Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2008


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = ÖstJanuari

Januari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.01 Koltrast 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo & Tuula Koski.

01.01 Hökuggla 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Keijo & Tuula Koski.

01.01 Varfågel 1 p Porrasneva, Pettersbacka, Vörå. Keijo & Tuula Koski.

01-21.01 Lavskrika 1-2 p Höjsal, Vörå. Keijo & Tuula Koski, Veikko Kaustinen & Sirkka Hellman, Tomas Klemets, Alexis Hahn.

01.01 Varfågel 1 p Aknus, Vörå. Veikko Kaustinen & Sirkka Hellman.

01.01 Bofink 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen & Sirkka Hellman.

01.01 Storskrake 35 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

01.01 Havsörn 1 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

01-31.01 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Turkduva 1 p Gränden, Vörå. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01-27.01 Bofink 1-2/ p Gränden, Vörå. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Stare 3 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Sångsvan 2 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Storskrake 1/3 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Havsörn 1 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Sparvuggla 1 p Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Fiskmås 11 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Gråtrut 20 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Havstrut 1 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Knölsvan 67 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Knipa 4 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Aleksis Hahn.

01.01 Gråtrut 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Gråsiska 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01-31.01 Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Rolf Sandvik m.fl.

02.01 Sparvuggla 1 p Kärklax, Maxmo. Roland Lillkåla, Matias Snellman, Tiina Sillanpää.

03.01 Sidensvans 1 ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.01 Gråsiska 7 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.01 Gråtrut ca 20 k Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.01 Hämpling 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

05.01 Bofink 2/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.01 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Lövdahl, Pekka Peura.

07.01 Rapphöna Pensala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

10.01 Havsörn 36 p Maxmobron, Maxmo. Mikko Hurme.

12.01 Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12-31.01 Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

13.01 Pilfink 18 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

13.01 Sparvuggla 1 p Bäckishällorna, Kimo, Oravais. Leif Öling.

14.01 Tretåig hackspett 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

14.01 Stjärtmes 11 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

14.01 Pärluggla 1 Ä Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

18.01 Tamduva 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

21.01 Stare 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

21.01 Storskrake 18 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.01 Knipa 5 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.01 Vigg 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.01 Sångsvan 44 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.01 Knölsvan 26 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.01 Hornuggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

24.01 Pärluggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

25.01 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

26.01 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.01 Svartmes 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

26.01 Havsörn 2 p Västerö, Maxmo. Jaakko Hopponen, Toivo Hopponen.

27.01 Sparvuggla 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tommy Södergård.

27.01 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tommy Södergård.

27.01 Koltrast 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.01 Sångsvan 33 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund m.fl.

27.01 Knölsvan 29 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund m.fl.

27.01 Svärta 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund m.fl.

27.01 Storskrake 47 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund m.fl.

27.01 Grönsiska 4 p Oravais. Mirja Filppula.

28.01 Hökuggla 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

31.01 Berguv 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.


Februari

Feb. Rapphöna 11 p Komossa, Oravais. Erik Hägg.

Feb. Strömstare 1 p Baggas, Oravais. Sven-Erik Nygren.

01-29.02 Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård, Tomas Klemets m.fl.

01-29.02 Bofink 1-2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.02 Rapphöna 8 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

04.02 Rapphöna 6 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

04.02 Gråsiska 3 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

04.02 Gråsiska 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.02 Gråtrut 60 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.02 Gråsiska 1 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

06.02 Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

06.02 Gråtrut 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.02 Havsörn 1 k Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.02 Hornuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Pekka Peura.

07.02 Tamduva 1 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.02 Turkduva 1 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.02 Nötkråka 1 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.02 Pilfink 8 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.02 Rapphöna 9 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

09.02 Björktrast 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

09-10.02 Rapphöna 15 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.02 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tommy Södergård.

10.02 Rapphöna 6 p Kuckos, Oravais. Tommy Södergård.

11.02 Slaguggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.02 Slaguggla 1 Ä Lekmossen, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.02 Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.02 Pärluggla 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.02 Berguv 1 Ä Bodö, Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.02 Lavskrika 1 p Ristihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.02 Björktrast 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.02 Knipa 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.02 Sångsvan 15 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.02 Knölsvan 9 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.02 Gråsiska 17 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.02 Pärluggla 1 Ä Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

15.02 Havsörn 7 p Maxmobron, Maxmo. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Bengt Forslund.

17.02 Slaguggla 1 Ä Fagerlandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.02 Slaguggla 1 Ä Bredkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.02 Berguv 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.02 Berguv 1 Ä Fällan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.02 Dalripa 1 Ä Bredkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.02 Pärluggla 1 Ä Torist, Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

19.02 Pärluggla 1 Ä Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.02 Pärluggla 1 Ä Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

20.02 Berguv 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

22.02 Sparvuggla 1 Ä Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

23.02 Berguv 1 Ä Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

23.02 Havsörn 2 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Henrik Lindholm.

23.02 Havsörn 2 k Ytterjeppo, Nykarleby. Matti Rekilä, Ira Rekilä.

25.02 Fasan 2/ p Komossa, Oravais. Allan Stenmark.

25.02 Rapphöna 4 p Österby, Oravais. Allan Stenmark.

25.02 Sångsvan 3 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

28.02 Sångsvan 2 p kalapää träsk, Vörå. Börje Nygård.

28.02 Havsörn 4 p Maxmobron, Maxmo. Terhi Huovinen.

29.02 Knölsvan 5 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.02 Pilfink 18 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.


Mars

01-18.03 Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Rolf Sandvik m.fl.

01-28.03 Bofink 1-2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.03 Kungsörn 1 k Kyroboas, Kimo, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.03 Pärluggla 1 Ä Kovik, Vörå. Ari Lähteenpää.

02-31.03 Pärluggla 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

03.03 Råka 1 p Kovik, Vörå. Bengt Forslund.

04.03 Hornuggla 1 Ä Röukas, Vörå. Ari Lähteenpää.

04.03 Pärluggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää.

04.03 Pärluggla 1 Ä Svedars, Vörå. Ari Lähteenpää.

04.03 Pärluggla 1 Ä Kalapää, Vörå. Ari Lähteenpää.

05.03 Pärluggla 1 Ä Baggas, Oravais. Ari Lähteenpää.

05.03 Pärluggla 1 Ä Brännars, Oravais. Ari Lähteenpää.

05.03 Pärluggla 1 Ä Ollhugg, Oravais. Ari Lähteenpää.

05.03 Pärluggla 1 Ä Keskis, Oravais. Ari Lähteenpää.

05.03 Slaguggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää.

05.03 Kungsörn 1 k Storvörsån, Vörå. Stig Kulp.

09.03 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo. Raimo Seppälä, Satu Seppälä.

10.03 Råka 7 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

11.03 Stare 2 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

11.03 Tofsvipa 2 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

11.03 Gråtrut 4 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

11.03 Råka 3 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

11.03 Tofsvipa 1 m Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

11.03 Tofsvipa 2 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

12.03 Pärluggla 1 Ä Björklidsbacken, Oravais. Allan Stenmark.

12.03 Tofsvipa 25 p/m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.03 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.03 Tofsvipa 2 m Ytterjeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

14.03 Grågås 2 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.03 Koltrast 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.03 Koltrast 1/ p Kimo, Oravais. Leif Öling.

15.03 Koltrast 1/ 1 Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

15.03 Koltrast 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.03 Stjärtmes 2 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

15.03 Skäggmes 3 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

16.03 Snösparv ca 800 p. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil, Tomas Klemets

17.03 Ringduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.03 Steglits 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.03 Sånglärka ca 30-35 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.03 Pärluggla 1 Ä Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.03 Koltrast 1/ p Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

19.03 Bofink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.03 Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.03 Snösparv 3 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.03 Ormvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.03 Ormvråk 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

20.03 Grönsiska 1 flock. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

22.03 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

22.03 Koltrast 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.03 Mindre hackspett 2 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

22.03 Mindre hackspett 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

22.03 Storskrake 9 p Laxön, Vexala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.03 Svärta 1 p Laxön, Vexala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.03 Gråtrut 3 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

28.03 Gråtrut 1 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

28.03 Snösparv 2 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

28.03 Snösparv ca 40 m Kimo, Oravais. Leif Öling.

29.03 Snösparv 5 m Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

30.03 Havsörn 4 k Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

30.03 Grågås 2 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

30.03 Havsörn 1 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

30.03 Havsörn 2 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

30.03 Ringduva 1 m Kimo, Oravais. Leif Öling.

30.03 Trana 1 m Kimo, Oravais. Carola Lindfors.

30.03 Trana 2 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

31.03 Stare 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

31.03 Kanadagås 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

31.03 Sånglärka 2 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Sånglärka 1 Ä Centrum, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

31.03 Knipa 1/1 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

31.03 Skogsduva 1 p Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.03 Havsörn 1 k Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.03 Trana 2 m Kyroälvbron, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.03 Havsörn 1k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

31.03 Fiskmås 1 ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

31.03 Sävsparv 7 p Gunnarsforsen, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.


April

01.04 Pärluggla 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

01.04 Sädgås 2 p Rutuna, Oravais. Anne Paadar.

01.04 Tofsvipa 1 p Larven, Maxmo. Tomas Klemets.

01.04 Mindre hackspett 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

01.04 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Knipa 2/2 p Voitby fors, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Gräsand 3/3 p Voitby fors, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.04 Bofink 5-6 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. John Svahn.

02.04 Sädesärla 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

02.04 Steglits 1 p Seiplax, Oravais. Sten Blomkvist.

02.04 Trana 2 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

02.04 Tornfalk 1 k Larven, Vörå. Tomas Klemets.

02.04 Knipa 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.04 Knölsvan 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.04 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

02.04 Ljungpipare 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.04 Tornfalk 1/1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.04 Sädgås 10 p Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.04 Steglits 1 p Oxkangar Oravais. Tuija Laakso.

03.04 Rödhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Per-Ole Sandvik.

03.04 Rödhake 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.04 Bofink 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.04 Sädesärla 2 p Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.04 Storskrake 7/2 p Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.

03.04 Gräsand 1 k Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

03.04 Knipa 3/3 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

03.04 Storskrake 3/3 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

03.04 Rödhake 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

03.04 Bofink 3 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03-04.04 Tofsvipa ca 200 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.04 Björktrast 5 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.

04.04 Skrattmås flera 100 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.04 Fiskmås flera p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05-16.04 Bergfink 3 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

05.04 Knölsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sångsvan 236 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Grågås 79 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sädgås 72 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Gräsand 13 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Silltrut 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Skrattmås 70 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Fiskmås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Mindre hackspett 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sävsparv 1/ Ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Snösparv 10 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sångsvan 35 p Munsol, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Grågås 22 p Munsol, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sädgås 27 p Munsol, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Tornfalk 1 p Munsol, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sångsvan 20 p Österby, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sädgås 32 p Österby, Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sångsvan 201 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Sädgås 18 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Grågås 5 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Trana 37 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Tofsvipa 55 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Ljungpipare 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Sångsvan 63 p Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Sädgås 20 p Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Grågås 6 p Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.04 Fjällvråk 1 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04 Ormvråk 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04 Havsörn 2 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04 Sädgås 117 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04 Kricka 3 p Kimo åmynning, Oravais. Gustav & Riitta Tujulin.

06.04 Hämpling 1 m Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

06.04 Bläsand 1/ p Bodstrand, Vassor, Kvevlax. Tomas Klemets.

06.04 Vigg 1/ p Bodstrand, Vassor, Kvevlax. Tomas Klemets.

06.04 Brunand 4/1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax. Tomas Klemets.

06.04 Dubbeltrast 2 p Mullolavägen, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.04 Ormvråk 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.

