Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1999

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1999 Jan. Pärluggla 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1999 Jan. Berguv 1 ex Kyrkbyn. Allan Wikström.
1999 Jan. Lappmes 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1999 Jan. Gräsand 9 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1999 Jan. Bofink 2 ex Röukas, Vörå. Einar Lövdahl.
1999 01.01. Bofink 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 01.01. Svartmes 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 01.01-. Bofink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 03-26.01. Bofink 1 ex Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
1999 04.01. Pärluggla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 05.01. Koltrast 1 Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 07.01. Björktrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 18.01. Stenfalk 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets. (Första vinterfyndet i nejden).
1999 19.01. Pärluggla 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1999 19.01. Björktrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 21.01. Tretåig hackspett 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 21.01. Koltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 23.01. Koltrast 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 24.01. Björktrast 5 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 25.01. Sidensvans 16 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 25.01. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Clas-Erik Holm.
1999 26.01. Pilfink 4 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 26.01. Sidensvans 11 ex Norvalla, Vörå. Seija Sipponen.
1999 01.02. Berguv 1 ex Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 06.02. Sidensvans 8 ex Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
1999 07.02. Mindre hackspett 1ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 08.02. Trädkrypare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 08.02. Fasan 1 +1 Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 17.02. Pärluggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 20.02. Trädkrypare 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1999 21.02. Björktrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 24.02. Svartmes 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1999 Jan - mars. Pilfink 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 Jan - mars. Rapphöna 18 ex Munsala
1999 Jan - mars. Rapphöna 16 ex Oravais
1999 Jan - mars. Rapphöna 56 ex Vörå
1999 Mars. Pärluggla 1 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
1999 Mars. Berguv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 Mars. Koltrast 1 ex Röukas, Vörå. Einar Lövdahl.
1999 04.03. Berguv 1 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 06.03. Skogsduva 1 ex Jeppo, Nykarleby. Tom Backlund m.fl.
1999 06.03. Sidensvans ca 25 ex Ollhugg, Oravais. Allan Stenmark.
1999 08.03. Sidensvans 17 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 09.03. Sparvuggla 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1999 14.03. Snösparv 4 ex Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1999 15.03. Sparvuggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 16.03. Pilfink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 17.03. Björktrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 17.03. Snösparv 20 ex Voitby, Kvevlax, Korsholm. Johan Svan.
1999 18.03. Råka 1 ex Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
1999 18.03. Kungsörn 1 ex Mullor, Lillkyro. Marianne Hakkola.
1999 19.03. Snösparv några ex Oravais. Bengt Forslund.
1999 20.03. Grönsiska 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 21.03. Sångsvan 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 22.03. Ringduva 6 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1999 24.03. Koltrast 1 ex Österö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 25.03. Tofsvipa 2 ex Miekka, Korsholm. John Ahlskog.
1999 25.03. Sånglärka 2 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 26.03. Mindre hackspett 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 26.03. Ringduva 1 ex Larven, Vörå. Kaj, Eeva & Antero Gråbbil.
1999 27.03. Snösparv 10 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Tomas Klemets.
1999 27.03. Tofsvipa 8 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1999 27.03. Stare 5 Ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 28.03 . Tofsvipa 8 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 28.03. Koltrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 28.03. Snösparv 50 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 28.03. Råka 3 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 28.03. Råka 2 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 28.03. Gråtrut 2 ex Slagfältet, Oravais. Leif Öling.
1999 28.03. Gräsand 3 ex Färjleden, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 28.03. Snösparv ca 50 ex Kerklax, Maxmo. Allan Stenmark.
1999 28.03. Snösparv Ca 20 ex Jeppo, Nykarleby. Christer FG Smeds.
1999 28.03. Bofink 2 ex Solbo, Oravais. Sven Backlund.
1999 29.03. Bofink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar & Senni Nykvist.
1999 29.03. Stare 3 ex Komossa, Oravais. Marita Agnisbäck.
1999 29.03. Sångsvan flera ex Kimo, Oravais. Torbjörn Backlund.
1999 29.03. Sångsvan 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar & Holger Lindström.
1999 29.03. Grönsiska flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 29.03. Grönsiska 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 29.03. Gråsiska 5 ex Oravais. Christer FG Smeds.
1999 29.03. Fiskmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 29.03. Ringduva 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 29.03. Stare 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 30.03. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 30.03. Ringduva 3 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1999 30.03. Ringduva 2 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 30.03. Sånglärka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 30.03. Bofink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 30.03. Bofink 6 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1999 30.03. Tofsvipa 1 ex Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
1999 30.03. Rödhake 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 30.03. Grönsiska 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 30.03. Snösparv ca 200 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 30.03. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 30.03. Ormvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 31.03. Koltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 31.03. Koltrast 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 31.03. Varfågel 1 ex Kalommossen, Vörå. Tomas Klemets.
1999 31.03. Rödhake 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 31.03. Sånglärka flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 31.03. Trana 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 31.03. Skrattmås 40 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 31.03. Fiskmås 20 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 Jan - april. Turkduva 2 ex Kyrkbyn, Oravais. Många observatörer.
1999 01.04. Storskrake 6 ex Färjleden, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 01.04. Ormvråk 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 01.04. Sånglärka 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 01.04. Trana 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1999 01.04. Knipa 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1999 02.04. Havsörn 1 ex Jussila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Peter Forslund.
1999 02.04. Ringduva 1 ex Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 02.04. Hämpling 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 02.04. Bofink flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 02.04. Grågås 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 02.04. Trana 2 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 02.04. Ormvråk 2 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 03.04. Sångsvan ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1999 03.04. Skrattmås 14 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1999 03.04. Ängspiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.04. Gräsand 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.04. Kanadagås 6 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 03.04. Tornfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 04.04. Rödhake 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 04.04. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 05.04. Tornfalk 2 par Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 05.04. Kanadagås 5 ex Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
1999 06.04. Grågås 2 ex Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
1999 06.04. Mindre hackspett 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 06.04. Blå kärrhök 1 Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 06.04. Stjärtmes 2 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 07.04. Stare 2 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1999 07.04. Kanadagås 3 ex Brudsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 07.04. Sävsparv 1 ex Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 07.04. Gärdsmyg 1 ex Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 07.04. Kanadagås 4 ex Voitby, Kvevlax, Korsholm. Osvald Finne.
1999 08.04. Större korsnäbb 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 08.04. Ormvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 08.04. Skrattmås ca 15 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 08.04. Björktrast 1 ex Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 09.04. Björktrast 11 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 09.04. Tornfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 09.04. Sävsparv 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 09.04. Rödvingetrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 09.04. Skrattmås flera ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 09.04. Rödhake 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 09.04. Turkduva 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
1999 09.04. Björktrast 5 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 10.04. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 10.04. Knipa 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 10.04. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 10.04. Sädesärla 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1999 11.04. Stenknäck 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 11.04. Grågås 14 ex Kimo åmynning, Oravais. Håkan Johansson, Benny West.
1999 11.04. Sädgås 12 ex Kimo åmynning, Oravais. Håkan Johansson, Benny West.
1999 11.04. Varfågel 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Håkan Johansson, Benny West.
1999 12.04. Skogsduva 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 12.04. Storskrake 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 12.04. Bergfink flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 12.04. Kanadagås 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1999 12.04. Storskrake 5 par Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1999 12.04. Fjällvråk 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 13.04. Enkelbeckasin 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 13.04. Rödvingetrast flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 13.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 13.04. Morkulla 2 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 14.04. Storspov 1 ex Seiplax, Oravais. Erik Blomkvist.
1999 14.04. Kricka 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.04. Ljungpipare 2 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.04. Skogssnäppa 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.04. Knipa 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.04. Taltrast 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 15.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 15.04. Skrattmås flera ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1999 15.04. Rödvingetrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 16.04. Rödvingetrast 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 16.04. Sädesärla 2 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 16.04. Storspov 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 16.04. Storspov 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 16.04. Rödvingetrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 16.04. Silltrut 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 16.04. Kricka 7 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 16.04. Sädgås 7 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 16.04. Sädesärla 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
1999 16.04. Kricka 3 par Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
1999 16.04. Bläsand flera ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
1999 16.04. Sothöna 5 ex Färjleden, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 17.04. Järnsparv 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 17.04. Sädesärla 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 17.04. Sädesärla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gynnar Nykvist.
1999 17.04. Sädesärla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 17.04. Gärdsmyg 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 17.04. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 17.04. Skogssnäppa 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 17.04. Rödvingetrast ca 15 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1999 17.04. Tornfalk 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 17.04. Ängspiplärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 17.04. Sothöna 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas & Johan Klemets.
1999 17.04. Vigg 15 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas & Johan Klemets.
1999 17.04. Stjärtand 4 Kimo åmynning, Oravais. Tomas & Johan Klemets.
1999 17.04. Enkelbeckasin 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas & Johan Klemets.
1999 17.04. Enkelbeckasin 1 ex Kyrkbyn. Maxmo. Allan Wikström.
1999 17.04. Enkelbeckasin 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 17.04. Järnsparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas & Johan Klemets.
1999 17.04. Ängspiplärka 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas & Johan Klemets.
1999 17.04. Sävsparv 1 Kimo åmynning, Oravais. Tomas & Johan Klemets.
1999 17.04. Stjärtand 5 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 17.04. Brunand 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 17.04. Bläsand 12 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 17.04. Taltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 17.04. Taltrast 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 17.04. Storspov 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 17.04. Varfågel 1 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 18.04. Bergfink 4 ex Larven, Vörå. Kaj, Eeva & Antero Gråbbil.
1999 18.04. Skogssnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1999 18.04. Skogssnäppa 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 18.04. Brun kärrhök 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström.
1999 18.04. Småskrake flera ex Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström.
1999 18.04. Tornfalk 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 19.04. Fiskgjuse 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 19.04. Lappsparv 12 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 19.04. Sädgås 51 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 19.04. Morkulla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 20.04. Gransångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 20.04. Taltrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 20.04. Dubbeltrast 1 ex Baggberget, Vörå. Tomas Klemets.
1999 20.04. Mindre hackspett 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 20.04. Lappsparv ca 20 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 20.04. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 20.04. Bläsand 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 21.04. Granångare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 21.04. Fjällvråk 1 ex Ytterjeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 21.04. Strandskata 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 21.04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 21.04. Jorduggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 22.04. Salskrake 1 3 Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1999 22.04. Skäggdopping 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1999 22.04. Stenknäck 1 ex Ånäs, Oravais. Bo Lönnkvist.
1999 23.04. Gråhakedopping 6 ex Lojlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 24.04. Stenskvätta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 24.04. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 24.04. Skogsduva 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 24.04. Fiskgjuse 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 25.04. Strandskata 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 25.04. Mindre strandpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 25.04. Stenskvätta 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 25.04. Gransångare 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 25.04. Bergfink 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 25.04. Enkelbeckasin 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 26.04. Årta 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 26.04. Svarthakedopping 1 par Röukas träsk, Komossa, Oravais. Oskar Bergman.
1999 26.04. Morkulla 3 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 27.04. Gluttsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1999 27.04. Sparvuggla 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1999 28.04. Gravand 1 par Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Per-Erik Andersson, Tom Backlund, Roger Blomkvist m.fl.
1999 28.04. Svartbent strandpipare 1 Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Per-Erik Andersson, Tom Backlund, Roger Blomkvist m.fl.
1999 28.04. Morkulla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders Bäck.
1999 29.04. Rödbena 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 29.04. Salskrake 1 Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1999 29.04. Ljungpipare 43 ex Komossa, Oravais. Bengt Forslund.
1999 29.04. Småspov 1 ex Komossa, Oravais. Bengt Forslund.
1999 30.04. Trädpiplärka 1 ex Komossa, Oravais. Tomas Klemets.
1999 30.04. Göktyta 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 30.04. Dalripa 1 ex Låghällorna, Paljak, Oravais. Tomas Klemets.
1999 30.04. Brushane flera ex Kimo åmynning, Oravais. Observatör ?.
1999 April - maj. Ringtrast 1 ex Gunnars, Jeppo, Nykarleby. Kurt Elenius.
1999 Maj. Jorduggla 1 ex Kimo, Oravais. Ossian Eklund.
1999 02.05. Rödbena 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 02.05. Drillsnäppa 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.05. Göktyta 1 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1999 03.05. Storlom 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 03.05. Storlom 8 ex Måsaskär, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1999 03.05. Svärta 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 03.05. Svärta 8 ex Måsaskär, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1999 03.05. Storskarv 6 ex Måsaskär, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1999 03.05. Ejder 1 Måsaskär, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1999 04.05. Trädpiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 04.05. Småspov 2 ex Vrängenemossen, Oravais/Vörå/Alahärmä. Allan Stenmark.
1999 04.05. Salskrake 1 par Röukas träsk, Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
1999 04.05. Gråhakedopping 7 ex Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1999 05.05. Fiskgjuse 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 05.05. Ortolansparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 05.05. Dubbeltrast 1 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1999 06.05. Knölsvan 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 06.05. Stjärtmes 2 ex Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 07.05. Pärluggla 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 07.05. Småspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 07.05. Grönbena 3 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 07.05. Gluttsnäppa 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 07.05. Årta 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 07.05. Salskrake 25 ex Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1999 07.05. Drillsnäppa 2 ex Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1999 08.05. Göktyta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 08.05. Rödstjärt 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1999 09.05. Ringtrast 1 ex Rejpelt, Vörå. Ann-Sofi Bäck.
1999 09.05. Varfågel 1 ex Kåtajärvi, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 09.05. Svarthakedopping 1 par Kåtajärvi, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 09.05. Pärluggla 1 ex Kåtajärvi, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 10.05. Rödstjärt 1 ex Larven, Vörå. Kaj, Eeva & Antero Gråbbil.
1999 10.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1999 10.05. Ringtrast 3 ex Lågpelt, Vörå. Jan-Olof Peth.
1999 10.05. Rödstjärt 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 11.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 11.05. Småspov 6 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 11.05. Gråhakedopping 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 11.05. Gulärla 3 ex Fräknesmossen, Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
1999 11.05. Hussvala 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund.
1999 11.05. Hussvala Flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 11.05. Hussvala Flera 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 11.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 11.05. Grönbena 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Allan Stenmark.
1999 11.05. Myrspov 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Allan Stenmark.
1999 11.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 12.05. Rödstjärt 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 12.05. Lövsångare 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 13.05. Trädpiplärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 13.06. Grönsångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 13.05. Turkduva 1 ex Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
1999 13.05. Rödstjärt 1 ex Merinkallio, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 13.05. Göktyta 1 ex Merinkallio, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 13.05. Lövsångare 1 ex Merinkallio, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 13.05. Lövsångare 4 ex Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 13.05. Ladusvala 1 ex Merinkallio, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 13.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Merinkallio, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 14.05. Fisktärna 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 14.05. Hussvala 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 14.05. Ladusvala 3 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1999 14.05. Dvärgmås 8 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.05. Svarthakedopping 2 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.05. Ladusvala 3 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.05. Gulärla 4 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.05. Buskskvätta 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 14.05. Buskskvätta 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 14.05. Gulärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 14.05. Myrspov 21 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 14.05. Mindre hackspett 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1999 15.05. Hussvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 15.05. Turkduva 1 ex Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 15.05. Råka 1 ex Vörå centrum. Tomas Klemets.
1999 15.05. Svartsnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 16.05. Ejder 1/2 Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 16.05. Fisktärna 2 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 16.05. Silvertärna 3 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 16.05. Svartsnäppa 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 17.05. Sävsångare 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1999 17.05. Ärtsångare 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1999 17.05. Ärtsångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1999 18.05. Ortolansparv 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 18.05. Blåhake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 19.05. Storlom 1 ex Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1999 19.05. Fisktärna 1 ex Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1999 19.05. Dvärgmås ca 40 ex Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1999 19.05. Salskrake 2 Keskis träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1999 19.05. Stenfalk 1 ex Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
1999 19.05. Jorduggla 1 ex Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
1999 19.05. Gök 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1999 19.05. Törnsångare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 19.05. Jorduggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 19.05. Gök 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 20.05. Gök 1 ex Färjfästet, Maxmo. Elsie Härus.
1999 20.05. Gök 1 ex Kalapää, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.
1999 20.05. Ärtsångare 1 ex Kalapää, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.
1999 20.05. Törnsångare 1 ex Kalapää, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.
1999 20.05. Mindre hackspett 1 ex Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 20.05. Blåhake 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1999 21.05. Grå flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1999 21.05. Tornseglare 2 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1999 22.05. Tornseglare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 22.05. Trädgårdssångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 22.05. Trädgårdssångare 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 22.05. Storskarv 33 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 22.05. Roskarl 3 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 22.05. Rosenfink 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 23.05. Trädgårdssångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 23.05. Rosenfink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1999 24.05. Grönsångare 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1999 24.05. Trädgårdssångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 24.05. Trädgårdssångare 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 24.05. Kornknarr 1 ex Komossa, Oravais. Erik Hägg. (Häckning senare under sommaren).
1999 24.05. Härfågel 1 ex Lillorvas, Oravais. Leif Öling.
1999 24.05. Törnskata 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 24.05. Turkduva 2 ex Vörå centrum. Kaj Gråbbil.
1999 25.05. Mosnäppa 14 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 25.05. Småsnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 25.05. Sävsångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 26.05. Svarthätta 1 par Baggas, Oravais. Allan Stenmark, Oskar Bergman.
1999 27.05. Svarthätta 1 ex Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
1999 27.05. Rosenfink 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 27.05. Näktergal 1 ex Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
1999 27.05. Hämpling 2 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 28 - 29.05. Turturduva 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil, Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson.
1999 28-29.05. Härmsångare 1 ex Kvimo, Maxmo. Tomas Klemets.
1999 29.05. Näktergal 1 ex Tacksamviken, Oravais. Tomas Klemets.
1999 29.05. Storskarv 10 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 29.05. Tobisgrissla 2 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 29.05. Svarthätta 2 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 29.05. Rödspov 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Leif Öling, Gunnar Eriksson, Tomas Klemets, Fredrik Klemets, Christer FG Smeds.
1999 30.05. Turturduva 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark, Peter Lindström.
1999 Maj-juni. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Bertel Bäck m fl.
1999 Maj-juni. Näktergal 1 ex Tottesund, Maxmo. Tage & Ulla-Britt Holmqvist m.fl.
1999 Juni. Kornknarr 2 ex Munsala kby, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1999 Juni. Småfläckig sumphöna 1 ex Mattusmäki, Vörå. Tomas Klemets m.fl.
1999 Juni. Jorduggla 1 ex Hälvä, Lillkyro. Tomas Klemets.
1999 Juni. Turkduva 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 Juni. Busksångare 1 ex Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
1999 03.06. Kornknarr 1 ex Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 03.06. Näktergal 1 ex Holmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 03.06. Hämpling 4 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 04.06. Turkduva 1 ex Oravais kyrka, Oravais. Allan Stenmark.
1999 05.06. Näktergal 1 ex Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.
1999 05-06.06. Kornknarr 1 ex Tottesund, Maxmo. Leif Backas.
1999 05-23.06. Gräshoppssångare 1 ex Tottesund, Maxmo. Leif Backas, Tomas Klemets.
1999 06.06. Näktergal 1 ex Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 06.06. Näktergal 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1999 10.06-. Kornknarr 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström, Leif Öling m.fl.
1999 16.06. Busksångare 1 ex Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 17.06. Busksångare 1 ex Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 19.06. Turkduva 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 21.06. Gräshoppssångare 1 ex Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark.
1999 23.06. Kärrsångare 1 ex Kerklax, Maxmo. Tomas Klemets.
1999 23.06. Dalripa /1 med ungar. Storbötet, Pensala, Nykarleby. Leif Öling, Mikael Herrgård.
1999 23.06. Busksångare 1 ex Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
1999 24.06. Knölsvan par med 7 ungar. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1999 28.06. Lärkfalk 1 ex Lilla Granskär, Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1999 28.06. Nötkråka 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 01.07. Turkduva 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 08.07. Skräntärna 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Munsala. Tomas Klemets.
1999 16.07. Labb 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 16.07. Prutgås 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 16.07. Spovsnäppa 4 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 21.07. Svarthätta 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 27.07. Gravand 2ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Kärrsnäppa 30 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Sandlöpare 1 ad. Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Mosnäppa 37 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Myrsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Grönbena 68 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Svartsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Dvärgmås 1 juv Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Labb 1 ex (mörk fas) Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Brun kärrhök 1 Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1999 27.07. Nötkråka 2 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 Augusti. Kungsörn 1 ex Komossa, Oravais. Kennet Hägg, Rolf Hägg.
1999 01.08. Gråhäger 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 02.08. Nötkråka 2 ex Kyrkbyn, Oravais. Tomas Klemets.
1999 08.08. Nötkråka 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 11.08. Kustpipare 30 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1999 14.08. Kärrsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1999 14.08. Kärrsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 14.08. Spovsnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 14.08. Småsnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 14.08. Mosnäppa 15 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 14.08. Labb 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 14.08. Fiskgjuse 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 14.08. Mindre strandpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1999 15.08. Gråhäger 3 ex Lilloxkangar, Oravais. Harald Holmström.
1999 17.08. Varfågel 1 ex Bertby, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
1999 18.08. Fiskgjuse 2 ex Oxkangar, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1999 18.08. Lärkfalk 4 ex Oxkangar, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund. (Häckning ?).
1999 18.08. Havsörn 1 ex Oxkangar, Oravais. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1999 19.08. Gråhäger 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 19.08. Videsparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 19.08. Småsnäppa 8 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.08. Spovsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.08. Kustpipare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 20.08. Nötkråka 1 ex Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
1999 20.08. Varfågel 1 ex Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
1999 22.08. Dubbeltrast 2 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 27.08. Bivråk 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 27.08. Svartsnäppa 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 27.08. Lärkfalk 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 28.08. Varfågel 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 28-29.08. Turturduva 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist, Allan Wikström, Christer FG Smeds.
1999 30.08. Stenfalk 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 30.08. Fisktärna 1 juv Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 30.08. Större strandpipare 47 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 30.08. Sandlöpare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 30.08. Spovsnäppa 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 30.08. Småsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 Sept. Trana ca 500 ex Komossa, Oravais. Kennet Hägg m.fl.
1999 Sept. Kanadagås 100-130 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.
1999 Sept. Grågås 100-150 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.
1999 Sept. Törnskata 2 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1999 04.09. Myrspov 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1999 05.09. Gravand 1 juv Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius, Ari Veijalainen.
1999 05.09. Brun kärrhök 3 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius, Ari Veijalainen.
1999 05.09. Rödstrupig piplärka 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius, Ari Veijalainen.
1999 06.09. Trana 76 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1999 10.09. Törnskata 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Kaj ?.
1999 10.09. Havsörn 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
1999 13.09. Havsörn 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jan Nyman.
1999 13.09. Jorduggla 8 + 1 + 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 16.09. Storlom 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Jan Nyman.
1999 18.09. Sandlöpare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1999 19.09. Domherre 580 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.09. Blåmes 584 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.09. Ängspiplärka 860 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.09. Grönsiska 1680 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.09. Bändelkorsnäbb 3 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.09. Sånglärka 16 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 19.09. Pilgrimsfalk 1 ex Monäs, Munsala, Nykarleby. C. Svanbäck.
1999 20.09. Havsörn 1 ad. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
1999 21.09 - 31.12. Hökuggla 1-2 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1999 21.09. Havsörn 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1999 21.09. Havsörn 1 juv Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 21.09. Fiskgjuse 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 21.09. Kustpipare 1 juv Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 21.09. Bergfink 6150 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 21.09. Nötskrika 59 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 21.09. Dvärgbeckasin 10 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 21.09. Enkelbeckasin 17 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 21.09. Gärdsmyg 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1999 25.09. Havsörn 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 28.09. Mindre hackspett 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 01.10. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 01.10. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 01.10. Blå kärrhök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 02.10. Havsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 03.10. Stare ca 200 ex Tuckor, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1999 03.10. Rödstjärt 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.10. Stare ca 200 ex Tuckor, Vörå. Rolf Sandvik, Antero Gråbbil.
1999 03.10. Ängspiplärka 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.10. Sånglärka flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.10. Kustpipare 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 03.10. Trana 180 ex Munsala kby. Bengt Forslund.
1999 04.10. Sädesärla 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1999 04.10. Ormvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 05.10. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 05.10. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 05.10. Blåhake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 05.10. Tretåig hackspett 1 Västerö, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 08.10. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 08.10. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 08.10. Ljungpipare 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 08.10. Trana 40 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 09.10. Nötkråka 2 ex Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 09.10. Havsörn 1 subad. Larven, Vörå. Tomas Klemets.
1999 09.10. Vitkindad gås 45 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1999 09.10. Vitkindad gås 42 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 09.10. Bläsgås 14 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström
1999 09.10. Råka 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
1999 09.10. Stjärtmes 11 ex Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
1999 10.10. Årta 1 ex Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström. (Fågeln skadad).
1999 10.10. Stjärtmes 5 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 14.10. Bläsgås 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 15.10. Ringduva 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 16.10. Stjärtmes 9 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 17.10. Stjärtmes ca 40 ex Voitby, Korsholm. Clas-Erik Holm.
1999 17.10. Sjöorre 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 17.10. Stenfalk 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 17.10. Kanadagås 51 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1999 17.10. Trädkrypare 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 17.10. Örn sp. 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 18.10. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 18.10. Sidensvans ca 50 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1999 18.10. Sidensvans 63 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 19-20.10. Storskarv 1 juv Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Jan Nyman.
1999 20.10. Steglits 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Jan Nyman.
1999 20.10. Snösparv 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Jan Nyman.
1999 20.10. Svarthätta 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1999 21.10. Stjärtmes 20 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 21.10. Sångsvan 107 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 23.10. Hökuggla 1 ex Högberg, Tuckor, Vörå. Bjarne Södergård.
1999 25.10. Pärluggla 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 26.10. Gråtrut 1200 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 26.10. Skrattmås 15 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 26.10. Knölsvan 9 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 28.10-14.11. Hökuggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 30.10. Större korsnäbb 10 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 . Stjärtmes 8 ex Djupkärr, Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.
1999 03.11. Havsörn 1 ex juv. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.11. Fjällvråk 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 03.11. Fjällvråk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1999 06.11. Tordmule 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund
1999 06.11. Kungsörn 1 ex Kocki, Komossa, Oravais. Kennet Hägg.
1999 07.11. Kungsörn 1 ex Holmbergs, Tuckor, Vörå. Emil Tunis m.fl.
1999 08.11. Stjärtmes 8 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1999 09.11. Sidensvans 5 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1999 10.11. Hökuggla 1 ex Kocki, Komossa, Oravais. Allan Stenmark, Oskar Bergman.
1999 13.11. Kungsörn 1 ex Tuckor långträsk. Stig Svels, Sture Östman, Torolf Ahlnäs m.fl.
1999 14.11. Lavskrika 2ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 14.11. Vitkindad gås ca 40 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 21.11. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Clas-Erik Holm.
1999 21.11. Havsörn 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 21.11. Svärta 10 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 21.11. Skäggdopping 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 23.11. Gråspett 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Marianne Aspnäs.
1999 24.11. Sparvuggla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 25.11. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 28.11. Stenfalk 1 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1999 28.11. Fjällvråk 1 ex Pandrus, Kimo, Oravais. Mikael & Leif Öling.
1999 30.11. Sångsvan 13 ad. 5 juv Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 30.11. Knölsvan 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1999 30.11. Sångsvan 7 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 Dec. Turkduva 5 ex Kyrkbyn, Oravais. Eini Engstrand m.fl.
1999 Dec. Rapphöna 25 ex Kvevlax
1999 Dec. Rapphöna 28 ex Vörå
1999 Dec. Rapphöna 17 ex Oravais
1999 04.12. Lavskrika 1 ex Bäckishällon, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 05.12. Fjällvråk 1 ex Isomäki, Kuckos, Vörå. Sebastian Stenmark.
1999 05.12. Gråspett 1 Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 05.12. Tretåig hackspett 1 ex Vilkmo, Maxmo. Anders & Ann-Sofi Bäck.
1999 10.12. Sångsvan 2 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1999 20.12. Sångsvan 7 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1999 21.12. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1999 24.12. Bofink 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 25.12. Fasan 2 +3 Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1999 25.12. Örn sp 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan