Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1998

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1998 Jan. Bofink 1 ex Lomby, Vörå. Börje Helsing.
1998 Jan. Bofink 1 ex Koskeby, Vörå. Johannes Gråbbil.
1998 Jan. Gräsand ca 6 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1998 01.01. Pilfink 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1998 05.01. Sparvuggla 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Mårten & Leif Öling.
1998 06.01. Björktrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 07.01. Svartmes 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 08.01. Sidensvans 25 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 09.01. Björktrast 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 09.01. Stjärtmes 5 ex Källmossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 10.01. Tamduva 10 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 11.01. Pärluggla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Karl Frantz.
1998 11.01. Fiskmås 3 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 13.01. Bändelkorsnäbb 1 Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 21.01. Stare ca 15 ex Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 21.01. Varfågel 1 ex Vissarn, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 22.01. Koltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 25.01. Fasan 1 Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 25.01. Björktrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 25.01. Nötkråka 1 ex Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 27.01. Sidensvans 8 ex Vissarn, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 Feb. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax. Rolf Sandvik.
1998 Feb. Fasan 2 ex Vallvik, Kvevlax. Rolf Sandvik.
1998 05.02. Steglits 2 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 07.02. Tofsmes 2 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 07.02. Svartmes 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 07.02. Gråtrut 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1998 07.02. Steglits 4 ex Skolområdet, Oravais. Ahto Kantola.
1998 08.02. Steglits 3 ex Skolområdet, Oravais. Ahto Kantola.
1998 08.02. Berguv 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 11.02. Berguv 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 13.02. Bergfink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 13.02. Gråsiska 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 16.02. Pärluggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 16.02. Sparvuggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 Jan.- Mars. Rapphöna 20 ex Kvevlax
1998 Jan.- Mars. Rapphöna 7 ex Munsala
1998 Jan.- Mars. Rapphöna 57 ex Vörå
1998 18.03. Råka 5 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1998 19.03. Grönsiska 1 flock Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 20.03. Gråsiska 1 flock Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 20.03. Råka 1 ex Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.
1998 22.03. Mindre hackspett 1 Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 23.03. Berguv 1 ex Jörala, Vörå. Tomas Klemets.
1998 23.03. Sparvuggla 1 ex Jörala, Vörå. Tomas Klemets.
1998 25.03. Koltrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 25.03. Stare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 26.03. Snösparv ca 60 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 26.03. Tofsvipa 1 ex Kvevlax, Korsholm. Carita Libäck.
1998 26.03. Tofsvipa 27.03 Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 27.03. Ringduva 14 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 27.03. Ringduva 1 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1998 27.03. Sånglärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 27.03. Sånglärka 3 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 27.03. Stare 2 ex Staversby, Korsholm. John Ahlskog.
1998 27.03. Gråtrut 4 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 28.03. Stare 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 28.03. Gråtrut 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 28.03. Fasan 1 Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 28.03. Havsörn 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Stig Örn.
1998 28.03. Pilfink 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1998 29.03. Tofsvipa 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 29.03. Tofsvipa 1 ex Malen, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 30.03. Grönsiska flera ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 30.03. Gråsiska flera ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 30.03. Sångsvan 5 ex Mullos, Lillkyro. Marianne Hakkola.
1998 31.03. Snösparv ca 100 ex Vallvik, Kvevlax. Rolf Sandvik.
1998 31.03. Bofink 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 31.03. Sånglärka 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 April. Berguv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 April. Pärluggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 01.04. Ringduva 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 01.04. Varfågel 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1998 01.04. Tornfalk 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1998 01.04. Koltrast 1 ex Österö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 01.04. Snösparv 6 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1998 01.04. Gråsiska 14 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 02.04. Bofink 1 ex Djupsund, Maxmo. Alice & Åke Öling.
1998 02.04. Storskarv 1 ex Färjfästet, Maxmo. Anders Bäck.
1998 03.04. Bofink 2 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 03.04. Sångsvan 3 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 03.04. Snösparv 40 ex Storrapan, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 04.04. Sparvuggla 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1998 04.04. Ringduva 2 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1998 04.04. Ringduva 1 ex Slagfältet, Oravais. Evi & Bertil Engström.
1998 04.04. Ringduva 2 ex Strömsvik, Oravais. Leif Öling.
1998 04.04. Ringduva 15 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 04.04. Bofink flera ex Slagfältet, Oravais. Evi & Bertil Engström.
1998 04.04. Sånglärka ca 10 ex Slagfältet, Oravais. Evi & Bertil Engström.
1998 04.04. Hämpling 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 04.04. Trana 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1998 05.04. Knipa 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1998 05.04. Koltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 05.04. Koltrast 1 ex Larven, Vörå. Kaj och Antero Gråbbil.
1998 05.04. Bofink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 06.04. Koltrast 1 Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 06.04. Stare 1 ex Kimo, Oravais.Allan Stenmark.
1998 06.04. Stare 1 ex Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
1998 06.04. Trana 1 ex Mullos, Lillkyro. Marianne Hakkola.
1998 07.04. Bofink 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 07.04. Björktrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 07.04. Sävsparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 07.04. Ormvråk 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 07.04. Kanadagås 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 09.04. Trana 1 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 09.04. Tornfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 09.04. Gräsand 2 ex Färjleden, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 10.04. Snösiska 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 10.04. Knipa 1 ex Kyroboas, Oravais. Allan Stenmark.
1998 10.04. Tofsvipa 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Hilding Back.
1998 10.04. Tofsvipa 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Holger Lindström.
1998 11.04. Sångsvan 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 11.04. Sångsvan 3 ex Slagfältet, Oravais. Leif Öling.
1998 11.04. Trana 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 11.04. Trana 7 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 11.04. Kungsörn 1 ex Komossa, Oravais. Kenneth Hägg.
1998 11.04. Dalripa 1 Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
1998 12.04. Trana 4 ex Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
1998 12.04. Havsörn 2 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1998 12.04. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 13.04. Sädgås 10 ex Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1998 13.04. Blå kärrhök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Else-Maj Lustig.
1998 13.04. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 15.04. Sädesärla 1 ex Larven, Vörå. Kaj och Antero Gråbbil.
1998 15.04. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Kaj och Antero Gråbbil.
1998 15.04. Kanadagås 2 ex Färjleden, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 16.04. Tretåig hackspett 1 par Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1998 16.04. Skrattmås 1 flock. Färjleden, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 16.04. Bergfink 1 ex Mullos, Lillkyro. Marianne Hakkola.
1998 16.04. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Clas-Erik Holm.
1998 16.04. Sädesärla 1 ex Kimo, Oravais. Väinö Kortesniemi.
1998 16.04. Storspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 16.04. Storspov 1 ex Kimo, Oravais. Väinö Kortesniemi.
1998 16.04. Ängspiplärka 15 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 16.04. Grågås 8 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 16.04. Grågås 4 ex Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1998 16.04. Fiskmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 16.04. Fiskmås 1 ex Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1998 16.04. Gräsand 1 par Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1998 17.04. Grågås 1 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 17.04. Skrattmås ca 50 ex Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 17.04. Silltrut 2 ex Slangar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 17.04. Ormvråk 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 17.04. Sädesärla 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 17.04. Hämpling 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 17.04. Björktrast 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 17.04. Sävsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 17.04. Bergfink 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 17.04. Storspov 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 17.04. Ängspiplärka 3 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 18.04. Björktrast 3 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 18.04. Gärdsmyg 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 18.04. Lappsparv 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 18.04. Morkulla 1 ex Koskeby, Vörå. Johannes Gråbbil.
1998 18.04. Morkulla 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1998 18.04. Enkelbeckasin 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1998 18.04. Gräsand 2 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 18.04. Dubbeltrast 2 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 18.04. Storspov 5 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 19.04. Ringtrast 1 ex Vörå centrum, Vörå. Hans Holmberg.
1998 19.04. Sädgås 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 19.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 19.04. Skrattmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 19.04. Skrattmås 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 19.04. Skrattmås 400 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1998 19.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 19.04. Rödvingetrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 19.04. Sädesärla 2 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 19.04. Järnsparv 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 19.04. Fiskmås 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 19.04. Silltrut ca 20 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1998 19.04. Sävsparv 1 Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1998 19.04. Ljungpipare ca 20 ex Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 19.04. Enkelbeckasin 1 ex Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 20-26.04. Pärluggla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 20.04. Rödvingetrast 1 ex Larven, Vörå. Kaj och Antero Gråbbil.
1998 20.04. Taltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 20.04. Storspov 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Senny Nykvist.
1998 20.04. Kanadagås 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1998 20.04. Brun kärrhök 1 Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1998 20.04. Rödhake 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 20.04. Rödhake 1 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1998 20.04. Rödhake 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 20.04. Sävsparv 2 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 20.04. Knipa 10 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1998 20.04. Storskrake 15 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1998 20.04. Skogssnäppa 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 21.04. Taltrast 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 21.04. Rödvingetrast flera ex Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
1998 21.04. Knipa 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 21.04. Gräsand 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 21.04. Kricka 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 21.04. Gärdsmyg 1 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1998 21.04. Lappsparv 2 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 21.04. Järnsparv 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 21.04. Ljungpipare 3 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1998 22.04. Rödhake 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 22.04. Järnsparv 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 22.04. Blå kärrhök 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 22.04. Enkelbeckasin 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 22.04. Taltrast 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 22.04. Skäggdopping 1 ex Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 22.04. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 22.04. Rödvingetrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 22.04. Storskrake 3 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1998 22.04. Sävsparv 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1998 22 04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 22.04. Gärdsmyg 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 22.04. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 22.04. Enkelbeckasin 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 22.04. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 23.04. Kricka 5 ex Färjleden, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 23.04. Bläsand flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 23.04. Bläsand 5 ex Färjleden, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 23.04. Skogsduva 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 23.04. Turkduva 1 ex Skolområdet, Oravais. Ahto Kantola.
1998 23.04. Strandskata 1 ex Oravais. Leif Öling.
1998 24.04. Kricka 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 24.04. Bläsand 1 ex Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1998 24.04. Skogssnäppa 1 ex Tottesund, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 24.04. Ljungpipare 2 ex Granudden, Vörå. Allan Stenmark.
1998 24.04. Mindre hackspett 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström.
1998 24.04. Morkulla 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 25.04. Rödhake 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 25.04. Skogssnäppa 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 25.04. Ortolansparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 25.04. Stenskvätta 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 25.04. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 25.04. Stenskvätta 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1998 25.04. Drillsnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 25.04. Gransångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 25.04. Stjärtand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 25.04. Bläsand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 25.04. Småspov 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 25.04. Vigg 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 25.04. Ängspiplärka 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt..
1998 25.04. Ringtrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 25.04. Rödstjärt 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 26.04. Stenskvätta 1 ex Kyrkan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 26.04. Gransångare 1 ex Kyrkan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 26.04. Gravand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1998 26.04. Salskrake 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1998 26.04. Rödbena 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1998 26.04. Årta 1 par Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1998 26.04. Större strandpipare 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
1998 26.04. Mindre strandpipare 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
1998 26.04. Gluttsnäppa 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti.
1998 26.04. Morkulla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 27.04. Järnsparv 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 27.04. Trädpiplärka 1 ex Källmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 27.04. Bergfink ca 50 ex Källmossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 28.04. Trädpiplärka 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1998 28.04. Svartvit flugsnappare 1 ex Kimo, Oravais. Lasse Sillanpää.
1998 28.04. Svartvit flugsnappare 1 ex Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
1998 28.04. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Klas & Carita Ruths.
1998 29.04. Lövsångare 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 29.04. Silltrut 2 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1998 29.04. Småskrake 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1998 29.04. Skäggdopping 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1998 29.04. Vigg ca 50 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1998 29.04. Ringtrast 1 ex Aknus, Vörå. Carina Nykvist.
1998 29.04. Ortolansparv 1 ex Larven, Vörå. Kaj och Antero Gråbbil.
1998 29.04. Rödstjärt 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 29-30.04. Härfågel 1 ex Stubbrössl, Oravais. Gunnar & Märta Backlund m.fl.
1998 30.04. Storlom 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 30.04. Fiskgjuse 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 30.04. Havsörn 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 30.04. Lövsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 30.04. Gransångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 30.04. Rödstjärt 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 30.04. Gärdsmyg 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 30.04. Göktyta 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1998 30.04. Göktyta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 30.04. Rödstjärt 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 30.04. Stenskvätta 1 ex Tottesund, Maxmo. Ulla-Britt Holmkvist.
1998 30.04. Stenskvätta 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 30.04. Havstrut 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1998 30.04. Mindre strandpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1998 30.04. Grönbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1998 30.04. Drillsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1998 30.04. Brushane 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1998 01.05. Större strandpipare 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1998 01.05. Svartsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1998 01.05. Göktyta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 01.05. Gärdsmyg 2 ex Västerö, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 01.05. Ortolansparv 1 ex Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 01.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 01.05. Stenfalk 1 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 01.05. Brushane 50 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 02.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 02.05. Turkduva 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 02.05. Trädpiplärka 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 02.05. Stenknäck 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 02.05. Gulärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 02.05. Hussvala 1 ex Larven, Vörå. Eeva och Antero Gråbbil.
1998 03.05. Lövsångare 1 ex Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1998 03.05. Trädpiplärka 1 ex Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1998 03.05. Trädpiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 03.05. Fiskgjuse 1 ex Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1998 03.05. Fiskgjuse 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 03.05. Stjärtand 2 ex Kalapää träsk, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1998 03.05. Bläsand 1 ex Kalapää träsk, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1998 03.05. Göktyta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1998 03.05. Göktyta 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 03.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 03.05. Brushane ca 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 04.05. Buskskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 04.05. Ladusvala 1 ex Larven, Vörå. Eeva och Antero Gråbbil.
1998 04.05. Brunand 6 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1998 06.05. Drillsnäppa 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 08.05. Dvärgmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 08.05. Lövsångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 08.05. Gråhakedopping 7 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1998 08.05. Gluttsnäppa 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1998 08.05. Turkduva 1 ex Kyrkbacken, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1998 08.05. Årta 1 Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1998 08.05. Silvertärna 10 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1998 08.05. Svärta 12 ex Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1998 09.05. Ladusvala flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 09.05. Ärtsångare 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 09.05. Ärtsångare 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 09.05. Buskskvätta 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 09.05. Brushane ca 50 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 09.05. Havsörn 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1998 09.05. Lövsångare 1 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Gråhakedopping 8 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Storlom 5 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Svärta 2 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Sjöorre 2 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Silvertärna 1 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Havstrut 1 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Ejder 3 +2 Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Gravand 3 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 09.05. Tobisgrissla 11 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 10.05. Videsparv 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 10.05. Tärna sp. 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 10.05. Silltrut 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 10.05. Ärtsångare 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 10.05. Ladusvala 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1998 10.05. Ladusvala 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 11.05. Ärtsångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 13.05. Buskskvätta 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.
1998 13.05. Buskskvätta 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 13.05. Hussvala 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 13.05. Buskskvätta 1 ex Källäng, Maxmo. Allan Wikström.
1998 14.05. Svarthakedopping 8 ex Storträsk, Karvat, Oravais. Leif Öling.
1998 14.05. Brun kärrhök 1 Lillträsk, Karvat, Oravais. Leif Öling.
1998 15.05. Videsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 15.05. Blåhake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 16.05. Tornseglare 2 ex Larven, Vörå. Eeva & Antero Gråbbil.
1998 16.05. Mosnäppa 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 16.05. Kärrsnäppa 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 16.05. Blåhake 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1998 16.05. Blåhake 1 ex Kaurajärvi, Vörå. ONK:s exkursion.
1998 16.05. Törnsångare 1 ex Kaurajärvi, Vörå. ONK:s exkursion.
1998 16.05. Turkduva 1 ex Kyrkbyn, Oravais. ONK:s exkursion.
1998 16.05. Backsvala ca 10 ex Kaurajärvi, Vörå ONK:s exkursion.
1998 16.05. Backsvala ca 5 ex Keskis, Oravais. ONK:s exkursion.
1998 16.05. Gulärla flera ex Kalapää, Vörå. ONK:s exkursion.
1998 16.05. Dvärgmås ca 10 ex Röukas träsk, Oravais ONK:s exkursion.
1998 16.05. Dvärgmås flera ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.
1998 16.05. Dvärgmås Flera ex Färjfästet, Maxmo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 16.05. Vit stork 1 ex Bertby, Vörå. ?
1998 17.05. Gök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 17.05. Rosenfink 1 ex Källäng, Maxmo. Allan Wikström.
1998 17.05. Grå flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 18.05. Gök 1 ex Pirkonäse, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1998 19.05. Grå flugsnappare 1 ex Larven Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1998 20.05. Småtärna 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.
1998 20.05. Gulärla ca 10 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1998 20.05. Näktergal 1 ex Kirksal, Vörå. Peter Sippus.
1998 20.05. Rosenfink 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 21.05. Vattenrall 1 ex Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 21.05. Törnskata 1 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1998 21.05. Trädgårdssångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 21.05. Trädgårdssångare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1998 23.05. Rosenfink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 24.05. Rosenfink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 24.05. Rosenfink 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 25.05. Sävsångare 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1998 26.05. Rosenfink 3 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1998 26.05. Gravand 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1998 26.05. Kärrsnäppa 25 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1998 26.05. Mosnäppa 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1998 26.05. Skedand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1998 26.05. Smalnäbbad simsnäppa 9 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1998 27.05. Dvärgmås flera ex Rudträsk, Kerklax, Maxmo. Leif Öling.
1998 27.05. Trädgårdssångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 29.05. Stenfalk 1 Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 31.05. Fisktärna 1 ex Västerö, Maxmo. Tomas Klemets.
1998 31.05. Svarthätta 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 31.05. Grönsångare 1 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 06.06. Bivråk 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 08.06. Bivråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Kaj & Antero Gråbbil.
1998 08-10.06. Kornknarr 1 ex Kaitsor, Vörå. Tor Simons.
1998 11.06. Videsparv 1 ex Rudträsk, Kerklax, Maxmo. Leif Öling.
1998 11.06. Näktergal 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 12.06. Grönsångare 1 ex Djupvattenträsk, Karvat, Oravais. Leif Öling.
1998 12.06. Kornknarr 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Klas-Erik Holm.
1998 13.06. Grönsångare 1 ex Aknus, Vörå. Tomas Klemets.
1998 14.06. Smålom 2 ex Storträsket, Lövsund, Maxmo. Leif Öling.
1998 15.06. Busksångare 1 ex Bertby, Vörå.
1998 15.06. Busksångare 1 ex Lålax, Vörå. Tomas Klemets.
1998 17.06. Nordsångare 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 18.06. Törnskata 1 ex Kimoängarna, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 20.06. Turkduva 2 ex Ånäs, Oravais. Harry Nygård.
1998 22.06. Nötkråka 1 ex Koskeby, Vörå. Rafael Kronlöf.
1998 24.06. Kornknarr 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 24.06. Kornknarr 1 ex Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1998 28.06. Nötkråka 1 ex Rökio, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
1998 29.06. Kärrsångare 1 ex Voitby, Korsholm. Tomas Klemets.
1998 30.06. Nötkråka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 Juni-juli. Törnskata 1 par (häckning) Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1998 Juni-augusti. Storskarv ca 10 ex Jöusan, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1998 03.07. Örn sp. 3 ex Larven, Lillkyro. Kaj Gråbbil, Juhani Välimaa.
1998 03.07. Hämpling 2 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1998 06.07. Nötkråka 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 12.07. Lärkfalk 1 ex Österö, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 13.07. Nötkråka 4 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 14.07. Videsparv 1 Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
1998 15.07. Lärkfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 25.07. Häger 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 27.07. Svarthakad buskskvätta 1 ex Petsmo, Korsholm. Jens Karlsson.
1998 Juli-augusti. Törnskata 5 ex (familj) Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 02.08 - 21.08. Gråhäger 1-3 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Aarne Lahti m.fl.
1998 03.08. Gråhäger 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 08.08. Spovsnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1998 10.08. Häger 1 ex Koskeby, Vörå. Greta Peth.
1998 11.08. Sädgås 30 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 11.08. Småsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais.
1998 11.08. Småsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1998 11.08. Gäss sp. 30 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 13.08. Grågås 13 ex Kimo åmynning, Oravais.
1998 13.08. Grågås 10 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1998 13.08. Kärrsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1998 18.08. Kanadagås 20 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1998 18.08. Videsparv 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1998 18.08. Dalripa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1998 20.08. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 24.08. Hämpling 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 24.08. Lärkfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 25.08. Tornseglare Flera ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil. Största delen flyttade denna dag
1998 29.08. Spovsnäppa 7 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
1998 29.08. Småsnäppa 18 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
1998 29.08. Småsnäppa 55 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Timo Wegelius.
1998 29.08. Ängshök 1 Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Timo Wegelius m.fl.
1998 30.08. Tereksnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
1998 04.09. Nötkråka 1 ex Kyrkbyn. Oravais. Leif Öling.
1998 05.09. Storskarv 1 ex Trebröderna, Oravaisfjärden, Oravais. Mårten & Leif Öling.
1998 07.09. Havsörn 1+1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1998 09.09. Kustsnäppa 2 ex Munsala, Nykarleby. Juhani Hannila.
1998 10.09. Varfågel 1 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1998 10.09. Taigasångare 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1998 10.09. Dvärgmås 1 juv Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1998 11.09. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 11.09. Kustpipare 1 juv Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1998 13.09. Tornseglare 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 13.09. Lavskrika 1 ex Stora Mastmossen, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 20.09. Lavskrika 2 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 22.09. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 23.09. Trädkrypare 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 01.10. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 03.10. Dvärgbeckasin 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
1998 04.10. Ladusvala 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 06.10. Dubbeltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 09.10. Tofsvipa 15 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 11.10. Sidensvans ca 30 ex Skolvägen, Oravais. Christer FG Smeds.
1998 12.10. Fasan 2 ad. + 11 juv Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 12.10. Sidensvans 1 flock. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 14.10. Gråsiska 1 flock. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 14.10. Dubbeltrast 2 ex Lötet, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1998 14.10. Tallbit 1 ex Lötet, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1998 14.10. Salskrake 6 ex Monåfjärden, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1998 15.10. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 16.10. Ljungpipare 30 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 19.10. Sidensvans ca 200 ex Solbo, Oravais. Sven Backlund.
1998 21.10. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 26.10. Sångsvan 42 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1998 28.10. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 28.10. Tornfalk 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 28.10. Hökuggla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1998 29.10. Sångsvan ca 120 ex Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1998 29.10. Tallbit 12 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1998 29.10. Sandlöpare 1 juv Storsand, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti, Aarne Lahti.
1998 30.10. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 31.10. Skärsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.
1998 31.10-1.11. Pilfink 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 Nov. Tallbit 5 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1998 03.11. Sparvuggla 1 ex Särkimo, Maxmo. M S.
1998 03.11. Tallbit 1 ex Särkimo, Maxmo. M S.
1998 03.11. Bändelkorsnäbb 1 ex Särkimo, Maxmo. M S.
1998 08.11. Tallbit 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 09.11. Bergfink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 10.11. Stare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 12.11. Sångsvan 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 12.11-31.12. Bofink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 26.11. Nötkråka 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1998 30.11. Mindre hackspett 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 Dec. Rapphöna 9 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 Dec. Fasan flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 Dec. Björktrast ca 50 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 Dec. Pilfink 4-6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 Dec. Berguv 3 ex ropade. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 02.12. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1998 04.12. Koltrast 1 Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 07.12. Pilfink 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 10.12. Sidensvans ca 20 ex Färjfästet, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1998 11.12. Björktrast 1 ex Kyrkbyn. Maxmo. Gunnar Nykvist.
1998 12.12. Björktrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1998 12.12. Björktrast 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1998 19.12. Bofink 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 21.12. Svartmes 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1998 22.12. Rapphöna 11 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1998 24.12. Koltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1998 25.12. Bofink 1 Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1998 25.12. Gråsiska 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1998 28.12. Mindre korsnäbb 1 par Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
1998 29.12. Pärluggla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1998 29.12. Bergfink 1 ex Ulot, Maxmo. Martti Siltaloppi.
1998 29.12. Vitryggig hackspett 1 Ulot, Maxmo. Martti Siltaloppi.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan