Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2009


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst
Januari

Januari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Januari Gråspett 1 p Ollhugg, Oravais. Stig Boström.

01.01 Gråtrut 23 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

01.01 Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Varfågel 1 p Kanäsvägen, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01 Sparvuggla 1 p Dundersängen, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Hökuggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Havsörn 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Storskrake 35 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Knipa 2 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Sångsvan 57 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01 Knölsvan 121 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01 Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.01 Rapphöna 12 p Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

01.01 Rapphöna 7 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

01.01 Gråtrut 12 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

01.01 Gräsand 2 p Lotlax, Vörå. Margareta Saarela.

01.01 Lavskrika 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Aarne Lahti m.fl.

01.01 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Aarne Lahti m.fl.

01.01 Gråsiska 9 p Risängen, Vörå. Aarne Lahti.

01.01 Slaguggla 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Gräsand 1 p Lomby, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Koltrast 1/ p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01-02.01 Ormvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Tommy Södergård.

02.01 Stare 4 p Tuckor, Vörå. Tommy Södergård.

02.01 Sparvuggla 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

04.01 Björktrast 1 p Tottesund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

05.01 Sångsvan 8 m Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.

07.01 Strömstare 1 p Kalapää träsk, kalapää, Vörå. Börje Nygård, Tomas Klemets.

07.01 Pilfink 20 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

07.01 Gråsiska 3 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

07.01 Bergfink 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

08.01 Nötväcka 1 p Seiplax, Oravais. Bore Lax.

09.01 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

10.01 Ormvråk 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Keijo Koski.

11.01 Varfågel 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.01 Gråspett 1 p Tottesund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

11.01 Varfågel 1 p Brännbackkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.01 Varfågel 1 p Rauskas, Österby, Oravais. Bengt Forslund.

14.01 Berguv 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.01 Pärluggla 1 Ä Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

15.01 Berguv 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.01 Havsörn 4 p Maxmobron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

16.01 Stjärtmes 7 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

17.01 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

17.01 Varfågel 1 k Finskas, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

17.01 Fjällvråk 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.01 Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

17.01 Havsörn 1 k Fallhagen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.01 Rapphöns 12 p Fallhagen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.01 Rapphöna 7 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

18.01 Björktrast 1 p Kyrkbyn, Maxmo. Ingmar Edfelt.

18.01 Ormvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

20.01 Gråsiska 2/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

20.01 Strömstare 1 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

21.01 Gråtrut 2 k Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

23.01 Havsörn 6 p brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

23.01 Björktrast 1 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Skogsduva 2 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Koltrast 1/ p Koskeby, Vörå. Gunnel Forsström.

24.01 Varfågel 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.01 Pilfink 45 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.01 Koltrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.01 Stjärtmes 20 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.01 Havsörn 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.01 Gråtrut 11 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.01 Gråtrut 8 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.01 Koltrast 1/ p Pettersbacka, Vörå. Sirkka Hellman.

26.01 Fjällvråk 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.01 Pärluggla 1 Ä Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

26.01 Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

27.01 Gråspett 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Inga-Britt & Matts Edvin Klemets.

27.01 Slaguggla 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

27.01 Lappuggla 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Keijo Tamminen, Leo Saarijärvi.

29.01 Berguv 1 Ä Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

29.01 Berguv 1 Ä Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

29.01 Pärluggla 1 Ä Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

30.01 Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

30.01 Pärluggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.01 Ormvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.01 Björktrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.01 Pilfink 37 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

31.01 Tretåig Hackspett 1 p Vetlot, Maxmo. Ville Väisänen.


Februari

Februari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Februari Gråspett 1 p Ollhugg, Oravais. Stig Boström.

Februari Pärluggla 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.02 Ormvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Lövdahl.

02.02 Pärluggla 2 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.02 Havsörn 6 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.02 Gråtrut 40 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.02 Havstrut 1 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02 Pärluggla 2 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.02 Berguv 3 Ä Höjsalområdet, Vörå. Aarne Lahti.

04.02 Pärluggla 8 Ä Höjsalområdet, Vörå. Aarne Lahti.

04.02 Sparvuggla 1 Ä Höjsalområdet, Vörå. Aarne Lahti.

04.02 Slaguggla 3 Ä Höjsalområdet, Vörå. Aarne Lahti.

04.02 Strömstare 2 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets.

05.02 Havsörn 15 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

05.02 Gråtrut 10 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

05.02 Havstrut 4 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

05.02 Slaguggla 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

06.02 Skogsduva 1 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

06.02 Nötkråka 1 p Långträsk, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.02 Stjärtmes 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07-14.02 Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.02 Pärluggla 1Ä Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

09.02 Björktrast 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

09.02 Gråspett 1/ p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

11.02 Björktrast 1 p Centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.02 Björktrast 1 p Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

14.02 Strömstare 1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Göran Jakobsson.

14.02 Varfågel 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.02 Stjärtmes 5 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.02 Tornfalk 1 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.02 Fjällvråk 1 p Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.

16.02 Gräsand 4/ p Baggas, Oravais. Allan Stenmark.

20.02 Turkduva 4 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.02 Stjärtmes 11 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.02 Sidensvans 2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.02 Stjärtmes 7 p Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.02 Pärluggla 1 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.02 Slaguggla 1 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.02 Slaguggla 1 Ä Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.02 Kungsörn 1k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.


Mars

Mars Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.03 Bofink 1/ p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

02.03 Koltrast 1/ p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

02.03 Havsörn 1 k Särkimo, Maxmo. Allan Stenmark.

04.03 Gråspett /1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons, Tomas Klemets.

05.03 Sångsvan 2 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.

06.03 Sångsvan 2 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets, Aarne Lahti.

06.03 Gräsand 1/1 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets, Aarne Lahti.

06.03 Strömstare 2 p Dammen, Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets, Aarne Lahti.

06.03 Strömstare 1 p Kyroboas, Oravais. Tomas Klemets, Aarne Lahti.

07.03 Stjärtmes 5 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

07.03 Gråtrut 20 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.03 Koltrast 1/ p Lålax, Vörå. Bengt Haga.

08.03 Bergfink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.03 Gråspett /1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.

10.03 Snösiska 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.

12.03 Råka 1 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.03 Havsörn 1 p Hamnholmen, Kvimo, Maxmo. Juhani Kiltinen.

15-23.03 Hökuggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

15.03 Gråtrut 4 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.03 Havsörn 1 k Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tero Uusitalo.

15.03 Snösiska 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.03 Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.03 Sparvuggla 2 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.03 Berguv 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.03 Pärluggla 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.03 Gråtrut 10-tal. Vallvik, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.03 Varfågel 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.03 Koltrast 1/ p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.03 Råka 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

20.03 Ringduva 1 p Bramsen, Vörå. Allan Stenmark.

20.03 Sånglärka 1 p Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

21.03 Sångsvan 2 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

21.03 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

21.03 Havsörn 1 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

21.03 Havsörn 1 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

21.03 Grönsiska 15 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

21.03 Koltrast 1/ Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

21.03 Stare 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.03 Nötkråka 1 p Vallvik, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.03 Råka 220 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.03 Sångsvan 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.03 Ringduva 6 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

24.03 Snösparv 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Nygård.

24.03 Koltrast 1/ p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

25.03 Havsörn 1 k Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.03 Tofsvipa 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

26.03 Nötkråka 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.03 Nötkråka 2 p Nyrödslan, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

27.03 Ringduva 1 p Fjärdsändan, Oravais. Ann-Sofi Bäck.

29.03 Tornfalk 1 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

30.03 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

30.03 Stare 5 p Centrum, Oravais. Allan Stenmark.

31.03 Knipa 1/1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


April

April Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.04 Gräsand 1/1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Råka 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Stare 5 p Tuckor, Vörå. Bengt Haga.

01.04 Tornfalk 1 p Tuckor, Vörå. Bengt Haga.

02.04 Snösparv 30 p Kovik, Vörå. Bengt Haga.

02.04 Tofsvipa 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling. 

02.04 Tofsvipa 1 m Isomäki, Kuckos, Vörå. Holger Lindström.

02.04 Bofink 1/ p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

02.04 Skogsduva 1 m Rauskas, Österby, Oravais. Bengt Forslund.

02.04 Storskrake 1/1 p Brudsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

02.04 Bofink 1/ p Kyrkbyn, Maxmo. Lena Willför.

03.04 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.04 Bofink 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.

03.04 Trana 2 Ä Kimo, Oravais. Leif Öling.

03.04 Ormvråk 1 m Kimo, Oravais. Leif Öling.

03.04 Grågås 5 p Ånäs, Oravais. Leif Öling.

03.04 Tofsvipa 2 p Munsala, Nykarleby. Tapio Kivihuhta.

04.04 Sånglärka Flera m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.04 Grågås 1 p Larven, Maxmo. Tomas Klemets.

04.04 Skärpiplärka 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.04 Tofsvipa 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.04 Trana 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.04 Dubbeltrast 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.04 Trana 5 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 Steglits 1 p Kimo, Oravais. Agnes Holmlund.

04.04 Bofink 12 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

05.04 Knölsvan 5 p Västerö broar, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

05.04 Gräsand 4 p Västerö broar, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

05.04 Skrattmås 1 p Västerö broar, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

05.04 Pilgrimsfalk 1 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.04 Ormvråk 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.04 Kungsörn 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.04 Tornfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.04 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.04 Trana 12 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.04 Tofsvipa 47 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.04 Sånglärka 49 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04 Bergfink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

07.04 Sädesärla 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

07.04 Blå kärrhök /1 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

07.04 Ängspiplärka 2 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

07.04 Silltrut 4-5 k Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

07.04 Silltrut 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.04 Skrattmås 1 flock Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

08.04 Blå kärrhök 1/ m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Fjällvråk 1 p + 1 m Kangkyttan,Jjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Pilgrimsfalk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Varfågel 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Ormvråk 1 k Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Grågås 3 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Björktrast Flera m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Skrattmås ca. 100 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Fiskmås Flera m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Hornuggla 1 Ä Petterbacka, Vörå. Keijo Koski.

09.04 Björktrast 1 k Baggbergsskogen, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Grågås 27 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Kanadagås 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Gräsand 2 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Havsörn 2 k Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

09.04 Storspov 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Sanfrid Friberg.

09.04 Skrattmås 1700 p Draka, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.04 Silltrut 46 p Draka, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.04 Grågås 14 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

09.04 Kanadagås 6 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

09.04 Sädgås 5 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.04 Storspov 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.04 Steglits 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.04 Havsörn 1 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

10.04 Rödhake 1 ä Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

10.04 Grönsiska 35 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

10.04 Grönsiska 15 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

10.04 Bergfink 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 Sädesärla 1 p Murkais, Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.

10.04 Tornfalk 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

10.04 Gråhäger 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

10.04 Havsörn 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Fiskmås 6 m + 6 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Knölsvan 4 m Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Grönsiska 400 m Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Sädesärla 1 m Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Storspov 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Kanadagås 2 p + 6 m Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Skogsduva 2 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.04 Tornfalk 1 p Komossa, Oravais. Tomas Klemets.

11.04 Skrattmås 120 p Komossa, Oravais. Tomas Klemets.

11.04 Fiskmås 1 k Komossa, Oravais. Tomas Klemets.

11.04 Större korsnäbb 1/1 Låghällberget, Komossa, Oravais. Tomas Klemets.

11.04 Sävsparv 1/ p Antosbacken, Bramsen, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Hämpling 1 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Havsörn 1 k Stordiket, rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Ljungpipare 4 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Skrattmås 30 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Stenfalk 1 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

11.04 Skogsduva 2 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

11.04 Fjällvråk 3 k Rödsaln, Rejpelt, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

11.04 Sädesärla 7 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.04 Ljungpipare 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.04 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.04 Brun kärrhök 1/ m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.04 Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.04 Spetsbergsgås 9 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Sävsparv 5 p + 5 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg m.fl.

12.04 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg m.fl.

12.04 Morkulla 1 p Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Gustav Enström.

12.04 Morkulla 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.04 Morkulla 1 p Lålax, Vörå. Bengt Haga.

12.04 Mindre sångsvan 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Ormvråk 2 k Baggberget, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Dubbeltrast 2 m Baggberget, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Taltrast 1 p Baggberget, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Järnsparv 3 Ä Baggberget, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Enkelbeckasin 1 k Baggberget, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Fiskmås 2 k Baggberget, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 Stenfalk 1 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Ljungpipare 2 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Stenskvätta 1 k Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Havsörn 1 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Enkelbeckasin 16 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura. 

12.04 Kanadagås 1 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Fjällvråk 3 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Sädgås 87 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Storskarv 15 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

12.04 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Skogssnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Grågås 171 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Sävsparv 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Kricka 13 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Skedand 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Stjärtand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Gräsand 187 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04 Dubbeltrast 21 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Storskarv 2 m Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

12.04 Rödvingetrast 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

12.04 Dubbeltrast 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

12.04 Rödhake 2 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

13.04 Morkulla 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

13.04 Rödhake 1/ p Bertby, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Storskarv 3 p Lerören, Kålax, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Knipa 38 p Lerören, Kålax, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Gräsand 24 p Lerören, Kålax, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Bläsand 8 p Lerören, Kålax, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.

13.04 Sävsparv 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.

13.04 Knölsvan 5 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 Rödhake 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 Björktrast 5 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 Rödvingetrast 10 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 Rödvingetrast 2 Ä Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 Rödvingetrast 10 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

13.04 Björktrast 15 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

13.04 Rödvingetrast 4 p Bertby, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Kricka 4 p Bertby, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Stenskvätta 1 p Lålax, Vörå. Bengt Haga.

13.04 Bläsand 1/1 Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Dubbeltrast 2 p Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Sävsparv 2/ p Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Ängspiplärka 5 p Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Björktrast 5 p Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Lappsparv 1 ä Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Spetsbergsgås 2 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Kricka 34 p Judrabacken, Kangas, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Brun kärrhök 1/ k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Grönbena 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.04 Steglits 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

13.04 Bläsand 2/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.04 Havsörn 8 p Maxmobron, Öjskatan, Maxmo. Tomas Klemets.

14.04 Havsörn 1 k Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

14.04 Järnsparv 1 p Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

14.04 Sävsparv 1 Ä Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

14.04 Sothöna 2 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Skogsduva 4 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Stjärtand 6 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Stjärtand 2/2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.04 Spetsbergsgås 3 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.04 Sädgås 264 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.04 Havsörn 1 k Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

14.04 Storspov 2 p Tuckor, Vörå. Bengt Haga.

14.04 Pärluggla 1 Ä Tuckor, Vörå. Bengt Haga.

14.04 Gråhakedopping 4 p Kålax, Vörå. Bengt Haga.

14.04 Gransångare 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

15.04 Spetsbergsgås 2 p Judrabacken, Kangas, Vörå. Tomas Klemets.

15.04 Storskarv 120 k Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

15.04 Storskarv 18 p Maxmobron, Öjskatan, Maxmo. Bengt Forslund.

16.04 Skogsduva 2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.04 Morkulla 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

16.04 Ringtrast 1/ p Rökiö, Vörå. Bengt Haga.

16.04 Ringtrast 1 p Rökiö, Vörå. Carina Haga, Timo Harju.

16.04 Stenfalk Kuckos, Oravais/Vörå. Tomas Klemets.

16.04 Spetsbergsgås 2 p Isomäki, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Spetsbergsgås 1 p Kyromossen, Rejpelt. Vörå. Tomas Klemets.

16.04 Bergfink 1/1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.04 Gärdsmyg 1 p Baggbergsskogen, Vörå. Tomas Klemets.

16.04 Gärdsmyg 1 Ä Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

17.04 Havsörn 1 k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

17.04 Havsörn 1 k Judrabacken, Kangas, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

17.04 Skogssnäppa 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

17.04 Skogssnäppa 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Lappsparv 9 m Baggbergsskogen, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Skräntärna 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.04 Bergfink 40 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.04 Enkelbeckasin 3 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

19.04 Bläsgås 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

20.04 Bläsgås 3 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.04 Spetsbergsgås 12 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.04 Sädgås 640 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.04 Taltrast 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

21.04 Taltrast 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.04 Göktyta 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.04 Skäggdopping 18 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04 Brunand 8 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04 Rödbena 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

22.04 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

22.04 Göktyta 1 p Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti.

23.04 Skäggdopping 4 p Lerören, Kålax, Vörå. Bengt Haga.

23.04 Sothöna 12 p Lerören, Kålax, Vörå. Bengt Haga.

23.04 Rödbena 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Småskrake 2/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Vigg 17 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Svarthakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Skäggdopping 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Gråhakedopping 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Stenskvätta 1 p Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Sjöorre 32 m Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.04 Smålom 4 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.04 Kustlabb 2 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.04 Sidensvans 12 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

24.04 Sidensvans 16 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04 Havsörn 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Salskrake 4/ p Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.

24.04 Lappsparv 1 flock ä Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.

24.04 Spetsbergsgås 1 m Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.

25.04 Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

25.04 Grönbena 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

25.04 Dubbeltrast 1 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

25.04 Brushane 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

25.04 Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 Lappsparv 410 m + 30 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Bengt Forslund, Jürgen Lehmannn, Leo Saarijärvi, Stig Dahlström.

26.04 Kungörn 1 subad k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Bengt Forslund, Jürgen Lehmannn, Leo Saarijärvi, Stig Dahlström.

26.04 Gluttsnäppa 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets.

27.04 Sidensvans 12 m Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

27.04 Storlom 1 Ä Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

27.04 Svärta 2 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

27.04 Snatterand 1/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

27.04 Dvärgmås 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04 Brushane 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04 Salskrake 6 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04 Svartvit flugsnappare 1/ p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04 Svartvit flugsnappare 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

27.04 Gråhakedopping 5 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Skäggdopping 7 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Brunand 1/ p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Storskarv 4 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Gransångare 1 Ä Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Trädpiplärka 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Mindre strandpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Småspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Dvärgmås 2 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.04 Gluttsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.

29.04 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.

30.04 Småspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.


Maj

Maj Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.05 Ladusvala 1 p Lillorvas, Oravais. Björn Betlehem.

01.05 Sjöorre 2 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

01.05 Svärta 4 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström.

01.05 Myrspov 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

01.05 Drillsnäppa 1 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl. 

01.05 Ejder 19 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Johan Sandén, Jürgen Lehmannn, Leo Saarijärvi.

01.05 Kustlabb 1 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Johan Sandén, Jürgen Lehmannn, Leo Saarijärvi.

01.05 Tordmule 34 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Johan Sandén, Jürgen Lehmannn, Leo Saarijärvi.

02.05 Göktyta 1 Ä Centrum, Oravais. Allan Stenmark.

02.05 Svartsnäppa 6 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.05 Göktyta 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.05 Storlom 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

02.05 Lövsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. David Sundvik, Allan Stenmark m.fl.

02.05 Rödstjärt 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

02.05 Brun glada 1 m Katrinelund, Kärklax, Maxmo. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Fiskgjuse 1 k Katrinelund, Kärklax, Maxmo. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Varfågel 1/1 p Katrinelund, Kärklax, Maxmo. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Ladusvala 3 m Katrinelund, Kärklax, Maxmo. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Bivråk 1 p Norrskogen, Palvis, Vörå. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Sidensvans 10 p Kalapää träsk, Vörå. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Ladusvala 1 m Kalapää träsk, Vörå. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Varfågel 1/1 p Skaget, Kalapäävägen, Vörå. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Lövsångare 1 p Skaget, Kalapäävägen, Vörå. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.

02.05 Smålom 1 m Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

02.05 Storskarv 29 m Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

02.05 Silvertärna 2 k Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

02.05 Trädpiplärka 1 Ä Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

02.05 Sidensvans 1 ä Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

03.05 Backsvala 3 p Kangan, Oravais. Ari Lähteenpää.

03.05 Mindre strandpipare 1 p Oravaisfjärden, Oravais. Ari Lähteenpää.

03.05 Svartsnäppa 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.05 Ortolansparv 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

04.05 Brushane 8 p Tuckor, Vörå. Bengt Haga.

04-05.05 Härfågel 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Gustav Rauma.

05.05 Ljungpipare 50 p Lågpelt, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

05.05 Hämpling 1 k Komossa, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Ljungpipare 152 p Komossa, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Dvärgmås 3 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 Årta 2 p Svedars, Oravais. Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

05.05 Ladusvala 1 p Aknus, Vörå. Ari Lähteenpää.

05.05 Gluttsnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05 Brushane 26 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.05 Ljungpipare 320 p Tvärvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.05 Buskskvätta 1/ p Kivilom, Vörå. Aarne Lahti, Miska Puummala.

07.05 Lövsångare 2 Ä Kivilom, Vörå. Aarne Lahti, Miska Puumala.

07.05 Hussvala 4 p Larven, Vörå. Aarne Lahti, Miska Puumala.

07.05 Jorduggla 1 p Larven, Vörå. Aarne Lahti, Miska Puumala.

07.05 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Aarne Lahti, Miska Puumala.

08.05 Svart stork 2 p Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.

08.05 Gravand 2 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

08.05 Mindre strandpipare 2 p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

08.05 Myrspov 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

08.05 Gravand 3 p fjärdsändan, Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.

08.05 Svartvit flugsnappare 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

08.05 Vitkindad gås 2 k Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

08.05 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

08.05 Dvärgmås 200 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

08.05 Hussvala 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Keijo Ahokas.

08.05 Svartvit flugsnappare 1 p Fjärdsändan, Oravais. Ari Lähteenppä, Keijo Ahokas.

08.05 Rödstjärt 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

09.05 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Tommy Södergård, Pentti Murtonen.

09.05 Smålom 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Tommy Södergård, Pentti Murtonen.

09.05 Gulärla 4 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Tommy Södergård, Pentti Murtonen.

10.05 Ärtsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

10.05 Fisk/Silvertärna 220 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05 Havsörn 2 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05 Ladusvala 25 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05 Hussvala 25 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.05 Stjärtmes 1 p Nörrsund, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

11.05 Grönsångare 1 Ä Nörrsund, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

11.05 Svartvit flugsnappare 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

11.05 Ladusvala 1 k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

11.05 Fiskgjuse 1 k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

12-23.05 Rördrom 1 Ä Djupsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Tomas Klemets m.fl.

12.05 Gök 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

12.05 Sävsångare 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets. 13.05 Gulärla 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.05 Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.05 Gök 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.05 Hämpling 4 p Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.05 Blåhake 1/ p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 Skogsduva 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 Sothöna 4 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.05 Havsörn 2 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.05 Tornseglare 1 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.05 Gök 1 Ä Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

15.05 Gök 1 Ä Ladubacken, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

15.05 Ärtsångare 1 p Grannasberget, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Vitkindad gås 13 m Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.05 Sjöorre 170 m Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.05 Kustlabb 2 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.05 Rosenfink 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

18.05 Rosenfink 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

18.05 Svarthätta 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.05 Årta 1/1 p Sandgrop, Keskis, Oravais. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

18.05 Mosnäppa 1 k Sandgrop, Keskis, Oravais. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

18.05 Sjöorre /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

18.05 Jorduggla 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

18.05 Buskskvätta 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp m.fl.

19.05 Törnsångare 1 p Kangas, Vörå. Tomas Klemets.

19.05 Törnsångare 1 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

19.05 Tornseglare 5 p Centrum, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

19.05 Törnsångare 1 p Kimo, Oravais. Johan Antus

19.05-27.06 Näktergal 2 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Pekka Matalamäki.

20.05 Grå flugsnappare 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 Näktergal 1 Ä Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.05 Lärkfalk 1 p Levälä, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.05 Trädgårdssångare 1Ä Lålax, Vörå. Bengt Haga.

21.05 Trädgårdssångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

21.05 Svarthätta 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Rosenfink 1/ p Lålax, Vörå. Bengt Haga.

22.05 Tuvsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Marko Pohjoismäki, Raimo Vuorio.

22.05 Rördrom 1 Ä Lövsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Kristina Westlin, Olav Westlin m.fl.

22-23.05 Näktergal 1 Ä Pärtstgan, Ånäs, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

22.05 Gravand 1/1 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

22.05 Kustlabb 1 k Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

22.05 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. De flesta rallydeltagarna.

22.05 Roskarl 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen, Roland Lillkåla.

22.05 Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, pentti Murtonen, Roland Lillkåla.

22.05 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen, Roland Lillkåla. 22.05 Jorduggla 1 p Kimo, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

22.05 Jorduggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

22.05 Jorduggla 1 p Paljakmossen, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

22.05 Hornuggla 1 p Pandros, Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back

22.05 Hornuggla 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ann-Sofi Bäck, Kristina Westlin, Olav Westlin.

22.05 Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Aarne Lahti, Tom Backlund, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Jurgen Lehmannn, Leo Saarijärvi.

23.05 Näktergal 1 Ä Hypen, Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

23.05 Smalnäbbad simsnäppa 6 p Fjärdsändan, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

23.05 Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

23.05 Bivråk 1 k Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

23.05 Svarthätta 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan Antus, Hilding Back.

23.05 Fjällvråk 1 k Kvimo, Maxmo. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

23.05 Svarthätta 1 Ä Keskis, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

23.05 Ortolansparv 1 p Keskis, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

23.05 Skogsduva 1 p Rödslon, Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Kristina Westlin, Olav Westlin.

23.05 Grönsångare 1 Ä Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen, Peter Åbacka.

23.05 Svarthätta 1 Ä Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen, Peter Åbacka.

23.05 Näktergal 1 Ä Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

25.05 Fjällvråk 1 p Vakine, Vörå. Tomas Klemets.

25.05 Hämpling 1/1 p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

29.05 Stjärtmes 1 p Munjama, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

31.05 Härmsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.


Juni

Juni Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.06 Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Marko Pohjoismäki.

01-02.06 Svarthätta 1 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

01-02.06 Hämpling 1 p Ollant, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

01-02.06 Kornknarr 1 Ä Pensala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

01-02.06 Näktergal 1 Ä Korsörssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

01-02.06 Näktergal 1 Ä Kiitolaforsen, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

01-02.06 Näktergal 1 Ä Nylandsvägen, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

02.06 Näktergal 1 Ä Måtar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.06 Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.06 Näktergal 1 Ä Finskas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.06 Näktergal 1 Ä Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.06 Näktergal 1 Ä Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.06 Näktergal 1 Ä Nybyggar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.06 Gräshoppssångare 1 Ä Tålamods, Vörå. Rainer Holmström.

03.06 Svarttärna 1 k Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

04.06 Näktergal 1 Ä Röukas, Vörå. Rainer Holmström.

06.06 Törnskata 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.06 Havsörn 1 k Långträsk, Karvsor, Vörå. Tomas & Mattias Klemets.

08.06 Busksångare 1 Ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

09.06 Näktergal 1 Ä Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.06 Lärkfalk 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.06 Lärkfalk 1 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

11.06 Näktergal 1 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.06 Kustlabb 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.06 Salskrake 5/2 p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä.

13.06 Skräntärna 1 k Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä.

13.06 Fiskgjuse 1 k Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä.

13.06 Storskarv 250 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä.

14.06 Gräshoppssångare 1 Ä Kyrkbyn, Maxmo. Pelle & Carita Libäck.

14.06 Hornuggla 1 pull ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

15.06 Hämpling 1 k Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

15.06 Busksångare 1 Ä Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

15-18.06 Gräshoppssångare 1 Ä Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

16.06 Bivråk 1 k Hällnäs, Oravais. Tiina Virtanen.

17.06 Ortolansparv 1/1 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

17.06 Gulärla 1/1 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

17.06 Vitkindad gås 3 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Bergand /1 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Ejder /1 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Sjöorre 30 m Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Roskarl 5/5 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Bredstjärtad labb 1 k Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Skräntärna 1 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Tordmule 46 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Tobisgrissla 50 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Skärpiplärka 3/3 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

17.06 Näktergal 2 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund.

18.06 Busksångare 1 Ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

18.06 Gräshoppssångare 1 Ä Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

19.06 Snatterand 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen.

19.06 Salskrake 3/1 p Fjärdsändan, Oravais. Arto Keskinen.

19.06 Flodsångare 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen.

20.06 Lärkfalk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg m.fl.

21.06 Grönsångare 1 Ä Nyhagabacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
22.06 Videsparv 1 p Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
22.06 Svarthätta 1 Ä Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

23-27.06 Nattskärra 1 Ä Kackurlampenområdet, Lålax, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

23.06 Kornknarr 1 Ä Rankas, Jussila, Munsala, Stig Dahlström, Bengt Forslund, Allan Stenmark.

25.06 Hämpling 1 p Österängen, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

25.06 Näktergal 1 Ä Kyrkbyn, Maxmo. Tomas Klemets.

26.06 Flodsångare 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

26.06 Kornknarr 1 Ä Tuckorängarna, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

26.06 Busksångare 1 Ä Uppiby, Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

26.06 Hämpling 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

26.06 Lärkfalk 1 k Stora Kalkskär, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.06 Tordmule 2 p Monåfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.


Juli

Juli Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.07 Steglits 2 p Ollant, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

01.07 Skärpiplärka 1 p Bastuugnen, Mickelsörarna, Maxmo. Joel Karvonen.

01.07 Tobisgrissla 2 p Bastuugnen, Mickelsörarna, Maxmo. Joel Karvonen.

01.07 Tordmule 3 p Bastuugnen, Mickelsörarna, Maxmo. Joel Karvonen.

01.07 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.07 Salskrake 11 p Villskär, Mickelsörarna, Maxmo. Jouni Kannonlahti.

01.07 Tordmule 4 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

01.07 Skräntärna 3 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

01.07 Kärrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

01.07 Gluttsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

02.07 Gräshoppssångare 1 Ä Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.07 Nötkråka 2 p Kallestorpet, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05.07 Nötkråka 1 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark.

07.07 Hämpling 2 ad. + 1 juv. Bönehuset, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

09.07 Svarthätta 1 Ä Dansbanan, Maxmo. Tomas Klemets.

09.07 Hämpling 1 p Österängen, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

09.07 Hämpling 1 p Sandås, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

10.07 Kärrsnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

12.07 Mosnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.07 Spovsnäppa 14 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.07 Fjällvråk 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

12.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

12.07 Mindre hackspett 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.07 Storskarv 400 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.07 Kornknarr 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.07 Roskarl 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.07 Bivråk 1 k Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

15.07 Härmsångare 1 Ä Kyrkbyn, Maxmo. Tomas Klemets.

15.07 Nötkråka 1 p Munsala kyrka, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

15.07 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.07 Hämpling 3 p Klemetsgårdarna, Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

16.07 Bivråk 2 k Kvimo, Maxmo. Tomas Klemets.

16-17.07 Skäggmes 12 p Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

17.07 Lundsångare 1 Ä Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

19.07 Bivråk 1 k Rödslan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Per-Erik Andersson.

20.07 Varfågel 1 p Strandbyn, Oravais. Tommy Södergård.

20.07 Nötkråka 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.07 Bivråk 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

21.07 Småsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21-22.07 Sandlöpare 2-4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Matias Snellman m.fl.

22.07 Skärpiplärka 1 p Pjuken, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

22.07 Tordmule ca 400 p Pjuken, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

22.07 Roskarl 2 p Pjuken, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

23.07 Tordmule ca 100 p Knuven, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

23.07 Tobisgrissla 5 p Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

23.07 Tordmule ca 600 p Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

23.07 Skräntärna 1 p Mickelsörarna, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

23.07 Havsörn 1 k Mickelsörarna, Maxmo. Tomas Klemets, Olof Jern m.fl.

23.07 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Jan Södersved.

23.07 Grågås 320 p Kimo åmynning, Oravais. Jan Södersved.

25.07 Skogsduva 2 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.07 Kärrsnäppa 18 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.07 Spovsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.07 Småsnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.07 Mosnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.07 Sjöorre 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.07 Lärkfalk 1 k Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.07 Skräntärna 1 p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

26.07 Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

26.07 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

26.07 Storskarv 300 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

26.07 Kustpipare 22 m Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

26.07 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

27.07 Nötkråka 1 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

28.07 Storskarv 520 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

28.07 Lärkfalk 1 k Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

29.07 Fjällvråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

29.07 Dubbeltrast 1 p Tallkullen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

31.07 Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

31.07 Brun kärrhök /1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

31.07 Havsörn 3 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

31.07 Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

31.07 Brushane 7 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

31.07 Grågås ca 600 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

31.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

31.07 Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.


Augusti

Augusti Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.08 Bivråk 1 p Petterbacka, Vörå. Keijo Koski.

02.08 Grågås 520 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

02.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

02.08 Storskarv ca 170 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

02.08 Lärkfalk 1 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

02.08 Fiskgjuse 1 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

04.08 Skräntärna 9 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

04.08 Fiskgjuse 2 k Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

04.08 Fiskgjuse 1 k Lövsund, Maxmo. Tomas Klemets.

04.08 Vitryggig hackspett 1 p Österhankmo by, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

05.08 Gräshoppssångare 1 Ä Brännbackkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

05.08 Gråhäger 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.08 Havsörn 1 k Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

05.08 Stjärtmes 2 p Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

05.08 Skräntärna 2 p Villskär, Mickelsörarna, Maxmo. Ari Lähteenpää, Markus Sundell m.fl.

05.08 Kustlabb 3 p Villskär, Mickelsörarna, Maxmo. Ari Lähteenpää, Markus Sundell m.fl.

05.08 Lärkfalk 3 p Villskär, Mickelsörarna, Maxmo. Ari Lähteenpää, Markus Sundell m.fl.

05.08 Gråhäger 8 p Villskär, Mickelsörarna, Maxmo. Ari Lähteenpää, Markus Sundell m.fl.

06.08 Turkduva 1 p Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund.

06.08 Skäggmes 1 p Lövsund, Maxmo. Tomas Klemets.

06.08 Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.

07.08 Skräntärna 1 k Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

07.08 Gråhäger 1 p Österhankmo, Korsholm. Bertil Blomqvist.

08.08 Större korsnäbb 11 p Järvimossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.08 Jorduggla 1 p Träsket, Ytterjeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

08.08 Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.08 Grågås 800 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.08 Vitkindad gås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.08 Kanadagås 11 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.08 Nötkråka 2 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

10.08 Kustlabb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.08 Mosnäppa 14 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.08 Lärkfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.08 Storskarv 910 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.08 Grågås 850 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.08 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.08 Stare 1542 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.08 Hämpling 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

11.08 Turkduva 4 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

12.08 Lärkfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

12.08 Gråhäger 1 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Mats Björklund.

13.08 Nötkråka 1 k Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.08 Vitkindad gås 26 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.08 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

14.08 Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

16.08 Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

16.08 Gulärla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.08 Grågås 588 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.08 Vitkindad gås 47 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.08 Vitkindad gås 69 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.08 Gråhäger 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.08 Kustpipare 3 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.08 Myrspov 45 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22-23.08 Kustsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.08 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.08 Stare ca 500 p Centrum, Oravais. Allan Stenmark.

24.08 Grågås 1255 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Kanadagås 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Vitkindad gås 91 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Duvhök 1 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Kärssnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Brushane 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Stare 240 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

24.08 Storlom 2 p Kyrkstrand, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

24.08 Storskarv 1 p Kyrkstrand, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

24.08 Stare 150 k Barkaråkern, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

24.08 Gråhäger 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

27.08 Havsörn 1k Österängen, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

27.08 Varfågel 1 p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

27.08 Varfågel 1 p Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

27.08 Stare ca 400 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

27.08 Svartsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.08 Gravand 1 juv. p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.08 Gråsparv 50 p Lötet, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.08 Tornseglare flera p. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.08 Grågås 1320 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Vitkindad gås 94 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Sädgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Lärkfalk 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Gulärla 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Råka 1 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Johansson, Benny West.

28.08 Grågås 97 m Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

28.08 Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

29.08 Varfågel 1 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

29.08 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.08 Varfågel 1 p Bodö, Maxmo. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

29.08 Varfågel 1 p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

29.08 Lärkfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.08 Stenskvätta 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.08 Gök 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

30.08 Trana 200 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

30.08 Gråhäger 1 p Rämpan, Österö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

30.08 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Ljungpipare 11 m Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Grågås 1570 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Kanadagås 12 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Vitkindad gås 90 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Brushane 29 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Korsnäbb sp. 11 m Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Nötkråka 3 m Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Alfågel 2/ p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Bergand 1/4 p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Hämpling 1 p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Havsörn 1 k Fjärdsändan, Oravais. Ari Lähteenpää.

30.08 Sothöna 11 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Fiskgjuse 1 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Havsörn 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

30.08 Havsörn 3 k Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.08 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Gulärla 8 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Vitkindad gås 98 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Storskarv 50 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.


September

September Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

    1. Lärkfalk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg, Svante Lindvall.

01.09 Stäpphök 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg, Svante Lindvall.

02.09 Gulärla 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Johan Sandén, Jürgen Lehmann.

02.09 Rödstrupig piplärka 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Johan Sandén, Jürgen Lehmann. 02.09 Lärkfalk 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Johan Sandén, Jürgen Lehmann.

02.09 Grågås 160 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Stare 600 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Gråhäger 1 p Reningsverket, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

03.09 Varfågel 1 p Österängen, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

03.09 Varfågel 1 p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

03.09 Havsörn 1 k Österö, Maxmo. Bengt Forslund, Sten Sandvik.

03.09 Lärkfalk 1 p Österö, Maxmo. Bengt Forslund, Sten Sandvik.

03.09 Varfågel 1 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.09 Varfågel 2 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.09 Lärkfalk 1 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.09 Varfågel 1 p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.09 Trana ca 400 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

05.09 Bivråk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

05.09 Grågås 1350 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Vitkindad gås 95 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Sädgås 12 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Vigg 60 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Bläsand 52 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Stjärtand 52 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Gräsand 295 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Grågås 350 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

05.09 Vitkindad gås 29 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

06.09 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

06.09 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

06.09 Råka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

06.09 Sothöna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

06.09 Stare 2500 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.09 Grågås 803 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.09 Vitkindad gås 77 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

06.09 Rödstrupig piplärka 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

06.09 Tornseglare 3 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

06.09 Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

06.09 Lärkfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

06.09 Fiskgjuse 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

07.09 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.09 Fiskgjuse 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.09 Sothöna 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.09 Turkduva 5 p Åkerdalen, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.09 Grågås 930 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

08.09 Vitkindad gås 134 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

08.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

08.09 Stjärtmes 2 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.09 Havsörn 2 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

09.09 Trana 105 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

09.09 Grågås 453 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

11.09 Havsörn 6 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

11.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

11.09 Vitkindad gås 127 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

12.09 Sparvuggla 2 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

12.09 Grågås 630 p Kallviken, Munsala, Nykarleby.Keijo Tamminen, Jürgen Lehmann m.fl.

12.09 Vitkindad gås 100 p Kallviken, Munsala, Nykarleby.Keijo Tamminen, Jürgen Lehmann m.fl.

12.09 Pilgrimsfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby.Keijo Tamminen, Jürgen Lehmann m.fl.

12.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

12.09 Sädgås 30 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

12.09 Vitkindad gås 121 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

12.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

12.09 Havsörn 1 k Österö, Maxmo. Markku Perälä.

13.09 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

13.09 Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

13.09 Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

13.09 Lärkfalk 1 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää.

13.09 Höksångare 1 p ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

13.09 Bivråk 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

13.09 Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

14.09 Trana 150 m Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.09 Trana 287 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

15.09 Turkduva 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.09 Turkduva 1 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

16.09 Havsörn 1 k Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.09 Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

17.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Tomas Klemets.

18.09 Ladusvala 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.09 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.09 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.09 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.09 Grågås 1008 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Jürgen Lehmann.

18.09 Vitkindad gås 118 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Jürgen Lehmann.

19.09 Taigasångare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.09 Havsörn 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

19.09 Grågås 576 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

19.09 Vitkindad gås 127 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

20.09 Hämpling 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Keijo Tamminen, Stig Dahlström, Jürgen Lehmann.

20.09 Grönsiska 930 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Keijo Tamminen, Stig Dahlström, Jürgen Lehmann.

20.09 Bergfink 660 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Keijo Tamminen, Stig Dahlström, Jürgen Lehmann.

20.09 Bofink 1460 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Keijo Tamminen, Stig Dahlström, Jürgen Lehmann.

20.09 Dubbeltrast 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Keijo Tamminen, Stig Dahlström, Jürgen Lehmann.

20.09 Ängspiplärka 216 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Keijo Tamminen, Stig Dahlström, Jürgen Lehmann. 21.09 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

21.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

21.09 Kärrsnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

21.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

22.09 Sånglärka flera m. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.09 Vitkindad gås 50 m Munsol, Oravais. Anne Paadar.

22.09 Grågås ca 350 m Munsol, Oravais. Anne Paadar.

24.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

24.09 Havsörn 5 k Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

24.09 Rapphöna 16 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.09 Havsörn 1 p Österö, Maxmo. Bengt Forslund, Sten Sandvik.

25.09 Dubbeltrast 2 m Södra Mossaskär, Oravais. Bengt Forslund, Sten Sandvik.

25.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.09 Brushane 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.09 Ljungpipare 2 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Salskrake /1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Kustsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Kärrsnäppa 17 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Vitkindad gås 126 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Kanadagås 12 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Sädgås 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Grågås 245 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Trana 558 p + m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Leif Öling.

27.09 Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

28.09 Hämpling 2 p Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

29.09 Pilgrimsfalk 1 p Knock, Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Jan Nygård, Håkan Fröberg.

29.09 Taigasångare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck, Jan Nygård, Håkan Fröberg.


Oktober

Oktober Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.10 Stenfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Jürgen Lehmann, Håkan Fröberg.

01.10 Nötskrika 82 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Jürgen Lehmann, Håkan Fröberg.

01.10 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

02.10 Stjärtmes 1 ä Kimo åmynning, Oravais. Veikko Kaustinen.

02.10 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.10 Dubbeltrast 2 ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.10 Nötskrika 90 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.10 Hämpling 2 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.10 Trana flera m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.10 Gråhäger 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

03.10 Salkrake /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

03.10 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

03.10 Havsörn 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

03.10 Stjärtmes 31 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

03.10 Sparvuggla 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

03.10 Dubbeltrast 7 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

03.10 Lappsparv 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

05.10 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.10 Dvärgbeckasin 1-2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.10 Sparvuggla 1 ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

07.10 Havsörn 1 p Fjärdsändan, Oravais. Santtu Ahlman, Sami Luoma.

07.10 Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

08.10 Ringtrast 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. Derik Joutsi.

08.10 Dubbeltrast 8 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.10 Dalripa 8 p Sakarihaudanmäki, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.10 Stjärtmes 6 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

09.10 Stjärtmes 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.10 Varfågel 1 p Ön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.10 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.10 Sjöorre 2 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

10.10 Salskrake 16 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

10.10 Bergand 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

10.10 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

10.10 Stjärtmes 8 m Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

11.10 Salskrake 14 p Oravaisfjärden, Oravais. Ari Lähteenpää.

12.10 Sjöorre 3 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

12.10 Salskrake 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

13.10 Sidensvans ca 12 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

14.10 Sidensvans ca 30 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

14.10 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

14.10 Snösparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.10 Dvärgbeckasin 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.10 Bergand 5 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.10 Alfågel 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.10 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.10 Sidensvans 20 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

15.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

15.10 Sångsvan 78 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

15.10 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

16-18.10 Kungsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Vallvik älgjaktlag.

17.10 Morkulla 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.10 Morkulla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.10 Alfågel 1 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.10 Salskrake 2 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.10 Sjöorre 3 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.10 Sjöorre 1 p Röukas träsk, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

18.10 Sjöorre 1 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

18.10 Havsörn 2 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

23.10 Hökuggla 1 p Turubacken, Ytterjeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

23.10 Bergand 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann.

23.10 Varfågel 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby, Jürgen Lehmann.

25.10 Sidensvans 19 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

25.10 Skärpiplärka 1 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

25.10 Havsörn 2 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

25.10 Alfågel 28 p m Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

25.10 Sjöorre 55 p m Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

25.10 Morkulla 2 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

25.10 Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.10 Sjöorre 45p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Putte Andersson.

27.10 Alfågel 5 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Putte Andersson.

27.10 Bergand 5 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Putte Andersson.

27.10 Sjöorre 3 p Röukas träsk, Vörå. Bengt Forslund, Putte Andersson.

27.10 Alfågel 3 p Röukas träsk, Vörå. Bengt Forslund, Putte Andersson.

27.10 Lavskrika 3 p Höjsal, Vörå. Bengt Forslund, Putte Andersson.

27.10 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Bengt Forslund, Putte Andersson.

30.10 Snösparv 1 m Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

31.10 Gråspett /1 p Jånbacken, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

31.10-02.11 Bläsgås 17 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää m. fl.

31.10-01.11 Sädgås 1 p (rasen rossicus)Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.November

November Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

November Nötkråka 1 p nästan dagligen. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.11 Rapphöna 11 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

01.11 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.11 Morkulla 1 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

01.11 Snösparv 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.11 Svärta 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.11 Sjöorre 12 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.11 Bergand 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.11 Hökuggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

01-05.11 Bläsgås 9 p Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Alfågel 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.11 Havsörn 1 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

02.11 Havsörn 1 k Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

02.11 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

02.11 Nötkråka 1 ä Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Hökuggla 1 p Löukos, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets, Tage Ohls.

03.11 Hökuggla 1 p Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

04.11 Slaguggla 1 p Löukos, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets, Tage Ohls.

04.11 Stare 4 p Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.11 Sjöorre 4 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

04.11 Strömstare 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

04.11 Hökuggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.11 Bläsand 1 p Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets.

05.11 Fiskmås 104 p Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets.

05.11 Alfågel 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Sjöorre 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Havsörn 1 k Storsandsvägen, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Havsörn 1 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Skrattmås 26 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Fiskmås 29 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Skogsduva 1 p Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Sparvuggla 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Snösparv 18 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.11 Gråsiska ca 80 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05-13.11 Sparvuggla 1 p Stråkan, Österhankmo, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

06.11 Stenfalk 1 p Grenogbådan, Mickelsörarna, Maxmo. Esko Muurimäki, J. Muurimäki, K. Muurimäki.

06-07.11 Slaguggla 1 p Langkuja, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

07.11 Hökuggla 1 p Stråkan, Österhankmo, Korsholm. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

07.11 Gråspett /1 p Kimo, Oravais. Väinö Kortesniemi.

08.11 Gråspett /1 p Rejpelt, Vörå. Håkan Backman.

08.11 Varfågel 1 p Klemetsgårdarna, Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

08.11 Pilfink 28 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.11 Slaguggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

08.11 Rapphöna 12 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.11 Rapphöna 32 p ( 2 kullar) Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

09.11 Havsörn 1 k Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Tretåig hackspett 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.11 Gråspett 1 p Baggas, Oravais. Sven-Erik Nygren.

10.11 Stare 6 p Kaup, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.11 Stenfalk 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

10.11 Snösparv 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

10.11 Tornfalk 1 p Langkuja, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

10.11 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10-12.11 Lappuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik m.fl.

12.11 Bofink 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Sidensvans 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Havsörn 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Knipa 12 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Gräsand 22 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Storlom 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Skäggdopping 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

13.11 Svärta 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

13.11 Sjöorre 14 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

13.11 Sångsvan 81 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

13.11 Knölsvan 15 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante & Helena Lindvall.

13.11 Fiskmås 25 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Gråtrut 2200 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Sjöorre 1 k Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Sångsvan 30 p Strömsvik, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Gräsand 46 p Reningsverket, Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Sidensvans 2 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Knipa 8 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.11 Alfågel 4 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.11 Björktrast 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.11 Björktrast 1 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.11 Storskrake 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.11 Gråspett /1 p Kimo, Oravais. Henry Hill.

14.11 Lavskrika 4 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

14.11 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

14.11 Gräsand 51 p Råndas, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

15.11 Gråspett /1 p Jånbacken, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

15.11 Hökuggla 1 p Torist, Larven, Vörå. Erik Iskas.

15.11 Varfågel 1 p Stråkan, Österhankmo, Korsholm. Aarne Lahti.

17.11 Björktrast 1 p Nabben, Maxmo. Bengt Forslund.

17.11 Sparvuggla 1 p Kalander, Maxmo. Bengt Forslund.

17.11 Stjärtmes 3 p Höjsal, Vörå. Bengt Forslund.

17.11 Havsörn 2 p Rexbacken, Vörå. Bengt Forslund.

18.11 Turkduva 4 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

18.11 Varfågel 1 p Källmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.11 Stjärtmes 15 p Bredkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Stjärtmes 1 p Komossa fritidsområde, Oravais. Tomas Klemets.

20.11 Gråsiska 10 k Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

20.11 Havsörn 1 k Röukas fritidsområde, Vörå. Tomas Klemets.

21.11 Gås sp. 8 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.11 Havsörn 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.11 Sångsvan 52 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Knölsvan 23 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Sjöorre 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Knipa 13 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Storskrake 25 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Sångsvan 37 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Sjöorre 5 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Knipa 6 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Havsörn 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Björktrast 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Gråsiska 25 k Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Sparvuggla 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.11 Sångsvan 64 p Strömsvik, Oravais. Tommy Södergård.

22.11 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.11 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.11 Gräsand 63 p Råndas, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

22.11 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.11 Sångsvan 45 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

23.11 Sparvuggla 1 p Kimo, Oravais. Dan Nordlund.

23.11 Varfågel 1 p Kålax, Vörå. Bengt Haga.

23.11 Havsörn 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

24.11 Varfågel 1 p Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.

24.11 Gräsand 225 p Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26-28.11 Hökuggla 1 p Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård, Ari Lähteenpää.

27.11 Havsörn 1 k Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.11 Alfågel /2 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Sjöorre /2 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Svärta /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Gråtrut 140 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Gräsand 3 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Sångsvan 6 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Gråtrut ca 2000 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Fiskmås 53 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Sävsparv 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Vigg 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Sångsvan 9 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Sångsvan 220 p Munsol åkrar, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Storskrake Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.11 Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo. Tommy Södergård.

28.11 Storskrake 7 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

28.11 Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

28.11 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

28.11 Bergand 7 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Stare 1 p Reningsverket, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Havsörn 1 k Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Knipa 2 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Alfågel 4 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Sjöorre 4 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Svärta 5 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Gräsand 10 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.11 Varfågel 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

29.11 Sångsvan 208 p Röukas fritidsområde, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Sparvuggla 1 p Röukas, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.11 Bofink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.11 Sångsvan 4 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.


December

December Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.12 Gräsand 25 p Råndas, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

01.12 Lavskrika 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Imgmar Nybäck, Håkan Fröberg.

01.12 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Imgmar Nybäck, Håkan Fröberg.

01.12 Sjöorre 1 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

01.12 Svärta 6 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

01.12 Alfågel 1 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

01.12 Bergand 2 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

01.12 Havsörn 1 p Keskis träsk, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ingmar Nybäck, Håkan Fröberg.

02.12 Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.12 Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

04.12 Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.12 Pilfink 22 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.12 Bofink /1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Knölsvan 43 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Leo Saarijärvi.

05.12 Sångsvan 135 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Leo Saarijärvi.

05.12 Gräsand 3 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Leo Saarijärvi.

05.12 Knipa 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Leo Saarijärvi.

05.12 Sparvuggla 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Leo Saarijärvi.

06.12 Kanadagås 6 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Kanadagås 11 p Monå båthamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Alfågel 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Sjöorre 3 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Storskrake 39 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Fiskmås 6 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Varfågel 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Slaguggla 1 p Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Stare 3 p Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Sångsvan 4 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

06.12 Gräsand 72 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

07.12 Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

10.12 Pilfink 41 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

10.12 Gräsand 75 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

10.12 Sparvuggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.12 Sångsvan 12 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.12 Pilfink ca 40 p Slagfältet, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Sångsvan 2 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Gråsiska 12 k Strandbyn,Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Havsörn 2 juv p Strandbyn, Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Svärta 1 p Strandbyn, Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Sjöorre 1 p Strandbyn, Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Havstrut 1 p Strandbyn, Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Storskrake 22 p Strandbyn, Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Knölsvan 4 p Strandbyn, Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Sångsvan 42 p Strandbyn, Simstranden, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Sångsvan 25 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Knipa 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Gräsand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Gråtrut 150 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Knölsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

12.12 Sångsvan 9 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.12 Storskrake 8 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.12 Koltrast 1/ p Tottesund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

13.12 Sparvuggla 1 p Tottesund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

13.12 Sparvuggla 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

14.12 Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12 Björktrast 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.12 Nötkråka 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

18.12 Kotrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

18-26.12 Bofink /1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.12 Stjärtmes 5 k Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Gråtrut 5 k Vöråborg, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Varfågel 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund.

20.12 Stjärtmes 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

20-21.12 Björktrast 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

21.12 Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

21.12 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

22.12 Gråsiska 120 p Stråkan, Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

25.12 Havsörn 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.12 Sparvuggla 1 p Bodö, Maxmo. Aarne Lahti.

27.12 Björktrast 1 p kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

28.12 Gråspett /1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

28.12 Stjärtmes 8 p Rökiö, Vörå. Bengt Haga.

30.12 Nötkråka 1 p Langkujavägen, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.12 Strömstare 1 p Voitby fors, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Markus & Dennis Sundell.