Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2010


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = ÖstJanuari

Januari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

    1. Gråsiska 25 p Strandbyn, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Rapphöna 12 p Baggas, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Rapphöna 10 p Koskeby, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Varfågel 1 p Aknus, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Sparvuggla 1 p Oxkangar, Oravais. Pertti Murtonen.

01-03.01 Strömstare 1-2 p Holmen, Voitby, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

02.01 Koltrast 1/ p Bertby, Vörå. Tommy Södergård.

03.01 Bofink /1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.01 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05-31.01 Gråspett /1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

08.01 Tretåig hackspett 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

    1. Strömstare 1 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

09.01 Havsörn 10 p Maxmobron, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.01 Koltrast 1/ p Centrum, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.01 Bofink 2/ p Rökiö, Vörå. Seija Sipponen.

11.01 Lappmes 1 p Klubbskatan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.

11.01 Gråspett /1 p Jånbackan, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin, Ann-Sofi Bäck.

14.01 Rapphöna 10 p Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Dan Nordlund.

16.01 Varfågel 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.01 Strömstare 1 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

16.01 Havsörn 5 p Maxmobron, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

16.01 Havsörn 5 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

17.01 Havsörn 2 S Djupsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

17.01 Nötkråka 1 p Långträsk, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.01 Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

17.01 Gråsiska 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.01 Sparvuggla 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.01 Strömstare 1 p Lassila hängbro, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.01 Rapphöna 2 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

21.01 Sidensvans 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.01 Skäggmes 1/1 p Lövsund, Maxmo. Tomas Klemets.

22.01 Björktrast 1 p Jörala, Vörå. Mauritz Hedman.

23.01 Sparvuggla 1 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

24.01 Fasan 5/3 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.01 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

25.01 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

25.01 Pärluggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

27.01 Bergfink /1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

29.01 Rapphöna 8 p Kimo, Oravais. Tomas Klemets.

29.01 Gråsiska 4 p Baggas, Oravais. Tomas Klemets.

29.01 Strömstare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets.

29.01 Gråsiska 3 p Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

30.01 Pilfink 54 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Britt-Mari Grägg.

30.01 Gråsiska 7 p Keponkuja, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

30.01 Strömstare 4 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

31.01 Pilfink 30 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

31.01 Pilfink 50 p Kvevlax, Korsholm. Lisbeth Kunell.

31.01 Pilfink 36 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

31.01 Varfågel 1 p Lålax, Vörå. Bengt Haga.


Februari

Februari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.02 Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05.02 Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.02 Sparvuggla 1 p Djupsund, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.02 Sidensvans 12 p Lövsund, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.02 Havsörn 2 p Maxmobron, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.02 Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.02 Sparvuggla 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07-12.02 Strömstare 1 p Silvastforsen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08-15.02 Lavskrika 2-3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

09.02 Sidensvans 12 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.02 Sparvuggla 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.02 Rapphöna 6 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12-15.02 Strömstare 1 p Voitby, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen, Ari Lähteenpää.

15.02 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

16.02 Sparvuggla 1 p Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.

16.02 Sparvuggla 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.

16.02 Slaguggla 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.

20.02 Varfågel 1 p Bergby, Vörå. Max Kjerp.

22.02 Rapphöna 8 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

22.02 Varfågel 1 p Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

26.02 Sidensvans 9 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante Lindvall.


Mars

Mars Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Mars Björktrast 1 p Voitby, Korsholm. Jörgen Backman.

Mars Sidensvans ca 20 p Voitby, Korsholm. Jörgen Backman.

01.03 Nötkråka 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.03 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad.

01.03 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad.

01.03 Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.03 Gråsiska 1 k Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

02.03 Gråspett 1 p Kålax, Vörå. Eja Wester.

03.03 Rapphöna 5 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.03 Rapphöna 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

05.03 Rapphöna 10 p Lotlax, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

05.03 Havsörn 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.03 Varfågel 1 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

07.03 Sparvuggla 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

08.03 Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

09.03 Sparvuggla 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

10.03 Sidensvans 4 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.03 Havsörn 1 k Kimo, Oravais. Leif Öling.

12.03 Koltrast 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.03 Grönsiska 1 p Skånkholmen, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

13.03 Havsörn 1 k Skånkholmen, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

13.03 Tretåig hackspett /1 p Skånkholmen, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

13.03 Havsörn 1 k Hankmo, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.

14.03 Pärluggla 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

14.03 Sävsparv 1 p Lövsund, Maxmo. Anne Paadar, Kalle Sigfrids.

14.03 Skäggmes 6 p Lövsund, Maxmo. Anne Paadar, Kalle Sigfrids.

16.03 Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.03 Havsörn 1 k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

17.03 Varfågel 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

19.03 Koltrast 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.03 Råka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.03 Råka 25 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.03 Råka 42 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.03 Steglits 4 p Nikusbacken, Koskeby, Vörå. Gunnel Forsström.

21-25.03 Sparvuggla 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

22.03 Ringduva 1 m Pirrkärr, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

22.03 Gråsiska ca 50 p Kyroboas, Kimo, Oravais. Tomas Klemets.

22.03 Sångsvan 3 m Baggas, Oravais. Sven-Erik Nygren.

22.03 Koltrast 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

22.03 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

22.03 Havsörn 1 ad k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.03 Pärluggla 2 Ä Lövsund, Maxmo. Anne Paadar.

25.03 Skogsduva 2 p Kovik, Vörå. Christer FG Smeds.

25.03 Skogsduva 3 p Karvat, Oravais. Christer FG Smeds.

25.03 Tofsvipa 2 p Miekka, Korsholm. John Ahlskog.

26.03 Grönsiska 2 ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

26.03 Ringduva 1 p Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

26.03 Sångsvan 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.03 Tofsvipa 3 p Larven, Vörå. Rolf Sandvik.

26.03 Stare 2 p Hirvsal, Vörå. Jan-Olof Peth.

26.03 Slaguggla Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.03 Ringduva 9 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig & Jonas Dahlström.

26.03 Koltrast 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

26.03 Snösparv 2/ p Havändan, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

27.03 Stare 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.03 Gråsiska ca 200 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03 Rapphöna 8 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03 Rapphöna 7 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

27.03 Gråsiska ca 40 p Svedas sandgropar, Röukas, Oravais. Tomas Klemets.

27.03 Sångsvan 2 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets.

27.03 Koltrast 2/ p Baggas, Oravais. Tomas Klemets.

27.03 Stare 4 p Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

27.03 Sånglärka 1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

27.03 Havsörn 3 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

27-28.03 Steglits 3-4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.03-04.04 Gråspett /1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

28.03 Gråtrut 2 k Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

28.03 Gråtrut 48 p Österby, Oravais. Bengt Forslund.

28.03 Snösparv ca 140 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.03 Stare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.03 Skäggmes 6 p Lövsund, Maxmo. Kalle Sigfrids.

30.03 Sångsvan 1 m Lövsund, Maxmo. Kalle Sigfrids.

30.03 Havsörn 1 k Lövsund, Maxmo. Kalle Sigfrids.

30.03 Snösparv 2 p Havändan, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

31.03 Snösparv 19 p Ytterjeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

31.03 Stare 1 p Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

31.03 Tofsvipa 12 m Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.03 Tofsvipa 2 P Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

31.03 Tofsvipa 6 p Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

31.03 Tofsvipa 1 m Lövsund, Maxmo. Kalle Sigfrids.

31.03 Tofsvipa 12 m Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Trana 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Kalle Sigfrids.

31.03 Björktrast 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

31.03 Ormvråk 1 m Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

31.03 Havsörn 2 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

31.03 Tofsvipa 28 m Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

31.03 Varfågel 1 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

31.03 Bofink 3 m Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

31.03 Snösparv 3 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.


April

April Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.04 Bofink 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.

01.04 Sädesärla 1 p Voitby, Korsholm. Klas-Erik Holm, Rolf Sandvik.

01.04 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Trana 19 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Tornfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Rolf Sandvik.

01.04 Ringduva 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Bofink 2 p + 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.04 Sädesärla 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.04 Sånglärka 28 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.04 Trana 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.04 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.04 Sånglärka 1 m Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

01.04 Sånglärka 10 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

01.04 Kungsörn 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

01.04 Trana 10 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

01.04 Gråsiska 22 k Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

01.04 Stare 2 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

01.04 Tofsvipa 3 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

01.04 Ringduva 3 m Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

01.04 Bofink 1 Ä Kimo, Oravais. Leif Öling.

01.04 Bofink 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

01.04 Fiskmås 3 k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

02.04 Trana 1 m Kimo, Oravais. Leif Öling.

02.04 Stare 2 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

02.04 Hämpling 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

02.04 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

02.04 Ormvråk 4 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.04 Fiskmås 2 p Munsol, Oravais. Anne Paadar.

02.04 Havstrut 1 p Österö, Maxmo. Anne Paadar.

03.04 Tofsvipa 15 p Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

03.04 Hämpling 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.04 Storspov 4 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.04 Grönsiska 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.04 Kanadagås 1 p Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.04 Grågås 5 p Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.04 Sångsvan 30 p Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.04 Trana 2 p Fjärdsändan, Oravais. Tommy Södergård, Tapio Kivihuhta.

03.04 Ormvråk 1 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.04 Sånglärka 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

03.04 Bergfink 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

03.04 Rödhake 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

03.04 Sädesärla 6 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

03.04 Sånglärka 5 p Munsol, Oravais. Anne Paadar.

03.04 Rödhake 1 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

03.04 Havsörn 3 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

03.04 Grågås 3 m Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

03.04 Skogsduva 3 m Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

03.04 Dubbeltrast 2 m Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

04.04 Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais. Leif Öling.

04.04 Stenfalk 1 p Oxkangar, Oravais. Leif Öling.

04.04 Storskrake 1/1 p Oxkangar, Oravais. Leif Öling.

04.04 Knipa 1/1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 Björktrast 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

05.04 Rödhake 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Björktrast 2 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Ängspiplärka 3 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Grågås 18 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

05.04 Havsörn 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

05.04 Skrattmås 3 Ä Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

05.04 Fiskmås 2 Ä Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

05.04 Havstrut 3 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

06.04 Pärluggla 1 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

06.04 Järnsparv 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

07.04 Knipa 1/ p Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

07.04 Mindre hackspett 1/ p Österö, Maxmo. Joel Karvonen.

07.04 Gärdsmyg 1 Ä Österö, Maxmo. Joel Karvonen.

07.04 Skogsduva 1 p Österö, Maxmo. Joel Karvonen.

07.04 Skogsduva 2 Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04 Stenfalk 1/ k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

08.04 Havsörn 1 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

08.04 Havsörn 3 p, k Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

08.04 Gräsand 5 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Ljungpipare 1 m Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Dubbeltrast 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Bergfink 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Hämpling 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Grågås 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04 Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04 Skrattmås 1 p Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.04 Blå kärrhök 1/ k Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.04 Sädgås 2 p Sandåsslätten, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.04 Gräsand 8 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Kanadagås 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Grågås 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Dubbeltrast 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Dubbeltrast 2 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Ljungpipare 9 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 Ljungpipare 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04 Havsörn 1 k Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Havsörn 1 k Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Sävsparv 1/ p Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Hämpling 1 m Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Knipa /2 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Storskrake 2/3 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Dubbeltrast 1 p Gammelrödslan, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 Varfågel 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04 Björktrast 3 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04 Skrattmås 240 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04 Kanadagås 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04 Pilgrimsfalk 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.04 Knipa 2/2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

10.04 Gräsand 1/ p Kyroboas, Oravais. Allan Stenmark.

10.04 Pärluggla 1 Ä Västerö, Maxmo. Maria Thel.

11.04 Bergfink /1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

11.04 Knipa 2/2 p Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

11.04 Silltrut 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.04 Ängspiplärka 2 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.04 Sävsparv 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.04 Skogssnäppa 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

11.04 Fjällvråk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund; Alf Dahlström, K-G Häggblom.

11.04 Tornfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.04 Pilgrimsfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.04 Sävsparv 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04 Havsörn 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson, Viola Granroth.

12.04 Storspov 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Putte Andersson, Viola Granroth.

12.04 Järnsparv 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04 Bergfink 2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.04 Havsörn 1 k Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Storspov 1 ä Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Stenfalk 1/ p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Ladusvala 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

13.04 Stenknäck 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

13.04 Storspov 2 p Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Kricka 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Skrattmås 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Dubbeltrast 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Sädgås 2 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Rödvingetrast 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Fiskmås 9 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Havsörn 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

13.04 Blå kärrhök 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.04 Sädgås 23 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.04 Stjärtand 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.04 Vit stork 1 k Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

14-15.04 Spetsbergsgås 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

14.04 Skäggdopping 1 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.04 Havsörn 2 k Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.04 Storskarv 16 k Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.04 Bläsand 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

15.04 Kricka 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.04 Kricka 1/ p Rejpelt, Vörå. Ari Lähteenpää.

15.04 Vigg 5 p Rejpelt, Vörå. Ari Lähteenpää.

15.04 Gransångare 1 Ä Baggbergsskogen, Vörå. Tomas Klemets.

15.04 Skogssnäppa 1 ä Baggbergsskogen, Vörå. Tomas Klemets.

15.04 Vigg 6 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

15.04 Rödvingetrast 1 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04 Björktrast 10 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

16.04 Morkulla 1 Ä Karvatlångbacken, Oravais. Allan Stenmark.

16.04 Fjällvråk 1 k Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.04 Spetsbergsgås 3 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.04 Stjärtand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

17.04 Mindre strandpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

17.04 Rödbena 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

17.04 Enkelbeckasin 1 ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

17.04 Ljungpipare 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

17.04 Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

17.04 Storskarv 34 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

17.04 Rödvingetrast 7 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Dubbeltrast 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Lappsparv ca 35 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Jürgen Lehmann.

17.04 Gransångare 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Jürgen Lehmann.

17.04 Skogsduva 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Jürgen Lehmann.

17.04 Enkelbeckasin 3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Jürgen Lehmann.

17.04 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Jürgen Lehmann.

17.04 Skogssnäppa 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Jürgen Lehmann.

17.04 Mindre korsnäbb 1 ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.04 Gravand 3 p Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Bläsand 3/ p Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Fjällvråk 1 m Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Brun kärrhök 1/ p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Brunand 7 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Gravand 1/ p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Bläsand 5 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Större strandpipare 4 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.04 Stenskvätta 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.04 Knölsvan 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

19.04 Grönbena 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

19.04 Havsörn 1 k Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

19.04 Gärdsmyg 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

19.04 Taltrast 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

19.04 Morkulla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

19.04 Rödvingetrast 2 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

19.04 Bläsgås 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

20.04 Havsörn 2 k Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

20.04 Storskarv 80 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

20.04 Bergfink 2/2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.04 Fiskgjuse 1 m Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

20.04 Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

21.04 Salskrake 1/ p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

21.04 Vigg 2/ p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

21.04 Skäggdopping 6 p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

21.04 Spetsbergsgås 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.04 Lappsparv 20 k Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.04 Blå kärrhök /1 k Kimo, Oravais. Leif Öling.

22.04 Brun kärrhök /1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

22.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

22.04 Skäggdopping 3 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

22.04 Havsörn 1 k Jernot, Oxkangar, Oravais. Christer FG Smeds.

22.04 Havsörn 1 k Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

22.04 Sothöna 1 p Lerören, Kålax, Vörå. Tomas Klemets.

22-29.04 Rödspov 1 p Ånäs, Oravais. Timo Lahti, Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Allan Stenmark.

23.04 Skäggdopping 8 p Gravgårdens brygga, Maxmo. Tomas Klemets.

23.04 Salskrake 2/2 p Gravgårdens brygga, Maxmo. Tomas Klemets.

23.04 Stjärtand 1/ p Gravgårdens brygga, Maxmo. Tomas Klemets.

23.04 Brun kärrhök 1/ k Dansbanan, Maxmo. Tomas Klemets.

23.04 Salskrake 1/1 p Dansbanan, Maxmo. Tomas Klemets.

23-26.04 Fjällgås 1 p Södra Vassor/Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää m.fl.

23.04 Sidensvans 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Jan Nygård, Veikko Kaustinen.

24.04 Lappsparv 6 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

24.04 Sothöna 1 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

24.04 Smålom 1 k Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

24.04 Sidensvans 1 ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

24.04 Lappsparv 1 m Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

25.04 Lappsparv 5 m Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

25.04 Järnsparv 1 ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

25.04 Havsörn 1 k Västerö broar, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

25.04 Knölsvan 1/1 p Västerö broar, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

25.04 Smålom 3 k Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

25.04 Havsörn 4 k Maxmobron, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

25.04 Bläsgås 4 p Lakören, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Hannu Tammelin, Esa Keikka, Jari Penttinen.

25.04 Fjällgås 1 p Lakören, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Hannu Tammelin, Esa Keikka, Jari Penttinen. (Troligen samma fågel som tidigare vistats vid Vassorfjärden).

26.04 Lappsparv 20 m Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

26.04 Havsörn 1 ad. K Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

27.04 Skogsduva 2 m Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström.

27.04 Brushane 2 p Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström.

27.04 Svarthakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström.

27.04 Dvärgbeckasin 1 Ä Paljak mosse, Komossa, Oravais. Håkan Eklund.

27.04 Trädpiplärka 1 Ä Paljak mosse, Komossa, Oravais. Håkan Eklund.

27.04 Gransångare 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

28.04 Svartvit flugsnappare 1/ p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

28.04 Gluttsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

28.04 Skedand 2 p Sundören, Öling, Maxmo. Ari Lähteenpää.

28.04 Fiskgjuse 1 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.04 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.04 Stenskvätta 1 p Kangan, Oravais. Olav Westlin.

28.04 Havsörn 2 p Saarjärv, Oravais. Olav Westlin.

29.04 Gråhakedopping 2 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

29.04 Grå flugsnappare 1 p Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
Maj

Maj Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.05 Vitkindad gås 5 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

01.05 Svartsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

01.05 Tärna sp. 3 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

01.05 Fiskgjuse 1 k Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

01.05 Taltrast 1 Ä Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

01.05 Ladusvala 6 p Sundören, Öling, Maxmo. Ari Lähteenpää.

01.05 Hussvala 2 p Sundören, Öling, Maxmo. Ari Lähteenpää.

01.05 Fiskgjuse 1 k Sundören, Öling, Maxmo. Ari Lähteenpää.

01.05 Fisktärna 2 p Dansbanan, Maxmo. Ari Lähteenpää.

01.05 Havsörn 2 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05 Sothöna 3 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02.05 Småskrake 3 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

02.05 Ringtrast 1/ p Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.

02.05 Gulärla 1 p Ånäs, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.05 Havsörn 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

02.05 Årta 1/1 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

03.05 Brushane 3/ p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

03.05 Stenskvätta 1/1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

03.05 Gråhakedopping 2 p Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

03.05 Småskrake 5/ p Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

03.05 Taltrast 1 Ä Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

03.05 Lövsångare 1 Ä Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.05 Buskskvätta 1 p Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.05 Rödstjärt 1/ p Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.05 Ladusvala 1 p Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

04.05 Svartvit flugsnappare 2 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

05.05 Gök 1 Ä Fjärdsändan, Oravais. Christer FG Smeds.

05.05 Drillsnäppa 1 p Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 Svartvit flugsnappare 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 Svartvit flugsnappare 1/ p Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 Sidensvans 1 k Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 Lövsångare 1 Ä Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

05.05 Dvärgmås 2 ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.05 Gulärla 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.05 Drillsnäpp 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.05 Göktyta 1 Ä Eljasus, Oravais. Allan Stenmark.

06.05 Tretåig hackspett 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

06.05 Lövsångare 2 Ä Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 Ärtsångare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.05 Fiskgjuse 1 m Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.05 Steglits 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Dubbeltrast 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Gulärla 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Ladusvala 3 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Fisktärna 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Silvertärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Dvärgmås 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Drillsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Svartsnäppa 6 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Sothöna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Storlom 1 m + 5 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Salskrake /1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Svärta 2/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Sjöorre 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Lövsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Bengt Haga, Veikko Kaustinen, Pentti Murtonen.

08.05 Årta 1/1 p Fjärdsändan, Oravais. Christer FG Smeds.

08.05 Jorduggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

09.05 Svartsnäppa 12 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.05 Havsörn 1 k Voitby, Korsholm. Harry Seppälä, Pekka Matalamäki, Jan-Krister Sund.

10.05 Ortolansparv 1 Ä Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

11.05 Fiskgjuse 1 k Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

11.05 Smålom 1 p Kimossträsket, Maxmo. Tomas Klemets.

11.05 Dvärgmås 8 p Gravgårdens brygga, Maxmo. Tomas Klemets.

11.05 Hussvala 2 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

12.05 Gök 1 Ä Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

12.05 Turkduva 3 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.05 Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

12.05 Kärrsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

12.05 Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

12.05 Bergand 1/1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Ärtsångare 1 Ä Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Dvärgmås 3 k Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Kustlabb 2 k Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Storlom 6 m Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Smålom 1 m Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Sjöorre 2 m Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Snatterand 1 m Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Ejder 6 m Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Vitkindad gås 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Herman Mård m.fl.

13.05 Rosenfink 2/ p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

13.05 Rosenfink 2/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

13.05 Gök 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.05 Ärtsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.05 Tornseglare 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.05 Rosenfink 1/ p Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

14.05 Gök 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.05 Grå flugsnappare 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.05 Backsvala 1 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.05 Svarthätta 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.05 Törnsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

15.05 Näktergal 1 Ä Västerö, Maxmo. Monica Östman.

15.05 Näktergal 1 Ä Holmen, Voitby, Korsholm. Pekka Matalamäki.

16.05 Lärkfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

16.05 Ortolansparv 1/1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

16.05 Rosenfink 5 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

16.05 Rosenfink 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

16.05 Trädgårdssångare 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

17.05 Tornseglare 5 k Kimo, Oravais. Leif Öling.

17.05 Tornseglare 3 k Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

17.05 Vitkindad gås 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.05 Näktergal 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.05 Gök 1 Ä Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

17.05 Gök 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

17.05 Småspov 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Småspov 1 Ä Fritidsområdet, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Dvärgmås 1 k Fritidsområdet, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Årta 1/ k Fritidsområdet, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Hussvala 2 p Judrabacken, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Hussvala 3 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Trädgårdssångare 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Alfågel 1/ p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

18.05 Svarthätta 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

18.05 Svarthätta 1/ Ä Kuckos, Vörå. Allan Stenmark.

19.05 Törnsångare 1 Ä Byviken, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

19.05 Grå flugsnappare 1 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

19.05 Grönsångare 2 p Plasskatan, Maxmo. Tomas Klemets.

19.05 Sävsångare 1 Ä Lövsund, Maxmo. Tomas Klemets.

19.05 Rörsångare 1 Ä Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

19.05 Trädgårdssångare 1 Ä Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

19.05 Sävsångare 1 Ä Fladan, Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

19.05 Näktergal 1 Ä Fladan, Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

19.05 Näktergal 1 Ä Byholmen, Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

19.05 Näktergal 1 Ä Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 Näktergal 1 Ä Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

20-21.05 Flodsångare 1 Ä Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka, Tomas Klemets.

21.05 Näktergal 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

21.05-14.06 Busksångare 1-2 Ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Kornknarr 1 Ä Voitbyvägens åkrar, Korsholm. Rolf Sandvik, Klas-Erik Holm.

21-24.05 Gräshoppsångare 1 p Kirksalvägen, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

22.05 Sävsångare 2 p Jutbergs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

22.05 Skogsduva 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Svarthätta 1/ p Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets.

23.05 Rördrom 1 Ä Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

23.05 Havsörn 3 p Björnholmen, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

23.05 Lundsångare 1 Ä Österö, Maxmo. Joel Karvonen.

24.05 Småspov 2 p Vrängenemossen, Vörå. Tomas Klemets.

24.05 Småfläckig sumphöna 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

25.05 Smalnäbbad simsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.05 Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.05 Myrsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.05 Kärrsnäppa 12 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

26.05 Havsörn 1 k Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

26.05 Grönsångare 1 p Ä Lillsandsviken, Västerö, Maxmo.

26.05 Busksångare 1 Ä Rämpan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

26.05 Gravand 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla.

27.05 Svarttärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.

27.07 Skärfläcka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Gustav Tujulin.

27.05 Skärfläcka 1 p Oravaisfjärden, Oravais. Harri Tattari, Jukka Kumusto, Tapani Rauhala.

27.05 Blåhake 1 Ä Daghemmet, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

27.05 Sjöorre 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.05 Sävsångare 1 Ä Lillön, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Näktergal 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Näktergal 1 Ä Monässund, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Näktergal 1 Ä Monäs-Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Näktergal 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Näktergal 1 Ä Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.

27.05 Skräntärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Kustlabb 3 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Gravand 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Jorduggla 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05 Vattenrall 1 Ä Monå träsk, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.05 Kornknarr 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

28.05 Gräshoppsångare 1 Ä Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

28.05 Busksångare 2 Ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

28.05 Rörsångare 1 Ä Lövfjärden, Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Tordmule 15 p Ivankallan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Tobisgrissla 2 p Ivankallan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Grönsångare 1 Ä Vilkmo avtag, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Grönsångare 2 Ä Lillsandviken, Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Tordmule 1 p Lillsandviken, Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Havsörn 2 k Dansbanan, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Svarttärna 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

28.05 Törnskata 1 p Kaine skogsväg, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.05 Nötkråka 1 ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

28.05 Näktergal 1 Ä Fladan, Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

28.05 Näktergal 1 Ä Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Busksångare 1 Ä Rämpan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Havsörn 1 k Bodstranden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

28.05 Härmsångare 1 Ä Pärtstugan, Ånäs, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

28.05 Grönsångare 1 Ä Finndalen, Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

28.05 Sandlöpare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

28.05 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

28.05 Näktergal 1 Ä Keppo, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

28.05 Sädgås 1 p Välitalo, Alahärmä. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

28.05 Myrsnäppa 9 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.05 Vitkindad gås 4 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05 Vitkindad gås 7 k Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.05 Härmsångare 1 Ä Ånäs åbron, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.05 Busksångare 1 Ä Grusgrund, Österö, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05 Havsörn 5 k Dansbanan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05 Tordmule 19 p Ivankallan, Österö, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05 Törnskata 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05 Fiskgjuse 1 k Bodstranden, Kvevlax, Korsholm. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05 Svarttärna 1 k Bodstranden, Kvevlax, Korsholm. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.05 Kornknarr 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Gräshoppsångare 1 Ä Kaurajärviträsket, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Ortolansparv 1 Ä Kaurajärviträsket, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Mindre hackspett 1 Ä Kaurajärviträsket, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Dubbeltrast 2 k Höjsal, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Busksångare 2 Ä Jörala, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Havsörn 3 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Hämpling 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29.05 Sjöorre 2 p Keskis träsk, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

29-30.05 Snatterand 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää, Tomas Klemets.

30.05 Lundsångare 1 Ä Lillsandviken, Västerö, Maxmo. Joel Karvonen.

30.05 Lundsångare 1 Ä Långmossen, Österö, Maxmo. Joel Karvonen.

30.05 Grönsångare 1 Ä Loholstret, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Grönsångare 1 Ä Lövholmsbacken, Kangans skogsväg, Oravais. Tomas Klemets.

31.05 Havsörn 7 k Bodstranden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.05 Kornknarr 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Centrum, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Finskas, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Skytteln, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Drakabacka, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Jungar, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Holmen, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Backfolk, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Näktergal 1 Ä Keppo, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05-11.07 Flodsångare 1 Ä Skrivars, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 1 Ä Bjons, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 1 Ä Holmen, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 1 Ä Ojala, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 1 Ä Åbacken, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 1 Ä Back, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 1 Ä Väster, Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Busksångare 2 Ä Gräggas, Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Svarthätta 3 Ä Vexala by, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

31.05 Hornuggla 1 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.


Juni

Juni Turkduva 1-2 p regelbundet. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.06 Havsörn 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

02.06 Näktergal 1 Ä Gräggas, Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

02.06 Busksångare 1 Ä Fågelberg, Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

02-14.06 Busksångare 1-3 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.06 Kornknarr 1 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.06 Kornknarr 1 Ä Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.06 Grönsångare 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

07.06 Gräshoppsångare 1 Ä Tuckorängarna, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

07.06 Lundsångare 1 Ä Mastviken, Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

07.06 Havsörn 1 k Mastviken, Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

07.06 Kärrsångare 1 Ä Fladan, Oxkangar. Tomas Klemets.

08-15.06 Busksångare 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

08.06 Busksångare 1 Ä Kamisbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

08.06 Vitkindad gås 4 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

08.06 Svartsnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

09.06 Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää, Ari Lähteenpää..

09.06 Busksångare 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

09.06 Svartsnäppa 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

09.06 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa, Roland Lillkåla.

09.06 Bivråk 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

11.06 Törnskata 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

11.06 Sommargylling 1 Ä Harjux, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

15.06 Stenknäck 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

16.06 Ortolansparv 2 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.06 Lärkfalk 1 p Stormossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.06 Gravand /1 p Strömsviken, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

17.06 Rördrom 1 Ä Finnholmen, Maxmo. Tomas Klemets.

17.06 Havsörn 2 k Gravgårdens brygga, Maxmo. Tomas Klemets.

17.06 Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Taina Nyman, Pekka J. Nyman.

21.06 Kornknarr 1 Ä Judrabacken, Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström, Göran Jakobsson.

24.06 Kärrsångare 1 Ä Byviken, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

25.06 Tordmule 12 p + k Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

26.06 Tretåig hackspett 1 p Långträsket, Voitby, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.06 Kungsörn 1 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Allan Stenmark.

29.06 Stenfalk 1 k Vrängenemossen, Vörå. Tomas Klemets.

30.06 Bivråk 1 k Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg m.fl.

30.06 Bivråk 1 k Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.


Juli

Juli Turkduva 1-2 p regelbundet. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

01.07 Havsörn 1/ k Stora Fallträsk, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

01.07 Ejder 3 k Stora Rönnskäret, Munsala, Nykarleby. Richard Hudd.

01.07 Härmsångare 1 Ä Stora Rönnskäret, Munsala, Nykarleby. Richard Hudd.

03.07 Varfågel 1 p Rimson, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

04-05.07 Videsparv 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

04.07 Bivråk 1 k Prästaskangan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.07 Salskrake 1/ p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä.

04.07 Fiskgjuse 1 p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä.

04.07 Storskarv 80 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä.

04.07 Brushane 17 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä.

09.07 Ortolansparv 1 ad. + 3 juv. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.07 Skogsduva 6 k Brännars, Oravais. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.

09.07 Fiskgjuse 1 k Kalapää, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m.fl.

10.07 Svartsnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.07 Brushane 20 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.07 Skräntärna 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.07 Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

10.07 Gluttsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

10.07 Kärrsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

12.07 Skräntärna 2 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.07 Prutgås 1 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Marisa & Göran Sjöblom.

14.07 Lärkfalk 1 p Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.

15.07 Spovsnäppa 8 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.07 Kärrsnäppa 21 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.07 Grågås 62 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.07 Stare ca 80 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15-18.07 Skräntärna 1 ad. + 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.07 Gråhäger 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.07 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.07 Tobisgrissla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.07 Kornknarr 2 p Rejpelt, Vörå. Leif Backman.

18.07 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

18.07 Kärrsnäppa 55 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

18.07 Spovsnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

18.07 Kustsnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

18.07 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

19.07 Kornknarr 3 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.07 Kornknarr 1 Ä Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.07 Fiskgjuse 1 k Tottesund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

20.07 Stenfalk 1 p Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

21.07 Skräntärna 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen.

21.07 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen.

21.07 Storskarv 310 p Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen.

21.07 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen.

21.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen.

22.07 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

24.07 Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

25.07 Skräntärna 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.07 Havsörn 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.07 Skräntärna 1 ad. + 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

25.07 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

25.07 Kärrsnäppa 23 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

25.07 Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

25.07 Gluttsnäppa 18 p Kimo åmynning, Oravais. Bo Hellberg.

26.07 Lärkfalk 2 p Mickelsörarna, Maxmo. Esko Muurimäki.

27.07 Storskarv 530 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

27.07 Sandlöpare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.07 Kärrsnäppa 100 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.07 Grågås 136 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.07 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.07 Gråhäger 1 juv. K Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.07 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.07 Hämpling 1 k Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

30.07 Kanadagås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.07 Grågås 376 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.07 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.07 Kustlabb 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.07 Skräntärna 1 juv. P Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.07 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.07 Kornknarr 1 Ä Dunisbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.


Augusti

Augusti Turkduva 1-2 p regelbundet. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

02.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström.

02.08 Storskarv 280 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.08 Hämpling 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.08 Skräntärna 1 k Lilloxkangar, Vörå. Harald Holmström.

03.08 Stenfalk 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.08 Skräntärna 3 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.08 Kanadagås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

07.08 Skräntärna 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.08 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

07.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

08.08 Kustlabb 1 p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

08.08 Fiskgjuse 1 k Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

08.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, Ariel Ahlblad m.fl.

08.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, Ariel Ahlblad m.fl.

08.08 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, Ariel Ahlblad m.fl.

08.08 Storskarv 447 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, Ariel Ahlblad m.fl.

08.08 Kustlabb 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, Ariel Ahlblad m.fl.

09.08 Nötkråka 3 k Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.08 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.08 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.08 Grågås 587 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.08 Vitkindad gås 12 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.08 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

11.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

11.08 Vitkindad gås 16 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

11.08 Kanadagås 5 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

11.08 Grågås 610 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

11.08 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.08 Stare ca 1400 p Lundbergs farm, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

12.08 Kustlabb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.08 Grågås 123 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.08 Kanadagås 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.08 Vitkindad gås 17 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.08 Grågås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.08 Nötkråka 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.08 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.08 Skräntärna 2 p Mossaholmen, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

13.08 Nötkråka 2 k Rämpan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

13.08 Svarthätta 1 p Rämpan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

14.08 Havsörn 1 k Holmen, Voitby, Korsholm. Harry Seppälä.

14.08 Varfågel 1 p Järvängen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tom Lindskog.

14.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tom Lindskog.

14.08 Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tom Lindskog.

14.08 Vitkindad gås 21 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tom Lindskog.

14.08 Lärkfalk 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.08 Nötkråka 2 k Stenlandet, Oravais. Allan Stenmark.

14.08 Varfågel 1 p Järnvägen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.08 Rapphöna 15 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.08 Pilfink ca 50 p Reningsverket, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

15.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.08 Vitkindad gås 41 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.08 Grågås 630 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.08 Varfågel 1 p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

16.08 Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan Stenmark,

Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää m.fl.

16.08 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan Stenmark,

Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää m.fl.

16.08 Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan Stenmark,

Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää m.fl.

16.08 Nötkråka 1 p Brorsbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

16.08 Grågås 88 p Brorsbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

17.08 Grågås 815 p Kimo åmynning, Oravais. Runde Jakobsson.

17.08 Vitkindad gås 54 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson.

17.08 Enkelbeckasin 55 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson.

17.08 Dubbelbeckasin 1 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson.

17.08 Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson.

18.08 Kanadagås 8 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.08 Vitkindad gås 82 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.08 Kornknarr 1- 2 p Långviken, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.

18.08 Nötkråka 1 p Lomby, Vörå. Ari Lähteenpää.

19.08 Stare ca 1000 p Lötet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

19.08 Nötkråka 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

19.08 Nötkråka 1 p Kamisbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

19.08 Trana 62 p Brorsbacken, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

19.08 Turkduva 2 p Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

19.08 Gråhäger 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

19.08 Trana 189 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

19.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

19.08 Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Marko Pohjoismäki.

20.08 Hökuggla 1 p Träskesbacken, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

20.08 Gråhäger 1 p Rexbacken, Röukas, Vörå. Stig Kulp, Kurt Henriksson, Börje Nygård.

21.08 Gök 1 p Hästmossen, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

21.08 Nötkråka 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Skräntärna 1 k Lillön, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Småsnäppa 2 p Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Jan Nygård.

21.08 Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Gråtrut 790 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Skrattmås 1400 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Rödstrupig piplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

21.08 Nötkråka 1 p Centrum Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

22.08 Grågås 1550 p Kimo åmynning, Oravais. Jorma V.A. Halonen.

22.08 Vitkindad gås 65 p Kimo åmynning, Oravais. Jorma V. A. Halonen.

22.08 Varfågel 1 p Loilax, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

22.08 Varfågel 1 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

22.08 Svartsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena Lindvall.

22.08 Kärrsnäppa 20 p Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

22.08 Småsnäppa 5 p Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

22.08 Mosnäppa 2 p Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

22.08 Storskarv 103 p Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck, Svante & Helena

Lindvall.

22.08 Gravand 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg, Svante

Lindvall.

22.08 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Rolf Sandvik.

23.08 Kärrsnäppa 25 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Svartsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Spovsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Brushane 10 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Duvhök 1 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Brun kärrhök 1 k Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Grågås 1525 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Vitkindad gås 122 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Kanadagås 4 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Trana 145 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Tornseglare 1 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

23.08 Kaja ca 400 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

24.08 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.08 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.08 Nötkråka 2 m Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

25.08 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla.

25.08 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla.

25.08 Varfågel 1 p Österängen, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

26.08 Nötkråka 1 p Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

27.08 Svarthätta 1 p Rämpan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

27.08 Havsörn 2 k Mossasholmen, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

27.08 Sidensvans 1 k Mossasholmen, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

27.08 Fiskgjuse 1 p Lakören, Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.08 Trana 270 p Västerhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

28.08 Gravand 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.08 Skräntärna 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.08 Spovsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.08 Havsörn 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.08 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

29.08 Trana 340 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

29.08 Varfågel 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

29.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Pentti Ketola, Tomas Klemets.

29.08 Nötkråka 1 k Reningsverket, Oravais. Ari Lähteenpää.

29.08 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

29.08 Varfågel 2 p Koskeby, Vörå. Ari Lähteenpää.

29.08 Varfågel 1 p Bertby, Vörå. Ari Lähteenpää.

29.08 Nötkråka 2 p Centrum, Vörå. Ari Lähteenpää.

29.08 Nötkråka 2 k Bertby, Vörå. Ari Lähteenpää.

29.08 Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.08 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.08 Gök 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.08 Nötkråka 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

29.08 Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.08 Sothöna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Gravand 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

31.08 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Gråtrut ca 4000 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.


September

01.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

01.09 Rödstrupig piplärka 1 p Slaktiskärret, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.09 Trana 143 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Havsörn 3 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti.

03.09 Vitkindad gås 114 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Kärrsnäppa 17 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

03.09 Rapphöna 17 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

04.09 Bergfink 18 p Keppogränden, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

04.09 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Varfågel 3 p Sorvistmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.09 Varfågel 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

05.09 Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

06.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

07.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.09 Gravand 3 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.09 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

09.09 Turturduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund.

09.09 Gråspett 1 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

09.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää.

09.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

09-10.09 Gravand 4 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets.

10.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

10.09 Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

10.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

10.09 Småfågel sp. 1620 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

10.09 Lärkfalk 1 ä Söderskata, Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

10.09 Trana 280 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

11.09 Gravand 4 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.09 Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.09 Mindre korsnäbb 94 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.09 Salskrake 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.09 Myrspov 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.09 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.09 Kärrsnäppa 48 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

13.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

13.09 Gravand 4 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

13.09 Kärrsnäppa 40 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

13.09 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

13.09 Vitkindad gås 23 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

13.09 Tornseglare 1 p Lomby, Vörå. Stig Kulp.

14.09 Grönsiska 1520 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Bergfink 3060 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Bofink 2400 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Bo/bergfink 10700 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Nötskrika 42 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Björktrast 1151 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Taltrast 108 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Ladusvala 175 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Gök 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Havsörn 3 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Småsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Kärrsnäppa 36 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Ari Lähteenpää.

14.09 Fiskmås 1100 p Fjärdsändan, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Kanadagås 37 p Fjärdsändan, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Gulärla 5 p Fjärdsändan, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Gråtrut 3000 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Gravand 5 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Myrspov 3 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Vitkindad gås 22 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Brushane 15 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Kärrsnäppa 58 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Större strandpipare 25 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Nötkråka 1 m ABC, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Trana 438 p Bertby, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Bergfink 500 p Bertby, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Spetsbergsgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

14.09 Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

14.09 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

14.09 Pilgrimsfalk 1 p (skadad, omhändertagen) Komossa, Oravais. Jan Bertlin.

15.09 Tornseglare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Sven-Erik Örn.

16.09 Grönsiska 3382 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Bergfink 1713 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Bofink 1626 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Bo/bergfink 1858 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Nötskrika 282 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Rödvingetrast 114 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Björktrast 292 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Järnsparv 135 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Ängspiplärka 446 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Ladusvala 107 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Tornseglare 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Trana 598 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Havsörn 8 m/k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Sparvhök 10 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jürgen Lehmann, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Lärkfalk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

16.09 Pilgrimsfalk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.

16.09 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.

16.09 Gravand 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.

16.09 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.

16.09 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.

16.09 Nötkråka 3 m Fjärdsändan, Oravais. Jouni Kannonlahti, Leif Öling.

16.09 Nötskrika 67 m Fjärdsändan, Oravais. Jouni Kannonlahti.

16.09 Drillsnäppa 1 p Fjärdsändan, Oravais. Jouni Kannonlahti.

16.09 Stare 1000 k Fjärdsändan, Oravais. Jouni Kannonlahti.

16.09 Vitkindad gås 23 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin, Jouni Kannonlahti.

16.09 Lärkfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

16.09 Myrspov 4 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Brushane 67 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Kärrsnäppa 63 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Kanadagås 32 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Skedand 16 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Stjärtand 18 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Lähteenpää, Matti Maskulin.

16.09 Varfågel 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.09 Nötkråka 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.09 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.09 Lärkfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.09 Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.09 Trana 380 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

17.09 Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

17.09 Ladusvala 60 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.09 Sädgås 54 m Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.09 Pilgrimsfalk 1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.09 Sparvhök 3 m Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.09 Bofink 3819 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Bergfink 6693 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Bo/bergfink 13200 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Bändelkorsnäbb 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Nötskrika 142 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Talltita 222 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Rödvingetrast 221 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Björktrast 2630 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Järnsparv 189 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Ängspiplärka 457 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Dubbeltrast 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

17.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Tomas Klemets.

17.09 Stenfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

17.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Tomas Klemets.

17.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

17.09 Trana 518 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

17.09 Småfågel sp. Ca 20000 m Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets.

17.09 Rödstrupig piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

18.09 Bivråk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jan Nygård, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

18.09 Pilgrimsfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jan Nygård, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

18.09 Pilgrimsfalk 1 ad. + 2 juv. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, Jan Nygård, Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

18.09 Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Grågås 364 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Vitkindad gås 23 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Salskrake /1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Kärrsnäppa 43 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Nötskrika 52 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

18.09 Nötkråka 2 p Centrum, Oravais. Leif Öling.

19.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

19.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Pentti Ketola, Leif Öling, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

19.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Pentti Ketola, Leif Öling, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

19.09 Bivråk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Pentti Ketola, Leif Öling, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

19.09 Lappsparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.09 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.09 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.09 Svarthätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

20.09 Vitkindad gås 23 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

20.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

20.09 Trana 610 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

21.09 Turkduva 1 p Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

21.09 Turkduva 1 p Vöråborg, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.09 Ortolansparv 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Nötskrika 221 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Varfågel 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Dubbeltrast 21 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Björktrast 2400 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Sånglärka 220 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Stenfalk 4 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Sparvhök 10 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Havsörn 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Bivråk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Trana 385 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Pilgrimsfalk 1 k Kallviken,Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Sparvuggla 1 Ä Kallviken,Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

22.09 Gök 1 p Ånäs, Oravais. Ari Lähteenpää.

22.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

22.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

22.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Vitkindad gås 23 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Nötskrika 226 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Trana 273 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Ladusvala 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Stare 1000 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Björktrast 3000 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tom Lindskog.

22.09 Nötkråka 1 p Reningsverket, Oravais. Leif Öling.

22.09 Svarthätta 1/ p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

22.09 Björktrast 1000 m Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

22.09 Havsörn 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

22.09 Trana 475 m Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

23.09 Ljungpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

23.09 Havsörn 1 k Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

24.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

24.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Roland Lillkåla.

24.09 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla.

24.09 Vitkindad gås 23 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

24.09 Sparvuggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

25.09 Vitkindad gås 22 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Tomas Klemets.

25.09 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Tomas Klemets.

25.09 Sädgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Tomas Klemets.

25-27.09 Hökuggla 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

26.09 Nötskrika 542 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Varfågel 3 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Dubbeltrast 4 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Sidensvans 4 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Ringduva 484 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Trana 213 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Sparvhök 6 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Ladusvala 9 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ari Lähteenpää.

26.09 Havsörn 5 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää.

26.09 Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

26.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

26.09 Nötskrika 525 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ingmar Edfelt.

26.09 Stenfalk 1 m Kärklax, Maxmo. Ingmar Edfelt.

26.09 Trana 350 m Lomby, Vörå. Tommy Södergård.

27.09 Hämpling 4 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Skäggdopping 148 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Alfågel 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Lövsångare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Nötkråka 3 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Sånglärka 13 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Talltita 50 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Sidensvans 10 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Ladusvala 25 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Sparvhök 16 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Talgoxe 36 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Sävsparv 19 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Sädesärla 16 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Gräsand 580 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Gråsiska 6 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Grönsiska 162 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Ringduva 195 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Stare 231 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Havsörn 6 k Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Rödvingetrast 263 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Ängspiplärka 22 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Nötskrika 913 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Bergfink 550 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

27.09 Björktrast 14230 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

28.09 Rapphöna 12 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

30.09 Sidensvans 4 p Holmen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

30.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.

30.09 Sidensvans 28 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Matti Maskulin.


Oktober

02.10 Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg, Putte Andersson.

02.10 Skäggmes 2 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Håkan Fröberg, Putte Andersson.

02.10 Salskrake 8 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

02.10 Storskrake 120 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

02.10 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

02.10 Sidensvans ca 20 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

02.10 Sidensvans 50 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

02.10 Sidensvans 50 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

02.10 Sidensvans 3 p Centrum, Vörå. Tomas Klemets.

02.10 Sidensvans 35 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

02.10 Turkduva 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02-05.10 Härfågel 1 p Tottesund, Maxmo. May-Britt Audas.

03.10 Domherre 46 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

03.10 Björktrast 3148 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

03.10 Sidensvans 440 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

03.10 Havsörn 3 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

03.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.10 Råka 87 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.10 Gräsand 620 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

04.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

05.10 Stjärtmes 7 p Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.10 Sångsvan 79 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

06.10 Korsnäbb sp. 296 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

06.10 Gråsiska 320 m Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

06.10 Stjärtmes 10 m Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.10 Sidensvans 300 k Kimo centrum, Oravais. Leif Öling.

09.19 Grönsiska 1290 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää.

09.10 Sidensvans 179 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää.

09.10 Dvärgbeckasin 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.10 Sångsvan 106 p Malen, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.10 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ari Lähteenpää, Bengt Forslund.

09.10 Tofsvipa 110 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.10 Gräsand 300 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.10 Tofsvipa 24 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.10 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

14.10 Sjöorre 2 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.10 Salskrake 16 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.10-31.12 Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais. Pentti Murtonen.

15.10 Hökuggla 1 p Storsandens kross, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

15.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

15.10 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

16.10 Salskrake 3 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

16.10 Alfågel 2 p Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

16.10 Steglits 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

16.10 Varfågel 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

17.10 Gråspett 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Karl-Gustav Häggblom.

17.10 Nötkråka 1 p Långbackmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.10 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.10 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.10 Snösiska 1 p Jounund, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

20.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

22.10 Nötkråka 1 k Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.

22.10 Varfågel 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.

22.10 Tretåig hackspett 1 p Gråskinnhällorna, Kimo, Oravais. Leif Öling.

22.10 Tofsvipa 6 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.

23.10 Nötkråka 1 k Centrum, Oravais. Leif Öling.

23.10 Sångsvan 132 p Storåkern, Monå, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

23.10 Havsörn 1 p kallviken, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

23.10 Turkduva 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Varfågel 1 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.10 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.10 Pilfink 50 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.10 Tofsvipa 3 m Kyro älv bron, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.10 Bofink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.10-13.11 Nötväcka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Håkan Sundvik, Gösta Finne.

26.10 Myrspov 1 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

26.10 Sångsvan 145 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

26.10 Havsörn 1 p Fjärdsändan, Oravais. Aarne Lahti Matti Maskulin.

26.10 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

26.10 Sånglärka 1 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

26.10 Björktrast 36 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

26.10 Alfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

29.10 Rapphöna 20 p Lågpelt, Vörå. Ingmar Edfelt.

29.10 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.10 Snösparv 9 p Öskatan, Oravais. Tommy Södergård.


November

Nov. Rapphöna 13 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.11 Entita 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.11 Bergfink 3 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

02.11 Salskrake 1 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Alfågel 1 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Sjöorre 2 p Röukas fritidsområde, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11-07.12 Lavskrika 2 p orrhällorna, Höjsal, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Havsörn 2 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.11 Morkulla 1 p Baggas, Oravais. Leif Öling.

02.11 Stjärtmes 3 p Koskeby, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.11 Sidensvans ca 20 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.11 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

06.11 Gråspett 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

06.11 Knölsvan 31 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.11 Havsörn 1 k Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää

07.11 Bergfink 2 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

07.11 Gråsparv ca 50 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

07.11 Mindre hackspett 1 p Centrum, Kimo, Oravais. Leif Öling.

08.11 Sjöorre /3 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.11 Salskrake /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.11 Alfågel /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.11 Havsörn 1 p Jounund, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

08.11 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

11.11 Havsörn 1 k Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.11 Bofink 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.11 Stjärtmes ca 15 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.

15.11-13.12 Bofink 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.

16.11 Havsörn 1 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Storskrake 4 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Knipa 3 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Gräsand 1 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Knölsvan 25 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Sångsvan 30 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Storskarv 1 p Hällon, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Knölsvan 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Knipa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Gråtrut 1400 p Fjärdsändan, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

16.11 Alfågel 1 p Fjärdsändan, Oravais. Aarne Lahti, Matti Maskulin.

18.11 Gräsand 1 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

18.11 Tamduva 22 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.11 Tallbit 13 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

19.11 Alfågel 3 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

19.11 Sjöorre 5 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

19.11 Sillgrissla 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Ingmar Nybäck.

19.11 Havsörn 1 k Lillorvas, Oravais. Tomas Klemets.

19.11 Havsörn 2 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

19.11 Björktrast 1 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

19.11 Alfågel 1 p Rönnskär, Oravais. Tomas Klemets.

20.11 Bofink 3 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

20.11 Rapphöna 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

20.11 Bofink 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.11 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

20.11-31.12 Entita 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

21.11 Varfågel 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

21.11 Gråsiska 34 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.11 Tretåig hackspett 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.11 Svärta 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.11 Sjöorre 6 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.11 Havsörn 1 p Harjux, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Björktrast 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.11 Gråsiska ca 50 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.11 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

22.11 Lavskrika 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

22.11 Tamduva 23 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.11 Gråspett 1 p Seiplax, Oravais. Britta Edfelt.

25.11 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.11 Ringduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.11 Stjärtmes 12 p Rankas, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

29.11 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29-30.11 Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.


December

Dec. Gråspett 1 p hela månaden. Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

01.12 Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

02.12 Knölsvan 6 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.12 Sångsvan 4 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.12 Havsörn 1 k Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.12 Rapphöna 11 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

02.12 Pilfink 30 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

02.12 Rapphöna 6 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

02.12 Havsörn 1 k Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

03.12 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.12 Stare 1 p Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

03.12 Havsörn 1 k Fladan, Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

03.12 Havsörn 2 p Satmalot, Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

03.12 Havsörn 1 k Ragholmssund, Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.

03.12 Havsörn 1 k Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

03.12 Gråsiska 4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.12 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

04-13.12 Gråspett 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

05.12 Björktrast 1 p Kyrkbacken, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Stare 1 p Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Skäggmes 6 p Svälskatan, Lövsund, Maxmo. Tomas Klemets.

06.12 Havsörn 8 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

06.12 Sparvuggla 1 p Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

06.12 Gräsand 1 p Holmen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

06.12 Knipa 2 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

06.12 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Keijo Koski.

06.12 Rapphöna 13 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.12 Tamduva 40 p S-Market, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

07.12 Pilfink 40 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

06.12 Knölsvan 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.

08.12 Sångsvan 6 m Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.12 Sångsvan 5 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.12 Björktrast 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

08.12 Entita 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

09.12 Koltrast 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.12 Bofink 2/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

11.12 Stjärtmes ca 8 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

11.12 Sparvuggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

14-18.12 Björktrast 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.12 Turkduva 2 p Baggbergsvägen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12 Bofink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

17-18.12 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.12 Strömstare 1 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

18.12 Björktrast 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.12 Strömstare 1 p Holmen, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.

23.12 Bofink 1/ p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.12 Sparvuggla 1 p Djupsund, Maxmo. Beatrice Skott.

25-26.12 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.12 Mindre hackspett 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.12 Havsörn 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

27.12 Bofink 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

27.12 Stare 1 p Hirvsal, Vörå. Jan-Olof Peth.

29.12 Sparvuggla 1 p Höjsal, Vörå. Paul Boijer.

29.12 Lavskrika 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Paul Boijer.

30.12 Gråsiska 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.12 Bofink 2/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

31.12 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

31.12 Gråsiska 3 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

31.12 Domherre 6/4 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.