Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2001

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

2001 Jan.. Pilfink 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 Jan.. Pilfink 1-10 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 Jan-mars. Gräsand 1 flock övervintrande. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2001 Jan-mars. Lavskrika 2 ex. (vid fågelbordet) Västerö, Maxmo. Kurt Östman.
2001 01.01. Koltrast 2/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 01.01. Koltrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2001 01.01. Storskrake /6 ex. Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 01.01. Knipa /1 ex. Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 01.01. Gråsiska ca 40 ex. Stråkaviken, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 03.01. Gråsiska drygt 100 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 05.01. Koltrast 3 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2001 06.01. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 06-14.01. Strömstare 1 ex. Voitby forsen, Kvevlax, Korsholm. Jörgen Backman, Kaj Holm.
2001 07.01. Koltrast 3 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2001 08.01. Sidensvans ca 20 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
2001 09.01. Berguv 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 10.01. Björktrast 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 11.01. Gråtrut ca 50 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2001 13.01. Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2001 13.01. Fasan 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 14.01. Björktrast 1 ex. Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.
2001 14.01. Bofink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar & Senny Nykvist.
2001 15.01. Tallbit 3 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
2001 15.01. Koltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Arne Forsman.
2001 16.01. Fasan /1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2001 19.01. Sparvhök 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 19.01. Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2001 21.01. Lavskrika 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 21.01. Stjärtmes 3 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 24.01. Tallbit 2 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 26.01. Koltrast 3/1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 28.01. Havsörn 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 31.01. Stare 3 ex. Kimo, Oravais. Lasse Sillanpää.
2001 31.01. Sparvuggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 Feb.. Turkduva 1 ex. Centrum, Oravais. Peter Åbacka.
2001 Feb.. Slaguggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ture Sandvik.
2001 Feb.. Rapphöna 7 + 15 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 Feb.. Rapphöna 1 flock. Komossa, Oravais. Oskar Bergman.
2001 03.02. Vadare sp. 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2001 02.02. Rapphöna 9 + 13 ex. Koskeby, Vörå. Ruth Bergman.
2001 02.02. Pilfink 14 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 04.02. Björktrast 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.
2001 05.02. Bofink 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 05.02. Sparvhök 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 05.02. Koltrast 3 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 05.02. Koltrast 1/. ex. Miemoisby, Vörå. Thor Nordqvist.
2001 06.02. Stenfalk 1/ ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
2001 06.02. Gråsiska ca 30 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.02. Stenfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2001 11.02. Sidensvans ca 30 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 11.02. Koltrast 1/ ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 15.02. Stenfalk 1 ex. Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 15.02. Björktrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.02. Björktrast 2 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.02. Sidensvans ca 30 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.02. Sidensvans 25 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar & Senny Nykvist.
2001 17.02. Gråsiska 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 18.02. Falk sp. 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
2001 21.02. Gråsiska 3 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2001 25-18.03. Snösiska 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 26.02. Grönsiska 2 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 26.02. Svartmes 2 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2001 Mars. Berguv 2 ex. Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 Mars. Pärluggla 3 ex. Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 Mars. Pärluggla 1 ex. Tuckor, Vörå. Emil Tunis.
2001 07.03. Björktrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 09.03. Berguv 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 09.03. Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 09.03. Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 12.03. Turkduva 1 ex. kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2001 14.03. Tofsvipa 1 ex. Karvsor, Vörå. Anders Östman, Ingmar Bodbacka.
2001 15 - 31.03. Koltrast 1-2/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 16 - 27.03. Snösiska 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 21.03. Pilfink 18 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 22.03. Snösiska 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2001 22.03. Snösparv 2 ex. Palvis, Vörå. Ingvar Fagerholm.
2001 23.03. Pilfink 20 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 23.03. Slaguggla 1 ex. Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 24.03. Stare 3 ex. Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
2001 26.03. Sångsvan 6 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 26.03. Sidensvans 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2001 27.03. Snösiska 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 29.03. Stare 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 29.03. Råka 1 ex. Jörala, Vörå. Tomas Klemets.
2001 28.03. Tofsvipa 2 ex. Miekka, Korsholm. John Ahlskog.
2001 29.03. Sångsvan 1 ex. Baggas, Oravais. Ulla Holmström.
2001 29.03. Skogsduva 2 ex. Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 29.03. Snösparv 6 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.
2001 30.03. Råka 1 ex. Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 30.03. Gråtrut 9 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 30.03. Rapphöna 8 ex. Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 31.03. Ringduva 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 31.03. Ringduva 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2001 31.03. Pilfink 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 31.03. Tornfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2001 31.03. Ormvråk 2 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 31.03. Havsörn 1 ex. Larven, Vörå. Roger Backlund.
2001 01.04. Stare 3 ex. Rökio, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 01.04. Sånglärka 2 ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
2001 01.04. Råka 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2001 01.04. Snösparv ca 25 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 01.04. Råka 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 01.04. Havsörn 3 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2001 01.04. Stenfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2001 01.04. Sångsvan 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 01.01. Trana 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 02.04. Sångsvan 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 02.04. Morkulla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 02.04. Steglits 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 02.04. Tofsvipa 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 02.04. Tofsvipa 2 ex. Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2001 02.04. Tofsvipa 2 ex. Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
2001 02.04. Tofsvipa 9 ex. Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2001 02.04. Bofink 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2001 03.04. Bofink 1 ex. Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 03.04. Dubbeltrast 1 ex. Eljusspåret, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 03.04. Sångsvan 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 03.04. Råka 2 ex. Slagfältet, Oravais. Allan Stenmark.
2001 03.04. Grågås 5 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.
2001 03.04. Ringduva 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 03.04. Ringduva 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 03.04. Sånglärka 1 ex. Kimo, Oravais. Ossian Eklund.
2001 03.04. Sånglärka 1 ex. Digermossen, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 03.04. Hämpling 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.04. Stare 2 ex. Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 04.04. Storskrake 1 par. Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 04.04. Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 04.04. Bofink 1 ex. Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 04.04. Bofink 2 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 04.04. Bofink 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 04.04. Fiskmås 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 04.04. Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.04. Ormvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.04. Sånglärka flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.04. Sånglärka 2 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 04.04. Trana flera ex. Kimo, Oravais. Ossian Eklund.
2001 04.04. Trana Flera ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2001 05.04. Trana 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 05.04. Trana 2 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 05.04. Skrattmås 10 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 05.04. Gräsand 1 par. Öskata bro, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 05.04. Ringduva 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 06.04. Berguv 1 ex. Vrängenemossen, Vörå/Alahärmä. Marita & Mårten Öling.
2001 07.04. Sädesärla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 07.04. Sädesärla 1 ex. Kengo, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 07.04. Havstrut 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 07.04. Rödhake 1 ex. Harjux, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2001 07.04. Grågås 15 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 07.04. Storskrake 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 07.04. Morkulla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
2001 07.04. Ängspiplärka 2 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.04. Ängspiplärka 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 07.04. Ängspiplärka 1 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 07.04. Rödvingetrast 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 07.04. Skrattmås ca 30 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 07.04. Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 07.04. Hämpling 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.04. Knölsvan 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2001 07.04. Tornfalk 1 ex. 1 ex. Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
2001 08.04. Hämpling 1/ ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.04. Grågås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 08.04. Fjällvråk 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2001 08.04. Björktrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.04. Björktrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 08.04. Björktrast 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby.
2001 08.04. Morkulla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 08.04. Fiskmås 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 08.04. Gärdsmyg 2 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.04. Varfågel 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.04. Silltrut 2 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.04. Rödhake 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 08.04. Tretåig hackspett 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 08.04. Fjällvråk 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 08.04. Rödhake 2 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil, Marianne Gråbbil-Hakkola.
2001 08.04. Rödhake 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 08.04. Rödhake 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2001 08.04. Gräsand 1 par. Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2001 08.04. Varfågel 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2001 09.04. Dubbeltrast 1 ex. Kärkinehällorna, Vörå. Tomas Klemets.
2001 09.04. Skrattmås 20 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 09.04. Kanadagås 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2001 09.04. Grågås 7 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
2001 09.04. Rödhake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 09.04. Rödvingetrast flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 10.04. Gräsand 1 par. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 10.04. Sävsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Bengt Forslund.
2001 10.04. Sävsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 10.04. Sävsparv 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 10.04. Storskrake 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 10.04. Knipa 3 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 10.04. Stenfalk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Bengt Forslund.
2001 10.04. Sädesärla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Bengt Forslund.
2001 10.04. Sädesärla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 10.04. Järnsparv 5 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
2001 10.04. Taltrast 6 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 11.04. Gråhäger 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 11.04. Rödvingetrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 11.04. Rödvingetrast 1 ex. Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 11.04. Bergfink 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 11.04. Sädesärla 1 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
2001 11.04. Sädesärla 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 11.04. Grå häger 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 11.04. Sädgås 7 ex. Rankas, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 11.04. Sädgås 7 13 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 11.04. Knipa 2 par. Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 11.04. Storskrake 1 par. Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 12.04. Enkelbeckasin 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 12.04. Järnsparv 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 12.04. Snösparv 15 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 12.04. Knipa 2/1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 12.04. Kricka 1/1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 12.04. Fjällvråk 1 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
2001 13.04. Havstrut 4 ex. Maxmobron, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 14.04. Knölsvan 8 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 14.04. Rödhalsad gås 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2001 14.04. Morkulla 2 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2001 14.04. Gransångare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2001 14.04. Brun kärrhök 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2001 14.04. Blå kärrhök 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 14.04. Mindre hackspett 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 15.04. Morkulla 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 16.04. Ljungpipare 2 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 16.04. Dalripa 2 ex. Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
2001 16.04. Lappsparv 3 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.04. Sädgås 33 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.04. Sävsparv 1/ ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2001 17.04. Bläsand 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2001 17.04. Enkelbeckasin 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 17.04. Strandpipare sp. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 17.04. Storspov 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 17.04. Steglits 1 ex. Karvat, Oravais. Lars Lassus.
2001 18.04. Havsörn 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 18.04. Pärluggla 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2001 18.04. Storspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 18.04. Lappsparv 8 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 19.04. Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 19.04. Brunand 1/ ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2001 19.04. Pilgrimsfalk 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Tom Backlund.
2001 19.04. Gransångare 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
2001 20.04. Fiskgjuse 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 20.04. Bläsand 1/ ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2001 20.04. Silltrut 3 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2001 20.04. Tobisgrissla 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2001 20.04. Stenfalk 1/ ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 20.04. Storspov 1ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 20.04. Storspov 2 ex. Fjärdsändan, Oravais. Tomas Klemets.
2001 20.04. Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 20.04. Sävsparv 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 20.04. Vigg 6 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 20.04. Storskarv 80 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 20.04. Skedand 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 20.04. Skogssnäppa 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 21.04. Stjärtand 1 par. Agnisbäck, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2001 21.04. Stjärtand 1 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 21.04. Kricka 1 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 22.04. Snösparv 6 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 22.04. Strandskata 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
2001 22.04. Stjärtand 2 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 22.04. Brunand 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 22.04. Skogssnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ann-Sofi Bäck & Susanna Markkula.
2001 22.04. Ljungpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 22.04. Lappsparv flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 22.04. Lappsparv 91 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 23.04. Skogssnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 23.04. Bergfink ca 15 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 23.04. Gransångare 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 23.04. Kanadagås 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais.
2001 23.04. Kanadagås 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 23.04. Större strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 23.04. Vigg 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 25.04. Trädpiplärka 1 ex. Blåkulla, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 26.04. Bergfink 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 26.05. Sävsångare 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.
2001 26.04. Mindre strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Mauri Jalonen.
2001 26.04. Kärrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Mauri Jalonen.
2001 26.04. Gravand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Mauri Jalonen.
2001 26.04. Årta 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Mauri Jalonen.
2001 26.04. Blå kärrhök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 26.04. Skedand 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 26.04. Storlom 1 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 27.04. Bläsgås 2 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
2001 27.04. Småskrake 1/1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 27.04. Lövsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 27.04. Stenskvätta 2 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 27.04. Storlom 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 27.04. Ladusvala 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 27.04. Skedand 1/1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2001 28.04. Kanadagås 2 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2001 28.04. Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 28.04. Stenskvätta 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 28.04. Skedand 1 par. Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
2001 28.04. Salskrake 3/1. Röukas träsk, Oravais. ONK:s exkursion.
2001 28.04. Smålom 1 ex. Röukas Träsk, Oravais.
2001 28.04. Smålom 1 ex. Keskis Träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 29.04. Trädpiplärka flera ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 29.04. Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 29.04. Gransångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 29.04. Järnsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 29.04. Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 29.04. Hussvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2001 29.04. Lövsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2001 29.04. Lövsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2001 29.04. Lövsångare 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 29.04. Brushane 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2001 29.04. Stenskvätta 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2001 29.04. Mindre strandpipare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 29.04. Svärta 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 29.04. Storlom 8 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 30.04. Ladusvala 1 ex. Kaitsor, Vörå. Leif Öling.
2001 30.04. Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Leif Öling.
2001 30.04. Sjöorre 4/2 ex. Keskis Träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 30.04. Dvärgmås 4 ex. Keskis Träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 30.04. Skedand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.
2001 30.04. Rödbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Keijo Koski.
2001 Maj. Turkduva 1 ex. Lomby, Vörå. Gunilla Havulehto.
2001 01.05. Småskrake 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 01.05. Fiskgjuse 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2001 01.05. Storlom 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 01.05. Gluttsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 01.05. Hussvala 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 02.05. Ladusvala 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 02.05. Dvärgmås 8 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
2001 02.05. Grönbena 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
2001 03.05. Hämpling 1/ ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 03.05. Storlom 1 ex. Keskis Träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 03.05. Fiskgjuse 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 03.05. Skogsduva 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Eeva Gråbbil.
2001 03.05. Korsnäbb sp. 8 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 03.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 04.05. Gluttsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2001 04.05. Drillsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.05. Brushane flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.05. Brun kärrhök 1/ ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2001 04.05. Buskskvätta 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2001 05.05. Fiskgjuse 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2001 05.05. Ladusvala 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 05.05. Årta 1/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Bengt Forslund m.fl.
2001 05.05. Svartvit flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 05.05. Göktyta 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil, Merja Laaksonen.
2001 05.05. Göktyta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 05.05. Göktyta 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 05.05. Storskarv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Tomas Klemets, Bengt Forslund, Ingvar Fagerholm..
2001 05.05. Årta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 05.05. Bergand 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Tomas Klemets m.fl.
2001 05.05. Svärta 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2001 05.05. Lappsparv 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Tomas Klemets m.fl.
2001 05.05. Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2001 06.05. Buskskvätta 1 ex. Källmossen, Jeppo. Stig Dahlström.
2001 07.05. Rödstjärt 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2001 07.05. Rödstjärt 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.05. Rödstjärt 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 07.05. Svartsnäppa 1 ex. Tuckor-Lålax, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.05. Svartsnäppa 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 07.05. Gluttsnäppa 6 ex. Tuckor-Lålax, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.05. Grönbena 130 ex. Tuckor-Lålax, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.05. Ortolansparv 1 ex. Lålax, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.05. Ärtsångare 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.05. Ärtsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 07.05. Ärtsångare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 07.05. Myrspov 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2001 07.05. Sävsångare 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 07.05. Gulärla 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 08.05. Ljungpipare 4-5 ex. Paljakmossen, Oravais. Tomas Klemets.
2001 08.05. Göktyta 1 ex. Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
2001 08.05. Rödstjärt 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 08.05. Buskskvätta 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 08.05. Sjöorre 3 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 08.05. Fisktärna 7 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 08.05. Fisktärna Flera ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 08-09.05. Vit stork 1 ex. Martois, Korsholm. Jan-Erik Martola, Rolf Sandvik m.fl.
2001 09.05. Drillsnäppa 1 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 09.05. Ärtsångare 1 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 09.05. Nötkråka 2 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2001 09.05. Ortolansparv 1 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Christer FG Smeds.
2001 10.05. Gråhakedopping 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 10.05. Dvärgmås 1 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 10.05. Silvertärna 4-5 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 11.05. Gulärla 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2001 11.05. Kungsörn 1 ad. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Fagerholm.
2001 12.05. Småspov 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 12.05. Tordmule 3 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 12.05. Storskarv 57 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 12.05. Lom sp. 38 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 12.05. Smålom 2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 12.05. Ejder 1/ ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 12.05. Silvertärna 36 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 12.05. Grå flugsnappare 1 ex. Kvivlain, Vörå. Tomas Klemets.
2001 13.05. Svarthakedopping 1 ex. Storträsk, Oravais. Allan Stenmark.
2001 13.05. Blåhake 1/ ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 13.05. Buskskvätta 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 14.05. Törnskata 1/ ex. Bodö, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2001 14.05. Backsvala 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 14.05. Hussvala 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 14.05. Rosenfink 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2001 14.05. Rosenfink 2 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 15.05. Törnsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 15.05. Storskarv ca 10 ex. Jöuson, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 16.05. Grönsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2001 16.05. Törnsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 16.05. Rosenfink 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2001 16.05. Labb 1 ex. Klubbskatan, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 17.05. Grönsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 17.05. Svarthätta 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.
2001 17.05. Gök 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 17.05. Tornseglare 1 ex. Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 17.05. Turkduva 1 ex. Kimo, Oravais. Bengt Stenback.
2001 17.05. Grönsångare 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 18.05. Tornseglare 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2001 18.05. Gök 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2001 18.05. Gök 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 19.05. Näktergal 1 ex. Paulamäki, Vörå. Olavi & Karin Koivunen.
2001 19.05. Varfågel 1 ex. Paljak mosse, Oravais. Erik Hägg.
2001 19.05. Dubbeltrast 1 ex. Paljak mosse, Oravais. Erik Hägg.
2001 19.05. Grå flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 19.05. Gök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 19.05. Gulärla 1 ex. Öland, Oravais. Bengt Stenback.
2001 19.05. Råka 2 ex. Öland, Oravais. Bengt Stenback.
2001 20.05. Backsvala 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
2001 20.05. Grönsångare 1 ex. Lilloxkangar, Vörå. Tomas Klemets.
2001 20.05. Svarthakedopping 2 ex. Röukas Träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 20.05. Rosenfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 20.05. Labb 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 20.05. Tornseglare 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 22.05. Grönsångare 1 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
2001 22.05. Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 22.05. Ortolansparv 1 ex. Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.
2001 22.05. Gråhakedopping 4 ex. Keskis Träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 23.05. Trädgårdssångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 23.05. Trädgårdssångare 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 24.05. Backsvala 20 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 25.05. Stenfalk 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 25.05. Gråhakedopping 5 ex. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back.
2001 25.05. Gulärla 10 ex. Öjskatan, Oravais. Tomas Klemets, Johan Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2001 25.05. Svarthätta 1 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back, Bengt Forslund.
2001 25.05. Silvertärna 2 ex. Plasskatan, Maxmo. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back, Bengt Forslund.
2001 25.05. Näktergal 1 ex. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 25.05. Brun kärrhök 1 ex. Röukas Träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 26.05. Brun kärrhök 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
2001 26.05. Näktergal 1 ex. Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Näktergal 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2001 26.05. Blå kärrhök 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back, Bengt Forslund.
2001 26.05. Smålom 1 ex. Lotlax, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Smålom 3 ex. Keskis träsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back, Bengt Forslund.
2001 26.05. Trädgårdssångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Johan Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2001 26.05. Trädgårdssångare 1 ex. Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Trädgårdssångare 1 ex. Keskis, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back.
2001 26.05. Trädgårdssångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 26.05. Storskarv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Storskarv 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Johan Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2001 26.05. Sothöna 3 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Johan Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2001 26.05. Sothöna 2 ex. Oxkangar, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Mosnäppa 15 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Johan Klemets, Jan Nygård, Bengt Haga.
2001 26.05. Mosnäppa 2 ex. Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back.
2001 26.05. Småspov 1 ex. Paljak mosse, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back, Bengt Forslund.
2001 26.05. Småspov 6 ex. Komossa, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Skogsduva 2 ex. Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Mindre hackspett /1 ex. Ånäs, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Grönsångare 1 ex. Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westin.
2001 26.05. Grönsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Bengt Forslund.
2001 26.05. Grå flugsnappare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ann-Sofi Bäck, Susanna Markkula, Olav Westlin.
2001 26.05. Grå flugsnappare 2 ex. Storträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Hilding Back.
2001 26.05. Storlom 2 ex. Norrträsk, Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
2001 27.05. Törnskata 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 28.05. Sävsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 28.05. Busksångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 29.05. Lärkfalk 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 30.05. Svarthätta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 31.05. Törnskata 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 31.05. Myrsnäppa 24 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 31.05. Smalnäbbad simsnäppa 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 Juni. Näktergal 1 ex. Lolax, Vörå. Bengt Haga.
2001 Juni. Näktergal 1 ex. Pettersbacka, Vörå/Alahärmä. Keijo Koski.
2001 Juni. Näktergal 1 ex. Voitbyforsen, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 Juni. Kornknarr 1 ex. Pettersbacka, Vörå/Alahärmä. Keijo Koski.
2001 Juni. Kornknarr 1 ex. Karvat, Oravais. Ulla Cederberg m.fl.
2001 Juni. Kornknarr 1 ex. Riåkern, Oravais. Patrik Norrgård.
2001 Juni. Kornknarr 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.
2001 Juni. Kornknarr 1 ex. Miekka, Korsholm. John Ahlskog.
2001 Juni. Grågås 1 ad.+7 juv. Kalvholmen, Oravais. Hilding Nygård.
2001 01.06. Spovsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 01.06. Näktergal 2 ex. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 01.06. Svarthätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 02.06. Mindre hackspett 1 par häckande. Kalvholmen, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 02.06. Gråhakedopping 2 ex. Kalvholmen, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 02.06. Ortolansparv 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 04.06. Turkduva 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 05 - 08.06. Härmsångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 05 - 20.06. Kornknarr 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Matts Edvin & Johan Klemets.
2001 12.06. Bivråk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 13.06. Skräntärna 1 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 15.06. Näktergal 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 16.06. Fiskgjuse 1 ex. Nalot, Oravais. Leif & Samuel Öling.
2001 16.06. Kärrsångare 1 ex. Idrottsgården, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 17.06. Busksångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Tomas Klemets.
2001 17.06. Svart rödstjärt 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Irma Sandvik.
2001 20.06. Turkduva 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 22.06. Grönsångare 1 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 23.06. Busksångare 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 23.06. Busksångare 1 ex. Jeppo kyrka. Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 23.06. Busksångare 2 ex. Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 25.06. Busksångare 2 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Tomas Klemets.
2001 25.06. Kärrsångare 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 26.06. Bivråk 1 ex. Larven, Vörå. Allan Stenmark, Tomas Klemets, Antero Gråbbil.
2001 27.06. Kornknarr 1 ex. Veikars, Korsholm. Tomas Klemets.
2001 29.06. Gluttsnäppa 3 ex. Kangan, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 29.06. Småspov 1 ex. Kangan, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 Juli. Kornknarr 3 ex. Jöral, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik m.fl.
2001 Juli. Kornknarr 1 ex. Oravais kby. Oravais. Einar Frilund.
2001 02.07. Skräntärna 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 02.07. Gluttsnäppa 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 02.07. Brushane 1 par. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 02.07. Kanadagås 2 ad.+5 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 02.07. Råka 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 05.07. Nötkråka 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 05.07. Törnskata 1 ex. Koskeby, Vörå.
2001 05.07. Törnskata 1 ex. Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.
2001 05.07. Dubbeltrast flygg ungkull. Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
2001 05.07. Bivråk 2 ex. Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
2001 06.07. Svarthätta 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm.
2001 06.07. Hämpling 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.07. Turkduva 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 08.08. Nötkråka 1 ex. Kengo, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 09.07. Svarthätta 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 09.07. Nötkråka 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 12.07. Ljungpipare ca 30 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 12.07. Härmsångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Christer FG Smeds.
2001 17.07. Turkduva 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.07. Videsparv 1 ex. Härtullmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2001 18.07. Skräntärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 18.07. Spovsnäppa 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 18.07. Småsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 19.07. Dvärgmås 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 19.07. Myrspov 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 20.07. Råka 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 20.07. Småspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 21.07. Smålom 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 21.07. Kanadagås 11 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 21.07. Storskarv 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 21.07. Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 21.07. Småspov 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 23.07. Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 23.07. Nötkråka 1 ex. Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 25.07. Tordmule ca 50 ex. Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 25.07. Tobisgrissla ca 30 ex. Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 25.07. Labb 2 ex. Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 25.07. Roskarl 1 ex. Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 25.07. Storskarv 4 ex. Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 25.07. Storskarv 9 ex. Mickelsörarna, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 25.07. Ejder /2 ad. + 3 juv. Hällgrund, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 27.07. Pilgrimsfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 27.07. Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 28.07. Grå häger 1 ex. Pudimo, Österhankmo, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 28.07. Kornknarr 2 ex. Kaurajärvi, Vörå. Heikki Savolainen.
2001 29.07. Grå häger 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2001 30.07. Kornknarr 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2001 30.07. Sandlöpare 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 31.07. Höksångare 1/ ad. + 1 juv. Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Allan Melin.
2001 31.07. Stare ca 150 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 31.07. Kärrsnäppa 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 31.07. Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 31.07. Gluttsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 31.07. Brushane 6 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 31.07. Råka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 31.07. Grågås 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 05.08. Nötkråka 2 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2001 06.08. Större hackspett 47 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 6-7.08. Grå häger 1 ex. Lågpelt-Kangas, Vörå. Jan-Olof Peth.
2001 06 - 12.08. Grå häger 3 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 07.08. Skräntärna 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
2001 08.08. Pilgrimsfalk 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 09.08. Grå häger 1 ex. Röukas, Oravais. Roy Nykvist.
2001 11.08. Grå häger 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Sebastian Nykvist.
2001 11.08. Grå häger 1 ex. Pettersbacka, Vörå. Roy Nykvist, Keijo Koski.
2001 12.08. Havsörn 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 12-13.08. Kornknarr 1 ex. Röukas, Oravais. Roy Nykvist.
2001 13.08. Nötkråka 1 ex. Kuckos, Oravais/Vörå. Valdemar & Holger Lindström.
2001 14.08. Havsörn 2 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 14.08. Grå häger 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Rosita Eurs.
2001 16.08. Gravand 1 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 21.08-07.09. Snögås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif & Samuel Öling.
2001 25.08. Nötkråka 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2001 25.08. Turkduva 3 ex. Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2001 25.08. Havsörn 1 ex. ad. Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 25.08. Smålom 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 25.08. Spovsnäppa 3 juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 25.08. Svartsnäppa 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 26.08. Fiskgjuse 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 26.08. Havsörn 1 ex. ungfågel. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 26.08. Grågås 200 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 26.08. Större skrikörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. T. Heiskari, K. Susi, J. Knaapi.
2001 27.08. Kustsnäppa 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 28.08. Kärrsnäppa 13 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 28.08. Mosnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 28.08. Småsnäppa 14 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Tomas Klemets.
2001 28.08. Spovsnäppa 6 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 28.08. Kanadagås 95 ex. Ånäs, Oravais. Tomas Klemets.
2001 28.08. Kanadagås 61 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 28.08. Grå häger 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 29.08. Myrspov 14 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 29.08. Törnskata 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 31.08. Storskarv 3 ex. Gråsjälsörarna, Oravais. Bore Lax.
2001 Sept.. Lavskrika 1 ex. Kalapää, Vörå. Börje Nygård.
2001 Sept.. Lavskrika 1 ex. Höjsalområdet, Vörå. Stig Kulp.
2001 Sept.. Lavskrika 2 ex. Kaj Westerback.
2001 Sept.. Lavskrika 2 ex. Karvsor, Vörå. Peter Södergård.
2001 Sept. - okt.. Rapphöna 110 ex. Vörå
2001 Sept. - okt.. Rapphöna 17 ex. Kvevlax
2001 02.09. Rödstrupig piplärka 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2001 02.09. Nötkråka 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2001 02.09. Nötkråka 1 ex. Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
2001 02.09. Bivråk 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2001 02.09. Gravand 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Jan Nygård, Ingmar Nybäck.
2001 02.09. Grå häger 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Nygård.
2001 02.09. Sandlöpare 2 ex. juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Nygård, Tomas Klemets.
2001 02.09. Skräntärna 2 ex. juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Nygård, Tomas Klemets.
2001 02.09. Smalnäbbad simsnäppa 1 ex. juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 02.09. Spovsnäppa 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 03.09. Storskarv 1 ex. Skuggskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 03.09. Gulärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.09. Rödspov 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Jan Nyman.
2001 06.09. Sandlöpare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Gustav Enström.
2001 06.09. Grå häger 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Gustav Enström.
2001 07.09. Brushane ca 200 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 07.09. Gravand 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2001 07.09. Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2001 07.09. Videsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2001 07.09. Rödstrupig piplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2001 08.09. Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2001 08.09. Storskarv 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 08.09. Kärrsnäppa 10 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 08.09. Kärrsnäppa Ca 20 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 08.09. Småsnäppa 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 08.09. Småsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 08.09. Sandlöpare 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 08.09. Sidensvans 15 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 08.09. Spovsnäppa 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 08.09. Brushane 150-200 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 10.09. Salskrake 8 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 10.09. Tornseglare 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 11.09. Jorduggla 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 13.09. Grå häger 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 14.09. Grå flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 14.09. Härmsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 14.09. Sandlöpare 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 14.09. Grå häger 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 14.09. Lärkfalk 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 15.09. Mindre flugsnappare 1/. Rökio, Vörå. Seija Sipponen.
2001 15.09. Ringduva ca 400 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 16.09. Större piplärka 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Wegelius, Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 16.09. Salskrake 6 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 16.09. Sjöorre 15 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 17.09. Stenfalk 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 17.09. Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 18.09. Tofsvipa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 18.09. Salskrake 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
2001 18.09. Storskarv 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 19.09. Bofink ca 2000 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 19.09. Lappsparv 1 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
2001 19-20.09. Stjärtmes 6 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 21.09. Småsnäppa 2 juv. Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.
2001 21.09. Myrspov 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Antti Vierimaa.
2001 21.09. Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 23.09. Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 23.09. Dubbeltrast 1 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
2001 24.09. Rapphöna 26 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2001 25.09. Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 25.09. Pärluggla 1 ex. Ulot, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 28.09. Gök 1 ex. Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 28.09. Bergfink ca 200 ex. Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2001 28.09. Varfågel 1 ex. Larven, Maxmo. Tomas Klemets.
2001 29.09. Sädesärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 29.09. Dubbeltrast 1 ex. Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2001 30.09. Lavskrika 2 ex. Untippvägen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 30.09. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 30.09. Ladusvala 7 ex. Kaurajärvi, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.
2001 Okt.. Kungsörn 1 ex. Slakthuset, Komossa. Kennet Hägg m.fl.
2001 Okt. - dec.. Pilfink 2-3 ex. Åkerdalen, Oravais. Stig Wallin.
2001 1.10. Hämpling 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 02.10. Sidensvans 7 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 04.10. Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2001 05.10. Dvärgbeckasin 1 ex. Kimo åmynning, Oravais.
2001 05.10. Dvärgbeckasin 3 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
2001 05.10. Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 05.10. Lappmes 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 05.10. Lappmes 2 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 05.10. Havsörn 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 05.10. Salskrake 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 05.10. Alfågel 480 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 05.10. Bläsgås 29 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 05.10. Vitkindad gås 72 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 05.10. Prutgås 40 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
2001 06.10. Branta sp. Ca 100 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 06.10. Storskarv 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 06.10. Dvärgbeckasin 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2001 06.10. Mindre hackspett 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2001 06.10. Stjärtmes 5 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 10.01. Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 11.10. Sånglärka 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 11.10. Ljungpipare 17 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 13.10. Havsörn 1 ex. Oxkangar, Oravais. Leif & Mikael Öling.
2001 13.10. Stjärtmes 7 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif & Mikael Öling.
2001 14.10. Ringduva 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 14.10. Sidensvans 16 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 14.10. Kärrsnäppa 9 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 14.10. Stjärtmes 10 ex. Kimo åmynning, Oravais.
2001 14.10. Stjärtmes 15 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 14.10. Sjöorre 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 14.10. Blå kärrhök 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2001 14.10. Sparvuggla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 15 - 16.10. Sångsvan 30 ex. Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
2001 17.10. Sidensvans ca340 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.10. Lappmes 3 ex. Lålax, Vörå. Hannu Koivunen, Ari Parviainen.
2001 19.10. Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 19.10. Sångsvan 180 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
2001 19.10. Havsörn 1 ex. Plasskatan, Maxmo. Leif Öling.
2001 20.10. Stjärtmes ca 25 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 20.10. Tallbit 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 20.10. Mindre hackspett 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 20.10. Sädesärla 1 ex. Mullosvägen, Lillkyro. Kaj Gråbbil.
2001 22.10. Sjöorre /2 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 23.10. Pilfink 10 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 23.10. Björktrast 10 ex. Agnisbäck, Oravais. Tomas Klemets.
2001 23.10. Storskrake 96 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 23.10. Alfågel 4 ex. Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
2001 24.10. Pilfink 2 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 25.10. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2001 29.10. Steglits ca 10 ex. Lillkyro. Juhani Välimaa.
2001 Nov.. Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 Nov.. Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 Nov. - dec.. Koltrast 1 ex. Lolax, Vörå. Bengt Haga.
2001 Nov. - dec.. Rapphöna 140 ex. Vörå.
2001 Nov. - dec.. Rapphöna 9 ex. Korsholm.
2001 Nov . -dec. Bofink 1/ ex. Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.
2001 3-4.11. Bofink 2/1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 6.11-09.12. Koltrast 1-2/ ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.11. Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2001 08.11. Pilfink 33 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 12.11. Svarthätta /1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 16.11. Gråsiska 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 18.11. Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2001 18.11-03.12. Svarthätta /1 ex. Löukus, Lotlax, Vörå. Christer Ohls.
2001 19.11. Nötkråka 2 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2001 19.11. Varfågel 1 ex. Kalommossen, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2001 22.11-31.12. Hökuggla 1 ex. Perkoo, Lillkyro. Juhani Välimaa, Kaj Gråbbil.
2001 24-25.11. Rödhake 1 ex. Löukus, Lotlax, Vörå. Christer Ohls.
2001 25-30.11. Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2001 25.11. Svartmes 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 27.11. Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2001 Dec.. Pilfink 2 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.
2001 Dec.. Koltrast 1-2 ex. Miemoisby, Vörå. Thor Nordqvist.
2001 01.12. Nötkråka 1 ex. Rökio, Vörå. Sigbritt Granberg.
2001 2-10.11. Strömstare 2 ex. Voitby fors, Kvevlax, Korsholm. Jörgen Backman.
2001 04.12. Stenfalk 1/ ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2001 04.12. Sångsvan 21 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 04.12. Grönsiska 7 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 05.12. Lavskrika 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2001 06.12. Trädkrypare 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2001 07.11. Steglits 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. G. Galls.
2001 08.12. Varfågel 1 ex. Kalomskogen, Vörå. Tomas Klemets.
2001 08.12. Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2001 09.12. Knölsvan 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2001 09.12. Havsörn 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2001 9-13.12. Steglits ca 70 ex. Kvevlax kby, Korsholm. Dan-Olof Råback, Rolf Sandvik.
2001 10.12. Stjärtmes 12 ex. Lolax, Vörå. Bengt Haga.
2001 10.12. Sångsvan 5 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Georg Friberg.
2001 11-31.12. Mindre hackspett 1 ex. Koskeby, Vörå. Ann-Mari Andrejeff-Hahka.
2001 11.12. Pärluggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2001 14-31.12. Pärluggla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2001 15.12. Strömstare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Timo Lahti.
2001 16.12. Gråtrut ca 20 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2001 17.12. Lavskrika 3 ex. Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
2001 18.12. Pärluggla 1 ex. Löukus, Lotlax, Vörå. Christer Ohls.
2001 22-26.12. Bofink 1/ ex. Miemois, Vörå. Erik Löfdahl.
2001 23.12. Koltrast 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Matts Edvin Klemets.
2001 26-31.12. Koltrast 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
2001 27.12. Lavskrika 1 ex. Larven, Vörå. Juhani Välimaa.
2001 28.12. Nötkråka 1 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2001 30.12. Bofink 2 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 30.12. Pilfink 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2001 30.12. Pärluggla 1 ex. Löukus, Lotlax, Vörå. Christer & Sol-Britt Ohls.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan