Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1995

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1995 01.01. Björktrast 1 ex Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
1995 01.01. Stare 2ex Lassila, Jeppo, Nykarleby, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 Jan. Tamduva a 50 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 Jan. Pärluggla 1 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
1995 Jan. Bofink 1 ex Seiplax, Oravais. Bore Lax.
1995 Jan. Bergfink 1 ex Seiplax, Oravais. Bore Lax.
1995 17.01. Björktrast 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 18.01. Gråsiska ca 200 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 Feb. Gräsand 15 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1995 Feb. Koltrast 2 ex Åkerdalen, Oravais. Stig Wallin.
1995 07.02. Strömstare 1 ex Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1995 08.02. Pärluggla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 Feb. Stare 3 ex Kimo farmen, Oravais. Lasse Sillanpää.
1995 12.02. Gråsiska flera ex Oxkangar, Oravais. Maj-Britt Nybacka.
1995 14.02. Strömstare 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1995 16.02. Grönsiska 2 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1995 21.02. Stenknäck 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1995 23.02. Stare 3 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1995 26.02. Slaguggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 26.02. Pärluggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 Feb. Rapphöna 8 ex Maxmo
1995 Feb. Rapphöna 28 ex Oravais
1995 Feb. Rapphöna 128 ex Vörå
1995 Feb. Fasan 8 ex Bertby, Vörå. Sigurd Viklund.
1995 Feb. Fasan 9 ex Paulamäki, Vörå. Henrik Skrivars.
1995 06.03. Sparvuggla 1 ex Bäckishällorna, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 07.03. Skogsduva 1 ex Kvevlax kby, Korsholm. Tomas Klemets.
1995 10.03. Snösparv 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 10.03. Mindre hackspett 1 ex Kimo, Oravais. Elsie Kullman.
1995 11.03 . Ringduva 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 14.03. Gråtrut 15 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1995 14.03. Gråtrut 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 16.03. Snösparv ca 40 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 19.03. Havstrut 1ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 20.03. Snösparv 20 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 21.03. Tornfalk 1 ex Kvevlax kby, Korsholm. Ingmar Edfelt.
1995 22.03. Sånglärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Clas-Erik Holm.
1995 22.03. Sånglärka 1 ex Vörå, Kovik. Ellen Ingman.
1995 24.03. Sångsvan 2 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 24.03. Storskrake 1 par Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 25.03. Stare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 26.03. Kanadagås 1 ex Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 27.03. Tofsvipa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 31.03. Gråtrut 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 31.03. Råka 2 ex Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 01.04. Ormvråk 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 01.04. Ringduva 1 ex Andkil, Vörå. Tomas Klemets.
1995 01.04. Gråtrut 3 ex Nykarleby, Jeppo, Nykarleby, Gränden. Bengt Forslund.
1995 02.04. Gräsand 5 ex Nykarleby, Jeppo, Nykarleby, Gränden. Bengt Forslund.
1995 03.04. Råka 1 ex Nykarleby, Jeppo, Nykarleby, Gränden. Bengt Forslund.
1995 03.04. Sånglärka 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 03.04. Sånglärka 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 04.04. Bofink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 04.04. Sångsvan 4 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 06.04. Bofink 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 06.04. Mindre hackspett 1 ex trummande. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 06.04. Fiskmås 30 ex Nykarleby, Jeppo, Nykarleby, Gränden. Bengt Forslund.
1995 06.04. Sånglärka 2 ex Nykarleby, Jeppo, Nykarleby, Gränden. Bengt Forslund.
1995 06.04. Fasan 1 ex Pettersbacka, Vörå. Tomas Klemets.
1995 06.04. Knipa 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 07.04. Koltrast 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 08.04. Turkduva 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1995 08.04. Fiskmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 08.04. Tofsvipa 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 08.04. Lavskrika 2 ex Höjsal, Vörå i färd med bobygge. Tomas Klemets.
1995 08.04. Trana 2 ex Kimo, Oravais. Andreas Hägglund.
1995 09.04. Trana 2 ex Vörå, Bertbyfjärden. Tomas Klemets.
1995 09.04. Gräsand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1995 09.04. Sävsparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1995 10.04. Fjällvråk 1 ex Björkkärr, Oravais. Leif Öling.
1995 10.04. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 10.04. Bergfink 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 11.04. Lärkfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 11.04. Skrattmås ca 30 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 11.04. Storskrake 1 par Hällnäs, Vörå. Leif Öling
1995 11.04. Storskrake 1 ex Kimo, Oravais åmynning. Ingmar Edfelt.
1995 11.04. Sädgås 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 12.04. Sångsvan 6 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 12.04. Dubbeltrast 2 ex Björkkärr, Oravais. Leif Öling.
1995 12.04. Bofink 4 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 12.04. Tofsvipa 15 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 13.04. Tornfalk 1 ex Vörå, Bertby. Tomas Klemets.
1995 13.04. Snösparv ca 60 ex Vörå, Bertby. Tomas Klemets.
1995 13.04. Storspov 1 ex Vörå, Bertby. Tomas Klemets.
1995 13.04. Grågås 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 13.04. Ängspiplärka 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 13.04. Ängspiplärka 3 ex Vörå, Bertby. Tomas Klemets.
1995 13.04. Sävsparv 1 ex Kvevlax, Vallvik. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Bofink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Storspov 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Knipa 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Sädesärla 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 14.04. Sädgås 14 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 14.04. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 14.04. Kricka 1 par Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 14.04. Kricka 2 ex Kvevlax, Vallvik. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Bergfink 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 14.04. Bergfink 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Bergfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 14.04. Kanadagås 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 14.04. Kanadagås 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Björktrast 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 14.04. Björktrast 1 ex Larven, Vörå. Antero
1995 14.04. Skrattmås 50 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 14.04. Skrattmås 20 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 14.04. Grönsiska 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 14.04. Storskrake 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.04. Fiskmås 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.
1995 14.04. Grågås 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Alpo Virtanen.
1995 14.04. Ängspiplärka 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Alpo Virtanen.
1995 14.04. Pilfink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1995 15.04. Sädgås 33 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 15.04. Storspov 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Alpo Virtanen.
1995 15.04. Storspov 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 15.04. Storspov 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 15.04. Björktrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 15.04. Morkulla 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1995 15.04. Morkulla 11 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 15.04. Sothöna 1 ex Färjfästet, Maxmo. Åke Öling.
1995 15.04. Grågås 8 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 15.04. Skrattmås ca 150 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 15.04. Skrattmås Ca 80 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 15.04. Blå kärrhök 1/ ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 15.04. Hämpling 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 15.04. Enkelbeckasin 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 16.04. Lappsparv 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 16.04. Sädesärla 1 ex Oravais centrum, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 16.04. Rödvingetrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 16.04. Taltrast 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 17.04. Morkulla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 17.04. Mindre hackspett 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Ingvar Fagerholm.
1995 17.04. Pilgrimsfalk 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingvar Fagerholm.
1995 17.04. Sothöna 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Ingvar Fagerholm, Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 17.04. Havsörn 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 17.04. Tornfalk 1 ex Slagfältet, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 17.04. Rödvingetrast 1 ex Slagfältet, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 17.04. Trädpiplärka 1 ex Lillträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 17.04. Vigg 5 par Vörå, Djupfjärden. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 17.04. Stjärtand 1 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 17.04. Rödhake 1 ex Skidbacken, Vörå. Ingvar Fagerholm.
1995 17.04. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 17.04. Björktrast 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 18.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 18.04. Morkulla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 18.04. Silltrut 2 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 19.04. Rödvingetrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 19.04. Rödvingetrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 19.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 19.04. Stenfalk 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 20.04. Taltrast 1 ex Pandrus, Oravais. Leif Öling.
1995 20.04. Dvärgmås 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 20.04. Bläsand 3 par Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 20.04. Strandskata 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 20.04. Silltrut 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 20.04. Blå kärrhök 1/ ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 20.04. Dubbeltrast 2 ex Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
1995 20.04. Turkduva 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 21.04. Järnsparv 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1995 21.04. Stjärtand 5 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1995 21.04. Vigg 1 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1995 21.04. Grönbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 22.04. Salskrake 8 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1995 22.04. Rödbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1995 22.04. Skogssnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1995 22.04. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 22.04. Skogssnäppa 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1995 22.04. Enkelbeckasin 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1995 22.04. Skäggdopping 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1995 22.04. Järnsparv 1 ex Kyttlandet, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 22.04. Rödhake 1 ex Slagfältet, Oravais. Christer FG Smeds
1995 22.04. Rödhake 1 ex Karvat, Oravais. Leif Öling.
1995 22.04. Drillsnäppa 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 22.04. Sothöna 4 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 22.04. Brunand 1 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 22.04. Gravand 3 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 22.04. Skäggdopping 15 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 22.04. Fiskgjuse 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 22.04. Ljungpipare 3 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 23.04. Gransångare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 23.04. Gärdsmyg 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 23.04. Blå kärrhök 1/ ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar och Holger Lindström.
1995 23.04. Blå kärrhök 2 ex hanar. Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 23.04. Taltrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 23.04. Strandskata 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 23.04. Fiskgjuse 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 24.04. Gransångare 1 ex Kyttlandet, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 24.04. Lappsparv 4 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 25.04. Stenskvätta 1ex Kyrkbyn, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 25.04. Stenskvätta 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 25.04. Salskrake 7 hanar, 6 honor. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 26.04. Gransångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 26.04. Trädpiplärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 26.04. Stenskvätta 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 26.04. Hämpling 4 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 26.04. Järnsparv 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 27.04. Gärdsmyg 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 28.04. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 28.04. Stenskvätta 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 28.04. Strandpipare sp. 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1995 29.04. Kungsörn 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 30.04. Salskrake 1 par Bådan, Munsala, Nykarleby. Mikael Eriksson.
1995 30.04. Videsparv 1 ex Kyhras, Oravais. Leif Öling.
1995 30.04. Ringtrast 1 ex Larven, Vörå. Hans Holmberg.
1995 30.04. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 01.05. Ringtrast 3 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Lilian Vesterholm.
1995 02.05. Fiskgjuse 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 02.05. Svarthakedopping 1 par Storträsk, Oravais. Leif Öling.
1995 02.05. Svarthakedopping 4 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 02.05. Varfågel 2 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 03.05. Småspov 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 03.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 03.05. Stenfalk 1 ex Kvevlax, Vallvik. Rolf Sandvik.
1995 03.05. Stenfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 03.05. Varfågel 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 03.05. Lappsparv 5 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 03.05. Brushane ca 50 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 04.05. Salskrake 1 par Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 04.05. Gråhakedopping 3 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 04.05. Brushane 4 ex Djupfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1995 04.05. Brushane 35 ex Vörå, Karvsor. Tomas Klemets.
1995 04.05. Brushane 5 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1995 04.05. Ljungpipare 30 ex Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
1995 05.05. Jorduggla 1 ex Kyhras, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 05.05. Ladusvala 1 ex Trend House, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 06.05. Gluttsnäppa 3 ex Oravaisfjärden, Oravais. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Allan Stenmark.
1995 06.05. Mindre strandpipare 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Allan Stenmark.
1995 06.05. Snatterand 1 par Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
1995 06.05. Ljungpipare ca 10 ex Komossa, Oravais. ONK:s exkursion.
1995 06.05. Fisktärna 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
1995 06.05. Mindre hackspett 1 ex Röukas träsk, Vörå. ONK:s exkursion.
1995 06.05. Brunand 3 par Röukas träsk, Oravais. ONK:s exkursion.
1995 06.05. Småskrake 1 par Keskis träsk, Oravais. ONK:s exkursion.
1995 07.05. Svartsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 07.05. Ladusvala 5 ex Djupsund, Maxmo. Leif Öling.
1995 07.05. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 07.05. Dvärgmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 07.05. Mosnäppa 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 07.05. Bergand 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 07.05. Salskrake 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 07.05. Salskrake 2 ex Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1995 08.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 08.05. Gulärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 08.05. Gulärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 08.05. Småspov 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.
1995 08.05. Brun kärrhök /1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.
1995 08.05. Göktyta 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 08.05. Tretåig hackspett 1 par Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1995 08.05. Dvärgbeckasin 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 09.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1995 09.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1995 09.05. Ringtrast 1 ex Nabben, Maxmo. Tage Holmkvist.
1995 09.05. Rödstjärt 1 ex Kyhras, Oravais. Marita Öling.
1995 09.05. Rödstjärt 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 09.05. Lövsångare 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1995 10.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Eljasus, Oravais. Allan Stenmark.
1995 10.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1995 10.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 11.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 11.05. Skedand 1/ ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1995 11.05. Snatterand 1/ ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1995 11.05. Storlom 1 ex Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 11.05. Silvertärna 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 11.05. Videsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 12.05. Göktyta 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1995 12.05. Tretåig hackspett 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1995 12.05. Videsparv 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1995 12.05. Sidensvans 3 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1995 13.05. Göktyta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1995 12.05. Lövsångare 1 ex Finnholm, Maxmo. Allan Wikström.
1995 13.05. Storlom 1 par Palvis träsk, Vörå. Rolf Sandvik.
1995 13.05. Lövsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 14.05. Ringtrast 1/ ex Skolområdet, Oravais. Eva Kronkvist, Christer FG Smeds, Allan Stenmark.
1995 16.05. Ringtrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 16.05. Jorduggla 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 16.05. Näktergal 1 ex Tottesund, Maxmo
1995 16.05. Näktergal 1 ex Nabben, Maxmo. Tage Holmkvist.
1995 16.05. Lappsparv 20 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1995 17.05. Buskskvätta flera ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1995 17.05. Tornseglare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 17.05. Tornseglare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 17.05. Gravand 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
1995 17.05. Myrspov 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
1995 18.05. Tornseglare 2 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1995 18.05. Gök 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.
1995 18.05. Gök 1 ex Kerklax, Maxmo. Hans Heinrich.
1995 18.05. Alfågel 1 par Jeppo, Nykarleby, Korukangträsk. Bengt Forslund.
1995 18.05. Dvärgmås 50 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1995 19.05. Grå flugsnappare 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1995 19.05. Ärtsångare 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1995 19.05. Rosenfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 19.05. Tornseglare 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 20.05. Rosenfink 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1995 20.05. Större strandpipare 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1995 20.05. Sävsångare 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1995 20.05. Hussvala 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1995 20.05. Hussvala ca 17 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 20.05. Grå flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 20.05. Buskskvätta 2 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1995 20.05. Buskskvätta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 20.05. Näktergal 1 ex Paulamäki, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 20.05. Brushane ca 500 ex Jeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1995 21.05. Smålom 2 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 21.05. Storskarv 50 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 21.05. Svärta 40 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 21.05. Sjöorre 15 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 21.05. Tobisgrissla 20 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 21.05. Buskskvätta 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 21.05. Blåhake 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 21.05. Rosenfink ca 10 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 21.05. Gök 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 21.05. Grönsångare 1 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 21.05. Ärtsångare 1 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 21.05. Backsvala 7 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 22.05. Tornseglare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 22.05. Näktergal 1 ex Simstranden, Maxmo. Christina Norrgård.
1995 22.05. Rosenfink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 22.05. Jorduggla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 23.05. Rosenfink 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 23.05. Törnsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 23.05. Grå flugsnappare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 23.05. Gök 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 23.05. Jorduggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 24.05. Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Tacksamviken, Oravais. Inger Achrén, May Vestberg-Backa.
1995 24.05. Backsvala flera ex Kangan, Oravais. Leif och Marita Öling.
1995 24.05. Tornseglare 3 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 24.05. Törnskata 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 24.05. Svarthätta 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 25.05. Gök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 25.05. Törnskata 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 25.05. Turturduva 1 ex Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1995 26.05. Dvärgmås ca 50 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1995 26.05. Törnsångare 1 ex Vassor, Maxmo. Tomas Klemets.
1995 26.05. Fiskgjuse 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 27.05. Trädgårdssångare 1 ex Lillträsk, Oravais. Leif Öling.
1995 27.05. Trädgårdssångare 1 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling. 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 27.05. Sävsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 28.05. Trädgårdssångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 28.05. Buskskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 28.05. Turkduva 1 ex Jeppo, Nykarleby, Lassila. Bengt Forslund.
1995 28.05. Näktergal 1 ex Stubbrössl, Oravais. Gottfrid Nylund.
1995 29.05. Busksångare 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 29.05. Turkduva 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 29.05. Trädgårdssångare flera ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 30.05. Näktergal 1 ex Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1995 30.05. Törnsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 30.05. Törnskata 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 31.05. Turkduva 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1995 31.05. Busksångare 1ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 01.06. Kornknarr 1 ex Oravaisfabrik, Oravais. Christer FG Smeds, Allan och Jard Stenmark.
1995 02.06. Näktergal 1 ex Gunnar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 02.06. Näktergal 1 ex Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 02.06. Näktergal 1 ex Silvast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 03.06. Kärrsångare 1 ex Jeppo, Nykarleby, Keppo gård. Klas-Göran Nylund.
1995 03.06. Busksångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 03.06. Busksångare 1 ex Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 03.06. Näktergal 1 ex Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 04.06. Sjöorre flera ex Jöusan, Munsala, Nykarleby. Inger och Björn Achrén.
1995 05.06. Busksångare 1 ex Jeppo, Nykarleby, Lassila. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 07.06. Svärta 1 par Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.
1995 Juni. Sommargylling 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 11.06. Kornknarr 1 ex Kvevlax kby, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1995 12.06. Kärrsångare 1 ex Miekka, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1995 12.06. Busksångare 1 ex Voitby, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1995 13.06. Busksångare 1 ex Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 13.06. Härmsångare 1 ex Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
1995 13.06. Näktergal 1 ex Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.
1995 Juni. . Busksångare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström, Bengt Forslund.
1995 15.06. Vaktel 1 ex Brännlandet, Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.
1995 16.06. Sommargylling 1 ex Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Klas-Göran Nylund, Joel Pietilä.
1995 16.06. Busksångare 1 ex Slagfältet, Oravais. ONK:s exkursion.
1995 17.06. Turkduva 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 19.06. Gråsiska 1 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1995 22.06. Busksångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 24.06. Turkduva 2 ex Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
1995 26.06. Busksångare 1 ex Smedsbacken, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1995 28.06. Turkduva 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 Juni. Näktergal 1 ex Kålax, Vörå. Stig Kulp.
1995 Juni. Gräshoppssångare 1 ex Karvat, Oravais. Ulla Cederberg.
1995 01.07. Hornuggla 2 ungar Österby, Oravais. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.
1995 03.07. Jorduggla 1 ex Jeppo, Nykarleby, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Allan Stenmark.
1995 Juli. Bivråk 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 Juli. Nattskärra 1 ex Öjskatan, Maxmo. Benita Haals.
1995 14.07. Småspov 12 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 14.07. Myrspov 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 14.07. Gluttsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 16.07. Vit stork 1 ex Vassor, Maxmo. Mikael Kamis.
1995 24.07. Gråhäger 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif och Marita Öling.
1995 27.07. Nötkråka 8 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 30.07. Lärkfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1995 10.08. Nötkråka 2 ex Åkerdalen, Oravais. Allan och Sebastian Stenmark.
1995 11.08. Nötkråka 12 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 15.08. Smalnäbbad simsnäppa 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 16.08. Fjällabb 1 ex Seiplax, Oravais. Bo-Gustav Nybäck.
1995 22.08. Roskarl 1 ex juv. Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 22.08. Småsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 25.08. Sandlöpare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1995 25.08. Småsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1995 25.08. Mosnäppa 4 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1995 25.08. Kustsnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1995 25.08. Kärrsnäppa 30 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1995 25.08. Större strandpipare 48 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1995 25.08. Fiskgjuse 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1995 29.08. Mosnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 29.08. Sandlöpare 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 29.08. Småsnäppa 8 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 29.08. Spovsnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 29.08. Spovsnäppa 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1995 03.09. Småsnäppa 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1995 03.09. Svartsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1995 03.09. Kärrsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1995 05.09. Sothöna 12 ex Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen.
1995 05.09. Småsnäppa 10 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
1995 05.09. Nötkråka 48 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
1995 05.09. Rödstrupig piplärka 3 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
1995 05.09. Pilgrimsfalk 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Ari Veijalainen.
1995 09.09. Kanadagås 53 ex Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
1995 09.09. Sädgås 49 + 60 ex Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
1995 09.09. Stare ca 1400 ex Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
1995 14.09. Pilgrimsfalk 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.
1995 15.09. Varfågel 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 20.09. Gråhäger 1 ex Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1995 24.09. Dubbeltrast 10 ex Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1995 24.09. Falk sp. 1 ex som såg stor ut. Pandros, Kimo, Oravais. Håkan Eklund.
1995 26.09. Kanadagås 36 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1995 28.09. Hämpling 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 29.09. Lavskrika 5 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 30.09. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 30.09. Trana ca 100 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 30.09. Kärrsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1995 30.09. Sidensvans ca 25 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Christer FG Smeds.
1995 30.09. Kanadagås 45 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1995 01.10. Sidensvans ca 25 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil..
1995 02.10. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 03.10. Nötväcka 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1995 04.10. Nötväcka 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 05.10. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 08.10. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 11.10. Nötväcka 4 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 12.10. Sidensvans 80 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 12.10. Gås sp. 120 ex Larven, Vörå. Tomas Klemets.
1995 13.10. Varfågel 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 15.10. Varfågel 1 ex Slagfältet, Oravais. Tomas Klemets.
1995 15.10. Snösparv 3 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1995 15.10. Nötväcka 1 ex Tallåsen, Oravais. Ahto och Irma Kantola, Allan Stenmark, Leif Öling.
1995 16.10. Snösparv ca 60 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 18.10 . Nötväcka 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 20.10. Sjöorre 30 ex Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 21.10. Nötväcka 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 22.10. Tallbit 15 ex Penesor, Maxmo. Leif Öling.
1995 22.10. Mindre sångsvan 1 ex Lövfjärden, Maxmo. Leif Öling.
1995 22.10. Knölsvan 2 ex Monå, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1995 24.10. Alfågel 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 25.10. Nötväcka 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 27.10. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 29.10. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 29.10. Nötväcka 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1995 31.10. Blå kärrhök 1/. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 31.10. Nötväcka 1 ex Vörå centrum. Einar Westlin.
1995 Okt. Kattuggla 1 ex Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1995 Okt. Nötväcka 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 Okt. Nötväcka 1 ex Vörå, Kaurajärvi. Karl Häggblom.
1995 Okt - Nov. Nötkråka flera hundra ex Rapporter har inkommit från hela nejden.
1995 Okt - Nov. Nötväcka 1 ex Murto, Vörå. Eino Saari.
1995 Okt - Dec. Nötväcka 1 ex Eljasus, Oravais. Ilse Ståhlberg.
1995 01.11. Mindre Hackspett 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 01.11. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 01.11. Stare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 Nov. Nötväcka 1 ex Kyroboas, Oravais. Birger Bengter.
1995 Nov. Nötväcka 1 ex Munsol, Oravais. Anita Sarin.
1995 Nov. Nötväcka 1 ex Solbo, Oravais. Sven Backlund.
1995 Nov. Nötväcka 2 ex Kvevlax, Korsholm. Senny Nykvist.
1995 Nov. Nötväcka 5 ex Lotlax, Vörå. Martin ?.
1995 Nov. Nötväcka 4 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
1995 Nov. Nötväcka 4 ex Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 Nov. Nötväcka 1 ex Särkimo, Maxmo. Senny Rönnlund.
1995 Nov. Nötväcka 2 ex Mäkipää, Vörå. Maria Storlund.
1995 Nov. Tallbit 5 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1995 02.11. Tallbit 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 03.11. Tallbit 15 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1995 04.11. Bofink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 06.11. Tallbit 8 ex Granasberg, Vörå. Erik Wallin.
1995 07.11. Tallbit 1 ex Oravais, Komossa. Erik Hägg.
1995 07.11. Nötväcka 1 ex Oravais, Komossa. Erik Hägg.
1995 08.11. Hökuggla 1 ex Larven, Vörå. Eeva Gråbbil.
1995 10.11. Nötväcka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 10.11. Nötväcka 4 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 12.11. Nötväcka 1 ex Palvis, Vörå. Ingmar Rådland.
1995 13.11. Sångsvan ca 50 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1995 13.11. Mindre hackspett 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Evald Söderholm.
1995 14.11. Havsörn 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1995 15.11-ca 15.12. Vitryggig hackspett 1 ex Larven, Vörå, Snäruholmen. Antero Gråbbil.
1995 16.11-31.12. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1995 17.11. Tallbit 2 ex Norrfjärden, Maxmo. Klas Ruths.
1995 17.11. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 18.11. Gräsand ca 70 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 21.11. Sångsvan 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 Nov - Dec. Fasan 9 ex (3 han. 6 hon.) Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 03.12. Stjärtmes ca 15 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 04.12. Björktrast ca 25 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1995 04.12. Nötväcka 1 ex Miemoisby, Vörå. Berit Ahlnäs.
1995 7-10.12. Nötkråka 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 09.12-31.12. Lappmes 1 ex Kärkine-hällorna, Vörå. Tomas Klemets.
1995 09.12. Gråtrut 12 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 09.12. Sparvhök 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 09.12. Sparvuggla 1 ex Seiplax, Oravais. Bore Lax.
1995 16.12. Storskarv 2 ex Seiplax, Oravais. Björn Achrén.
1995 17.12. Björktrast 10 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar och Senny Nykvist.
1995 19.12. Sidensvans 8 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1995 21.12. Sparvuggla 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 22.12. Bofink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 22.12. Kattuggla 1 ex Oppergården, Oravais. Jan-Olov Österberg, Leif Öling m.fl.
1995 28.12. Björktrast 40 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 28.12. Bergfink 1 ex Kyhrasberget, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1995 30.12. Gråsiska 5 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 31.12. Björktrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1995 31.12. Sidensvans 50 ex Kyrkbyn, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 31.12. Björktrast 20 ex Kyrkbyn, Oravais. Ingmar Edfelt.
1995 Dec. Nötväcka 1 ex Österö, Maxmo. Ingeborg Strand.
1995 Dec. Pärluggla 1 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
1995 Dec. Gräsand 9 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman
1995 Dec. Rapphöna 8 ex Kvevlax
1995 Dec. Rapphöna 18 ex Vörå
1995 Dec. Rapphöna 27 ex Oravais

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan