Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2003

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

2003 Jan. Pilfink 36 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 Jan. Pilfink 3-4 ex. Kimo, Oravais. Väinö & Greta Kortesniemi.
2003 Jan. Pilfink flera ex. Dalabacken, Komossa, Oravais. Ben Holmlund.
2003 Jan. Nötväcka 1 ex. Karvat, Oravais. Ulla Cederberg.
2003 Jan. Nötväcka 1-2 ex. Oxkangar, Oravais. Tuija Laakso.
2003 Jan. Pärluggla 1 ex. Lotlax, Vörå. Christer Ohls.
2003 Jan. Mindre hackspett 1 ex. Mäkipää, Vörå. Carita Staffans.
2003 Jan. Mindre hackspett /1 ex. Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2003 Jan. Hökuggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen m.fl.
2003 Jan. Kattuggla 1 ex. i uthus. Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
2003 Jan. Tofslärka 2 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.
2003 Jan. - feb. Pilfink 1-3 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 Jan. - feb. Pilfink 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 01.01.. Mindre korsnäbb /1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 01.01. Björktrast 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 01.01. Bofink /1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 01.01. Sidensvans 35 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 01.01. Björktrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 01.01. Koltrast 1/ ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 01.01. Gråsiska 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 01.01. Koltrast 1/ ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 03.01. Björktrast 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2003 03.01. Koltrast 1/ ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2003 03.01. Bofink 1/ ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2003 03.01. Tretåig hackspett /1 ex. Myrberget, Vörå. Tomas Klemets.
2003 03.01. Nötkråka 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 04.01. Björktrast ca 200 ex. Jussila, Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt..
2003 05.01. Strömstare 2 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 05.01. Bändelkorsnäbb /1 ex. Nikusbacken, Koskeby, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 07.01. Varfågel 1 ex. Idrottsplan, Maxmo. Aarne Lahti.
2003 08.01. Stjärtmes 1 ex. Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
2003 08.01. Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Mattias Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 09.01. Sidensvans ca 200 ex. Centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 10.01. Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 10.01. Grönsiska 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 11.12..01. Rapphöna 5 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 12.01. Björktrast 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 12.01. Sidensvans ca 70 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2003 12.01. Koltrast 4 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist, Gunilla Glasberg.
2003 12.01. Hökuggla 1 ex. Emsal, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 12.01. Strömstare 3 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 13.01. Kattuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 15.01. Hökuggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
2003 17.01. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2003 19.01. Gråsiska 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2003 20.01. Varfågel 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Jan Nygård, Ingmar Nybäck.
2003 20.01. Koltrast 1/ ex. Koskeby, Vörå. Gunnel Forsström.
2003 21.01. Trädkrypare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 22.01. Pärluggla 1 ex. Hittad död i lider. Larven, Vörå. Bror Kneck.
2003 25.01. Snösiska 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 25.01. Varfågel 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
2003 25.01. Hökuggla 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
2003 26.01. Tallbit 5 ex. Kyrkbyn, Oravais. Jan-Erik Sjöholm.
2003 27.01. Hökuggla 1 ex. Nykärr, Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2003 28.01. Koltrast 1/ ex. Nikusbacken, Koskeby, Vörå. Gunnel Forsström.
2003 30.01. Björktrast flera ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 30.01. Pärluggla 1 ex. Löukus, Vörå. Tomas Klemets, Christer Ohls.
2003 31.01. Snösiska 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2003 Feb. Hökuggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
2003 Feb. Hökuggla 1 ex. Tavoma, Vörå. Rainer Holmström.
2003 Feb. Tofslärka 2 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
2003 Feb. Sidensvans talrik i hela nejden.
2003 Feb. Björktrast Rätt allmän i hela nejden.
2003 Feb. Pärluggla 1 ex. Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
2003 Feb. Pärluggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 Feb. Berguv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 Feb. - mars Lappuggla 2 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 Feb. - mars Pärluggla 3 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 Feb. - mars Hornuggla 2 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 Feb. - mars Hökuggla 3 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 Feb. - mars Slaguggla 2 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 Feb. - mars Berguv 3 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 Feb. - mars Sparvuggla 4 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 02.02. Hökuggla 1 ex. Voitby, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2003 02.02. Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 07.02. Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 03.02. Gräsand 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Christer Englund.
2003 08.02. Koltrast 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 08.02. Varfågel 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski.
2003 12.02. Pärluggla 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2003 12.02. Hökuggla 1 ex. Höjsal, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 12.02. Sparvuggla 1 ex. Höjsal, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 12.02. Sparvuggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 14.02. Stare 11 ex. Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 14.02. Lappuggla 2 ex. Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
2003 16.02. Slaguggla 1 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 16.02. Snösparv 20 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 17.02. Pärluggla 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 18.02. Slaguggla 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund m.fl.
2003 19.02. Hornuggla 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 19.02. Gråspett 1 ex. Mäkipää, Vörå. Gunborg Grägg.
2003 20.02. Pärluggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
2003 20.02. Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 21.02. Hökuggla 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 22.02. Kungsörn 1 ex. Tavoma, Vörå. Rainer Holmström.
2003 22.02. Hökuggla 3 ex. Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 22.02. Nötkråka 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 23.02. Koltrast 1/ ex. Miemoisby, Vörå. Berit Ahlnäs.
2003 26.02. Slaguggla 1 ex. död. Lotlax, Vörå. Ann-Britt Backull.
2003 27.02. Tretåig hackspett 1 ex. Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 28.02. Pärluggla 1 ex. Kuckos, Oravais. Tomas Klemets.
2003 Mars Hökuggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2003 Mars Tofslärka 2 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.
2003 Mars Lavskrika 1 ex. Karvsor, Vörå. Peter Södergård.
2003 01.03. Varfågel 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2003 04-05.03. Storskarv 1 ex. Judrabacken, Kaurajärvi, Vörå. Stefan & Harald Södergård, Tomas Klemets.
2003 10.03. Nötkråka 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 11.03. Stare 1 ex. Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2003 11.03. Pärluggla 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Paul Hägglund.
2003 11.03. Pärluggla 1 ex. Komossa, Oravais. Bengt Forslund.
2003 11.03. Pärluggla 1 ex. Tottesund, Maxmo. Aarne Lahti, Markus Sundell.
2003 11.03. Pärluggla 2 ex. Lövsund, Maxmo. Aarne Lahti, Markus Sundell.
2003 11.03. Pärluggla 1 ex. Penesor, Maxmo. Aarne Lahti, Markus Sundell.
2003 11.03. Turkduva 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Oskar Bergman.
2003 13.03. Grönsiska 1/1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 14.03. Sånglärka 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Ralf Linder.
2003 14.03. Hökuggla 1 ex. Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
2003 14.03. Mindre hackspett 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 16.03. Hökuggla 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2003 16.03. Tofsvipa 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Bröderna Backlund.
2003 16.03. Skogsduva 1 ex. Lågpelt, Vörå. Marianne Gråbbil-Hakkola.
2003 16.03. Snösparv 30 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 16.03. Råka 3 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 17.03. Sångsvan 2 ex. Kalapää, Vörå. Arne Häggström.
2003 17-18.03. Nötkråka 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 18.03. Råka 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 18.03. Råka 7 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
2003 18.03. Gråtrut 1 ex. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 18.03. Gråtrut 3 ex. Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 18.03. Varfågel 1 ex. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 18.03. Havsörn 1 ex. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 18.03. Havsörn 1 ex. Brudsund, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 18.03. Snösiska 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 19.03. Snösparv 1 flock. Rösslevägen, Vörå. Olav Westlin.
2003 19.03. Råka 3 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 20.03. Grönsiska 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 20.03. Hökuggla 1 ex. Viitajärvi, Murto, Vörå. Veikko Kaustinen.
2003 20.03. Snösiska 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 21.02. Stenfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 21.03. Ringduva 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Bo Smedman.
2003 21.03. Pärluggla 1 ex. Kvimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 22.03. Pärluggla 1 ex. Palvis, Vörå. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2003 22.03. Grönsiska 3 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 22.03. Ringduva 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
2003 22.03. Sångsvan 2 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Holger Lindström.
2003 23.03. Sångsvan 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 23.03. Skogsduva 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 23.03. Råka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 23.03. Turkduva 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Allan Stenmark.
2003 23.03. Grönsiska 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2003 23.03. Bofink 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 23.03. Kanadagås 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 24.03. Stare 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 24.03. Sångsvan 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 24.03. Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 24.03. Sånglärka 1 ex. Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.
2003 24.03. Ringduva 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 25.03. Sångsvan 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 25.03. Sånglärka 4 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 25.03. Sånglärka 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 25.03. Sånglärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 26.03. Tofsvipa 8 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 26.03. Fiskmås 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 26.03. Sångsvan 2 ex. Fjärdsändan, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 26.03. Bofink 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Tomas Klemets.
2003 26.03. Bofink 1 ex. Paulamäki, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2003 26.03. Havsörn 1 ad. Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Tomas Klemets.
2003 26-27.03. Gråspett 1 ex. Mäkipää, Vörå. Gunborg Grägg.
2003 27.03. Havsörn 1 ex. Penesor, Kvimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 27.03. Bofink 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 28.03. Tornfalk 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen.
2003 28.03. Sidensvans ca 50 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 28.03. Havsörn 1 subad. Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 29.03. Trana 2 ex. Kimo, Oravais. Tom Nordlund.
2003 29.03. Blå kärrhök 1/ ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 29.03. Varfågel 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 29.03. Havsörn 3 ex. Maxmobron, Maxmo. Veikko Kaustinen.
2003 30.03. Bofink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 30.03. Tofsvipa 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 30.03. Gräsand 1/1 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
2003 30.03. Hämpling 1/ ex. Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.
2003 30.03. Ormvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2003 30.03. Pärluggla 1 ex. Lålax, Vörå. Bengt Haga.
2003 30.03. Pärluggla 1 ex. Andhagapåtten, Lålax, Vörå. Bengt Haga.
2003 30.03. Stare 2 ex. Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 April Tofslärka 2 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.
2003 April Pilgrimsfalk 1 ex. Tottesund, Maxmo. Tage Holmkvist.
2003 April Pärluggla 1 ex. i ihåligt träd. Kerklax, Maxmo. Hans Heinrich.
2003 01.04. Ormvråk 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.
2003 01.04. Tornfalk 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 02.04. Kanadagås 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Per Snellman.
2003 03.04. Järnsparv 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 03.04. Trana 2 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 03.04. Trana 1 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
2003 04.04. Trana (hördes) Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 04.04. Sävsparv 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 04.04. Havsörn 1 subad. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 05.04. Knipa 1/1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 05.04. Pärluggla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 06.04. Hökuggla 2 ex. Höjsal, Vörå. Aarne Lahti.
2003 06.04. Strömstare 1 ex. Kyroboas, Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2003 06.04. Blå kärrhök 1 ex. Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 07.04. Snösparv ca 300 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 08.04. Blå kärrhök 1/1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 08.04. Sparvuggla 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 10.04. Tornfalk 1/1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 10.04. Stenfalk 1/ ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 10.04. Bergfink /1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 10.04. Storspov 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Christer Norrgård.
2003 10.04. Sävsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 12.04. Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 12.04. Ormvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 12.04. Knipa 1/ ex. Västerö, Maxmo. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 12.04. Ängspiplärka 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 12.04. Strömstare 1 ex. Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 12.04. Bergfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2003 13.04. Grågås 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 14.04. Ängspiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 14.04. Trana 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 14.04. Storspov 1 ex. Silvast, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.
2003 14.04. Storspov 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2003 14.04. Sädgås 2 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 14.04. Skrattmås 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 14.04. Ljungpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.04. Storspov 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 15.04. Skrattmås ca 100 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.04. Grågås 8 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.04. Gräsand 14 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.04. Ljungpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.04. Kricka 4 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 15.04. Sädgås 2 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 15.04. Storspov 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 15.04. Ängspiplärka 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 15.04. Knipa 2/1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 15.04. Skrattmås 11 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 15.04. Mindre hackspett 1 ex. Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 15.04. Mindre hackspett 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 15.04. Grågås 8 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2003 15.04. Sävsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2003 15.04. Skrattmås 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2003 15.04. Fiskmås 1 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark.
2003 16.04. Varfågel 3 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 16.04. Hämpling 1 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
2003 16.04. Stjärtand 1/1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2003 16.04. Bläsand 4/5 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2003 16.04. Kricka 30 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2003 16.04. Fiskmås 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2003 16.04. Silltrut 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 16.04. Skogsduva 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 17.04. Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 18.04. Bläsand 1/1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 18.04. Kricka 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 18.04. Storskrake 1/1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 18.04. Sädesärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 18.04. Sothöna 8 ex. Kålax, Vörå. Bengt Haga.
2003 18.04. Skäggdopping 4 ex. Kålax, Vörå. Bengt Haga.
2003 18.04. Brunand 2 ex. Kålax, Vörå. Bengt Haga.
2003 18.04. Rödvingetrast 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 18.04. Blå kärrhök 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen.
2003 18.04. Bergfink 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2003 18.04. Skrattmås 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 18.04. Fiskmås 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2003 19.04. Ormvråk 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 19.04. Havsörn 2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 19.04. Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 19.04. Ladusvala 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 19.04. Större strandpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2003 20.04. Fiskgjuse 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 20.04. Rödhake flera ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 20.04. Rödhake 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 20.04. Rödvingetrast 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 20.04. Rödvingetrast flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 20.04. Morkulla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 20.04. Strandskata 1 ex. Ånäs, Oravais. Keijo Koski.
2003 20.04. Skogssnäppa 1 ex. Vörsån, Vörå. Keijo Koski.
2003 20.04. Sädesärla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2003 21.04. Taltrast 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 21.04. Enkelbeckasin 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 21.04. Skogssnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 21.04. Taltrast 1 ex. Hyyppä, Vörå/Storkyro. Tomas Klemets.
2003 21.04. Dubbeltrast 1 ex. Hyyppä, Vörå/Storkyro. Tomas Klemets.
2003 21.04. Knölsvan 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Kricka 25 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Stjärtand 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Brun kärrhök /1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Blå kärrhök /1 ex. Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Fiskgjuse 1 ex. Komossa, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Tornfalk 1 ex. Komossa, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Sothöna 7 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Strandskata 1 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Ljungpipare 1 ex. Aknus, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Ljungpipare 1 ex. Komossa, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Enkelbeckasin 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21,04 Morkulla 1 ex. Röukas, Vörå. Tomas Klemets.
2003 21.04. Skogssnäppa 1 ex. Reningsverket, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Skogssnäppa 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 21.04. Sädesärla 1 ex. Kaitsor, Vörå. Leif Öling.
2003 21.04. Sädesärla 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 21.04. Sädesärla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2003 21.04. Järnsparv 1 ex. Aknus, Oravais. Tomas Klemets.
2003 21.04. Rödhake 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
2003 21.04. Snatterand 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Joel Karvonen.
2003 22.04. Skogssnäppa 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 22.04. Lappsparv ca 30 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 22.04. Dubbeltrast 2 ex. Hyyppä, Vörå/Storkyro. Tomas Klemets, Ida-Maria Klemets.
2003 22.04. Dubbeltrast 2 ex. Kalapäävägen, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga.
2003 22.04. Vigg 3/3 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
2003 22.04. Havsörn 1 ex. Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
2003 22.04. Havsörn 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
2003 23.04. Rödbena 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 23.04. Enkelbeckasin 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 23.04. Ängspiplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 23.04. Gransångare 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2003 24.04. Vigg 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Jan Nygård, Håkan Wiklund.
2003 24.04. Stenskvätta 1 ex. Rejpelt, Vörå. Olav Westlin.
2003 24.04. Lappsparv 15 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 27.04. Rödhake 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2003 27.04. Rödhake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 27.04. Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 28.04. Morkulla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 28.04. Lappsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
2003 28.04. Sädgås 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
2003 29.04. Enkelbeckasin 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 30.04. Göktyta 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.
2003 01.05. Bergfink 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 01.05. Fjällvråk 1 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 01.05. Brushane ca 10 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 01.05. Drillsnäppa 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 01.05. Rödbena 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 01.05. Småspov 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 01.05. Gråhäger 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Christer Öist.
2003 02.05. Svarthakedopping 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 02.05. Nötkråka 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 02.05. Fiskgjuse 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2003 03.05. Gråhäger 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 03.05. Tornfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 03.05. Skedand 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp)
2003 03.05. Trädpiplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp)
2003 03.05. Storlom 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Svarthakedopping 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Svärta 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Salskrake 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Småskrake ca 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Fjällvråk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Mindre strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Kärrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Brushane 14 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Småspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Grönbena 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Göktyta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Mindre hackspett 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Dubbeltrast 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Gransångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp).
2003 03.05. Havstrut 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Flamingo oktetten (Tornens kamp)
2003 03.05. Gluttsnäppa 4+1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 03.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. M S.
2003 03-05.05. Ringtrast /1 ex. Paulamäki, Vörå. Karin & Olavi Koivunen.
2003 03.05. Ringtrast 2 ex. Larven, Vörå. Bror Kneck.
2003 04.05. Stenfalk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik.
2003 04.05. Kungsörn 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 04.05. Ringtrast /1 ex. Kyroboas, Kimo, Oravais. Mikko Hurme.
2003 04.05. Gärdsmyg 2 ex. Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
2003 04.05. Stenskvätta 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
2003 04.05. Hämpling 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
2003 04.05. Buskskvätta 1 ex. Kuckos, Oravais. Tomas Klemets.
2003 04.05. Turkduva 3 ex. Kyrkbacken, Oravais. Tomas Klemets.
2003 04.05. Svartsnäppa 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2003 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2003 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 04.05. Havsörn 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 04.05. Ladusvala 1 ex. Kyroboas, Kimo, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 04.05. Stenfalk 1/ ex. Kyroboas, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
2003 04.05. Storlom 19 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 04.05. Ejder 5/2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 04.05. Sjöorre 17 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 04.05. Sädgås 18 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 04.05. Smålom 5 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 04.05. Labb 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 04.05. Jorduggla 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 04.05. Storskarv 2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 05.05. Stenfalk 1 ex. Malen, Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2003 05.05. Göktyta 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2003 05.05. Småskrake 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 05.05. Storskarv ca 200 ex. Vexala, Nykarleby. Tom Backlund.
2003 05.05. Sjöorre 35 ex. Vexala, Nykarleby. Tom Backlund.
2003 05.05. Ejder 4/3 ex. Vexala, Nykarleby. Tom Backlund.
2003 05.05. Skräntärna 1 ex. Vexala, Nykarleby. Tom Backlund.
2003 05.05. Gråspett 1 ex. Vexala, Nykarleby. Tom Backlund.
2003 05.05. Labb 1 ex. Vexala, Nykarleby. Tom Backlund.
2003 05.05. Hussvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2003 05.05. Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 05.05. Gärdsmyg 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 06.05. Rödstjärt 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 06.05. Sjöorre 2/2 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Haga + delt. i Medborgarinst.
2003 06.05. Snatterand 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund.
2003 06.05. Drillsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund.
2003 06.05. Drillsnäppa 2-3 ex. Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.
2003 06.05. Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund.
2003 06.05. Gråhakedopping 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund.
2003 06.05. Dvärgmås 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Forslund.
2003 06.05. Dvärgmås 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2003 06.05. Dvärgmås 50 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 06.05. Dvärgmås 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 06.05. Buskskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 07.05. Ladusvala 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 07.05. Storlom 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 07.05. Gransångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 07.05. Havsörn 1 ad. Långträsk, Staversby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 07.05. Gulärla 3 ex. Ånäs, Oravais. Bengt Haga.
2003 07.05. Backsvala 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.
2003 07.05. Fiskgjuse 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 07.05. Lövsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 08.05. Videsparv 1 ex. Vinlax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 08.05. Sjöorre 8 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 08.05. Gulärla 3 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 08.05. Rödstjärt 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 08.05. Stenskvätta 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 08.05. Ortolansparv 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 08.05. Lövsångare 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 09.05. Gråspett 1/1 ex. Mäkipää, Vörå. Gunborg Grägg.
2003 09.05. Mosnäppa 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 09.05. Kärrsnäppa 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 09.05. Myrspov 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 09.05. Svartsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 09.05. Roskarl 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, m.fl.
2003 09.05. Lövsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 09.05. Hussvalas flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 10.05. Rödstjärt 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 10.05. Ärtsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 10.05. Skräntärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
2003 10.05. Mosnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 10.05. Labb 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, m.fl.
2003 10.05. Silvertärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, m.fl.
2003 10.05. Silvertärna 4 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, m.fl.
2003 10.05. Fisktärna 2 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, m.fl.
2003 10.05. Småspov 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 10.05. Blåhake 1/ ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, m.fl.
2003 10.05. Lövsångare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, m.fl.
2003 10.05. Varfågel 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
2003 10.05. Backsvala 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 11.05. Silvertärna 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 11.05. Göktyta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 11.05. Hökuggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2003 11.05. Ortolansparv 1/ ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2003 11.05. Ortolansparv 1 ex. Mäkipää, Vörå. Bjarne Ingman.
2003 11.05. Ortolansparv 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 11.05. Ortolansparv 2 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2003 11.05. Vitkindad gås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rolf Sandvik, David Sundvik.
2003 12.05. Ärtsångare 1 ex. Keskis, Oravais. Allan Stenmark.
2003 12.05. Ärtsångare 1 ex. Råbacken, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 12.05. Skogsduva 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2003 12.05. Gök 1 ex. Tålamods, Vörå. Göran Jakobsson.
2003 12.05. Grönsångare 1 ex. Jutbergs, Lötet, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 13.05. Salskrake /2 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 13.05. Grönsångare 1 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets.
2003 13.05. Grå flugsnappare 1 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 13.05. Törnskata 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2003 13.05. Sävsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 13.05. Hämpling 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 14.05. Hämpling 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 14.05. Gök 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Åke Forsman.
2003 14.05. Brun kärrhök 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 15.05. Törnsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 15.05. Storlom 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 15.05. Grågås 15 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 15.05. Hämpling 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.05. Törnsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.05. Ärtsångare 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 15.05. Snatterand 1/1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2003 15.05. Blåhake 1/ ex. Död, flugit mot fönster. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2003 15.05. Hussvala 5 ex. Keskis, Oravais. Allan Stenmark.
2003 15.05. Tornseglare 1 ex. Keskis, Oravais. Allan Stenmark.
2003 16.05. Blåhake /1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 17.05. Spovsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
2003 17.05. Gravand 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Rainer Holmström.
2003 18.05. Näktergal 1 ex. Andkil, Vörå. Gun Sippus.
2003 18.05. Fisktärna 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 18.05. Grönsångare 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2003 19.05. Rödspov 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. NOK.
2003 19.05. Svarthätta 1/ ex. paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
2003 20.05. Svarthätta 1 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets.
2003 20.05. Rosenfink 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2003 20.05. Vit stork 1 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund m.fl.
2003 20.05. Törnsångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
2003 20.05. Mindre hackspett 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 20.05. Smålom 3 ex. Kerklax, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 21.05. Näktergal 1 ex. Voitbyforsen, Kvevlax, Korsholm. Gun-Britt Backman.
2003 21.05. Näktergal 1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 21.05. Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2003 22.05. Rosenfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 23.05. Svarthätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 23.05. Trädgårdssångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 23.05. Svarthätta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 23.05. Näktergal 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 23.05. Rosenfink 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 23.05. Dubbeltrast 1 ex. Jenjärv, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 23.05. Gök 1 + 2 ex. Jenjärv, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 24.05. Kärrsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 24.05. Svarthätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 24.05. Näktergal 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 25.05. Trädgårdssångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 25.05. Sävsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 26.05. Tornseglare 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 28.05. Kungsörn 1 ex. (2 kv.) Kalapää, Vörå. Mikko Hurme.
2003 28.05. Mosnäppa 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 28.05. Gråhäger 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 28.05. Sothöna 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Christer FG Smeds, Myrna-Maria Björk.
2003 28.05. Jorduggla 1 ex. Kuckus, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Hornuggla 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
2003 28.05. Hornuggla 3 juv. Svartholmen, Maxmo. Ann-Sofi Bäck m.fl.
2003 29.05. Jorduggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 29.05. Jorduggla 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 29.05. Jorduggla 1 ex. Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 28.05. Näktergal 1 ex. Öjskatan, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Svarthätta 1 ex. Storträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
2003 29.05. Smålom 1 ex. Kerklax, Maxmo. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Lavskrika 1 ex. Höjsal, Vörå. Johan Klemets, Bengt Haga.
2003 29.05. Stenfalk 1/ ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Hökuggla 2 juv. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Årta 1/ ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Storskarv 7 ex. Ivankallan, Maxmo. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Tordmule 5 ex. Ivankallan, Maxmo. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Tobisgrissla 4 ex. Ivankallan, Maxmo. Tomas Klemets m.fl.
2003 29.05. Fjällvråk 1 ex. Murto, Vörå. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 29.05. Näktergal 1 ex. Kyroboas, Oravais. Christer FG Smeds, Myrna-Maria Björk.
2003 29.05. Näktergal 1 ex. Lillorvas, Oravais. Christer FG Smeds, Myrna-Maria Björk.
2003 29.05. Näktergal 1 ex. Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck m.fl.
2003 29.05. Näktergal 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 29.05. Pilfink 1 ex. Eljasus, Oravais. Christer FG Smeds, Myrna-Maria Björk.
2003 29.05. Pilfink 1 ex. Thorsbacken, Oravais. Christer FG Smeds, Myrna-Maria Björk.
2003 29.05. Tretåig hackspett 1 ex. Egilvägen, Rejpelt, Vörå.. Ann-Sofi Bäck m.fl.
2003 29.05. Varfågel 1 ex. Egilvägen, Maxmo. Ann-Sofi Bäck m.fl.
2003 29.05. Gråspett 1 ex. Kivilan, Vörå. Ann-Sofi Bäck m.fl.
2003 30.05. Stenfalk 1/ ex. Kvimo, Maxmo. Aarne Lahti, Markus Sundell.
2003 Juni Busksångare 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.
2003 Juni Kornknarr 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.
2003 Juni Kärrsångare 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.
2003 Juni Näktergal 6 ex. jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 01.06. Stenfalk 1/ ex. Larven, Vörå. Aarne Lahti, Markus Sundell.
2003 01.06. Myrsnäppa 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 01.06. Brun kärrhök /1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 03.06. Härmsångare 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Mikko Hurme.
2003 03-04.06. Busksångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
2003 04.06. Näktergal 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Timo Wegelius.
2003 04.06. Vitkindad gås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuija Warén, Ingmar Edfelt m.fl.
2003 04.06. Rödspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuija Warén.
2003 05-09.06. Busksångare 1 ex. Vörå kyrka, Vörå. Tomas Klemets.
2003 06.06. Busksångare 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2003 06.06. Gravand /1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen, Ingmar Edfelt.
2003 07.06. Sjöorre 1/1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2003 07.06. Gravand 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 08.06. Havsörn 1 ad. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 09.06. Busksångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 09.06. Busksångare 1 ex. Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
2003 09.06. Busksångare 1 ex. Lålax, Vörå. Tomas Klemets.
2003 09.06. Busksångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 09-16.06. Amerikansk bläsand 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2003 09.06. Snatterand 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen, Ingmar Edfelt.
2003 09.06. Busksångare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2003 09.06. Härmsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2003 09.06. Skräntärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen., Ingmar Edfelt.
2003 09.06. Storskarv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen m.fl.
2003 09.06. Smålom 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 10.06. Busksångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 11.06. Råka 1 ex. juv. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 12-14.06. Småtärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
2003 12.06. Labb 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 13.06. Busksångare 2 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 14.06. Höksångare 1 ex. (2 kv) Död. Gunilack, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 15.06. Busksångare 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 15.06. Storspov flera ex. på flyttning söderut. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 17.06. Lavskrika 1 ex. Höjsal, Vörå. Mikko Hurme.
2003 17.06. Busksångare 1 ex. Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 18-19.06. Kärrsångare 1 ex. Voitby, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 18-24.06. Småfläckig sumphöna 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 19.06. Kärrsångare 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 19.06. Råka ca 20-30 ex. Prästaskangan, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.
2003 21.06. Härmsångare 1 ex. Harjux, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 21.06. Jorduggla 1 ex. Harjux, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 21.06. Jorduggla 1 ex. Komossa, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 22.06. Lavskrika 2 ex. Härtull-Rödselmossen, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
2003 24.06. Kornknarr 1 ex. Komossa, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
2003 24.06. Gräshoppssångare 1 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
2003 24.06. Nötkråka 1 ex. Centrum, Vörå. Tomas Klemets.
2003 24.06. Turkduva 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 27.06. Busksångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 28.06. Hämpling 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 28.06. Törnskata 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 30.06. Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 30.06.-29.07. Vaktel 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme, Stig Dahlström m.fl.
2003 Juli Kornknarr 1 ex. Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Mikael Herrgård.
2003 03.07. Svarthätta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 06-08.07. Flodsångare 1 ex. Västerö, Maxmo. Mikko Hurme.
2003 07.07. Bivråk 1 ex. Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.
2003 07-09.07. Kornknarr 1 ex. Kovik, Vörå. Mikko Hurme, Bengt Haga m.fl.
2003 08.07. Kornknarr 1 ex. Ånäs, Oravais. Åsa Simons-Nylund.
2003 08-22.07. Kornknarr 1 ex. Bertby, Vörå. Hellen Ollqvist.
2003 11.07. Nötkråka 2 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 12.07. Myrspov 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 12.07. Kärrsnäppa 15 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 12.07. Spovsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 13.07. Spovsnäppa 19 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 17.07. Havsörn 1 ex. Kalkskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 17.07. Storskarv 50 ex. Antasgrund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 17.07. Storskarv 50 ex. Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 19.07. Storskarv 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 19.07. Tordmule 10 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2003 19.07. Tobisgrissla 20 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2003 19.07. Lärkfalk 2 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2003 22.07. Gråhäger 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 23.07. Hämpling 2 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
2003 23.07. Lärkfalk 1 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
2003 24.07. Gråhäger 1 juv. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2003 26.07. Labb 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 26.07. Skräntärna 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 26.07. Skräntärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 27.07. Gråhäger 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2003 27.07. Törnskata 5 ex. Paljak, Oravais. Oskar Bergman.
2003 28.07. Rödspov 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Bengt Forslund, Tomas Klemets m.fl.
2003 28.07. Skräntärna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Håkan Eklund m.fl.
2003 28.07. Kustpipare 8 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 28.07. Kustsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund, Tomas Klemets m.fl.
2003 28.07. Spovsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Tomas Klemets m.fl.
2003 28.07. Fiskgjuse 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 28.07. Bivråk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 29.07. Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Aleksis Hahn, Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 29.07. Gråhäger 4 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Alexis Hahn.
2003 30.07. Gråhäger 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 30-31.07. Skräntärna 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 31.07. Lärkfalk 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 31.07. Grågås 39 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 31.07. Storskarv 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 Aug. Gråhäger 1 ex. Centrum, Jeppo, Nykarleby. Susanna Markkula.
2003 Aug. (andra halvan) Turkduva 2 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 01.08. Kustpipare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 02.08. Bivråk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Allan Stenmark, Antero Gråbbil.
2003 02.08. Stare ca 1000 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 02.08. Kustpipare 1 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 02.08. Grågås 58 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 02.08. Gråhäger 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 02.08. Spovsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 02.08. Storskarv 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 02.08. Brun kärrhök 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 02.08. Brun kärrhök 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2003 04.08. Gråhäger 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 04.08. Havsörn 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 11.08. Gråhäger 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 11.08. Gråhäger 8 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 11.08. Mosnäppa 7 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 11.08. Skräntärna 1 ad., 1 juv. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 11.08. Brun kärrhök 2 juv. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 11.08. Svala sp. Ca 1000 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2003 11.08. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
2003 11.08. Varfågel 2 ex. Larven, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 11.08. Varfågel 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2003 11.08. Myrspov 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 11.08. Skräntärna 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 13.08.-14.09. Vitkindad gås 6-9 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2003 13.08. Grågås 140 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 13.08. Kanadagås 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 13.08. Mosnäppa 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 13.08. Småsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 13.08. Kärrsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 13.08. Trana 20 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 13.08. Stare ca 1500 ex. Karvsor, Vörå. Kari Kuokkanen.
2003 13.08. Stare ca 1000 ex. Strandbyn + Fjärdsändan, Oravais. Kari Kuokkanen.
2003 18.08. Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 18.08. Turkduva 2 ex. Centrum, Oravais. Leif Öling.
2003 18.08. Havsörn 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 18.08.-01.09. Gravand 2-5 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen m.fl.
2003 18.08. Gråhäger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 18-19.08. Vaktel 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2003 21.08. Varfågel 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 22.08. Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.
2003 22.08. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Tommy Södergård.
2003 24.08. Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 24.08. Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 25.08. Grågås ca 200 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 25.08. Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme, Tomas Klemets.
2003 25.08. Trana 217 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund m.fl.
2003 25.08. Grågås 316 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund m.fl.
2003 25.08. Kanadagås 83 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund m.fl.
2003 25.08. Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund m.fl.
2003 26.08. Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 27.08. Gråhäger 1 ex. Kangas, Vörå. Tommy Södergård.
2003 27.08. Gråhäger 2 ex. Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2003 30.08. Pilgrimsfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 31.08. Havsörn 1 ad. Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 01.09. Gravand 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 02.09. Havsörn 1 ex. Öjskata, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 03.09. Trädkrypare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 06.09. Havsörn 1 ex. Grötören, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 06.09. Dubbeltrast 2 ex. Kalvholmen, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 07.09. Storskarv 8 ex. Storjöusan, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 07.09. Varfågel 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 07.09. Lappsparv 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 07.09. Stenfalk 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 07.09. Stare ca 2000 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 07.09. Varfågel 1 ex. Jörala, Vörå. Tomas Klemets.
2003 08.09. Gråhäger 1 ex. Kangas, Vörå. Tommy Södergård.
2003 08.09. Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.
2003 09.09. Myrspov 2 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 12.09. Sädgås 8 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 13.09. Dvärgbeckasin 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 13.09. Lappsparv 1-3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 13.09. Mindre hackspett 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 13.09. Nötkråka 1 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 14.09. Brushane ca 25 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 14.09. Gråhäger 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 14.09. Pilgrimsfalk 1 juv. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.
2003 14-19.09. Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 15.09. Sädgås ca 40 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.09. Trana ca 300 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 15.09. Spovsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.
2003 17.09. Stare ca 35 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 19.09. Havsörn 1 ad. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 18.09. Ladusvala 15 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 20.09. Mindre hackspett 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 20.09. Varfågel 1 ex. Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 21.09. Lappuggla 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.
2003 21.09. Trana ca 100 ex. Bertby, Vörå. Tommy Södergård.
2003 22.09. Havsörn 2 ad. + 1 juv. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 22.09. Fjällvråk 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.
2003 23.09. Råka 1 juv. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2003 23.09. Kanadagås 21 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 23.09. Varfågel 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 23.09. Kärrsnäppa 29 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 23.09. Tamduva 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 24.09. Havsörn 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 24.09. Havsörn 1 ex. Fjärdsändan, Oravais. Leif Öling, Solveig Flodin.
2003 27.09. Pilgrimsfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 27.09. Pilfink 1 ex. Reningsverket, Oravais. Joel Karvonen.
2003 28.09. Gråsiska ca 100 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 28.09. - 15.10. Lappuggla 1-2 ex. Kiitolavägen, Jeppo, Nykarleby. Bror Westin, Bengt Forslund m.fl.
2003 29.09. Gråsiska ca 40 ex. Kärkine, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 29.09. Sparvuggla 1 ex. Seiplax, Oravais. Britta Edfelt.
2003 Okt. Rapphöna 7-8 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Matts Edvin Klemets.
2003 Okt. Rapphöna 6 ex. Myrbergsby, Vörå. Sirkka Ahlskog.
2003 Okt. Rapphöna 7 ex. Trullberg, Mäkipää, Vörå. Carita Staffans.
2003 Okt. Pilfink 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2003 Okt. Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2003 01.10. Stare ca 800 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 01.10. Sångsvan 30 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Lähteenpää.
2003 01.10. Kärrsnäppa 7 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 01.10. Storskarv 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 01.10. Sidensvans 12 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 01.10. Mindre hackspett /1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 01.10. Ormvråk 1 ex. Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 03.10. Trana ca 160 ex. Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
2003 03.10. Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 04.10. Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 04.10. Stjärtmes ca 10 ex. Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.
2003 04.10. Stjärtmes 9 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 05.10. Nötkråka 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2003 05.10. Hämpling 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 06.10. Snatterand 1 ex. Kimo åmynning och Strandbyn, Oravais. (samma fågel) Ari Veijalainen.
2003 06.10. Småsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2003 06.10. Gråspett 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
2003 06.10. Vitkindad gås 24 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Veijalainen.
2003 06.10. Sädgås 23 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Veijalainen.
2003 06.10. Ladusvala 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2003 06.10. Stjärtmes 20 ex. Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 06.10. Stjärtmes 30 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 06.10. Sidensvans 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 07.10. Sidensvans 25 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Sidensvans 20 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Sidensvans 15 ex. Centrum, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Alfågel 2 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Mindre hackspett 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Gråsiska ca 40 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Dubbeltrast 1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 07.10. Nötkråka 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2003 10.10. Sädesärla 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 12.10. Lavskrika 3 ex. Staversby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2003 12.10. Sidensvans 10 ex. Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 12.10. Havsörn 1 ad. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 12.10. Lappmes 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2003 12.10. Stjärtmes 7 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2003 13.10. Stjärtmes 5 ex. Keskis, Oravais. Veikko Kaustinen.
2003 15.10. Snösparv 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2003 15.10. Sjöorre 38 ex. Kyrkstrand, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
2003 15.10. Sjöorre 3 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2003 15.10. Alfågel /1 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2003 18.10. Hökuggla 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2003 19.10. Pilfink 2 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2003 19.10. Tallbit 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2003 20.10. Salskrake 2 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2003 20.10. Sjöorre 3 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2003 20.10. Nötkråka 1 ex. Gullberg, Röukas, Vörå. Tomas Klemets.
2003 20.10. Sjöorre 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 21.10. Rapphöna 5 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 24.10. Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
2003 24.10. Lavskrika 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 25.10. Jorduggla 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
2003 27.10. Pilfink 18 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 27.10. Tretåig hackspett 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2003 29.10. Hökuggla 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antti Vierimaa.
2003 29.10. Dalripa 1 ex. Järvimossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 30.10. Stjärtmes 8 ex. Keskismossen, Oravais. Veikko Kaustinen.
2003 30.10. Sidensvans ca 25 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 Nov. Rapphöna 10 + 20 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 Nov. Pilfink ca. 20 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 Nov. Pilfink 5 ex. Rejpelt, Vörå. John Westlin.
2003 Nov. Pilfink 4 ex. Lålax, Vörå. Bengt Haga.
2003 Nov. Steglits 1 ex. Lålax, Vörå. Ebba Olin.
2003 Nov. Mindre hackspett 1 ex. Långfors, Vörå. Sune Häggman.
2003 Nov. Sparvuggla 1 ex. Lomby, Vörå. Stig Kulp, Lis-Mari Helsing.
2003 01.11. Turkduva 5 ex. Kyrkbyn, Oravais. Oskar Bergman.
2003 03.11. Ormvråk 1 ex. Lillkyrovägen, Vörå. Tommy Södergård.
2003 05.11. Strömstare 1 ex. Bruksdammen, Kimo, Oravais. Håkan Wörgren.
2003 07.11. Sångsvan 46 ad. 6 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 07.11. Knölsvan 11 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 07.11. Hökuggla 1 ex. Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2003 07.11. Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 08.11. Rapphöna 12 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
2003 08.11. Havsörn 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 08-11.11. Mindre hackspett 1/ ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 09.11. Havsörn 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 10.11. Stjärtmes 10 ex. Pettersbacka, Vörå. Reijo Siltanen.
2003 11.11. Vinterhämpling 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 11.11. Alfågel 2 ex. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 11.11. Stjärtmes 12 ex. Kallviken, Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 11.11. Trädkrypare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 11.11. Lavskrika 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 12.11. Stare 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 14.11. Stenfalk 1/ ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
2003 14.11. Bofink /1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 15.11. Sparvuggla 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 16.11. Varfågel 1 ex. Viitajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen.
2003 16.11. Lavskrika 6 ex. Vakine, Vörå. Gunnar Karlas.
2003 17.11. Steglits 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Marianne Westergård.
2003 18.11. Kattuggla 1 ex. Stubbrössl, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 20.11. Berguv 1 ex. Agnisbäck, Oravais. (i fähus). Ingmar Bäck.
2003 22.11. Sångsvan 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 23.11. Hökuggla 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2003 24.11. Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
2003 24.11. Gråsiska ca 25 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 24.11. Stjärtmes 12 ex. Röukas, Vörå. Erik Löfdahl.
2003 27.11. Sparvuggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.
2003 27.11. Koltrast 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 27.11. Koltrast 1/ ex. Kvarngränd, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 28.11. Knölsvan 2 ex. Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 28.11. Sångsvan 4 ex. Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 28.11. Sjöorre /4 ex. Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 28.11. Havsörn 1 ex. Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 28.11. Fiskmås 32 ex. Österö, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 28.11. Slaguggla 1 ex. Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.
2003 28.11. Mindre hackspett 1/ ex. Vilkmo, Maxmo. Tomas Klemets, Ann-Sofi Bäck, Allan Stenmark.
2003 28.11. Stjärtmes 1 flock. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2003 30.11. Varfågel 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2003 30.11. Sångsvan 11 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 30.11. Knölsvan 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 30.11. Storskarv 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 30.11. Dopping sp. 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 30.11. Lavskrika 2 ex. Söderändan, Kalapää, Vörå. Börje Nygård.
2003 Dec. Pilfink 1-11 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2003 Dec. Koltrast 1/ ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2003 Dec. Mindre hackspett 1 ex. Rejpelt, Vörå. John Westlin.
2003 Dec. Mindre hackspett 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2003 Dec. Sparvuggla 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Harald Svens.
2003 01.12. Sångsvan 106 ex. Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Knölsvan 29 ex. Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Storskrake 8 ex. Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Knipa /1 ex. Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Gråtrut 1 ex. Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Björktrast 2 ex. Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Sjöorre /2 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Havstrut 1 ex. Monäsviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Svärta 3 ex. Monäsviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2003 01.12. Gråtrut ca 700 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2003 01.12. Sångsvan ca 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2003 02.12. Lavskrika 3 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
2003 02.12. Sparvuggla 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 02.12. Gråtrut 24 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 02.12. Gräsand 22 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 02.12. Rapphöna 9 ex. Lomby, Vörå. Stig Kulp.
2003 02.12. Stare 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 03.12. Pilfink 2 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2003 04.12. Fasan 1/6 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2003 05.12. Nötkråka 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 05.12. Kungsörn 1juv. Peräkorpi, Lillkyro. Kaj Gråbbil.
2003 05-15.12. Stare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2003 10.12. Havsörn 1 ad. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 13.12. Steglits 2 ex. Lålax, Vörå. Ebba Olin.
2003 15.12. Lavskrika 3 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
2003 15.12. Björktrast 1 ex. Kimo Bruk, Oravais. Tomas Klemets.
2003 16.12. Storskrake 1/3 3x. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.???
2003 16.12. Havsörn 1 ad. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 16.12. Knölsvan 50 ex. Klubbskat, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 16.12. Sångsvan 33 ex. Klubbskat, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 16.12. Kanadagås 1 ex. Klubbskat, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 16.12. Sjöorre 1 ex. Klubbskat, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 16.12. Gråtrut ca 70 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2003 18.12. Gärdsmyg 1 ex. Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
2003 19.12. Rapphöna 8 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2003 20.12. Stjärtmes ca 5 ex. Pettersbacka, Vörå. Tuula Koski.
2003 21.12. Pilfink 3 ex. Andkil, Vörå. Esa Suikkanen.
2003 21.12. Bofink 1/ ex. Vittajärvi, Vörå. Veikko Kaustinen.
2003 21.12. Stjärtmes 10 ex. Lålax, Vörå. Bengt Haga.
2003 23.12. Bofink 1/ ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2003 25.12.-31.12. Gråspett /1 ex. Österö, Maxmo. Marianne Ståhl.
2003 27.12. Gråsiska 2 ex. Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
2003 27.12. Sidensvans ca 10 ex. Hellnäs-Kvimo, Vörå-Maxmo. Keijo Koski.
2003 27.12. Havsörn 5 ex. Vetlout, Maxmo. Tor-Erik Påvs.
2003 28.12. Koltrast 1/ ex. Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars.
2003 30.12. Knölsvan 4 ex. Klubbskat, Monäs, Nykarleby. Veikko Kaustinen.
2003 30.12. Sångsvan 2 ex. Klubbskat, Monäs, Nykarleby. Veikko Kaustinen.
2003 30.12. Knipa 1 ex. Klubbskat, Monäs, Nykarleby. Veikko Kaustinen.
2003 30.12. Rapphöna 6 ex. Lomby, Vörå. Henrik Skrifvars.
2003 31.12. Gräsand 3/1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets, Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
2003 31.12. Fasan 1/ ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 31.12. Koltrast 1/ ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
2003 31.12. Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå. Veikko Kaustinen, Keijo Koski.
2003 31.12. Havsörn 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2003 31.12. Sångsvan 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.