Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2006


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst

Januari

Januari Turkduva 2-3 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Januari Rapphöna 8 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

Januari Mindre hackspett 1 p dagligen. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

Januari Nötkråka 1 p nästan dagligen. Lågpelt, Vörå. Ulrika Rasmus.

01.01 Knölsvan 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Björktrast 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01-25.02 Hökuggla 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

    1. Gråsiska 9 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.01 Pilfink 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.01 Turkduva 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

02.01 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

02.01 Hökuggla Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.01 Hökuggla 1 p Vörsån, Vörå. Aarne Lahti.

02.01-20.02 Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

03.01 Tretåig hackspett 1/ p Myrberget, Vörå. Tomas Klemets.

03.01 Gråtrut 4 k Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

04.01 Hökuggla 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.01 Fasan 1/2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.01 Varfågel 1 p Gullberg, Röukas, Vörå. Jan Wallin.

06.01 Stare 1 p Koskeby, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.01 Nötkråka 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Bengt Forslund Stig Dahlström.

07.01 Varfågel 1 p Kalmoskogsängarna, Vörå. Bjarne Peth.

08.01 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Keijo & Tuula Koski.

08.01 Mindre hackspett /1 P Lilloxkangar, Vörå. Aarne Lahti, PMä.

08.01 Sidensvans 4 p Västerö broar, Maxmo. Aarne Lahti, PMä.

08.01 Lavskrika 3 p Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

08.01 Kungsfågel 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

08.01 Trädkrypare 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

08.01 Nötskrika 2 p Röukas, Vörå. Allan Stenmark.

08.01 Björktrast 2 p Ruths, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.01 Rapphöna 7 p Jörala, Vörå. Mauritz Hedman.

08.01 Gråsiska ca 45 p Lilloxkangar, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

08.01 Gråtrut 8 p Strandbyn, Oravais. Aarne Lahti, Pekka Mänknen.

08.01 Mindre hackspett /1 p Lilloxkangar, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

08.01 Lavskrika 3 p Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

09.01 Sidensvans 1 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

09.01 Gråtrut 4 k Monäs hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Peter Åbacka.

09.01 Fiskmås 1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Peter Åbacka.

09.01 Havsörn 2 k Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Peter Åbacka.

09.01 Storskrake /1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Peter Åbacka.

09.01 Björktrast 2 m Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

09.01 Tofsmes 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

10.01 Varfågel 1 p Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

13.01 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.01 Gråtrut 8 k Öjskata bron, Maxmo. Tomas Klemets.

13.01 Havsörn 1 k Öjskata bron, Maxmo. Tomas Klemets.

13.01 Havsörn 1 k Särkimo, Maxmo. Tomas Klemets.

13.01 Havsörn 1 p Ivankallan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

13.01 Bergfink /1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.01 Björktrast 1 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

13.01 Pärluggla 2 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

15.01 Koltrast 1/ p Miemoisby, Vörå. Karin Holmberg.

15.01 Knölsvan 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.01 Sparvuggla 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

18.01 Varfågel 1 p Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

20.01 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

20.01 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

22.01 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Svartmes 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Tofsmes 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Talltita 5 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Blåmes 4 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Trädkrypare 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Kungsfågel 12 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Nötskrika 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Lavskrika 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

25.01 Sparvuggla 1 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

26.01 Pärluggla 1 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

27.01 Varfågel 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

27.01 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

27.01 Bergfink /1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

27.01 Rapphöna 6 p Tuckor, Vörå. Ilmi Ehrström.

28.01 Nötkråka 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

28.01 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

28.01 Sparvuggla 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Mikko Hänninen.

28.01 Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

28.01 Berguv 1 Ä Vesineva, Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

28.01 Pilfink 7 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

28.01 Trädkrypare 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

28.01 Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

28.01 Mindre hackspett 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

28.01 Sparvuggla 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Mikko Hurme.

29.01 Gråspett 1 p Lussi, Jeppo, Nykarleby. Gustav Enström.

30.01 Lavskrika 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

30.01 Hökuggla 2 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

30.01 Tretåig hackspett 1/1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

30.01 Hökuggla 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.01 Sparvuggla 1 Ä Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.01 Lavskrika 4 p Ristihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Leo Saarijärvi.

30.01 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Leo Saarijärvi.

30.01 Råka 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Leo Saarijärvi.

31.01 Hökuggla 2 p Kaurajärvi, Vörå. Tommy Södergård.

31.01 Hökuggla 1 Ä Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.


Februari

Februari Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Februari Turkduva 1-2 p dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Februari Mindre hackspett 1 p dagligen. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

Feb. – Mars Slaguggla 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

Feb. – Mars Berguv 4 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

Feb. – Mars Pärluggla 6 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

Feb. – Mars Sparvuggla 2 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.02 Pärluggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Anders Bäck.

02.02 Sparvuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.02 Sidensvans 15 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

02-15.02 Pilfink 1-14 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

03.02 Varfågel 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

03.02 Sidensvans 15 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

04.02 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tommy Södergård.

04-15.02 Pilfink 1-6 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.02 Berguv 1 p Larvvägen, Vörå. Tomas Klemets.

04.02 Rapphöna 15 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

04.02 Rapphöna 7 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

05.02 Havsörn 2 ad. p Öjskata bro, Maxmo. Martti Siltaloppi.

06.02 Varfågel 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

06.02 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

08.02 Varfågel 1 p Rejpelt, Vörå. Harald Svens.

10.02 Hökuggla 1 p Lillkyrovägen, Vörå. Aarne Lahti m.fl.

10.02 Pärluggla 1 Ä Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

10.02 Pärluggla 1 Ä Harjux, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

11.02-07.03 Gråspett 1 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund m.fl.

12.02 Stenfalk 1/ p Oravaisfjärden, Oravais. Mikko Hurme.

13.02 Berguv 2 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.02 Pärluggla 1 Ä Korsningen Larvvägen och Mäkipäävägen, Vörå. Ari Lähteenpää.

13.02 Råka 4 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

15.02 Rapphöna 15 p Lomby, Vörå. Ralf Felin.

15.02 Berguv 2 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

15.02 Råka 4 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

16.02 Sidensvans 1 ä Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

16.02 Rapphöna 8 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

16.02 Rapphöna 4 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

17.02 Koltrast 1/ p Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

18.02 Hökuggla 1 p/ä Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

19.02 Pärluggla 1 Ä Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.02 Pärluggla 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korssholm. Ari Lähteenpää.

19.02 Pärluggla 1 Ä Hankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.02 Pärluggla 1 Ä Petsmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

19.02 Slaguggla 1 Ä Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.02 Berguv 2 Ä Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.02 Berguv 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

21.02 Pärluggla 4 Ä + 1 ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

21.02 Sparvuggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

23-24.02 Sidensvans ca 20 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

24.02 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.02 Hökuggla 1 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

25.02 Pärluggla 1 Ä Skatila, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.02 Pärluggla 1 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.02 Pärluggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.02 Pärluggla 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.02 Pärluggla 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.02 Havsörn 2 ad. k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.02 Pärluggla 1 Ä Emsal, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.02 Pärluggla 1 Ä Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.02 Sparvuggla 1 Ä Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.02 Pärluggla 1 Ä Centrum, Oravais. Christer FG Smeds.

26.02 Pärluggla 1 Ä Djupsund, Maxmo. Ari Lähteenpää.

26.02 Pärluggla 2 Ä Brudsund, Maxmo. Ari Lähteenpää.

26.02 Pärluggla 1 Ä Österö by, Maxmo. Ari Lähteenpää.

26.02 Berguv 1 Ä Österö, Maxmo. Ari Lähteenpää.

27.02 Koltrast 1/ p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

27.02 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

28.02 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.02 Rapphöna 11 p Miemoisby, Vörå. Berit Kulp.


Mars

Mars Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Mars Turkduva 1-2 p dagligen Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Mars Havsörn 3 k Kimo, Oravais. Bengt Stenback.

Mars Havsörn 4 p Oravaisfjärden, Oravais. Stig Svens.

Mars Pilfink 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02.03 Pärluggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02.03 Pärluggla 2 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02.03 Pärluggla 1 Ä Bodö, Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02.03 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

04.03 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

04.03 Pärluggla 1 Ä Bodö, Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.03 Pärluggla 1 Ä Murto, Vörå. Tomas Klemets.

10.03 Berguv 1 p Gunilack, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.03 Steglits 1 p Bergby, Vörå. Bengt Granholm.

11.03 Hornuggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

11.03 Hökuggla 1 Ä Kalapää, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.03 Pärluggla 1 Ä Komossa, Oravais. Ari Lähteenpää.

11.03 Pärluggla 1 Ä Kimo, Oravais. Ari Lähteenpää.

11.03 Hökuggla 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.03 Berguv 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.03 Slaguggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

11.03 Berguv 1 Ä Jöralmossen, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.03 Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.03 Pärluggla 1 Ä Tålamods, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.03 Pärluggla 1 Ä Rejpelt, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.03 Pärluggla 1 Ä Ylspi, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.03 Pilfink ca 30 p Lotlax, Vörå. Ari Lähteenpää.

12.03 Sparvuggla 5 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.03 Sparvuggla 5 Ä Miekka, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.03 Slaguggla 1 Ä Miekka, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.03 Pärluggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.03 Pärluggla 1 Ä Alkärr, Vörå. Ari Lähteenpää.

18.03 Hornuggla 2 Ä Pettersbacka, Vörå. Ari Lähteenpää.

19.03 Sidensvans 11 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.03 Sparvuggla 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.03 Nötkråka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

22.03 Pärluggla 3 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.03 Råka 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

23.03 Ringduva 1 N Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

23.03 Rapphöna 6 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

25.03 Snösparv 2 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

25.03 Snösparv 7 p Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.

25.03 Snösparv 10 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.03 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.03 Havstrut 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.03 Gråtrut 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.03 Råka 9 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

25.03 Sångsvan 2 m Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.

25.03 Björktrast 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

26.03 Koltrast 1 P Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

26.03 Ormvråk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.03 Gråtrut 8 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

27.03 Tornfalk 1/1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

27.03 Ringduva 1 p Lomby, Vörå. Stig Kulp.

28.03 Pilfink 3 p Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

28.03 Stare 4 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

29.03 Snösparv 15 p Myrbergsby, Vörå. Bengt Haga.

30.03 Korsnäbb sp. 1-2 Ä Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

30.03 Snösiska 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Tofsvipa 1 p Kaurajärvi, Vörå. Stefan Södergård.

31.03 Sidensvans 15 p Kimo, Oravais. Allan Stenmark.


April

April Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

02.04 Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

02.04 Gråtrut 8 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

02.04 Mindre hackspett 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

03.04 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

03.04 Turkduva 4 p Centrum, Oravais. Leif Öling.

03.04 Stare 4 p Tuckor, Vörå. Manne Back.

05.04 Stenfalk 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero & kaj Gråbbil.

05.04 Björktrast 1 p Centrum, Vörå. Bengt Haga.

06.04 Sångsvan 6 m Lålax, Vörå. Bengt Haga.

06.04 Sångsvan 6 m Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

06.04 Sångsvan 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.04 Stare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.04 Snösparv 6 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.04 Trana 2 m Solbo, Oravais. Sven Backlund.

06.04 Trana 6 m Norvalla, Vörå. Leif Öling, Solveig Flodin.

06.04 Gråtrut 5 k Kaitsor, Vörå. Leif Öling, Solveig Flodin.

06.04 Stare 2 p Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Simon Öling, Marita Kyhr.

06.04 Skogsduva 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.

06.04 Koltrast 1/ p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.04 Sångsvan 2 m Snäruholmen, Larven, Vörå. Marianne Gråbbil.

07.04 Havsörn 1 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

07.04 Sånglärka 1 p Larven, Maxmo. Tomas Klemets.

07.04 Bofink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.04 Trana 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

07.04 Sånglärka 5 p Tuckorängarna, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

07.04 Tofsvipa ca 10 p Ytterjeppo, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.04 Havstrut 4 p Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.04 Grågås 2 p Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.04 Trana 3 m Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.04 Bofink 2 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

07.04 Fjällvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04 Tofsvipa 14 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04 Trana 5 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04 Fiskmås 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04 Hämpling /1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Ormvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Bofink 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Koltrast 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Björktrast 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 Sädesärla 1 p Veikars, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

08.04 Bofink 4/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

08.04 Koltrast 1/1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

08.04 Blå kärrhök 1/ m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

08.04 Grågås 14 m/p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Kanadagås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Tofsvipa 1 k + 7 m + 12 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Sångsvan 67 m/p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Knölsvan 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Ringduva 237 m Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Skogsduva 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Tornfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman.

08.04 Skrattmås 20 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Fiskmås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Sånglärka 2 m Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman.

08.04 Råka 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Ängspiplärka 2 m + 1 ä Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Trast sp. 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Ingmar Edfelt, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Oskar Bergman, Allan Stenmark.

08.04 Skogsduva 1 Fjärdsändan, Oravais. Tommy Södergård.

08.04 Ormvråk 4 m Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04 Tornfalk 1 m Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04 Havsörn 1 ad + 3 subad Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04 Sånglärka 1 p Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.04 Tornfalk 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Trana 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Sånglärka 9 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Ringduva 12 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Tofsvipa 36 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.04 Havsörn 1 k Kaitsor, Vörå. Tuija Laakso.

08.04 Fjällvråk 1 p Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.

08.04 Bofink 1 p Kimo, Oravais. Solveig Flodin.

09.04 Pilfink 16 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.04 Gråsiska 5 k Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Silltrut 1 S Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Dubbeltrast 1 E Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

09.04 Bofink 7 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.04 Skogsduva 1 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.04 Skrattmås 5 p Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.04 Havsörn 3 p Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.04 Knölsvan 2 p Österhankmo, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.04 Sädesärla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

09.04 Sädesärla 1 p Kvimo, Maxmo. Elisabeth Holm.

10.04 Morkulla 1 p Bertby, Vörå. Börje Bengs.

10.04 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

10.04 Havsörn 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

10.04 Havsörn 1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Storskrake 1/1 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Knipa 2/1 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Knölsvan 2 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

10.04 Blå kärrhök /1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 Sädesärla 5 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 Ormvråk 1 k Larven, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

10.04 Gråsiska 2 p Kimo, Oravais. Solveig Flodin.

11.04 Steglits 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Stjärtmes 6 p/k Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Vinterhämpling 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Tomas Klemets.

11.04 Hämpling 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Sånglärka 11 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.04 Tornfalk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 Skrattmås ca 30 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 Kungsörn 1 subad. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 Hökuggla 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

12.04 Fiskgjuse 1 ä Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

12.04 Skogsduva 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Knölsvan 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Grågås 29 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Sädesärla 6 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Hämpling 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Ängspiplärka 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Skrattmås 20 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Bergfink 5 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04 Morkulla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.04 Sädesärla 2 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

13.04 Sädesärla 3 p Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

13.04 Björktrast 1 p Ånäs, Oravais. Leif Öling.

13.04 Gräsand 1/1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

13.04 Sädgås 5 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Bergfink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.04 Rödhake 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

15.04 Varfågel 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

15.04 Stenfalk 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04 Ängspiplärka 2 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

15.04 Sävsparv 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 Gräsand 11 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 Kricka 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 Storspov 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 Rödhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 Hämpling 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 Silltrut 3 p Fjärdsändan, Oravais. Rolf Sandvik.

16.04 Knipa 1/1 p Fjärdsändan, Oravais. Rolf Sandvik.

16.04 Bergfink 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

16.04 Storspov 2 p Kimo, Oravais. Marita Kyhr.

16.04 Storspov 4 m Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Kricka 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Storskrake 2/3 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Småskrake 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Storskarv 6 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.

16.04 Pilgrimsfalk 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

17.04 Strömstare 1 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

17.04 Knipa 70 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Bläsand 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Kricka 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Storspov 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Storskrake 1/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Fiskmås 2 p Bodstrand, Vassor Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Mindre hackspett 1/ p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Gransångare 1 Ä Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Hämpling 1/1 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

17.04 Gräsand 1/1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

17.04 Kricka 1/1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

17.04 Sothöna 2 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

17.04 Rödvingetrast 3 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Skogsduva 1 p Furuholmen, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Hämpling 1 /1 p Furuholmen, Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Storspov 2 p Koltören, Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 Sädgås 28 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.04 Ljungpipare 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.04 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Skogssnäppa 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Rödvingetrast flera p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Grönsiska 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17-19.04 Havsörn 1-2 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

18.04 Rödhake flera Ä Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

18.04 Taltrast 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 Grönsiska 4/2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 Gräsand 12 p Enges, Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 Skogsduva 1 p Koltören, Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 Stenfalk 1/ p Koltören, Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 Skogssnäppa 1 p Tuckorängarna, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 Skogsduva 2 p/k Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

18.04 Morkulla 1 p/k Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 Ljungpipare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 Blå kärrhök /1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.04 Strandskata 2 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

19.04 Ringtrast 1/ p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

19.04 Ljungpipare 2 m/k Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

19.04 Järnsparv 1 Ä Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

20.04 Fiskgjuse 1 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

20.04 Rödbena 4 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

20.04 Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

20.04 Sothöna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

20.04 Sävsparv 1 ä Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

20.04 Taltrast 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.04 Kricka 2/2 p Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets, Johan Klemets, Stig Kulp.

20.04 Stjärtand 2/1 p Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets, Johan Klemets, Stig Kulp.

20.04 Kanadagås 7 p Enges, Lålax, Vörå. Tomas Klemets, Johan Klemets, Stig Kulp.

21.04 Gärdsmyg 1 p Baggbergsskogen, Vörå. Tomas Klemets.

21.04 Hämpling 1 p Öurstranden, Oravais. Christer FG Smeds.

21.04 Sädgås 25 m Ånäs, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.

21.04 Morkulla 1 p Ånäs, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.

22.04 Havsörn 5 p Vetlot, Maxmo. Martti Siltaloppi.

22.04 Brun kärrhök 1 m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i torninvigningen.

22.04 Enkelbeckasin 2 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i torninvigningen.

22.04 Skogssnäppa 1 ä Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i torninvigningen.

22.04 Havsörn 1 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

22.04 Vitkindad gås 3 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.04 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.

23.04 Grönbena 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.

23.04 Vigg 1/1 Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ingmar Nybäck.

23.04 Brunand 4/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Ingmar Nybäck.

23.04 Skogssnäppa 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.04 Brun kärrhök 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.04 Stjärtand 3/3 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

23.04 Gärdsmyg 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.04 Småspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.04 Bläsgås 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Skäggdopping 8 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Grönbena 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Enkelbeckasin 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Skedand 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Göran Backman, Pamela Kulla m.fl.

25.04 Ringtrast 1 p Lågpelt, Vörå. Ulrika Rasmus, Jan-Olof Peth.

25.04 Spetsbergsgås 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.04 Fjällgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.04 Skäggdopping 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.

25.04 Salskrake 3/3 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.

26.04 Skedand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 Enkelbeckasin 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

26.04 Morkulla 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

26.04 Ringtrast 1/ p Kaitsor, Vörå. John Österlund.

26.04 Ladusvala 2 p Rökio, Vörå. Seija Sipponen.

26.04 Årta 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Ingmar Nybäck.

26.04 Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.04 Skedand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 Vit stork 1 p Tålamods, Vörå. Sirkka Hellman, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Sven Nyström.

27.04 Ladusvala 1 p Kärklax, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

27.04 Skäggdopping 6 p Maxmobron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

27.04 Havsörn 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

27.04 Svartvit flugsnappare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

27.04 Göktyta 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

27.04 Steglits 1 p Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.

27.04 Bläsgås 4 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.04 Spetsbergsgås 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.04 Skäggdopping 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.04 Dvärgmås 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.04 Storskarv 3 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.04 Brunand 1/1 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

27.04 Vigg 2/2 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

27.04 Salskrake 2/2 p Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.

27.04 Sothöna Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Årta 1/1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Salskrake 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Ljungpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Ljungpipare 1 p Komossa, Oravais. Tomas Klemets

27.04 Kricka 240 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Gräsand 44 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Bläsand 36 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Stjärtand 26 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Vigg 1/1 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Knipa 1/1 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Brushane 1/ p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Gluttsnäppa 4 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Skogssnäppa 1 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Enkelbeckasin 1 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Trädpiplärka 1 Ä Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

27.04 Ljungpipare 1 p Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Mindre hackspett 1 p Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Ladusvala 1 p Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.

28.04 Svartvit flugsnappare 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. John Svahn.

28.04 Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04 Havsörn 2 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

28.04 Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

28.04 Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

28.04 Lövsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

28.04 Svartvit flugsnappare 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Stenknäck 3 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.04 Lappsparv ca 50 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.04 Drillsnäppa 1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

29.04 Grönbena 2 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

29.04 Brushane 2 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

29.04 Gluttsnäppa 2 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

29.04 Småspov 2 p Komossa träsk, Oravais. Tomas Klemets.

29.04 Årta 2/2 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.04 Salskrake 4/3 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.04 Gransångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 Strandskata 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 Lappsparv 12 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 Lappsparv 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

29.04 Ringtrast 1 p Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.

30.04 Drillsnäppa 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

30.04 Dvärgmås 6 p/k Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

30.04 Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.

30.04 Brushane 10 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.

30.04 Gärdsmyg 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.


Maj

Maj Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.05 Pilgrimsfalk 1p Särkimo, Maxmo. Mikko Hurme.

01.05 Göktyta 1 p Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

01.05 Svartvit flugsnappare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt.

02.05 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Observatör okänd.

02.05 Havstrut 2 p Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.

02.05 Ringtrast 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

02.05 Skogsduva 1 Ä Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

02.05 Årta 1/1 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

02.05 Svartsnäppa 1 p Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

02.05 Dvärgmås flera p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 Drillsnäppa 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 Gråhakedopping 2 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 Gråhakedopping 2 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 Gråhakedopping 2 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

04.05 Göktyta 2 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

04.05 Skräntärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund.

05.05 Rödstjärt 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Göktyta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05-06.05 Stenknäck 2 p Österö, Maxmo. Annie Sjöberg, Ann-Sofi Bäck.

06.05 Trädpiplärka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 Lövsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 Hussvala flera p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

06.05 Slaguggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

06.05 Gråhakedopping 1/1 p Lillviken, Österhankmo, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 Sävsångare 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund, Aleksis Hahn, David Sundvik, Roland Lillkåla, Stefan Slotte, Ingvar Fagerholm.

06.05 Trädpiplärka 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund, Aleksis Hahn, David Sundvik, Roland Lillkåla, Stefan Slotte, Ingvar Fagerholm.

06.05 Lövsångare 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund, Aleksis Hahn, David Sundvik, Roland Lillkåla, Stefan Slotte, Ingvar Fagerholm.

06.05 Tärna sp. 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund, Aleksis Hahn, David Sundvik, Roland Lillkåla, Stefan Slotte, Ingvar Fagerholm.

06.05 Svartsnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund, Aleksis Hahn, David Sundvik, Roland Lillkåla, Stefan Slotte, Ingvar Fagerholm.

06.05 Hussvala 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund, Aleksis Hahn, David Sundvik, Roland Lillkåla, Stefan Slotte, Ingvar Fagerholm.

06.05 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund, Aleksis Hahn, David Sundvik, Roland Lillkåla, Stefan Slotte, Ingvar Fagerholm.

06.05 Storlom 1 m + 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Salskrake 1/3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Mindre strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Småspov 3 p/m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Svartsnäppa 8 m/p + 2 m/p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Trädpiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Buskskvätta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Svartvit flugsnappare 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Silvertärna 2 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06.05 Dvärgmås 14 k. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Tommy Södergård, Veikko Kaustinen, Keijo Koski, Ari Lähteenpää.

06-07.05 Vitryggig hackspett 1 p Oxkangar, Oravais. Olavi Heinonen.

07.05 Bergand 1/1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.05 Sjöorre 1/1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.05 Svärta 1/1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.05 Ärtsångare 1 Ä Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

07.05 Sidensvans 2 p Merenkallio, Miekka, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik m.fl.

07.05 Mindre hackspett 1 ä Kalvholmen, Oravais. Tommy Södergård.

08.05 Ärtsångare 1 Ä Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 Havsörn 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.05 Kustlabb 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.05 Ejder 3/1 m + 1/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.05 Mindre hackspett 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

08.05 Ärtsångare 3 Ä Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.05 Tretåig hackspett 1/ p Kalomskogen, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

09.05 Mindre hackspett 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

09.05 Svarthakedopping 2 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

09.05 Svarthakedopping 3 p Svedars, Röukas, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

09.05 Gråhakedopping 1 p/m Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

09.05 Dvärgmås 5 k Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

09.05 Brun kärrhök 1/ k Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Stig Kulp m.fl.

09.05 Mindre hackspett 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.05 Ejder 4/1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.05 Bergand 2/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.05 Kustlabb 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.05 Storlom 5 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.05 Småfläckig sumphöna 1 Ä Lövsund, Maxmo. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan Stenmark.

10.05 Vattenrall 1 ä Lövsund, Maxmo. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Allan Stenmark.

11.05 Slaguggla 1 Ä Fagerlandsmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

11.05 Dalripa 1 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.05 Mosnäppa 6 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Svarthakedopping 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

12.05 Fisktärna 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

12.05 Silvertärna 2 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

13.05 Roskarl 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

13.05 Blåhake 1/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.

15.05 Ärtsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.05 Hussvala 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

15.05 Backsvala 1 k Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

15.05 Sjöorre 2/1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

15.05 Alfågel 1/1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

15.05 Sävsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

15.05 Ortolansparv 2 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

15.05 Mosnäppa 4 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

15.05 Fjällvråk 1 p Kalomskogen, Kaurajärvi, Vörå. Tommy Södergård.

17.05 Gök 1 Ä Kalomskogen, Vörå. Aarne Lahti m.fl.

17.05 Gök 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Aarne Lahti m.fl.

17.05 Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Aarne Lahti m.fl.

17.05 Gök 1 Ä Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

18.05 Törnsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

18.05 Gök 1 Ä Mejmossen, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.05 Jorduggla 1 p Mejmossen, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.05 Bivråk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

19.05 Kärrsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

19.05 Tornseglare 1 k Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

19.05 Blåhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.05 Kungsörn 1 m subad. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.05 Gök 1 Ä Centrum, Kvevlax, Korsholm. Bror Forsman,

19.05 Rosenfink 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Margareta Wiklund.

19.05 Småspov 2-3 par Råmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.05 Törnsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 Tärna sp. Flera p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 Tornseglare 1 p Centrum, Oravais. Allan Stenmark.

21.05 Gulärla 5 p Bösas, Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.05 Härfågel 1 p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Lena Nygård.

21.05 Mosnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

21.05 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

21.05 Gulärla 1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

21.05 Backsvala ca 10 p Röukas, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.

21.05 Trädgårdssångare 1 p Röukas, Vörå. Rolf Sandvik Antero Gråbbil.

21.05 Tornseglare 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05 Dubbeltrast 1 Ä Öurstranden, Oravais. Christer FG Smeds.

23.05 Svarthätta 1/ Ä Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Rosenfink 1 Ä Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Rosenfink 1 Ä Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Törnsångare 1 Ä Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Varfågel 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Törnskata 1/ p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Grönsångare 1 Ä Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.05 Trädgårdssångare 1 Ä Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.05 Grå flugsnappare 1 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.05 Brunand 1/ p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

23.05 Trädgårdssångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

23.05 Sävsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.05 Rosenfink 1 Ä Kimo, Oravais. Leif Öling.

24.05 Gulärla 5 p/k Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

24.05 Kustpipare 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

25.05 Törnskata 1/ p Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

25.05 Grå flugsnappare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

25.05 Varfågel 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

25.05 Trädgårdssångare 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

25.05 Näktergal 2 Ä Kuni sund, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

25.05 Fjällvråk 1 p varnande. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi, Valdemar Boij.

26.05 Jorduggla 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.05 Näktergal 1 Ä Ånäs, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back m.fl.

26.05 Svarthätta 1 Ä Ånäs, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back m.fl.

26.05 Grå flugsnappare 1 p Ånäs, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back.

26.05 Bivråk 1 p Gunilack sund, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back.

26.05 Dubbeltrast 2 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

26.05 Törnskata 1/ p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

26.05 Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård m.fl.

26.05 Varfågel 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

26.05 Smålom 1 p/k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård m.fl.

26.05 Roskarl 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård m.fl.

26.05 Tordmule 6 p Ivankallan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård m.fl.

26.05 Årta 1 p Keskis, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Ossian, Jan-Erik & Olav Westlin.

26.05 Stenfalk 1 p Kimo, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

26.05 Jorduggla 1 p Kimo, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

27.05 Slaguggla 1 p Aknus, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

27.05 Sothöna 1 p Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Ossian, Jan-Erik & Olav Westlin.

27.05 Storlom 1 p Stora Fallträsk, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Ossian, Jan-Erik & Olav Westlin.

27.05 Svärta 6 p Lilla Fallträsk, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Ossian, Jan-Erik & Olav Westlin.

27.05 Varfågel Egilvägen, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Ossian, Jan-Erik & Olav Westlin.

27.05 Småspov 2 p Vrängenemossen, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back.

27.05 Småspov 2 p Paljak mossen, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back.

27.05 Hämpling 1/ p Finndalen, Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back.

27.05 Jorduggla 1 p Tålamods, Vörå. Tommy Södergård.

27.05 Tretåig hackspett 1 p Kalomskogen, Vörå. Tommy Södergård.

27.05 Näktergal 1 Ä Hellnäs, Vörå. Tommy Södergård.

27.05 Tobisgrissla 1 p Ivankallan, Österö, Maxmo. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back m.fl.

27.05 Näktergal 1 Ä Oxkangar, Oravais. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Hilding Back m.fl.

27.05 Steglits 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård m.fl.

27.05 Myrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

27.05 Alfågel 1/1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

27.05 Alfågel 2 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga.

27.05 Hökuggla 1 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga.

28.05 Smålom 1/1 Rudträsk, Maxmo. Martti Siltaloppi.

29.05 Grå flugsnappare 1 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.05 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Sjöorre 2/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Smalnäbbad simsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Jorduggla 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

31.05 Grönsångare 1 Ä Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.


Juni

Juni Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Juni Hornuggla 1/1 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

Juni Mindre hackspett 1/1 häckande. Kerklax, Maxmo. Hans Heinrich.

01.06 Jorduggla 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

01-18.06 Näktergal 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.06 Smalnäbbad simsnäppa 6 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Antti Vierimaa.

03.06 Salskrake 2/ p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Antti Vierimaa.

03.06 Smalnäbbad simsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.

02.06 Sidensvans 1 p Norrmossen, Vörå. Tomas Klemets.

02.06 Varfågel 1 p Norrmossen, Vörå. Tomas Klemets.

05.06 Gräshoppssångare 1 Ä Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets.

05.06 Näktergal 1 Ä Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets.

05.06 Näktergal 1 Ä Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.06 Busksångare 1 Ä Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.06 Rördrom 1 Ä Lövsund, Maxmo. Mikko Hurme, Tomas Klemets.

05.06 Lärkfalk 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

05.06 Busksångare 1 Ä Hellnäs, Vörå. Tomas Klemets.

07.06 Näktergal 1 Ä Hellnäs, Vörå. Tommy Södergård.

07-08.06 Busksångare 1 Ä Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.06 Kornknarr 1 Ä Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.06 Näktergal 1 Ä Lillberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.06 Näktergal 1 Ä Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.06 Kärrsångare 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.06 Näktergal 3 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

11.06 Steglits 1 p Lomby, Vörå. Stig Kulp.

11.06 Näktergal 1 Ä Kunisund, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.06 Kornknarr 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12.06 Näktergal 2 Ä Voitbyv. 172, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12.06 Näktergal 1 Ä Voitbyv. 44, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12.06 Näktergal 2 Ä Voitby kvarn, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12.06 Busksångare 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12.06 Busksångare 1 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

12.06 Näktergal 1 Ä Norrfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

12.06 Näktergal 1 Ä Kyro älvmynning, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

14.06 Busksångare 1 Ä Korpsal, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.06 Jorduggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.06 Hornuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.06 Busksångare 1 Ä Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.06 Busksångare 1 Ä Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

18.06 Näktergal 1 Ä Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

20.06 Dvärgmås ca 400 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

22.06 Sidensvans 1 p Lotlax, Vörå. Martti Siltaloppi, Aarne Lahti.

25-28.06 Kärrsångare 1 Ä Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.06 Hornuggla 1 ad. + 1-2 pull, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

29.06 Bivråk 1 p Gammelrödslan, Larven, Vörå. Tomas Klemets.


Juli

Juli Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

02.07 Nötkråka 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.07 Lärkfalk 1 p Oxkangar, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund.

05.07 Kornknarr 1 Ä Dalabacken, Komossa, Oravais. Hilding Back.

07.07 Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

07.07 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.07 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.07 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.07 Kärrsnäppa 15 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.07 Mosnäppa 5 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.07 Mosnäppa 34 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.07 Kärrsnäppa 12 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.07 Myrsnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

11.07 Småtärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.07 Kustpipare 1 p/m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.07 Spovsnäppa 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.07 Varfågel 1 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

13.07 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.07 Kustsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.07 Kustlabb 2 p/k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

16.07 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.07 Varfågel 1 p Höjsal, Vörå. Tommy Södergård.

22.07 Varfågel 2 p Rösslon, Rejpelt, Vörå. Tommy Södergård.

22.07 Storlom 1 p Stora Fallträsket, Österö, Maxmo. Martti Siltaloppi.

26.07 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.07 Jorduggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.07 Gråhäger 6 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

28.07 Havsörn 2 p/k Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

28.07 Skogsduva 1 p Kaitsor, Vörå. Tommy Södergård.

29.07 Lärkfalk 1 p Lotlax, Vörå. Martti Siltaloppi.

30.07 Stare ca 300 p Aftonbo, Oravais. Tommy Södergård.


Augusti

Augusti Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.08 Gråhäger 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.08 Jorduggla 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

06.08 Nötkråka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.08 Gråhäger 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.08 Lärkfalk 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.08 Havsörn 2 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.08 Mindre hackspett 1 p Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

11.08 Gråhäger 6 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.08 Grågås 345 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson.

11.08 Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson.

14.08 Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.08 Grågås 319 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.08 Storskarv ca 115 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.08 Havsörn 1 ad + 1 subad p/k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.08 Skogsduva 2 p Tuckorängarna, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

14.08 Stare ca 1100 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

15.08 Havsörn 1 ad k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.08 Kustsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.08 Gråhäger 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.08 Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.08 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.08 Havsörn 1 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

16.08 Gråhäger 1 p Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar & Senni Nykvist.

16.08 Gråhäger 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

16.08 Skräntärna 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

23.08 Gråhäger 1 p Vilkmo, Maxmo. Anders Bäck.

24.08 Gråhäger 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

25.08 Hökuggla 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

26.08 Gråhäger 1 p Djupsund, Maxmo. Gunne & Leif Mantere.

27.08 Gravand 3 juv. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

27.08 Vitkindad gås 11 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

28.08 Grågås 637 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

28.08 Kanadagås 5 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

28.08 Vitkindad gås 11 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

28.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

28.08 Trana 48 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

28.08 Brushane 96 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.

28.08 Storskarv 10 p Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.


September

September Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

02.09 Storskarv 230 m/k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.09 Gråhäger 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.09 Vitkindad gås 11 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.09 Sothöna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.09 Havsörn 1 ad k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.09 Nötkråka 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

04-05.09 Kornknarr 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

05.09 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.09 Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

09.09 Havsörn 1 ad p/k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Kärrsnäppa 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Småsnäppa 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Brushane ca 100 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Grågås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Vitkindad gås 11 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.09 Havsörn 2 ad. p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi.

10.09 Skogsduva 1 p/k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Brushane ca 120 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Blå kärrhök 1/ k + 2 honfärgade k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Lappsparv 1 ä Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Nötkråka 1 k Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Nötkråka 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

10.09 Snatterand 2 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Allan Stenmark.

10.09 Kungsörn 1 m Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Allan Stenmark.

13.09 Lärkfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

15.09 Gråhäger 1 p/k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Sädgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Havsörn 1 ad k/p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

15.09 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.09 Stenfalk 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.09 Stenfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.09 Gravand /1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

17.09 Kungsörn 1 m Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds, M Härke.

17.09-08.10 Stripgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

18.09 Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.09 Mindre hackspett 1 ä Brudsund, Maxmo. Martti Siltaloppi.

22.09 Snatterand 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

23.09 Pilgrimsfalk 1 p Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.

23.09 Törnskata 1 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

25.09 Havsörn 1 subad k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.09 Trana 111 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.09 Trana 59 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

25.09 Trana 65 m Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

29.09 Sjöorre /1 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Havsörn 1 k Lillorvas, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Pilgrimsfalk 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Trana 227 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Kustpipare 1 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Råka 1 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.09 Nötkråka 1 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

30.09 Turkduva 2 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

30.09 Nötkråka 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.09 Sädgås ca 150 m Särkimo, Maxmo. Martti Siltaloppi.


Oktober

Oktober Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01.10 Bläsgås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

01.10 Sädgås 20 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

01.10 Grågås ca 350 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

01.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

01.10 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

01.10 Nötkråka 1 p Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

01.10 Vitkindad gås ca 70 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

01.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Skäggdopping 28 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Gråhakedopping 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Svarthakedopping 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Storskarv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Kärrsnäppa 8 p/m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Sidensvans 25 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Storlom 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.10 Sädgås ca 100 p Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander, Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02.10 Bläsgås ca 95 p Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander,Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02-08.10 Grågås ca 350 p Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander,Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02.10 Vitkindad gås ca 100 p Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander,Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02.10 Prutgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander,Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02.10 Stripgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander,Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02.10 Fjällvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander,Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02.10 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Kristian Petander,Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström Christer FG Smeds m.fl.

02.10 Alfågel 14 p Keskis Träsk, keskis, Oravais. Kristian Petander.

03.10 Prutgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti, Allan Stenmark.

03.10 Vitkindad gås 3 p Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti, Allan Stenmark.

03.10 Sädgås ca 160 p Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti, Allan Stenmark.

03.10 Bläsgås ca 140 p Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti, Allan Stenmark.

03.10 Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti, Allan Stenmark.

04.10 Turkduva 4 p Autogrillen, Oravais. Allan Stenmark.

04.10 Turkduva 8 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Vitkindad gås 17 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

04.10 Alfågel 15 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

04.10 Sjöorre 5 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

04.10 Gråhäger 1 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

04.10 Alfågel 13 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Sjöorre 3 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Alfågel 3 p Kalapää träsk, Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Dubbeltrast 1 ä Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Björktrast 10200 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Bergfink 3050 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Ringduva 1120 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Sånglärka 32 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Ladusvala 5 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Fjällvråk 2 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Ormvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Hornuggla 1 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Sävsparv 72 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Grönsiska 660 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Stare 114 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Varfågel 1 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Enkelbeckasin 3 m + 2 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Råka 8 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Sädesärla 9 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Grönfink 111 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Bofink 520 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Småfågel sp. 1200 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Korsnäbb sp. 18 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Järnsparv 2 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Gransångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Ängspiplärka 15 m Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Stripgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Sädgås 7 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Bläsgås 4 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Grågås 365 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Prutgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Kanadagås 6 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Vitkindad gås 22 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Kärrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Tofsvipa 1 m/p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

04.10 Fjällvråk 1 m Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Ringduva 240 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Björktrast 1400 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Dvärgbeckasin 2 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Enkelbeckasin 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Kärrsnäppa 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Större strandpipare 3 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Pilgrimsfalk 1 kv m Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Sädgås 17 m Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Havsörn 2 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Sidensvans ca 60 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Mindre korsnäbb 4 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Ängspiplärka 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Rödhake 2 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Skäggdopping 13 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Varfågel 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Storskarv 5 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

04.10 Alfågel 7 m Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

06.10 Fjällvråk 1 p Aknus, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Vitkindad gås 16 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Alfågel 30 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Bergand 2 honf. p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Sjöorre 6 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Salskrake 4 honf. p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Sädgås 158 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Bläsgås 34 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Vitkindad gås ca 200 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Prutgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Stripgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Kustpipare 1 juv. p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

06.10 Dubbeltrast 3 ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

07.10 Knölsvan 14 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Sångsvan 72 p + 4 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Sädgås ca 150 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Bläsgås 131 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Grågås ca 350 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Vitkindad gås 119 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Prutgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Stripgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Bergand /1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Havsörn 1 subad p/k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

07.10 Pilgrimsfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

07.10 Större skrikörn 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.

07.10 Fjällvråk 6 m Kimo åmynning, Oravais. Jan Nygård m.fl.

07.10 Pilgrimsfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Jan Nygård m.fl.

07-08.10 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Jan Nygård m.fl.

09.10 Trana ca 200 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.10 Ladusvala 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.

11.10 Dubbeltrast 1 m Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

13.10 Vitkindad gås ca 140 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.10 Sjöorre 15 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

15.10 Alfågel 9 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

15.10 Salskrake 2 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

15.10 Stjärtmes 11 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

15.10 Dubbeltrast 2 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

15.10 Bergand /1 p Tacksamviken, Oravais. Tommy Södergård.

15.10 tretåig hackspett /1 p Palvis, Vörå. Martti Siltaloppi.

17.10 Sparvuggla 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.10 Pilfink 2 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

18.10 Havsörn 2 ad. + 1 juv. k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.10 Sidensvans ca 30 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

21.10 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.10 Pilfink 10 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Bergand 2 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.10 Alfågel 6 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.10 Sjöorre 27 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.10 Salskrake 17 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.10 Storskrake ca 70 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

23.10 Skäggdopping 1 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Sjöorre 4 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Alfågel 6 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Bergand 7 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Salskrake 2 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Storskrake ca 65 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Småskrake 1 p Röukas träsk, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

23.10 Björktrast ca 300 p Oravais, Kimo. Tomas Klemets.

23.10 Nötkråka 1 p Oravais, Kimo. Tomas Klemets.

23.10 Sjöorre 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.10 Sidensvans ca 110 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

23.10 Snösparv 6 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

25.10 Turkduva 6 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

25.10 Turkduva 5 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.10 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Varfågel 1 p Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Nötkråka 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

25.10 Stare ca 25 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

26.10 Varfågel 1 p Lotlax, Vörå. Bjarne Ingman.

27.10 Bergfink 1/1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.10 Fasan 15 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Gunne Mantere.

28.01 Varfågel 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

28.10 Koltrast 1/ p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Knipa 18 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Vigg 10 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Salskrake 12 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Storskrake 40 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Sjöorre 1 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Svärta /1 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Alfågel 4 p Keskis träsk, Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

28.10 Koltrast 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

30.10 Havsörn 1 juv. k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

31.10 Bergfink 2/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.


November

November Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

November Rapphöna 10 + 13 + 23 p Kausalkullan, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

November Sparvuggla 1 p Kausalkullan, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

02.11 Koltrast 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

    1. Lavskrika 2 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

04.11 Pilfink 5 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

04.11 Pilfink ca 10 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

04.11 Bofink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

04.11 Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

04.11 Tallbit 4 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Rapphöna 16 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

06.11 Sångsvan 13 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.11 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.11 Rapphöna 15 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.11 Stare 1 p Eljasus, Oravais. Allan Stenmark.

10.11 Björktrast 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.11 Tallbit 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.11 Sidensvans 32 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.11 Gråsiska 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.11 Sidensvans ca 60 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

11.11 Rapphöna 12 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Sidensvans ca 50 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Sidensvans ca 11 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Gråsiska ca 200 p Mellanrödslan, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Björktrast 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Havsörn 1 subad k Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Gråtrut ca 800 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Havstrut 2 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Fiskmås 5 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Vigg 5 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Knipa /1 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Sångsvan 2 p Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Sidensvans ca 40 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

13.11 Sångsvan 4 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Storkrake /1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Gråtrut ca 1700 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Fiskmås 70 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Skrattmås 10 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Gråsiska ca 100 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Sångsvan 20 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Knipa ½ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Storkrake 1/1 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Enkelbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Fasan 4/5 p Kantlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Sångsvan 3 p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Knipa /1 p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Sjöorre 1 p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

13.11 Varfågel 1 p Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.

14.11 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

16.11 Björktrast 26 m Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

17.11 Rapphöna ca 10 p Österby, Oravais. Allan Stenmark.

17.11-08.12 Nötväcka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

18.11 Sångsvan 2 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling

18.11 Knölsvan 2 ad. + 3 juv. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

18.11 Storskrake 7 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

18.11 Gräsand 4 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

18.11 Gråtrut ca 50 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling..

19.11 Alfågel 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Svärta 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Sångsvan 66 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Knölsvan 8 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Snösparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Storskrake 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Sjöorre 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Knipa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Enkelbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Knölsvan 5 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Gräsand 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.11 Björktrast 27 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

20.11 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.11 Gräsand 10 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

23.11 Björktrast ca 15 k Kyrkbyn, Maxmo. Tomas Klemets.

23.11 Storskrake 10 k Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

23.11 Storskrake 1/1 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

23.11 Sjöorre /1 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

23.11 Fiskmås 5 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

23.11 Fiskmås 17 p Österö, Maxmo. Tomas Klemets.

23.11 Storskrake 119 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

23.11 Småskrake 71 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.


December

December Turkduva 1-2 p nästan dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

December Koltrast 1 p Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

December Mindre hackspett 1 p Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

01.12 Fiskmås 3 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

01.12 Koltrast 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

01.12 Fiskmås 8 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

01.12 Knipa 3 p + 5 k Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

01.12 Havsörn 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

01.12 Sångsvan 17 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

01.12 Knölsvan 12 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

01.12 Storskrake 1/ p Oravais hamn, Oravais. Tomas Klemets.

01.12 Svärta /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

02.12 Nötkråka 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

03.12 Ägretthäger 1 p Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Alf Dahlström. Samma fågel sågs senare på dagen i Österby, Oravais. Mikael Grahn.

06.12 Gråtrut 86 p Böös, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Lavskrika 3 p Ristihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Gräsand 14 p Prästas, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Gräsand 10 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Sidensvans 21 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Sångsvan 18 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Sångsvan 15 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Sångsvan 4 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Knölsvan 3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Storskrake 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Knipa 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

06.12 Lavskrika 2 p Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman, Tomas Klemets.

06.12 Gräsand 5 p Vörå. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman, Tomas Klemets.

06.12 Knipa 5 p Fjärdsändan, Oravais. Veikko Kaustinen, Sirkka Hellman.

08.12 Sjöorre /4 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.12 Gräsand 23 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.12 Sjöorre /2 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

08.12 Gråsiska ca 70 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Koltrast 1 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.12 Björktrast 137 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

17.12 Tamduva 18 p Nylandsvägen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.12 Knölsvan 2 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Sångsvan 2 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Snösparv 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Storskrake 2/ m + 4/ p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Knölsvan 14 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Knipa /1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Storskrake 3/ p Monäs båtbrygga, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Sångsvan 1 p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Knölsvan 7 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.12 Björktrast ca 45 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Gråsiska 10 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Grönsiska 12 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Storskrake /5 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Knölsvan 11 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Sångsvan 4 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Gräsand 2/2 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Gråtrut 9 p Hamnen, Oravais. Tomas Klemets.

19.12 Koltrast 2 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Turkduva 1 p Tingsgränd, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets

19.12 Turkduva 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Gråsiska 26 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Sidensvans 5 p Centrum, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Björktrast 22 m Centrum, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Gråsiska 25 p Centrum, Vörå. Tomas Klemets.

22.12 Tallbit 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.12 Sidensvans 9 p Särkimo, Maxmo. Martti Siltaloppi.

25.12 Björktrast 2 + 16 p Särkimo, Maxmo. Martti Siltaloppi.

28.12 Koltrast 1/ p Kyrkbyn, Maxmo. Bo-Erik Granlund.

31.12 Bofink 1/ p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.