Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2004


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/= 1 hane, /1 = 1 hona, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge

Januari
Jan-mars. Mindre hackspett 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, m.fl.
Jan. Gråspett /1 ex. Österö, Maxmo. Marianne Ståhl.
01.01 Sparvuggla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
01.01 Sparvuggla 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
01.01 Sångsvan 2 ex. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
01.01 Trädkrypare 1 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
01.01 Svartmes 1 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
01.01 Gräsand 1/ ex. Lomby, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski m.fl.
01.01 Varfågel 1 ex. Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Veikko Kaustinen, Keijo Koski m.fl.
01.01 Gråtrut 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Veikko Kaustinen, Keijo Koski m.fl.
01.01 Sparvuggla 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Veikko Kaustinen, Keijo Koski m.fl.
01.01 Bofink 1/ ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström m.fl.
01.01 Koltrast 1/ ex. Lomby, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski m.fl.
01.01 Koltrast 1/ ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
01.01 Koltrast 1/ ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Koltrast 2/ ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Pilfink 4 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Rapphöna 5 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
01.01 Fasan 1/ ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
01.01 Pilfink 1 ex. Paulamäki, Vörå. Tommy Södergård.
02.01 Koltrast 1/ ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
02.01 Sparvuggla 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
02.01 Rapphöna 13 ex. Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
02.01 Gråsiska 4 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
03.01 Stjärtmes 10 ex. Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
04.01 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen.
06.01 Sparvuggla 1 ex. Pettersbacka, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
07.01 Tretåig hackspett /1 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
07.01 Pilfink 13 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.01 Pilfink 4 ex. Bergby, Vörå. Tomas Klemets.
08.01 Stjärtmes 10 ex. Viitajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen.
09.01 Gulsparv ca 300 ex. Pettersbacka, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
10.01 Gråsiska 2 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
10.01 Havsörn 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
10-12-01 Koltrast 1/ ex. Koskeby, Vörå. Gunnel Forsström.
11.01 Havsörn 1 ad. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
12.01 Stjärtmes 7 ex. Röukas, Vörå. Erik Löfdahl.
13.01 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
14,01 Turkduva 3 ex. Kyrkbyn, Oravais. Sebastian Stenmark.
15.01 Stenfalk 1/ ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
15.01 Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
18.01 Rapphöna ca 10 ex. Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
18.01 Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
18.01 Sångsvan 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Lars & Birgitta Sabel.
20.01 Stenfalk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
24.01 Rapphöna 8 ex. Kullas, Oravais. Ingmar Edfelt.
26.01 Turkduva 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
26.01 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
26.01 Koltrast 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
26.01 Lavskrika 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.01 Fasan 27 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Monika Möller.
29.01 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
30.01 Tretåig hackspett /1 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
Februari
Feb. Pilfink max. 10 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
Feb. Mindre hackspett 1/ ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
Feb. Mindre hackspett /1 ex. Rejpelt, Vörå. John Westlin.
Feb. Lavskrika 1-4 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Veikko kaustinen, Keijo Koski m.fl.
01.02 Sidensvans 5 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
02.02 Mindre hackspett 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
02.02 Rapphöna ca 8 ex. Miemoisby, Vörå. Bengt Haga.
02.02 Turkduva 3 ex. Centrum, Oravais. Christer FG Smeds.
05.02 Koltrast 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
06.02 Varfågel 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
05.02-02.03 Berglärka 1 ex. Jörala, Vörå. Martin Hedman.
07-08.02 Berguv 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
08-09.02 Sparvuggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
08-23.02 Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
13.02 Koltrast 1/ ex. Koskeby, Vörå. Veikko Kaustinen.
17.02 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Rolf Sandvik.
18.02 Rapphöna 5 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
19.02 Gråsiska ca 20 ex. Prooterinmäki, Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
20.02 Rapphöna 5 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
21.02 Rapphöna 5 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
22.02 Nötkråka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.02 Pärluggla 1 ex. Jörala, Vörå. Olav Westlin.
23.02 Pärluggla 1 ex. Lotlax, Vörå. Christer Ohls.
23.02 Rapphöna 11 ex. Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
23.02-18.03 Pärluggla 3 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, m.fl.
24.02 Gråsiska ca 50 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
26.02 Turkduva 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
26.02 Stjärtmes 4 ex. Teinimossen, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
26.02 Gråsiska ca 30 ex. Teinimossen, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
27.02 Dalripa 1 ex. Järvimossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
28.02 Kungsörn 1 ex. (2kv). Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Martti Siltaloppi.
29.02 Havstrut 2 ex. Kimholmarna, Maxmo. Peter Forslund.
29.02 Havsörn 2 ex. Kimholmarna, Maxmo. Peter Forslund.
29.02 Havsörn 1 ex. Centrum, Oravais. Jürgen Lehmann, Antti Pesola.
Mars
Mars Pilfink 2-8 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
Mars Pilfink 2-3 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
Mars Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
02.03 Pilfink 4 ex. Jörala, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
02.03 Pilfink 2 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
04.03 Stjärtmes 6 ex. Prooterinmäki, Vörå. Veikko Kaustinen.
06.03 Kungsörn 1 ex. (2kv) Höjsal, Vörå. Mikko Hurme.
07.03 Sparvuggla 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
09.03 Sidensvans 2 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
11.03 Björktrast 1 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
12.03 Pärluggla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
12-14.03 Turkduva 2 ex. centrum, Oravais. Allan Stenmark, Keijo Koski.
13.03 Stenfalk 1/ ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
13.03 Sparvuggla 1 ex. Brudsund, Maxmo. Stina Sandström.
15.03 Stare 2 ex. Miekka, Kvevlax, Korsholm. John Ahlskog.
15.03 Örn sp. 1 ex. Höjsal, Vörå. Olav Westlin.
15.03 Råka 2 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
17.03 Sångsvan 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Sören Finne.
17.03 Havsörn 1 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
17.03 Stare 1 ex. Lågpelt, Vörå. Jan-Olof Peth.
18.03 Skogsduva 1 ex. Tuckorängarna, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
18.03 Råka ca 30 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
18.03 Råka 26 ex. Centrum, Oravais. Jan Nygård.
19.03 Sånglärka 1 ex. Lotlax, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
19.03 Sånglärka 15 ex. (flyttande) Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
19.03 Råka 2 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
19.03 Svan sp. 3 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
19.03 Ringduva 6 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
19.03 Gråtrut 4 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
19.03 Koltrast /1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
19.03 Havsörn 2 ad. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
19.03 Trana 7 ex. Ånäs, Oravais. Ellen West.
19.03 Sångsvan 5 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil, Rolf Sandvik.
19.03 Tofsvipa 14 ex. Ånäs, Oravais. Martti Siltaloppi.
20.03 Sångsvan 2 ex. (den ena död). Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
20.03 Ringduva 3 ex. Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
20.03 Ringduva 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
20.03 Gråtrut 5 ex. Lillorvas, Oravais. Allan Stenmark.
20.03 Snösparv 1 ex. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
20.03 Gråtrut 8 ad. 2 juv. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
20.03 Gråtrut 19 ex. Brudsund-Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.
20.03 Tofsvipa 11 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
20.03 Tofsvipa 5 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
20.03 Sångsvan 2 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
20.03 Sångsvan 6 ex. Centrum, Oravais. Bo-Gustav Nybäck.
20.03 Sångsvan 3 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
20.03 Varfågel 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen.
20.03 Stare 6 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
20.03 Sånglärka 35 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
21.03 Sånglärka 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.03 Trana flera ex. hördes. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.03 Koltrast 1/ ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.03 Havsörn 1 juv. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
22.03 Morkulla 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Tuula Koski.
22-23.03 Koltrast 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
24.03 Slaguggla 1 ex. Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Markus Sundell.
24.03 Stjärtmes 2 ex. Murto, Vörå. Veikko Kaustinen.
26.03 Varfågel 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
28.03 Ringduva 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
28.03 Mindre hackspett /1 ex. Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.
28.03 Snösparv ca 150 ex. Lotlax-Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
28.03 Ormvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
28.03 Ormvråk 1 ex. Särkimo, Maxmo. Tomas Klemets.
28.03 Knölsvan 2 ex. Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.
28.03 Kungsörn 1 ex. Kålax, Vörå. Bengt Haga.
29.03 Tofsvipa 4 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Gunnel & Kaj Nyholm.
29.03 Tofsvipa 9 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
29.03 Bofink 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
29.03 Stare 3 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
30.03 Grågås 3 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
31.03 Grönsiska 2 ex. Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
31.03 Sidensvans 25 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
31.03 Grågås 11 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
31.03 Kanadagås 1 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
31.03 Steglits 1 ex. Miemoisby, Vörå. Thor Nordqvist.
31.03 Stenfalk 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Jukka Vierimaa.
31.03 Knipa 2/2 Öjskata bro, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
31.03 Koltrast 1/ ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
31.03 Havsörn 1 ex. Larven, Vörå. Rolf Sandvik.
31.03 Kanadagås 2 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
April
April Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
April Mindre hackspett 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
April Pilfink 10 ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
01.04 Sädgås 5 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
01.04 Kanadagås 2 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
01.04 Kanadagås 4 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
01.04 Rapphöna 1/1 ex. Karvsor, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
01.04 Bofink 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
01.04 Sparvuggla 1 ex. Brudsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
01.04 Bergfink 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.
01.04 Ormvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
01.04 Morkulla 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Forslund.
01.04 Gås sp. 6 ex. Ånäs, Oravais. Peter Forslund.
01.04 Grågås 9 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
01.04 Storskrake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
01.04 Havsörn 1 ad. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
01.04 Knipa 1/ ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
01.04 Gräsand 1/1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
02.04 Grågås 15 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
02.04 Bofink 4 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. John Svan.
02.04 Ormvråk 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
02.04 Trana 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.
03.04 Knipa 1/1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
03.04 Sädgås 6 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
03.04 Stjärtmes 2 ex. Kalapää, Vörå. Harald Svens.
03.04 Trana 7 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
04.04 Gärdsmyg 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
04.04 Fjällvråk 2 ex. Murto, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
04.04 Tornfalk 2 ex. Murto, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
04.04 Tornfalk 1 ex. Rutuna, Oravais. Bengt Forslund.
04.04 Trana 3 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
04.04 Grågås 2 ex. Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
04.04 Tornfalk 1 ex. Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
05.04 Bofink 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
05.04 Stenfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
05.04 Gärdsmyg 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
05.04 Sävsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
05.04 Trana 1 ex. Lillorvas, Oravais. Allan Stenmark.
05.04 Hämpling 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Sävsparv 2/ ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Ängspiplärka 1 ex. Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.
05.05 Ängspiplärka 1 ex. Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
05.04 Gräsand 6 ex. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
05.04 Knipa 2/2 ex. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
05.04 Sädesärla 1/ ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
06.04 Ängspiplärka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
06.04 Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
06.04 Sävsparv 1/ ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
06.04 Rödhake 1 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
06.04 Knölsvan 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
06.04 Sädesärla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
06.04 Sävsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
06.04 Ljungpipare 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
07.04 Ängspiplärka 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
07.04 Trädkrypare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
07.04 Morkulla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
07.04 Fiskmås ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.04 Skrattmås ca 25 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.04 Ljungpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.04 Ljungpipare 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tommy Södergård.
08.04 Björktrast 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.04 Knipa 1/1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.04 Gräsand 1/1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.04 Bergfink 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
08.04 Morkulla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Back.
09.04 Blå kärrhök 1/ ex. Larven, Vörå. Ingvar Fagerholm.
09.04 Morkulla 1 ex. Kuckos, Oravais/Vörå. Allan Stenmark.
09.04 Skogssnäppa 1 ex. Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.
09.04 Havsörn 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
09.04 Sädesärla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar & Senni Nykvist.
09.04 Fiskmås 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
09.04 Skrattmås 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
09.04 Sånglärka 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
10.04 Sothöna 1 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tuija Laakso.
10.04 Rödhake 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Havsörn 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Blå kärrhök 1/ ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Björktrast 7 ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Stjärtand 1/ ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Kricka 1/1 ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Gräsand 85 ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Sävsparv 1/ ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
10.04 Björktrast 1 ex. Larven, Vörå. Tommy Södergård.
10.04 Storskrake 3 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
10.04 Björktrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
11.04 Gräsand 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
11.04 Nötkråka 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
11.04 Järnsparv 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
12.04 Rödhake 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Back.
12.04 Rödvingetrast 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Back.
12.04 Steglits 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Back.
12.04 Storspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
12.04 Storspov 1 ex. Murto, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
12.04 Skrattmås 800-1000 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
12.04 Lappsparv 3 ex. Murto, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
12.04 Spetsbergsgås 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
12.04 Stenfalk 1/ ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
12,04 Kricka 1/1 ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
12-13.04 Hämpling 2 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
12-14.04 Ringtrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Alfred Storlund.
12-16.04 Kattuggla 1 ex. Löukos, Lotlax, Vörå. Mikael Ohls, Tomas Klemets m.fl.
13.04 Havsörn 1 ex. Gunilack-Storsved, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
13.04 Knipa 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
13.04 Storspov 1 ex. Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.
13.04 Stenfalk 1 ex. Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.
13.04 Blå kärrhök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
13.04 Knölsvan 2 ex. Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Skrattmås 3 ex. Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Storskrake 2/3 ex. Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Koltrast 1/ ex. Österö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Sävsparv 1 ex. Hattis, Österö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Trana 1/1 ex. Österö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Sånglärka 1 ex. Österö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Järnsparv 1 ex. Rämppon, Österö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
13.04 Gärdsmyg 1 ex. Fallträskvägen, Österö, Maxmo. Ann-Sofi Back.
14.04 Rördrom 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
14.04 Ringtrast 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
14.04 Tornfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
14.04 Rödhake 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
14.04 Silltrut 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
15.04 Sidensvans 5 ex. Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
15.04 Hämpling 2 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
15.04 Rödvingetrast 5 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
15.04 Rödvingetrast 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
15.04 Rödvingetrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
15.04 Knölsvan 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
15.04 Enkelbeckasin 1 ex. Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.
15.04 Enkelbeckasin 1 ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Skäggdopping 1 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Sothöna 5 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Bläsand 2/2 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Stjärtand 2/2 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Kricka ca 30 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Vigg 1/ ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Brunand 1/1 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
15.04 Havsörn 1 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
16.04 Enkelbeckasin 1 ex, Kuckos, Vörå. Allan Stenmark.
16.04 Storskarv 60 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Kricka 2 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Storskrake 10 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Knipa 6 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Svärta 2 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Strandskata 3 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Havsörn 1 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Gransångare 1 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Tom Backlund.
16.04 Salskrake 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik, Åke Forsman.
16.04 Rödbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik, Åke Forsman.
16.04 Kricka ca 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik, Åke Forsman.
17.04 Fjällvråk 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
17.04 Ormvråk 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
17.04 Stenfalk 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
17.04 Ljungpipare 8 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
17.04 Strandskata 2 ex. Kalvholmen, Oravais. Tommy Södergård.
17.04 Strandskata 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik, Oskar Bergman, Allan Stenmark.
17.04 Skogssnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik, Oskar Bergman, Allan Stenmark.
17.04 Vigg 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik, Oskar Bergman, Allan Stenmark.
17.04 Silltrut 2 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Torbjörn Backlund.
17.04 Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Maj-Len Willlför.
17.04 Bläsand 22 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.
17.04 Mindre hackspett 1 ex. Kalvholmen, Oravais. Tommy Södergård.
17.04 Ringtrast 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
17.04 Stenknäck 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
17.04 Fiskgjuse 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
18.04 Lappsparv ca 100 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
18.04 Stenskvätta 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
18.04 Stenskvätta 1 ex. Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.
18.04 Stenskvätta 1 ex. Kalapää, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
18.04 Fiskgjuse 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
18.04 Gransångare 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
18.04 Ladusvala 1 ex. Kalapää, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
18.04 Fjällvråk 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
18.04 Stenfalk 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
18.04 Bergfink 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
18.04 Ringtrast 1/ ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Gunnar Stara.
18.04 Stjärtand 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.
18.04 Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
18.04 Taltrast 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
18.04 Brun kärrhök 1/1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
18.04 Snösparv 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.
18.04 Pärluggla 1-2 ex. Löukos, Vörå. Tommy Södergård.
18.04 Dubbeltrast 5 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
18.04 Rödvingetrast ca 100 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
19.04 Pärluggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
19.04 Bläsand flera ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
19.04 Drillsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
19.04 Mindre strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
19.04 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
19.04 Sädesärla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
20.04 Taltrast 1 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets.
20.04 Gransångare 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
20.04 Stenknäck 1 ex. Ollhugg, Oravais. Ina Boström.
20.04 Pärluggla 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
20.04 Bergfink 15 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
21.04 Havsörn 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
22.04 Gråhakedopping 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
22.04 Storskarv 47 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
22.04 Storlom 6 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
22.04 Sjöorre 5 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
22.04 Svärta 6 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
22.04 Tordmule 3 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
23.04 Härfågel 1 ex. Oxkangar, Oravais. S. Lammio.
24.04 Salskrake 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
24.04 Mindre sångsvan 2 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
24.04 Grönbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
24.04 Kärrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
24.04 Större strandpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
24.04 Småskrake 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
24.04 Snösparv 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
24.04 Skäggdopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
24.04 Ladusvala 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
24.04 Skedand 1/1 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
25.04 Ejder 3/1 ex. Löuton, Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
25.04 Gråhakedopping 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
25.04 Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.
25.04 Bläsgås 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
25.04 Undulat 1 ex. (Förrymd burfågel) Lomby, Vörå. Doris & Alfred Stenroos, Ruth Vesterlund, Tomas Klemets.
25.04 Gransångare 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
25.04 Gransångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
25.04 Lappsparv ca 30 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
25.04 Silltrut 3 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
25.04 Trädpiplärka 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
25.04 Bergfink 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
26.04 Stjärtmes 1 ex. Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
26.04 Varfågel 1 ex. Ojas, Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
26.04 Rödspov 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
26.04 Brushane 13 ex. Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.
26.04 Brun kärrhök /1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.
26.04 Fiskgjuse 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.
26-27.04 Vit stork 3 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt, Tommy Södergård m.fl.
27.04 Gråhakedopping 3 ex. Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
27.04 Snatterand 1/ ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Bengt Forslund.
27.04 Storlom 1/1 ex. Stora Fallträsk, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
27.04 Sidensvans 30 ex. Stora Fallträsk, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
27.04 Göktyta 1 ex. Kalapää, Vörå. Keijo Koski.
27.04 Ringtrast 1 ex. Lotlax, Vörå. Barbro Stenbacka.
27.04 Rödstjärt 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
27.04 Fiskgjuse 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
27.04 Skedand 4/4 Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
27.04 Grönbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
28.04 brushane 4 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
28.04 Blåhake 1 ex. Paulamäki, Vörå. Karin Koivunen.
28.04 Gluttsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets,
29.04 Svartvit flugsnappare 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
29.04 Hussvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
29.04 Mindre hackspett 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
30.04 Göktyta 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
30.04 Svartvit flugsnappare 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
30.04 Svartvit flugsnappare 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
30.04 Mindre hackspett 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
Maj
01.05 Gravand 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.
01.05 Småspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.
01.05 Storskarv 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.
02.05 Svartvit flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.
02.05 Steglits 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
02.05 Rödstjärt 1/ ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
02.05 Buskskvätta 1/ ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
02.05 Skärfläcka 2 ex. Vexala, Nykarleby. Johan Sandén.
02.05 Brunand 4/ ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
03.05 Trädpiplärka 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
03.05 Svartvit flugsnappare 1/ ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
03.05 Svartvit flugsnappare 1 ex. Centrumskolan, Oravais. Allan Stenmark.
03.05 Drillsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
03.05 Buskskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
03.05 Ladusvala 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
03.05 Rödstjärt 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
03.05 Ladusvala 2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
04.05 Dvärgmås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
04.05 Backsvala 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
04.05 Myrspov 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
04.05 Lövsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt
04.05 Lövsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark.
04.05 Lövsångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
05.05 Rödstjärt 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
05.05 Ärtsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
05.05 Gök 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen, Eetu Takala.
05.05 Hussvala 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
05.05 Hussvala 4 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.
05.05 Tretåig hackspett 1 ex. Palvis, Vörå. Heidi Knuts.
05.05 Göktyta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
06.05 Smålom 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt
06.05 Gulärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ole Sandvik.
06.05 Storskarv 2 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
06.05 Horn/jorduggla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
07.05 Göktyta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
07.05 Svarthätta 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt
07.05 Ärtsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt
07.05 Ärtsångare 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt
07.05 Ärtsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
07.05 Ärtsångare 1 ex. Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Ärtsångare 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Törnsångare 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Grönsångare 1 ex. Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Näktergal 1 ex. Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Näktergal 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Svarthätta 1/ ex. Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Ortolansparv 2 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
07.05 Svarthakedopping 2 ex. Keskis träsk, Oravais. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.
08.05 Skräntärna 1 ex. Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
08.05 Havsörn 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.05 Havsörn 3-4 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Stenfalk /1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Dvärgmås ca 30 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Tärna sp. 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Hussvala 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Gulärla 4 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Ärtsångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Sävsångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. David Sundvik, Peter Forslund, Alexis Hahn.
08.05 Årta 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Svärta 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Gråhakedopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Storskarv 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Ängshök 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Myrspov 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Dvärgmås 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Tärna sp. 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Gulärla 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Törnskata /1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Deltagarna i Tornens kamp.
08.05 Småspov 1 ex. Paljakmossen, Oravais. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
09.05 Näktergal 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. John Svahn.
09.05 Mosnäppa 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
09.05 Snatterand 1/1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
09.05 Gråhäger 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
09.05 Silvertärna 2 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
09.05 Skräntärna 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
09.05 Blåhake 1/ ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
09.05 Smålom 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Magnus Enlund.
10.05 Snatterand 1/1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Tomas Klemets.
10.05 Brunand 1/ ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
10.05 Salskrake /1 ex. Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
10.05 Dvärgmås ca 200 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
10.05 Storlom 2 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
10.05 Mosnäppa 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.05 Sävsångare 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
10.05 Gråhäger 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Magnus Enlund, Jan Nygård.
10-11.05 Svarthätta 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
11.05 Törnsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
11.05 Brunand 1/ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga, Tommy Södergård.
14.05 Grå flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
14.05 Smålom 1 ex. Kackurlamp, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.
14.05 Storskarv 10 ex. Fjärdsändan, Oravais. Gustav Tujulin.
14.05 Småspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
15.05 Stenknäck 1 ex. Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.
15.05 Sidensvans 2 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
16.05 Gulärla 3 ex. Lojlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
16.05 Grönsångare 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
16.05 Fiskgjuse 1 ex. Oxkangar, Oravais. Alexis Hahn, Peter Forslund.
16.05 Havsörn 1 ex. Oxkangar, Oravais. Alexis Hahn, Peter Forslund.
16.05 Blåhake 1 ex. Ölis, Maxmo. Senni Nykvist.
16.05 Blåhake 1/ ex. Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.
17.05 Blåhake 1/ ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
17.05 Blåhake 1/ ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
17.05 Varfågel 1 ex. Vesiluoma, Vörå. Pentti Pesonen.
17.05 Nötkråka 1 ex. Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Markus Sundell.
17.05 Fisktärna 3 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bertil Blom.
17.05 Lärkfalk 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
17.05 Näktergal 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
17.05 Järnsparv 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
17.05 Törnsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
17.05 Törnsångare 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
17.05 Buskskvätta 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
18.05 Turkduva 1 ex. Stubbrössl, Oravais. Tomas Klemets.
18.05 Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
19.05 Gök 5 ex. Höjsal området, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Grå flugsnappare 1 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
19.05 Tretåig hackspett 1 ex. Kivine, Höjsal, Oravais. Tomas Klemets.
19.05 Tornseglare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
20.05 Rosenfink 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero & Eeva Gråbbil.
20.05 Trädgårdssångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
20.05 Trädgårdssångare 1 ex. Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
20.05 Backsvala flera ex. Bergby, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
20.05 Rosenfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
21.05 Hämpling 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
21.05 Sävsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
21.05 Snatterand 1/1 ex. Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
21.05 Gök 2 ex. Paljakmossen, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
21.05 Tobisgrissla 1 ex. Ivankallan, Österö, Maxmo. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
21.05 Näktergal 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin, Ari Lähteenpää, Pertti Peura m.fl.
21.05 Trädgårdssångare 1 ex. Kalvholmen, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan- Erik Westlin.
21.05 Grå flugsnappare 1 ex. Kalvholmen, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan- Erik Westlin.
21.05 Rosenfink 1 ex. Hamnen, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin.
21.05 Gravand 1/1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Pertti Peura m.fl.
21.05 Näktergal 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
21.05 Grönsångare 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
22.05 Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais, Keijo Koski.
22.05 Gulärla 1 ex. Harvasuo, Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.
22.05 Varfågel 1 ex. Viitajärvi, Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
22.05 Hämpling 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin.
22.05 Storlom 1 ex. Plasskatan, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin.
22.05 Stenfalk 1 ex. Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin.
22.05 Småspov 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin.
22.05 Gök 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin.
22.05 Sidensvans 2 ex. Egilvägen, Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav & Jan-Erik Westlin.
22.05 Näktergal 1 ex. Hellnäs, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
22.05 Smålom 1-2 ex. Norrträsk, Palvis, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
22.05 Storlom 2 ex. Norrträsk, Palvis, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
22.05 Brunand 4/ ex. Dansbanan, Maxmo. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
22.05 Trädgårdssångare 1 ex. Dansbanan, Maxmo. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
22.05 Silvertärna 1 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
22.05 Ortolansparv 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.
22.05 Sidensvans 1 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård,
22.05 Storskarv 4 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Bengt Haga.Peura m.fl.
22.05 Tornseglare några ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pertti Peura m.fl.
22.05 Lärkfalk 1 ex. Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pekka Peura m.fl.
22.05 Havsörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pekka Peura m.fl.
22.05 Trädgårdssångare 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pekka Peura m.fl.
22.05 Näktergal 1 ex. Tottesund, Maxmo. Ari Lähteenpää, Pekka Peura m.fl.
22.05-29.06 Småfläckig sumphöna 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Ari Lähteenpää, Pekka Peura m.fl.
22.05 Storskarv 1 ex. Strandbyn, Oravais. Ari Lähteenpää, Pekka Peura m.fl.
22.05 Kärrsångare 1 ex. Söderändan, Kalapää, Vörå. Ann-Sofi Bäck m.fl.
22.05 Gök 1 ex. Särkimo, Maxmo. Lena Holm.
23.05 Blåhake 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Senni Nykvist.
25.05 Småsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
25.05 Fiskgjuse 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
25.05 Myrsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
25.05 Tornseglare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
27.05 Svartsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.05 Brun kärrhök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
28.05 Näktergal 2 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
28.05 Smalnäbbad simsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
29.05 Näktergal 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
29.05 Tornseglare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
30.05 Grönsångare 1 ex. Jutbergs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
31.05 Näktergal 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
Juni
04-23.06 Lundsångare 1 ex. Korppiluoto, Maxmo. Aaro Toivo m.fl.
05.06 Vaktel 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.
06.06 Stenknäck 1 ex. Larven, Vörå. Bror Kneck.
08.06 Gråsiska 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.06 Näktergal 1 ex. Andkil, Vörå. Lis-Mari Helsing.
09.06 Skogsduva 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
10.06 Näktergal 1 ex. Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.06 Näktergal 1 ex. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.06 Härmsångare 1 ex. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.06 Bläsgås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
10.06 Brun kärrhök 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
10.06 Gravand 1/1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
11.06 Busksångare 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
13.06 Bivråk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
13-14.06 Svarttärna 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
14.06 Storlom 1/1 ex. + 1 pull. Vilkmoträsket, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
16.06 Pilgrimsfalk 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Arto Keskinen.
18.06 Havsörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Alexis Hahn, Ingvar Fagerholm.
18.06 Gräshoppssångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Alexis Hahn, Ingvar Fagerholm.
18.06 Busksångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Alexis Hahn, Ingvar Fagerholm.
18.06 Kärrsångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Alexis Hahn, Ingvar Fagerholm.
18.06 Mindre hackspett 1/1 ex. Kalvholmen, Oravais. Ingmar Edfelt.
19.06 Havsörn 1 subad. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.
21-23.06 Flodsångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Tomas Klemets.
21.06 Kornknarr 1 ex. Kålax, Vörå. Tomas Klemets.
21.06 Kärrsångare 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
21.06 Dvärgmås ca 200 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
22.06 Näktergal 1 ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
23-24.06 Busksångare 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
27.06 Nötkråka 1 ex. Lillvörsån, Vörå. Aarne Lahti, Hannu Mäenpää.
27.06 Storskarv 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
27-28.06 Skräntärna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Tomas Klemets.
28.06 Näktergal 1 ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
29.06 Gräshoppssångare 1 ex. Dalabacken, Komossa, Oravais. Tomas Klemets.
29.06 Gräshoppssångare 1 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets.
29.06 Mindre flugsnappare 1 ex. Ritalot, Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
Juli
Juli - aug. Gråhäger 1-3 ex. Mickelsörarna, Maxmo. Harald Holmström.
Juli – aug. Lärkfalk 3 ex. Mickelsörarna, Maxmo. Harald Holmström.
03.07 Lärkfalk 2 ex. Oxkangar, Oravais. Bengt Forslund.
05.07 Stare 40 ex. Tuckor, Vörå. Tommy Södergård.
06.07 Gravand 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.07 Smålom 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.07 Myrspov 34 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
06.07 Småspov 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
07-08.07 Gräshoppssångare 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
09.07 Gråhäger 1 ex. Pelkula, Kaurajärvi, Vörå. Tegengrenexkursionen.
09.07 Dvärgmås 1 ex. Pelkula, Kaurajärvi, Vörå. Tegengrenexkursionen.
08.07 Gulärla 1 ex. Pelkula, Kaurajärvi, Vörå. Tegengrenexkursionen.
09.07 Svarthakedopping 6 ex. Pelkula, Kaurajärvi, Vörå. Tegengrenexkursionen.
09.07 Sångsvan 2 ad + 6 juv. Svedars, Keskis, Oravais. Tegemgrenexkursionen.
09.07 Bivråk 1 ex. Svedars, Keskis, Oravais. Tegengrenexkursionen.
09.07 Nötkråka 1 ex. Koskeby, Vörå. Tegengrenexkursionen.
11.07 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen.
12.07 Lärkfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
14.07 Smålom 1 ex. Kakkurlamp, Vörå. Carita & Per-Håkan Libäck
14.07 Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
14.07 Kärrsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
14.07 Spovsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
14.07 Årta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
14.07 Sidensvans 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
14.07 Tretåig hackspett 1/1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
15.07 Småspov 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.07 Fiskgjuse 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.07 Sångsvan 1/1 ex. + 6 pull. Österö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
16.07 Svarthätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
16.07 Sidensvans 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
16.07 Sidensvans 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.07 Gråhäger 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.07 Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
16.07 Gråhäger 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
16.07 Gråhäger 1 ex. Bredkangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
17.07 Gråhäger 6 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.
18.07 Vitkindad gås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
18.07 Gråhäger 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
18.07 Gråhäger 7 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Veikko Kaustinen, Tomas Klemets.
18.07 Grågås 14 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Veikko Kaustinen, Tomas Klemets.
18.07 Kustlabb 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
18.07 Turkduva 1 ex. centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.
19.07 Fiskgjuse 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
19.07 Brun kärrhök /1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
19.07 Gråhäger 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
19.07 Sidensvans 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
19.07 Bändelkorsnäbb 1 ex. Löukos, Lotlax, Vörå. Christer Ohls.
20.07 Nötkråka 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
21.07 Sidensvans 3 ex. Björken, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
22.07 Törnskata 9 ex. (1 kull) Österö, Kvevlax, Korsholm. Susanne & Veikko Markkula.
22.07 Sidensvans 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
22.07 Hämpling 2 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
22.07 Gråhäger 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.07 Storskarv 16 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tommy Södergård.
22.07 Gråhäger 2 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tommy Södergård.
22.07 Kustlabb 1 ex. Maxmo skärgård. Brita & Olof Järn.
22.07 Storskarv 6 ex. Kalkskär och Mossaskär, Oravais/Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
22.07 Gråhäger 1 ex. Mossaskär, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
22.07 Havsörn 1 ad. Västerskatan, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
23.07 Gråhakedopping 1/1 ex. + 2 pull. Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ann-Sofi & Anders Bäck.
23.07 Knölsvan 1/1 ex. + 2 pull. Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ann-Sofi & Anders Bäck.
23.07 Skräntärna 1 ex. Västerskatan, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
23.07 Sidensvans 2 ex. Västerskatan, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
23.07 Bivråk 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
24.07 Nötkråka 3 ex. Service Center, Oravais. Jouni Kannonlahti.
24-24.07 Ljungpipare 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
25.07 Fiskgjuse 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
26.07 Gråhäger 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
26.07 Gråhäger 4 ex. Kalvholmen, Oravais. Ingmar Edfelt.
28.07 Turkduva 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
30.07 Skräntärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.
30.07 Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
30.07 Skräntärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
30.07 Storskarv 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
Augusti
Aug.-sept. Gråhäger 2 ex. Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar & Senni Nykvist.
01.08 Grågås 65 ex. Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.
01.08 Gråhäger 6 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
01.08 Havsörn 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.
01.08 Spovsnäppa 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
02.08 Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
02.08 Korsnäbb sp. 48 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
02.08 Nötkråka 3 ex. Skolcentrum, Vörå. Tomas Klemets.
02.08 Nötkråka 1 ex. Kanäsvägen, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
02.08 Skräntärna 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets
02.08 Gråhäger 9 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
02.08 Storskarv 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
03.08 Storskarv 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
03.08 Mosnäppa 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
03.08 Småsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
03.08 Kustlabb 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
03.08 Grågås 127ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
04.08 Trana 33 ex. Vrängenemossen, Vörå/Alahärmä. Veikko Kaustinen.
06.08 Gråhäger 14 ex. Jörala, Vörå. Martin Hedman, Tomas Klemets.
06.08 Gråhäger 5 ex. Vörsån, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08-22.08 Gök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.08 Svartsnäppa 12 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08.08 Grönbena ca 80 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08.08 Gluttsnäppa 14 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08.08 Brushane ca 175 ex. Tuckoränjan, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08.08 Tofsvipa 59 ex. Tuckoränjan, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08.08 Ljungpipare 18 ex. Tuckoränjan, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08.08 Gråhäger 1 ex. Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Kari Kuokkanen.
08.08 Stare ca 400 ex. Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Kari Kuokkanen.
08.08 Grågås 101 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tommy Södergård.
08.08 Gråhäger 3 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
08.08 Storskarv 17 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
09.08 Nötkråka 1 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
10-11.08 Turkduva 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
10.08 Stare ca 480 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
10.08 Gråhäger 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.08 Gråhäger 7 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.08 Skräntärna 1 ad. + 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.08 Gråhäger 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
10.08 Varfågel 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
10.08 Skräntärna 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
10.08 Storskarv 2 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
11.08 Nötkråka 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
11.08 Varfågel 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tommy Södergård.
11.08 Turkduva 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
11.08 Grågås 245 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
12.08 Jorduggla 1 ex. Munsol, Oravais. Ingmar Edfelt.
12.08 Skräntärna 1 ex. Pirklot, Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
12.08 Gråhäger 1 ex. Pirklot, Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
13.08 Gråhäger 10 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
13.08 Skräntärna 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
13.08 Havsörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
13.08 Kustsnäppa 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
14.08 Storskarv 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.08 Skräntärna 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
15.08 Smålom 7 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.08 Lärkfalk 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.08 Storskarv 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
15.08 Stare ca 800 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
15.08 Nötkråka 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
15.08 Havsörn 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
15.08 Gråhäger 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Heidi Knuts.
15.08 Gråhäger 9 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.
15.08 Fiskgjuse 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.
15-22.08 Vitkindad gås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää, Tomas Klemets, m.fl.
16.08-5.9 Turkduva 2-3 ex. Centrum, Oravais. Leif Öling.
16.08 Grågås 271 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
16.08 Gråhäger 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
16.08 Gråhäger 3 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
16.08 Gråhäger 6 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
17.08 Gråhäger 4 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
18.08 Blåhake 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
20.08 Rödspov 2 ex. Lilloxkangar, Vörå. Harald Holmström, Malin Lindholm.
20.08 Gråhäger 4 ex. Skatila bro, Staversby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
21.08 Hämpling 2 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
21.08 Gråhäger 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
22.08 Grågås 296 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Kanadagås 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Vitkindad gås 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Gråhäger 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Storskarv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Spovsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Kärrsnäppa ca 25 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Småsnäppa 4-5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Mosnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
22.08 Lärkfalk 1 ex. Maxmobron, Maxmo. Martti Siltaloppi.
24.08 Vitkindad gås 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
24.08 Trana 49 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
24.08 Sidensvans 15 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling Solveig Flodin.
24.08 Nötkråka 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
25.08 Nötkråka 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
25.08 Myrsnäppa 6 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
25.08 Spovsnäppa 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
25.08 Sidensvans 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
25.08 Kustlabb 2 ex. Skuggskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
25.08 Jorduggla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
25.08 Havsörn 1 ad. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
25.08 Gråhäger 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
26.08 Gråhäger 1 ex. Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
26.08 Kanadagås 22 ex. Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.
26.08 Vitkindad gås 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
26.08 Grågås 407 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
26.08 Gråhäger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
26.08 Havsörn 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.08 Gråhäger 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
27.08 Spovsnäppa 2 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
27.08 Skräntärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
27.08 Stare ca 800 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
27.08 Lärkfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
28.08 Smålom 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
28.08 Småsnäppa 8 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
28.08 Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
28.08 Spovsnäppa 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
29.08 Gråhäger 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
29.08 Kustpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
29.08 Roskarl 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
29.08 Vitkindad gås 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
29.08 Gråhäger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
29.08 Havsörn 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
29.08 Storskarv 1 ex. Tisskärssand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
30.08 Pilgrimsfalk 1 ad. Kimo åmynning, Oravais. Mikko Hurme.
30.08 Nötkråka 2 ex. Centrum, Oravais. Allan Stenmark.
30.08 Havsörn 2 ex. Vassorfjärden Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.
30.08 Gråhäger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Trana 23 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Grågås 460 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Kanadagås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Vitkindad gås 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Havsörn 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Brun kärrhök 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Blå kärrhök /1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s gåssafari.
30.08 Lärkfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
30.08 Dubbeltrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
31.08 Svarthätta 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
September
Sept. Turkduva 1-3 ex. Centrum, Oravais. Leif Öling.
Sept. Nötkråka 1-2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
Sept. Lavskrika 1 ex. Kuckosvägen, Tuckor, Vörå. Peter Södergård.
01.09 Tofsvipa ca 50 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
01.09 Sandlöpare 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
01.09 Grågås 490 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
01.09 Vitkindad gås 11 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
01.09 Kustsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
03.09 Lärkfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
05.09 Tornseglare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
05.09 Lärkfalk 1 ex. Kangan, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
05.09 Stenfalk 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
05.09 Grågås ca 500 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
05.09 Kanadagås 34 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
05.09 Vitkindad gås 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
05.09 Kustsnäppa 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
05.09 Trana 22 ad + 7 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
06.09 Nötkråka 1-2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
06.09 Nötkråka 1 ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
06.09 Brushane ca 75 ex. Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
06.09 Brun kärrhök 2 juv. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
06.09 Tofsvipa 47 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
07.09 Bergfink 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
07.09 Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
07.09 Kustsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
07.09 Storskarv 25 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
07.09 Sparvuggla 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Miika Kangas.
07.09 Sothöna 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
07.09 Grågås 512 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
07.09 Sädgås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
07.09 Kustsnäppa 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
07.09 Kustpipare 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
07.09 Pilgrimsfalk 1 juv. Ånäs, Oravais. Aarne Lahti.
07.09 Kanadagås 25 ex. Kimo åmynning, Oravais. Veikko Kaustinen.
07.09 Skrikörn sp. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
07.09 Gråhäger 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko kaustinen, Keijo Koski.
08.09 Havsörn 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
09.09 Nötkråka 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
10.10 Stare ca 500 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
10.09 Stripgås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt, Stig Dahlström.
10-13.09 Bläsgås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Tomas Klemets m.fl.
10.09 Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.09 Sidensvans ca 90 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
11.09 Gråhäger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark.
11.09 Kustpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Allan Stenmark.
11.09 Brushane ca 120 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
11.09 Nötkråka 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
11.09 Stripgås 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
11.09 Gråhäger 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
12.09 Pilfink 17 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
14.09 Havsörn 1 ad. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
13-17.09 Sidensvans 7 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
16.09 Gråhäger 1 ex. Rågholmen, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
16.09 Turkduva 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
17.09 Stjärtmes 7 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
17.09 Varfågel 1 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Nötkråka 1 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Nötkråka 1 ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Nötkråka 2 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
17.09 Gråhäger 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
18.09 Trana 30 ex. Brännars, Oravais. Ann-Sofi & Anders Bäck.
18.09 Stare 889 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund m.fl.
20.09 Pilgrimsfalk 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.
20.09 Tretåig hackspett 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas Karp.
20.09 Tofsvipa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
20.09 Havsörn 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
21.09 Havsörn 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
23.09 Pilgrimsfalk 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
23.09 Gråhäger 1 ex. Hellnäs, Vörå. Peter Södergård.
23.09 Ringduva 500-600 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
24.09 Stenfalk 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
24.09 Kustpipare 4 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
24.09 Dvärgbeckasin 1 ex, Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
24.09 Havsörn 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
24.09 Dubbeltrast 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
24.09 Pilgrimsfalk 1 juv. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
25.09 Gråhäger 1 ex. Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.
25.09 Sothöna 5 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
25.09 Gråhäger 1 ex. Tosplotsund, Maxmo. Martti Siltaloppi.
25.09 Sparvuggla 1 ex. Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
26.09 Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
26.09 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Rainer Holmström.
26.09 Småsnäppa 1 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
27.09 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
27.09 Gråhäger 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
28.09 Stenfalk 1 ex. Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
28.09 Nötkråka 1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
29.09 Kärrsnäppa 1 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
30.09 Sånglärka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
30.09 Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
30.09 Hämpling 1 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
30.09 Tretåig hackspett 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
Oktober
Okt. Varfågel 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.
01.10 Nötväcka 1 ex. Mullos, Lillkyro. Marianne Gråbbil-Hakkola.
02.10 Hämpling 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
03.10 Ladusvala 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
04.10 Sjöorre 4 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
04.10 Stjärtmes 26 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
04.10 Nötkråka 6 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
08.10 Ängspiplärka 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
08.10 Sångsvan 68 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Bläsand 270 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Kricka 35 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Skedand 2 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Stjärtand 6 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Gräsand 19 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Kärrsnäppa 2 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Brushane 1 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Nötkråka 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Havsörn 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Sidensvans ca 50 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Bergfink 2/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
08.10 Trana 40 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
09.10 Stjärtmes 10 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
09.10 Salskrake /1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
09.10 Havsörn 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.
09.10 Stenfalk 1 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.
09.10 Nötkråka 1 ex. centrum, Oravais. Allan Stenmark.
09.10 Dubbeltrast 1 ex. Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
09-10.10 Alfågel 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Tommy Södergård m.fl.
10.10 Stenfalk 1 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tommy Södergård.
10.10 Dvärgbeckasin 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
11.10 Sjöorre 11 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets
11.10 Salskrake 6 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
11.10 Stjärtmes 1 flock. Kyrkbyn, Maxmo. Senni Nykvist.
12.10 Mindre sångsvan 1 ex. Röukas, Vörå. Ingmar Edfelt.
12.10 Sångsvan 93 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
12-18.10 Mindre sångsvan 1 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
13.10 Råka 2 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.
14.10 Svarthätta 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Senni Nykvist.
14.10 Nötkråka 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
15.10 Salskrake 2 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
15.10 Bofink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Senni Nykvist.
16.10 Mindre hackspett 1 ex. Karvat, Oravais. Ingmar Edfelt.
16.10 Svärta 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
15.10 Sjöorre 11 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
16.10 Bergand 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Stig Dahlström, Bengt Forslund.
16.10 Lavskrika 2 ex. Fräken träsket, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
16.10 Lavskrika 1 ex. Höjsal, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
16.10 Sädesärla 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
17.10 Koltrast 1/ ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Allan & Jard Stenmark.
18.10 Koltrast /1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
18.10 Stare 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
17.10 Brushane 1 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård, Annika Broo.
19.10 Sparvuggla 1 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen.
19.10 Stjärtmes 17 ex. Höjsal, Vörå. Jouni Kannonlahti, Aaro Toivo.
19.10 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen.
19.10 Lavskrika 3 ex. Jeppo, Nykarleby. Peter Forslund.
20.10 Gråspett /1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
20.10 Varfågel 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
23.10 Hökuggla 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Peter Uppstu.
24.10 Stjärtmes 30 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
24.10 Stjärtmes 15 ex. Vinlax, Oravais. Ingmar Edfelt.
24.10 Kärrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Joel Karvonen.
24.10 Enkelbeckasin 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Joel Karvonen.
24.10 Vinterhämpling 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Joel Karvonen.
25.10 Sångsvan ca 380 ex. Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
25.10 Gråsiska ca 10 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets.
26.10 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
27-28.10 Pilfink 10 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
28.10 Stare 9 ex. Ytterfors, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
28.10 Gråsiska ca 100 ex. Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
29.10 Dubbeltrast 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
29.10 Nötkråka 3 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
29.10 Bofink 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
29.10 Pilfink 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil, Tomas Klemets.
29.10 Lavskrika 4 ex. Ristihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
30.10 Pilfink 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tommy Södergård.
30.10 Pilfink 4 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
30.10 Sädesärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, Karl-Johan Kunell.
30.10 Stare 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
30.10 Kungsörn 1ex. Staversby, Kvevlax, Korsholm. Sören Finne m.fl.
31.10 Bergfink 1/1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
31.10 Havsörn 1 juv. Kalvholmen, Oravais. Tommy Södergård.
November
Nov. Varfågel 2 ex. Öland, Oravais. Bengt Stenback.
Nov. Pilfink 4 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
Nov. Nötkråka 1 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
Nov. Gråspett /1 ex. Österö, Maxmo. Marianne Ståhl.
01.11 Rapphöna 23 ex. Klomstensbackan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
01.11 Sångsvan ca 380 ex. Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
01.11 Sädgås 1 ex. Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
01.11 Björktrast 1 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
01.11 Havsörn 1 juv. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
01.11 Sjöorre 1 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
01.11 Alfågel 1-2 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
01.11 Uggla sp. 1 ex. (troligen hornuggla) Trångsund, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
01.11 Gråspett 1 ex. Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.
02.11 Skrattmås 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
02.11 Sjöorre 1 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
02.11 Sädgås 1 ex. Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Britta & Ingmar Edfelt.
02.11 Grågås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
04.11 Stenfalk 1/ ex. Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.
07.11 Havsörn 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Ingmar Edfelt.
07.11-31.12 Mindre hackspett 1/ ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
08.11 Fjälluggla 1/ juv. ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck, Bo-Anders & Stina Sandström.
08.11 Alfågel 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
08.11 Hökuggla 1 ex. Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
08.11 Stjärtmes ca 10 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
11.11 Lappuggla 1 ex. Långvitjin, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
12.11 Sångsvan 301 ad. + 28 juv. Isomäki, Kuckos, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
12.11 Grågås 1 ex. Isomäki, Kuckos, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
12.11 Gräsand ca 200 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
12.11 Bläsand /1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
12.11 Stjärtand 1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
13.11 Fasan 11 ex. Öland, Oravais. Bengt Stenback.
13.11 Rapphöna 1 flock. Kuckos, Oravais. Bengt Stenback.
13.11 Dalripa 1 ex. Ristihonganmaa, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
13.11 Stenfalk 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
14.11 Nötkråka 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
14.11 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
14.11 Bergand 4 ex, Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
14-15.11 Skrattmås 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
14-15.11 Varfågel 1-2 ex. Isomäki, Kuckos, Vörå. Tomas Klemets, Tommy Södergård.
16.11 Sångsvan ca 620 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
17.11 Tretåig hackspett 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
17.11 Bläsand /1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
17.11 Gråspett /1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
18.11 Gråsiska 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
18.11 Pilfink 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
18.11 Gås sp. 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
18.11 Nötkråka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
19.11 Sparvuggla 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Mats-Edvin Klemets.
19.11 Rapphöna 12 ex. Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
20.11-31.12 Gråspett /1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.
21.11 Sångsvan 7 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
21-25.11 Bergfink /1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
23.11 Trädkrypare 1 ex. Lomby, Vörå. Harry Södergård.
24.11 Koltrast 2/1 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
25.11 Pilfink 11 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
25.11 Rapphöna 12 ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
25.11 Rapphöna 12 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
30.11 Gräsand 3/ ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
30.11 Koltrast 1/ ex. Miemoisby, Vörå. Gunnel Forsström.
December
Dec. Pilfink 4 ex. Skolområdet, Oravais. Ahto Kantola.
Dec. Pilfink 1-11 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
Dec. Gråsiska 1-45 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
Dec. Rapphöna 13 ex. Jörala, Vörå. Martin Hedman.
Dec. Rapphöna 10 ex. Jörala, Vörå. Gösta Härtull.
Dec. Rapphöna 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
Dec. Mindre hackspett 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
Dec. Berguv 1 ex. Långfors, Vörå. Sune Häggman.
Dec. Pärluggla 1 ex. Löukos, Lotlax, Vörå. Tage Ohls.
01.12 Koltrast 1 ex. Stubbrössl, Oravais. Stig Dahlström.
01-30.12 Koltrast /1 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
01.12 Bergfink 1 ex. Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
01.12 Pilfink 5-6 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
03.12 Rapphöna 13 ex. Rökio, Vörå. Seija Sipponen.
03.12 Gråsiska ca 300 ex. Låtne, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
04.12 Pilfink 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Aarne Lahti, Eeva Gråbbil.
06.12 Varfågel 1 ex. Kuni, kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
06.12 Storskrake 5 ex. Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
06.12 Snösparv 4 ex. Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
07.12 Rapphöna 13 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
08.12 Sångsvan 9 ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm. Henrik Örn.
09.12 Tallbit 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
10.12 Rapphöna 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Jan Nygård.
10.12 Rapphöna 13 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
10.12 Gråtrut 8 ex, Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
10.12 Gråtrut 5 ex, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
10.12 Gråtrut 7 ex, Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
10.12 Gråtrut 3 ex, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.12 Sångsvan 7 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.12 Knölsvan 11 ad. 3 juv. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.12 Gräsand 2/ ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
10.12 Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
10.12 Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
11.12 Gräsand 3/ ex. Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
11.12 Sparvuggla 1 ex. Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
12.12 Stenfalk /1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
13.12 Nötkråka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
16.12 Stenfalk /1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
17-18.12 Sångsvan 6 ex. Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Stig Dahlström.
19.12 Stenfalk 1 ex, Palvis, Vörå. Ingvar Fagerholm.
19.12 Turkduva 2 ex. Centrum, Oravais. Tommy Södergård.
20.12 Gråsiska 20 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
21.12 Sparvuggla 2 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
21.12 Tretåig hackspett 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
21.12 Havsörn 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
21.12 Berguv 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
21.12 Koltrast 1/ ex. miemoisby, Vörå. Gunnel Forsström.
22.12 Pilfink 4 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
24.12 Björktrast 1 ex. Lomby, Vörå. Harry & Tommy Södergård.
24.12 Sångsvan 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Per-Ole Sandvik.
25.12 Snösparv 5 ex. Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.
25.12 Havsörn 1 ex. Storsand, Monäs, Munsala, Nykarleby. Ingmar & Britta Edfelt.
26.12 Gråsiska ca 50 ex. Låtne, Vörå. Tommy Södergård.
26.12 Berguv 1 ex. Kaurajärvivägen, Vörå. Eero Hakomäki.
27.12 Mindre korsnäbb 7 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
27.12 Stenfalk 1 ex. Låtne, Vörå. Tomas Klemets.
27.12 Gråtrut 5 ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
28.12 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
29.12 Gråtrut 3 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
30.12 Sjöorre /1 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
30.12 Pilfink 6 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.