Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1997

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1997 Jan. Gräsand 10 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1997 01.01. Tamduva 18 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 01.01. Vitryggig hackspett 1 ex Särkimo, Maxmo. M S.
1997 01.01. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 01.01. Fiskmås 2 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 Jan.-Feb. Strömstare 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1997 02.01. Hökuggla 1 ex Kyrkbyn. Allan Wikström.
1997 03.01. Tamduva 2 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1997 05.01. Tamduva 57 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 08.01. Orre 27.ex Kärkine hällorna, Vörå. Tomas Klemets.
1997 20.01. Björktrast 1 ex Larven, Vörå. Antero & Eeva Gråbbil.
1997 26.01. Orre ca 50 ex Bäckishällorna, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 27.01. Varfågel 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 27.01. Stare 2 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 27.01. Dalripa 3 ex Rödslan, Kimo, Oravais. Bengt Stenback.
1997 28.01. Kungsörn 1 ex Munsala, Nykarleby. Bror West.
1997 29.01. Mindre hackspett 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby..
1997 Jan. Varfågel 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 Jan.-Feb. Rapphöna 6+10+8+10+ 6+9+1 flock Vörå Olika rapportörer.
1997 01.02. Pärluggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 Feb. Berguv 1 ex Kvimo, Maxmo. Åke Öling.
1997 Feb. Berguv 1 ex Kyrkbyn. Allan Wikström.
1997 Feb. Berguv 1 ex Bäckishällorna, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 Feb. Pärluggla 1 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
1997 Feb. Pärluggla 1 ex Kyrkbyn. Allan Wikström.
1997 Feb. Dalripa 8 + 3 ex Jonasusbacken, Vörå. Valdemar Lindström och Sebastian Stenmark.
1997 02.02. Nötkråka 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 11.02. Sparvuggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 23.2. Dalripa ca 8 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 24.02. Havsörn 2 ex ad. Teugmo, Maxmo. Leif & Åke Öling.
1997 03.03. Tornfalk 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 03.03. Råka 1 ex Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 04.03. Björktrast 1 ex Oravaisfabrik, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 07.03. Ringduva 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 10.03. Tofsvipa 1 ex Ånäs, Oravais. Marianne Lax.
1997 12.03. Sångsvan 2 ex Tuckor, Vörå. Ann-Kristin Markus.
1997 14.03. Gråtrut flera ex Seiplax, Oravais. Marianne Lax.
1997 Mars. Gråtrut flera ex Färjfästet, Maxmo. Marlene Södergård.
1997 Mars. Gråtrut flera ex Ulot, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 15.03. Koltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1997 15.03. Sångsvan 4 ex Hypen, Kimo, Oravais. Sebastian Stenmark.
1997 15.03. Gråsiska 1 ex Kyrkbyn. Allan Wikström.
1997 19.03. Ringduva 1 ex Kaitsor, Vörå. Stig Olin.
1997 19.03. Stare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1997 20.03. Ringduva 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1997 27.03. Ringduva 3 ex Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 28.03. Stare 6 ex Petsmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 28.03. Sånglärka 1 ex Petsmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 28.03. Kungsörn 1 ex Västerhankmo, Korsholm. Hartvig Lövdal.
1997 28.03. Tallbit 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 28.03. Koltrast 1 ex Åkerdalen, Oravais. Peter Lindström.
1997 29.03. Sånglärka 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 29.03. Tretåig hackspett 1 ex Kärkine hällorna, Vörå. Tomas Klemets.
1997 29.03. Fjällvråk 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 30.03. Gräsand 2 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 31.03. Tornfalk 3 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1997 31.03. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 31.03. Gråtrut 8 ex Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
1997 Mars - April. Tornuggla 1 ex (ca 2 veck.) Kyrkbyn, Jeppo, Nykarleby. Kjell Eklund. Fjärde fyndet i Finland.
1997 01.04. Ringduva ca 50 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 01.04. Stenfalk 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 01.04. Sånglärka 4 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 01.04. Tofsvipa 3 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1997 01.04. Tofsvipa 2 ex Petsmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 01.04. Tofsvipa 15 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 01.04. Tofsvipa 8 ex Kovik, Vörå. Allan Stenmark.
1997 01.04. Tofsvipa 12 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 01.04. Sångsvan 20 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 01.04. Bofink 7 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 01.04. Kanadagås 2 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 01.04. Trana 10 ex Tottesund, Maxmo. Marita Kock.
1997 01.04. Bläsand 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1997 01.04. Bofink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 02.04. Stare 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 02.04. Bofink 5 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 02.04. Storskrake 2 ex Penesor färjfäste, Maxmo. Anders Bäck.
1997 02.04. Fiskmås 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 02.04. Tofsvipa 1 ex Lusse, Jeppo, Nykarleby. Gustav Enström.
1997 03.04. Koltrast 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 03.04. Skrattmås 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 03.04. Snösparv ca 100 ex Kaitsor, Vörå. Allan Stenmark.
1997 03.04. Snösparv ca 60 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1997 03.04. Trana 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 03.04. Bofink 6 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 04.04. Knipa 2 ex Västerö, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 05.04. Sånglärka 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 05.04. Trana 3 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1997 05.04. Trana 4 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 05.04. Trana 2 ex Palvis, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.04. Stenfalk 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1997 06.04. Grågås 2 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 06.04. Trana 4 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1997 08.04. Nötkråka 1 ex Eljasus, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 09.04. Tornfalk 1 Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
1997 10.04. Knipa 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 10.04. Knipa 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1997 10.04. Snösparv ca 500 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 11.04. Gräsand 1 par Kimo, Oravais. Sebastian Stenmark.
1997 11.04. Björktrast 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 12.04. Nötväcka 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 13.04. Snösparv 50 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 13.04. Stenfalk 1 ex Slagfältet, Oravais. Leif Öling.
1997 13.04. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax. Rolf Sandvik.
1997 13.04. Storspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 13.04. Ormvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 15.04. Storspov 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 15.04. Sädgås 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 16.04. Snösparv ca 200 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 17.04. Taltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 17.04. Grönsiska 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 17.04. Storspov 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 17.04. Stenknäck 1 ex Vörå centrum. Folke Svartbäck.
1997 17.04. Sädgås ca 50 ex Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.
1997 17.04. Ängspiplärka 3 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 17.04. Grågås 3 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 18.04. Storspov 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 18.04. Storskrake 6 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 18.04. Blå kärrhök 1 ex Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 18.04. Skrattmås ca 100 ex Kimo åmynning, Oravais. Stig Dahlström, Bengt Forslund.
1997 18.04. Skrattmås ca 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 18.04. Morkulla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 19.04. Morkulla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 19.04. Ormvråk 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 19.04. Bergfink 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 19.04. Gärdsmyg 1 ex Österhankmo, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 19.04. Slaguggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Clas-Erik Holm.
1997 20.04. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 20.04. Sädesärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 20.04. Ängspiplärka 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 20.04. Lärkfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 21.04. Bergfink 2 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 21.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 21.04. Bläsand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 21.04. Storskrake 15 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 21.04. Kanadagås 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 21.04. Silltrut 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 21.04. Fiskmås flera ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 21.04. Salskrake 1 par Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1997 21.04. Havstrut 2 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1997 21.04. Fjällvråk 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1997 21.04. Havsörn 1 ex Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1997 22.04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 22.04. Kricka 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1997 22.04. Vigg 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1997 22.04. Sädgås ca 30 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1997 23.04. Bergfink 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 23.04. Brun kärrhök 1 Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1997 23.04. Stjärtand 11 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1997 23.04. Skedand 2/1 Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1997 23.04. Strandskata 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark
1997 23.04. Strandskata 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 23.04. Sädesärla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 23.04. Rödhake 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1997 24.04. Stjärtand 6 ex Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 24.04. Sädesärla 1 ex Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 24.04. Kanadagås 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 24.04. Enkelbeckasin 1 ex Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 25.04. Sädesärla 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 25.04. Sävsparv 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 25.04. Kanadagås 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 25.04. Hämpling 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 26.04. Björktrast 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 26.04. Sävsparv 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.
1997 26.04. Bläsgås 1 ex Kuni, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.
1997 27.04. Blå kärrhök 1 Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 27.04. Rödvingetrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 27.04. Rödvingetrast 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 27.04. Rödvingetrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 27.04. Rödvingetrast 3 ex Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 27.04. Skogssnäppa 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 28.04. Enkelbeckasin 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 28.04. Jorduggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik
1997 28.04. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik
1997 28.04. Rödhake 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Rödhake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 28.04. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.
1997 28.04. Järnsparv 1 ex Kyrkbyn. Gunnar Nykvist
1997 28.04. Järnsparv 1 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Fiskgjuse 1 ex Söderfjärden, Maxmo. Allan Wikström.
1997 28.04. Salskrake 5 hanar 3 honor Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Rödbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Gluttsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Enkelbeckasin 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Sävsparv 2 Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Sävsparv 1 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Ängspiplärka 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Skogssnäppa 1 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Skogssnäppa 2 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1997 28.04. Skäggdopping 2 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 28.04. Småskrake 3 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1997 28.04. Småskrake 3 ex Hällnäs, Vörå. Tomas Klemets.
1997 28.04. Sädesärla 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 29.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 29.04. Taltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 29.04. Stenskvätta 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 30.04. Varfågel 1 ex Storsved, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1997 30.04. Rödvingetrast 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 30.04. Taltrast 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 30.04. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 30.04. Morkulla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 Maj. Storlom 1 par Vilkmo träsk, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 01.05. Stenskvätta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 01.05. Stenskvätta 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 01.05. Fiskgjuse 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 01.05. Småspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 01.05. Trädpiplärka 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 01.05. Järnsparv 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 02.05. Rödhake 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 02.05. Taltrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 02-06.05. Ringtrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunilla Glasberg.
1997 05.05. Silvertärna 2 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 05.05. Dvärgmås 4 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 05.05. Vitvingad trut 1 ex Häggsundet, Monäs, Munsala, Nykarleby. Michael Eriksson.
1997 05.05. Jorduggla 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Lappsparv ca 50 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Sothöna 1 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Skäggdopping 30 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Gråhakedopping 5 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Svarthakedopping 3 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Salskrake 3 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Gluttsnäppa 2 ex Vörå åmynning, Vörå. Tomas Klemets.
1997 05.05. Gransångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 05.05. Strandskata 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 06.05. Lappsparv ca 15 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 06.05. Videsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 06.05. Gransångare 1 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Tomas Klemets, Christer FG Smeds och Ingmar Edfelt.
1997 06.05. Gransångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 06.05. Göktyta 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 07.05. Turkduva 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 07.05. Brunand 1 Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 07.05. Brushane 40 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 07.05. Dvärgmås 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 07.05. Grönbena 24 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 07.05. Svartsnäppa 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 07.05. Jorduggla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Barbro Bäck.
1997 07.05. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 07.05. Gluttsnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 07.05. Drillsnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Trädpiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Trädpiplärka 1 ex Storträsk, Oravais. Leif Öling.
1997 08.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 08.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 08.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 08.05. Ladusvala 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 08.05. Rödstjärt 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Rödstjärt 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 08.05. Taltrast 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 08.05. Dvärgmås flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Gulärla 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Buskskvätta 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Brushane 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.05. Hussvala 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.
1997 08.05. Ortolansparv 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 08.05. Småskrake 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 08.05. Skäggdopping 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 08.05. Svarthakedopping 4 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 09.05. Buskskvätta 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 09.05. Buskskvätta 1 ex Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
1997 09.05. Fisktärna 1 ex Österhankmo, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 09.05. Lövsångare 1 ex Österhankmo, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 09.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 09.05. Gulärla 3 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 09.05. Buskskvätta 4 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 09.05. Ladusvala 1 ex Jutbergs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1997 10.05. Ladusvala 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 10.05. Svärta 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1997 10.05. Lövsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1997 10.05. Storlom 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1997 10.05. Dvärgmås 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1997 10.05. Gråhakedopping 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1997 10.05. Rödstjärt 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1997 10.05. Ortolansparv 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1997 11.05. Svarthakedopping 1 ex Brännvattnet, Pelkkala. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1997 11.05. Skogsduva 1 ex Brännvattnet, Pelkkala. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1997 11.05. Göktyta 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1997 11.05. Rödstjärt 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1997 11.05. Gulärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 11.05. Svartsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tim Ilonen, Minna Höylä.
1997 11.05. Ladusvala 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1997 12.05. Videsparv 2 ex Källmossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 12.05. Lövsångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 13.05. Silvertärna 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 13.05. Drillsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 13.05. Lövsångare 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 13.05. Årta 1 par Kimo åmynning. Tomas Klemets.
1997 13.05. Årta 1 par Oravaisfjärden, Oravais.
1997 13.05. Mindre strandpipare 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1997 13.05. Mindre strandpipare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 13.05. Hussvala 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 13.05. Större strandpipare 4 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1997 13.05. Bergand 2 par Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 13.05. Mosnäppa 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 13.05. Kärrsnäppa 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 13.05. Sjöorre 1 par Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 13.05. Svärta 1 Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.
1997 13.05. Sävsångare 1 ex Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 13.05. Törnsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1997 13.05. Grönsångare 1 ex Baggas, Oravais. Allan Stenmark.
1997 13.05. Grå flugsnappare 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1997 14.05. Ärtsångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 14.05. Backsvala 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 14.05. Jorduggla 1 ex Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 14.05. Gök 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1997 15.05. Sävsångare 1 ex Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 15.05. Backsvala 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 16.05. Ärtsångare 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1997 16.05. Ärtsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 17.05. Grå flugsnappare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 17.05. Hussvala 3 ex Komossa, Oravais. ONK:s exkursion.
1997 17.05. Tornseglare 3 ex Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 18.05. Backsvala flera ex Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1997 18.05. Storlom 50 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Gråhakedopping 3 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Storskarv 30 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Alfågel 5 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Svärta 50 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Sjöorre 20 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Tobisgrissla 5 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Jorduggla 1 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 18.05. Jorduggla 1 ex Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
1997 18.05. Gärdsmyg 1 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Klas Forslund.
1997 20.05. Törnsångare 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 21.05. Rosenfink 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 22.05. Gök 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1997 22.05. Rosenfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.
1997 23.05. Bergand 3/2 Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 23.05. Storskarv 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 23.05. Rosenfink 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 23.05. Rosenfink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 23.05. Smålom 1 par Hästmossen, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 23.05. Gök 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 23.05. Blåhake 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1997 24.05. Smalnäbbad simsnäppa 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 26.05. Dvärgmås 2 ex Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1997 26.05. Törnskata 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 26.05. Varfågel 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 26.05. Trädgårdssångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.
1997 26.05. Trädgårdssångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 29.05. Turkduva 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1997 30.05. Törnskata 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 31.05. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 Juni. Turkduva 1 ex Petsmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund
1997 Juni. Brun kärrhök 1 par Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 Juni. Småfläckig sumphöna 1 ex Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 Juni. Gråhakedopping 2 par Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 Juni. Sångsvan 1 par Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 Juni. Storlom 1 par Holmlax träsk, Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 01.06. Smålom 1 ex Laxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 01.06. Trädgårdssångare 1 ex Baggas, Oravais. Allan Stenmark, Oskar Bergman.
1997 02.06. Trädgårdssångare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 02.06. Härmsångare 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi & Anders Bäck.
1997 02.06. Tretåig hackspett 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 08.06-24.06. Busksångare 1 ex Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 08.06-24.06. Busksångare 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 10.06. Bivråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 10.06. Näktergal 1 ex Holmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 13.06. Svarthätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 13.06. Tobisgrissla 1 ex Storjöusson, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Bore Lax.
1997 13.06. Tordmule 1 ex Storjöusson, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Bore Lax.
1997 14.06. Gräshoppssångare 1 ex Mickelsörarna, Maxmo. Mikael Antell.
1997 14.06. Härmsångare 2 ex Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 14-15.06. Sommargylling 1 ex Västerhankmo, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1997 17.06. Sommargylling 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 18.06. Jorduggla 3 ex Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.
1997 20.06. Kornknarr 1 ex Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 22.06. Kornknarr 1 ex Mullos, Lillkyro. ? Uusitontti.
1997 22.06. Hämpling 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 24.06. Rörsångare 1 ex Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 24.06. Svarthätta 1 ex Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 27.06. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 29.06. Varfågel 1 par m. ungar. Kotkanneva, Lillkyro. Kaj Gråbbil.
1997 30.06. Kornknarr 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1997 04.07. Gråhäger 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 07.07. Sidensvans 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 14.07. Hämpling 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 14.07-20.07. Gräshoppssångare 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1997 15.07. Storskarv flera ex Kalkskär, Oravais. Leif Öling, Bengt Wiklund.
1997 15.07. Lärkfalk 1 ex Kalkskär, Oravais. Leif Öling, Bengt Wiklund.
1997 22.07. Bivråk 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1997 22.07. Videsparv 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1997 23.07. Gråhäger 1 ex Särkimo, Maxmo. Erik Sundell.
1997 26.07. Nötkråka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.
1997 29.07. Skräntärna 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 Juli-Aug. Nötkråka 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 Aug. Havsörn 1 ex Mickelsörarna, Maxmo. Josef Söderlund m.fl.
1997 04.08. Gråhäger 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 05.08. Turkduva 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 08.08. Nötkråka 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 12.08. Gråhäger 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1997 16.08. Nötkråka 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 19.08. Grågås ca 75 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 23.08. Mosnäppa 10 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 23.08. Småsnäppa 8 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 23.08. Kustsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 23.08. Spovsnäppa 8 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 23.08. Kanadagås 34 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1997 30.08. Turkduva 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Stenmark.
1997 31.08. Storskarv 1 ex Omhändertagen. Pensala, Munsala, Nykarleby. Bengt Ek.
1997 02.09. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 06.09. Kärrsnäppa 40 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 06.09. Småsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 06.09. Sandlöpare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 06.09. Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1997 08.09. Gråhäger 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.
1997 08.09. Varfågel 1 ex Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1997 21.09. Myrspov 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius.
1997 21.09. Bergand 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius.
1997 26.09-05.10. Häger 1 ex Maxmo fladan, Maxmo. Gunnar & Senny Nykvist.
1997 28.09. Nötkråka 2 ex Bäckishällorna, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 30.09-01.10. Tallbit 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 Okt. Slaguggla 1 ex Tuckor, Vörå. Emil Tunis.
1997 02.10. Kärrsnäppa 6 juv Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1997 02.10. Gråtrut 1100 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1997 02.10. Kanadagås 49 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1997 02.10. Kungsfågelsångare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1997 03.10. Hämpling 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 04.10. Pilfink 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1997 07.10. Gråspett 1 ex Rejpelt, Vörå. Harald Svens.
1997 08.10. Storskarv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
1997 10-17.07. Dubbeltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Kaj Gråbbil.
1997 12.10. Kungsörn 1 ex Stenträsk, Tuckor, Vörå. Allan Stenmark, Rainer Penttala, Emil Tunis, Stig Svels.
1997 13.10. Knölsvan 1 par + 3 juv Kimo åmynning, Oravais. M. Bäck.
1997 15.10. Nötkråka 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1997 17.10. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 17.10, 19.10. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 17.10. Bergand 2 Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
1997 17.10. Mindre hackspett 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
1997 20.10. Sidensvans 15 ex Silvast, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1997 23.10. Sparvuggla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 24.10. Sidensvans ca 100 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1997 24.10. Nötkråka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 25.10. Stjärtmes ca 30 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 26.10. Havsörn 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 28.10. Sidensvans 57 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 28.10. Fasan 3 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1997 31.10. Slaguggla 1 ex Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 Okt-Nov. Rapphöna ca 20 ex Kvevlax, Korsholm.
1997 Okt-Nov. Rapphöna 118 ex Vörå
1997 Okt-Nov. Rapphöna 19 ex Oravais
1997 Nov. Tallbit 1 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1997 05.11. Sidensvans 5 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 07.11. Bofink 1 ex Mäkipää, Vörå.
1997 07.11. Snösparv 4 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1997 16.11. Sparvuggla 1 ex Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
1997 20.11. Stenknäck 1 ex Oravais hamn. Ari Veijalainen.
1997 20.11. Sjöorre 12 ex Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
1997 20-21.11. Alförrädare 1 Storsand, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen, Aarne Lahti.
1997 21.11. Sjöorre 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1997 21.11. Alfågel 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1997 23.11. Stjärtmes 2 flockar Furuholmen, Maxmo. Mona Glasberg.
1997 24.11. Sångsvan 14 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Rolf Sandvik.
1997 24.11. Nötkråka 4 ex Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik
1997 24.11. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1997 25.11. Sångsvan 2 ad. 1 juv Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1997 26.11. Sångsvan 140 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1997 Dec. Turkduva 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Eini Engstrand.
1997 Dec. Pilfink 4 ex Vörå centrum. Ruth Öling.
1997 05.12. Gråtrut 12 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1997 13.12. Gråsiska 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1997 24.12. Pilfink 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1997 27.12. Sparvuggla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 27.12. Sångsvan 6 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1997 29.12. Sångsvan flera ex ropande. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1997 29.12. Björktrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström
1997 31.12. Gråsiska ca 60 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan