Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1994

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1994 Jan. Rapphöna 21 ex Vörå
1994 Jan. Rapphöna 32 ex Oravais
1994 Jan. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 Jan. Koltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 Jan. Koltrast 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 Jan. Sparvuggla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 Jan. Berguv 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 Jan. Gråspett 1 ex Palvis, Vörå. Bertel Enström.
1994 Jan. Fasan 6 ex Pettersbacka, Vörå. Aino Lehto.
1994 Jan. Turkduva 2 ex Lomby, Vörå. Stig Kulp, Alvin Småros.
1994 Jan. Bofink 2 ex Jöral, Vörå. Martin Hedman.
1994 Jan - mars. Gräsand 20 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman, Valter Nygren.
1994 03.01. Björktrast 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1994 03.01. Tallbit 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1994 06.01. Sparvuggla 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1994 08.01. Björktrast 1 ex Centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 09.01. Nötkråka 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1994 13.01. Strömstare 1 ex Oxkangar, Oravais. Marita Wester.
1994 23.01. Gråsiska 15 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 24.01 - 23.02. Nötväcka 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 Feb. Lappuggla 1 ex Lappträsket, Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Kurt Näsman.
1994 01.02. Gråsiska ca 200 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.
1994 03.02. Gråsiska ca 100 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 03.02. Kungsörn 1 ex Pirrkärr, Vörå. Sebastian Stenmark, Valdemar Lindström.
1994 Mars. Havsörn 4 ex Jöusan, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1994 Mars. Pärluggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Clas Holm.
1994 Mars. Pärluggla 1 ex Rejpelt, Vörå och
1994 Mars. Pärluggla 1 ex Kovik, Vörå. Tomas Klemets.
1994 01.03. Gråspett 1 ex Palvis, Vörå. Göta & Anselm Skåtar.
1994 06.03. Snösparv 5 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1994 06.03. Strömstare 1 ex Baggas, Oravais. Valter Nygren.
1994 07.03. Ringduva 6 ex Tuckor, Vörå. Ralf Öling.
1994 08.03. Gråtrut ca 20 ex Pudimofjärden, Maxmo. Leif Öling.
1994 08.03. Grönsiska ca 40 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 08.03. Sångsvan 8 ex Kyrkbyn, Maxmo. Klas Ruths.
1994 09.03. Råka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 09.03. Havsörn 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Sebastian & Allan Stenmark.
1994 10.03. Tallbit 1 ex död. Pudimo, Maxmo. Leif Öling.
1994 11.03. Lappuggla 1 ex Mastmossen, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 11.03. Råka 2 ex Eljasus, Oravais. Jonas Englund.
1994 12.03. Skogsduva 1 ex Karvat, Oravais. Leif Öling.
1994 12.03. Snösiska 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ludde Viklund.
1994 18.03. Snösparv 1 flock Kimo, Oravais. Filip Sundholm.
1994 19.03. Stare 1 ex Kimo, Oravais. Filip Sundholm.
1994 19.03. Skogsduva 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 20.03. Lavskrika 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 23.03. Grönsiska 2 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1994 23.03. Storskrake 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 23.03. Knipa 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 23.03. Gråtrut flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 26.03. Ringduva 2 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1994 29.03. Ringduva 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1994 29.03. Ringduva 2 ex Solbo, Oravais. Leif Öling.
1994 29.03. Grågås 1 ex Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 29.03. Gråtrut 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 29.03. Gråtrut Flera ex Kimo, Oravais. Mårten & Mikael Öling.
1994 29.03. Bofink 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1994 29.03. Ormvråk 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1994 29.03. Tofsvipa 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 30.03. Vråk sp. 1 ex Centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 30.03. Koltrast 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.
1994 30.03. Strömstare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1994 31.03. Stare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1994 31.03. Tofsvipa 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1994 31.03. Skogsduva 4 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1994 31.03. Snösparv ca 100 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 31.03. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 31.03. Trana 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 31.03. Sånglärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 April. Hornuggla 1 par häckade Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1994 April. Mindre hackspett 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 01.04. Tofsvipa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1994 01.04. Tofsvipa 40 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1994 01.04. Fiskmås 20 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 01.04. Silltrut 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.
1994 01.04. Sädesärla 1 ex Kvimo, Maxmo. Elisabeth Smedman.
1994 02.04. Trana 10 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 02.04. Tornfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 02.04. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 02.04. Sånglärka 4 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 02.04. Sånglärka 2 ex Kaitsor, Vörå. Ingmar Edfelt.
1994 03.04. Tornfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 03.04. Sånglärka 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1994 03.04. Sånglärka 1 6 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 03.04. Ängspiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 03.04. Enkelbeckasin 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 03.04. Trana 5 ex Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 03.04. Trana 5 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 03.04. Fiskmås 2 ex Vassor, Kvevlax, Korsholm. Marianne Westergård.
1994 04.04. Sånglärka 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1994 04.04. Storskrake 1 par Kimo åmynning, Oravais. Rolf Hjort.
1994 04.04. Skrattmås 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Rolf Hjort, Leif Öling.
1994 05.04. Fjällvråk 1 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 05.04. Sävsparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 06.04. Gräsand 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 06.04. Knipa 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 07.04. Rödhake 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1994 07.04. Sävsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 07.04. Sävsparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1994 07.04. Havsörn 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 08.04. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 08.04. Järnsparv 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 09.04. Sädgås 7 ex Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1994 09.04. Kanadagås 4 ex Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1994 09.04. Sädesärla 1 ex Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1994 09.04. Stenfalk 1 ex Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1994 09.04 - 10.04. Steglits 1 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Ralf Karlström.
1994 10.04. Morkulla 1 ex Larven, Vörå. Sauli Hakkola, Marianne Gråbbil-Hakkola.
1994 10.04. Sädgås 16 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 10.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 10.04. Hämpling 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 10.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 11.04. Rödhake 1 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1994 11.04. Rödhake 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 11.04. Rödvingetrast 1 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1994 11.04. Taltrast 1 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1994 11.04. Ängspiplärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 11.04. Sädesärla 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Leif & Marita Öling.
1994 11.04. Lappuggla 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 11.04. Enkelbeckasin 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 11.04. Storspov 1 ex Kimo, Oravais. Mårten Öling.
1994 11.04. Stenfalk 1 ex Kimo skola, Oravais. Marita Öling.
1994 12.04. Kanadagås 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1994 12.04. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 12.04. Sädesärla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 12.04. Gärdsmyg 1 ex Miemoisby, Vörå. Tomas Klemets.
1994 12.04. Gärdsmyg 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 13.04. Morkulla 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 13.04. Skogssnäppa 1 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 13.04. Rödvingetrast flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 13.04. Rödvingetrast 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1994 13.04. Kricka 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 13.04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 14.04. Järnsparv 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 14.04. Dubbeltrast 6 ex Björkkärr, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 15.04. Stenskvätta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 16.04. Järnsparv 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1994 16.04. Järnsparv 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 17.04. Blå kärrhök 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 17.04. Taltrast flera ex Rutuna, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 18.04. Mindre hackspett 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1994 19.04. Stjärtand 2 /1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 19.04. Drillsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 20.04. Storspov 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 21.04. Blå kärrhök 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 21.04. Mindre Hackspett 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 21.04. Lappsparv ca 10 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1994 21.04. Skogssnäppa 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1994 22.04. Blå kärrhök 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1994 22.04. Lappsparv ca 10 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif Öling.
1994 22.04. Bläsand flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 22.04. Brunand flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 22.04. Fiskgjuse 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 23.04. Fiskgjuse 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1994 23.04. Fjällvråk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 24.04. Fjällvråk ca 20 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 24.04. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 24.04. Sparvuggla 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Wiklund.
1994 24.04. Trädpiplärka 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ralf & Niklas Karlström.
1994 24.04. Gluttsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Granfors.
1994 24.04. Gransångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Granfors.
1994 24.04. Sothöna 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Granfors.
1994 24.04. Strandskata 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 24.04. Grönbena 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 24.04. Brun kärrhök 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 24.04. Ringtrast 1 ex Skolområdet, Oravais. Eva Kronkvist.
1994 25.04. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 25.04. Gransångare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 25.04. Stenskvätta 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 25.04. Stenskvätta 1 ex Centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 26.04. Bergfink 100-tals Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1994 26.04. Ljungpipare 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1994 26.04. Trädpiplärka 1 ex Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
1994 26.04. Ringtrast 1 ex Komossa, Oravais. Torvald & Berit Boström.
1994 27.04. Trädpiplärka 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1994 27.04. Grönbena 1 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1994 27.04. Sothöna flera ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1994 27.04. Bläsand flera ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1994 27.04. Tretåig hackspett 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 29.04. Jorduggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1994 29.04. Strandskata 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 29.04. Svala sp. 2 ex Karvsor, Vörå. Ralf Öling.
1994 30.04. Rödbena 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Rödbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 30.04. Mindre strandpipare 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Knölsvan 1 par Strömsvikviken, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Mindre sångsvan 1 ex Strömsvikviken, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Brun kärrhök 1 ex Strömsvikviken, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Mindre hackspett 1 ex Strömsvikviken, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Mindre hackspett 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 30.04. Svarthakedopping 1 ex Storträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Småskrake 2 par Oravaisfjärden.
1994 30.04. Småskrake 1 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Lövsångare 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Brushane 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 30.04. Skedand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 Maj. Storlom 1 par Djupvattenträsk, Vörå. Ralf & Leif Öling.
1994 Maj. Näktergal 1 ex Nabben, Maxmo. Tage Holmkvist.
1994 Maj. Turkduva 1 ex Petsmo, Kvevlax, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1994 01.05. Gråhakedopping 6 ex Lojlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 02.05. Gulärla 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 03.05. Ringtrast 1 par Kuckos, Oravais. Ragnar Knuters.
1994 03.05. Gråhakedopping 2 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark, Ralf Öling.
1994 03.05. Gråhakedopping 2 par Gränsörsviken, Vörå. Allan Stenmark, Ralf Öling.
1994 03.05. Skäggdopping ca 30 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark, Ralf Öling.
1994 03.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 04.05. Salskrake 1 par Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1994 04.05. Rödstjärt 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 04.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 04.05. Småspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 04.05. Ortolansparv 1 ex Larven, Vörå, Antero Gråbbil.
1994 05.05. Rödstjärt 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 05.05. Buskskvätta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 05.05. Större strandpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1994 05.05. Silvertärna 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 06.05. Ringtrast 1 ex Kaitsor, Vörå. Ralf Öling, Anna-Lisa Hannus-Öling.
1994 06.05. Ringtrast 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 06.05. Göktyta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 06.05. Göktyta 1 ex Mullos, Lillkyro. Marianne Gråbbil.
1994 06.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 06.05. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 06.05. Ladusvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 06.05. Buskskvätta 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 07.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1994 07.05. Hussvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 07.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 07.05. Videsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 07.05. Smålom ca 10 ex Ryssberget, Maxmo. ONK:s exkursion.
1994 07.05. Sidensvans 1 ex Ryssberget, Maxmo. ONK:s exkursion.
1994 07.05. Ladusvala 1 ex Ryssberget, Maxmo. ONK:s exkursion.
1994 07.05. Sjöorre ca 20 ex Ryssberget, Maxmo. ONK:s exkursion.
1994 07.05. Svärta ca 10 ex Ryssberget, Maxmo.ONK:s exkursion.
1994 07.05. Svärta 1 par Oravaisfjärden, Oravais.ONK:s exkursion.
1994 07.05. Buskskvätta 1 ex Oravaisfjärden, Oravais.ONK:s exkursion.
1994 08.05. Ärtsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 08.05. Brun kärrhök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 08.05. Dvärgmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 08.05. Fisktärna 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 08.05. Lövsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 08.05. Hussvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 09.05. Gök 2 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Sebastian Stenmark, Valdemar Lindström.
1994 09.05. Gök 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1994 09.05. Gulärla 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 09.05. Lövsångare 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 10.05. Gulärla 2 ex Siffris, Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1994 11.05. Ärtsångare 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1994 11.05. Jorduggla 1 ex Pirrkärr, Vörå. Oskar Bergman, Hilding Back.
1994 12.05. Ängshök 1 ex Granudden, Vörå/Alahärmä. Allan Stenmark, Leif Öling, Hilding Back.
1994 12.05. Ljungpipare 78 ex Komossa, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Hilding Back.
1994 12.05. Gök 1 ex Höghällberget, Komossa, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1994 12.05. Småspov 2 ex Komossa, Oravais. Oskar Bergman.
1994 12.05. Storlom 4 ex Palvis träsk, Vörå. Rolf Sandvik.
1994 12.05. Fiskgjuse 1 ex Palvis träsk, Vörå. Rolf Sandvik.
1994 13.05. Backsvala 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 13.05. Svartsnäppa 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm.
1994 13.05. Svartsnäppa 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1994 13.05. Blåhake 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm.
1994 13.05. Blåhake 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1994 13.05. Blåhake 1 ex Siffris, Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1994 13.05. Blåhake 2 ex Kyhras, Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.
1994 13.05. Brushane ca 30 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm.
1994 13.05. Brushane Ca 150 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1994 13.05. Storlom 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1994 13.05. Småspov 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1994 15.05. Blåhake 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 15.05. Grönsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 17.05. Tornseglare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1994 17.05. Rosenfink 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1994 18.05. Törnsångare 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 18.05. Backsvala 4 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1994 18.05. Tornseglare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 19.05. Turkduva 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 20.05. Fasan 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1994 20.05. Mosnäppa 20 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1994 20.05. Kärrsnäppa 20 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1994 22.05. Dvärgmås 1 ex Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1994 22.05. Grå flugsnappare 1 ex Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
1994 22.05. Törnskata 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 23.05. Rosenfink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 24.05. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 25.05. Trädgårdssångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 27.05. Myrsnäppa 9 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1994 27.05. Gravand 4 ex Oravaisfjärden, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1994 28.05. Törnsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 30.05. Svarthätta 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Granfors.
1994 30.05. Smalnäbbad simsnäppa 4 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1994 30.05. Trädgårdssångare 1 ex kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1994 Juni. Näktergal 1 ex Oxkangar, Oravais. Ingmar Näsman.
1994 Juni. Sidensvans 1 ex Oxkangar, Oravais. M S.
1994 Juni. Busksångare 2 ex Lotlax, Vörå. Helge Ollus, Tomas Klemets.
1994 01.06. Törnskata 1 ex Lillträsk, Karvat, Oravais. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Alfågel 2 ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Ejder 2 ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Grågås 1 ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Havsörn 1 ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Brun kärrhök 1 ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Lärkfalk 1 ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Tordmule flera ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 05 - 08.06. Labb flera ex Mickelsörarna, Maxmo. Leif Öling.
1994 08.06. Turkduva 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1994 10.06. Kungsörn 1 ex Avstjälpningsplatsen, Oravais. Leif Öling.
1994 10.06. Lärkfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 11.06. Kärrsångare 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 11.06. Grönsångare 1 ex Höjsal, Vörå. Allan Stenmark, Tomas Klemets.
1994 25.06. Svarthätta 1ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 07.07. Vaktel 1 ex Österby, Oravais. Jouko Vuokko, Mikko Huju.
1994 07.07. Kornknarr 1 ex Lomby, Vörå. Odert Jansson.
1994 08.07. Småspov 17 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1994 08.07. Bivråk 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1994 09.07. Lärkfalk 1 ex Måsaskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 10.07. Nötkråka 10 ex Centrum, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 16.07. Skräntärna 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1994 24.07. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 25.07. Kanadagås 1 par + 3 juv Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1994 25.07. Grågås 2 ex Antasgrund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1994 26.07. Grå häger 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Jan Södersved.
1994 29.07. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 02.08. Kanadagås 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1994 06.08. Grå häger 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 06.08. Grå häger 6 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Timo Lahti.
1994 14.08. Grå häger 1 ex Karvsor, Vörå. Ralf Öling, Anna-Lisa Hannus-Öling.
1994 15.08. Hämpling 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 23.08 - 24.08. Större skrikörn 1 juv Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Ari Veijalainen m.fl.
1994 25.08. Småsnäppa 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1994 28.08. Grå häger 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Bore Lax.
1994 28.08. Trana ca 70 ex Bramsin, Komossa, Oravais. Allan Stenmark.
1994 03.09. Gök 2 ex Monäs, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1994 05.09. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 08.09. Lavskrika 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1994 09.09. Tornfalk 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1994 09.09. Sädgås 88 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
1994 10.09. Sädgås 39 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1994 10.09. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 12.09. Gök 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 12.09 - 23.09. Ormvråk 1 ex utsvulten. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1994 14.09 - 18.09. Trana ca 170 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 16.09. Varfågel 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1994 23.09. Storskarv 2 juv Kaurajärvi, Vörå. Roger Backlund, Tomas Klemets, Patrik Majabacka.
1994 24.09. Tretåig hackspett 1 ex Kyhras, Oravais. Leif Öling.
1994 24.09. Grå häger 1 ex Kyrkfladan, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1994 25.09. Stjärtmes 30 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 26.09. Lärkfalk 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1994 26.09. Kanadagås 35 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1994 Okt. Turkduva 1 ex Komossa, Oravais. Bertel Holmström.
1994 01.10. Blå kärrhök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 01.10. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 02.10. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 02.10. Ladusvala 2 ex Komossa, Oravais. Bertel Holmström.
1994 06.10. Kungsörn 2 ex Kalapää, Vörå. Andreas Hedman, Bo Norrgård.
1994 14.10. Sidensvans 32 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 18.10. Sidensvans 10 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1994 20.10. Sidensvans 30 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1994 23.10. Snösparv 25 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.
1994 23.10. Sångsvan 33 ex Storsand, Munsala, Timo Lahti.
1994 23.10. Sångsvan 41 ex Laggnäs, Munsala, Timo Lahti.
1994 23.10. Sångsvan 30 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.
1994 23.10. Sidensvans 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 Nov. Strömstare 1 ex Kimo, Oravais. Mårten Öling.
1994 Nov. Kungsörn 1 ex Munsala, Nykarleby. Bengt Viklund.
1994 Nov - dec. Rapphöna 70 ex Vörå
1994 Nov - dec. Rapphöna 100 ex Oravais
1994 Nov - dec. Rapphöna 12 ex Jeppo
1994 12.11. Nötkråka 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1994 12.11. Snösparv 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 12.11. Lavskrika 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1994 Dec. Stare 6 ex Kimo farmen, Oravais. Lasse Sillanpää.
1994 Dec. Stare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 Dec. Björktrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1994 Dec. Bofink 2 ex Åkerdalen, Oravais. Stig Wallin.
1994 Dec. Pilfink 1 ex Åkerdalen, Oravais. Stig Wallin.
1994 03.12. Havsörn 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1994 10.12. Fasan 1/3. Kyhras, Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.
1994 10.12. Tallbit 4 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1994 10.12. Varfågel 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Bengt Brunell m.fl.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan