Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2011


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 32 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.

Januari
Jan. – Mars Gråspett 1 p Kimo, Oravais. Bengt & Siv Stenback m.fl.
01.01-27.03 Entita 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.01-06.03 Lavskrika 1-2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
01.01-19.02 Gråspett /1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
01.01-07.04 Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
01.01 Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Oskar & Eva Bergman.
01.01 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
01.01 Bofink 2/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
01.01 Gulsparv ca 10 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
01.01 Gråsiska 3 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
01.01 Domherre 10 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
01.01 Pilfink 10 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
01.01 Hökuggla 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Turkduva 2 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Turkduva 1 p Kroksbacken, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Tamduva 5 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
01.01-24.02 Bofink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
01.01 Havsörn 1 p Öskatabron, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
01.01 Skäggmes 2 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
01.01 Gråspett 1 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
01.01 Orre ca 50 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
02.01 Strömstare 1 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
02.01-05.02 Gråspett 1/ p Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
02.01 Stjärtmes 10 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.
02.01 Gråspett 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.
05.01 Sidensvans 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.
05.01 Rapphöna 7 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Håkan Backman.
06.01 Rapphöna 9 p Kvärnas, Munsol, Oravais, Vörå. Anne Paadar.
07.01 Strömstare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais, Vörå. Hilding Back.
09.01 Varfågel 1 p Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.
09.01 Rapphöna 13 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
10.01 Rapphöna 10 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
10.01 Rapphöna 8 p Kiitola, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
10.01 Rapphöna 7 Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
10.01 Sparvuggla 1 Ä Smedsbacken, Oravais, Vörå. Christer Smeds.
11.01 Rapphöna 3 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Matts-Edwin Klemets.
12.01 Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
14.01 Rapphöna 18 p Rökiö, Vörå. Brita Hägglöf.
14.01 Pärluggla 1 Ä Baggas, Oravais, Vörå. Oskar Bergman.
14-16.01 Skogsduva 3 p Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.
15.01 Sidensvans 1 k Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
15.01 Havsörn 1 p Penesor, Maxmo. Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad.
15.01 Gråspett /1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad.
15.01 Skäggmes 2 p Svälskatan, Lövsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
15.01 Stare 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
15.01 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
15.01 Rapphöna 11 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.
17.01 Pärluggla 1 Ä Löukos, Lotlax, Vörå. Christer Ohls.
19.01 Skogsduva 2 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
20.01 Pilfink 55 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
20.01 Gråsparv 18 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
23.01 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
24-25.01 Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
29.01 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
29.01 Havsörn 1 k Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
31.01 Havsörn 1 k Voitbygrundet, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
Februari
01.02 Koltrast 1/ p Voitbygrundet, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
01.02 Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
02.02 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Putte Andersson.
05.02 Havsörn 1 p Penesor, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
05.02 Varfågel 1 p Kvimo, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
05.02 Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
06-08.02 Gråspett /1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
07.02 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
08-12.02 Gråspett 1 p Aknus, Vörå. Roy Nykvist, Carina Nykvist, Jonathan Nykvist.
09.02 Mindre hackspett 1 p Tålamods, Vörå. Karl & Gerd Backman.
09.02 Pärluggla 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki, M. Torala.
12.02-20.03 Strömstare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Rainer
Holmström mfl.
15.02 Strömstare 1 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
18.02 Havsörn 8 k Penesor, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
19.02 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
22.02 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
22.02 Pärluggla 1 Ä Västerö broar, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki, Matti Torala.
24.02 Turkduva 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
28.02 Slaguggla 1 Ä Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
Mars
05.03 Pärluggla 1 Ä Kangas, Vörå. Ari Lähteenpää.
05.03 Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
07.03 Pärluggla 1 Ä Djupsund, Maxmo, Vörå. Kalle Sigfrids.
08.03 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.
09.03 Råka 10 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
12.03 Ringduva 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
12.03 Pärluggla 1 Ä Komossa, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Anne Paadar.
12.03 Pärluggla 2 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.03 Pärluggla 2 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.03 Slaguggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.03 Slaguggla 1 Ä Brännvattnet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
12.03 Kungsörn 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, K-G Häggblom, Pontus Back.
12.03 Fjällvråk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, K-G Häggblom, Pontus Back.
12.03 Havsörn 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, K-G Häggblom, Pontus Back.
12.03 Gråtrut 17 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
13.03 Ringduva 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
13.03 Havsörn 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
13.03 Havsörn 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
13.03 Skogsduva 2 p Munsol, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
13.03 Råka 1 p Strömsvik, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.03 Skogsduva 3 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
15.03 Havsörn 1 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
15.03 Storskrake 1/ p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
17.03 Sångsvan 1 m Centrum, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.
18.03 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais. Leif Öling.
18.03 Kungsörn 1 k Storvörsån, Vörå. Rainer Holmström.
19.03 Dalripa 1 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
19.03 Sånglärka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
19.03 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
20.03 Sångsvan 1/1 p Baggas, Oravais, Vörå. Oskar Bergman.
20.03 Sångsvan 2 p Hypen, Kuckos, Oravais, Vörå. Holger Lindström.
20.03 Sångsvan 4 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Jan-Ole Forsman.
20.03 Snösparv 2 k Munsol, Oravais, Vörå. Anne Paadar.
20.03 Havsörn 1 k Öskatabron, Maxmo, Vörå. Anne Paadar.
20.03 Kungsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
20.03 Havsörn 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
21.03 Snösparv 1p Karvsor, Vörå. Leif Öling.
21.03 Ringduva 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.
21.03 Stare 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Mari-Ann Wörgren.
21.03 Tofsvipa 1 p Vörå. Hans-Erik Backlund.
22.03 Skogsduva 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
22.03 Skogsduva 1 p Österby, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
22.03 Gråtrut 2 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
21.03-03.04 Lappuggla 1 p Bodön, Maxmo, Vörå. Heikki Linde, Lisa Nabb m.fl.