06.04 Tornfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04 Ängspiplärka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.04 Sädesärla 1 m Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

07.04 Silltrut 1 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tuomas Herva.

07.04 Småskrake 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tuomas Herva.

07.04 Sångsvan 330 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tuomas Herva.

08.04 Morkulla 2 p Storrapan, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

09.04 Spetsbergsgås 5 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.04 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 Fjällvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.04 Morkulla 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

12.04 Gravand 3/ p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 Brun kärrhök 1/ k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 Salskrake 1/2 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

12.04 Sidensvans 15 m Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Järnsparv 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Mindre hackspett 1 p Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Rödvingetrast 3 p Golfbanan, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Rödvingetrast 3 k Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Björktrast ca 10 k Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Steglits 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ole Svarvar.

13.04 Steglits 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Martin Stenman.

13.04 Bergfink 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 Storspov 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 Järnsparv 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

14.04 Lappsparv 1/ p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Stenfalk 1 k Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Blå kärrhök /1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Storspov 4 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Storspov 1 p Centrum, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga.

14.04 Skogssnäppa 1 p Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets, Bengt Haga.

14.04 Morkulla 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Blå kärrhök 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga.

14.04 Havsörn 1 p Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga.

15.04 Enkelbeckasin 2 p Topparbacken, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

15.04 Kricka 12 p Furuholmen, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

15.04 Bergfink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.04 Brunand 2/ p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.04 Steglits 1 p Seiplax, Oravais. Bore Lax.

16.04 Mindre sångsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Rödbena 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ingmar Edfelt.

16.04 Ljungpipare 2 m Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Ingmar Edfelt.

16.04 Fiskgjuse 1 m Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

16.04 Enkelbeckasin 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

16.04 Stjärtand 12/10 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Strandskata 2 p Kimo åmynning, Oravais. Anne Paadar.

16.04 Strandskata 5 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

16.04 Storspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Anne Paadar.

16.04 Björktrast 2 k Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.

16-18.04 Strömstare 1 p Lomby, Vörå. Sven Skrifvars.

17.04 Rödvingetrast 1 p Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.04 Salskrake 4/3 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.04 Vigg flera p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.04 Rödvingetrast 1 Ä Centrum, Jeppo, Nykarleby. Anne Paadar.

17.04 Rödvingetrast ca 10 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Sävsparv 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Ängspiplärka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Skogssnäppa 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Enkelbeckasin 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Kricka 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Gransångare 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.04 Tallbit 2/1 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

18.04 Taltrast 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

18.04 Mindre hackspett 1/ p Stenbron, Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt

18.04 Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.04 Sothöna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.04 Stenskvätta 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 Taltrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 Hämpling 1/1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.04 Taltrast 2 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti, Anne Paadar.

19.04 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

19.04 Skäggdopping 8 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

19.04 Salskrake 3/2 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

19.04 Skäggdopping 12 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.04 Kungsörn 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

20.04 Gransångare 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

20.04 Gransångare 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais. Leena Kivihuhta.

20.04 Drillsnäppa 1 p Kaurajärvi träsk, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

20.04 Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

20.04 Lappsparv ca 70 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

20.04 Stenfalk /1 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

21.04 Gärdsmyg 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.04 Grönbena 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04 Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

22.04 Salskrake 4/3 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

23.04 Jorduggla 2 p Voitbyvägen, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 Jorduggla 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

24.04 Lappsparv 120 p Kyro älvs bro, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Större strandpipare 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04 Spetsbergsgås 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

24.04 Brushane 3/ p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

24.04 Smålom 2 p Kackurlamp, Vörå. Tomas Klemets.

25.04 Gluttsnäppa 3 m Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

25.04 Salskrake 3/3 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

25.04 Årta 4 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

25.04 Svarthakedopping 5 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

25.04 Gråhakedopping 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

25.04 Skogssnäppa 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

25.04 Ladusvala 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04 Mindre korsnäbb 2 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.04 Sidensvans 14 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.04 Kustlabb 1 k Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.04 Myrspov 3 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.04 Salskrake 30/27 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä.

26.04 Havstrut 3 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Leif Öling m.fl.

26.04 Småskrake 10 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Leif Öling m.fl.

26.04 Storlom 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Leif Öling m.fl.

26.04 Gluttsnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Leif Öling m.fl.

26.04 Skedand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Leif Öling m.fl.

26.04 Skräntärna 1 k Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Leif Öling m.fl.

26.04 Storskarv 61 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Leif Öling m.fl.

26.04 Brushane 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä.

26.04 Rödbens 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä.

26.04 Vitryggig hackspett 1 p Kimo åmynning, Oravais. Christer Englund.

27.04 Ringtrast 1 p Kovik, Vörå. Helge Södergård.

28.04 Lappsparv ca 30 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

28.04 Rödspov 1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

28.04 Snatterand 1/1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Trädpiplärka 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Ladusvala 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Grönbena 5 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

28.04 Mindre strandpipare 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

28.04 Årta 2/1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

28.04 Gråhäger 1 m Kärklax, Maxmo. Ingmar Edfelt.

29.04 Rödspov 1 p Karvsor, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

29.04 Dvärgmås 11 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.04 Skräntärna 1 k Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

29.04 Svartvit flugsnappare 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

30.04 Svartvit flugsnappare 1/ Ä Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

30.04 Gärdsmyg 2 Ä Rainul, Vörå. Tomas Klemets.

30.04 Rödstjärt 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

30.04 Drillsnäppa 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.04 Svartvit flugsnappare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik.

30.04 Buskskvätta 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.


Maj

01.05 Småspov 2 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 Årta 2 p Keskis träsk, Oravais. Keijo Koski.

01.05 Lövsångare 1 p Keskis träsk, Oravais. Keijo Koski.

01.05 Dvärgmås 2 p Kaurajärviträsket, Vörå. Keijo Koski.

01.05 Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

01.05 Grönsångare 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

01.05 Storlom 5 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

01.05 Storskarv 10 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

01.05 Småskrake 2 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

01.05 Sidensvans 25 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

01.05 Silvertärna 1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05 Sothöna 6 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05 Mindre hackspett 1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05 Svartsnäppa 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05 Grönbena 18 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05 Brushane 80 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05 Trädpiplärka 1 p Tacksamviken, Oravais. Ingmar Edfelt.

01.05 Tornseglare 1 p Baggas, Oravais. Sven-Erik Nygren.

02.05 Rödstjärt 1/ p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.05 Årta 1 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

02.05 Lövsångare 1 p Kaurajärviträsket, Vörå. Tomas Klemets.

02.05 Rördrom 1 Ä Brudsund, Maxmo. Stina Sandström.

02.05 Drillsnäppa 2 p Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

03.05 Storskarv ca 100 k Österö, Maxmo. Tiina Virtanen.

03.05 Backsvala 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

03.05 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.05 Stenskvätta 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Dvärgmås 5 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Svartsnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Mindre strandpipare 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Storlom 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Bergand 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Småspov 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

03.05 Svartsnäppa 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.05 Varfågel 1 p Mejmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05 Småspov 4 p Mejmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05 Dalripa 1 p Mejmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.05 Ärtsångare 1 Ä Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

04.05 Rödstjärt 1/ p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

04.05 Rödstjärt 1/ p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

04.05 Göktyta 1 Ä Tunisvägen, Vörå. Tomas Klemets.

04.05 Buskskvätta 1 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

04.05 Buskskvätta 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.05 Trädpiplärka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.05 Lövsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 Ärtsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05 Ärtsångare 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.05 Nötkråka 1 p Höjsalträsket, Vörå. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Pekka Peura.

08.05 Hussvala 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.05 Gulärla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.05 Göktyta 1 Ä Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

09.05 Hussvala 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.05 Ladusvala 4 k Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

09.05 Silvertärna 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

09.05 Smålom 3 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

09.05 Svärta 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

10.05 Jorduggla 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05 Gök 1 Ä Kuckos, Vörå. Holger Lindström.

11.05 Gök 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

11.05 Stenfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

11.05 Tornseglare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.05 Backsvala 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.05 Svarthätta 1 Ä Oravais fabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

12-13.05 Ringtrast 1/ p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.05 Ärtsångare 1 Ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.05 Dvärgmås 2 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.05 Dvärgbeckasin 1 p Bredkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05 Mindre strandpipare 1 p Mustamäki, Jeppo Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05 Göktyta 1 Ä Dalamossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.05 Ortolansparv 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 Grönsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.05 Näktergal 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.05 Silvertärna 2 p Fjärdsändan, Oravais. Ari Lähteenpää, Pekka Peura, Aarne Lahti.

14.05 Fisktärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Pekka Peura, Aarne Lahti.

15.05 Grönsångare 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.05 Buskskvätta 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.05 Kärrsnäppa 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.05 Mosnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.05 Roskarl 1 p Louton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

16.05 Svartbent strandpipare /1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Pekka Peura, Aarne Lahti, Tomas Klemets, Bengt Forslund, Veikko Kaustinen, Ingmar Edfelt, Jouni Kannonlahti.

16.05 Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Jouni Kannonlahti.

16.05 Tornseglare 2 k Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Jouni Kannonlahti m.fl.

16.05 Mosnäppa 1 p Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets.

16.05 Varfågel 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

16.05 Stjärtmes 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

16.05 Gök 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti.

17.05 Trädgårdssångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.05 Mindre flugsnappare 1 p Öjskatan, Oravais. Väinö Kortesniemi.

19.05 Näktergal 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.05 Törnsångare 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

20.05 Törnsångare 1 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 Rosenfink 1/ p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 Näktergal 1 Ä Grannasberget, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 Rosenfink 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.05 Trädgårdssångare 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

21.05 Svarthätta 1 Ä Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.05 Sävsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

21.05 Dubbeltrast 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Grå flugsnappare 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Stjärtmes 2 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Dubbeltrast 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Ormvråk 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

22.05 Näktergal 1 Ä Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

22.05 Lärkfalk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.05 Smalnäbbad simsnäppa 7 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.05 Blåhake 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.05 Grå flugsnappare 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.05 Grå flugsnappare 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.05 Stenfalk 1 p Öjskatan, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

23.05 Jorduggla 1 p Kimo, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

23.05 Gravand 1 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka, Jan Nygård.

23.05 Mosnäppa 25 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Antti Vierimaa, Jere Topp, Anne Paadar m.fl.

23.05 Småsnäppa 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Antti Vierimaa, Jere Topp, Anne Paadar m.fl.

23.05 Småtärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Antti Vierimaa, Jere Topp, Anne Paadar, Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka, Jan Nygård.

23.05 Hornuggla 1 p Monåträsket, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka, Jan Nygård.

23.05 Jorduggla 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka, Jan Nygård.

23.05 Lärkfalk 2 k Röukas, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.05 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård m.fl.

23.05 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård m.fl.

23.05 Myrsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård m.fl.

24.05 Småspov 1 p Vrängenemossen, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

24.05 Dubbeltrast 1 p Vesineva, Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

24.05 Törnskata 1/1 p Rejpelt, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

24.05 Lärkfalk 1 k Centrum, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

24.05 Årta 1/1 p Lotlax, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

24.05 Stjärtmes 1 p Höjsal skogsbilsväg, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka.

24.05 Törnskata 1/1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka.

24.05 Varfågel 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka.

24.05 Mindre flugsnappare 1/ p Dammbäcken, Keskis, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman, Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka.

24.05 Mindre flugsnappare 1/ p Kaurajärvivägen, Höjsal avtag, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård.

24.05 Roskarl 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård.

24.05 Blåhake 1/ p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård.

24.05 Törnskata 1/1 p Torpet, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård.

24.05 Svarttärna 1 p Djupsund, Maxmo. Ari Lähteenpää, Antti Vierimaa, Jere Topp, Anne Paadar.

24.05 Hämpling 1 p Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Peter Åbacka.

24.05 Årta 1/1 p Kackurlamp, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

25.05 Havsörn 8 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.05 Myrsnäppa 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.05 Näktergal 2 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.05 Näktergal 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.05 Törnskata 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.05 Mosnäppa 10 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.05 Näktergal 2 Ä Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

28.05 Turkduva 1 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.05 Näktergal 2 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.05 Näktergal 1 Ä Veikkaala, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.05 Näktergal 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.05 Näktergal 1 Ä Voitby holmen, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.05 Näktergal 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

.

