Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1993

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1993 Jan. Björktrast hundratals övervintrat i nejden.
1993 Jan - feb. Bofink 2 ex Kroksbacken, Vörå. Doris & Sven Jakobsson.
1993 Jan - feb. Bergfink 1 ex Kroksbacken, Vörå. Doris & Sven Jakobsson.
1993 01.01 - 15.02. Lappuggla 1 ex Maxmo. Sven Östman, Börje Friman.
1993 03.01. Lavskrika 4 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 03.01. Stjärtmes 5 ex Karvat, Oravais. Leif Öling.
1993 09.01. Nötkråka 3 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 09.01. Stjärtmes 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 10.01. Bergfink 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 12.01. Sidensvans ca 30 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 16.01. Nötkråka 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 23.01. Nötkråka 1 ex Karvat, Oravais. Ralf Öling.
1993 23.01. Tretåig hackspett 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 15.02. Rödhake 1 ex Kroksbacken, Vörå. Doris & Sven Jakobsson.
1993 14.03. Koltrast 3 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 16.03. Grönsiska 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 17.03. Stare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 17.03. Bofink 5 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 17.03. Tofsvipa 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 18.03. Skogsduva 1 ex Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1993 18.03. Gråtrut 8 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 19.03. Stare 1 ex Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.
1993 19.03. Stare Ca 10 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1993 20.03. Grönsiska 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 21.03. Sånglärka ca 10 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 21.03. Sånglärka ca 10 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 21.03. Trana 3 ex Kyrkbyn, Maxmo. Sven Östman.
1993 22.03. Sånglärka 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 22.03. Tofsvipa 1 ex Kimo, Oravais. Ossian Eklund.
1993 23.03. Koltrast 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 23.03. Gråtrut 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1993 24.03. Ringduva 2 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1993 24.03. Sånglärka 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1993 24.03. Bofink 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 25.03. Ormvråk 1 ex Vörsån, Vörå. Emil Tunis.
1993 25.03. Sångsvan 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 26.03. Snösparv en flock. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 27.03. Ringduva 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1993 28.03. Ringduva 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 29.03. Snösparv ca 400 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 30.03. Gråtrut 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 30.03. Tornfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 30.03. Ängspiplärka 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 30.03. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 April. Ringtrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Sven Östman.
1993 01.04. Trana flera ex Tuckor, Vörå. Bjarne Tunis.
1993 01.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 01.04. Knipa 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1993 02.04. Strömstare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 03.04. Tofsvipa 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 03.04. Ormvråk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 03.04. Trana 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 03.04. Kungsörn 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 04.04. Sångsvan 4 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 04.04. Sädesärla 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming norrgård.
1993 04.04. Fjällvråk 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 05.04. Sångsvan 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 06.04. Sångsvan 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds, Inger Achrén.
1993 06.04. Sångsvan 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Evi Engström.
1993 06.04. Sävsparv 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Inger Achrén.
1993 06.04. Björktrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 06.04. Mindre hackspett 1 ex Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1993 06.04. Hämpling 4 ex Bertbyfjärden, Vörå. Tomas Klemets.
1993 09.04. Stenfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 10.04. Gräsand 1 par Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 11.04. Skrattmås 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 11.04. Silltrut 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 11.04. Storskrake 3 par Hällnäs, Vörå. Allan Stenmark.
1993 11.04. Havsörn 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 12.04. Fiskmås 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 12.04. Tretåig hackspett 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 12.04. Sädgås 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 12.04. Ängspiplärka 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 12.04. Knipa 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 12.04. Storskrake 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 12.04. Gräsand 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 12.04. Kanadagås 7 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 12.04. Grågås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 12.04. Storspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 13.04. Skrattmås flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 13.04. Skrattmås Flera ex Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.
1993 13.04. Råka 1 ex Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
1993 15.04. Sävsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 15.04. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 15.04. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 15.04. Kricka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 16.04. Morkulla 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 16.04. Taltrast flera ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 16.04. Storspov 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1993 16.04. Lappsparv 2 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1993 16.04. Sädgås 70 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1993 17.04. Fasan 1 ex Stubbrössl, Oravais. Gottfrid Nylund.
1993 18.04. Storspov 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Elsie Härus.
1993 18.04. Storspov 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 18.04. Rödvingetrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 18.04. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 18.04. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 18.04. Fiskgjuse 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1993 18.04. Sädesärla 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1993 18.04. Enkelbeckasin 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 18.04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 18.04. Morkulla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 19.04. Blå kärrhök 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 19.04. Morkulla 1 ex Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1993 19.04. Enkelbeckasin 1 ex Särkimo, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1993 20.04. Tornfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 20.04. Kricka 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 22.04. Stjärtmes en flock Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 23.04. Dubbeltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 23.04. Stenfalk 1 ex Jussila, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1993 23.04. Strandskata 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 23.04. Silltrut 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 23.04. Rödvingetrast flera ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 23.04. Skogssnäppa 1 ex Kimo, Oravais. Marita Öling.
1993 23.04. Lärkfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 23.04. Brunand flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 23.04. Vigg flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 24.04. Gluttsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1993 24.04. Rödhake 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 24.04. Bläsand 7 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 24.04. Vigg 2 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 24.04. Stjärtand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 24.04. Ängspiplärka 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 24.04. Gråsiska ca 300 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 24.04. Stenskvätta 1 ex Reningsverket, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 24.04. Stenskvätta 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1993 24.04. Bergfink 3 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 24.04. Bergfink 1 ex Åkerdalen Oravais. Allan Stenmark.
1993 24.04. Taltrast 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 24.04. Jorduggla 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 24.04. Järnsparv 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 24.04. Hussvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 24.04. Lappsparv ca 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 24.04. Skogssnäppa 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 25.04. Taltrast 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 25.04. Enkelbeckasin 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 25.04. Svartvit flugsnappare 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 25.04. Ljungpipare 6 ex Vrängenemossen, Vörå/Oravais.
1993 25.04. Ljungpipare 4 ex Paljak mossen, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 25.04. Rödbena 1 ex Röukas träsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 25.04. Grönbena 1 ex Röukas träsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 25.04. Skedand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 25.04. Hussvala 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 25.04. Ladusvala 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1993 25.04. Blå kärrhök 1 ex Ånäs, Oravais. Leif & Marita Öling.
1993 25.04. Större strandpipare 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 25.04. Gärdsmyg 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1993 25.04. Ringtrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 25.04. Trädpiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 26.04. Strandskata 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 26.04. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 26.04. Stenskvätta 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 26.04. Mindre hackspett 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 26.04. Fiskgjuse 1 ex Färjfästet, Maxmo. Leif & Marita Öling.
1993 26.04. Göktyta 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1993 26.04. Salskrake 8 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.
1993 26.04. Kanadagås 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.
1993 26.04. Sothöna 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.
1993 26.04. Brunand 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.
1993 26.04. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1993 26.04. Ringtrast 1 ex Väg och Vattens depå, Oravais. Ulla Backlund.
1993 27.04. Sothöna 4 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 27.04. Bläsand 3 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 27.04. Fiskgjuse 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 27.04. Vigg 10 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 27.04. Brunand 6 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 27.04. Drillsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1993 27.04. Skräntärna 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt.
1993 27.04. Ladusvala flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 27.04. Ringtrast 1 ex Lomby, Vörå. Tommy Södergård.
1993 28.04. Rödstjärt 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 28.04. Skäggdopping 3 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 28.04. Ringtrast 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 28.04. Dubbeltrast 5 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 28.04. Göktyta 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 28.04. Trädpiplärka 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 28.04. Svarthakedopping 2 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1993 29.04. Brushane 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.
1993 29.04. Dubbeltrast 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 29.04. Skäggdopping 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 29.04. Törnsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 30.04. Brushane 10 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 30.04. Lärkfalk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 30.04. Lövsångare 1 ex Larven, Vörå. Sauli Hakkola.
1993 30.04. Ladusvala 1 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1993 30.04. Gransångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 30.04. Småskrake 1 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1993 30.04. Småskrake 1 par Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 30.04. Havstrut 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 30.04. Kanadagås 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 Maj. Kornknarr 1 ex Kaitsor, Vörå. Ralf Öling.
1993 Maj - aug. Nötkråka 2 ex Kvevlax
1993 Maj - aug. Nötkråka 1 ex Maxmo
1993 Maj - aug. Nötkråka 10 ex Vörå
1993 Maj - aug. Nötkråka 4 ex Oravais
1993 01.05. Ladusvala 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1993 01.05. Ladusvala 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 01.05. Salskrake 4 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 01.05. Gulärla 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt, Gunnar Eriksson.
1993 01.05. Lövsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt, Gunnar Eriksson.
1993 01.05. Svarthakedopping 3 par Storträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt.
1993 01.05. Gärdsmyg 1 ex Lillträsk, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 01.05. Brushane flera ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 01.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1993 01.05. Kustpipare 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 01.05. Småspov 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 01.05. Ortolansparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 01.05. Göktyta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 02.05. Ortolansparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Yngve Sandström.
1993 02.05. Ortolansparv 1 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 02.05. Buskskvätta 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 02.05. Hämpling 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 02.05. Kärrsnäppa 8 ex Kimo åmynning, Oravais. Yngve Sandström.
1993 02.05. Smålom 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 02.05. Gråhakedopping 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 02 - 03.05. Vit stork 3 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Göran Jungar m.fl.
1993 03.05. Knölsvan 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1993 03.05. Rödspov 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 03.05. Buskskvätta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 03.05. Buskskvätta 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 03.05. Svartsnäppa 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1993 03.05. Ärtsångare 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1993 03.05. Gulärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 03.05. Grönbena 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 03.05. Lövsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 03.05. Lövsångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 03.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 03.05. Videsparv 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 04.05. Dvärgmås flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 04.05. Mindre strandpipare 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1993 04.05. Gluttsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1993 04.05. Årta 1 par Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 04.05. Storlom 4 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 04.05. Svärta 11 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 04.05. Gråhakedopping 4 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1993 04.05. Stjärtmes 1 par Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.
1993 04.05. Fisktärna 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1993 04.05. Skedand 6 ex Röukas träsk, Oravais. Torvald Boström.
1993 08.05. Småspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 08.05. Kanadagås 2 ex Öjskatan, Oravais.Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 08.05. Kanadagås 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 08.05. Grönsångare 1 ex Storträsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 08.05. Dvärgmås 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 08.05. Årta 1 par Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 08.05. Sjöorre 11 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 08.05. Smålom 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1993 08.05. Sävsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ornitologer från Vasa (MLY).
1993 08.05. Gök 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1993 10.05. Gök 1 ex Norvalla, Vörå. Seija Sipponen.
1993 11.05. Blåhake 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 11.05. Blåhake 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1993 11.05. Trädgårdssångare 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1993 11.05. Silvertärna 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 11.05. Mosnäppa 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 11.05. Ärtsångare 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 11.05. Sävsångare 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 12.05. Törnskata 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 12.05. Backsvala 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 13.05. Rosenfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 14.05. Mindre strandpipare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 14.05. Tornseglare 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 14.05. Rosenfink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 15.05. Vit stork 2 ex Kyrkby, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
1993 15.05. Mosnäppa 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
1993 15.05. Småspov 1 ex Paljak mossen, Oravais. ONK:s exkursion.
1993 16.05. Grå flugsnappare 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 16.05. Rosenfink 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 16.05. Tornseglare 2 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1993 16.05. Vit stork 5 ex Komossa, Oravais. Mats Smeds m.fl.
1993 16.05. Törnsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 16.05. Grönsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 16.05. Trädgårdssångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 18.05. Lärkfalk 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 20.05. Grå flugsnappare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 20.05. Turturduva 1 ex Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1993 20.05. Turkduva 1 ex Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Klas-Göran Nylund.
1993 20.05. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Ann-Sofi Bäck, Gösta Blom.
1993 21.05. Jorduggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 22.05. Kornknarr 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
1993 22.05. Hornuggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström m.fl.
1993 22.05. Grågås 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1993 23.05. Törnskata 1 ex Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 23.05. Storlom 1 par Norrträsk, Harjux, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.
1993 23.05. Smålom 1 par Rummelbackträsk, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1993 23.05. Jorduggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 25.05. Smålom 1 par Hästmossen, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1993 28.05. Näktergal 2 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
1993 31.05. Turkduva 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 31.05. Bivråk 1 ex Falläng, Oravais. Leif Öling.
1993 31.05. Svarthätta 1 ex Falläng, Oravais. Leif Öling.
1993 Juni. Steglits 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Alf Backman.
1993 Juni. Näktergal 1 ex Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 01.06. Kornknarr 1 ex Djupsund, Maxmo. Åke Öling.
1993 01.06. Rörsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1993 01.06. Årta 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1993 01.06. Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Ari Veijalainen.
1993 02.06. Turkduva 1 ex Kaitsor, Vörå. Ralf Öling, Anna-Lisa Hannus-Öling.
1993 12.06. Salskrake 1 ex Jöusan, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1993 23.06. Brun kärrhök 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1993 25.06. Knölsvan 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Leif Öling.
1993 25.06. Sidensvans 6 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1993 11.07. Tofslärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 17.07. Bivråk 2 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1993 17.07. Bergand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Jan Södersved.
1993 22.07. Grå häger 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 23.07. Hämpling 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 04.08. Provencesångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Gösta & Rose-Maj Finne.
1993 07.08. Grå häger 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1993 07.08. Skräntärna 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1993 07.08. Brun kärrhök 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1993 08.08. Grå häger 3 ex Lågpelt, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.
1993 08.08. Grå häger 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 Sept. Grå häger 1 ex Fladan, Maxmo. Allan Wikström.
1993 Sept. Sidensvans ca 40 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 Sept. Sparvuggla 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1993 Sept - okt. Trana Ca 100 ex Rutuna, Oravais. Jonas, Joakim & Christer Englund.
1993 Sept - okt. Trana Ca 200 ex Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1993 Sept - okt. Sädgås Ca 50 ex Rutuna, Oravais. Jonas, Joakim & Christer Englund.
1993 Sept - okt. Sädgås Ca 100 ex Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1993 01.09. Kungsfiskare 1 ex Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 02.09. Varfågel 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1993 17.09. Grå häger 1 ex Svartholmssund, Maxmo. Klas Ruths.
1993 19.09. Härfågel 1 ex Svartholmen, Maxmo. Christian Öling.
1993 19.09. Varfågel 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 23.09. Varfågel 1 ex Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.
1993 26.09. Sidensvans 8 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 26.09. Sidensvans 1 flock. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.
1993 26.09. Stjärtmes 10 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1993 26.09. Stjärtmes 6 ex Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.
1993 26.09. Jorduggla 1 ex Ånäs, Oravais. Kaj Nylund.
1993 Okt. Härfågel 1 ex Simstranden, Maxmo. Axel Glasberg, Eri Friman.
1993 02.10. Härfågel 1 ex kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 02.10. Lavskrika 3 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 07.10. Varfågel 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1993 07.10. Trana 55 ex Kalomskogen, Vörå. Tomas Klemets.
1993 10.10. Knölsvan 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingvar Fagerholm.
1993 13.10. Sångsvan ca 70 ex Kanäs - Kallviken, Munsala, Nykarleby. Rigden Stubb.
1993 15.10. Skäggmes 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Jan Södersved.
1993 15.10. Vitkindad gås 2 ex Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1993 15.10. Lappuggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1993 15.10. Nötväcka 1 ex Komossa, Oravais. Erik Hägg, Allan Stenmark.
1993 16.10. Stjärtmes 8 ex Åkerdalen, Oravais. Cecilia & Allan Stenmark.
1993 18.10. Stjärtmes 10 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.
1993 18.10. Rapphöna 8 ex Jörala, Vörå. Tomas Klemets.
1993 Nov. Nötväcka 1 ex Tallåsen, Oravais. Ahto Kantola.
1993 Nov. Björktrast flera ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 Nov - dec. Mindre hackspett 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 03.11. Gråspett 1 ex Björnknösen, Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.
1993 13.11. Tallbit 3 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1993 13.11 - 15.12. Hökuggla 1 ex Larven, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.
1993 14.11. Tallbit 9 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.
1993 15.11. Lappuggla 1 ex Påmossen, Vörå. Sebastian & Allan Stenmark.
1993 16.11. Knölsvan 3 ex Norrfjärden, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1993 19.11. Tallbit 3 ex Strandbyn, Oravais. Alf Löfkvist.
1993 21.11. Tallbit 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1993 21.11. Bergfink 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 23.11. Stjärtmes 10 ex Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
1993 23.11. Sångsvan ca 60 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1993 29.11. Stjärtmes 11 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.
1993 29.11. Mindre hackspett 1 ex Tuckor långträsk, Vörå. Allan Stenmark.
1993 Dec. Rapphöna 2 flockar. Kerklax, Maxmo. Vilhelm Berglund.
1993 01.12. Tallbit 4 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1993 03.12. Björktrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 05.12. Fasan 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1993 07.12. Stjärtmes 5 ex Kärkine, Vörå. Tomas Klemets.
1993 10.12. Stjärtmes 12 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 10.12. Tallbit 4 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1993 12.12. Gråsiska ca 30 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 13.12. Koltrast 3 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1993 14.12. Gråsiska 30 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1993 15.12. Tallbit 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1993 15.12. Sidensvans 3 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1993 18.12. Stjärtmes 15 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1993 26.12. Björktrast 1 ex kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1993 26.12. Tallbit 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan