Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2005


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

Jan. Pärluggla 1 Ä Löukos, Lotlax, Vörå. Tage Ohls.

Jan. Koltrast 2/ ex. Rejpelt, Vörå. John Westlin.

Jan. Koltrast 1/ ex. Miemoisby, Vörå. Karin Holmberg.

Jan. Rapphöna 13 ex. Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars.

Jan. Pilfink Max. 9 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

Jan. Pilfink Max. 4 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.01 Pilfink 6 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

01.01 Varfågel 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Sjöorre 1 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Storskrake 13 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Havsörn 1 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.01 Snösparv 3 ex. Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01-09.01 Koltrast 1/ p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

01-05.01 Koltrast 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

01.01 Gråsiska ca 150 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

01.01 Pilfink 2 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Annika Broo.

02.01 Pilfink 3 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

03.01 Nötkråka 1 ex. Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

03.01 Mindre hackspett /1 ex. Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.

04.01 Stjärtmes 4 ex. Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.

05.01 Stenfalk 1 ex. Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.01 Lavskrika 2 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.01 Havsörn 8 p Vetlot, Maxmo. Martti Siltaloppi.

08.01 Havsörn 2 p Öjskata bro, Maxmo. Martti Siltaloppi.

08.01 Stjärtmes 2 ex. Höjsal, Vörå. Keijo Koski.

09.01 Sparvuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

09-10.01 Mindre hackspett 1/ ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

10.01 Rapphöna ca 10 ex. Lågpelt, Vörå. Åke Dahlin.

10.01 Björktrast 1 p Oravais, Komossa. Tomas Klemets.

10.01 Gråsiska 31 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.01 Snösiska 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.01 Stenfalk 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

11.01 Knipa /3 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

11.01 Snösparv 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

11.01 Gråtrut 7 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

11.01 Gråtrut 2 ex. Centrum, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.

11.01 Kattuggla 1 Ä Löukos, Lotlax, Vörå. Tage Ohls.

12.01 Rapphöna 25 ex. Paulamäki, Vörå. Karin Koivunen.

15.01 Turkduva 1 ex. Centrum, Oravais. Erik Hägg.

15.01 Koltrast 1 p Myrbergsby, Vörå. Jouni Kannonlahti, Ari Veijalainen.

15.01 Snösiska 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

15.01 Havsörn 1 k Kalvholmen, Oravais. Tommy Södergård.

15.01 Pilfink 22 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

15-16.01 Bofink 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

16.01 Pärluggla 1 Ä Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

19.01 Berguv 1 Ä Lålax, Vörå. Bengt Haga.

20.01 Stare 50 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Mattias Kanckos.

20.01 Gråtrut 4 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Mattias Kanckos.

21.01 Rapphöna 9 ex. Kausalkullen, Lomby, Vörå. Ingrid Kulp.

22.01 Gråtrut ca 25 p Pudimo fjärden, Maxmo. Martti Siltaloppi.

23.01 Pilfink 1 ex. Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

23.01 Pilfink 6 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

23.01 Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

23.01 Pärluggla 1 Ä Porrasneva, Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

23.01 Lavskrika 1 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen.

23.01 Berguv 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

25.01 Rapphöna 12 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

26.01 Pärluggla 2 Ä Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen.

27-28.01 Pärluggla 1 Ä Löukos, Vörå. Tage Ohls.

29.03 Grågås 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.01 Rapphöna 11 ex. Kyrkan, Vörå. Börje Bengs.

31.01 Bofink 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

31.01 Pärluggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.


Februari

Feb. Gråspett /1 p Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

08.02 Tretåig hackspett 1 p Prooterinmäki, Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

08.02 Stare ca 120 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.

08.02 Bofink 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

08.02 Hornuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

09.02 Havsörn 2 ex. Öjskatbron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

11.02 Turkduva 1 p Kyrkby, Oravais. Leif Öling.

11.02 Slaguggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

12.02 Pilfink 15 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

14.02 Mindre hackspett 1 p Kuckos, Vörå. Allan Stenmark.

19-22.02 Råka 1 p Lantbrukscentralen, Vörå. Tomas Klemets.

19.02 Gråsiska ca 800 p Låtne, Vörå. Tomas Klemets.

19.02 Koltrast 1/ ex. vallvik, Kvevlax, Korsholm. Gösta Finne.

21.02 Steglits 1 p Låtne, Vörå. Tomas Klemets.

21.02 Hämpling 1 p Låtne, Vörå. Tomas Klemets.

21.02 Snösiska 1 p Låtne, Vörå. Tomas Klemets.

21.02 Snösiska 6 p Mäkipäävägen, Vörå. Aarne Lahti, Markus Sundell.

22.02 Koltrast 1/ p Särkimo, Maxmo. Martti Siltaloppi.

22.02 Stjärtmes 3 m Ulot, Maxmo. Martti Siltaloppi.

25.02 Berguv 1 Ä Kuckos, Oravais. Holger Lindström.

26.02 Pilfink 11 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

27.02 Berguv 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

27.02 Pärluggla 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.


Mars

10.03 Sparvuggla 1 Ä Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi.

12.03 Snösiska 2 p Låtne, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.03 Björktrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

15.03 Pärluggla 1 Ä Ahlnäs, Oxkangar, Oravais. Aarne Lahti.

15.03 Sparvuggla 2 Ä Ahlnäs, Oxkangar, Oravais. Aarne Lahti, Martti Siltaloppi m.fl.

21.03 Berguv 1 p Österby, Oravais. Tomas Klemets.

23.03 Berguv 1 Ä Ollhugg, Oravais. Stig Boström.

23.03 Sångsvan 1 m Kimo, Oravais. Solveig Flodin.

23.03 Varfågel 1 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.03 Råka 2 ex. Kvevlax, Korsholm. Sauli hakkola.

24.03 Grönsiska 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

24.03 Stare 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

24.03 Sångsvan 1 p Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

24.03 Sångsvan 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.03 Gråtrut 4 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.03 Ringduva 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.03 Pilfink 15 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

25.03 Gråtrut flera ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

25.03 Bofink 1 ex. Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

26.03 Mindre hackspett 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

26.03 Stenfalk 1/ p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

26.03 Gråtrut 9 p Öjskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

26.03 Grönsiska 1 k Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

26.03 Ringduva 2 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

26.03 Sånglärka 1 m + 1 ä Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

26.03 Sånglärka 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.03 Stare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.03 Tofsvipa 3 ex. Lågpelt, Vörå. Keijo Koski.

26.03 Lavskrika 1 ex. Höjsal, Vörå. Keijo Koski.

27.03 Tofsvipa 12 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

27.03 Ringduva 2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

27.03 Stare 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

28.03 Havstrut ca 10 ex. Öjskatbron, Maxmo. Tommy Södergård.

28.03 Havsörn 2 p Öjskatbron, Maxmo. Tommy Södergård.

28.03 Sånglärka 2 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. Keijo Koski.

28.03 Tofsvipa 2 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. Keijo Koski.

28.03 Ringduva 7 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. Keijo Koski.

28.03 Skogsduva 1 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. Keijo Koski.

28.03 Turkduva 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Keijo Koski.

28.03 Pärluggla 1 Ä Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

29.03 Kungsörn 3 k Höjsal, Vörå. Tomas Klemets

29.03 Havsörn 1 k Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

29.03 Steglits 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

29.03 Turkduva 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

30.03 Havsörn 1 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

30.03 Bofink 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

30.03 Pärluggla 5 Ä Sträckan Miemoisby - Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

30.03 Slaguggla 1 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

30.03 Berguv 1 Ä Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets

31.03 Berguv 1 Ä Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Hämpling 1 ä Österängen, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Havsörn 1 juv. p Öjskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

31.03 Gräsand 1/ p Öjskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

31.03 Knölsvan 2 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

31.03 Trädkrypare 2 ex. Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

31.03 Havsörn 2 k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Tornfalk 1/1 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

31.03 Rödvingetrast 1 Ä Kärklax, Maxmo. Åke Backlund.

31.03 Grågås 1 p Gräggäng, Oravais. Ingmar Sepänaho.


April

April Mindre hackspett 1 p Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

01.04 Slaguggla 1 p Spösmolandet, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

    1. Ormvråk 1 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

01.04 Stjärtmes 4 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

01.04 Turkduva 3 p Centrum, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

01.04 Knipa 2/2 p Öjskatbron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

02.04 Trana 2 m Andkil, Vörå. Peter Sippus.

02.04 Trana 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

03.04 Ängspiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.04 Bofink 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.04 Havsörn 4 p Öjskatbron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

03.04 Silltrut ca 20 p Öjskatbron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

03.04 Sånglärka 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

03.04 Koltrast 2 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

03.04 Kungsörn 1 k Höjsal, Vörå. Tommy Södergård.

03.04 Lavskrika 1 p Höjsal, Vörå. Tommy Södergård.

03.04 Trana 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

03.04 Tornfalk 1/ p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

03.04 Ormvråk 2 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

03.04 Skogsduva 2 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

04.04 Skrattmås 1 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 Snösparv 23 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 Stenfalk 1 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 Skrattmås 2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

04.04 Sidensvans 7 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 Kanadagås 9 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.04 Trana 1 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Leif Öling.

04.04 Sångsvan 85 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Leif Öling.

04.04 Sångsvan 67 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.04 Grågås 3 p Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

04.04 Turkduva 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

05.04 Gräsand 2 p munsol, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.04 Skrattmås ca 200 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

05.04 Silltrut 2 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.04 Sädgås 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

05.04 Havsörn 1 k (subad) Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

05.04 Sångsvan 95 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

05.04 Skrattmås 80-100 k Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

05.04 Skrattmås 15 ex. Öjskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

05.04 Fiskmås 30 ex. Öjskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

05.04 Havstrut 2 p Öjskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

05.04 Havsörn 2 p + 2 k Öjskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

05.04 Sothöna 1 p Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Storskrake 1/1 p Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Knipa 1/1 p Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Gräsand 2/1 p Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Sädesärla 1/ p Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Grönsiska 1 ä Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Tornfalk 1/ m Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

05.04 Björktrast 5 p Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Sävsparv 1/ + 1 Ä Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Havsörn 1 k ad. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Gräsand ca 20 k Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Kanadagås 2 k Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Grågås 1 m Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 Pärluggla 1 Ä Djupsund, Maxmo. Åke Öling.

06.04 Rödvingetrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

06.04 Sångsvan ca 140 p Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

06.04 Trana 1 Ä Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.04 Rödhake 1 p Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.04 Mindre hackspett 1 Ä Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.04 Blå kärrhök 1/ m Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

08.04 Rödhake Flera Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

08.04 Morkulla 1 k Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

08.04 Morkulla 1 k Lilloxkangar bro, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

08.04 Ljungpipare 1 m Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Bläsand 1/1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Brunand 1 /p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.04 Sädgås 10 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

08.04 Sädesärla 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

08.04 Sävsparv 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.04 Sädgås 30 p Munsol, Oravais. Ingmar Edfelt.

09.04 Kanadagås 1 p Munsol, Oravais. Ingmar Edfelt.

09.04 Björktrast 5 p Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

09.04 Järnsparv 2 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

09.04 Björktrast 1 p Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

09.04 Bergfink 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

09.04 Fjällvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 Björktrast 5 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 Rödvingetrast flera m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 Stenfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 Knipa 2/2 Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 Kanadagås 3 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 Hämpling 5 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 Storspov 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 Bergfink ca 100 m Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

10.04 Taltrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

10.04 Varfågel 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

10.04 Storspov 1 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

10-12.04 Mindre sångsvan 1-2 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

10.04 Morkulla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

11.04 Koltrast 1/ Ä Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

11.04 Bläsand 2/1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

11.04 Ängspiplärka 1 m Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.04 Rödvingetrast 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 Taltrast 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

12-13.04 Stenknäck 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund, Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12-16.04 Mindre sångsvan 1-2 p Kovik, Vörå. Benny West, Tomas Klemets m.fl.

13.04 Enkelbeckasin 1 p Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

13.04 Salskrake 1/ p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

13.04 Havsörn 1 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

13.04 Sädgås ca 240 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen m.fl.

13.04 Spetsbergsgås 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen m.fl.

13.04 Kricka 2-3 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen m.fl.

13.04 Gråhäger 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen m.fl.

13.04 Ljungpipare 1 m Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen m.fl.

13.04 Stenfalk 1 p kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

13.04 Fjällvråk 1 m Kaurajärvi. Veikko Kaustinen.

13.04 Fjällvråk 4 m Larven, Vörå. Aarne Lahti.

13.04 Fiskgjuse 1 m Larven, Vörå. Aarne Lahti.

13.04 Rödhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 Nötkråka 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

14.04 Gärdsmyg 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

14.04 Enkelbeckasin 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

14.04 Storskarv 4 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

14-16.04 Spetsbergsgås 6 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

14.04 Brun kärrhök 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

14.04 Storskrake 3/3 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

14.04 Knipa 4/4 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

14.04 Bläsand 8/8 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

14.04 Kricka 18 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

14.04 Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

14.04 Storspov 2 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

15.04 Knölsvan 2 p Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.

15.04 Skäggdopping 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04 Brun Kärrhök 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04 Mindre sångsvan 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

15.04 Stenfalk 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

16.04 Kricka 2/2 Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 Taltrast 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 Hämpling 3 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

16.04 Skogssnäppa 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

16.04 Vigg 1/ p Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.04 Salskrake 3/2 p Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.04 Knölsvan 1 p Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.04 Skogssnäppa 1 p Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.04 Rödbens 2 p Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.04 Enkelbeckasin 1 k + 1 ä Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.04 Havsörn 1 p Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.04 Storskarv 5 ex. Kimo Åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

17.04 Skogssnäppa 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 Enkelbeckasin 1 p Kaurajärvi, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.

17.04 Stenskvätta 1 p Fjärdsändan, Oravais. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.

17.04 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.

17.04 Salskrake 1/1 m Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Gustav Tujulin.

17.04 Vittrut 1 p Öjskatbron, Maxmo. Bengt Forslund, Peter Forslund, Stig Dahlström.

17.04 Spetsbergsgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Jan Nyman, Pekka Peura, Tomas Lövdahl.

18.04 Varfågel 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

20.04 Ringtrast /1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.

21.04 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

21.04 Ringtrast 1 p Bergby, Vörå. Bengt Granholm.

22-23.04 Ringtrast /1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Tomas Klemets, Antero Gråbbil, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

23.04 Fiskgjuse 1 p Vilkmo, Maxmo. Anders Bäck.

23.04 Fiskgjuse 1 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsolm. Tommy Södergård.

23.04 Strandskata 2 p Öjskatbron, Maxmo. Tommy Södergård.

23.04 Strandskata 2 p Fjärdsändan, Oravais. Tommy Södergård.

23.04 Strandskata 2 p Oxkangar, Oravais. Tommy Södergård.

23.04 Sothöna 5 p Oxkangar, Oravais. Tommy Södergård.

23.04 Grönbena 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tommy Södergård.

23.04 Mindre hackspett 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

23.04 Stjärtand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

23.04 Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

23.04 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

23.04 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

23.04 Salskrake 2/1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

23.04 Salskrake 1/1 p Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.

23.04 Lappsparv ca 20 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 Mindre hackspett 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Keijo Koski.

23.04 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Keijo Koski.

23.04 Kungsörn 1 m Kalomskogsängen, Vörå. Keijo Koski.

23.04 Dubbeltrast 2 m Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

23.04 Jorduggla 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.

23.04 Trädpiplärka 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

24.04 Skäggdopping 4 p Fjärdsändan, Oravais. Allan Stenmark.

24.04 Turkduva 1 Ä Smedsbacken, Oravais. Allan Stenmark.

24.04 Gravand 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää.

24.04 Gråhakedopping 3 p Oxkangar, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula.

24.04 Sparvuggla 1 Ä Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula.

24.04 Storlom 3 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.04 Storskarv 1 m Tisskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.04 Kungsörn 1 subad. m Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.04 Dubbeltrast 3 m Bredkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04 Blå kärrhök 1/ p Bredkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.04 Göktyta 1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Gustav Tujulin.

24.04 Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais. Susanna Markkula, Ann-Sofi Bäck.

25.04 Stjärtand 3/3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.04 Brun kärrhök 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

25.04 Gransångare 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

25.04 Stjärtmes 2 p Alikärri, Vörå. Keijo Koski.

25.04 Drillsnäppa 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.04 Jorduggla 2 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.

27.04 Rödstjärt 1 Ä Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.04 Jorduggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04 Jorduggla 1 p England, Oravais. Tomas Klemets.

29.04 Gluttsnäppa 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Keijo Koski.

29.04 Mindre hackspett 1 p Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.

30.04 Lärkfalk 1 p Höjsal, Vörå. Keijo Koski.

30.04 Mindre hackspett 1 p Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Keijo Koski.

30.04 Jorduggla 2 p Vestin Kyröllä, Vörå. Keijo Koski.

30.04 Lappsparv flera m Vestin Kyröllä, Vörå. Keijo Koski.

30.04 Skedand 1/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.

30.04 Gravand 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

30.04 Skedand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.

30.04 Småskrake 5/1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.04 Gluttsnäppa 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

30.04 Pilgrimsfalk 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

30.04 Mindre hackspett 1 ä Kalapää, Vörå. Martti Siltaloppi.

30.04 Lövsångare 1 Ä Kalapää, Vörå. Martti Siltaloppi.

30.04 Ringtrast 1/ p Kyrkbyn, Maxmo. Carita Libäck.

30.04 Brushane 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.04 Ängspiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.04 Jorduggla 1 å Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.Maj

01.05 Varfågel 1 p Vesineva, Vörå. Keijo Koski.

01.05 Gransångare 2 Ä Vesineva, Vörå. Keijo Koski.

01.05 Gransångare 1 Ä kalapää, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil, David Sundvik.

01.05 Trädpiplärka 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

01.05 Trädpiplärka 1 Ä Kärklax, Maxmo. Martti Siltaloppi.

01.05 Dvärgmås flera ä Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 Tärna sp. 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 Svärta 12 p Tiskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05 Sjöorre 7 p Tiskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05 Gråhakedopping 2 p Tiskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05 Lom sp. Tiskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.05 Storskarv 4 p Tiskärssand, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.05 Svartvit flugsnappare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 Småspov 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 Stenfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 Hussvala 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil m.fl.

02.05 Trädpiplärka 1 Ä kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

02.05 Svarthakedopping 4 p Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

02.05 Salskrake 4/6 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

03.05 Sidensvans 1 m Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

03.05 Storskarv 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

03.05 Ladusvala 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

03.05 Gransångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

03.05 Mindre strandpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

03.05 Ljungpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

03.05 Mindre sångsvan 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Veijalainen.

03-06.05 Snatterand 1/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Veijalainen, Tomas Klemets.

03.05 Göktyta 1 Ä Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 Pärluggla 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 Ladusvala 1 p Fjärdsändan, Oravais. Miska Puumala.

04.05 Trädpiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais. Greger Cederberg.

04.05 Järnsparv 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.05 Brushane 7 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.05 Brushane 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.05 Grönbena 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.05 Ladusvala 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.05 Silvertärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.05 Årta 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

04.05 Gråhakedopping 2 p Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.

04.05 Lövsångare 1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets

04.05 Dvärgmås 2 k Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Svartvit flugsnappare 1 p Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.

05.05 Svartvit flugsnappare 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Storskarv 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Lappsparv 6 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Storskarv ca 60 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Svartvit flugsnappare 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.05 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Yngve & Lilli Sandström.

05.05 Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais. Yngve & Lilli Sandström.

05.05 Kärrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Yngve & Lilli Sandström.

05.05 Brushane 23 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 Silvertärna 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.05 Fisktärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.05 Sothöna 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.05 Svartsnäppa 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

06.05 Skärfläcka 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Mikko Hurme.

06.05 Skogsduva 2 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.05 Svartvit flugsnappare 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero & Eeva Gråbbil.

07.05 Gravand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Bergand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Svärta 5 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Storlom 1 m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Svarthakedopping 1 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Storskarv flera ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Fiskgjuse 1 m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Småspov 1 m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Silvertärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Mindre hackspett 1/1 p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Gulärla 1 m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Sidensvans ca 10 m Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Buskskvätta 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Dubbeltrast 1 ä Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Rödstjärt 1 p Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.

07.05 Vitkindad gås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Havsörn 1 ad. k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Småspov 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Gulärla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Deltagarna i Tornens kamp.

07.05 Rödstjärt 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05 Hussvala 2-3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05 Jorduggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05 Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.05 Buskskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.05 Stjärtmes 3 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

08.05 Mindre hackspett 1 Ä Bötesvägen, Karvat, Oravais. Leif Öling.

08.05 Snatterand 2/1 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.

08.05 Salskrake /2 p Fjärdsändan, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.05 Smålom 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

08.05 Dvärgmås 1 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

08.05 Drillsnäppa 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Havsörn 1 juv. k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Sidensvans 3 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Större strandpipare 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Brushane 1/ p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Rödstjärt 1/ p Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Knölsvan 7 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Gravand 2 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets m.fl.

09.05 Gråhakedopping 3 p Hellnäs, Vörå. Tomas Klemets.

09.05 Ringtrast 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

09.05 Ringtrast 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.

09.05 Småspov 7 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.05 Småspov 2 p/m Starrmossen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets

10.05 Ortolansparv 1 p Starrmossen, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

10.05 Stenfalk 1/ p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets m.fl.

10.05 Salskrake /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

10.05 Dvärgmås ca 25 p keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

10.05 Sothöna 1 p Svedars, Röukas, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

11.05 Nötkråka 1 p Centrum, Oravais. Håkan Eklund.

12.05 Buskskvätta 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

12.05 Sjöorre /1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Salskrake 1/3 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Dvärgmås 22 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Storlom 1 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Grönsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

12.05 Sidensvans 2 m Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

12.05 Ärtsångare 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

12.05 Jorduggla 1 p Frakaninkalliot, Vörå. Veikko kaustinen, Keijo & Tuula Koski.

12.05 Blåhake 1 Ä Öjskatan, Oravais. Keijo Koski.

13.05 Jorduggla 1 p Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.05 Sidensvans 7 m Kyrkan, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 Hämpling 1 p Kyrkan, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 Blåhake 1/ p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 Blåhake 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

14.05 Jorduggla 2 p Kaurajärvi/Tålamods, Vörå. Keijo Koski.

15.05 Mosnäppa 3 p Kaurajärvi/Tålamods, Vörå. Keijo Koski.

15-16.05 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Bengt Haga, Tomas Klemets.

15.05 Jorduggla 1 p Österby, Oravais. Tomas Klemets.

15.05 Lom sp. 21 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.05 Svärta 32 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.05 Sjöorre 17 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.05 Tordmule 2 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.05 Ejder 3/1 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.05 Kustlabb 4 p Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

15.05 Sidensvans 20 m Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.05 Ärtsångare 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.05 Blåhake 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.05 Blåhake 1/ p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

17.05 Bergand 1/ p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

17.05 Ärtsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

17.05 Blåhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.05 Tornseglare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.05 Gök 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.05 Ärtsångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.05 Tornseglare 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.05 Blåhake 1/ Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

18.05 Gulärla ca 30 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.05 Gök 1 Ä Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

18.05 Blåhake 1 p Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

18.05 Blåhake 1/ p Miemoisby, Vörå. Erik Nyman.

18.05 Dalripa 3 Ä Fagerlandsmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

19.05 Gök 1 Ä Kimo, Oravais. Solveig Flodin.

19.05 Tornseglare 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

20.05 Rosenfink 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 Rosenfink 2 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

20.05 Rosenfink 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.

20.05 Jorduggla 1 k Granudden, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

20.05 Jorduggla 1 p Ollhugg, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

20.05 Havsörn 1 k Centrum, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

20.05 Sidensvans 5 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

20.05 Grå flugsnappare 1 p Kangan, Oravais. Ann-Sofi Bäck m.fl.

20.05 Havsörn 1 k Kalvholmen, Oravais. Ann-Sofi Bäck m.fl.

20.05 Hornuggla 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

20.05 Jorduggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

20.05 Sävsångare 1 Ä Fjärdsändan, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

20.05 Tordmule 5 p Ivankallan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård.

20.05 Tobisgrissla 8 p Ivankallan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård.

20.05 Dalripa 1 Ä Fagerlandsmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.

21.05 Näktergal 1 Ä Ånäs, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tommy Södergård.

21.05 Hökuggla 1 ä Kaine, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Slaguggla 1 p Egilvägen, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Pärluggla 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Dubbeltrast 1 Ä Höjsal, Vörå.. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Hämpling 1 p Kyrkan, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga.

21.05 Rosenfink 1 Ä Kyrkan, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Smålom 1 p Kackurlamp, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Grå flugsnappare 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Grå flugsnappare 2 p Norrträsk, Palvis, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Bläsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.

21.05 Stjärtmes 2 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.

21.05 Hämpling 1 p Suksal, Vörå. Ann-Sofi Bäck m.fl.

21.05 Jorduggla 1 p Lågpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck m.fl.

21.05 Storlom 1 p Plasskatan, Maxmo. Ann-Sofi Bäck m.fl.

22.05 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Sävsångare 1 P Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05 Backsvala 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05 Trädgårdssångare 2 Ä Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Trädgårdssångare 1 Ä Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

23.05 Vit stork 1 p Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling, Tomas Klemets m.fl.

23.05 Vit stork 1 p Strandbyn, Oravais. Björn Svens m.fl. (troligen samma fågel som ovan).

23.05 Vit stork 1 p Eljasus, Oravais. Nils Olin m.fl. (samma fågel)

24.05 Vit stork 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm. (troligen samma fågel).

24.05 Vit stork 1 p Lankojan, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. (troligen samma fågel).

24.05 Svarthätta 1 Ä Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.05 Näktergal 1 Ä Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.

24.05 Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

24.05 Näktergal 1 ä Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

24.05 Turkduva 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

25.05 Turturduva 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Mikko Hänninen.

25.05 Trädgårdssångare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.05 Havsörn 3 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.05 Svarthätta 1 Ä Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

27.05 Tretåig hackspett 1 p Lotlax, Vörå. Tommy Södergård.

27.05 Jorduggla 2 k Hallonpaikk, Vörå. Tommy Södergård.

27.05 Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

29.05 Storlom 1 p Keskis träsk, Oravais. Tommy Södergård.

30.05 Näktergal 1 Ä Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Storskarv 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Myrsnäppa 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Kärrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.05 Härmsångare 1 p Oravais fabrik, Oravais. Tomas Klemets.

31.05 Smalnäbbad simsnäppa 3 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets m.fl.


Juni

Juni Näktergal 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

Juni Kornknarr 1 ä Kimo, Oravais. Väinö Kortesniemi.

Juni Jorduggla 1 juv. Tuckor, Vörå. Mikael Rex m.fl.

02.06 Hornuggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

02.06 Hornuggla 1 p Kärklax, Maxmo. Tomas Klemets.

02.06 Näktergal 1 Ä Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets.

04.06 Näktergal 2 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.06 Busksångare 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.06 Gravand 4/1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

05.06 Näktergal 1 Ä Rödslan, Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi & Anders Bäck, Olav Westlin.

06.06-06.07 Flodsångare 1 Ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

06.06 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

07.06 Hornuggla 2 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

07.06 Dubbeltrast 2 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

08.06 Näktergal 1 Ä Keskis, Oravais. Tomas Klemets.

08.06 Hornuggla 1 p. Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets.

08.06 Flodsångare 1 Ä Röukas, Vörå. Tomas Klemets.

08.06 Slaguggla 1 Ä Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

09.06 Gråsiska 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.06 Havsörn 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.06 Busksångare 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Tom Backlund, Johan Sanden.

14.06 Flodsångare 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Tom Backlund, Johan Sanden.

15.06 Busksångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

15.06 Härmsångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

15.06 Busksångare 6 Ä mellan R-8 och Keppo, Jeppo, Nykarleby. Sami Salonkoski.

16.06 Busksångare 5 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.06 Flodsångare 1 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

16.06 Sävsångare 7 Ä Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17-18.06 Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Arto Keskinen, Ika Österblad, Carina Järvinen, Niclas Fritzén.

17.06 Kornknarr 1 Ä Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

17.06 Storspov /flera ex. på väg söderut. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18-23.06 Kärrsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

18.06-03.07 Vaktel 1-2 Ä Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ika Österblad, Carina Järvinen, Niclas Fritzén.

18.06 Kornknarr 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ika Österblad, Carina Järvinen, Niclas Fritzén.

19.06 Skräntärna 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.06 Kärrsångare 2 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

21.06 Busksångare 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

21.06 Näktergal 1 Ä Staversby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

21.06 Lärkfalk 1 p Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.

21.06 Jorduggla 1 p Isomäki, Kuckos, Vörå. Tomas Klemets.

22.06 Hornuggla 1 p + juv. ää Slagfältet, Oravais. Tomas Klemets.

22.06 Gräshoppssångare 1 Ä Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

22.06 Havsörn 2 p Österfjärden, Kvevlax, Korsholm / Maxmo. Tomas Klemets.

23.06 Turkduva 1 p Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Vilhelm Joupers.

24.06 Busksångare 1 Ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

25.06 Kornknarr 1 Ä Keskis, Oravais. Rainer Holmström.

27.06 Stenfalk 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

27.06 Svarttärna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomkvist.

28.06 Skräntärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.06 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

28.06 Brednäbbad simsnäppa 1/ p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Ingmar Edfelt, Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Aarne Lahti m.fl.

29.06 Varfågel 2 p Kerklax, Maxmo. Carita & Per-Håkan Libäck.


Juli

Juli Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Juli Turkduva 2 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

02.07 Kärrsångare 1 Ä Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ika Österblad, Carina Järvinen, Niclas Fritzén.

02.07 Bivråk 1 p Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

06-07.07 Vaktel 1 Ä Jånil, Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

07.07 Nattskärra 1 ä Ängarna, Kimo, Oravais. Greta Kortesniemi.

10.07 Nötkråka 1-2 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

10.07 Havsörn 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.07 Småspov 1 ä Paljak, Oravais. Tomas Klemets.

12.07 Varfågel 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.07 Smålom 2 ad, 1 juv. p Hästmossen, Munsala, Nykarleby. Martti Siltaloppi.

14.07 Nötkråka 1 ad + 1 juv p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.07 Storskarv 24 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.07 Smålom 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.07 Skräntärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

15.07 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.07 Turkduva 1 p Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.

17.07 Bivråk 1 k Palvis, Vörå. Tomas Klemets.

18.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.07 Vit stork 1 p Lålax, Vörå. Harriet Holmqvist, Tomas Klemets, Ingmar & Britta Edfelt m.fl.

19.07 Svarthätta 1 Ä Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.

20.07 Varfågel 1 p Mattusmäki, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

22.07 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.07 Skräntärna 1 ad + 1 juv p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

23.07 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.07 Skräntärna 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.07 Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.07 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.07 Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.07 Smalnäbbad simsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.07 Skräntärna 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.07 Sidensvans 4 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

25.05 Trädgårdssångare 1 Ä Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.

25.07 Törnskata 8 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.07 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

26.07 Stenfalk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

26.07 Bivråk 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

26.07 Skräntärna 3 ad + 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

26.07 Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.

26.07 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.07 Gråhäger 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.07 Mosnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.07 Grågås 69 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.07 Kärrsnäppa 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.07 Svartsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

28.07 Småspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.


Augusti

Augusti Turkduva 1-2 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Augusti Turkduva 1-2 p Kyrkbyn, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

02.08 Gråhäger 1 m N Rejpelt, Vörå. Harald Svens.

03.08 Grågås 345 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.08 Gråhäger 1m S Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.08 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.08 Stare ca 600 p Karvsor, Vörå¨. Tomas Klemets.

04.08 Skräntärna 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

08.08 Stare ca 800 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

08.08 Grågås 367 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

08.08 Skräntärna 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

08.08 Gråhäger 2 p + 2 N Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

09.08 Sidensvans 2 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

09.08 Fiskgjuse 1 k Keskis träsk, Oravais. Allan Stenmark.

09.08 Bivråk 1 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

09.08 Gråhäger 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

09.08 Skräntärna 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

09.08 Gråhäger 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Leif Öling, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund.

09.08 Skräntärna 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Leif Öling, Ingmar Edfelt, Bengt Forslund.

11.08 Stare ca 1000 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

11.08 Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.08 Storskarv 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.08 Storlom 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

11.08 Skräntärna 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.08 Storlom 2 p Stora Fallträsk, Maxmo. Martti Siltaloppi.

14.08 Havsörn 1 k Centrum, Oravais. Martti Siltaloppi.

14.08 Gråhäger 7 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen, m.fl..

14.08 Havsörn 1 subad p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

14.08 Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

14.08 Myrspov 2 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

14.08 Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

15.08 Storskarv 3 juv p. Mickelsörarna, Maxmo. Ann-Sofi Bäck m.fl.

15.08 Kustlabb 1 p Mickelsörarna, Maxmo. Ann-Sofi Bäck m.fl.

15.08 Lärkfalk 1 ä Mickelsörarna, Maxmo. Ann-Sofi Bäck m.fl.

15.08 Varfågel 1 p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi.

16.08 Storskarv 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.08 Grågås ca 395 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.08 Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.08 Havsörn 1 ad. k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.08 Skräntärna 1 p + 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

16.08 Råka 1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

16.08 Dalripa 6 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

16.08 Storskarv 3 juv. Mickelsörarna, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

16.08 Kustlabb 1 p Mickelsörarna, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

16.08 Lärkfalk 1 ä Mickelsörarna, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

16.08 Varfågel 1 p Keskis, Oravais. Antero Gråbbil.

18.08 Varfågel 1 p Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

18.08 Gråhäger 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.08 Vitkindad gås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

18.08 Grågås 530 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson, Alf Lindgren.

18.08 Havsörn 3 k Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson, Alf Lindgren.

18.08 Storskarv ca 70 p Kimo åmynning, Oravais. Rune Jakobsson, Alf Lindgren.

19.08 Havsörn 1 p/k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

19.08 Skräntärna 1 ad p, 1 juv p + 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

19.08 Gråhäger 1 k/p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.08 Fiskgjuse 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.08 Mosnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.08 Småsnäppa 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.08 Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

19.08 Kärrsnäppa 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08 Kustlabb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08 Gråsiska 2 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

20.08 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

20.08 Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

20.08 Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.

21.08 Smålom 11 p/k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.08 Storskarv 36 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.08 Havsörn 1 p/k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

21.08 Varfågel 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

21.08 Kanadagås 28 p Reningsverket, Oravais. Tommy Södergård.

21.08 Gråhäger 1 p Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark, Tom Strand.

21.08 Havsörn 1 juv. k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi.

21.08 Stenfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi.

22-23.08 Varfågel 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

23.08 Grågås ca 510 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.08 Kanadagås 11 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.08 Grågås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.08 Havsörn 2 subad p/k + 1 ad k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.08 Brun kärrhök 1 juv p/k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

23.08 Blå kärrhök 4 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

24.08 Sandlöpare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.08 Lärkfalk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.08 Kanadagås 53 p Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

26.08 Turkduva 1 p Centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.

26.08 Örn sp. 1 m Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.08 Kustpipare 1 m Kvimo, Maxmo. Keijo Koski.

27.08 Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.08 Vitkindad gås 12 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.08 Havsörn 1 ad k + 1 subad k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

27.08 Nötkråka 1 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

28.08 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

28.08 Varfågel 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

28.08 Varfågel 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.08 Gråhäger 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Alf Hedström, Göran Jakobsson.

29.08 Grågås ca 580 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Alf Hedström, Göran Jakobsson.

29.08 Kanadagås 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Alf Hedström, Göran Jakobsson.

29.08 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Alf Hedström, Göran Jakobsson.

29.08 Trana 25 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Alf Hedström, Göran Jakobsson.

29.08 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

29.08 Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Göran Jakobsson.

29.08 Kärrsnäppa 2 juv p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

29.08 Spovsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Lärkfalk 1 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.08 Varfågel 2 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

30.08 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.08 Grågås ca 500 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Vitkindad gås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Kanadagås 69 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Grönbena 18-20 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

30.08 Trana 65 k Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

31.08 Stare ca 2000 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

31.08 Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.08 Kustlabb 4 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.


September

Sept. Turkduva 1-2 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Sept. Sparvuggla 1 ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

02.09 Varfågel 4 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Skogsduva 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

02.09 Hämpling 8 p Lålax, Vörå. Tomas Klemets.

03.09 Jorduggla 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

03.09 Trana 27 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Kanadagås 44 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Grågås ca 630 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Sädgås 36 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Kärrsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Brushane 34 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Större strandpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Grönbena 3 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Svartsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Havsörn 1 juv Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Gräsand ca 250 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Stjärtand 17 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Kricka ca 80 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Skedand 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Bläsand 28 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Storskrake 17 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

03.09 Varfågel 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

04.09 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

04.09 Havsörn 1 ad k/m Larven, Vörå.. Tommy Södergård.

04.09 Sidensvans 15 k Höjsal, Vörå. Tommy Södergård.

04.09 Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

04.09 Lärkfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.09 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Turkduva 3 p Centrum, Oravais. Leif Öling.

05.09 Spovsnäppa 2 juv p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Lärkfalk 1 k Slagfältet, Oravais. Tomas Klemets.

05.09 Varfågel 1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

05.09 varfågel 1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.09 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

06.09 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

06.09 Gråhäger 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.09 Turkduva 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

09.09 Varfågel 1 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

09.09 Pilgrimsfalk 1 juv. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

10.09 Pilgrimsfalk 2 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Kustpipare 2 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Kustsnäppa 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Kärrsnäppa 30 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

10.09 Sparvuggla 1 Ä Särkimo, Maxmo. Martti Siltaloppi.

11.09 Havsörn 1 k Karvat, Oravais. Martti Siltaloppi.

11.09 Kustsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.

13.09 Pilgrimsfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Allan Stenmark, Bengt Forslund.

13.09 Havsörn 1 ad + 1 juv k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.09 Kustpipare 1 juv p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

13.09 Sädgås 4 p Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

13.09 Gulärla 5 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.09 Fjällvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.09 Havsörn 1 juv p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.09 Trana 110 m Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

15.09 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Leif Öling.

17.09 Gråhäger 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund, Ingmar Edfelt m.fl.

19.09 Havsörn 1 p/k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund m.fl.

19.09 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund m.fl.

19.09 Kustpipare 2 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, m.fl.

19.09 Varfågel 1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

20.09 Stjärtmes ca 20 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

23.09 Tofsvipa ca 40 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.09 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Tommy Södergård, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Bengt Haga, Rolf Sandvik.

24.09 Pilgrimsfalk 1 k/m Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Tommy Södergård, Bengt Forslund, Stig Dahlström, Keijo Koski, Veikko Kaustinen, Bengt Haga, Rolf Sandvik.

24.09 Sidensvans ca 50 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

25.09 Sidensvans ca 120 p Kimo, Oravais. Leif Öling.

25.09 Rapphöna 20 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.

25.09 Varfågel 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

25.09 Fjällvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund m.fl.

25.09 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Tommy Södergård m.fl.

26.09 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

26.09 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

26.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

26.09 Stjärtmes ca 30 k/m Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.

26.09 Sädgås 30 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.09 Fjällvråk 1 k Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

27.09 Ladusvala 5 k Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

27.09 Stjärtmes ca 10 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

27-28.09 Bergfink ca 1500 – 2000 p Eljasus, Oravais. Torsten & Ann-Lis Björklund, Allan Stenmark.

29.09 Taigasångare 3 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

29.09 Kungsfåglar 2700 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

29.09 Större piplärka 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

29.09 Stjärtmes 200 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

29.09 Backsvala 1 m Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

29.09 Sädgås 130 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

29.09 Spetsbergsgås 5 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

29.09 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

29.09 Grågås ca 250 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

29.09 Kustpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

29.09 Kärrsnäppa 38 p Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

29.09 Gråsiska 17 m Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

30.09 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

30.09 Pärluggla 1 ä Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.


Oktober

Okt. – Nov. Rapphöna 21 + 14 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

    1. Turkduva 5 p Åkerdalen, Oravais. Ingmar & Britta Edfelt, Allan Stenmark.

01.10 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark.

01.10 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark.

01.10 Kustpipare 1 juv p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark.

01.10 Stjärtmes 2 ä Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

01.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

02.10 Storskarv 1 p Hällnäs sund, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.

03.10 Sånglärka 5 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

03.10 Pilfink 5 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Sidensvans 3 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Stjärtmes 44 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Fjällvråk 3 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Havsörn 1 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Sädgås 506 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Trana 403 m Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

04.10 Ladusvala 4 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.10 Trana ca 400 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.10 Nötkråka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.10 Havsörn 2 p/k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.10 Fjällvråk 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

07.10 Fjällvråk 2 p/k Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

07.10 Hökuggla 1 p Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

07.10 Sidensvans ca 20 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.10 Sädesärla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.10 Sparvuggla 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.

08.10 Brushane 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.

08.10 Grågås ca 330 p Kimo åmynning. Tomas Klemets + talkogänget.

08.10 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning. Tomas Klemets + talkogänget.

08.10 Havsörn 1 k Kimo åmynning. Tomas Klemets + talkogänget.

08-09.10 Dvärgbeckasin 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Antti Vierimaa, Veikko Kaustinen.

09.10 Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Veikko Kaustinen.

09.10 Hökuggla 1 p Kvimo, Maxmo. Keijo Koski.

10.10 Dubbeltrast 1 m Kimo åmynning. Tomas Klemets + talkogänget.

10.10 Hökuggla 1 p Palvis, Vörå. Ari Veijalainen.

10.10 Spetsbergsgås 5 p Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.

10.10 Kungsörn 1 k Tålamods, Vörå. Ralf Backman.

11.10 Skärsnäppa 1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti, Antero Toivo, Jürgen Lehmann, Allan Stenmark.

11.10 Rapphöna 8 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

13.10 Hökuggla 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.10 Hökuggla Långviken, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.

13.10 Fjällvråk 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

14.10 Fjällvråk 1 m Larven, Vörå. Keijo Koski.

14.10 Sångsvan 36 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

14.10 Gråsiska 15 p/k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

14.10 Spetsbergsgås 4 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.10 Vitkindad gås 10 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.10 Kärrsnäppa 12 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

14.10 Gråsiska 220 m Kallviken, munsala, Nykarleby. Jouni Kannonlahti, Antero Toivo.

14.10 Hökuggla 1 p Marjanemossen, Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.

14.10 Fjällvråk 1 p Larven, Vörå. Keijo Koski.

15-31.10 Nötkråka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.10 Hökuggla 1 p Ölis, Maxmo. Tommy Södergård.

16.10 Spetsbergsgås 1 p Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård, Allan Stenmark m.fl.

17.10 Alfågel 6 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

17.10 Sjöorre 3 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.

17.10 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

17.10 Dubbeltrast 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

18.10 Varfågel 1 p Larven, Maxmo. Tomas Klemets.

18.10 – 31.12 Hökuggla 3 p Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

19.10 Stjärtmes 11 m Röukas, Vörå. Erik Löfdahl.

20.10 Rapphöna 15 p Mäkipää, Vörå. Alfred Storlund.

20.10 Bergfink 5 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

20.10 Lavskrika 3 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

20.10 Varfågel 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

20.10 Hökuggla 1 p Marjanemossen, Vörå. Tomas Klemets.

20.10 Pilfink 6 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

21-22.10 Gråsiska ca 250 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.10 Hökuggla Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

22.10 Snösparv 2 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

23.10 Varfågel 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.10 Gråspett 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

24.10 Rapphöna 10 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Olof Nyberg.

24.10 Havsörn 1 k Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Alfågel 4 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

24.10 Sjöorre 7 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Salskrake 2 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Blå kärrhök 1 p Aknus, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Hökuggla 1 p Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Hökuggla 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

24.10 Hökuggla 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

25.10 Hökuggla 1 p Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

25.10 Pilfink 15 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

25-27.10 Svartmes 1 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

26.10 Bergfink 2 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

28.10 Hökuggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

28.10 Hökuggla 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.10 Sångsvan ca 100 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.10 Sädgås 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.10 Stare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.10 Havsörn 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.10 Kungsörn 2 ad. m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm, Rolf Sandvik.

30.10 Varfågel 1 p Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt m.fl.

31.10 Sångsvan ca 50 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

31.10 Sångsvan 98 p Vassor invallningen, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

31.10 Turkduva 4 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.10 Bofink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.10 Sparvuggla 1 p Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.

31.10 Snösparv 7 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark, Bengt Forslund, Veikko Kaustinen.


November

Nov. Turkduva 1-5 p Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Nov. Pilfink 25-30 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01-20.11 Nötkråka 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.11 Pilfink 5 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.11 Berguv 1 Ä Rejpelt, Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

02.11 Turkduva 5 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Sidensvans 100-tal. Centrum, Oravais. Christer FG Smeds.

03.11 Fasan 7/6 p Rökio, Vörå. Seija Sipponen.

03.11 Bofink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Gräsand ca 400 p Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars.

03.11 Bläsand 1 p Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars.

03.11 Björktrast 8 m Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

03.11 Gråspett /1 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.11 Stare 1 p vallvik, Kvevlax, Korsholm. Irma Sandvik.

04.11 Sidensvans 50 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

05.11 Rapphöna 10 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Sångsvan ca 160 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Havsörn 2 k/p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Gräsand ca 30 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Bläsand 26 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Sädgås 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Fiskmås 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Hökuggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Tommy Södergård.

05.11 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.11 Slaguggla 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Jouni Kannonlahti.

05.11 Blå kärrhök 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

05.11 Havsörn 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

05.11 Sparvuggla 1 p Tailot, Maxmo. Martti Siltaloppi.

05.11 Stjärtmes 6 m Ulot, Maxmo. Martti Siltaloppi.

05.11 Stjärtmes 4 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.11 Fjällvråk 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.11 Hökuggla 1 p Kerklax, Maxmo. Tommy Södergård.

06.11 Hökuggla 1 p Bertby, Vörå. Tommy Södergård.

06.11 Turkduva 6 p Mäkipää, Vörå. J. Glasberg, G. Grägg.

07.11 Bergfink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.11 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

07.11 Varfågel 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

07.11 Stjärtmes ca 6 p Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

07.11 Stare 6 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

07.11 Sidensvans ca 30 p Centrum, Oravais. Tomas Klemets.

07.11 Storskrake ca 90 p Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

07.11 Fiskmås 1 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

07.11 Gråtrut ca 250 p Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

08.11 Bofink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.11 Gräsand ca 100 p Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars.

08.11 Stjärtand 1 p Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars.

09.11 Buteo sp. 1 k Larven, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Hökuggla 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

09.11 Sidensvans ca 30 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Havsörn 1 ad. Larven, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

09.11 Snösparv 1 p Lålax, Vörå. Bengt Haga.

11-16.11 Bergfink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11-30.11 Bofink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.11 Varfågel 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

11.11 Blå kärrhök s p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.11 Ormvråk 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.11 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.11 Rödvingetrast 2 p/k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.11 Havsörn 1 subad + 1 juv. p/k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.11 Vigg 12 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.11 Tallbit 1 flock Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.

12.11 Fjällvråk 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.11 Hökuggla 1 p Finnkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

13.11 Hökuggla 1 p Monå, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Svante Lindvall.

13.11 Hökuggla 1 p Klomstensbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Hökuggla Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Hökuggla 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.11 Sidensvans p p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi.

14.11 Sångsvan 215 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.11 Varfågel 1 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

14.11 Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.11 Hökuggla 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.11 Gräsand ca 100 p Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars, Tomas Klemets.

16.11 Sparvuggla 1 p Lålax, Vörå. Bengt Haga.

16.11 Varfågel 1 p Rönnvik, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.11 Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.11 Pilfink 23 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

18.11 Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.

18.11 Hökuggla 1 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

18.11 Knipa /1.2 Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

18.11 Gråtrut ca 400 p/k Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

18.11 Sångsvan 24 p Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.

18.11 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

18.11 Lavskrika 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

19.11 Hökuggla 1 p Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

19.11 Hökuggla 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Rapphöna 13 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Fasan /4 p Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.11 Fasan 2/1 p Nikusbacken, Koskeby, Vörå. Gunnel Forsström.

22.11 Pilfink 9 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

22.11 Varfågel 1 p Södra Vassor, Korsholm, Kvevlax. Tomas Klemets.

22.11 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Korsholm, Kvevlax. Tomas Klemets.

22.11 Stenfalk 1/ p/k Södra Vassor, Korsholm, Kvevlax. Tomas Klemets.

22.11 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

22.11 Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

22.11 Pilfink 7 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.11 Hökuggla 1 p Södra Vassor, Korsholm, Kvevlax. Tomas Klemets.

26.11 Varfågel 1 p Södra Vassor, Korsholm, Kvevlax. Tomas Klemets.

26.11 Hökuggla 1 p Vassor by, Korsholm, Kvevlax. Tomas Klemets.

26.11 Sångsvan ca 35 p Vassorfjärden, Korsholm, Kvevlax. Tomas Klemets.

27.11 Bofink /1 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

28.11 Sparvuggla 1 p Miemoisby, Vörå. Erik Löfdahl.

28.11 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

28.11 Varfågel 1 p Tvärvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.11 Hökuggla 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.


December

Dec. Turkduva 2-3 p dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

Dec. Turkduva 2-6 p dagligen. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

Dec. Större hackspett 1/1 p dagligen. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

01-31.12 Mindre hackspett 1/ p dagligen. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.

01-17.12 Bofink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12 Gråsiska 22 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12 Sparvuggla 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

01.12 Pilfink 17 p Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.

02.12 Gråtrut 7 p Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.

02.12 Gråtrut ca 350 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Fiskmås 15 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Gräsand 1/ p Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Sångsvan 60 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Knölsvan 26 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Knipa /8 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Vigg /1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Svärta /1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Sjöorre 1/ p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Alfågel /1 p Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Storskrake 7 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Knipa ½ p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Gråtrut ca 20 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Stjärtmes ca 10 k Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Sångsvan 13 m Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Havsörn 1 p Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.12 Gråtrut ca 40 p Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

03.12 Gråsiska 35 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.12 Bofink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.12 Bergfink 1/ p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.12 Turkduva 3 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

04.12 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

04.12 Hökuggla 1 p Gammelrödslan, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Lavskrika 3 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Hökuggla 2 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.12 Hökuggla 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

06-07.12 Sparvuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Göran Galls.

07.12 Pilfink 9 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

08.12 Sångsvan 6 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.12 Hökuggla 1 p Djupsund, Maxmo. Tomas Klemets.

09.12 Havstrut 11 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

09.12 Havsörn 4 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

09.12 Havsörn 1 k Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

09.12 Knipa /1 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

09.12 Storskrake /1 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

09.12 Fiskmås 1 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

09.12 Hökuggla 1 p Gammelrödslan, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

11.12 Hökuggla 1 p Kerklax, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

12.12 Hökuggla 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.

13.12

13.12 Hökuggla 1 p Vörsmossen, Vörå. Bo Hedström.

13.12 Gråsiska 5 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

13.12 Hökuggla 1 p Gammelsrödslan, Larven, Vörå. Tomas Klemets.

13.12 Hökuggla 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

13.12 Gråtrut 4 k Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

15.12 Rapphöna 17 p Barkaråkern, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

15.12 Pilfink 8 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

16.12 Gråsiska 40 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12 Snösiska 1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

16.12 Hökuggla 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.12 Hökuggla 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Koltrast 1/ p Smedabacken, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Rapphöna 16 p Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Snösiska 2 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

17.12 Sparvuggla 1 p Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.

17.12 Hökuggla 1 p Gammelrödslan, Larven, Vörå. Tommy Södergård.

18.12 Havsörn 8 p Öskatabron, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

18.12 Hökuggla 1 p Kerklax, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

19.12 Hökuggla 1 p Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Nötkråka 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Lavskrika 3 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Trädkrypare 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Sparvuggla 1 p Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Hökuggla 2 p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets

19.12 Varfågel 1 p Kalomskogsängen, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Bergfink /1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Hökuggla 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.12 Hökuggla 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.12 Koltrast 1/ p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

20.12 Pilfink 20 p Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

20.12 Bergfink /1 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.12 Korp ca 30 p Öskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Havsörn 7 p Öskatbron, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Havstrut 8 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Gråtrut 1 juv. p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Havsörn 1 k Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Korp 11 p Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Knipa /1 p Västerö broar, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Fiskmås 1 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Sångsvan 4 ad, 4 juv. p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Gråtrut 4 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Storskrake /5 p Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.

23.12 Rapphöna 17 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

23.12 Gråsiska 9 p Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.12 Hökuggla 1 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.12 Rapphöna 8 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.12 Rapphöna 5 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

26.12 Rapphöna 10 p Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

26.12 Rapphöna 12 p Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.

26.12 Havsörn 1 juv. Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

28.12 Kungsörn 1 p Jånbackan, Rejpelt, Vörå. Rainer Holmström, Göran Jakobsson.