Juni

01.06 Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Näktergal 1 Ä Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Näktergal 1 Ä Bösas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Näktergal 1 Ä Nybyggar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Näktergal 1 Ä Ojala, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Näktergal 1 Ä Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Näktergal 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Näktergal 1 Ä Motar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Flodsångare 1 Ä Heikfolk, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06 Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

02.06 Näktergal 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Forslund.

03.06 Näktergal 1 Ä Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

04.06 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Harry Seppälä.

04.06 Näktergal 1 Ä kyrkbyn, Maxmo. Tomas Klemets.

04.06 Flodsångare 1 Ä Lövfjärden, Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

04-05.06 Näktergal 1 Ä Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

05.06 Rörsångare 1 Ä Djupsund, Maxmo. Ari Lähteenpää.

05.06 Näktergal 1 Ä Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.06 Jorduggla 1 p Skatila, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.06 Skogsduva 1 Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.06 Näktergal 1 Ä Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

07.06 Hämpling 1 p Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

07.06 Hämpling 1 k Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

09.06 Svarthätta 1 Ä Vöråträsket, Vörå. Tomas Klemets.

10.06 Busksångare 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

10.06 Näktergal 1 Ä Öling, Maxmo. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

10.06 Nattskärra 1 Ä Kärklax, Maxmo. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

10.06 Rördrom 1 Ä Djupsund, Maxmo. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

11.06 Gravand 1 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.06 Rördrom 1 Ä Lövfjärden, Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

12.06 Kornknarr 1 Ä Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

13.06 Jorduggla 1 p Munsol, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.06 Gravand 1/ p Monässundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.06 Havsörn 1 ad. p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen.

16.06 Bivråk 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

16.06 Stjärtmes 2 ad. + 1 juv. kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

16.06 Bergfink 1 Ä Vöråträsket, Vörå. Tomas Klemets.

16.06 Näktergal 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.06 Näktergal 1 Ä Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm.

17.06 Nötkråka 1 ä Kivine, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

18.06 Lärkfalk 2 p Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.06 Nötkråka 1 p Baggbergsskogen, Vörå. Tomas Klemets.

23.06 Hämpling 2 p Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

23.06 Nötkråka 2 k Marjanemossen, Vörå. Tomas Klemets.

23.06 Nötkråka 1 ad. + 2 juv. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.06 Bivråk 1 p Kivine, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

29.06 Lärkfalk 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

30.06 Jorduggla 1 p Brännmossen, Oravais. Bengt Forslund.

30.06 Nötkråka 1 k Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

30.06 – 01.07 Busksångare 2 p Jörala, Vörå. Tomas Klemets.


Juli

Juli Havsörn 1 k regelbundet varje vecka. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Harald Holmström.

01.07 Hämpling 3 p Tuckorängarna, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

02.07 Kornknarr 1 Ä Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.07 Bivråk 1 k Kärkinehällorna, Vörå. Tomas Klemets.

02.07 Sothöna 2 ad. + 4 juv. Kangas sandgropar, Vörå. Tomas Klemets.

02.07 Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais. Sami Salonkoski.

02.07 Mosnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Sami Salonkoski.

03.07 Nötkråka 1 p Rimson, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

03.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.07 Varfågel 1 ad. + 2 juv. Andkilrödslan, Vörå. Tomas Klemets.

09.07 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää m.fl.

10.07 Lärkfalk 1 p Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.07 Hornuggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.07 Jorduggla 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.07 Nötkråka 1 p Jeppo, Nykarleby. Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi.

10.07 Smalnäbbad simsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

11.07 Bivråk 1 k Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

12.07 Skräntärna 1 p Fjärdsändan, Oravais. Arto Keskinen.

12.07 Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Arto Keskinen.

12.07 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Arto Keskinen.

12.07 Skräntärna 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen.

13.07 Gråhäger 1 p Oravaisfjärden, Oravais. Anders Wallin.

13.07 Storskarv ca 250 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.07 Hämpling 4 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.07 Nötkråka 3 p Koskeby, Vörå, Tomas Klemets.

17.07 Nötkråka 1 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Johan Sandén, Tom Backlund.

17.07 Nötkråka 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Johan Sandén, Tom Backlund.

17.07 Skräntärna 1 ad. + 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Johan Sandén, Tom Backlund.

17.07 Myrspov 60 m Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Johan Sandén, Tom Backlund.

17.07 Myrspov 50 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Johan Sandén, Tom Backlund.

17.07 Spovsnäppa 7 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Johan Sandén, Tom Backlund.

19.07 Sidensvans 3 p Storträsket, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

19.07 Sidensvans 1 p Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

17.07 Nötkråka 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

19.07 Tordmule 1 k Laxören, Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

22.07 Ejder ca 100 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved.

22.07 Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved.

22.07 Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved.

22.07 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved.

22.07 Gråhäger 2 p Lilla Kåtaskär, Oravais. Peter Forslund.

23.07 Skräntärna 1 juv. p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

24.07 Fiskgjuse 1 p Dansbanan, Maxmo. Tomas Klemets.

26-27.07 Havsörn 1 k Stora Kalkskär, Oravais. Ingmar Edfelt.

26-27.07 Lärkfalk 1 Ä Stora Kalkskär, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.07 Kustlabb 5 k Jöusan, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

27.07 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä.

27.07 Grågås 292 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä.

27.07 Storskarv 183 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä.

27.07 Gråhäger 1 p Fjärdsändan, Oravais. Harry Seppälä.

28.07 Hämpling 1 k Storkull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

28.07 Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

29-31.07 Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.07 Sothöna 3 ad. + 2 juv. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.07 Jorduggla 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

30.07 Skräntärna 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.07 Gråhäger 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.07 Lärkfalk 3 p Svältör, Oravais. Peter Forslund, Kim Käldman.

30.07 Jorduggla 1 p Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

31.07 Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.07 Stenfalk 2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.


Augusti

Aug. Nötkråka 1-2 p nästan dagligen Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Aug. Turkduva 1-2 p nästan dagligen, Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Aug. Gråhäger 1-3 k Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

Aug. Havsörn 1 k regelbundet varje vecka. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Harald Holmström.

Aug. – Sept. Gråhäger 3 p Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar & Senni Nykvist.

01.08 Stenfalk 1 p Komossa, Oravais. Erik Hägg.

01.08 Fiskgjuse 1 p Sandskatan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.08 Skräntärna 1 k Sandskatan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.08 Sothöna 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

01.08 Fiskgjuse 2 ad. + 2 juv. Teinimossen, Vörå. Tomas Klemets, Kurt Henriksson.

01.08 Stare ca 600 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

01.08 Nötkråka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

02.08 Grågås 614 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.08 Fiskgjuse 1 k Rönnskär, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.08 Lärkfalk 1 k Skuggskär, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.08 Storskarv ca 300 k Grötören, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.08 Nötkråka 1 k Stenlandet, Oravais. Allan Stenmark.

05.08 Gråhäger 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Seppo Siitonen.

06.08 Gråhäger 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.08 Nötkråka 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.08 Havsörn 1 ad. p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.08 Tretåig hackspett 1 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

06.08 Lärkfalk 2 p Prästaskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.08 Grågås 720 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

07.08 Storskarv 180 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

08.08 Stenfalk 1 p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

08.08 Sidensvans 30 k Kvivlain, Vörå. Tomas Klemets.

08.08 Bivråk 1 p Kvivlain, Vörå. Tomas Klemets.

09.08 Bivråk 1 k Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

12.08 Nötkråka 1 p Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.08 Nötkråka 1 k Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

13.08 Kanadagås 5 p Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Harald Holmström.

13.08 Gråhäger 5 p Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Harald Holmström.

16.08 Sidensvans ca 15 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

16.08 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

16.08 Havsörn 1 ad. k Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää.

16.08 Vitkindad gås 5 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

17.08 Lärkfalk 1 k Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.08 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.08 Nötkråka 1 p Rönnvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.08 Lärkfalk 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

18.08 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.08 Vitkindad gås 17 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

19.08 Gråhäger 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.08 Spovsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.08 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää m.fl.

19.08 Årta 1 p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

19.08 Berguv 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan Stenmark.

19.08 Vitkindad gås 17 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Bengt Forslund, Leif Öling, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

19.08 Grågås 1287 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Bengt Forslund, Leif Öling, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

19.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Bengt Forslund, Leif Öling, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen.

20.08 Gråhäger 1 p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.08 Nötkråka 1 k Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.08 Nötkråka 3 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.08 Gråhäger 1 m Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.08 Bivråk 1 ad. + 1 juv. Korpen, Kalapää, Vörå. Mikko Hänninen, Kurt Henriksson.

23.08 Nötkråka 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.08 Slaguggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Miska Puumala.

24.08 Skogsduva 8 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.08 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl. (ONK:s gåssafari)

25.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl. (ONK:s gåssafari)

25.08 Grågås 1180 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl. (ONK:s gåssafari)

25.08 Sädgås 6 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl. (ONK:s gåssafari)

25.08 Kanadagås 8 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl. (ONK:s gåssafari)

25.08 Vitkindad gås 26 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl. (ONK:s gåssafari)

25.08 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

25.08 Bivråk 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

25.08 Råka 3 p Rödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.08 Steglits 2 juv. p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.08 Nötkråka 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

26.08 Nötkråka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

26.08 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

28.08 Stare ca 700 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

29.08 Nötkråka 1 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti, Anna Tiitola.

29.08 Fiskgjuse 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti, Anna Tiitola.

29.08 Fiskgjuse 1 p Kyrkby, Maxmo. Tomas Klemets.

30.08 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Lappsparv 2 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Svartsnäppa 1 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Spovsnäppa 2 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Grönfink 300 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.08 Sparvuggla 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.

30.08 Varfågel 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.


September

Sept. Nötkråka 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Sept. Turkduva 1-2 p nästan dagligen, Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.09 Nötkråka 1 k Kyroölv, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.09 Rapphöna 16 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.09 Sädgås 18 m Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

01.09 Varfågel 1 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

01.09 Skogsduva 2 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.09 Turkduva 2 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Turkduva 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Turkduva 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Forsärla 1 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.

02.09 Havsörn 3 k Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.

03.09 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais. Tapio Kivihuhta.

04.09 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Klas Karp.

05.09 Fjällvråk 1 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.

05.09 Rapphöna 8 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.

05.09 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Gråhäger 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Havsörn 2 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Vitkindad gås 45 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Stare ca 500 p Reningsverket, Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Brushane ca 85 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

05.09 Stenfalk 1 k Ytterfors, Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

06.09 Gråhäger 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.09 Varfågel 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.09 Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.09 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.09 Trana 145 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

07.09 Havsörn 1 juv. p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07-17.09 Vitryggig hackspett 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

07.09 Nötkråka 2 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.09 Bändelkorsnäbb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

08.09 Gråsparv 130 p Lötet, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Vitkindad gås 63 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Nötkråka 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Bergfink 77 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Grönsiska 675 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Gråsiska 32 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Större korsnäbb 2 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Skrattmås 1300 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Gråtrut 1870 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

08.09 Gråtrut 3000 p Båthamnen, Monå, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

09.09 Fjällvråk 1 k Vexala, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

09.09 Havsörn 2 ad. + 1 juv. Vexala, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

09.09 Varfågel 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

09.09 Nötkråka 1 m Vexala, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

15.09 Taigasångare 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.09 Vitkindad gås 68 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Råka 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Salskrake 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Turkduva 2 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Lappsparv 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

16.09 Dubbeltrast 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Tom Backlund, Johan Sandén.

16.09 Rödstrupig piplärka 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Tom Backlund, Johan Sandén.

17.09 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

19.09 Turkduva 3 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

20.09 Råka ca 50 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.09 Varfågel 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.09 Blåhake 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

20.09 Rapphöna 11 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

21.09 Lappsparv 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.09 Dubbeltrast 6 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.09 Vitkindad gås 89 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

21.09 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

21.09 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

21.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

21.09 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

21.09 Sidensvans 13 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

21.09 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

22.09 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.09 Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.09 Sidensvans 25 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

24.09 Nötkråka 5 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.09 Sidensvans 5 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.09 Bläsgås 1 p Sidländet, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

26.09 Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.09 Sidensvans 182 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.09 Mindre hackspett 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.09 Vitryggig hackspett 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.09 Stenfalk 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.09 Havsörn 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.09 Sparvuggla 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.

26.09 Pärluggla 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

26.09 Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

26.09 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.09 Bergfink 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.09 Sidensvans 60 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.09 Pärluggla 1 Ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.09 Sparvuggla 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.09 Bläsgås 8 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.09 Vitkindad gås 89 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.09 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.09 Fjällvråk 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

29.09 Ljungpipare 20 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

29.09 Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

29.09 Storlabb 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09 Nötskrika 89 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09 Tretåig hackspett 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.09 Pilgrimsfalk 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.


Oktober

Okt. Turkduva 1-2 p nästan dagligen, Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

    1. Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

01.10 Vitryggig hackspett 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Gråsiska 62 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Grönsiska 880 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Bergfink 3730 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Nötskrika 103 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Björktrast 7380 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Sidensvans 940 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Större piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.10 Kustpipare 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

01.10 Stenfalk 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

02.03.10 Gråspett 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.10 Dubbeltrast 1 ä Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

02.10 Havsörn 1 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

02.10 Sjöorre 18 m Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

02.10 Alfågel 6 m Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

03.10 Bändelkorsnäbb 2 k Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

    1. Fjällvråk 1 p Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.10 Nötkråka 3 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

03.10 Steglits 5 p Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Dubbeltrast 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.10 Havsörn 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

04.10 Jorduggla 1 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

04.10 Tordmule 1 m Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

04.10 Havsörn 1 k Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

04.10 Havsörn 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

05.10 Kungsörn 2 m Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

05.10 Havsörn 2 k Stubben, Munsala, Nykarleby. Jan Södersved, Kari Tornikoski, Matti Koivula.

06.10 Havsörn 1 k Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Sjöorre /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Havsörn 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

07.10 Varfågel 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.10 Hussvala 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.10 Sädesärla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08-09.10 Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.10 Stjärtmes 1 ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.10 Havsörn 2 k Kimo, Oravais. Tomas Klemets.

11.10 Salskrake 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.10 Sjöorre 5 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.10 Skäggmes 1 ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.10 Dubbeltrast 3 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.10 Stjärtmes 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.10 Gråsiska ca 50 k Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

11.10 Alfågel 1/ p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

12.10 Havsörn 1 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

12.10 Salskrake 12 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

12.10 Nötkråka 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.10 Gråspett 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

12.10 Lavskrika 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

12.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

13.10 Kungsörn 1 m Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

13.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.10 Stjärtmes 20 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.10 Jorduggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Stefan Sjösten.

15.10 Sparvuggla 1 ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.10 Lavskrika 2 p Rsitihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.10 Havsörn 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

16.10 Bändelkorsnäbb 1 Ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

16.10 Skäggmes 21 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

16.10 Dubbeltrast 2 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

16.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

16.10 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

16.10 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

16.10 Nötkråka 2 m Fjärdsändan, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

16.10 Stor falk sp. 1 k Fjärdsändan, Oravais. Ari Lähteenpää, Aarne Lahti.

18.10 Salskrake 5 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Jonathan Nykvist.

18.10 Sjöorre 8 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Jonathan Nykvist.

18.10 Havsörn 1 juv. k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Jonathan Nykvist.

18.10 Dubbeltrast 1 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Jonathan Nykvist.

18.10 Hornuggla 1 p Björkbacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

18.10 Gråspett 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

18.10 Tallbit 1 m Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

18.10 Havsörn 2 k Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Pekka Peura.

19.10 Nötkråka 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.10 Stenfalk 1 m Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

19.10 Stjärtmes 10 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

19.10 Stjärtmes 26 m Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

19.10 Lavskrika 4 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Steglits 1 m Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

23.10 Sädgås 3 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Trana 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.

23.10 Tallbit 3 m Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Aarne Lahti.

25.10 Fjällvråk 1 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.10-14.11 Ormvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.10 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.10 Gråspett 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.10 Stjärtmes 8 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.10 Varfågel 1 p Kaitsor, Vörå. Pentti Linko, Eero Hietanen.

27.10 Varfågel 1 p Munsol, Oravais. Pentti Linko, Eero Hietanen.

28.10 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti.

28.10 Fjällvråk 2 p Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti.

28.10 Blå kärrhök 1/1 p Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti.

28.10 Gråspett 1 p Risängen, Vörå. Aarne Lahti.

29.10 Tallbit 3 m Mustamäki, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.

29.10 Nötkråka 1 p Mustamäki, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.

29.10 Slaguggla 1 p Kampasberget, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.


November

Nov. Turkduva 1-2 p nästan dagligen, Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Nov. Kungsörn 1 p i flera veckor. Komossa, Oravais. Fredrik Nyman m.fl.

Nov. Lappuggla 1 p Isomäki, Vörå. Fredrik Nyman.

Nov. Nötkråka 1 p dagligen. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

Nov. Koltrast 1/ p dagligen. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

Nov. Slaguggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.

01.11 Fjällvråk 1 p Storkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.11 Sångsvan 281 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.11 Sångsvan 136 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.11 Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.11 Bergfink 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.11 Fjällvråk 1 m Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.11 Tofsvipa 1 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

02.11 Stare 8 p Karvsor, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Trana 1 p Centrum, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Sångsvan 130 p Röukas, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Blå kärrhök 1/ p Tålamods, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Stjärtand 1/ p Röukas fritidsområde, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Fjällvråk 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.11 Sparvuggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

04.11 Lavskrika 1 p Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

04.11 Kungsörn 1 juv. m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.11 Nötkråka 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.

04-05.11 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

05.11 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

06.11 Sparvuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.11 Tornfalk 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

07.11 Fiskmås 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.11 Sparvuggla 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.11 Dalripa 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

11.11 Sparvuggla 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

11.11 Dubbeltrast 1 p Röukas, Oravais. Tomas Klemets.

11.11 Varfågel 1 p Rösbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.11 Fjällvråk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.11 Fiskmås 4 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Fiskmås 72 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Nötkråka 1 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Tornfalk 1 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.11 Fjällvråk 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.11 Fjällvråk 1 p Stenbacken, Jeppo, Nykarleby. Arto Kalliola, Kalle Rainio, Markus Lampinen.

15.11 Trana 1 p Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

16.11 Sångsvan 36 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

16.11 Sångsvan ca 100 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.11 Nötkråka 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

17.11 Gräsand 14 p Kamisbacken, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

19.11 Tallbit 3 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Havsörn 1 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.11 Sångsvan 23 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

20.11 Stenfalk 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

20.11 Varfågel 1 p Larven, maxmo. Tomas Klemets.

20.11 Koltrast 1 p Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

20.11 Tornfalk 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Enkelbeckasin 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Havsörn 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Sjöorre 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Sångsvan 68 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Knölsvan 45 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Svärta 3 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.11 Sångsvan 20 m Stora Haraholmen, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund, Klas Forslund.

21.11 Kanadagås 49 m Stora Haraholmen, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund, Klas Forslund.

22.11 Stjärtmes 15 m Oravaisfabrik, Oravais. Tapio Kivihuhta.

22.11 Sädgås ca 60 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.11 Gråspett 1 p Andkil, Vörå. Patrik Majabacka.

22.11 Varfågel 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

22.11 Sångsvan 7 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.11 Varfågel 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

24.11 Rapphöna 9 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.11 Storskrake 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11 Knipa 5 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11 Sjöorre 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11 Alfågel 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11 Sångsvan 72 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11 Knölsvan 81 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

25.11 Tamduva 13 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.11 Rapphöna 2 ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.11 Gräsand 5/2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.11 Pilfink 40 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

27.11 Björktrast 1 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

28.11 Havsörn 1 N Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund m.fl.

29.11 Tornfalk 1 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

29.11 Björktrast 8 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.11 Knipa 7 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.11 Gråspett 1 p Pettersbacka, Vörå. Reijo Siltanen.


December

Dec. Turkduva 1-2 p nästan dagligen, Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.12 Mindre hackspett 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Arne Lahti.

01.12 Smålom 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.12 Smålom 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.12 Alfågel 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Tomas Klemets.

01-08.12 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

03.12 Havsörn 1 ad. p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.12 Koltrast 1/ p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

04.12 Sjöorre 8 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.12 Knölsvan 10 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.12 Koltrast 2/ p Staffansbacken, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Björktrast 7 p Staffansbacken, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Sparvuggla 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Gräsand /3 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

06.12 Gräsand 5 p Kangan, Oravais. Tapio Kivihuhta.

06.12 Stare 1 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Björktrast 1 k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12 Storskrake 8 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Sångsvan 3 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Havsörn 1 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

06.12 Havsörn 1 ad. k Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

06.12 Stare 2 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

06.12 Rapphöna 9 p Barkaråkern, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

06.12 Gråsiska 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

06.12 Stare 2 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Hökuggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Rapphöna 3 p Brännlandet, Pensala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Rapphöna 10 p Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Storskrake 12 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Knipa 4 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Sångsvan 62 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Knölsvan 75 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.12 Koltrast 1/ p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

06.12 Varfågel 1 p Porrasneva, Aknus, Vörå. Keijo Koski.

06.12 Ormvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.12 Björktrast 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.12 Hökuggla 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg.

07.12 Rapphöna 10 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

07.12 Nötkråka 1 p Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.

08.12 Gräsand /2 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

08.12 Gråspett 1/ p Södersved, Pensala, Nykarleby. Per & Birgitta Elenius.

08.12 Rapphöna 5 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.12 Sidensvans 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08-09.12 Björktrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

09.12 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.12 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.12 Dalripa 1 p Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.12 Björktrast 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.12 Fjällvråk 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

14.12 Sångsvan 15 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.12 Pilfink 50 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.12 Sidensvans 2 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.12 Björktrast 1 p Gränden, Vörå. Tomas Klemets.

15.12 Ormvråk 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

16.12 Havsörn 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.12 Gråsiska 4 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.12 Pilfink 38 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.12 Stare 1 p Centrum, Oravais. Christer FG Smeds.

20.12 Varfågel 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

20.12 Björktrast 1 k Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.12 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund m.fl.

22.12 Sidensvans 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22-24.12 Björktrast 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.12 Stjärtmes 10 p Kroksbacken, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

22-25.12 Gråspett /1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.12 Stjärtmes 8 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.12 Gråtrut 3 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.12 Gråsiska 4 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.12 Rapphöna 12 p Nybyggar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.12 Sparvuggla 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Marianne Aspnäs.

27.12 Stare 2 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27-28.12 Hökuggla 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Bengt Forslund. Stig Dahlström

28.12 Fiskmås 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.12 Storskrake 8 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.12 Sjöorre 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.12 Sångsvan 47 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.12 Knölsvan 30 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

28.12 Björktrast 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

29.12 Rapphöna 3 p Palvis, Vörå. Sven & Tyra Skåtar.

30.12 Tretåig hackspett 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

31.12 Rapphöna 9 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Matts-Edvin & Inga-Britt Klemets.

31.12 Sångsvan 3 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

31.12 Havsörn 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.