Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1996

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1996 Jan. Björktrast flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 Jan. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 Jan. Pärluggla 1 ex Kyrkbyn. Maxmo. Allan Wikström.
1996 Jan. Pärluggla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 Jan. Strömstare 2 ex Silvastforsen, Jeppo, Nykarleby.. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 Jan. Bofink 1 ex Harjux, Munsala, Nykarleby. Per-Erik Andersson.
1996 01.01. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 01.01. Tamduva 20 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 01.01. Gråsiska 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 01.01. Björktrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 01.01. Koltrast 1 ex Keppo, Jeppo, Nykarleby. Jan Hägg, Leo Saarijärvi.
1996 01.01. Rapphöna 6 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 02.01. Björktrast 1 ex Silvast, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 03.01-05.03. Lappmes 1 ex Kärkine hällorna, Vörå. Tomas Klemets.
1996 06.01. Björktrast 10 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 07.01. Rapphöna 3 ex Oravais centrum. Ingmar Edfelt.
1996 09.01. Nötkråka 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 10.01. Sidensvans ca 300 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 11.01. Tallbit 1 ex Brudsund, Maxmo. Margit Lundberg.
1996 11.01. Sidensvans ca 100 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1996 14.01. Björktrast 40 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 14.01. Gråsiska ca 10 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 14.01. Bergfink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 14.01. Stjärtmes ca 12 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 14.01. Mindre hackspett 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 14.01. Bofink 1 ex Larven, Vörå. Marianne Hakkola.
1996 18.01. Rapphöna 8 ex Eljasus, Oravais. Leo West.
1996 24.01. Björktrast 50 ex Oravais centrum. Ingmar Edfelt.
1996 27.01. Sidensvans 50 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 28.01 - 17.03. Nötväcka 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 29.01. Mindre hackspett 1 ex Gränden, Jeppo. Bengt Forslund.
1996 30.01. Varfågel 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 Feb. Rapphöna 11 ex Seiplax, Oravais. Svea Strand.
1996 04.02. Bofink 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Mikael Grahn.
1996 05.02. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Tomas Klemets.
1996 10.02. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 11.02. Gråsiska 1 ex Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1996 12.02 - 13.02. Pilfink 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1996 12.02. Pärluggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 18.02. Tretåig hackspett 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 20.02. Snösiska 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 21.02. Pärluggla 1 ex Klasus, Vörå. Allan & Sebastian Stenmark.
1996 22.02 - 26.02. Skäggmes 1/2 Öjskatan, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen m.fl.
1996 23.02 - 24.02. Hornuggla 1 ex Ånäs, Oravais. Bo Lönnkvist, Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1996 24.02. Rapphöna 9 ex Öjskatan, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds
1996 24.02. Slaguggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 25.02 - 13.03. Nötkråka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 29.02. Sparvuggla 1 ex Krankrösslan, Vörå. Allan Stenmark, Peter Lindström.
1996 Feb-Mars. Nötväcka 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 Mars. Sidensvans 20 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 02.03. Gråsiska 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 04.03. Havsörn 1 ex Kuni, Kvevlax. Joel Friberg.
1996 06.03. Koltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 08.02 - 11.03. Nötkråka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 14.03. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Rune Lygdbäck.
1996 16.03. Tornfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
1996 16.03. Gråtrut 5 ex Kyrkbyn. Maxmo. Elsie Härus.
1996 17.03. Gråtrut flera ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 19.03. Snösparv ca 50 ex Vörå. Alf Wallin.
1996 21.03. Snösparv 20 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Christer FG Smeds.
1996 22.03. Skogsduva 4 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1996 23.03. Bändelkorsnäbb 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 23.03. Tretåig hackspett 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 23.03. Jorduggla 1 ex Palvis, Vörå. Ingmar Edfelt.
1996 24.03. Snösparv ca 100 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 25.03. Råka 1 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 26.03. Snösparv ca 50 ex Strömsviksslätan, Oravais. Berit Ahlnäs.
1996 26.03. Stare 1 ex Hirvsal, Vörå. Jan-Olof Peth.
1996 26.03. Råka 2 ex Kvevlax kby. Kaj Gråbbil.
1996 27.03. Råka 5 ex Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
1996 28.03. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 April. Pärluggla 1 ex Voitby, Kvevlax. Rolf Sandvik.
1996 02.04. Skogsduva 1 ex Jörala, Vörå. Tomas Klemets.
1996 02.04. Bofink 3 ex Vilkmo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1996 03.04. Ringduva 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 04.04. Tofsvipa 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Jan-Ole Forsman.
1996 04.04. Ringduva 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Jan-Ole Forsman.
1996 04.04. Sångsvan 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 04.04. Grönsiska 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 04.04. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 04.04. Sånglärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 05.04. Ringduva 3 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 05.04. Ringduva 1 ex Jeppo. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 05.04. Sångsvan 3 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.
1996 05.04. Grönsiska ca 20 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 05.04. Sånglärka 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 05.04. Tofsvipa 2 ex Kimo, Oravais. Mårten Öling.
1996 06.04. Kungsörn 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1996 06.04. Sånglärka ca 8 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 06.04. Gråtrut 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 06.04. Knölsvan 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 06.04. Stare 2 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1996 07.04. Råka 1 ex Kimo, Oravais. Mats Hermans.
1996 07.04. Fjällvråk 1 ex Avstjälpningsplatsen, Oravais. Allan Stenmark.
1996 07.04. Tofsvipa 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 07.04. Fiskmås 2 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 08.04. Stare 20 ex Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 08.04. Tofsvipa 16 ex Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 08.04. Gråtrut 10 ex Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 08.04. Silltrut 4 ex Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 08.04. Sånglärka 6 ex Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 08.04. Bofink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 08.04. Storskrake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 08.04. Koltrast 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 08.04. Varfågel 1 ex Mastmossen, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 08.04. Trana 1 ex Lekmossen, Oravais. Leif Öling.
1996 09.04. Havstrut 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 09.04. Bofink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 09.04. Bofink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 10.04. Tornfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 10.04. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 10.04. Nötväcka 1 ex Kyrkbyn, Maxmo Allan Wikström.
1996 10.04. Bofink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 11.04. Bofink 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1996 11.04. Trana 13 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 11.04. Sädesärla 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 12.04. Ängspiplärka 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 12.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 12.04. Tornfalk 2 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1996 12.04. Sädesärla 1 ex Tottesund, Maxmo. Martin Blom.
1996 12.04. Sädesärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 13.04. Knipa 3 ex Baggas, Oravais. Valter Nygren.
1996 13.04. Storspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Jan-Ole Forsman.
1996 13.04. Kanadagås 5 ex Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 14.04. Gräsand 2 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 14.04. Blå kärrhök 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund
1996 14.04. Tornfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund
1996 14.04. Koltrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund
1996 14.04. Storspov 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 14.04. Sädgås 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 14.04. Ormvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 15.04. Sädesärla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 15.04. Sädgås 71 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström
1996 15.04. Grågås 12 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström
1996 15.04. Stenfalk 1 ex Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 15.04. Grönsiska 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 15.04. Järnsparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 15.04. Sävsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 15.04. Strömstare 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1996 16.04. Fiskmås ca 40 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1996 16.04. Skrattmås ca 40 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1996 16.04. Knipa 4 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1996 16.04. Grågås 2 ex Slagfältet, Oravais. Tomas Klemets.
1996 16.04. Sädesärla 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 16.04. Sädesärla 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1996 16.04. Gräsand 8 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 17.04. Skrattmås flera ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1996 17.04. Skrattmås ca 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 17.04. Fiskmås 3 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1996 17.04. Fiskmås 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 17.04. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 17.04. Svartmes 2 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 17.04. Bläsand 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Tomas Klemets.
1996 18.04. Rödhake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 18.04. Sidensvans 5 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 18.04. Blå kärrhök 1 Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 18.04. Enkelbeckasin 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 18.04. Kanadagås 4 ex Slagfältet, Oravais. Leif Öling.
1996 18.04. Kanadagås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 18.04. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 18.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 18.04. Björktrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 18.04. Grågås 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 19.04. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 19.04. Rödvingetrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 19.04. Knipa 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 19.04. Silltrut 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 19.04. Taltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1996 19.04. Taltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 19.04. Björktrast 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 20.04. Morkulla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 20.04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 20.04. Storskrake 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 20.04. Rödhake flera ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1996 20.04. Lavskrika 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1996 20.04. Bergfink flera ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1996 20.04. Björktrast 4 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 21.04. Rödvingetrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 21.04. Brunand 5 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Christer FG Smeds.
1996 21.04. Vigg flera ex Vassorfjärden, Kvevlax. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Christer FG Smeds.
1996 21.04. Silltrut 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 21.04. Kricka 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 21.04. Dalripa 1 ex Miekka, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 21.04. Morkulla 1 ex Karvat, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 21.04. Ängspiplärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 22.04. Björktrast 1 ex Öland, Oravais
1996 22.04. Björktrast 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Rödvingetrast 1 ex Öland, Oravais
1996 22.04. Rödvingetrast 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Rödhake 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Rödhake 1 ex Jeppo. Bengt Forslund.
1996 22.04. Ängspiplärka 7 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Sävsparv 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Skogssnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Rödbena 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Strandskata 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Kricka 2 par Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.
1996 22.04. Lappsparv 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 22.04. Lärkfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 23.04. Skogssnäppa 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Tomas Klemets.
1996 23.04. Gärdsmyg 1 ex Färjfästet, Maxmo. Tomas Klemets.
1996 24.04. Stenskvätta 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 24.04. Kricka 2 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1996 25.04. Blå kärrhök 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 25.04. Skäggdopping 3 ex Djupfjärden, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.
1996 25.04. Salskrake 1 ex Djupfjärden, Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.
1996 25.04. Strandpipare sp. 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1996 25.04. Ljungpipare 4 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 25.04. Ringtrast 1 ex Voitby, Kvevlax. John Svan.
1996 26.04. Drillsnäppa 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1996 26.04. Strandskata 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 26.04. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 26.04 - 03.05. Ringtrast 1 ex Österö, Maxmo. Doris & Paul Vesterlund.
1996 27.04. Vit stork 1 ex Gunilack, Munsala, Nykarleby. Göran Backman.
1996 27.04. Enkelbeckasin 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 28.04. Gärdsmyg 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 28.04. Gärdsmyg 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 28.04. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 29.04. Brun kärrhök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 29.04. Grönbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1996 29.04. Skedand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1996 30.04. Gråhakedopping 2 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1996 30.04. Svarthakedopping 1 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1996 30.04. Vit stork 1 ex Slagfältet, Oravais. Göran Backman.
1996 30.04. Gransångare 1 ex Blåkulla, Oravais. Christer FG Smeds.
1996 April (slutet). Vit stork 2 ex Petsmo, Kvevlax. Andreas Sandén.
1996 April. Kungsörn 1 ex Besökt åtel flera ggr. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 01.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Ånäs, Oravais. Harry Nygård.
1996 01.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Oxkangar, Oravais. Karl Franz.
1996 01.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1996 01.05. Stjärtand 1 par Strömsvikviken, Oravais. Christer FG Smeds.
1996 01.05. Årta 1 par Strömsvikviken, Oravais. Christer FG Smeds.
1996 01.05. Trädpiplärka 1 ex Strömsvikviken, Oravais. Christer FG Smeds.
1996 01.05. Trädpiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 01.05. Småskrake 1 par Oravaisfjärden, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1996 01.05. Havstrut 6 ex Oravaisfjärden, Oravais.Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1996 01.05. Gransångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 01.05. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 02.05. Gransångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Maj-Len Willför.
1996 02.05. Gransångare 1 ex Gränden, Jeppo. Bengt Forslund.
1996 02.05. Rödstjärt 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 02.05. Rödstjärt 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 02.05. Ortolansparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 02.05. Stenskvätta 2 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 02.05. Ladusvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 02.05. Sidensvans ca 10 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.
1996 03.05. Svartvit flugsnappare 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 03.05. Trädpiplärka 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1996 03.05. Rödstjärt 1 ex Kärklax, Maxmo. Magdalena Furunäs.
1996 03.05. Mindre hackspett 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 03.05. Småspov 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 03.05. Lövsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 03.05. Stenskvätta 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1996 03-04.05. Vit stork 1 ex Storsved, Munsala, Nykarleby. Per-Eric Andersson m.fl.
1996 04.05. Varfågel 1 ex Norrmossen, Vörå. Tomas Klemets.
1996 04.05. Dalripa 2 ex Norrmossen, Vörå. Tomas Klemets.
1996 04.05. Ladusvala 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 04.05. Hussvala 12 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 04.05. Drillsnäppa 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 04.05. Vigg ca 20 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 04.05. Videsparv 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 05.05. Större strandpipare 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Jukka Vierimaa.
1996 05.05. Mindre strandpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Jukka Vierimaa.
1996 05.05. Gluttsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Jukka Vierimaa.
1996 05.05. Brushane 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Jukka Vierimaa.
1996 05.05. Dvärgmås 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Jukka Vierimaa.
1996 05.05. Dvärgmås 13 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 05.05. Svarthakedopping 3 par Storträsk, Oravais.
1996 05.05. Svarthakedopping 1 par Kangan, Oravais. Leif Öling.
1996 05.05. Kärrsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1996 05.05. Svartsnäppa 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1996 05.05. Brun kärrhök 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 06.05. Lövsångare 5 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 06.05. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 06.05. Gluttsnäppa 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 06.05. Brushane 8 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik
1996 06.05. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 06.05 . Buskskvätta 1 ex Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
1996 06.05. Vit stork 1 ex Kimo, Oravais. Håkan Wörgren.
1996 07.05 - 08.05. Vit stork 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling m.fl.
1996 07.05. Myrspov 5 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 07.05. Salskrake 1/3 Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 07.05. Tornseglare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 07.05. Småspov 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1996 07.05. Ringtrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Maj-Len Willför.
1996 08.05. Ladusvala 2 ex Kyrkbyn, Oravais. Allan Stenmark.
1996 08.05. Buskskvätta 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 08.05. Gråhakedopping 2 ex Sparvörssund, Oxkangar, Oravais. Leif Öling.
1996 09.05. Gulärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 09.04. Lövsångare 2 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 10.05. Ladusvala 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 10.05. Fisktärna 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 10.05. Gulärla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 10.05. Lövsångare 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 11.05. Buskskvätta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 11.05. Lövsångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 11.05. Fiskgjuse 1 ex Djupfjärden, Kaitsor, Vörå. ONK:s exkursion.
1996 11.05. Fisktärna 1 ex Djupfjärden, Kaitsor, Vörå. ONK:s exkursion.
1996 11.05. Silvertärna 4 ex Djupfjärden, Kaitsor, Vörå. ONK:s exkursion.
1996 11.05. Storlom 1 par Norrträsk, Palvis, Vörå. ONK:s exkursion.
1996 11.05. Dvärgmås 6 ex Rudträsk, Kerklax, Maxmo. ONK:s exkursion.
1996 12.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 12.05. Dvärgmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 12.05. Göktyta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 12.05. Ärtsångare 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1996 13.05. Ärtsångare 1 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1996 13.05. Gök 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 13.05. Ortolansparv 1 ex Slagfältet, Oravais. Allan Stenmark.
1996 13.05. Gulärla 2 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 13.05. Gulärla 15 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 14.05. Göktyta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 14.05. Blåhake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 14.05. Blåhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 15.05. Blåhake 1 ex Österhankmo, Kvevlax. Klas-Göran Nylund.
1996 15.05. Mosnäppa 14 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1996 15.05. Salskrake 3 ex Röukas träsk, Komossa, Oravais. Bengt Forslund, Gustav Enström.
1996 16.05. Törnskata 1 Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 16.05. Göktyta 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 16.05. Göktyta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 16.05. Lappsparv 3 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 16.05. Kärrsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Sami Tuomela.
1996 16.05. Dvärgbeckasin 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Sami Tuomela.
1996 16.05. Blåhake 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Sami Tuomela.
1996 16.05. Blåhake 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1996 16.05. Blåhake 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 16.05. Törnsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Sami Tuomela.
1996 16.05. Svartpannad törnskata 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Sami Tuomela.
1996 16.05. Grå flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 17.05. Blåhake 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 17.05. Göktyta 1 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 17.05. Grå flugsnappare 6 ex Gränden, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 17.05. Årta 1 par Oravaisfjärden, Oravais. Håkan Eklund.
1996 19.05. Backsvala flera ex Komossa, Oravais. Hilding Back.
1996 19.05. Alfågel ca 20 ex Röukas träsk, Oravais. Marit Stålberg, Oskar Bergman.
1996 19.05. Småspov 1 par Paljak mosse, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1996 19.05. Storlom 1 par Åkant träsk, Oravais. Hilding Back.
1996 19.05. Rosenfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 19.05. Gök 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 19.05. Småsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 20.05. Rosenfink 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 20.05. Videsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 21.05. Backsvala 25 ex Röukas, Vörå. Tomas Klemets.
1996 22.05. Törnsångare 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 22.05. Tornseglare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 22.05. Rosenfink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar & Senny Nykvist.
1996 22.05. Smalnäbbad simsnäppa 4 ex Lojlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1996 23.05. Myrsnäppa 1 ex Oravaisfjärden, Oravais.
1996 23.05. Myrsnäppa 7 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1996 23.05. Sävsångare 1 ex Strandbyn, Oravais. Tomas Klemets.
1996 23.05. Näktergal 1 ex Tottesund, Maxmo. Tage Holmkvist.
1996 23.05. Tornseglare 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar & Senny Nykvist.
1996 23.05. Gök 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 24.05. Gök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 24.05. Hämpling 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 24.05. Grå flugsnappare 1 ex Storträsk, Karvat, Oravais. ONK:s fågelrally.
1996 24.05. Dvärgmås 2 ex Djupfjärden, Kaitsor, Vörå. ONK:s fågelrally.
1996 24.05. Tobisgrissla 7 ex Fjärdsgrundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Fredrik Klemets, Peter Åbacka.
1996 24.05. Tordmule 4 ex Yttre skärgården, Oravais. Tomas Klemets, Fredrik Klemets, Peter Åbacka.
1996 24.05. Svärta 3 ex Jutbergs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Leif Öling.
1996 24.05. Sjöorre 20 ex Jutbergs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Leif Öling.
1996 24.05. Svarthätta 1 ex Monå, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Leif Öling.
1996 25.05. Småsnäppa 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. ONK:s fågelrally.
1996 25.05. Smålom 1 ex Rummelbackträsk, Munsala, Nykarleby. ONK:s fågelrally.
1996 25.05. Smålom 2 ex Hästmossen, Kantlax, Munsala, Nykarleby. ONK:s fågelrally.
1996 25.05. Näktergal 1 ex Keppo, Jeppo, Nykarleby.
1996 25.05. Näktergal 1 ex Seiplax, Oravais. Allan Stenmark, Bengt Forslund.
1996 25.05. Törnskata 1 ex Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.
1996 25.05. Dalripa 2 ex Rummelbackträsk, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.
1996 25.05. Trädgårdssångare 1 ex Smedsbacken, Oravais. ONK:s fågelrally.
1996 25.05. Trädgårdssångare 1 ex Keskis, Oravais. ONK:s fågelrally.
1996 25.05. Trädgårdssångare 1 ex Röukas, Vörå. ONK:s fågelrally.
1996 25.05. Grå flugsnappare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 26.05. Trädgårdssångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 26.05. Trädgårdssångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 28.05. Hämpling 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1996 28.05. Småsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1996 28.05. Näktergal 1 ex Seiplax, Oravais. Tomas Klemets.
1996 28.05. Grönsångare 1 ex Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 28.05. Härmsångare 1 ex Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 28.05. Svarthätta 1 ex Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 30.05. Busksångare 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 31.05. Sjöorre 10 ex Saxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1996 31.05. Tobisgrissla 8 ex Saxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1996 31.05. Tordmule 1 ex Saxön, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Peter Forslund.
1996 Juni. Gräshoppssångare 1 ex Monå träsk, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1996 Juni. Busksångare 1 ex Prostgården, Vörå.
1996 04.06. Svarthätta 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 04.06 - 07.06. Busksångare 1 ex Seiplax, Oravais.
1996 08.06. Törnskata 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 10.06. Busksångare 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.
1996 10.06. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 11.06. Näktergal 1 ex Kolonin, Maxmo. Christer Norrgård.
1996 11.06. Gräshoppssångare 1 ex Idrottsgården, Maxmo. Christer Norrgård.
1996 12.06. Bivråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 14.06. Busksångare 1 ex Monå, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 15.06. Näktergal 1 ex Holmen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 15.06. Hämpling 3 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1996 18.06. Busksångare 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 21.06. Busksångare 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1996 25.06. Dalripa 2 ex Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
1996 29.06. Stjärtmes 12 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 Juli. Fasan 9 juv Bramsen, Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
1996 01.07. Busksångare 1 ex Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 07.07. Havsörn 1 ex Kalkskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 09.07 - 10.07 . Nötkråka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 10.07. Svarthätta 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1996 10.07. Spovsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1996 10.07. Kärrsnäppa 6 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1996 10.07. Mosnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1996 10.07. Skräntärna 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1996 10.07. Fasan 1 ad. + 6 juv Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 12.07. Småspov 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 13.07. Småspov 7 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 21.07. Tobisgrissla 1 ex Monåfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 22.07. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 23.07. Lavskrika 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 27.07. Strömstare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. gm. Per-Erik Andersson.
1996 29.07. Kustpipare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 29.07. Gråhäger 1 ex Ytterjeppo, Nykarleby. gm. Per-Erik Andersson.
1996 04.08. Småsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 10.08. Småsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Eklund.
1996 10.08. Lärkfalk 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Tomas Klemets.
1996 10.08. Lärkfalk 1 ex Fagerlandet, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 11.08. Lärkfalk 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 13.08. Havsörn 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Tomas Klemets.
1996 17.08. Råka 1 ex (juv.) Kimo åmynning. Tomas Klemets.
1996 18.08. Nötkråka 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1996 18.08. Nötkråka 2 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.
1996 20.08. Gråhäger 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 20.08. Hämpling 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 20.08. Videsparv 1 ex (juv.) Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
1996 20.08. Dalripa 12 ex Kaurajärvimossen, Vörå. Tomas Klemets.
1996 22.08. Nötkråka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 23.08 - 31.12. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 27.08. Havsörn 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 31.08. Havsörn 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 31.08. Spovsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 31.08. Kanadagås 68 ex Ånäs, Oravais. Timo Lahti.
1996 01.09. Storskarv 1 ex Fågelgrund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1996 01.09. Storskarv 13 ex Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1996 02.09. Grågås 37 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Timo Lahti.
1996 07.09. Kornknarr 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 09.09. Spovsnäppa 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1996 10.09. Kärrsnäppa 20 ex Monäs, Munsala, Nykarleby.
1996 10.09. Kärrsnäppa 6 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 10.09. Småsnäppa 28 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 10.09. Sandlöpare 5 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 10.09. Kustsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1996 10.09. Kanadagås 80 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1996 12.09. Spovsnäppa 4 ex reningsverket, Oravais. Timo Lahti.
1996 12.09. Dvärgmås 1 juv Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1996 12.09. Skärpiplärka 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1996 12.09. Blåhake 1 ex Monäs, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1996 14.09. Jorduggla 2 ex döda. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1996 21.09. Lavskrika 2 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1996 21-23.9. Myrspov 7 ex Kimo åmynning, Oravais. Sami Tuomela, Ari Veijalainen.
1996 28.09. Ringduva 30 ex flyttande. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 28.09. Dubbeltrast 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 28.09. Rödstrupig piplärka 2 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1996 Okt. Jorduggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 03.10. Trana ca 300 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 04.10. Skäggmes 1 ex Fjärdsören, Oravaisfjärden, Oravais. Timo Lahti.
1996 05.10. Sidensvans 4 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 05.10. Lavskrika 3 ex Mastmossen, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 06.10. Stjärtmes flera flockar (tot. ca 250 ex) Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 06.10. Dubbeltrast 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 06.10. Jorduggla 1 ex Mastmossen, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 06.10. Trädkrypare 1 ex Mastmossen, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 07.10. Sidensvans 7 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 07-13.10. Mindre sångsvan 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Klas Karp.
1996 10.10. Stjärtmes 18 ex Voitby, Kvevlax. Klas Karp.
1996 10.10. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 11.10. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 11.10. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 13.10. Råka 3 ex Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1996 13.10. Sångsvan 74 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Klas Karp.
1996 13.10. Havsörn 2 juv Vassorfjärden, Kvevlax. Klas Karp.
1996 13.10. Mindre hackspett 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Klas Karp.
1996 22.10. Sidensvans 50 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 23.10. Sädesärla 1 ex Kimo, Oravais. Ossian Eklund.
1996 31.10. Pilfink 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 Nov. Rapphöna ca 20 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1996 Nov - Dec. Rapphöna 10 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 Nov - Dec. Rapphöna 13 + 11 ex Koskeby Vörå. Tomas Klemets.
1996 Nov - Dec. Rapphöna 9 ex Prästgården Vörå. Tomas Klemets.
1996 Nov - Dec. Rapphöna 8 ex Larven Vörå. Tomas Klemets.
1996 01.11. Strömstare 1 ex Oravaisfabrik, Oravais. Camilla Englund.
1996 03.11. Stjärtmes 7 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 03.11. Svartmes 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 15.11. Tamduva 36 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 15.11. Stjärtmes 6 ex Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1996 16.11. Tallbit 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 16.11. Sångsvan 30 ex Kimo åmynning, Oravais Ingmar Edfelt.
1996 16.11. Sångsvan 28 ex Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1996 19.11 - 13.12. Pilfink 1 - 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1996 21.11. Lavskrika 1 ex Flakholmen, Maxmo. Åke Öling.
1996 23.11. Stjärtmes 6 ex Kärkine hällorna, Vörå. Tomas Klemets.
1996 23.11. Stjärtmes 9 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 23.11. Sångsvan 128 ad + 23 juv Vassorfjärden, Kvevlax. Timo Lahti.
1996 23.11. Snösparv 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax. Timo Lahti.
1996 30.11. Bergfink 2 ex Miemoisby, Vörå. Karin Holmberg.
1996 Dec. Pilfink 1 ex Miemoisby, Vörå. Karin Holmberg.
1996 Dec. Svartmes 2 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 Dec. Fasan 1/2 Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1996 Dec. Fasan 17 ex Komossa, Oravais. Runar Timmerholm.
1996 Dec. Vittrut 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1996 Dec. Tallbit flera ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1996 Dec. (hela) . Sparvuggla 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1996 01.12. Nötkråka 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1996 02.12. Sångsvan 48 ad + 4 juv Klubbskat, Monäs, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1996 05.12. Stare 5 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1996 06.12. Björktrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 07.12. Sångsvan 16 + 6 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1996 09.12. Hökuggla 1 ex Källäng, Maxmo. Allan Wikström.
1996 14.12. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Marianne Hakkola.
1996 15.12. Sparvuggla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1996 17.12. Sånglärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1996 17.12. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan