Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2002

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

2002 Jan - feb Rapphöna 113 ex Vörå  
2002 Jan - feb Rapphöna 10 ex. Oravais  
2002 Jan - feb Rapphöna 18 ex. Kvevlax  
2002 Jan Steglits ca 70 ex. Kvevlax kby, Korsholm Rolf Sandvik. Flocken försvann i mitten av månaden, troligen är det samma flock som senare uppenbarade sig i Vörå.
2002 Jan Pärluggla 1 ex. Kalapää, Vörå Börje Nygård
2002 Jan Pärluggla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo Allan Wikström.
2002 Jan Gråsiska ca 100 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik
2002 Jan Pilfink 3-8 ex. Kimo, Oravais Leif Öling.
2002 Jan Turkduva 1 ex. Centrum, Oravais Peter Åbacka.
2002 Jan Koltrast 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå Elsi Nyby
2002 Jan Koltrast 1 ex. Miemoisby, Vörå Thor Nordqvist.
2002 Jan Fasan 4/11 ex. Lålax, Vörå Helge Ollus, Solveig Jåssis
2002 Jan Grönsiska 3 ex. Mäkipää, Vörå Gunne Mantere
2002 Jan Mindre hackspett 1/ex. Röukas, Vörå Kurt Henriksson.
2002 Jan Mindre hackspett 1/ex. Ojasin, Miemoisby, Vörå Thor Nordqvist
2002 Jan Mindre hackspett 1 ex. Bramsin, Vörå Karin Frände.
2002 Jan Mindre hackspett 1 ex. Brännars, Oravais Else Häggman
2002 Jan - Feb Pärluggla 1 ex. Oxkangar, Oravais Marita Wester.
2002 Jan - Feb Lavskrika 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 Jan - Mars Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais Oskar Bergman.
2002 Jan - Mars Gräsänder flera ex. Baggas, Oravais Oskar Bergman
2002 01.01 Bergfink 2 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 01.01 Hökuggla 1 ex. Perkoo, Lillkyro Vörå Juhani Välimaa.
2002 01.01-12.03 Koltrast 1 ex. Myrbergsby, Vörå Tomas Klemets.
2002 01-10.01 Mindre hackspett 1 ex. Paulamäki, Koskeby, Vörå Ann-Mari Andrejeff-Hahka
2002 01-11.01 Hökuggla 1 ex. Perkoo, Lillkyro Juhani Välimaa m fl.
2002 06.01 Lavskrika 1 ex. Höjsal, Vörå Veikko Kaustinen.
2002 07-08.01, 10.01 Berglärka 1 ex. Paulamäki, Koskeby, Vörå Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2002 09.01 Pärluggla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 11.01 Turkduva 2 ex. Paulamäki, Koskeby, Vörå Aarne Lahti m.fl.
2002 12.01 Pilfink 4 ex. Paulamäki, Koskeby, Vörå Ann-Mari Andrejeff-Hahka
2002 13.01 Sparvuggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå Keijo Koski.
2002 13.01 Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 14.01 Turkduva 4 ex. Nikusbacken, Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 16.01 Pärluggla 1 ex. Lålax, Vörå Bengt Haga.
2002 17-18.01 Bofink 1/ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 17.01 Pilfink ca 10 ex. Krooksbacken, Miemoisby, Vörå Doris Jakobsson.
2002 20.01 Tjäder /1 ex. Lågpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 21.01 Hökuggla 1 ex. Martois, Korsholm Tomas Klemets.
2002 21.01 Varfågel 1 ex. Nyäng, Jöralmossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 22.01-22.03 Steglits max 40 ex. Lålax, Vörå Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl
2002 23.01 Steglits ca 30 ex. Krooksbacken, Miemoisby, Vörå Doris Jakobsson.
2002 23.01 Stjärtmes ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Lars Sabel.
2002 24.01 Sparvuggla 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 25.01 Steglits 1 ex. Nikusbacken, Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 27.01 Sparvuggla 1 ex. Kvevlax, Korsholm Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2002 27.01 Tretåig hackspett 1 ex. Björkkärr, Kimo, Oravais Leif Öling.
2002 28.01 Sparvuggla 1 ex. Tålamods, Vörå Kalevi Hautanen.
2002 28.01 Koltrast 1 ex. Lomby, Vörå Tomas Klemets m.fl.
2002 29.01 Tallbit 10-15 ex. Höjsal, Vörå Tomas Klemets.
2002 31.01 Pärluggla 1 ex. Leistus, Rejpelt, Vörå Olav Westlin.
2002 Feb Turkduva 1-2 ex. Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 03.02 Pärluggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå Keijo Koski.
2002 03.02 Havsörn 1 ex. Ritalot, Särkimo, Maxmo Anders & Ann-Sofi Bäck.
2002 04.02 Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 06-07.02 Steglits ca 25 ex. Nygårdsbacken, Rökio Seija Sipponen.
2002 07.02 Steglits 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo Jenny Nykvist.
2002 09.02 Stare 1 ex. Lågpelt, Vörå Mikko Hurme.
2002 09.02 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå Veikko Kaustinen.
2002 10.02 Råka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Sauli Hakkola.
2002 10-12.02 Bofink 1 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 25.02 Havsörn 1 ex. Öjskata bro, Maxmo Anders & Ann-Sofi Bäck.
2002 25.02 Slaguggla 1 ex. Jinjärv, jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 26.02 Pärluggla 1 ex. Harjux, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 26.02 Steglits 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo Åke Backlund.
2002 27.02 Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Clas-Erik Holm.
2002 27.02 - 10.05 Mindre hackspett 1/ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 28.02 Berguv 1 ex. Andkil, Vörå Tomas Klemets.
2002 Mars Berguv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 Mars Sparvuggla 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 Mars Pärluggla 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 Mars Turkduva 2 ex. Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 01.03 Lavskrika 2 ex. Höjsal, Vörå Tomas Klemets.
2002 02.03 Tretåig hackspett /1 ex. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 05.03 Dalripa 2 ex. Kaurajärvimossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 09.03 Tofsmes 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo Allan Wikström.
2002 09.03 Svartmes 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo Allan Wikström.
2002 12.03 Ringduva 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Adele Svarvar.
2002 12.03 Råka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Sauli Hakkola.
2002 12.03 Sångsvan 3 ex. Röukas träsk, Oravais Gösta Holmström.
2002 14.03 Sångsvan 6 ex. Kvevlax, Korsholm Sofia Knipström.
2002 15.03 Råka 1 ex. Centrum, Oravais Allan Stenmark.
2002 16.03 Nötkråka 1 ex. Baggberget, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.03 Koltrast 1/ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 17.03 Stare 1 ex. Kangas, Vörå Jan-Olof Peth.
2002 17.03 Råka 1 ex. Lågpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 17.03 Ringduva 2 ex. Kaitsor, Vörå Allan Granfors
2002 17.03 Ringduva 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby Ralf Wistbacka.
2002 17-18.03 Sångsvan 2 ex. Kalapää, Vörå Börje Nygård.
2002 18.03 Stare 1 ex. Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 19.03 Havsörn 2 ex. Maxmobron, Maxmo Tomas & Mattias Klemets.
2002 19.03 Gråtrut 7 ex. Maxmobron, Maxmo Tomas & Mattias Klemets.
2002 19.03 Knölsvan 2 ex. Västerö, Maxmo Tomas & Mattias Klemets.
2002 19.03 Lavskrika 1 ex. Vörsån, Vörå Stig Kulp.
2002 19.03 Trana 1 ex. Komossa, Oravais Carita Agnisbäck
2002 20.03 Tofsvipa 16 ex. Ånäs, Oravais Ingmar Edfelt
2002 20.03 Tofsvipa 1 ex. Tuckor, Vörå Erik Löfdahl.
2002 20.03 Tofsvipa 10 ex. Karvsor, Vörå Håkan Södergård.
2002 21.03 Tofsvipa 5 ex. Munsala, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 21.03 Gråtrut flera ex. Ånäs, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 22.03 Gräsand 1/1 ex. Kimo, Oravais Allan Stenmark.
2002 23.03 Pärluggla 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 24.03 Sånglärka 1 ex. Baggberget, Vörå Tomas Klemets.
2002 24.03 Sånglärka 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 25.03 Tofsvipa 5 ex. Miekka, Korsholm John Ahlskog.
2002 25.03 Snösparv ca 100 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 25.03 Gråsiska 3 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 25.03 Havsörn 4 ex. Öjskata bro, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 25.03 Tornfalk 2 ex. Jöralmossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 26.03 Sånglärka 8 ex. Munsala, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 26.03 Nötkråka 1 ex. Koskeby, Vörå Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2002 26.03 Sångsvan 2 ex. Voitby, Korsholm Klas-Erik Holm.
2002 26.03 Sångsvan 4 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 27.03 Snösparv ca 70 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 28.03 Kanadagås 1 ex. Kovik, Vörå Tomas Klemets.
2002 28.03 Grågås 1 ex. Kovik, Vörå Tomas Klemets.
2002 28.03 Sånglärka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 28.03 Morkulla 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 28.03 Grågås 2 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 28.03 Tornfalk 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 28.03 Råka 2 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 29.03 Fjällvråk 1 ex. Voitby, Korsholm Klas-Erik Holm.
2002 29.03 Bofink 5 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero & Kaj Gråbbil.
2002 29.03 Bofink 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 29.03 Rödhake 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 30.03 Grågås 6 ex. Ånäs, Oravais Tomas Klemets.
2002 30.03 Bofink 1 ex. Komossa, Oravais Kennet Hägg.
2002 30.03 Trana 6 ex. Voitby, Korsholm Georg Friberg.
2002 30.03 Knipa 1 ex. Brudsund, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 30.03 Bofink 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 30.03 Gräsand 25 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas & Johan Klemets.
2002 31.03 Storskrake 2 ex. Maxmo Ingmar Edfelt.
2002 31.03 Rödhake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 31.03 Sädesärla 1 ex. Miekka, Korsholm John Ahlskog.
2002 31.03 Trana 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 31.03 Ringduva 2 ex. Särkimo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 31.03 Morkulla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 April Turkduva 2 ex. Nikusbacken, Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 April Härfågel 4 ex. Mäkipää, Vörå Gunborg Grägg.
2002 01.04 Bläsand 2 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 01.04 Knölsvan 2 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 01.04 Björktrast 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 01.04 Ängspiplärka 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 01.04 Knipa 1 par Baggas, Oravais Oskar Bergman.
2002 01.04 Skrattmås ca 70 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 01.04 Grågås 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 01.04 Ormvråk 1 ex. Kalapää, Vörå Börje Nygård, Arne Häggström.
2002 02.04 Skrattmås 5 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 02.04 Storskrake 1/1 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais Tomas Klemets.
2002 02.04 Knipa 3/1 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais Tomas Klemets.
2002 02.04 Sävsparv 3/ex. Vörå åmynning, Vörå Tomas Klemets.
2002 02.04 Hämpling 5 ex. Tuckor, Vörå Tomas Klemets.
2002 02.04 Ljungpipare 1 ex. Tuckor, Vörå Tomas Klemets
2002 02.04 Bofink 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 03.04 Varfågel 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 03.04 Sädesärla 1 ex. Fjärdsändan, Oravais Robert Krooks.
2002 03.04 Sävsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 03.04 Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 03.04 Gräsand 15 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 03.04 Ljungpipare 3 ex. Kaurajärvi, Vörå Tomas Klemets.
2002 04.04 Rödhake 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 04.04 Fiskmås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 04.04 Blå kärrhök 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2002 04.04 Kanadagås 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 04.04 Knipa 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 04.04 Fiskmås 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 05.04 Björktrast 1 ex. Åkerdalen, Oravais Allan Stenmark.
2002 05.04 Havsörn 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 05.04 Fiskmås 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 05.04 Gärdsmyg 1 ex. Kärkine, Vörå Tomas Klemets.
2002 06.04 Sävsparv 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 06.04 Järnsparv 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 06.04 Kricka 2/2 ex. Tålamods, Vörå Tomas Klemets.
2002 06.04 Ängspiplärka 2 ex. Tålamods, Vörå Tomas Klemets.
2002 06.04 Hämpling 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 06.04 Ormvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 07.04 Storspov 3 ex. Kimo åmynning, Oravais Forsman & Åberg.
2002 07.04 Örn sp. 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 07.04 Stenfalk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero &Kaj Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 08.04 Kricka 3 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif , Samuel & Simon Öling.
2002 08.04 Enkelbeckasin 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif, Samuel & Simon Öling.
2002 09.04 Enkelbeckasin 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 09.04 Stare 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 09.04 Tornfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 09.04 Strandskata 1 ex. Miekka, Korsholm John Ahlskog.
2002 09.04 Järnsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 09.04 Sädgås 22 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 09.04 Bergfink 1 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.04 Dubbeltrast 1 ex. Miemoisby, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.04 Björktrast 2 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.04 Björktrast 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero & Kaj Gråbbil.
2002 10.04 Fjällvråk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 10.04 Sävsparv 1/ex. Myrbergsby, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.04 Blå kärrhök 1/ex. Kimo, Oravais Allan Stenmark.
2002 11.04 Morkulla 2 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 11.04 Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 11.04 Rödvingetrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 11.04 Storspov 1 ex. Miekka, Korsholm John Ahlskog.
2002 12.04 Storspov 2 ex. Baggberget, Vörå Tomas Klemets.
2002 12.04 Storskrake 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 12.04 Kricka 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 13.04 Havsörn 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2002 13-15.04 Mindre sångsvan 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Tomas Klemets.
2002 13.04 Skogssnäppa 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Tomas Klemets
2002 13.04 Silltrut 4 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 13.04 Kanadagås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 13.04 Ängspiplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 13.04 Strandskata 1 ex. Fjärdsändan, Oravais Tomas Klemets.
2002 13.04 Strandskata 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 13.04 Strandskata 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 13.04 Stenfalk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 14.04 Brunand 6/1 + 7 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 14.04 Storspov 1 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 14.04 Skogssnäppa 2/2 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 14.04 Enkelbeckasin 4 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 14.04 Enkelbeckasin 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 14.04 Bläsand 2 par Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 14.04 Stjärtand 1 par Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 15.04 Skrattmås ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 15.04 Sädesärla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 15.04 Storspov 1 ex. Baggas, Oravais Oskar Bergman.
2002 15.04 Fjällvråk 1 ex. Tålamods, Vörå Tomas Klemets.
2002 15.04 Rödvingetrast 2 ex. Tålamods, Vörå Tomas Klemets.
2002 15.04 Pilfink 34 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 15.04 Bergfink Flera ex. Kyttlandet, Oravais Christer FG Smeds.
2002 16.04 Ringtrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Ragnar Forsman.
2002 16.04 Lappsparv 16 ex. Tuckor, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.04 Sothöna 7 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais Tomas Klemets.
2002 16.04 Skäggdopping 3 ex. Vörå åmynning, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.04 Salskrake 1/1 ex. Vörå åmynning, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.04 Brunand 2/ex. Vörå åmynning, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.04 Sothöna 2 ex. Vörå åmynning, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.04 Bläsand 6 ex. Vörå åmynning, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.04 Sädgås 57 ex. Vörå åmynning, Vörå Tomas Klemets.
2002 17.04 Lappsparv 10-12 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 17.04 Nötkråka 1 ex. Baggberget, Vörå Tomas Klemets.
2002 17.04 Storskarv 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif, Samuel & Simon Öling.
2002 17.04 Rödvingetrast 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 18.04 Brunand 2 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 18.04 Stjärtand 1/1 ex. Tålamods, Vörå Tomas Klemets.
2002 18.04 Vigg 1/1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 18.04 Havsörn 4 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 18.04 Lappsparv 4 ex. Vassor by, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets
2002 19.04 Varfågel 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Tomas Klemets.
2002 19.04 Kärrsnäppa 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Heikki Savolainen.
2002 19.04 Mindre strandpipare 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Heikki Savolainen
2002 19.04 Fiskgjuse 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 19.04 Sädesärla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 20.04 Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Gravand 1/1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Storskarv 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Storlom 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Salskrake 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Bläsand 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Småskrake 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Svärta 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 20.04 Stenfalk 1 ex. Munsala, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 20.04 Skogssnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 20.04 Vigg 10 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 20.04 Ljungpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 20.04 Sädesärla 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 20.04 Sädesärla 1 ex. Smedsbacken, Oravais Christer FG Smeds.
2002 20.04 Sädesärla 2 ex. Ytterjeppo, Nykarleby Ingmar Edfelt.
2002 20.04 Turkduva 1 ex. Centrum, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 21.04 Salskrake 3/2 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 21.04 Turkduva 1 ex. Kimo, Oravais Allan Stenmark.
2002 21.04 Lappsparv 35 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 21.04 Ormvråk 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 21.04 Ljungpipare 5 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 21.04 Fjällvråk 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 21.04 Svarthakedopping 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 21.04 Sjöorre 1/ ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 21.04 Stjärtand 2/2 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 21.04 Rödbena 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 22.04 Enkelbeckasin 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 23.04 Skäggdopping 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 23.04 Havstrut 2/2 ex. Kimo åmynning, Oravais Vincent Westberg.
2002 25.04 Stenknäck 1 ex. Löukos, Lotlax, Vörå Christer Ohls.
2002 25.04 Gransångare 1 ex. Kimo, Oravais Leif Öling.
2002 25.04 Gransångare 1 ex. Rejpelt, Vörå Olav Westlin
2002 25.04 Gluttsnäppa 3 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 25.04 Brushane 6 ex. Tålamods, Vörå Tomas Klemets.
2002 26.04 Svartvit flugsnappare 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 26.04 Trädpiplärka 1 ex. Baggberget, Vörå Tomas Klemets.
2002 27.04 Drillsnäppa 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Ingmar Edfelt.
2002 27.04 Stenskvätta 1 ex. Rejpelt, Vörå Olav Westlin.
2002 27.04 Skärfläcka 1ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Keijo Tamminen m.fl.
2002 27.04 Skedand 1/ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 27.04 Salskrake 1/ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 27.04 Mindre strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets, Leif Öling.
2002 27.04 Brushane 13 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 27.04 Brushane 5 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Ingmar Edfelt.
2002 27.04 Brun kärrhök 1/ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 27.04 Jorduggla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero & Kaj Gråbbil.
2002 27.04 Gråhakedopping 2 ex. Lojlax, Munsala, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 27-28.04 Vit stork 1 ex. Lötet, Kimo, Oravais Fredrik Hill, Ulf Kullas, Bertel Kullas m.fl.
2002 28.04 Svarthakedopping 3 ex. Keskis sandtag, Oravais Emil Backlund.
2002 28.04 Svartvit flugsnappare 1 ex. Baggas, Oravais Oskar Bergman.
2002 28.04 Svartvit flugsnappare 1 ex. Mullos, Lillkyro Marianne Gråbbil-Hakkola, Sauli Hakkola.
2002 28.04 Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 28.04 Trädpiplärka 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Ingmar Edfelt.
2002 28.04 Gransångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Ingmar Edfelt.
2002 28.04 Drillsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 28.04 Blå kärrhök 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby Ingmar Edfelt.
2002 28.04 Årta 1/1 ex. Oravaisfjärden, Oravais Tomas Klemets.
2002 28.04 Grönsångare 1 ex. Röukas, Vörå Tomas Klemets.
2002 29.04 Stenknäck 1 ex. Kausarkullan, Lomby, Vörå Lis-Marie Helsing.
2002 29.04 Årta 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais Pentti Murtonen.
2002 29.04 Småskrake 1/1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 29.04 Tjäder 1/ ex. Kalapää, Vörå Tomas Klemets.
2002 30.04 Myrspov 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Grönbena 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Gluttsnäppa 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Ljungpipare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Ljungpipare 12 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Småspov 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Rödstjärt 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Stenskvätta 1/ex. Monäs, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 30.04 Större strandpipare 3 ex. Kimo åmynning, Oravais Aarne Lahti, Pentti Murtonen.
2002 Maj Pärluggla Häckande: 1 par Kyrkbyn, Maxmo Allan Wikström.
2002 Maj Pärluggla Häckande 1 par Särkimo, Maxmo Allan Wikström.
2002 Maj Pärluggla 2 par Kalapää, Vörå Tomas Klemets.
2002 Maj Pärluggla Häckande 1 par Pettersbacka, Vörå Keijo Koski.
2002 Maj Pärluggla Häckand1 par Snäruholmen, Vörå Antero Gråbbil.
2002 Maj Pärluggla Häckande 1 par Keskis, Oravais Erik Appel.
2002 Maj Busksångare 1 ex. Komossa, Oravais Erik Hägg.
2002 01.05 Näktergal 1 ex. Paulamäki, Vörå Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2002 01.05 Sjöorre 5 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 01.05 Labb 2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 01.05 Smålom 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 01.05 Tobisgrissla 2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 01.05 Storskarv 46 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 01.05 Salskrake 1/1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 01.05 Lom sp. 61 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 01.05 Rödstjärt 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 01.05 Trädpiplärka 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 01.05 Gök 1 ex. Smedsbacken, Oravais Christer FG Smeds.
2002 01.05 Hämpling 1 ex. Smedsbacken, Oravais Christer FG Smeds
2002 01-04.05 Stenknäck 1 ex. Kausalkullen, Lomby, Vörå Lis-Mari Helsing.
2002 02.05 Dvärgmås 2 ex. Särkimo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 02.05 Havsörn 1 ad Kuni, Kvevlax, Korsholm Ingvar Fagerholm.
2002 02.05 Kungsörn 1 subad Kuni, Kvevlax, Korsholm Ingvar Fagerholm.
2002 02.05 Småspov 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm Ingvar Fagerholm.
2002 02.05 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 02.05 Hussvala 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero & Kaj Gråbbil.
2002 02.05 Brushane 12 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 02-04.05 Gravand 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Allan Granfors m.fl.
2002 03.05 Svartvit flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 03.05 Svartvit flugsnappare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2002 04.05 Storlom 3 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Gråhakedopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Svärta 8 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Brun kärrhök 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Pilgrimsfalk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Svartsnäppa 8 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Drillsnäppa 6 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Ladusvala 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Buskskvätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Stenskvätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Lövsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Deltagare i tornens kamp.
2002 04.05 Buskskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 04.05 Gråhakedopping 4 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 04.05 Praktejder 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Matti Maskulin.
2002 05.05 Dvärgmås ca 10 ex. Kalapää träsk, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 05.05 Svarthakedopping 1 ex. Kalapää träsk, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 05.05 Grönbena 1 ex. Kalapää träsk, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 05.05 Vigg 3/3 ex. Kalapää träsk, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 05.05 Rödstjärt 1 ex. Kalapää, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 05.05 Ladusvala 1 ex. Karvsor, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 05.05 Göktyta 1 ex. Palvis, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 05.05 Rödstjärt 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck
2002 05.05 Lövsångare 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 05.05 Sjöorre 17 ex. Laxön, Vexala, Nykarleby Håkan Johansson.
2002 05.05 Smålom 25 ex. Laxön, Vexala, Nykarleby Håkan Johansson.
2002 05.05 Storskarv 25 ex. Laxön, Vexala, Nykarleby Håkan Johansson.
2002 05.05 Årta 1/1 ex. Laxön, Vexala, Nykarleby Håkan Johansson.
2002 05.05 Spetsbergsgås 1 ex. Laxön, Vexala, Nykarleby Håkan Johansson.
2002 05.05 Göktyta 1 ex. Smedsbacken, Oravais Christer FG Smeds.
2002 06.05 Lövsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 07.05 Ortolansparv 1/ ex. Jöralmossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 07.05 Gulärla 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas klemets.
2002 07.05 Dammsnäppa 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Kari Kuokkanen.
2002 08.05 Backsvala 5 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 08.05 Ärtsångare 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 08.05 Ärtsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 09.05 Buskskvätta 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 09.05 Lövsångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 09.05 Dubbelbeckasin 1 ex. Reningsverket, Oravais Kari Kuokkanen m.fl.
2002 09.05 Skrikörn sp. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Heikki Vainio, Kari Kuokkanen.
2002 09.05 Törnsångare 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais Håkan & Robert Eklund.
2002 09.05 Grå flugsnappare 1 ex. Smedsbacken, Oravais Christer FG Smeds.
2002 11.05 Blåhake 1/ ex. Aknus, Vörå Carina & Roy Nykvist.
2002 11.05 Ejder 1/ ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 11.05 Myrspov 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 11.05 Labb 2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 11.05 Storlom 1 ex. Kalapää träsk, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik
2002 11.05 Fiskgjuse 1 ex. Kalapää träsk, Vörå Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2002 11.05 Ortolansparv 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais Håkan & Robert Eklund.
2002 11.05 Mosnäppa 1 ex. Kimo Åmynning, Oravais Håkan & Robert Eklund.
2002 11.05 Hussvala 3 ex. Siffris, Kimo, Oravais Allan Stenmark.
2002 11.05 Törnsångare 1 ex. Pettersbacka, Vörå Allan Stenmark, Keijo Koski, Veikko Kaustinen
2002 12.05 Spovsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Joel Karvonen.
2002 13.05 Grå flugsnappare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 13.05 Rödstjärt 1 ex. Åkerdalen, Oravais Allan Stenmark.
2002 13.05 Göktyta 1 ex. Åkerdalen, Oravais Allan Stenmark.
2002 13.05 Silvertärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 13.05 Gök 1 ex. Kalapää, Vörå Börje Nygård.
2002 13.05 Gulärla 1 ex. Kalapää, Vörå Börje Nygård.
2002 13.05 Sävsångare 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais Tomas Klemets
2002 14.05 Trädgårdssångare 1 ex. Röukas, Vörå Tomas Klemets, Bengt Haga m.fl.
2002 14.05 Skogsduva 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 14.05 Törnsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 14.05 Fisktärna 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 15.05 Svart stork 1 ex. Karvsor, Vörå Kari Kuokkanen
2002 15.05 Rosenfink 1/ ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.05 Kärrsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling, Tomas Klemets
2002 19.05 Blå kärrhök 1/ ex. Jussila, Munsala, Nykarleby Stig Dahlström.
2002 20.05 Gök 1 ex. Kantlax hamn, Munsala, Nykarleby Mikael Bäck.
2002 20.05 Näktergal 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Mikael Bäck.
2002 20.05 Sävsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 20.05 Rosenfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 21.05 Tornseglare 3 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil
2002 21.05 Tornseglare 1 ex. Smedsbacken, Oravais Christer FG Smeds.
2002 22.05 Gök 1 ex. Åkerdalen, Oravais Allan Stenmark.
2002 22.05 Svarthätta 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 22.05 Rosenfink 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 23.05 Fjällabb 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Antti Vierimaa.
2002 23.05 Alfågel 1/ ex. Keskis träsk, Oravais Tomas Klemets.
2002 23.05 Dalripa 1 ex. Kaurajärvimossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 23.05 Smålom 1 ex. Kackurlamp, Lotlax, Vörå Tomas Klemets.
2002 24.05 Myrsnäppa 5 ex. Oravaisfjärden, Oravais Tomas Klemets.
2002 24.05 Havsörn 2 ex. Kyrkbacken, Oravais Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2002 24.05 Småspov 1 ex. Paljak mossen, Oravais Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2002 24.05 Storskarv 3 ex. Ivankallan, Maxmo Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2002 24.05 Tobisgrissla 4 ex. Ivankallan, Maxmo Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2002 24.05 Tordmule 5 ex. Ivankallan, Maxmo Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2002 24.05 Trädgårdssångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 24.05 Trädgårdssångare 1 ex. Smedsbacken, Oravais Christer FG Smeds.
2002 24.05 Näktergal 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 25.05 Gök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 25.05 Tornseglare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 25.05 Trädgårdssångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 25.05 Näktergal 1 ex. Kaitsor, Vörå Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga
2002 25.05 Näktergal 1 ex. Pärtstugan, Ånäs, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 25.05 Smålom 2 ex. Norrträsk, Palvis Tomas Klemets, Johan Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2002 25.05 Kornknarr 1 ex. Paulamäki, Vörå Tomas Klemets, Johan Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2002 25.05 Törnskata 1/ ex. Kaurajärvi, Vörå Tomas Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga, Johan Klemets.
2002 25.05 Tjäder 1/ ex. Kimo, Oravais Allan Stenmark, Leif Öling
2002 26.05 Smalnäbbad simsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 27.05 Myrsnäppa 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 27.05 Småspov 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 27.05 Kärrsnäppa 10 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 29.05 Gulärla 1 ex. Ånäs, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 29.05- juli Kornknarr 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 Juni Kornknarr 1 ex. Ollhugg, Oravais Stig Boström.
2002 Juni Hornuggla Häckande 1 par Ollhugg, Oravais Stig Boström.
2002 Juni Hornuggla Häckande 1 par Pettersbacka, Vörå Keijo Koski.
2002 Juni - juli Kornknarr 1 ex. Lotlax, Vörå Barbro Stenbacka.
2002 01.06 Näktergal 1 ex. Ånäs, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 01.06 Näktergal 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 01.06 Kornknarr 2 ex. Ånäs, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 02.06 Dubbeltrast 2 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 02.06 Salskrake 3/ ex. oravaisfjärden, Oravais Tomas Klemets.
2002 02.06 Busksångare 1 ex. Komossa, Oravais Erik Hägg.
2002 04.06 Turkduva 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 05.06 Kornknarr 2 ex. Ånäs, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 07.06 Busksångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 07.06 Kornknarr 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 09.06 Kornknarr 1 ex. Karvsor, Vörå Martin Markén.
2002 09.06 Kornknarr 1 ex. Kyrkan, Vörå Tomas Klemets.
2002 09.06 Kornknarr 1 ex. Norrvalla, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.06 Busksångare 1 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 11.06 Busksångare 2 ex. Voitbyvägen, Korsholm Tomas Klemets.
2002 11.06 Kärrsångare 1 ex. Voitbyvägen, Korsholm Tomas Klemets.
2002 11.06 Hornuggla Ungkull Orisor, Voitby, Korsholm Tomas Klemets.
2002 12.06 Kornknarr 2 ex. Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 15.06 Lavskrika 2 ex. Härtullmossen, Vörå Harald Svens.
2002 16.06-11.07 Amerikansk bläsand 1/ ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Joel Karvonen, Aarne Lahti.
2002 16-28.6 Stenknäck 2 ex. Lomby, Vörå Lis-Mari Helsing.
2002 18.06 Härmsångare 1 ex. Dansbanan, Maxmo Tomas Klemets.
2002 21.06 Kornknarr 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Tomas Klemets.
2002 24.06 Jorduggla 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby Allan Stenmark, Bengt Forslund.
2002 25.06 Bivråk 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais Håkan & Robert Eklund.
2002 25.06 Törnskata 1 ex. Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 27.06 Nötkråka 3 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 27.06 Sjöorre 1 ex. Larven, Vörå Kaj Gråbbil. Fågeln hittades medtagen och fångades in men avled i fångenskap 30.6.
2002 27-28.06 Vit stork 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm Ingvar Fagerholm.
2002 28.06 Stenknäck 2 ex. Kausalkullen, Lomby, Vörå Lis-Mari Helsing.
2002 29.06 Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Mikael Bäck.
2002 04.07 Bivråk 1 ex. Höjsal, Vörå Keijo Koski.
2002 04.07 Nötkråka 2 ex. Skolcentret, Vörå Keijo Koski.
2002 04.07 Kornknarr 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 05.07 Dalripa 2 ex. Kalommossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 06.07 Nötkråka 7 ex. Grannasberget, Vörå Tomas Klemets.
2002 06-13-07 Kornknarr 1 ex. Kovik, Vörå Ulla Widd m.fl.
2002 08.07 Storlabb 1 ex. Svartörarna, Munsala, Nykarleby Jan Södersved.
2002 08.07 Grå häger 6 ex. Mickelsörarna, Maxmo Tomas Klemets.
2002 09.07 Grå häger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Mikael Bäck.
2002 10.07 Lavskrika 4 ex. Härtullmossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.07 Törnskata 1/ + 1/ ex. Höjsal, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.07 Varfågel 1 ex. varnande Härtull, Rejpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 11.07 Skräntärna 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 11.07 Mindre korsnäbb 6 ex. Mullos, Lillkyro Marianne Hakkola.
2002 12.07 Labb 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 12.07 Kornknarr 1 ex. Jöral, Vörå Bertel Dalkarl.
2002 12.07 Nötkråka 9 ex. Centrum, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 13.07 Kärrsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Håkan & Robert Eklund.
2002 13.07 Tofslärka 2 ex. Centrum, Vörå Bengt Haga.
2002 15.07 Skräntärna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Keijo Koski.
2002 15-16.07 Hornuggla 2 juv. Tuckor, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.07 Labb 1 ex. Kalkskär, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 16.07 Grå häger 5 ex. Gråsjälsörarna, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 17.07 Spovsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 17.07 Rapphöna 23 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 17.07 Lavskrika 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 18.07 Sidensvans 2 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 19.07 Skräntärna 1 ad + 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 19.07 Gravand 11 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 19.07 Grå häger 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets
2002 20.07 Törnskata /1 + 1 juv. Monäs, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets, Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2002 20.07 Grå häger 11 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets, Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2002 20.07 Lärkfalk 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets, Keijo Koski, Veikko Kaustinen.
2002 20.07 Lärkfalk 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 20.07 Smålom 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 24.07 Grågås 51 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 24.07 Bivråk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 25.07 Nötkråka Tiggande ungar Vid Skidbacksområdet, Vörå Kaj Sippus.
2002 25.07 Stenknäck 2 juv. Löukos, Lotlax, Vörå Tore & Ulla Ohls
2002 27.07 Lärkfalk 1 ex. Romar, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 27.07 Videsparv /1 ex. Keskis, Oravais Keijo Koski.
2002 30.07 Storskarv 5 ex. Jöusson, Munsala, Nykarleby Ingmar Edfelt.
2002 31.07 Grå häger 4 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 31.07 Grå häger 2 ex. Keskis träsk, Oravais Tomas Klemets, Veikko Kaustinen.
2002 31.07 Småtärna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Ari Veijalainen, M. Röntynen
2002 31.07 Grågås 150 ex. Kimo åmynning, Oravais Ari Veijalainen, M. Röntynen.
2002 31.07 Kustsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Ari Veijalainen, M. Röntynen.
2002 Aug. Grågås max ca 450 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling, Tomas Klemets m.fl.
2002 Aug. Kanadagås max 63 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling, Tomas Klemets m.fl.
2002 Aug. Trana max 106 ex. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling, Tomas Klemets m.fl.
2002 02.08 Stenknäck 2 ex. Kausalkullen, Lomby, Vörå Stig Kulp.
2002 06.08 Nötkråka 2 ex. Baggberget, Vörå Tomas Klemets.
2002 07.08 Havsörn 1 juv. Eljasus, Oravais Allan Stenmark.
2002 08.08 Bändelkorsnäbb 1 ex. Tacksamviken, Oravais Peter Åbacka.
2002 11.08 Bändelkorsnäbb 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 11.08 Grå häger 3 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 11.08 Skräntärna 6 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 11.08 Havsörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 11.08 Bivråk 1 ex. Larven, Vörå Tomas Klemets
2002 12.08 Bivråk 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 12.08 Stenfalk 1/ ex. Tuckor, Vörå Tomas Klemets.
2002 12.08 Myrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 12.08 Skräntärna 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais Tomas Klemets.
2002 15.08 Varfågel 1 ex. Lågpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 16.08 Grå häger 1 ex. Röukas träsk, Vörå Erik Löfdahl.
2002 16.08 Spovsnäppa 5 ex. Kimo åmynning, Oravais Aarne Lahti.
2002 16.08 Salskrake /1 ex. Kimo åmynning, Oravais Aarne Lahti.
2002 17.08 Bändelkorsnäbb 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 17.08 Sidensvans 1 ex. Tottesund, Maxmo Mikko Hurme.
2002 18.08 Lavskrika 3 ex. Västerö, Maxmo M S.
2002 18.08 Varfågel 1 ex. Keppo, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 22.08 Gravand 8 juv. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2002 23.08 Skräntärna 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 23.08 Bergand 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 24.08 Storskarv 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 24.08 Spovsnäppa 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 24.08 Skräntärna 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 24.08 Grå häger 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 24.08 Grå häger 3 ex. Kålax, Vörå Bengt Haga.
2002 24.08 Varfågel 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 25.08 Sandlöpare 3 ex. Storsand, munsala, Nykarleby Ingmar Edfelt.
2002 26.08 Törnskata /1 ex. Pettersbacka, Vörå Tomas Klemets, Bengt Haga, Keijo Koski.
2002 27.08 Varfågel 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 27.08 Mindre hackspett 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 29.08 Grå häger 1 ex. Tuckor, Vörå Tomas Klemets.
2002 29.08 Råka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 30.08 Varfågel 1 ex. Lålax, Vörå Tomas Klemets.
2002 31.08 Storskarv 58 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
2002 31.08 Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
2002 31.08 Kustsnäppa 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
2002 31.08 Myrsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl
2002 02.09 Havsörn 1 ex. Ånäs, Oravais Mikael Bäck.
2002 02.09 Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Mikko Hurme.
2002 02.09 Havsörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 02-03.09 Vitkindad gås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Mikko Hurme, Tomas Klemets m.fl.
2002 03.09 Kanadagås ca 85 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets m.fl.
2002 03.09 Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets.
2002 06.09 Kärrsnäppa 16 ex. Kimo åmynning, Oravais Tomas Klemets, Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 07.09 Kustsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 07.09 Kustpipare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund
2002 07.09 Grå häger ? Kangas, Vörå Keijo Koski.
2002 07.09 Jorduggla 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 09.09 Hökuggla 1 ex. Munsala kyrkby, Nykarleby Heikki Savolainen, Hannu Harjunpää.
2002 09.09 Bivråk 1 juv. Kivilom, Vörå Tomas Klemets, Bengt Haga och Högstadiets fågelkurs.
2002 09.09 Varfågel 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 10.09 Fjällvråk 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 11.09 Hornuggla 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 11.09 Pärluggla 15 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.(Nätfångst för ringmärkning)
2002 11.09 Varfågel 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 11.09 Grågås 190 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 13.09 Grå häger 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 13.09 Hämpling ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 13-16.09 Härfågel 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm Berit Lindholm m.fl.
2002 15.09 Svartmes 50-60 ex. Sträckande Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 15.09 Gråtrut ca 1300 ex. Oravaisfjärden, Oravais Aarne Lahti.
2002 15.09 Sandlöpare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Aarne Lahti.
2002 15.09 Kärrsnäppa 10 ex. Kimo åmynning, Oravais Aarne Lahti.
2002 15.09 Småsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais Aarne Lahti.
2002 15.09 Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais Aarne Lahti.
2002 15.09 Gråtrut ca 6000 ex. Hällon fiskehamn, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 15.09 Skrattmås ca 2000 ex. Hällon fiskehamn, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti.
2002 15.09 Fiskmås ca 700 ex. Hällon fiskehamn, Munsala, Nykarleby Aarne Lahti
2002 20.09 Varfågel 1 ex. Kalomskogsängen, Vörå Tomas Klemets.
2002 21.09 Havsörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm Tomas Klemets.
2002 22.09 Lavskrika 1 ex. Keppo, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 23.09 Nötväcka 1 ex. Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 24.09 Dvärgbeckasin 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Tomas Klemets.
2002 25.09 Varfågel 1 ex. Munsol, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 27.09 Varfågel 1 ex. Jöralmossen, Vörå Tomas Klemets.
2002 27.09 Varfågel 2 ex. Rejpelt, Vörå Tomas Klemets.
2002 27.09-18.11 Gråspett 1-2 ex. Mäkipää, Vörå Gunborg Grägg.
2002 28.09 Dubbeltrast 4 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 29.09 Mindre hackspett 1 ex. Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 29.09 Svarthätta 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 29.09 Stjärtmes 1 ex. Keskis träsk, Oravais Tomas Klemets.
2002 29.09 Lavskrika 1 ex. Dalamossen, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 30.09 Hökuggla 1 ex. Larven, Vörå Juhani Välimaa.
2002 Okt Rapphöna 144 ex. Vörå
2002 Okt Nötkråka 1-2 ex. Miemoisby, Vörå Tomas Klemets.
2002 Okt Havsörn 1 ex. Komossa, Oravais Kennet Hägg.
2002 Okt Hökuggla 1 ex. Komossa, Oravais Kennet Hägg.
2002 Okt Varfågel 1 ex. Kalapää, Vörå Folke Boij.
2002 03.10 Salskrake 6 ex. Keskis,träsk, Oravais Tomas Klemets.
2002 03.10 Havsörn 1 ex. Keskis träsk, Oravais Tomas Klemets.
2002 03.10 Sidensvans 5 ex. Tålamods, Vörå Tomas Klemets.
2002 04-11.10 Hökuggla 1 ex. Aknus, Vörå Tomas Klemets, Mattias Klemets.
2002 05.10 Svarthätta 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 05.10 Hökuggla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 05.10 Varfågel 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 05-06.10 Tofslärka 1 ex. Centrum, Vörå Tomas Klemets.
2002 05-10.10 Vit stork 1 ex. Reningsverket och Kimo, Oravais Tom Strand, Allan Stenmark m.fl.
2002 06.10 Sidensvans flera ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 06.10-18.11 Hökuggla 1 ex. Pettersbacka, Vörå Keijo Koski, Veikko Kaustinen m.fl.
2002 06.10 Hökuggla 3 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 06.10 Hökuggla 1 ex. Kovik, Vörå Tomas Klemets, Johan Klemets.
2002 07.10 Hökuggla 1 ex. Höjsal, Vörå Tomas Klemets, Mattias Klemets.
2002 07.10 Hökuggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Tomas Klemets.
2002 10.10 Tofslärka 2 ex. Centrum, Vörå Bengt Haga.
2002 11.10 Dubbeltrast 1 ex. Keskis, Oravais Tomas Klemets.
2002 11.10 Sjöorre 13 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 11-12.10 Bergand /1 ex. Keskis träsk, Oravais Tomas Klemets, Keijo Koski.
2002 11-15.10 Vit stork 1 ex. Hirvlax, Munsala, Nykarleby Solveg Fågelbärj, Catarina Lindgren m.fl.
2002 11-19.10 Hökuggla 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby Ralf Wistbacka, Leif Öling.
2002 14.10 Hökuggla 1 ex. Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm Ingvar Fagerholm.
2002 14.10 Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 14.10 Sidensvans ca 30 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 14.10 Sjöorre 15 ex. Keskis träsk, Oravais Tomas Klemets.
2002 15.10 Sparvuggla 1 ex. Myrbergsby, Vörå Tomas Klemets.
2002 15.10 Stjärtmes ca 5 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 16.10 Sädesärla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 16.10 Hökuggla 1 ex. Larven, Vörå Ingvar Fagerholm.
2002 17.10 Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 17.10 Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 18.10 Dubbelbeckasin 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 18.10 Pilfink 7 ex. Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 19.10 Hökuggla 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 19.10 Hökuggla 1 ex. Storsved, Munsala, Nykarleby Ingmar Edfelt.
2002 19.10 Varfågel 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby Ingmar Edfelt.
2002 19.10 Snösparv 44 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 19.10 Sidensvans 15 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 20.10 Hökuggla 1 ex. Dalalandet, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 20.10 Lavskrika 2 ex. Staversby, Korsholm Klas-Erik Holm.
2002 21.10 Pärluggla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Antero Gråbbil.
2002 22-23.10 Tofslärka 2 ex. Centrum, Vörå Martin hedman, Lis-Mari helsing.
2002 23.10 Hökuggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 23.10 Nötkråka 1 ex. Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå Harald Svens.
2002 23.10 Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik
2002 23.10 Mindre hackspett 1/1 ex. Paulamäki, Vörå Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2002 23.10 Nötväcka 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå Kaj Gråbbil.
2002 24.10-31.12 Tofslärka 2 ex. Centrum, Vörå Bengt haga, Tomas Klemets m.fl.
2002 25.10 Varfågel 1 ex. Kalomskogsvägen, Vörå Veikko Kaustinen.
2002 25.10 Stenfalk 1 ex. Larven, Vörå Ingvar Fagerholm.
2002 26.11 Hökuggla 1 ex. Pedar, Vörå Ralf Wistbacka.
2002 27.10 Nötväcka 1 ex. Perkoo, Lillkyro Kaj Gråbbil.
2002 28.10 Bergfink 1/1 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 29.10 Hämpling 1 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 29.10 Pilfink 19 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 31.10 Vinterhämpling 1 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 31.10 Tallbit 5 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 Nov Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 Nov Kungsörn 1 ex. Komossa, Oravais Kennet Hägg.
2002 Nov-Dec Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 02.11 Bergfink 1/ ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 02.11 Grönsiska /1 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 03.11 Nötkråka 1 ex. Miemoisby, Vörå Tomas Klemets.
2002 03.11 Pilfink 27 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 03.11 Större korsnäbb 5 ex. Keppo, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2002 03.11 Stjärtmes 1 ex. Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 03.11 Tretåig hackspett 1 ex. Storsandviken, Västerö, Maxmo Leif Öling.
2002 03.11 Tallbit 5-8 ex. Pettersbacka, Vörå Pentti Pesonen.
2002 05.11 Varfågel 1 ex. Murkaisänjan, Mäkipää, Vörå Gunne Mantere, Bengt Haga.
2002 09.11 Strömstare 2 ex. Lassila hängbro, Jeppo, Nykarleby Bengt Forslund.
2002 09.11 Stjärtmes 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 09.11 Havsörn 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 10.11 Bofink 1/ ex. Mäkipää, Vörå Doris Lönnqvist.
2002 09.11 Kanadagås ca 40 ex. Mullola, lillkyro Rolf Sandvik.
2002 12.11 Kungsörn 1 ex. Kaurajärvi, Vörå Jan Ahlmark.
2002 12.11 Hökuggla 1 ex. Vörsån, Vörå Tomas Klemets.
2002 14.11-31.12 Pilfink 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 14.11 Mindre hackspett 1 ex. Mäkipää, Vörå Carita Staffans.
2002 20.11 Stare 4 ex. Centrum, Vörå Rolf Sandvik.
2002 21.11 Havsörn 1 ex. Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby Ingmar Edfelt.
2002 22.11 Tallbit 10 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 22-25.11 Hökuggla 1 ex. Vörsån, Vörå Tomas Klemets, Jan Nygård.
2002 23.11 Hornuggla 1 ex. Död Kalomskogsängen, Vörå Veikko Kaustinen.
2002 24.11 Bofink /1 ex. Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 25.11 Rödhake 1 ex. Paulamäki, Vörå Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2002 26.11 Tallbit 1ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 26.11 Nötkråka 1 ex. Miemoisby, Vörå Tomas Klemets.
2002 30.11 Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Ingmar Edfelt.
2002 Dec Pilfink 1 ex. Kimo, Oravais Greta Kortesniemi.
2002 Dec Pilfink 27 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 Dec Nötväcka 1 ex. Karvat, Oravais Ulla Cederberg.
2002 Dec Nötväcka 1 ex. Oxkangar, Oravais Tuija Laakso.
2002 Dec Rapphöna 13 + 8 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 02.12 Lavskrika 3 ex. Höjsal, Vörå Tomas & Mattias Klemets.
2002 03.12 Mindre hackspett 1 ex. Röukas, Vörå Kurt Henriksson.
2002 04.12 Stjärtmes ca 15 ex. Lålax, Vörå Bengt Haga.
2002 04.12 Bergfink 1/ ex. Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 05.12 Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 05.12 Hökuggla 1 ex. Voitby, Korsholm Klas-Erik Holm.
2002 06.12 Nötväcka 1 ex. Paljak, Oravais Kennet Hägg.
2002 09.12 Nötkråka 1 ex. Miemoisby, Vörå Alf-Göran Finnäs.
2002 09.12 Stjärtmes 6 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 09.12 Koltrast 3 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 10.12 Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 12.12 Nötväcka 1 ex. Perkoo, Lillkyro Kaj Gråbbil.
2002 15.12 Tallbit 10 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 18.12 Kattuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo Ann-Sofi Bäck.
2002 20.12 Havsörn 1 ad Vallvik, Kvevlax, Korsholm Rolf Sandvik.
2002 21.12 Nötkråka 1 ex. Miemoisby, Vörå Tomas Klemets.
2002 22-23.12 Koltrast 2/ ex. Koskeby, Vörå Gunnel Forsström.
2002 24.12 Sparvuggla 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 25.12 Stjärtmes 4-5 ex. Paulamäki, Vörå Tomas Klemets.
2002 25.12 Dalripa 1 ex. Kaurajärvi träsk, Vörå Dennis Jakobsson.
2002 26.12 Koltrast 1/ ex. Miemoisby, Vörå Tomas Klemets.
2002 26.12 Björktrast ca 100 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 27.12 Björktrast 50 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 28.12 Koltrast 1/ ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 28.12 Gråsiska 22 ex. Mäkipää, Vörå Tomas Klemets.
2002 28.12 Sparvuggla 1 ex. Petterbacka, Vörå Keijo Koski.
2002 28.12 Bofink 1/ ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.
2002 29.12 Bofink 1 ex. Seiplax, Oravais Ingmar Edfelt.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan