Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1992

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1992 Jan. Trana 1 ex Munsol, Oravais. Stig & Sven Olin m.fl. Tranan som visade sig vara skadad omhändertogs 21.1 och fördes till Ähtäri djurpark.
1992 Jan. Gråsiska talrik I hela nejden.
1992 Jan. Fasan minst 5 ex Pettersbacka, Vörå. Tomas Klemets.
1992 Jan. Björktrast minst 30 ex övervintrande i nejden.
1992 04.01. Sidensvans 1 ex Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
1992 04.01. Hämpling 1 ex Eljasus, Oravais. Christer Englund.
1992 09.02. Sidensvans 5 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 16.02. Sidensvans 7 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 16.02. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 Mars. Rapphöna ca 50 ex Kvevlax, Rolf Sandvik.
1992 Mars. Rapphöna ca 20 ex Oravais, Allan Stenmark.
1992 01.03. Lappuggla 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1992 04.03. Gråtrut flera ex Kyrkbyn, Maxmo. Karl Härus.
1992 06.03. Råka 2 ex Larven, Vörå. Sauli Hakkola.
1992 08.03. Sånglärka 2 ex Larven, Vörå. Sauli Hakkola, Kaj Gråbbil.
1992 08.03. Varfågel 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 08.03. Stare 1 ex Bergby, Vörå. Anita Krooks.
1992 09.03. Skogsduva 1 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1992 09.03. Bofink 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 10.03. Tofsvipa 1 ex Kaurajärvi, Vörå. Emil Backlund.
1992 11.03. Råka 1 ex Centrum, Oravais. Leif Öling.
1992 12.03. Stare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1992 12.03. Sångsvan 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1992 12.03. Sångsvan 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1992 12.03. Snösparv ca 100 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 13.03. Knipa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 14.03. Sidensvans ca 30 ex Kimo, Oravais. Allan Stenmark.
1992 15.03. Koltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 15.03. Ringduva 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1992 19.03. Fiskmås 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 20.03. Tofsvipa 9 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Sauli Hakkola, Marianne Gråbbil.
1992 22.03. Strömstare 1 ex Abborrgrund, Maxmo. Leif & Marita Öling.
1992 22.03. Knipa 1 par Abborrgrund, Maxmo. Leif & Marita Öling.
1992 22.03. Silltrut 1 ex Stråkaviken, Maxmo. Leif & Marita Öling.
1992 23.03. Sånglärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 24.03. Ringduva 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 24.03. Snösparv ca 100 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 24.03. Sånglärka 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 25.03. Gråtrut flera ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 25.03. Bofink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 31.03. Koltrast 3 ex Oxkangar, Oravais. Maj-Britt Nybacka.
1992 03.04. Storskrake 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 03.04. Knipa 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 05.04. Ormvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 06.04. Trana 5 ex Palvis, Vörå. Per-Håkan Libäck.
1992 06.04. Trana 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 07.04. Trana 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 07.04. Trana 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1992 07.04. Sångsvan 4 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 08.04. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 09.04. Grönsiska 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 09.04. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 10.04. Sädesärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 10.04. Hämpling ca 10 ex Lomby, Vörå. Tomas Klemets.
1992 10.04. Sävsparv 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 10.04. Gräsand flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 11.04. Fiskmås 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 11.04. Skrattmås 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 11.04. Sädgås 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 12.04. Skrattmås flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 12.04. Ängspiplärka 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 13.04. Skrattmås ca 50 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 13.04. Morkulla 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 13.04. Kricka 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 14.04. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 14.04. Grönsiska 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 14.04. Grönsiska 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 14.04. Grönsiska 3 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1992 14.04. Storskrake 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 14.04. Bergfink ca 30 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 14.04. Sävsparv 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 14.04. Storspov 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 15.04. Blå kärrhök 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1992 15.04. Tornfalk 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1992 16.04. Kungsörn 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Lars von Wendt.
1992 16.04. Stjärtmes 2 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1992 17.04. Fjälluggla 1 ex Strandbyn, Oravais. Lars von Wendt.
1992 17.04. Stenfalk 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1992 17.04. Enkelbeckasin 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 17.04. Silltrut 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 17.04. Storspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 17.04. Blå kärrhök 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.
1992 18.04. Fjällvråk 1 ex Baggas, Oravais. Tomas Klemets.
1992 18.04. Fjällvråk 1 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1992 18.04. Grågås 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Yngve Sandström.
1992 18.04. Sädesärla 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Yngve Sandström.
1992 18.04. Kricka 25 par Kimo åmynning, Oravais. Yngve Sandström.
1992 19.04. Silltrut 4 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 19.04. Blå kärrhök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 20.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 20.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 22.04. Morkulla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 23.04. Fiskgjuse 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 23.04. Strandskata 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 25.04. Storspov 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 25.04. Rödvingetrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 25.04. Taltrast 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 25.04. Sädgås ca 30 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 26.04. Tornfalk 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Holger Lindström.
1992 26.04. Skogssnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 27.04. Lappsparv 7 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 27.04. Brun kärrhök 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 27.04. Rödhake 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 27.04. Rödhake 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 27.04. Rödhake 3 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 27.04. Bläsand flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 27.04. Bläsand 2 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 27.04. Vigg flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 27.04. Vigg 8 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 27.04. Småskrake 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 27.04. Enkelbeckasin 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 27.04. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 27.04. Stjärtand 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 27.04. Brunand flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 27.04. Rödvingetrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 28.04. Ljungpipare 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 28.04. Ladusvala 1 ex Österö, Maxmo. Severin Strand.
1992 28.04. Sothöna 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1992 28.04. Stjärtand 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1992 28.04. Salskrake 1 par Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1992 28.04. Gravand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1992 29.04. Stenskvätta 9 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 29.04. Brunand 3 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1992 29.04. Brunand 2 par Röukas träsk, Oravais. Allan Stenmark.
1992 29.04. Skäggdopping ca 30 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1992 29.04. Grönbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1992 29.04. Grönbena 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 30.04. Backsvala 1 ex Kangan, Oravais. Bore Lax.
1992 30.04. Gärdsmyg 1 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1992 30.04. Stjärtmes 2 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1992 30.04. Tornfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 30.04. Småspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 30.04. Hämpling 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 Maj. Näktergal 1 ex Oxkangar, Oravais. Maj-Britt Nybacka.
1992 Maj. Näktergal 1 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1992 Maj - juni. Turkduva 1 ex Harjux, Munsala, Nykarleby. Per-Erik Andersson.
1992 01.05. Stenskvätta 1 ex Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
1992 01.05. Stenskvätta 1 ex Reningsverket, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 01.05. Stenskvätta 1 ex Björklidsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 01.05. Järnsparv 1 ex Kondivor, Vörå. Tomas Klemets.
1992 01.05. Järnsparv 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 01.05. Ladusvala 1 ex Keppo, Oravais. Sebastian Stenmark.
1992 01.05. Ljungpipare 2 ex Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
1992 01.05. Trädpiplärka 1 ex Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1992 01.05. Buskskvätta flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 01.05. Skedand 1 par Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 01.05. Skäggdopping 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 01.05. Gransångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 01.05. Gluttsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1992 01.05. Fiskgjuse 1 ex Kaitsor, Vörå. Ingmar Edfelt.
1992 01.05. Skrikörn sp. 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 02.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 02.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 02.05. Brunand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 02.05. Rödstjärt 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 02.05. Hussvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 02.05. Brushane ca 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 03.05. Ladusvala 3 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård, Antero Gråbbil.
1992 03.05. Sothöna 3 ex Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 04.05. Lappsparv ca 10 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1992 04.05. Salskrake 1 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1992 04.05. Varfågel 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1992 04.05. Gransångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 04.05. Fiskgjuse 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 05.05. Rödstjärt 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 05.05. Mindre strandpipare 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1992 05.05. Drillsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1992 05.05. Salskrake 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1992 05.05. Silvertärna 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1992 05.05. Gråhakedopping 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 05.05. Svärta ca 25 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 05.05. Sjöorre 3 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 05.05. Svarthakedopping 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 03 - 10.05. Ringtrast 1 ex Monäs, Munsala, Nykarleby. Michael Eriksson.
1992 05.05. Lom sp. 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 05.05. Dvärgbeckasin 1 ex Åkantträsk, Oravais. Hilding Back.
1992 06.05. Brun kärrhök 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 07.05. Fiskgjuse 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 07.05. Lövsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 08.05. Svartsnäppa 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1992 08.05. Lövsångare 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 09.05. Buskskvätta 1 ex Larven, Vörå. Antero & Kaj Gråbbil.
1992 09.05. Buskskvätta 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 09.05. Turkduva 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 10.05. Fjälluggla 1 ex Oxkangar, Oravais. Gilbert Nybacka.
1992 10.05. Ärtsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 11.05. Göktyta 1 ex Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.
1992 12.05. Trädpiplärka 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 12.05. Gulärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 14.05. Göktyta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 15.05. Fiskgjuse 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 16.05. Dubbeltrast 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 16.05. Brushane 2 ex Larven, Vörå. Tomas Klemets.
1992 16.05. Sävsångare 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1992 16.05. Blåhake 1 ex Centrum, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 17.05. Rosenfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 17.05. Ortolansparv 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 18.05. Större strandpipare 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1992 18.05. Grönsångare 1 ex Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 18.05. Backsvala flera ex Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.
1992 18.05. Törnsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 18.05. Gulärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 19.05. Gök 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 20.05. Brun kärrhök 1 par Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1992 20.05. Dvärgmås ca 10 ex Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1992 21.05. Kärrsnäppa 3 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
1992 21.05. Gök 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.
1992 21.05. Tornseglare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 22.05. Svarthätta 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 22.05. Grå flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 23.05. Tornseglare 3 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 23.05. Rosenfink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 23.05. Rosenfink 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 23.05. Rosenfink 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 23.05. Smålom 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 24.05. Tornseglare 2 ex Eljasus, Oravais. Jonas Englund.
1992 24.05. Sävsångare 1 ex Komossa, Oravais. Torvald Boström.
1992 24.05. Grönsångare 1 ex Komossa, Oravais. Torvald Boström.
1992 24.05. Trädgårdssångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 24.05. Trädgårdssångare 1 ex Komossa, Oravais. Torvald Boström.
1992 24.05. Härmsångare 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 24.05. Videsparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 24.05. Törnsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 24.05. Törnsångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1992 24.05. Näktergal 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 24 - 25.05. Näktergal 2 ex Karvat, Oravais. Karl-Erik Holm, Christer FG Smeds.
1992 25.05. Mosnäppa 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1992 27.05. Myrsnäppa 7 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 28.05. Storlom 1 ex Åkantträsk, Oravais. Leif Öling.
1992 29.05. Grå flugsnappare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 29.05. Bivråk 2 ex Röukas, Oravais. Tomas Klemets.
1992 29.05. Kustpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 Juni. Kärrsångare 1 ex i ca 2 veckor. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.
1992 Juni. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 Juni. Sommargylling 1 ex Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Joel Pietilä.
1992 01.06. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Christer Norrgård.
1992 05.06. Kornknarr 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt m.fl.
1992 06.06. Kornknarr 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.
1992 06.06 - 09.07. Vattenrall 1 ex Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt m.fl.
1992 07.06. Havsörn 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 09.06. Kärrsångare 1 ex Harjux, Munsala, Nykarleby. Per-Erik Andersson.
1992 10.06. Grönsångare 1 ex Tavomaa, Vörå. Allan Stenmark.
1992 13.06. Näktergal 1 ex Keppo, Oravais. Leif & Mårten Öling.
1992 13.06. Busksångare 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling m.fl.
1992 18.06. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 19.06. Havsörn 1 ex Grisselskär, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 24 - 25.06. Flodsångare 1 ex Bergby, Vörå. Tomas Klemets.
1992 01.07. Tordmule 1 ex Lilla granskär, Oravais. Leif Öling.
1992 05.07. Törnskata 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 14.07. Nötkråka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1992 16.07. Bivråk 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 17.07. Småspov 7 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 17.07. Myrspov 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 18.07. Labb 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 18.07. Svartpannad törnskata 1 ex Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Per Elenius m.fl.
1992 19.07. Småsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 20.07. Lärkfalk 1 par Kangan, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 27.07. Skräntärna 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1992 Aug - dec. Nötkråka 2 ex Kvevlax
1992 Aug - dec. Nötkråka 4 ex Vörå
1992 Aug - dec. Nötkråka 1 ex Maxmo
1992 Aug - dec. Nötkråka 4 ex Oravais
1992 Aug - dec. Nötkråka 1 ex Munsala
1992 16.08. Bivråk 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 17.08. Smalnäbbad simsnäppa 15 ex Gråsjälsörarna, Oravais. Ingmar Edfelt.
1992 17.08. Kungsörn 1 juv Kimo, Oravais. Leif Öling.
1992 Sept. Bändelkorsnäbb 5 ex Maxmo. Leif Backas.
1992 Sept. Lavskrika 2 ex Kvivisberget, Kuckos, Vörå. Allan Stenmark.
1992 08.09. Sandlöpare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1992 09.09. Stenfalk 1 ex Rökio, Vörå. Tomas Klemets.
1992 09.09. Större piplärka 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti.
1992 10.09. Jorduggla 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1992 16.09. Hämpling 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 Okt. Fasan 17 ex Centrum, Vörå. Curt Sippus.
1992 Okt - dec. Strömstare 1-2 ex Baggas, Oravais. Valter Nygren, Oskar Bergman.
1992 Okt - dec. Rapphöna 75 ex(7 flockar) Kvevlax
1992 Okt - dec. Rapphöna 99 ex(9 flockar) Vörå
1992 Okt - dec. Rapphöna 50 ex(5 flockar) Oravais
1992 12.10. Stjärtmes 1 flock Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1992 15.10. Sidensvans 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1992 15.10. Strömstare 1 ex Kockibäcken, Komossa, Oravais. Rolf Hägg.
1992 16.10. Stjärtmes 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 17.10. Tallbit 10 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 21.10. Snösparv 20 ex Lålax, Vörå. Tomas Klemets.
1992 21.10. Snösparv 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 01.11. Tallbit 8 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 01.11. Lavskrika 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1992 21.11. Svartmes 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1992 Dec. Tallbit flera ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1992 Dec. Turkduva flera ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1992 Dec. Björktrast 1 ex Kvevlax
1992 Dec. Björktrast 35 ex Maxmo
1992 Dec. Björktrast 30 ex Vörå
1992 Dec. Björktrast 20 ex Oravais
1992 01.12. Bergfink 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1992 01.12. Bergfink 2 ex Seiplax, Oravais. Bore Lax.
1992 21 el. 22.12. Tofsvipa 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Notis i Jakobstads Tidning.
1992 31.12. Lavskrika 4 ex Flakholmen, Maxmo. Leif Öling.
1992 31.12. Örn sp. 1 ex Flakholmen, Maxmo. Leif Öling. (troligen havsörn).

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan