Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2000

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

2000 Jan.. Pärluggla 1 ex. Kyrkbyn. Allan Wikström.
2000 Jan.. Pärluggla 1 ex. Kvimo, Maxmo. Åke Öling.
2000 Jan.. Lavskrika 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 Jan.. Koltrast 2 ex. Kimo, Oravais. Stig Holmlund.
2000 Jan.-feb.. Rapphöna 47 ex. Vörå
2000 Jan.-mars. Koltrast 1/. Miemoisby, Vörå. Marita Koskenniemi, Tomas Klemets.
2000 01.01-30.05. Pilfink 1-6 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 02.01. Pilfink 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 07.01. Gråtrut 10 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 08.01. Gråtrut 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 08.01. Svartmes 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 14.01. Sparvhök 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 16.01. Svärta 4 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 17.01. Gråsiska 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 17-18.01. Grönsiska 1 par. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 18.01. Varfågel 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2000 22.01. Stjärtmes 10 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 24.01. Hökuggla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 25.01. Fasan 5/4. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 29.01. Trädkrypare 1 ex. Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 Feb-Mars.. Rapphöna 13 ex. Kvevlax
2000 Feb-Mars.. Rapphöna 14 ex. Vörå
2000 Feb.. Pärluggla 1 ex. Kyrkbyn. Christer Norrgård.
2000 Feb.. Berguv 1 ex. Kyrkbyn. Christer Norrgård.
2000 Feb.. Berguv 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 01.02. Pärluggla 1 ex. Kyrkbyn. Allan Wikström.
2000 02.02. Dalripa 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 02-31.03. Hökuggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Antero Gråbbil, Rolf Sandvik m.fl.
2000 07.02. Berguv 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 07.02. Pilfink 2 ex. Kyrkbyn. Senny & Gunnar Nykvist.
2000 07.02. Pärluggla 1 ex. Kaitsor, Vörå. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.
2000 08.02. Berguv 1 ex. ropade. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 13.02. Dalripa 2 ex. Kyromossen, Vörå. Matts Edvin Klemets.
2000 24.02. Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 27.02. Tjäder 3/. Bäckishällon, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 29.02. Pärluggla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 29.02. Slaguggla 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 29.02-26.03. Pärluggla 7 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 29.02-26.03. Berguv 5 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 Mars. Berguv 1 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 01.03. Sparvuggla 3 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 02.03. Sparvuggla 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 02.03. Sångsvan 7 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 02.03. Bofink 1/. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
2000 02.03. Korp ca 70 ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets, Antero Gråbbil.
2000 03.03. Stare 5 ex. Koskeby, Vörå. Gunnar Hedlund.
2000 04.03. Svartmes 1 ex. Bäckishällon, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 04.03. Tofsmes 1 ex. Bäckishällon, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 08.03. Koltrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Gunne Mantere.
2000 09.03. Sparvhök /1. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 11.03. Sparvuggla 1 ex. Bäckishällon, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 11.03. Berguv 1 ex. Bäckishällon, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 14.03. Sparvuggla 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 14.03. Råka 1 ex. Bergby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 16-19.03. Pilfink 1-3 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 17.03. Sparvuggla 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2000 17.03. Steglits 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tor Nordqvist.
2000 18.03. Kungsörn 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Börje Grims.
2000 19.03. Sjöfågel sp. 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Oskar Bergman.
2000 20.03. Stare 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 20.03. Gråtrut 2 ex. Seiplax, Oravais. Leif Öling.
2000 20.03. Gråtrut 5 ex. Eljasus, Oravais. Ann-Britt Björklund.
2000 21.03. Storskrake 1 ex. Färjfästet, Maxmo. Stig Dalaholm.
2000 21.03. Stjärtmes ca 10 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 21.03. Sångsvan 5 ex. Kalapää, Vörå. Börje Nygård.
2000 22.03. Tofsvipa 1 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 22.03. Stare 3 ex. Kvevlax kby. Korsholm. Tomas Klemets.
2000 22.03. Koltrast 1 ex. Kyrkbyn. Allan Wikström.
2000 22.03. Gråtrut 2 ex. Kyrkbyn. Gösta Blom.
2000 23.03. Gråspett /1. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2000 23.03. Ringduva 1 ex. Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.
2000 23.03. Ringduva 1 ex. Ånäs, Oravais. John Nybacka.
2000 23.03. Sånglärka 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 24.03. Mindre hackspett 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 24.03. Gråsiska 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 24.03. Stare 4 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Tage Holmqvist.
2000 24.03. Koltrast 1 ex. Lusse, Ytterjeppo, Nykarleby. Lilli Enström.
2000 25.03. Gråsiska 1 ex. Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 25.03. Fjällvråk 1 ex. Komossa, Oravais. Kennet Hägg.
2000 26.03. Ringduva 5 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 26.03. Tofsvipa 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 26.03. Stare 2 ex. Centrum, Oravais. Allan Stenmark.
2000 26.03. Stare 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 28.03. Koltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 29.03. Snösparv 80 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 30.03. Sångsvan 8 ex. Mäkipää, Vörå. Sven Staffans.
2000 30.03. Trana 8 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Olof Forsman.
2000 30.03. Sånglärka 3 ex. Larven, Vörå. Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2000 30.03. Ormvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 30.03. Koltrast 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 30.03. Snösparv ca 20 ex. Pandrus, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 31.03. Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 31.03. Bofink 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 31.03. Grågås 1 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
2000 31.03. Tofsvipa 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2000 31.03. Trana 3 ex. Keskis, Oravais. Tomas Klemets, Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2000 31.03. Trana 1 ex. Lassila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 31.03. Trana Flera ex. hördes. Kyhras, Kimo, Oravais. Samuel & Leif Öling.
2000 31.03. Sångsvan 2 ex. Baggas, Oravais. Tomas Klemets, Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2000 31.03. Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 31.03. Hämpling 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 31.03. Tofsvipa 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 31.03. Bofink 1 ex. Kvimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 April. Hämpling 10-20 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 April. Stenknäck 1 ex. Oxkangar, Oravais. Tage Lundström.
2000 01.04. Turkduva 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 01.04. Bofink 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 01.04. Stare 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 01.04. Stenfalk 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 02.04. Ormvråk 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 02.04. Trana 10 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
2000 02.04. Tornfalk 1 ex. Kovik-Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 02.04. Tornfalk 3 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 02.04. Snösparv 25 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 02.04. Knipa 1 par. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2000 03.04. Snösparv ca 100 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 03.04. Rödhake 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 03.04. Koltrast 1 ex. Djupsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 05.04. Knipa 1 par. Brudsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 05.04. Stenfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 05.04. Örn sp. 1 ex. Baggas, Oravais. Håkan Wörgren.
2000 05.04. Fiskmås 9 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 05.04. Skrattmås 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 07.04. Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 07.04. Mindre hackspett 1 ex. Jeppo träsk, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 07.04. Snösparv ca 300 ex. Munsol, Oravais. Bengt Forslund.
2000 07.04. Tornfalk 1 ex. Munsol, Oravais. Bengt Forslund.
2000 08.04. Stenfalk 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2000 08.04. Hämpling 2 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2000 08.04. Gräsand /1. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 08.04. Storskarv 102 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 09.04. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil, Merja Laaksonen.
2000 09.04. Råka 3 ex. Larven, Vörå. Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2000 09.04. Sädesärla 3 ex. Kyroboas, Oravais. Oskar Bergman m.fl.
2000 09.04. Storspov 1 ex. Tuckor, Vörå. Ove Ehrström.
2000 09.04. Nötkråka 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2000 10.04. Tofsvipa 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 10.04. Grönsiska 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 10.04. Kanadagås 6 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 10.04. Sädesärla 1 ex. Mirka, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 10.04. Ängspiplärka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 10.04. Gräsand 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 10.04. Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 11.04. Grågås 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 11.04. Storskrake 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 11.04. Tornfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 11.04. Turkduva 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 11.04. Gräsand flera ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2000 11.04. Skrattmås ca 500 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 12.04. Skrattmås ca 70 ex. Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
2000 12.04. Storspov 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 12.04. Sävsparv 2/. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 12.04. Sädesärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 12.04. Knipa 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 12.04. Björktrast 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 12.04. Rödvingetrast 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 13.04. Sädesärla 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2000 13.04. Sädgås 5 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 13.04. Grågås 2 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 13.04. Dubbeltrast 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 14.04. Rödhake 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2000 14.04. Ängspiplärka 4 ex. Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 14.04. Lappsparv 2 ex. Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 14.04. Sävsparv 1 ex. Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 14.04. Rödvingetrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 14.04. Björktrast 4 ex. Larven, Vörå. Antero & Eeva Gråbbil.
2000 14.04. Grågås 1 ex. Lågpelt, Vörå. Antero Gråbbil m.fl.
2000 14 - 15.04. Hornuggla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 15.04. Fjällvråk 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2000 15.04. Fjällvråk 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 15.04. Stenfalk 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 15.04. Ängspiplärka 1 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 15.04. Dalripa 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 15.04. Sädgås 8 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 15.04. Rödhake 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 15.04. Storspov 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 15.04. Storspov 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 15.04. Morkulla 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 15.04. Skogsduva 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 15.04. Fiskmås 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 15.04. Storskrake 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 16.04. Ljungpipare 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 16.04. Blå kärrhök 1/. Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.
2000 16.04. Sädgås 2 ex. Österby, Oravais. Tomas Klemets.
2000 16.04. Kanadagås 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Lilian Dahlin.
2000 16.04. Storspov 1 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 16.04. Fiskmås 1 ex. . Pensala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 16.04. Björktrast 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 16.04. Silltrut 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 16.04. Silltrut 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2000 16.04. Silltrut 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 16.04. Ljungpipare 2 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2000 16.04. Ljungpipare 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 16.04. Kricka 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 16.04. Bergfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 16.04. Rödhake 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
2000 17.04. Sädesärla 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 17.04. Fiskgjuse 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 17.04. Fjällvråk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 17.04. Stenfalk 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 17.04. Rödhake 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 17.04. Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 17.04. Sävsparv 2 ex. Larven, Vörå. Antero, Eeva & Kaj Gråbbil.
2000 17.04. Bergfink 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 17.04. Stenskvätta 1 ex. Centrum, Vörå. Karin Koivunen.
2000 17.04. Skogssnäppa 1 ex. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 17.04. Björktrast 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 17.04. Rödvingetrast 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 17.04. Rödvingetrast 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 17.04. Rödvingetrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 17.04. Tretåig hackspett 1/. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2000 17.04. Dubbeltrast 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2000 17.04. Småskrake 1/. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 17.04. Morkulla 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 17.04. Rödhake 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 18.04. Skogssnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 18.04. Enkelbeckasin 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 18.04. Rödhake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 18.04. Gransångare 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2000 18.04. Järnsparv 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2000 18.04. Storspov 1 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.
2000 18.04. Fiskmås 2 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 18.04. Storskrake 5 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2000 18.04. Morkulla 1 ex. Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.
2000 18.04. Gärdsmyg 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 18.04. Gransångare 1 ex. Bäckishällon, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 19.04. Sävsparv 2 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 19.04. Gärdsmyg 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 19.04. Järnsparv 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 19.04. Stenskvätta 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 19.04. Silltrut 5 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 19.04. Skogssnäppa 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 19.04. Skogssnäppa 1 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 19.04. Rödvingetrast 1 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 19.04. Kricka 13 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2000 19.04. Bläsand 1/. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2000 19.04. Taltrast 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2000 19.04. Brun kärrhök /1. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.
2000 19.04. Ringtrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Lena Häggblom.
2000 20.04. Taltrast 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 20.04. Järnsparv 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 20.04. Havsörn 4 juv. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2000 20.04. Gransångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 20.04. Gluttsnäppa 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 20.04. Rödbena 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 20.04. Vigg 7 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Rolf Sandvik.
2000 20.04. Brunand flera ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 20.04. Skedand 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 20.04. Skäggdopping 5 ex. Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
2000 20.04. Salskrake 3 par. Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
2000 20.04. Sothöna 2 ex. Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
2000 20.04. Skogssnäppa 1 ex. Munsol, Oravais. Allan Stenmark.
2000 20.04. Skogssnäppa 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 20.04. Enkelbeckasin 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 20.04. Sävsparv 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 20.04. Kricka flera ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 20.04. Bergfink 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 20.04. Strandskata 2 ex. Oxkangar, Vörå - Oravais. Tomas Klemets.
2000 20.04. Skäggdopping 1 ex. Oxkangar, Vörå - Oravais. Tomas Klemets.
2000 20.04. Bläsand 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 20.04. Ringtrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Carita Libäck.
2000 20.04. Grågås 3 par. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 21.04. Ormvråk 1 ex. Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 21.04. Bergfink 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 21.04. Dalripa 2 ex. Brännmossen, Komossa, Oravais. Oskar Bergman.
2000 21.04. Ringtrast 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 21.04. Storskrake 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 21.04. Havstrut 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 21.04. Gransångare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 21.04. Strandskata 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 21.04. Skäggdopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 21.04. Knölsvan 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 21.04. Rödbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 21.04. Taltrast 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 21.04. Taltrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 21.04. Strandskata 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 21.04. Strandskata 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 21.04. Strandskata 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 21.04. Vigg 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 22.04. Stenskvätta 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
2000 22.04. Bläsand 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2000 22.04. Ängspiplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2000 22.04. Salskrake 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
2000 22.04. Salskrake 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 22.04. Lappsparv ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 22.04. Enkelbeckasin 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 22.04. Ljungpipare 10 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 23.04. Strandskata 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 23.04. Svarthakedopping 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 23.04. Svarthakedopping 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 23.04. Taltrast 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 23.04. Stenskvätta 1 ex. Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 23.04. Stjärtand 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 23.04. Salskrake 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 23.04. Skedand 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 23.04. Stenknäck 1 ex. Oxkangar, Oravais. Tage Lundström.
2000 24.04. Grönbena 1 ex. Oravais. Stig Dahlström.
2000 24.04. Dubbeltrast 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2000 24.04. Stenfalk 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2000 24.04. Sidensvans 15 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2000 24.04. Trädpiplärka 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2000 24.04. Gransångare 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2000 25,04. Stjärtand 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 25.04. Fjällvråk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 25.04. Svartvit flugsnappare 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.
2000 25.04. Svartvit flugsnappare 1 ex. Centrum, Vörå. Karin Koivunen.
2000 25.04. Svartvit flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 25.04. Morkulla 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 25.04. Småskrake 2 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 25.04. Salskrake 1 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 25.04. Råka 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 26.04. Dubbeltrast 1 ex. Komossa, Oravais. Tomas Klemets.
2000 26.04. Rödstjärt 1 ex. Centrum, Vörå. Karin Koivunen.
2000 26.04. Ringtrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Inger Achrén.
2000 26.04. Skäggdopping 44 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 26.04. Småskrake 6 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 27.04. Ringtrast 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Lars Sabel.
2000 27.04. Stenknäck 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Ole Svarvar.
2000 27.04. Buskskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 27.04. Brushane 1/. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 27.04. Strandpipare sp. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 27.04. Småskrake några par. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 27.04. Rödstjärt 1 ex. Munsol, Oravais. Allan Stenmark.
2000 27.04. Salskrake 3 par. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 28.04. Brunand 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 28.04. Gråhakedopping 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
2000 28.04. Strandskata 4 ex. Lilloxkangar, Vörå/Oravais. Tomas Klemets.
2000 28.04. Rödstjärt 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 28.04. Ringtrast 1/1. Seiplax, Oravais. Inger Achrén.
2000 29.04. Rödstjärt 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 29.04. Hussvala 2 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2000 29.04. Trädpiplärka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 29.04. Svarthakedopping 3 ex. Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
2000 30.04. Salskrake 2 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 30.04. Bergfink ca 300 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 30.04. Buskskvätta 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 30.04. Ortolansparv 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2000 30.04. Göktyta 2 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 01.05. Buskskvätta 1 ex. Granudden, Vörå. Allan Stenmark, Christer FG Smeds, Leif Öling.
2000 01.05. Buskskvätta 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 01.05. Mindre strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds, Leif Öling.
2000 01.05. Svala sp. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds, Leif Öling.
2000 01.05. Brushane 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 01.05. Göktyta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 01.05. Gulärla 2 ex. Larven, Vörå. Juhani Välimaa.
2000 01.05. Lövsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 01.05. Ladusvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 01.05. Havsörn 2 ad. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2000 02.05. Årta 1/. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 02.05. Gluttsnäppa 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 02.05. Drillsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 03.05. Sjöorre 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 03.05. Mindre strandpipare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 03.05. Dvärgmås 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 03.05. Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 04.05. Gråhakedopping 5 ex. Lojlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 04.05. Drillsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 04.05. Kärrsnäppa ca 15 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 04.05. Småspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 05.05. Göktyta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 05.05. Lövsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 05.05. Brun kärrhök 1/. Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
2000 05.05. Brun kärrhök 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 05.05. Svartsnäppa 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
2000 06.05. Storskarv 40 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 06.05. Sjöorre 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 06.05. Lom sp. 25 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 06.05. Alfågel 4 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 06.05. Järnsparv 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 06.05. Törnsångare 1 ex. Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 06.05. Hussvala 1 ex. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 06.05. Ladusvala 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 07.05. Ladusvala 10 ex. Norrfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 07.05. Havsörn 1 ad. Pirrkärr, Vörå. Carina Nykvist.
2000 07.05. Silvertärna 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 08.05. Havsörn 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 08.05. Svarthakedopping 1 ex. Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.
2000 08.05. Backsvala 2 ex. Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2000 08.05. Ortolansparv 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
2000 08.05. Dvärgmås 3 ex. Röukas träsk, Vörå - Oravais. Tomas Klemets.
2000 08.05. Lövsångare 1 ex. Vörsån, Vörå. Tomas Klemets.
2000 09.05. Turkduva 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 09.05. Ärtsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
2000 09.05. Ladusvala 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 09.05. Större strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 09.05. Storlom 3 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 09.05. Gråhakedopping 1 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 10.05. Hämpling 1 ex. Bergby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 10.05. Fisktärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 10.05. Backsvala 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 10.05. Stenfalk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 10.05. Brun kärrhök 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 10.05. Svartsnäppa 18 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 10.05. Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2000 10.05. Göktyta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 11.05. Smålom 1 par. Kackurlamp, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.
2000 11.05. Ladusvala 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 12.05. Hussvala 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 12.05. Grågås 11 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 12 - 14.05. Myrspov 1-3 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 13.05. Småspov 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 13.05. Dvärgmås 17 ex. Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 13.05. Myrspov 3 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 14.05. Ärtsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 14.05. Gulärla 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 14.05. Myrspov 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 14.05. Fiskgjuse 1 ex. Storträsk, Karvat, Oravais. Leif Öling.
2000 15.05. Dvärgmås 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 15.05. Roskarl 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
2000 15.05. Hussvala 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 16.05. Dvärgmås 2 ex. Röukas träsk, Oravais. Bengt Forslund.
2000 16.05. Kärrsnäppa 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 16.05. Mindre hackspett 1/. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2000 16.05. Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 16.05. Fiskgjuse 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 17.05. Videsparv 2 ex. Jinjärv, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 17.05. Tornseglare 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 18.05. Ortolansparv 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 18.05. Näktergal 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 18.05. Svarthätta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 18.05. Grönsångare 1 ex. Råbackan, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 18.05. Gök 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 18.05. Törnsångare 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 18.05. Trädgårdssångare 2 ex. Karvat, Oravais. Tomas Klemets.
2000 18.05. Trädgårdssångare 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 18.05. Sävsångare 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 18.05. Grönsångare 1 ex. Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 18.05. Gravand /1. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 18.05. Mosnäppa 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 19.05. Gök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 19.05. Rosenfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 19.05. Grå flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 19.05. Sävsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 19.05. Rosenfink 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 19.05. Trädgårdssångare flera ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 19.05. Storskarv 14 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 19.05. Törnsångare 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 19.05. Tobisgrissla 2 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 19.05. Fisktärna 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 19.05. Grå häger 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 19.05. Roskarl 1 ex. Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 19.05. Gök 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 20.05. Rosenfink 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
2000 20.05. Rosenfink 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 20.05. Trädgårdssångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 20.05. Törnsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 21.05. Dvärgmås 10 ex. Kalotfjärden, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Peter Forslund.
2000 21.05. Storskarv 17 ex. Ivankallan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Peter Forslund.
2000 21.05. Lom sp. 7 ex. Ivankallan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Peter Forslund.
2000 21.05. Tordmule 15 ex. Ivankallan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Peter Forslund.
2000 21.05. Tobisgrissla 10 ex. Ivankallan, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Peter Forslund.
2000 21.05-22.05. Örn sp. 1-2 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 22.05. Grå flugsnappare 1 ex. Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
2000 22.05. Gök 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 23.05. Grönsångare 1 ex. Storträsk, Karvat, Oravais. Leif Öling.
2000 23.05. Rosenfink 1/. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 23.05. Gök 1 ex. Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
2000 23.05. Göktyta 1 ex. Österberget, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 23.05. Tornseglare 4 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 23.05-09.06. Näktergal 4 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 24.05. Havsörn 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 24.05. Dvärgmås ca 80 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 24.05. Näktergal 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 24.05. Näktergal 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 25.05. Tornseglare 10 ex. Vörå centrum, Vörå. Tomas Klemets.
2000 26.05. Småspov 1 ex. Djupvattenträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson.
2000 26.05. Gråhäger 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets m.fl.
2000 26.05. Dvärgmås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson.
2000 26.05. Grå flugsnappare 2 ex. Storträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson.
2000 26.05. Näktergal 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Johan Klemets, Peter Åbacka.
2000 26.05. Myrsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
2000 26.05. Gravand 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets m.fl.
2000 27.05. Dvärgmås flera ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
2000 27.06. Sothöna 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets m.fl.
2000 27.05. Bivråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2000 28.05. Näktergal 1 ex. Sportplanen, Oravais. Ilse Ståhlberg.
2000 28.05. Bivråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 28.05. Kornknarr 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 29.05. Näktergal 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 29.05. Törnskata /1. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 31.05. Örn sp. 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 31.05-. Kornknarr 1 ex. Kaitsor, Vörå. Tor Simons m.fl.
2000 01.06. Bivråk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 01.06. Törnskata 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 01.06. Rosenfink 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 01.06. Näktergal 1 ex. Kyroboas, Oravais. Hilding Back.
2000 02.06. Bivråk 1 ex. Bodön, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 03.06. Svärta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 06.06. Kornknarr 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Kaj Gråbbil, Bengt Norrgård.
2000 07.06. Näktergal 1 ex. Tottesund, Maxmo. Ulla-Britt Holmkvist.
2000 08.06. Kornknarr 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 08.06. Kornknarr 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2000 09.06. Kornknarr 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 10.06. Jorduggla 1 ex. Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 11.06. Grönsångare 1 ex. Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
2000 11.06. Näktergal 1 ex. Kyrkbyn. Allan Wikström.
2000 15.06. Knölsvan 1 ad. + 8 juv. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 18.06. Kornknarr 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 20.06. Nötkråka 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2000 20 - 25.06. Busksångare 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 21.06. Gräshoppssångare 1 ex. Tottesund, Maxmo. Tomas Klemets.
2000 21.06. Kornknarr 1 ex. Kerklax, Maxmo. Tomas Klemets.
2000 21.06. Jorduggla 1 ex. Bertby, Vörå. Håkan & Robert Eklund.
2000 25.06. Bivråk 2 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 26.06. Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 27.06. Nötkråka 2 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 27.06. Dvärgmås 2 ex. Plasskatan, Lövsund, Maxmo. Leif Öling.
2000 28.06. Storlom 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2000 Juli. Kornknarr 1 ex. Mickelsörarna, Maxmo. Klas-Göran Nylund.
2000 Juli. Kornknarr 1 ex. Österhankmo, Korsholm. Mikael Herrgård.
2000 Juli. Kornknarr 1 ex. Bertby, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
2000 Juli. Kornknarr 1 ex. Tuckor, Vörå. Peter Södergård.
2000 Juli. Kornknarr 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 Juli. Kornknarr 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Kaj Gråbbil.
2000 Juli. Kornknarr 2 ex. Munsala kby, Nykarleby. Bengt Forslund m.fl.
2000 Juli. Kornknarr 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 Juli-aug.. Vaktel 1 ex. Karvat, Oravais. Ulla & Sven Cederberg, Allan Stenmark m.fl.
2000 01.07 -. Kornknarr 1 ex. Solbo, Oravais. Sven & Brita Backlund.
2000 01.07. Grå häger 1 ex. Skuggskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 02.07. Härmsångare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
2000 02.07. Hämpling 1 ex. Kyttlandet, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 08.07. Knölsvan 2 ad. + 8 pull. Kimo åmynning, Oravais. S & S Kallio.
2000 08.07. Kärrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. S & S Kallio.
2000 08.07. Gråsiska 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. S & S Kallio.
2000 12.07. Bivråk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 13.07. Lärkfalk 1 ex. Kalkskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 13.07. Småsnäppa 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 13.07. Kärrsnäppa 20 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 13.07. Småspov 8 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 13.07. Skräntärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 14.07. Knölsvan 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 14.07-20.08. Storskarv 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 17.07. Lärkfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
2000 18.07. Varfågel 1 ex. Södra Vassor, Maxmo. Tomas Klemets.
2000 20.07. Spovsnäppa 9 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
2000 20.07. Småsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
2000 20.07. Varfågel 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
2000 20.07. Småspov 8 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Robert & Håkan Eklund.
2000 20.07. Spovsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Robert & Håkan Eklund.
2000 21.07. Bivråk 1 ex. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2000 21.07. Gråhäger 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
2000 21.07. Grå häger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2000 22.07. Turkduva 1 ex. Centrum, Oravais. Håkan & Robert Eklund.
2000 23.07. Gråhakedopping 1 ex. Plasskatan, Lövsund, Maxmo. Leif Öling.
2000 23.07. Grå häger 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Eija & Kai Nieminen.
2000 23.07. Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Eija & Kai Nieminen.
2000 23.07. Kornknarr 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Eija & Kai Nieminen
2000 24.07. Kornknarr 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 24.07. Skräntärna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2000 24.07. Skräntärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 24.07. Gråhäger 1 ex. Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar Nykvist.
2000 26.07. Grågås 1 ex. Jöusan, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 26.07. Storskarv 1 ex. Stråkaviken, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 26.07. Brun kärrhök 1/. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2000 26.07. Småspov 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Robert & Håkan Eklund.
2000 27.07. Hornuggla 1 ex. Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
2000 27.07. Havsörn 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Håkan & Robert Eklund.
2000 27.07. Dvärgmås 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Håkan & Robert Eklund.
2000 27.07. Grå häger 1 ex. Stråkaviken, Maxmo.
2000 27.07. Storskarv 1 ex. Ryssberget, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 28.07. Gråhäger 3 ex. Lågpelt - Kangas, Vörå. Jan-Olof Peth.
2000 28-29.07. Pilfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 29.07. Havsörn 1 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 29.07. Grågås 9 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 29.07. Storskarv 6 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 29.07. Göktyta 1 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 30.07. Gluttsnäppa 1 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 30.07. Tobisgrissla 1 ex. Kummelskär, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 30.07. Tobisgrissla 1 ex. Boören, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 30.07. Tordmule 1 ex. Boören, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 30.07. Labb 3 ex. Boören, Maxmo. Ingmar Edfelt.
2000 03.08. Skräntärna 3 ex. Plasskatan, Lövsund, Maxmo. Leif Öling.
2000 04.08. Lärkfalk 1 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 05.08. Törnskata 1 ex. Pandrus, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 05.08. Grå häger 7 ex. Kummelskär, Mickelsörarna, Maxmo. Allan Granfors.
2000 06.08. Kanadagås 30 ex. Kimo åmynning, Oravais. Joakim Englund.
2000 07.08. Grå häger 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 08.08. Lärkfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero, Kaj & Eeva Gråbbil.
2000 06.08. Havsörn 1 ex. Svartörarna, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 10.08. Storlom 2 ex. Plasskatan, Lövsund, Maxmo. Leif Öling.
2000 10.08. Grågås 30 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 10-12.08. Skräntärna 1 ad. + 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
2000 12.08. Brun kärrhök /1. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
2000 12.08. Grå häger 6 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds, Stig Dahlström, Bengt Forslund.
2000 12.08. Ägretthäger 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen, Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.
2000 13.08. Trädkrypare 1 ex. Djupsund, Maxmo. Leif Öling.
2000 19.08. Skräntärna 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 19.08. Trädkrypare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 21.08. Grå häger 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 21.08- 23.09. Vitkindad gås 1 ex. Oravaisfjärden och Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Tomas Klemets m.fl.
2000 26.08. Sandlöpare 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 26.08. Småsnäppa 5 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 26.08. Trana 50 ex. Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
2000 27.08. Havsörn 1 ex. Karvat, Oravais. Tomas Klemets.
2000 30.08. Grågås 90 ex. (max. antal) Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 30.08. Sädgås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 31.08. Kungsörn 1 ex. Brännars, Oravais. Sebastian Stenmark.
2000 02.09. Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 07.09. Trana 172 ex. (max. antal) Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 09.09. Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 09.09-16.09. Gravand 1 juv. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 11.09. Kanadagås 310 ex. (max. antal) Kimo åmynning, Oravais. OA:s exkursion.
2000 13.09. Nötkråka 1 ex. Kimo, Oravais. Stig Backman.
2000 14.09. Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 15.09. Nötkråka 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2000 15.09. Gransångare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
2000 16.09. Hussvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 20.09. Mindre hackspett 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 20.09. Dvärgbeckasin 1 ex. Tuckor, Vörå. Bo Hedström.
2000 23.09. Fjällvråk 1 ex. Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
2000 24.09. Sjöorre /4. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 24.09. Havsörn 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 27.09. Lappmes 1 ex. Kummelskär, Mickelsörarna, Maxmo. Allan Granfors.
2000 27.09. Stjärtmes 5-6 ex. Kummelskär, Mickelsörarna, Maxmo. Allan Granfors.
2000 28.09. Stjärtmes 1 flock. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 29.09. Råka 32 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 29.09. Sidensvans 5 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 Okt.. Rapphöna 11 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 01.10. Stjärtmes 28 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 01.10. Kungsörn 1 ex. Emsal, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 02.10. Kråka 1 ex. halvalbino. Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2000 02.10. Stare ca 120 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 03.10. Nötkråka 1 ex. Kimo, Oravais, Leif Öling.
2000 04.10. Sidensvans 15 ex. Öjskatan, Maxmo. Leif Öling.
2000 04.10. Sidensvans 30 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
2000 04.10. Havsörn 3 ex. Kimo, Oravais. Oskar Bergman.
2000 05.10. Stjärtmes 7 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 05.10. Nötkråka 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 06.10. Sidensvans 25 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
2000 06.10. Sidensvans ca 100 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 06.10. Dubbeltrast 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 06.10. Råka 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 07.10. Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 07.10. Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 08.10. Sidensvans ca 200 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 08.10. Tofsvipa 3 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 09.10. Stare ca 300 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
2000 09.10. Ängspiplärka 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 09.10. Sädesärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 09.10. Sånglärka 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 10.10. Tofsvipa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 13.10. Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 13.10. Morkulla 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 13.01. Pilfink 4 ex. Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 14.10. Trana ca 200 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 14.10. Trana 96 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 14.10. Dubbeltrast 3 ex. Isomäki, Vörå. Allan Stenmark.
2000 14.10. Sparvuggla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
2000 14.10. Kungsfågelsångare 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
2000 14.10. Trädlärka 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
2000 16.10. Gransångare 1 ex. Nykarleby, Munsala, Monå hamn. Tomas Klemets.
2000 17.10. Sångsvan 46 ad. + 3 juv. Kimo åmynning, Oravais Leif Öling.
2000 17.10. Sångsvan ca. 30 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
2000 17.10. Pilfink 3 ex. Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 18.10. Berglärka 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Timo Wegelius.
2000 20.10. Nötkråka 1 ex. Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 21.10. Råka 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 21.10. Råka 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
2000 21.10. Salskrake 12 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 22.10. Lavskrika 6 ex. Staversby, Korsholm. Klas-Erik Holm.
2000 23.10. Sjöorre 3 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 25.10. Råka 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 25.10. Ljungpipare ca 50 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 25.10. Snösparv 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 26.10. Kanadagås 86 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 27.10. Skäggdopping 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 27.10. Snösparv 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 29.10. Lavskrika 2 ex. Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
2000 30.10. Sidensvans ca 50 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2000 30.10. Pilfink 3 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 Nov.. Pilfink 3-6 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 Nov.. Lavskrika 1 ex. Fräkenträsket, Staversby, Korsholm. ? Hinders.
2000 02.11. Tallbit /2. Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 02.11. Lavskrika 1 ex. Teugmo, Maxmo. Åke Öling.
2000 04.11. Kungsörn 1 ex. Källmossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Anders Sundqvist.
2000 05.04. Bofink 2 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 05.11. Stjärtmes 21 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
2000 05.11 - 08.11. Prutgås 2 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.
2000 07.11. Tallbit 1 ex. Djupsund, Maxmo. Åke & Alice Öling.
2000 07.11. Tallbit 17 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
2000 07.11. Mindre hackspett 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
2000 07.11. Enkelbeckasin 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
2000 07.11. Stjärtmes 7 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
2000 07.04. Turkduva 2 ex. Kimo, Oravais. Alma Salmela.
2000 08.04. Sånglärka 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 08.11. Bofink 1/. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 10.11. Lavskrika 1 ex. Kvimo, Maxmo. Åke Öling.
2000 10.11. Duvhök 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2000 11.11. Salskrake 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 14.11. Svarthätta 1/. Brudsund, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
2000 16.11. Storskrake 8 ex. Öskata bro, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 15.11. Morkulla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 17.11. Stare ca 20 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2000 17.11. Svärta 4 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 17.11. Sjöorre 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 17.11. Havsörn 1 ad. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 17.11. Sothöna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 17.11. Skäggdopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 17.11. Salskrake 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 17.11. Sångsvan 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
2000 17.11. Vigg ca 45 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 17.11. Knipa ca 22 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 20.11. Storskrake 28 ex. Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
2000 20.11. Pilfink 4 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
2000 21.11. Rapphöna 9 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 23.11. Bofink 1 ex. Lomby, Vörå. Lis-Mari Helsing.
2000 23.11. Fjälluggla 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Rainer Holmström.
2000 30.11. Stenfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2000 Dec.. Rapphöna 9 + 14 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 Dec.. Pilfink 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 03.12. Trädkrypare 1 ex. Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 04.12. Orre ca 20 ex. Kärkine, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 05-06.12. Gräsand ca 20 ex. Vörå å, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
2000 06.12. Björktrast 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 07.12. Sångsvan 130 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
2000 07.12. Sparvuggla 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 10.12. Storskarv 1 ex. Plasskatan, Lövsund, Maxmo. Leif Öling.
2000 10.12. Storskrake ca 15 ex. Öjskatsund, Särkimofjärden, , Maxmo. Leif Öling.
2000 10.12. Fasan 1/. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 15.12. Sångsvan 11 ad. + 3 juv. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 15.12. Gräsand 2/. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 15.12. Knipa 2/10. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 15.12. Gråtrut ca 320 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
2000 15.12. Gråtrut 40 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2000 15.12. Sjöorre /1. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 15.12. Gråsiska ca 30 ex. Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 15.12. Knölsvan 2 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 15.12. Storskrake /2. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 15.12. Beckasin sp. 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 15.12. Sidensvans 3 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
2000 15.12. Stare 7 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
2000 15.12. Sparvhök 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 16.12. Sångsvan 2 ad. + 3 juv.+ 16 ad. Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
2000 16.12. Gräsand 7 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 19.12. Pilfink 7 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 20.12. Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil, Merja Laaksonen.
2000 20.12. Knipa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
2000 21.12. Pilfink 11 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 21.12. Svan sp. Ca 10 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
2000 22.12. Koltrast 3/. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 22.12. Sidensvans 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 22.12. Domherre ca 40 ex. Vörå kyrka, Vörå. Tomas Klemets.
2000 23.12. Gräsand 6 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 23.12. Koltrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2000 23.12. Sångsvan flera ex. hördes. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2000 24.12. Björktrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
2000 25.12. Sångsvan 7 ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
2000 25.12. Sidensvans 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
2000 25.12. Sångsvan 11 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
2000 25.12. Gärdsmyg 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
2000 27.12. Sparvhök 1 ex. Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
2000 28.12. Björktrast 1 ex. Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
2000 29.12. Sparvhök 1 ex. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
2000 31.12. Mindre hackspett 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
2000 31.12. Björktrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan