Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2007


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = ÖstJanuari

Januari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Januari Turkduva 1-3 p nästan dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Januari Sidensvans ca 30 p Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

Januari Koltrast 1/ p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

01-31.01 Nötväcka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.01 Bofink 2/ p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

01.01 Pilfink 10 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

01.01 Gråsiska 2 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

01.01 Gråsiska 100 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Sidensvans 2 m Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Lavskrika 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Björktrast 7 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Gråtrut ca 40 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Gråtrut 100 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Knölsvan 2 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Fiskmås 18 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Storskrake 49 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Knipa 4 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Fiskmås 10 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Sångsvan 2 p Monäs båtbrygga, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Vigg 1 p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Björktrast 2 m Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Pilfink 4 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

01.01 Koltrast 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

01.01 Lavskrika 3 p Ristihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Berguv 1 p Rökio, Vörå. Tor Simons.

06.01 Gråsiska 2 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

06.01 Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

06.01 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

09.01 Sångsvan ca 15 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

15-23.01 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

17.01 Knölsvan 6 p Kimo åmynning, Oravais. Veikko Kaustinen.

19.01 Rapphöna ca 10 p Nikusbacken, Koskeby, Vörå. Veikko Kaustinen.

20.01 Sångsvan 3 m Österö, Maxmo. Jouni Kannonlahti, Antti Vierimaa m.fl.

20.01 Havsörn 2 k Djupsund, Maxmo. Jouni Kannonlahti, Antti Vierimaa m.fl.

20.01 Fiskmås 2 p Fiskehamnen, Österö, Maxmo. Jouni Kannonlahti, Antti Vierimaa m.fl.

20.01 Sparvuggla 1 p Österö, Maxmo. Jouni Kannonlahti, Antti Vierimaa m.fl.

20.01 Sparvuggla 1 p Oxkangar, Oravais. Jouni Kannonlahti, Antti Vierimaa m.fl.

22.01 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

24.01 Koltrast 1/ 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

25.01 Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

25.01 Snösiska 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

25-28.01 Snösiska 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.01 Tallbit 3 k/p Harjux, Munsala, Nykarleby. Tor Simons.

27.01 Gråsiska ca 100 p Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

27.01 Koltrast 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.01 Rapphöna 13 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

27.01 Koltrast 2/ p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

27.01 Björktrast 3 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.01 Gråtrut 2 m Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

28.01 Sidensvans 8 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.01 Havsörn 11 p Västerö, Maxmo. Johannes Hopponen.

31.01 Svartmes 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.


Februari

Februari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Februari Turkduva 1-3 p nästan dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Februari Lavskrika 3-4 dagligen. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

Februari Nötkråka 1-3 p nästan dagligen. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

01-28.02 Nötväcka 1 p nästan dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

02.02 Varfågel 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

04.02 Koltrast 2/ p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Georg Friberg.

04.02 Björktrast 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Georg Friberg.

08.02 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ros-Marie Finne.

11.02 Gräsand 4 p Baggas, Oravais. Allan Stenmark.

11.02 Turkduva 3 p Miemoisby, Vörå. Cecilia Finnäs.

11.02 Koltrast 1 p Miemoisby, Vörå. Cecilia Finnäs.

11.02 Koltrast 1 p Nikusbacken, Koskeby, Vörå. Gunnel Forsström.

12.02 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Göran Gall.

23.02 Sparvuggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

24.02 Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

24-25.02 Sidensvans 3 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

26.02 Koltrast 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.02 Berguv 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.02-01.03 Björktrast 1 p Oravais fabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.


Mars

Mars Turkduva 1-3 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Mars Turkduva 1-3 p nästan dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Mars Gråspett 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil m.fl.

01.03 Sparvuggla 1 Ä Koskö, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.03 Berguv 1 Ä Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02-12.03 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Aarne Lahti m.fl.

03.03 Sparvuggla 1 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

03.03 Sparvuggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Tommy Södergård.

03.03 Stjärtmes 3 p Ristihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.03 Lavskrika 1 p Trullbackan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.03 Sparvuggla 1 p Trullbackan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.03 Dalripa 1 p Trullbackan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

03.03 Berguv 1 Ä kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.03 Slaguggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää.

05.03 Havsörn 1 p Oxkangar, Oravais. Pentti Murtonen.

07.03 Sidensvans 41 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.03 Grönsiska 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.03 Rapphöna 12 p Keskis, Oravais. Allan Stenmark.

10.03 Sparvuggla 1 Ä Fallback, Kimo, Oravais. Leif Öling.

11.03 Havstrut 3 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

11.03 Havsörn 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.03 Stare 6 p Tuckor, Vörå. Manne Back.

12.03 Råka 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.03 Stare 1 k Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.03 Tofsvipa 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.03 Sångsvan 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.

13.03 Berguv 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.03 Sångsvan 2 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Lars Sabel.

13.03 Sångsvan 2 p Kuckos, Vörå/Oravais. Holger Lindström.

13.03 Sånglärka 26 p/m Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.03 Sånglärka 1 p Centrum, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

13.03 Tofsvipa 8 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

13.03 Berguv 1 Ä Kimo, Oravais. Leif Öling.

13.03 Tofsvipa 56 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.03 Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais. Christer FG Smeds.

14.03 Tofsvipa 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.03 Snösparv ca 20 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.03 Sångsvan 6 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

14.03 Sångsvan 5 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.03 Tofsvipa 8 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.03 Ringduva 2 p kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.03 Skogsduva 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.03 Tofsvipa 4 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.03 Stare 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

14.03 Råka 15 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.03 Stare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.03 Skogsduva 2 p Furuholmen, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

16.03 Ringduva 5 p Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

16.03 Grågås 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

16.03 Ringduva 1 p Karvat, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.03 Kanadagås 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

17.03 Gråtrut 3 k Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

17.03 Stenfalk 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

17.03 Pärluggla 1 Ä Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.03 Havsörn 7 p Maxmobron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

18.03 Bofink 1/ p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

18.03 Ringduva 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.03 Gråtrut 9 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.03 Koltrast 4/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

20.03 Berguv 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

20.03 Slaguggla 1 Ä Aknus, Vörå. Ari Lähteenpää.

21.03 Morkulla 1 p Lotlax, Vörå. Per-Ole Sandvik, Håkan Rosenberg.

21-24.03 Gråspett /1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva & Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.

22.03 Bofink 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.03 Ringduva 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

22.03 Grönsiska 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.

22.03 Sparvuggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.

23.03 Dubbeltrast 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

23.03 Havsörn 4 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

23.03 Trana 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

23.03 Grönsiska 15 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.03 Koltrast 3/ Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

24.03 Gärdsmyg 1 p Kalomskogen, Vörå. Keijo Koski.

24.03 Kungsörn 1 k Höjsal, Vörå. Bertel Kullman, Stig Kulp.

25.03 Nötkråka 1 p Tuckor, Vörå. Christer FG Smeds.

25.03 Pärluggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

25.03 Knipa 1/1 p Brudsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

26.03 Bofink 7 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

26.03 Björktrast 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

26.03 Steglits 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.3 Varfågel 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

27.03 Trana 1 p Munsol, Oravais. Bengt Forslund.

27.03 Sädgås 9 p Stubbrössl, Oravais. Bengt Forslund.

27.03 Bofink 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.03 Knipa 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Ingmar Edfelt.

27.03 Storskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.03 Grågås 7 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Ingmar Edfelt.

27.03 Stare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.03 Skrattmås 12 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.03 Kungsörn 1 m Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

27.03 Trana 4 m Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.03 Sädgås ca 100 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03 Spetsbergsgås 8 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03 Trana 1 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

27.03 Enkelbeckasin 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

28.03 Trana 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.03 Knipa 1/1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.03 Gräsand 4/4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.03 Bergfink 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

28.03 Morkulla 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

28.03 Morkulla 1 m Skavkärr, Maxmo. Ingmar Edfelt.

28.03 Bläsgås 4 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

29.03 Bläsand 1/1 Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.03 Kricka 1/1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.03 Brunand 2/ p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

29.03 Grönsiska 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.03 Råka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.03 Kanadagås 5 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

30.03 Sothöna 1 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

30.03 Knölsvan 6 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

30.03 Storskrake 2 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Sädesärla 1 p Aknus, Oravais. Keijo Koski.

31.03 Salskrake 2/2 p Kimo åmynning, Oravais. Gustav Tujulin, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

31.03 Kungsörn 1 m Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

31.03 Silltrut 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

31.03 Stenfalk 1 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

31.03 Sävsparv 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

31.03 Snösparv ca 40 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


April

April Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

April Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.04 Rödhake 1 Ä Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

01.04 Rödvingetrast 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

01.04 Varfågel 1 p Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

01.04 Bergfink 1 m Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

01.04 Nötkråka 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

02.04 Ormvråk 1 k Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

03.04 Ladusvala 1 p Pensala, Nykarleby/Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

04.04 Morkulla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

04.04 Sångsvan 226 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Mindre sångsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Knölsvan 5 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Grågås 47 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Sädgås 46 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Kanadagås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Bläsand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Fiskmås 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.04 Havsörn 1 k Tottesund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

05.04 Enkelbeckasin 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

05.04 Sädgås 240 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.

05.04 Spetsbergsgås 2 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.

05.04 Mindre sångsvan 2 p Rutuna, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund, Stig Dahlström.

06.04 Bergfink 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

09.04 Salskrake 1/ p Kålax, Vörå. Bengt Haga.

09.04 Blå kärrhök 1/ p Aknus, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

09.04 Tretåig hackspett 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

09.04 Havsörn 1 k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

09.04 Tornfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 Strömstare 1 p Kimo å, Ånäs, Oravais. Sten Blomkvist.

08.04 Skogsduva 1 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

08.04 Snösparv 60 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

08.04 Järnsparv 1 ä Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

09.04 Rödhake 1 Ä Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Strömstare 1 p Kimo å, Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt, Sten Blomkvist.

10.04 Havsörn 1 k Hömossa, Vörå. Leif Öling, Solveig Flodin.

10.04 Skäggdopping 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

10.04 Storskarv 2 p Kalvholmen, Oravais. Tomas Klemets.

10.04 Gråhäger 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 Sädesärla 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 Spetsbergsgås 1 p Kangan, Oravais. Tomas Klemets.

10.04 Rödhake 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

10.04 Steglits 1 p Ånäs, Oravais. Inger Dahlin.

12.04 Skrattmås ca 50 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 Rödvingetrast flera p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 Storspov 3 m Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 Storspov 2 m Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

12.04 Silltrut 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

12.04 Bläsand 16 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

12.04 Kricka 9 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

12.04 Småskrake 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

12.04 Knölsvan 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

12.04 Ängspiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

12.04 Sädesärla 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

13.04 Storspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 Skogssnäppa 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 Storspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 Enkelbeckasin 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 Ängspiplärka 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 Fiskmås 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 Sädesärla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 Taltrast 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 Ängspiplärka 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Storspov 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Ljungpipare 1 Ä Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

14.04 Enkelbeckasin 4 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.04 Svarthakedopping 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.04 Salskrake 7 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.04 Sävsparv 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.04 Mindre hackspett 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

14.04 Tretåig hackspett 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.04 Kricka 40 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.04 Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.04 Myrspov 2 m Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.04 Rödhake 1 Ä Kimo, Oravais. Leif Öling.

15.04 Rödvingetrast 2 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

15.04 Järnsparv 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

15.04 Sädesärla 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

15.04 Taltrast 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

15.04 Brunand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.

15.04 Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.04 Vigg 2/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.04 Stjärtand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.04 Skäggdopping 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.04 Råka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.04 Enkelbeckasin 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.04 Salskrake 2/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.04 Sothöna 22 p Bodstrand, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.04 Vigg 5 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.04 Brunand 1/1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

16.04 Skedand 3/1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

16.04 Rödvingetrast 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

16.04 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

16.04 Dubbeltrast 3 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

16.04 Tornfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

17.04 Storskarv 4 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

17.04 Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

17.04 Skogssnäppa 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.04 Brun kärrhök 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ari Lähteenpää.

19.04 Sidensvans 7 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

19.04 Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

20.04 Sidensvans 72 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.04 Silltrut 2 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

20.04 Stjärtand 2 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

20.04 Salskrake 1/1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

21.04 Salskrake 1/3 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

21.04 Stenfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.04 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.04 Strandskata 2 p Staversby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.04 Ringtrast 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bengt-Åke Rönnkvist.

22.04 Tornfalk 1 p Bertby, Vörå. Tommy Södergård.

22,04 Mindre hackspett 1 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

22.04 Gråhakedopping 2 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

22.04 Blå kärrhök 1/ p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.04 Varfågel 2 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.04 Rödbena 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Ljungpipare 26 p Komossa träsk, Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Salskrake 2/1 p Oxkangar, Oravais. Tomas Klemets.

24.04 Salskrake 5/3 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

24.04 Salskrake 1/10 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

24.04 Tornfalk 1 p Maran, Maxmo. Ingmar Edfelt.

24.04 Skogsduva 2 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

24.04 Taltrast 1 Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.04 Enkelbeckasin 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

25.04 Gransångare 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 Fiskgjuse 1 p Djupsund, Maxmo. Peter Forslund.

26.04 Ljungpipare 5 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.04 Blå kärrhök 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

27.04 Havsörn 1 k Norrsund, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Skogssnäppa Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Hämpling 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Brushane ca 10 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

28.04 Gärdsmyg 1 p Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

28.04 Salskrake 4/4 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Salskrake 1/1 p Komossa träsk, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Snatterand 1/ p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Leif Öling m.fl.

28.04 Blå kärrhök 1 k Komossa, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Brushane 4 p Kimo, Oravais. Tomas Klemets.

28.04 Drillsnäppa 1 p Komossa träsk, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Leif Öling m.fl.

29.04 Trädpiplärka 3 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

29.04 Sidensvans 25 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

29.04 Dubbeltrast 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

29.04 Järnsparv 2 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

29.04 Trädpiplärka 1 Ä Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

29.04 Sidensvans 10 p Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

30.04 Sidensvans ca 30 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.04 Stenskvätta 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
Maj

Maj Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Maj Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.05 Svartvit flugsnappare 1 p Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

01.05 Stenfalk 1 p Kangkyttan,, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05 Stäpphök 1/ m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05 Småspov 1 p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.05 Mindre strandpipare Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

02.05 Sävsparv 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

03.05 Svartvit flugsnappare 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. John Svan.

03.05 Brushane 6 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 Småspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 Varfågel 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.05 Jorduggla 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.05 Stenskvätta 2 p Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets.

03.05 Svartsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

04.05 Jorduggla 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.05 Svartvit flugsnappare 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva & Antero Gråbbil.

05.05 Smålom 1 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Storlom 5 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Gråhakedopping 2 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Brushane 12 p/m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Småspov 7 p/m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Grönbena 2 k Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

05.05 Gulärla 1 m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

06.05 Varfågel 2 p Jeppoträsket, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.05 Tärna sp, 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 Trädpiplärka 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 Hussvala 7 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martin Haldin.

06.05 Smålom 2 p Maxmobron, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

06.05 Göktyta 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

06.05 Rödstjärt 1 Ä Maxmo kyrka, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

06.05 Rödstjärt 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

06.05 Göktyta 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

06.05 Ortolansparv 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

07.05 Ladusvala 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

07.05 Ladusvala 15 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

07.05 Fisktärna 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

07.05 Ärtsångare 1 Ä Finskosberget, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.05 Trädpiplärka 1 Ä Finskosberget, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

08.05 Lövsångare 1 p Kalvholmen, Oravais. Tomas Klemets.

08.05 Lövsångare 1 Ä Bergby, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 Backsvala 2 k Kangas, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 Småspov 1 m Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 Sothöna 1 p Kangas, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 Buskskvätta 3 Ä Bergby, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 Silvertärna 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

08.05 Varfågel 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

08.05 Ladusvala 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

08.05 Lärkfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Marko Pohjoismäki.

08.05 Backsvala 1 m Kimo åmynning, Oravais. Marko Pohjoismäki.

08.05 Rödstjärt 1 m Kimo åmynning, Oravais. Marko Pohjoismäki.

08.05 Rödstjärt 1 Ä Eljasus, Oravais. Allan Stenmark.

08.05 Bivråk 1 m Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Marko Pohjoismäki.

08.05 Vitkindad gås 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

09.05 Ärtsångare 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

10.05 Trädpiplärka 1 Ä Kackurlamp, Vörå. Tomas Klemets.

10.05 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

11.05 Gök 1 Ä Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

11.05 Lövsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.05 Buskskvätta 1/1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.05 Gulärla 2 p Lövfjärden, Djupsund, maxmo. Tomas Klemets, Ann-Sofi Bäck.

11.05 Hussvala 4 k Lövfjärden, Djupsund, maxmo. Tomas Klemets, Ann-Sofi Bäck.

11.05 Gråhakedopping 1 p Lövfjärden, Djupsund, maxmo. Tomas Klemets.

11.05 Lappsparv 4 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

11.05 Slaguggla 2 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

12.05 Ladusvala 1 p Djupsund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

12.05 Buskskvätta 1 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Hussvala 12 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Keijo Koski.

12.05 Ladusvala 5 k keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Keijo Koski.

12.05 Sothöna 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Keijo Koski.

12.05 Salskrake 3 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Sjöorre 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Keijo Koski.

12.05 Rödstjärt 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.05 Gulärla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.05 Näktergal 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.05 Göktyta 1 Ä Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.05 Näktergal 1 Ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 Gök 1 Ä Bastuholmen, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.05 Näktergal 1 Ä Voitby fors, Kvevlax, Korsholm. Börje Backman.

15.05 Tornseglare 2 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

14.05 Smålom 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.05 Törnsångare 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Varfågel 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Ärtsångare 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Göktyta 1 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 Mosnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.

18.05 Buskskvätta 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.05 Näktergal 1 Ä Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.05 Mosnäppa 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

18.05 Gök 1 Ä Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

18.05 Sävsångare 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

18.05 Smålom 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

18.05 Grönsångare 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

18.05 Tornseglare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.05 Törnskata 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

19.05 Grå flugsnappare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

19.05 Dubbeltrast 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

19.05 Sidensvans 3 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

19.05 Dvärgmås 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

19.05 Kustlabb 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

19.05 Roskarl 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

19.05 Mosnäppa 10 p/m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Gustav Tujulin m.fl.

20.05 Grå flugsnappare 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

20.05 Törnsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

20.05 Mosnäppa 1 p Kalapää, Vörå. Juhani Kiltinen, Ensio Saari.

20.05 Fjällpipare 4 p Nyhagen, Silvast, Jeppo, Nykarleby. Ralf Linder.

21.05 Rosenfink 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.

21.05 Rosenfink 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Hämpling 1 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Trädgårdssångare 1 p Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Näktergal 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Sävsångare 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.05 Ärtsångare 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.05 Trädgårdssångare 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.05 Törnsångare 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.05 Rosenfink 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.05 Trädgårdssångare 1 Ä Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.05 Näktergal 1 Ä Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.05 Rosenfink 1 p Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar & Senni Nykvist.

22.05 Fjällpipare 3 p Bomossen, Bösas, Jeppo, Nykarleby. Ralf Linder.

22.05 Blåhake 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.05 Blåhake 1/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.05 Storskarv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

24.05 Rosenfink 1 p Fjärdsändan, Oravais. Christer FG Smeds.

24.05 Gök 1 Ä Kackurlampen, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

25.05 Svärta 3 p Österö, Maxmo. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

25.06 Nötkråka 1 p Storträsk, Karvat, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

25.05 Sidensvans 3 p Finndalen, Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

25.05 Dubbeltrast 2 p Fräknesmossen, Paljak, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

25.05 Trana 228 p Paljak mosse, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

26.05 Sjöorre 7 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

26.05 Tobisgrissla 3 p Ivankallan, Maxmo. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

26.05 Tordmule 7 p Ivankallan, Maxmo. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

26.05 Törnskata 2/1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

26.05 Svarthätta 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

26.05 Mosnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Alexis Hahn.

26.05 Näktergal 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.05 Fjällpipare 5 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Aleksis Hahn.

26.05 Skogsduva 1 p Höjsal, Vörå. Sirkka Hellman, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

26.05 Tretåig hackspett 1 p Kalomskogen, Vörå. Sirkka Hellman, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

26.05 Törnskata 1 p Kalomskogen, Vörå. Sirkka Hellman, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

26.05 Grönsångare 1 Ä Keskis, Oravais. Sirkka Hellman, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

26.05 Gräshoppssångare 1 Ä Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Svarthätta 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Näktergal 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Skogsduva 5 p Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Varfågel 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Sidensvans 3 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Törnskata 2/ p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Sparvuggla 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Årta 1/ p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Salskrake /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

26.05 Smalnäbbad simsnäppa 14 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Pentti Murtonen.

27.05 Kornknarr 2 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.05 Större korsnäbb 8 p Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

28.05 Näktergal 1 Ä Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Näktergal 1 Ä Kyrkbyn, Maxmo. Tomas Klemets.

28.05 Svarthätta 1 Ä Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

28.05 Näktergal 1 Ä Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

28.05 Hämpling 1 p Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

31.05-04.06 Busksångare 1 Ä Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.Juni

Juni Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Juni Busksångare 1/1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Rolf Sandvik.

Juni-juli Vaktel 1 Ä Lotlax, Vörå. Barbro Stenbacka.

01.06 Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

01.06 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

01.06 Bivråk 1 p Kalapää träsk, Vörå. Aarne Lahti m.fl.

01-02.06 Näktergal 1 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

02.06 Busksångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

02.06 Rörsångare 1 Ä Laxören, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

02.06 Gräshoppssångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

02.06 Näktergal 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

02.06 Näktergal 1 Ä Centrum, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

02.06 Gravand 1/1 p Söderfjärden, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

03.06 Tretåig hackspett 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Allan Melin.

03.06 Näktergal 1 Ä Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.06 Näktergal 1 Ä Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.06 Näktergal 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

03.06 Busksångare 1 Ä Gunnar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.06 Kärrsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Jurgen Lehmann.

06.06 Kungsörn 1 m , subad. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.06 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

06.06 Vitkindad gås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

12-19.06 Mindre flugsnappare 1p/Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

14.06 Näktergal 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Veijalainen.

14.06 Busksångare 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Veijalainen.

14.06 Vitkindad gås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

14.06 Snatterand 4 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalinen.

14.06 Smalnäbbad simsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalinen.

15.06 Gräshoppssångare 1 Ä Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Allan Melin.

15-18.06 Kornknarr 1 Ä Jörala, Vörå. Gösta Härtull, Tomas Klemets.

18.06 Busksångare 1 p/Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.06 Kärrsångare 1 p/Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.06 Busksångare 1 Ä Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

18.06 Varfågel 2 juv. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

19.06 Rörsångare 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti, Aaro Toivo.

20-24.06 Vaktel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm, David Sundvik, Rolf Sandvik.

20-22.06 Kornknarr 1 Ä Kålax, Vörå. Eija & Mikael Wester.

23-27.06 Amerikansk kricka 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen, m.fl.

25.06 Näktergal 1 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.06 Hämpling 1/1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.


Juli

Juli Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

05.07 Varfågel 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

06.07 Skräntärna 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.

07.07 Gråhäger 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Pentti Pesonen.

09.07 Skräntärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.07 Havsörn 1 ad. k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.07 Nötkråka 1 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.07 Gråhäger 2 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund.

10.07 Spovsnäppa 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.07 Småsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

11.07 Gråhäger 1 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

11.07 Gråhäger 1 m Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

11.07 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

11.07 Fiskgjuse 1 p Oxkangar, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.07 Havsörn 1 p Oxkangar, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

14.07 Kustlabb 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.07 Kärrsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.07 Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.07 Lärkfalk 1 k Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

15.07 Kornknarr 2 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.07 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16-17.07 Bläsgås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

17.07 Småfläckig sumphöna 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.07 Brun glada 1 p Norrfjärden, Maxmo. Allan Melin.

18.07 Nötkråka 1 k Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.

18.07 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

18-21.07 Nattskärra 1 Ä Lotlax, Vörå. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää, Tomas Klemets m.fl.

18-21.07 Vaktel 2 Ä Lotlax, Vörå. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää, Tomas Klemets m.fl.

20.07 Turkduva 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

20.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

20.07 Nötkråka 1 p Centrum, Vörå. Keijo Koski.

21.07 Havsörn 2 p Norrfjärden, Maxmo. Allan Melin.

23.07 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.07 Nötkråka 1 p Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

26.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

26.07 Gråhäger 2 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

28.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.07 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28-29.07 Bläsgås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.07 Kustpipare 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.07 Nötkråka 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

30.07 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

31.07 Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Marko Pohjoismäki.


Augusti

Augusti Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

03.08 Lärkfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

03.08 Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais. Petteri Mäkelä m.fl.

05.08 Lärkfalk 1 m Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.08 Gråhäger 1 m Lilla Kalkskär, Oravais. Ingmar Edfelt.

09.08 Nötkråka 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

09.08 Nötkråka 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.08 Nötkråka 3 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

12.08 Storskarv 8 p Kvimofjärden, Maxmo. Juhani Kiitinen.

12.08 Lärkfalk 3 p Hamnholmen, Kvimo, Maxmo. Juhani Kiitinen.

12.08 Skräntärna 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.08 Småsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.08 Mosnäppa 8 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.08 Nötkråka 1 k Strömsvik, Oravais. Tomas Klemets.

13.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.08 Nötkråka 3 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

15.08 Nötkråka 1 k Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

15-31.08 Nötkråka 1 p Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar & Holger Lindström, Allan Stenmark.

16.08 Nötkråka 1 p Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

18.08 Kustlabb 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

18.08 Bivråk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

18.08 Gravand 1 juv. p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

19.08 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19-21.08 Gråhäger 1 p Kvimofjärden, Maxmo. Allan Melin.

20.08 Havsörn 1 juv. k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.08 Gravand 2 juv. p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

21.08 Grågås 1052 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

22.08 Varfågel 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

22.08 Havsörn 1 k Rix 8, Maxmo. Jukka Koskelainen.

23.08 Lärkfalk 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti.

24.08 Mindre hackspett 1 ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.08 Lärkfalk 1p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

    1. Nötkråka 1 p Centrum, Oravais. Allan Stenmark.

    1. Turkduva 1 p Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

29.08 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

    1. Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

    1. Turkduva 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.08 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

31.08 Nötkråka 1 k Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Tornseglare 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Kärrsnäppa 6 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Spovsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Småsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

31.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.September

September Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.09 Småsnäppa 8 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.09 Kustsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.09 Havsörn 1 ad. k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.09 Nötkråka 2 p Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Nötkråka 3 ä Bäckishällorna, Kimo, Oravais. Leif Öling.

03.09 Vitkindad gås 2 p Ånäs, Oravais. Leif Öling.

03.09 Vitkindad gås 16 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Grågås 818 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Stenfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.09 Gråhäger 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.09 Vitkindad gås 16 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.09 Varfågel 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

05.09 Nötkråka 1 p Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

05.09 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

07.09 Varfågel 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

08.09 Havsörn 4 ad. k Tottesund, Maxmo. Ingmar Edfelt.

08.09 Sandlöpare 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

08-09.09 Myrspov 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

09.09 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

09.09 Bläsgås 9 p Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Gråhäger 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.09 Svartsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Mika Kumpulainen.

10.09 Nötkråka 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Småsnäppa 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Lappsparv 6 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Stare ca 2400 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Dubbeltrast 1 ä Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.09 Kanadagås 11 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

14,09 Vitkindad gås 12 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

14.09 Bläsgås 9 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

14.09 Sädgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

14.09 Brushane ca 200 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

14.09 Havsörn 1 ad. p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

14.09 Varfågel 2 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

15.09 Blåhake 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

15.09 Sidensvans 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.09 Havsörn 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

16.09 Nötkråka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.09 Vitkindad gås 16 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.09 Bläsgås 9 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.09 Grågås 680 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.09 Sädgås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.09 Trana 48 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.09 Bläsgås 9 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

24.09 Vitkindad gås 16 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

24.09 Varfågel 1 p Ruths, Oravais. Ingmar Edfelt.

26.09 Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

26.09 Vitkindad gås 15 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

26.09 Vitkindad gås 12 p Öjskatan, Oravais. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

26.09 Taigasångare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

26.09 Ängspiplärka 388 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

26.09 Pilfink 120 p Karvsor, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

27.09 Myrsnäppa 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

27.09 Mindre hackspett 1 p Jutbergs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

27.09 Mindre hackspett 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

27.09 Trana ca 1000 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.09 Ladusvala 5 m Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Sädgås 25 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Grågås 141 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.09 Bergfink 420 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

30.09 Gråsiska 25 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

30.09 Taigasångare 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

30.09 Ladusvala 3 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.


Oktober

Oktober Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.10 Gråspett 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.10 Varfågel 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.10 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.10 Turkduva 2 p Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

02.10 Svarthätta 1 p Brännbergskärr, Oravais. Tapio Kivihuhta.

03.10 Nötkråka 1 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

05.10 Nötkråka 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

07.10 Varfågel 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

07.10 Prutgås 1 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.10 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.10 Hämpling ca 10 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

08.10 Alfågel 2/4 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.10 Sjöorre 1/14 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.10 Gråsiska 6 m keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.10 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

08.10 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

08.10 Sidensvans 80 p Eljasus, Oravais. Tomas Klemets.

10.10 Sidensvans 24 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.10 Sidensvans ca 50 p Kullas, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.10 Havsörn 1 ad. k Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.10 Havsörn 2 ad. p Antasgrund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

14.10 Stjärtmes 11 m Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

15.10 Bergand 1 p Keskis träsk, Oravais. Gustav Tujulin.

15.10 Sjöorre 13 p Keskis träsk, Oravais. Gustav Tujulin.

16.10 Slaguggla 1 p Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen.

18.10 Varfågel 1 p Stubbrössl, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.10-15.11 Hökuggla 1 p Vörsån/Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Tomas Klemets m.fl.

21.10 Pilfink 2 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

21.10 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.10 Stare 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.10 Turkduva 5 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

23.10 Morkulla 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

24.10 Fjällvråk 1 ad. k Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.10 Sidensvans 65 p Särkimo, Maxmo. Tomas Klemets.

25.10 Turkduva 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

26.10 Havsörn 1 ad. k Vassorfjärden, Kvevlax, Oravais. Allan Stenmark.

26.10 Skogsduva 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Nötkråka 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Salskrake 9 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

26.10 Blå kärrhök 1 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

26.10 Knipa 1 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Gräsand ca 800 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Stjärtand 1 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Stjärtmes 2 ä keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

26.10 Stjärtmes 15 p Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.10 Havsörn 1 juv. k Råbacken, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.10 Stjärtmes 5 k Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

27.10 Fjällvråk 1 ad. k Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

27.10 Snösparv 4 p Hällan, Monå, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

28.10 Rapphöna 14 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

28.10 Sidensvans 7 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

28.10 Pilfink 6 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

29.10 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

31.10 Strömstare 1 p Jeppo Kraft, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula m.fl.


November

November Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

November Pilfink ca 30 p dagligen. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.11 Nötkråka 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

01.11 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

03.11 Alfågel 1 p Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Svärta 9 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Havsörn 1 ad. k Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Bofink 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Vigg 7 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

03.11 Alfågel 3 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

03.11 Sjöorre 26 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

03.11 Svärta 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

03.11 Knipa 5 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

03.11 Storskrake 90 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

04.11 Björktrast 8 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.11 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.11 Hökuggla 1 p Larvvägen, Vörå. Tommy Södergård.

05.11 Tretåig hackspett 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.11 Nötkråka 1 k Lillkyrovägen, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Varfågel 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Björktrast 2 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Sidensvans 4 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Gräsand ca 750 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Stjärtand 2 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Tallbit 1 k Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

06.11 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.11 Fiskmås 2 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Varfågel 1 p Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Knipa 5 p Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Kanadagås 4 p Isomäki, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Sångsvan 178 p Isomäki, Vörå. Tomas Klemets.

11.11 Stjärtmes 3 k Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.11 Stare 4 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

12.11 Fiskmås 2 p Brännars, Oravais. Tomas Klemets.

12.11 Svärta 4 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

12-26.11 Lavskrika 2 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

13.11 Sångsvan ca 70 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.11 Havsörn 1 juv. m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.11 Storskrake 120 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

13.11 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

13.11 Bergfink 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

13.11 Varfågel 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

14.11 Sångsvan ca 50 m Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

14.11 Stjärtmes 10 m Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

15.11 Pärluggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

16.11 Bergfink 1 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.11 Knipa 1 p Rönnskär, Oravais. Tommy Södergård.

16.11 Rapphöna 4 p kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti, Aaro Toivo.

16-20.11 Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård m.fl.

17.11 Rapphöna 10 p Munsol, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.11 Sparvuggla 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

17.11 Björktrast 3 p Komossa, Oravais. Allan Stenmark.

18.11 Gråspett 1 p Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

19.11 Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

19.11 Lavskrika 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.11 Varfågel 1 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.11 Stjärtmes 2 p Klubbskatan, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.11 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.11 Sjöorre 2 p Klubbskatan, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

24.11 Nötkråka 1 m Oravaisfjärden, Oravais. Joel Karvonen.

24.11 Fiskmås 3 p Oravaisfjärden, Oravais. Joel Karvonen.

24.11 Knipa 1 p Oravaisfjärden, Oravais. Joel Karvonen.

24.11 Vigg 2 p Oravaisfjärden, Oravais. Joel Karvonen.

24.11 Bergand 1 p Oravaisfjärden, Oravais. Joel Karvonen.

25.11 Stjärtmes 8 k Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets.

25.11 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

25-26.11 Varfågel 1 p Storvörsån, Vörå. Tomas Klemets.

26.11 Varfågel 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.11 Gräsand 5 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

27.11 Bofink 1/1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

29.11 Rapphöna 5 p reningsverket, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

29-30.11 Stare 7 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

30.11 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

30.11 Rapphöna 15 p Murkais, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.


December

December Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01-29.12 Stare 7 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

01-31.12 Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12 Bergfink 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

02.12 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

04.12 Tallbit 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

04.12 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

04-28.12 Lavskrika 3 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05-16.12 Hökuggla 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

06-29.12 Stare 5 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

08.12 Mindre hackspett 1 p Höjsal, Vörå. Tuomas Herva.

10.12 Gråtrut 48 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

10.12 Fiskmås 1 p Monässundet, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.12 Havsörn 2 k Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.12 Sångsvan 39 p Klubbskatan, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.12 Knölsvan 83 p Klubbskatan, Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.12 Sparvuggla 1 Ä Kimo, Oravais. Leif Öling.

16.12 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

16.12 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

16.12 Havstrut 16 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

16.12 Gråtrut ca 150 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

16.12 Fiskmås 1 k Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

16.12 Fiskmås 3 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

16.12 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

16.12 Havsörn 12 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

17-31.12 Bofink 3 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Rapphöna 11 p Kronlöf, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Rapphöna 8 p Agrimarket, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

20.12 Gråsiska 1 k Sandås, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

22.12 Kanadagås 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.12 Sångsvan 6 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.12 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.12 Hökuggla 1 p Kyro älv, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

28.12 Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

29.12 Storskrake 3/4 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.12 Sångsvan 2 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

29.12 Kanadagås 1 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

30.12 Bofink 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

30.12 Koltrast 1/ p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

30.12 Gråtrut 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

30.12 Storskrake 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.