, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Havsörn 8 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.01 Gräsand 7 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
15-28.01 Koltrast 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
16.01 Rapphöna 9 p Ojasbacken, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.
16.01 Rapphöna 9 p Roukus, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
17.01 Knölsvan 12 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
17.01 Sångsvan 11 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
17.01 Gräsand 9 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
20.01 Varfågel 1 p Kaitsor, Vörå. Ingmar Edfelt.
20.01 Knipa 3 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
20.01 Storskrake 11 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
20.01 Havsörn 1 k Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
20.01 Sparvuggla 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
20.01 Stjärtmes 5 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
21.01 Rapphöna 10 p Baggas, Oravais, Vörå. Bengt & Carita Agnisbäck.
21.01 Steglits 1 p Miemoisby, Vörå. Ingvald Back.
22.01 Strömstare 1 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.
22.01 Gråtrut 25 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.
22.01 Sparvuggla 1 p Norrmossen, Jeppo, Nykarleby. Antti Vierimaa.
22.01 Varfågel 1 p Norrmossen, Jeppo, Nykarleby. Antti Vierimaa.
23.01 Rapphöna 9 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
23.01 Rapphöna 5 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
24.01 Havsörn 1 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
24.01 Rapphöna 12 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
24-25.01 Gråspett /1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Gunnel Friberg.
26.01 Pärluggla 1 Ä Bodön, Maxmo, Vörå. Lisa Nabb.
27.01 Koltrast 1/ p Kovik, Vörå. Eva Nyby, Bore Lax.
27-30.01 Gråspett /1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo & Tuula Koski.
28.01 Koltrast 1 p Miemoisby, Vörå. Ralf Westerback.
28.01 Nötkråka 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Inga-Britt Klemets.
28.01 Stare 23 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
28.01 Sparvuggla 1 p Bodön, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
28.01 Havsörn 2 k Maxmobron, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
28.01 Sparvuggla 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
28.01 Varfågel 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
28.01 Rapphöna 9 p Harjux, Munsala, Nykarleby. Per-Eric Anderson.
28.01 Tamduva 6 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
29.01 Rapphöna 2 p Monå by, Munsala, Nykarleby. Jan Hägg, Anne Paadar, Leo Saarijärvi.
29.01 Havsörn 2 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Jan Hägg, Anne Paadar, Leo Saarijärvi.
29.01 Gråtrut 6 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Jan Hägg, Anne Paadar, Leo Saarijärvi.
29.01 Havstrut 6 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Jan Hägg, Anne Paadar, Leo Saarijärvi.
29.01 Grönfink 110 p Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
29.01 Pilfink 67 p Kausalkullen, Vörå. Lis-Mari Helsing.
29.01 Havsörn 10 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
29.01 Berguv 1 p Lotlax, Vörå. Christer & Sol-Britt Ohls.
29.01 Mindre hackspett 1 p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Maria Söderberg.
29.01 Havsörn 1 k Staversby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.01 Sparvuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.01 Pilfink 60 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.01 Gulsparv 225 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.
29.01 Pilfink 45 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.
29.01 Koltrast 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.
29.01 Rapphöna 9 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.
30.01 Sångsvan 8 p Voitby forsen, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
30.01 Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
30.01 Tamduva 65 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
30.01 Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
30.01 Tretåig hackspett /1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
30.01 Gräsand 1/ p Baggas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
31.01 Sångsvan 8 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
31.01 Rödhake 1 p Bäckisängen, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Sven-Erik Örn.
31.01-01.02 Gråspett 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Mikael Forsman.
Februari
01.02 Havsörn 1 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Kalle Sigfrids.
01.02 Rapphöna 8 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Kalle Sigfrids.
02.02 Sångsvan 1 p Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
03.02 Sparvuggla 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
04.02 Havsörn 1 k Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
04.02 Rapphöna 6 p Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.
04.02 Sångsvan 1 p Keskis, Oravais, Vörå. Veikko Kaustinen, Kurt Henriksson. Tagits omhand för
Vård.
05.02 Rapphöna 6 p Seiplax, Oravais. Sten Blomqvist.
05.02 Gråtrut 5 k Tottesund, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki.
05.02 Havstrut 1 k Tottesund, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki.
05.02 Havsörn 1 k Tottesund, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki.
07.02 Gräsand 6 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
07.02 Fasan 11 p Kroksbacken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
07.02 Havsörn 1 k Öskatan, Maxmo, Vörå. Putte Andersson, Viola Granroth, Janos Konyhas.
08.02 Pärluggla 1 Ä Djupsund, Maxmo, Vörå. Anne Paadar.
10.02 Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
10.02 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
12.02 Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.
12.02 Pärluggla 1 Ä Västerö, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki, M. Torala.
17.02 Fiskmås 1 k Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
17.02 Pärluggla 1 Ä Bullerholmen, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
18.02 Havsörn 10 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.
20.02 Strömstare 1 p Båskas, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.
20.02 Pärluggla 1 Ä Västerö, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki, M. Torala.
20.02 Pärluggla 1 Ä kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.
20.02 Gräsand 5 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
21.02 Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
22.02 Havsörn 20 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
23.02 Pärluggla 1 p Blekmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
23-25.02 Rapphöna 12 p Aknus, Vörå. Carina & Roy Nyqvist.
26.02 Strömstare 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monika Ståhlberg.
29.02 Hökuggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg.
29.02 Slaguggla 1 Ä Kaitsarmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
Mars
02.03 Dalripa 2 p Rösbacken, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
02.03 Havsörn 1 k Stora Häraholmen, Oxkangar, Oravais, Vörå. Peter Forslund, Klas Forslund.
03.03 Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Marianne Bergman.
05.03 Sångsvan 2 m Havändan, Rejpelt, Vörå. Sören Alm.
05.03 Sångsvan 5 m Nörrskogen, Lålax, Vörå. Bengt Haga.
05.03 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
05.03 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
06.03 Råka 1 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
06.03 Tretåig hackspett 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
06.03 Steglits 1 p Aknus, Vörå. Roy Nyqvist.
07.03 Havstrut 1 p Öskatudden, Penesor, Maxmo, Vörå. Marko Knuuttila.
07.03 Gråtrut 2 p Öskatudden, Penesor, Maxmo, Vörå. Marko Knuuttila.
08.03 Stenfalk 1/ p Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
09.03 Ringduva 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
10.03 Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
10.03 Dalripa 1 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
10.03 Råka 1 p Bönehuset, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
10.03 Stare 2 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
10.03 Sidensvans 7 p Solliden, Lågpelt, Vörå. Ulrika Rasmus.
11.03 Varfågel 1 p Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Anne Paadar.
11.03 Sångsvan 2 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
12.03 Gråsiska 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
12.03 Gräsand 5 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
12.03 Sångsvan 15 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
12.03 Gråtrut 13 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Kalle Sigfrids.
13.03 Gråtrut 5 k Västerö broar, 6 p Brudsund, 13 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
13.03 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
14.03 Koltrast 1 p Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
16.03 Sånglärka 2 S Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson, Viola Granroth
16.03 Tofsvipa 2 S Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson, Viola Granroth.
16.03 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson, Viola Granroth.
16-17.03 Gråspett 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.
17.03 Tofsvipa 9 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
17.03 Sånglärka 2 m Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
17.03 Stare 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
17.03 Stjärtmes 2 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
17.03 Gråtrut 7 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
18.03 Koltrast 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.
18.03 Storskrake 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt
Forslund, Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
18.03 Havsörn 3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt Forslund,
Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
18.03 Kungsörn 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt
Forslund, Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
18.03 Buteo sp. 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt Forslund,
Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
18.03 Skogsduva 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt
Forslund, Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
18.04 Stare 4 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Putte Andersson, Stig Dahlström, Bengt Forslund,
Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.
19.03 Gråtrut flera ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
18.03 Fiskmås 20 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
18.03 Hökuggla 1 p Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.
19.03 Koltrast 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
19.03 Grågås 1 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.
19.03 Kanadagås 1 p Kovik åkrar, Vörå. Tomas Klemets.
20.03 Ringduva 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.
20.03 Skogsduva 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
20.03 Bofink 8 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
20.03 Havstrut 10 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar.
20.03 Gråtrut 44 p Klubbskatan, 114 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar.
21.03 Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
22.03 Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22.03 Sånglärka 10 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22.03 Ringduva 1 N Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
23.03 Sädgås 8 NE Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
23.03 Stare 3 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
23.03 Havsörn 2 k Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
23.03 Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
23.03 Bofink 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
23.03 Mindre hackspett 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
24.03 Bofink 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.
24.03 Skogsduva 1 p centrum, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.
24.03 Gråsiska 70 p Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
24.03 Bofink 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.03 Havsörn 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Putte Andersson,
Viola Granroth, Leo Saarijärvi.
25.03 Tornfalk 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Putte Andersson,
Viola Granroth, Leo Saarijärvi.
25.03 Ringduva 6 p + 8 S Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Putte
Andersson, Viola Granroth, Leo Saarijärvi.
25.03 Gräsand 2 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
25.03 Knölsvan 2 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
25.03 Kanadagås 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.03 Havsörn 1 k Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.03 Sånglärka 120 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.03 Snösparv 20 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.03 Björktrast 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Jörgen Backman.
26.03 Knipa 1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
26.03 Grönsiska 2 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.
26.03 Havsörn 1 k Ånäs, Oravais, Vörå. Matti Sykkö.
27.03 Trana 2 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Rainer Holmström.
27.03 Tornfalk 1 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Rainer Holmström.
27.03 Sädgås 7 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
27.03 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.
28.03 Sädgås 16 N Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
28.03 Bergfink 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
28.03 Björktrast 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
28.03 Morkulla 1 p Höjsal/Kivine, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
28.03 Knipa 1 m Höjsal/Kivine, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
28.03 Trana 1 N Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
28.03 Grågås 6 N Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
28.03 Kungsörn 1 m Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
28.03 Havsörn 1 k Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
29.03 Spetsbergsgås 4 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
29.03 kricka 1/1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
30.03 Fjällvråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Matts Björklund, Jürgen Lehmann.
30.03 Sånglärka 130 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
30.03 Snösparv 28 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
30.03 Grönsiska 5 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
30.03 Storspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.
30.03 Skrattmås 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
30.03 Ljungpipare 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
30.03 Gräsand 9 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
30.03 Kanadagås 5 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.03 Grågås 25 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.03 Sädgås 119 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
31.03 Trana 4 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
31.03 Kungsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
31.03 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
31.03 Sävsparv 2 p Kaurajärvi träsket, Vörå. Keijo Koski.
31.03 Ängspiplärka 1 p Kaurajärvi träsket, Vörå. Keijo Koski.
31.03 Havsörn 6 k Lappsund, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
31.03 Skrattmås 5 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
31.03 Skogsduva 1 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
April
April Nötkråka 2 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Jörgen Backman.
01.04 Storskrake 1/1 p Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.
01.04 Spetsbergsgås 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.04 Sånglärka 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
01.04 Ormvråk 1 p Aknus, Vörå. Keijo Koski.
01.04 Ormvråk 1 k Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
02.04 Knipa 2/2 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
02.04 Bergfink 2 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
05.04 Skrattmås 20 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
06.04 Blå kärrhök 1/ p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.
06.04 Kungsörn 1 k Hypen, Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
08.04 Kungsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
08.04 Havsörn 3 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
08.04 Rödhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
09.04 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
09.04 Skogsduva 2 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.04 Hämpling 1 m Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
09.04 Fjällvråk 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.
09.04 Storskarv 45 p + 58 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.04 Gräsand 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.04 Knölsvan 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.