23.03 Tofsvipa 1 p Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.
23.03 Tofsvipa 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
23.03 Sångsvan 5 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
23.03 Gråtrut 4 k Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
23.03 Koltrast 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Mats Edvin & Inga-Britt Klemets.
23.03 Koltrast 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
24.03 Koltrast 1 p Kvimo, Maxmo, Vörå. Elisabeth Holm.
24.03 Snösparv 20 p Tuckor, Vörå. Kata Péterfia.
24.03 Sångsvan 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.
24.03 Gråspett 1/ p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten.
26.03 Havsörn 1 k Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.
26.03 Stare 4 p Kaitsor, Vörå. Pentti Murtonen.
27.03 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
27.03 Gråspett 1/1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
27.03 Stare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.03 Ringduva 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
28.03 Koltrast 1/ p Bodön, Maxmo, Vörå. Lisa Nabb.
28.03 Skogsduva 1 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
28.03 Ormvråk 2 k Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
28.03 Knölsvan 1 p Västerö broar, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
29.03 Havsörn 1 k Särkimo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
29.03 Fiskmås 1 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
30.03 Snösparv 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.
30.03 Havsörn 4 k Bodön, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
30.03 Havsörn 1 k Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell, Ari Lähteenpää.
30.03 Bofink 1/ p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
31.03 Gråtrut 7 p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.
31.03 Råka 1 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
31.03 Skogsduva 3 p Kaitsor, Vörå. Pentti Murtonen.
April
01.04 Tornfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
01.04 Bofink 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.
01.04 Steglits 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
01.04 Tornfalk 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
01.04 Skogsduva 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
01.04 Skogsduva 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
01.04 Havsörn 3 k Västerö, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.
01.04 Gråhäger 1 p Ölis, Maxmo, Vörå. Johan Lax.
01.04 Trana 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Matias Snellman, Roland Lillkåla.
01.04 Snösparv 3 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
02.04 Gråhäger 1 p Bodön, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.04 Stenfalk 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
02.04 Tamduva 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
02.04 Snösparv 1 k Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
02.04 Snösparv 11 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
02.04 Snösparv 4 k Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
02.04 Snösparv 32 p Norrvalla, Vörå. Tomas Klemets.
03.04 Stare 6 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.04 Björktrast 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.04 Skogsduva 1 p Bärs, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.04 Knipa 3/2 p Öskata bron, Maxmo, Vörå. Anne Paadar.
03.04 Bofink 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.
03.04 Gräsand 1/1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
03.04 Grågås 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
04.04 Grönsiska några p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Margareta Viklund.
04.04 Björktrast 4 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
04.04 Tofsvipa 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
04.04 Varfågel 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
04.04 Snösparv 12 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Snösparv 11 p Tvärvägen, Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Skogssnäppa 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Björktrast 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Sånglärka 6 p Lågpelt, 5 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Hämpling 2 ä Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Havsörn 2 k Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Sädgås 3 m Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Gräsand 1 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Grågås 42 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
05.04 Ormvråk 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
05.04 Trana 8 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
05.04 Ljungpipare 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
05.04 Sånglärka 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.
05.04 Havsörn 1 k Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
05.04 Sånglärka 2 m Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
05.04 Bofink 1 Ä Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
05.04 Grönsiska 4 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
06.04 Knipa 1/1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
06.04 Trana 2 m Hällnäs, 2 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Gräsand 1/1 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Grågås 8 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Grönsiska 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Trana 6 p Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas & Ingegerd Klemets.
06.04 Grågås 15 p Ånäs, Oravais, Vörå. Tomas & Ingegerd Klemets.
06.04 Knölsvan 12 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Havstrut 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Silltrut 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Skrattmås 18 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.04 Rödvingetrast 4 m Stenbacken, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
07.04 Rödhake 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
07.04 Fjällvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
07.04 Rödhake 1 Ä Ånäs, 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
07.04 Knipa 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
07.04 Rödvingetrast 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
07.04 Bergfink 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
07.04 Hämpling 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.04 Fiskmås 1 ä Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.04 Gråsiska 3 k Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.04 Bergfink 1 ä Baggberget, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.04 Kanadagås 12 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
07.04 Knipa 1/ p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.
07.04 Tornfalk 1/ p Ritalot, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
07.04 Steglits 2 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
07.04 Sädesärla 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
07.04 Tornfalk 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
07.04 Snösparv 1 m Baggbergsskogens golfbana, Vörå. Tomas Klemets.
08.04 Ormvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
09.04 Havsörn 2 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
09.04 Gräsand 1/1 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.
09.04 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg,
Svante Lindvall.
09.04 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg,
Svante Lindvall.
09.04 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.04 Enkelbeckasin 1 m Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig
Dahlström, Håkan Fröberg, Svante Lindvall.
09.04 Sädesärla 1 m Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig
Dahlström, Håkan Fröberg, Svante Lindvall.
09.04 Sädesärla 1 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.
09.04 Rödhake 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Herman Mård, Håkan Johansson, Tony
Mård, Karl-Gustav Häggblom.
09.04 Storspov 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Susanna Markkula m.fl.
09.04 Sädgås 5 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
09.04 Sädgås 12 p Munsol, Oravais, Vörå. Anne Paadar.
09.04 Havstrut 3 p Öskata bro, Maxmo, Vörå. Anne Paadar.
09.04 Skogsduva 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
09.04 Skrattmås 60 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
09.04 Rödhake 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
09.04 Havsörn 1 m Bodön, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Lisa Nabb.
10.04 Skrattmås ca 700 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
10.04 Dubbeltrast 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
11.04 Sädesärla 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
11.04 Ängspiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
11.04 Knölsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
11.04 Storspov 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
12.04 Skogsduva 1 Ä Rejpelt, Vörå. Allan Stenmark.
12.04 Knipa 1/1 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
12.04 Silltrut 1 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
12.04 Kricka 1/1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
12.04 Bläsand 1/1 p Kovik, 1/ p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
12.04 Spetsbergsgås 4 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
12.04 Hämpling 4 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
12.04 Storspov 12 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.
12.04 Storspov 6 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.
12.04 Sidensvans 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
12.04 Hämpling 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
12.04 Ängspiplärka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
12.04 Sånglärka 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.04 Morkulla 1 k Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.
13.04 Skogsduva 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
13.04 Hämpling 3 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
13.04 Spetsbergsgås 4 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
14.04 Bergfink 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Skogsduva 2 p Gammelrödslan, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Varfågel 1 p Nyrödslan, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Nötkråka 1 p Nyrödslan, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Bergfink 2 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.
14.04 Taltrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
15.04 Havsörn 1 k Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
15.04 Järnsparv 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
15.04 Bergfink 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
15.04 Storspov 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
15.04 Storskarv 3 p Hällnässundet, Vörå. Anne Paadar.
15.04 Storskrake 30 p Hällnässundet, Vörå. Anne Paadar.
15.04 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
15.04 Sävsparv 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
16.04 Gråhäger 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
16.04 Havsörn 1 N Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
16.04 Brun kärrhök 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
16.04 Blå kärrhök 1/3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
16.04 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
16.04 Taltrast 1 Ä Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.04 Sävsparv 1/ p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.04 Ljungpipare 3 p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.04 Skogssnäppa 5 p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.04 Kricka 3/4 p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.04 Dubbeltrast 1 Ä Kalommossen, Vörå. Tomas Klemets.
16.04 Vigg 3 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
16.04 Havsörn 2 k Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
16.04 Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
16.04 Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
16.04 Stenfalk 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Foxell.
17.04 Skogssnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
17.04 Skäggdopping 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
17.04 Gravand 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
17.04 Rödbena 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.
17.04 Skäggdopping 5 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
17.04 Sädgås 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
17.04 Fjällvråk 4 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
17.04 Svartvit flugsnappare 2/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Sven-Erik & Stig Öhrn.
18.04 Mindre sångsvan 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Vigg 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Bläsand 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Kricka 30 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Havsörn 2 k Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Sädesärla 1 k Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Stjärtand 2/2 p Lillvörsån, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Havsörn 1 k Baggberget, Miemoisby, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
18.04 Sidensvans 10 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
18.04 Salskrake 1/2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
19.04 Ängspiplärka 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
19.04 Större strandpipare 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
20.04 Större strandpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Herman Mård m.fl.
20.04 Rödbena 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Herman Mård m.fl.
20.04 Enkelbeckasin 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Herman Mård m.fl.
20.04 Sävsparv 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Herman Mård m.fl.
20.04 Brun kärrhök 1/ k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Herman Mård m.fl.
20.04 Stjärtand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Herman Mård m.fl.
20.04 Storskarv 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Herman Mård m.fl.
20.04 Varfågel 1 p Lappsund, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Markus Sundell.
20.04 Dubbeltrast 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
20.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
20.04 Morkulla 3 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
21.04 Gärdsmyg 1 Ä Penesor, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
21.04 Gravand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
21.04 Havstrut 2 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.
21.04 Gluttsnäppa 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
21.04 Brunand 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22.04 Järnsparv 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Patric Vesterlund.
22.04 Dubbeltrast 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22.04 Brunand 1/ p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
22.04 Salskrake 4 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
23.04 Salskrake 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Mikko Väänänen.
23.04 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Peter Bergman.
23.04 Mindre strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Peter Bergman.
23.04 Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Peter Bergman.
23.04 Grönbena 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
24.04 Myrspov 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
24.04 Dubbeltrast 2 p Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
24.04 Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.04 Snatterand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.04 Havsörn 1 k Karvat, Oravais, Vörå. Jan Hägg.
25.04 Dalripa 1 p Mejmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
25.04 Varfågel 1 p Bäckesängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
25.04 Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
25.04 Småskrake 3/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
25.04 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
25.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
25.04 Stenfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.
25.04 Skräntärna 2 p + 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen, Allan
Stenmark.
25.04 Brunand 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.
25.04 Brushane 11 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.04 Skedand 4 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.04 Större strandpipare 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.04 Gluttsnäppa 4 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.04 Brushane 18 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
26.04 Rödstjärt 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.
26.04 Gransångare 1 Ä Keppo, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
27.04 Havsörn 1 k Palvis, Vörå. Aarne Lahti.
27.04 Lövsångare 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
28.04 Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
28.04 Sidensvans 14 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
28.04 Dvärgmås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Marko Pohjoismäki.
28.04 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Marko Pohjoismäki.
28.04 Brushane 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
28.04 Gransångare 1 Ä Kalapää, Vörå. Jouni Kannonlahti.
28.04 Gransångare 1 Ä Pirtkärr, Vörå. Jouni Kannonlahti.
28.04 Trädpiplärka 1 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
28.04 Gransångare 1 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
29.04 Morkulla 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
29.04-01.05 Pärluggla 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
29.04-01.05 Hornuggla 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
30.04 Sidensvans 1 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
Maj
01.05 Rödstjärt 1/ p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
01.05 Myrspov 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.05 Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.05 Mindre hackspett 1/ p Bodstranden, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
02.05 Brushane 35 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
02.05 Trädpiplärka 1 p Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
03.05 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Kata Péterfia m.fl.
04.05 Svärta 1/ p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
04.05 Svartvit flugsnappare 1/ p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
04.05 Salskrake 1/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
04.05 Gransångare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
04.05 Trädpiplärka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
05.05 Bergfink 150 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
05.05 Svartvit flugsnappare 1/ p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
05.05 Göktyta 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
05.05 Sidensvans 13 N Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
06.05 Ärtsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
06.05 Sidensvans ca 50 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.05 Fiskgjuse 1 k Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
07.05 Storlom 1 Ä Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
07.05 Sidensvans 4 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
07.05 Gransångare 1 Ä Stora fallträsket, Österö, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
07.05 Gravand 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Teemu Keko, Jari Keko, Katja Keko.
07.05 Stenskvätta 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Teemu Keko, Jari Keko, Katja Keko.
07.05 Silvertärna 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Teemu Keko, Jari Keko, Katja Keko.
07.05 Fisktärna 5 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Teemu Keko, Jari Keko, Katja Keko.
07.05 Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Teemu Keko, Jari Keko, Katja Keko.
07.05 Storskarv ca 300 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Teemu Keko, Jari Keko, Katja Keko.
07.05 Alfågel 6 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Teemu Keko, Jari Keko, Katja Keko.
07.05 Ladusvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07.05 Fisktärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07.05 Dvärgmås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling.
07.05 Myrspov 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07.05 Svartsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07.05 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07.05 Grönbena 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07.05 Småspov 1 ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling.
07.05 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07-31.05 Vitkindad gås 1-14 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark, Tomas Klemets m.fl.
07.05 Gravand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling.
07.05 Gråhakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling.
07.05 Storskarv ca 200 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling, Allan Stenmark.
07.05 Storlom 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling.
07.05 Svärta 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling.
07.05 Bergand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy
Södergård, Veikko Kaustinen, Leif Öling.
07.05 Dammsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Bengt
Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.
07.05 Stenskvätta 3 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Lövsångare 1 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Dvärgmås 5 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Havsörn 2 k Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Storskarv ca 300 k Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Salskrake 4 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Svärta 5 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Kanadagås 2 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Snögås 4 m Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Kata Péterfia, Bengt Haga,
Kurt Henriksson.
07.05 Hussvala 1 k Veikars, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.05 Bergand 1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
08.05 Ejder 52 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
08.05 Alfågel 5 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
08.05 Svärta 20 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
08.05 Storlom 25 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
08.05 Smålom 2 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
08.05 Gråhakedopping 5 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar.
08.05 Kustlabb 2 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar.
08.05 Ladusvala 1 p Stråkaviken, Österö, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
08.05 Havsörn 2 k Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
08.05 Gråhakedopping 1/1 p Västerö, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
08.05 Storlom 1/1 p Stora fallträsket, Österö, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
09.05 Lappsparv 11 p + 5 k Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen, Tomas
Klemets.
09.05 Buskskvätta 1 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund.
09.05 Göktyta 1 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen, Tomas
Klemets, Bengt Forslund.
09.05 Fjällgås 4 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aarne Lahti, Pentti Murtonen,
Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo Tamminen, Ingmar Nybäck m.fl.
09.05 Mindre sångsvan 1 p Pelat, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.
09.05 Havsörn 1 k Kärklax, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti.
09.05 Göktyta 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
09.05 Buskskvätta 4 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
10.05 Grönbena 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.05 Drillsnäppa 2 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.05 Gärdsmyg 2 p Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.05 Ljungpipare ca 100 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
10.05 Svarthakedopping 9 p Svedars sandgropar, Röukas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt
Haga, Stig Kulp m.fl.
10.05 Mindre hackspett 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig
Kulp m.fl.
10.05 Skogsduva 1 k Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.
10.05 Backsvala 1 k Judrabacken-Salokangas, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.
10.05 Grönbena 10 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.
10.05 Gulärla 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
11.05 Jorduggla 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Kalle Sigfrids.
11.05 Lövsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.05 Rördrom 1 Ä Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
12.05 Grönsångare 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
12.05 Bivråk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
12.05 Mosnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
12.05 Hussvala 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
12.05 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
13.05 Fiskgjuse 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Roland Lillkåla.
13.05 Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Roland Lillkåla.
13.05 Vit stork 2 p Bertby, Vörå. Harriet & Kurt Holmqvist.
13.05 Gulärla 5 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.05 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.05 Hussvala 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Ladusvala 4 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Gråhakedopping 2 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Dubbeltrast 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Backsvala 15 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
13.05 Mosnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
13.05 Gulärla 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
13.05 Fisktärna 4 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
13.05 Silvertärna 2 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
13.05 Hussvala 6 p Harjux, Munsala, Nykarleby. Per-Eric Anderson.
14.05 Gök 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
14.05 Rosenfink 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
14.05 Blåhake 2 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Håkan Johansson,
Rune Jakobsson.
14.05 Tordmule 16 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Håkan Johansson,
Rune Jakobsson.
14.05 Vitnäbbad islom 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Håkan Johansson,
Rune Jakobsson.
14.05 Vitkindad gås 3 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Håkan Johansson,
Rune Jakobsson.
14.05 Ejder 7 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Håkan Johansson,
Rune Jakobsson.
14.05 Ejder 4 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
14.05 Vitkindad gås 1 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
14.05 Vitkindad gås 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
14.05 Vitkindad gås 3 m Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
14.05 Sjöorre 1k Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
14.05 Svärta 4 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
14.05 Kustlabb 2 k Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
14.05 Blåhake 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
14.05 Ärtsångare 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jonas Aspgård m.fl.
14.05 Bivråk 1 m Karvsor, Vörå. Jukka Österberg, Pauli-Pekka Österberg.
14.05 Gök 1 Ä Harjux, Munsala, Nykarleby. Per-Eric Anderson.
16.05 Rosenfink 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.
16.05 Hussvala 4 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
16.05 Svarthätta 1/ Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.05 Grönsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.05 Sävsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.05 Gök 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.05 Mindre hackspett 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.05 Alfågel 4 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
16.05 Dvärgbeckasin 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti.
16.05 Tornseglare 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Markus
Sundell.
17.05 Alfågel 1 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo
Tamminen, Ingmar Nybäck.
17.05 Ejder 3 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo
Tamminen, Ingmar Nybäck.
17.05 Sjöorre 100 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo
Tamminen, Ingmar Nybäck.
17.05 Lom sp. 660 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo
Tamminen, Ingmar Nybäck.
17.05 Lärkfalk 2 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo
Tamminen, Ingmar Nybäck.
17.05 Tordmule 7 m Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo
Tamminen, Ingmar Nybäck.
17.05 Tobisgrissla 4 k Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Keijo
Tamminen, Ingmar Nybäck.
17.05 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets.
17.05 Salskrake 2/ p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
17.05 Mosnäppa 46-69 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets.
17.05 Ortolansparv 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
17.05 Lärkfalk 1 p Romskatan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
17.05 Gärdsmyg 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Oskar Bergman.
18.05 Skogsduva 2 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
18.05 Svarthätta 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
18.05 Stjärtmes 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
19.05 Smålom 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
19.05 Storlom 1 p Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Vitkindad gås 2 k Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Storskarv 4 k Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Tobisgrissla 4 p Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Tordmule 10 p Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
20.05 Snatterand /2 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Pentti Murtonen.
21.05 Roskarl 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Keijo Koski.
21.05 Tornseglare ca 100 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
21.05 Rosenfink 1 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.
21.05 Sävsångare 1 Ä Lövsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Tornseglare ca 30 k Kalapää träsk, Vörå. Rolf Sandvik, David Sundvik.
22.05 Lärkfalk 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.05 Rördrom 1 Ä Idrottsgården, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.05 Sidensvans 4 k Saarjärv, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.05 Trädgårdssångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.05 Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
23.05 Grå flugsnappare 1 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
23.05 Skogsduva 2 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
23.05 Varfågel 1 p Rainul, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
23.05 Grå flugsnappare 1 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
24.05 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Jouni Kannonlahti.
24.05 Turkduva 2 p Kaitsor, Vörå. Allan Stenmark.
25.05 Grå flugsnappare 1 p Tallmo, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
25.05 Blå kärrhök /1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
25-26.05 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää m.fl.
26.05 Jorduggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
26.05 Sävsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.05 Mindre hackspett 1 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
27.05 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga, Allan Stenmark, Leif Öling, Johan Antus, Hilding Back, Gunnar Ericsson.
27.05 Törnsångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga.
27.05 Myrsnäppa 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga, Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
27.05 Småtärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga, Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
27-28.05 Gravand 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga, Allan Stenmark, Leif Öling, Johan Antus, Hilding Back.
27.05 Roskarl 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga.
27.05 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga.
27.05 Vitkindad gås 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård,
Bengt Haga.
27.05 Vattenrall 1 Ä Monå träsk, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga.
27.05 Mindre hackspett 1 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
27.05 Havsörn 1 k Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
28.05 Rördrom 1 Ä Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga.
28.05 Ortolansparv 1 p Kuoppala, Alahärmä. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt
Haga.
28.05 Småspov 3 p Vrängenemossen, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy Södergård.
28.05 Svarthätta 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen.
29.05 Järnsparv 1 Ä Malmvägen, Stenlandet, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.
29.05 Törnskata 1 p Rödslan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.05 Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
Juni
01-06.06 Vitkindad gås 1-4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets m.fl.
01.06 Hämpling 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
01.06 Grönsångare 1 Ä Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
01.06 Gräshoppsångare 1 Ä Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.
01-02.06 Turkduva 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
02.06 Näktergal 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
02.06 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.06 Lärkfalk 1 ä Kummelskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Härmsångare 1 Ä Kummelskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Kustlabb 1 p Boskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Skärpiplärka 1 p Boskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Roskarl 1 p Boskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Tordmule 1 k Boskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Tobisgrissla 2 p Boskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Kustlabb 2 p Boskäret, Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Joel
Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.
02.06 Svart rödstjärt 1/ p Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
02.06 Rördrom 2 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Mikko Hurme.
03.06 Näktergal 1 Ä Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.06 Näktergal 1 Ä Bösas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.06 Näktergal 1 Ä Ljung, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.06 Busksångare 1 Ä Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.06 Turkduva 1 p Oravais fabrik, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
03.06 Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
03-05.06 Kornknarr 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Mikko Hurme, Tomas Klemets.
06.06 Gräshoppsångare 1 Ä Kvimo, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
06-10.06 Gräshoppsångare 1 Ä Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Kaj Kvist,
Bengt Forslund, Stig Dahlström.
07.06 Sommargylling 1 Ä Laxörsudden, Lilloxkangar, Vörå. Harald Holmström.
08.06 Näktergal 1 Ä Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
08.06 Näktergal 1 Ä Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
08.06 Kornknarr 1 Ä Staversby/Miekka, Kvevlax, Korsholm. Mikko Hurme.
08.06 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.
08-09.06 Vaktel 1 Ä Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.
09.06 Lärkfalk 1 p Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
09.06 Hämpling 2 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling.
09.06 Näktergal 1 Ä Auras, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
09.06 Näktergal 1 Ä Thors, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
10.06 Näktergal 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
10.06 Busksångare 1 Ä Ånäs åbron, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
10.06 Hornuggla 1 p Palvis, Vörå. Ari Lähteenpää.
10.06 Vaktel 1 Ä Keskis, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.
10.06 Kornknarr 1 Ä Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
11-13.06 Vaktel 1 Ä Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
11.06 Salskrake 2/2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
11.06 Smalnäbbad simsnäppa 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
12.06 Hornuggla 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
12.06 Busksångare 2 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
14.06 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Sebastian Jansson.
14.04 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
14.04 Årta 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
14.06 Lärkfalk 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
16.06 Busksångare 1 Ä Söderbacken, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16.06 Busksångare 1 Ä Grundören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski, m.fl.
16.06 Busksångare 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski, m.fl.
16-21.06 Kärrsångare 1 Ä Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16-21.06 Flodsångare 1 Ä Vindhällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16.06 Näktergal 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16.06 Turkduva 1 p Monå fiskehamn, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16-18.06 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski, Tomas Klemets.
16.06 Kornknarr 1 Ä Fågels, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16.06 Småfläckig sumphöna 1 Ä Vindhällan, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.
16-22.06 Turkduva 1-2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
17.06 Sidensvans 1/1 p Aknus, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
17.06 Busksångare 1 Ä Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
17.06 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
17-18.06 Hornuggla 1 ad. + 2 juv. Kimo, Oravais, Vörå. Leif, Samuel & Simon Öling.
19.06 Ortolansparv 4 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
20.06 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets.
20.06 Kärrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.06 Blå kärrhök /1 k Lillvörsån, Vörå. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
22.06 Bivråk 1 k Palvis, Vörå. Ingmar Edfelt.
23.06 Bivråk 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
23.06 Fiskgjuse 1 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
23.06 Bivråk 3 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
25.06 Sidensvans 2 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
25.06 Stjärtmes 2 ad. + 5 juv. Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.
26.06 Havsörn 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
26.06 Bivråk 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.
27.06-08.07 Stenknäck 1/1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Dahlkvist.
28.06 Hämpling 1/ p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
28.06 Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Richard Davies.
29.06 Kornknarr 1 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
29.06 Kornknarr 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
29.06 Busksångare 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
29.06 Hornuggla 2 ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
30.06 Tobisgrissla 7 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
30.06 Tordmule 5 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
30.06 Tobisgrissla 7 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
30.06 Tordmule ca 800 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
30.06 Tordmule ca 300 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
30.06 Skärpiplärka 1 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
Juli
Juli-augusti Kornknarr 1 Ä Östra Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin, Rolf Sandvik.
01-08.07 Kornknarr 1 Ä Kyro älv bron, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik.
03.07 Nötkråka 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
03.07 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
03.07 Kornknarr 1 Ä Ängorna, Kimo, Oravais, Vörå. Bertil Holmström.
06.07 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
06.07 Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Pejk Eriksson.
07.07 Varfågel 4 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
08.07 Kärrsnäppa 13 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Arto Keskinen.
08.07 Fiskgjuse 1 k Kantlax, Munsala, Nykarleby. Arto Keskinen.
08.07 Bivråk 1 k Kantlax, Munsala, Nykarleby. Arto Keskinen.
08.07 Nötkråka 1 NE Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Arto Keskinen.
08-09.07 Fiskgjuse 1 k Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
09.07 Bivråk 1 k Mårtama, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
09.07 Blå kärrhök 1 k Bötesberget, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
09.07 Lärkfalk 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
09.07 Hornuggla 1 juv. ä Tålamods, Vörå. Mikko Hurme.
09-11.07 Kornknarr 1 Ä Myrbergsby, Vörå. Mikko Hurme, Tomas Klemets.
10.07 Nötkråka 2 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
10.07 Nötkråka 2 p Skog, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
10.07 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
10.07 Hämpling 1/ p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.
11.07 Nötkråka 1 p Bönehuset, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
12.07 Gök 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
13.07 Kornknarr 1 Ä Pensala, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.
13.07 Kornknarr 1 Ä Österby, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.
15.07 Kärrsnäppa 13 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Patric Vesterlund.
15.07 Storskarv 500 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
15.07 Skräntärna 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.07 Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.07 Svartsnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.07 Grågås 8 ad. + 4 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
17.07 Grågås 13 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.
17.07 Storskarv 280 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.
17.07 Grågås 22 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.
17.07 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä.
17-18.07 Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Tomas Klemets.
18.07 Bändelkorsnäbb 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
18.07 Havsörn 1 ad. k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
18.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Sirkka
Hellman.
18.07 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
18.07 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
18.07 Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
18.07 Kärrsnäppa 52 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
18.07 Svartsnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
18.07 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
19.07 Kornknarr 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ariel Ahlblad, Jouni Kannonlahti.
20.07 Lärkfalk 1 p Skuggskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.
20.07 Varfågel 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
20.07 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.07 Spovsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.07 Varfågel 1 p Kaitsor, Vörå. Mats Björklund.
22.07 Pilfink 35 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.
22.07 Kentsk tärna 1 p Jetlax, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil & Carita Blomqvist.
23.07 Skräntärna 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.07 Grågås 249 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.07 Grönbena 290 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas & Ingegerd Klemets.
23.07 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas & Ingegerd Klemets.
23.07 Myrsnäppa 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Tomas & Ingegerd Klemets.
24.07 Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.
25.07 Skräntärna 4 ad. + 1 juv. Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Heikki Vainio.
25.07 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Heikki Vainio.
25.07 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Heikki Vainio.
25.07 Varfågel 1 p Lotlax, Vörå. Aarne Lahti.
26.07 Skräntärna 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
26.07 Kustlabb 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
26.07 Tobisgrissla 40 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
26.07 Skärpiplärka 4 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ariel Ahlblad.
30.07 Grågås 590 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.07 Hämpling 2 k Snäruholmen, Larven Vörå. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.
30.07 Tretåig hackspett 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.
31.07 Pilfink 50 p Tånabacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
31.07 Storskarv ca 940 k Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.
31.07 Brun kärrhök 1/ k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Mathias Snellman.
Augusti
02.08 Dalripa 3 p Åkantmossen, Oravais, Vörå. Jussi Helin.
02.08 Mindre hackspett 1 p Åkantträsk, Oravais, Vörå. Jussi Helin.
02.08 Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti.
02-11.08 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti.
02.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti.
03.08 Lärkfalk 1p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.
03.08 Skräntärna 4 k Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.
03.08 Storskarv 1300 p Hällan, Monå, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.
03.08 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
03.08 Skrattmås 2300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Lähteenpää.
03.08 Grågås 667 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
10.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Esko Muurimäki.
10.08 Vitkindad gås 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Esko Muurimäki.
10.08 Havsörn 1 k Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
11.08 Grågås 746 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Vitkindad gås 31 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Kanadagås 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Havsörn 5 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Mosnäppa 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
11.08 Kanadagås 22 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
12.08 Grågås 757 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
12.08 Vitkindad gås 56 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
12.08 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
13.08 Varfågel 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
13.08 Turkduva 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
13.08 Turkduva 1 p Laggen, Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
13.08 Nötkråka 1 p Laggen, Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
13.08 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14.08 Skogsduva 1 p Krossen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.
14.08 Grågås 910 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.08 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Bengt Forslund, Stig Dahlström.
14.08 Vitkindad gås 107 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.
14.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.08 Gråhäger 2 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.08 Gulärla 9 m + 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.08 Grågås 1210 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.08 Vitkindad gås 123 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.08 Trana 90 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
15.08 Varfågel 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.
16.08 Lärkfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
16.08 Större strandpipare 45 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
16.08 Vitkindad gås 155 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
16.08 Gråhäger 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
16.08 Spovsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
16.08 Gulärla 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
17.08 Turkduva 10 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.
18.08 Svartsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
20.08 Nötkråka 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
20.08 Gök 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
20.08 Kustsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
20.08 Vitkindad gås 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
21.08 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
21.08 Småsnäppa 8 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.
21.08 Mosnäppa 7 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.
21.08 Stenfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
21.08 Gråhäger 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
21.08 Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.
21.08 Vitkindad gås 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.
21.08 Grågås 22 p + 120 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig
Dahlström.
22.08 Kanadagås 9 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.
22.08 Trana 236 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.
22.08 Vitkindad gås 203 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.
22.08 Grågås 2231 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. ONK:s gåssafari.
23.08 Sidensvans 7 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
23.08 Grågås ca 2000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
23.08 Vitkindad gås ca 181 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.
23.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
23.08 Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
23.08 Nötkråka 1 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
24.08 Havsörn 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.08 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24.08 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
24-25.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ari Lähteenpää.
25.08 Ljungpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
25.08 Vitkindad gås 220 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
25.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
25.08 Kungsörn 2 SW Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
25.08 Stenfalk 1 p Nabben, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Matias Snellman.
25.08 Havsörn 1 k Röukas träsk, Oravais, Vörå. Sven-Erik Nyman.
26.08 Tornseglare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.08 Gråhäger 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.
27.08 Havsörn 5 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
27.08 Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
27.08 Grågås 2000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.
27.08 Vitkindad gås 210 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.
27.08 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
28.08 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
28.08 Nötkråka 1 p Kyhrasberget, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
29.08 Pilgrimsfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Tomas Klemets.
30.08 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.08 Jorduggla 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.08 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.08 Vitkindad gås 239 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
30.08 Kanadagås 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
31.08 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
31.08 Nötkråka 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets
31.08 Lärkfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
31.08 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
September
01.09 Turkduva 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
02.09 Havsörn 2 k Kärklax, Maxmo, Vörå. Matias, Camilla & Matilda Snellman
02.09 Småsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.09 Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.09 Gråhakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.09 Bergfink 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.09 Gråhäger 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.09 Svarthakedopping 3 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
02.09 Buskskvätta 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
03.09 Myrsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg.
03.09 Spovsnäppa 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg.
03.09 Havsörn 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg.
03.09 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Anne Paadar, Kalle Sigfrids,
Leif Öling, Synnöve Jern.
03.09 Svarthakedopping 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström,
Håkan Fröberg.
04.09 Lappsparv 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Småsnäppa 23 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Spovsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Myrsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Kärrsnäppa 14 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Steglits 6 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Bergfink 448 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Bofink 1779 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Lärkfalk 4 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Havsörn 3 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Ladusvala 250 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
04.09 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
04.09 Lärkfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
04.09 Varfågel 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
06.09 Varfågel 1 p Industriområdet, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
06.09 Tornseglare 1 k Kamisbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
06.09 Bergfink 54 k Holmen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
07.09 Varfågel 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
07.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
07.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
08.09 Gråhäger 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.
08.09 Gråhäger 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti.
08.09 Sothöna 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti.
08.09 Grågås 325 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti.
08.09 Lärkfalk 1 p Söderskatan, Västerö, Vörå. Jouni Kannonlahti.
08.09 Tofsvipa ca 120 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
09.09 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
09.09 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
09.09 Gråhäger 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
09.09 Sidensvans 15 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
09.09 Dubbeltrast 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
09.09 Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.
10-11.09 Pilgrimsfalk 1 juv. p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10.09 Ladusvala 92 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
10-11.09 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
11.09 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne Paadar,
Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
11.09 Taigasångare 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
11.09 Nötkråka 5 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
11.09 Gråhäger 1 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
11.09 Stenskvätta 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
11-14.09 Nötkråka 1 p Kimo centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.09 Nötkråka 3 m Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.
12.09 Havsörn 2 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.09 Sandlöpare 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Mikko Hurme.
13.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.
13.09 Gråhäger 2 p Östra Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.
13.09 Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
14.09 Sidensvans 40 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
14.09 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
14.09 Gråhäger 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
15.09 Björktrast ca 800 m Kimo centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
16.09 Varfågel 1 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Havsörn 2 k Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Kari Kuokkanen, Harry Seppälä, Heikki
Vainio.
17.09 Skäggdopping 96 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Kari Kuokkanen, Harry Seppälä, Heikki
Vainio.
17.09 Gråtrut 5100 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Kari Kuokkanen, Harry Seppälä, Heikki
Vainio.
17.09 Dubbeltrast 3 m Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Kari Kuokkanen, Harry Seppälä, Heikki
Vainio.
17.09 Rödhake 3 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Kari Kuokkanen, Harry Seppälä, Heikki
Vainio.
17.09 Stenfalk 1 p Råmossen, Jeppo, Nykarleby. Peter Forslund.
17.09 Trana 312 S Råmossen, Jeppo, Nykarleby. Peter Forslund.
17.09 Bofink 10 k Råmossen, Jeppo, Nykarleby. Peter Forslund.
17.09 Sparvuggla 1 p Råmossen, Jeppo, Nykarleby. Peter Forslund.
17.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.09 Grågås 1000 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.09 Vitkindad gås 68 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.09 Trana 104 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.09 Lövsångare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
17.09 Fiskmås 1700 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Kari Kuokkanen, Harry Seppälä, Heikki
Vainio.
17.09 Havsörn 1 k Slalombacken, Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Tamduva 58 k Slalombacken, Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Ringduva 533 m Slalombacken, Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Nötkråka 3 m Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
17.09 Ormvråk 1 p Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
17.09 Havsörn 2 k Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
17.09 Trana 1153 m Hoppamäki, Komossa, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.
17.09 Bofink 1 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
18.09 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
18.09 Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
18.09 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
18.09 Tretåig hackspett 2 S Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
18.09 Blåhake 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
18.09 Hämpling 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18.09 Nötkråka 2 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
18-19.09 Kustpipare 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund, Mikko Hurme.
19.09 Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
20.09 Stenskvätta 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
20.09 Fiskgjuse 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
20.09 Ljungpipare 25 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
20.09 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
20.09 Nötkråka 2 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki.
20.09 Snatterand /3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
20.09 Salskrake /1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
21.09 Stare ca 700 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
22.09 Ladusvala 2 m Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
22.09 Varfågel Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
22.09 Varfågel 1 p Tuckorängarna, Tuckor, Vörå. Leif Öling.
23.09 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.
24.09 Sädesärla 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
24.09 Gulärla 1 p Aknus, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
24.09 Gråtrut ca 2600 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
24.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
24.09 Sparvuggla 1 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Kalle Sigfrids.
25.09 Havsörn 1 k Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.09 Ladusvala 6 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.09 Havsörn 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Thomas Hulten,
Ingmar Nybäck, Anne Paadar.
25.09 Större piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Thomas
Hulten, Ingmar Nybäck, Anne Paadar.
25.09 Dubbeltrast 4 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Thomas
Hulten, Ingmar Nybäck, Anne Paadar.
25.09 Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Thomas Hulten,
Ingmar Nybäck, Anne Paadar.
25.09 Havsörn 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
25.09 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
25.09 Lappsparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
25.09 Nötkråka 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
25.09 Nötkråka 1 p Monå, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
25.09 Gråtrut 2800 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Dennis & Markus Sundell.
25.09 Ladusvala 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.09 Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.09 Ladusvala 10 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
25.09 Kärrsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Dennis & Markus
Sundell.
25.09 Vitkindad gås 58 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Dennis &
Markus Sundell.
25.09 Grågås 210 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Aarne Lahti, Dennis & Markus
Sundell.
27.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
27.09 Brun kärrhök 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
27.09 Ormvråk 3 SW Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
27.09 Buteo sp. 8 SW Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
27.09 Havsörn 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
27.09 Ladusvala 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Sven-Erik Öhrn.
29.09 Sidensvans 63 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
30.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
Oktober
01.10 Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
01.10 Havsörn 1 N Dalamossen, Jeppo, Nykarleby. Peter Forslund.
01.10 Stjärtmes 10 p Lövsund, Maxmo, Vörå. Anne Paadar, Kalle Sigfrids.
01.10 Ringduva 353 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.10 Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.10 Rödhake 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.10 Nötkråka 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
01.10 Tofsvipa 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Jan-Ole Forsman.
02.10 Kungsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
02.10 Sothöna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
02.10 Salskrake 3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
02.10 Fringilla sp. 1724 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Rödvingetrast 517 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Björktrast 5395 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Dvärgbeckasin 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Kustpipare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Kungsörn 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Havsörn 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Sädesärla 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Ladusvala 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Sånglärka 10 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Anne
Paadar, Jürgen Lehman.
02.10 Sånglärka 2 S Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
03.10 Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
03.10 Sparvuggla 1 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
03.10 Sidensvans 13 SW Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
03.10 Nötskrika 21 NW Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
04.10 Pilfink 150 p Hjärp, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
05.10 Sädgås 60 SW Pellt, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
05.10 Varfågel 1 p Langkujan, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
05.10 Havsörn 2 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
05.10 Sädesärla 1 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
05.10 Varfågel 1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
05.10 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
05.10 Tornfalk 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
08.10 Salskrake 12 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Havsörn 1 S Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
08.10 Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää.
08.10 Havsörn 1 S Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
08.10 Ängspiplärka 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
09.10 Havsörn 2 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
09.10 Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
09.10 Gransångare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
09.10 Hämpling 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
09.10 Dubbeltrast 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Leif Öling.
09.10 Stjärtmes 23 m Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
09.10 Gråspett 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
09.10 Havsörn 4 p + 2 k Skuggskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.
11.10 Salskrake 9 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
11.10 Ringduva ca 60 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
12.10 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
13.10 Kanadagås 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Esko Rajala.
13.10 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Esko Rajala.
13.10 Havsörn 1 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.
14.10 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.
15.10 Hökuggla 1 p Brunnilandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
15.10 Varfågel 1 p Källmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
15.10 Varfågel 1 p Emsal, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
15.10 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.
16.10 Lappsparv 1 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehman.
17.10 Blå kärrhök 1/ k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
17.10 Fjällvråk 1 p Kråkberget, Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.
20.10 Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar.
21.10 Härfågel 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Stig Holmlund.
23.10 Tallbit 52 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
23.10 Bändelkorsnäbb 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig
Dahlström.
25.10 Fasan 9/7 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
25.10 Dalripa 1 p Åkantmossen, Oravais, Vörå. Gunvor & Matts Finskas.
25.10 Havsörn 1 p Åkantmossen, Oravais, Vörå. Gunvor & Matts Finskas.
29.10 Salskrake 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
29.10 Sjöorre 3 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.
29.10 Alfågel 1 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.
29-31.10 Bergand 2 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.
29.10 Nötkråka 1 p Cenrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
31.10 Nötkråka 2 p Lavastinluhta, Jeppo, Nykarleby. Bengt & Peter Forslund.
31.10 Lavskrika 1 p Lavastinluhta, Jeppo, Nykarleby. Bengt & Peter Forslund.
31.10 Stenfalk 1 p Råmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt & Peter Forslund.
31.10 Salskrake 4 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
31.10 Morkulla 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
November
03-06.11 Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Keijo Lehtonen, Ari Lähteenpääm.fl.
04.11 Sjöorre 3 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
04.11 Salskrake 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
05.11 Ormvråk 1 p Miemoisholmen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.
06.11 Sädesärla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark.
07.11 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Mikko Hänninen.
08.11 Havsörn 1 k Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.
08.11 Björktrast 11 m Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
12.11 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
14.11 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Gråtrut ca 1300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Nötkråka 1 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Alfågel 1/1 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Havsörn 2 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Salskrake 1/7 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Varfågel 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ingmar & Britta Edfelt.
15.11 Stare 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
15.11 Storskrake 15 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.11 Knipa 17 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.11 Alfågel 1/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.11 Gräsand 66 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.11 Sångsvan 107 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.11 Knölsvan 55 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.11 Turkduva 1 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
15.11 Rapphöna 10 p Kaitsor, Vörå. Beatrice Skott.
16.11 Rapphöna 11 p Holmen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
16.11 Sparvuggla 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Anne Paadar.
19.11 Grönfink170 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.
20.11 Varfågel 1 p Sikorapp, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
20.11 Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
20.11 Morkulla Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten.
21.11 Hökuggla 1 p Åkvarnen, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
21.11 Fasan 8/10 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
22.11 Varfågel 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.
22.11 Alfågel 2/1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.11 Gråtrut ca 1800 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.11 Knipa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.11 Storskrake 55 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
23.11 Havsörn 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
24.11 Varfågel 1 p Miemoisholmen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.
26.11 Tamduva 15 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
27.11 Varfågel 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
28.11 Björktrast 1 p Komossa, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
28.11 Knipa 1/ p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.
28.11 Storskrake /1 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.
28.11 Sångsvan 49 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.
28.11-06.12 Lavskrika 1-2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
December
01.12 Sparvuggla 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.
02.12 Fiskmås 2 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.
02.12 Kanadagås 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
02.12 Gräsand 10 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
02.12 Sångsvan 88 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
03.12 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.12 Orre 104 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
03.12 Storskrake 4 p Västerö, Maxmo, Vörå. Anne Paadar.
03.12 Sjöorre 1 p Västerö, Maxmo, Vörå. Anne Paadar.
06.12 Havsörn 1 k Nörrbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg, Ingmar Nybäck.
06.12 Fjällvråk 1 p Nåkarn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg, Ingmar Nybäck.
06.12 Sparvuggla 1 p Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg, Ingmar Nybäck.
06.12 Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg, Ingmar Nybäck.
06.12 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg, Ingmar Nybäck.
06.12 Orre 146 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan
Fröberg, Ingmar Nybäck.
06.12 Stare 1 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Keijo Koski.
06.12 Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.12 Turkduva 3 p Centrum, Oravais, Vörå. Keijo Koski.
06.12 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
06.12 Hökuggla 1 p Porrasneva, Aknus, Vörå. Keijo Koski.
06.12 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Keijo Koski.
06.12 Sparvuggla 1 p Nyängen, Baggas, Oravais, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.
06.12 Varfågel 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.
06.12 Gråtrut 800 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Knölsvan 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Gråtrut 1500 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Strömstare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Gråtrut 1000 p Fritidsområdet, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Havsörn 2 p Fritidsområdet, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Blå kärrhök /1 p Kaurajärvi sandtag, Vörå. Tomas Klemets.
06.12 Varfågel 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
06-07.12 Sothöna 1 p Reningsverket, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg,
Ingmar Nybäck, Tomas Klemets, Aarne Lahti, Pentti Murtonen, Veikko Kaustinen, Sirkka
Hellman.
07.12 Alfågel 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Sångsvan 10 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Storskrake 57 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Knipa 12 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Gräsand 8 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Fiskmås 5 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Gråtrut 600 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Havsörn 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Sångsvan 40 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Knölsvan 32 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Gräsand 21 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Knipa 7 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Sjöorre 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Storskrake 18 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Skrattmås 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Fiskmås 16 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Sparvuggla 1 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Varfågel 1 p Monå, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
07.12 Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
08.12 Fjällvråk 1 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
09.12 Rapphöna 16 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
09.12 Havsörn 2 k Munsala, Nykarleby. Thomas Hulten, Putte Andersson.
10.12 Rapphöna 10 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
11.12 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Leo Saarijärvi, Jürgen Lehman.
11.12 Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar, Leo Saarijärvi, Jürgen Lehman.
11.12 Bofink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
12.12 Rapphöna 11 p Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.
13.12 Rapphöna 9 p Norvalla, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.
14.12 Rapphöna 8 p Kaitsor, Vörå. Allan Stenmark.
15.12 Sångsvan 13 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar.
15.12 Svärta 1 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar.
15.12 Knipa 2 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar.
15.12 Stare 2 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Anne Paadar.
15.12 Havsörn 1 k Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
15.12 Gräsand 5 p Råndas, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
17.12 Stare 2 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Leo Saarijärvi.
17.12 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
18.12 Rapphöna 8 p Miemoisby, Vörå. Ingvald Back.
18.12 Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
19.12 Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
19.12 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
22.12 Svärta 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.12 Knipa 10 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.12 Gråtrut 305 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.
22.12 Stenfalk 1 p Mickelsörarna, Maxmo, Vörå. Esko Muurimäki, J. Muurimäki, O. Muurimäki.
24.12 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Fiskmås 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Alfågel 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Sångsvan 11 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Gråtrut 450 p Lillön, Monässundet , Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Gräsand 18 p Lillön, Monässundet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Storskrake 8 p + 85 SE Bonäs hamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Svärta 1 p Bonäs hamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Knipa 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Knölsvan 12 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Anne Paadar.
24.12 Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.
24.12 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
24.12 Sparvuggla 1 p Finnas, Bertby, Vörå. William Velmala.
25.12 Gråspett 1 p Lussi, Jeppo, Nykarleby. Gustav Enström.
26.12 Havsörn 4 p Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
26.12 Stjärtmes 8 k Vilkmo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
28-29.12 Hökuggla 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
29.12 Varfågel 1 p Loilax, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.
29.12 Sångsvan 32 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
29.12 Knölsvan 2 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.
29.12 Gråtrut 28 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.