Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1991

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1991 Jan. Rapphöna 6 flockar (47 ex) Kvevlax
1991 Jan. Rapphöna 23 flockar (188 ex) Vörå
1991 Jan. Rapphöna 11 flockar (91 ex) Oravais
1991 Jan. Fasan 1 ex Centrum, Vörå. Tomas Klemets.
1991 Jan. Gräsand 13 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1991 17.01. Fasan 5 ex Pettersbacka, Vörå. Tomas Klemets.
1991 24.01 - 10.02. Stenknäck 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 24.01 - 11.02. Steglits 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 24.01 - 11.02. Björktrast 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 Feb. Strömstare 1 ex Färjfästet, Maxmo. Arne Östman.
1991 Feb- Mars. Lappuggla 1 ex Isomäki, Vörå. Valdemar Lindström, Jan-Erik Vinkvist.
1991 01.03. Stare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 02.03. Sångsvan 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.
1991 06.03. Gråtrut 3 ex Tottesund, Maxmo. Elsie Härus.
1991 18.03. Stare 2 ex Husfabriken, Oravais. Veikko Grönlund.
1991 18.03. Råka ca 20 ex Jeppo, Nykarleby. Ole Norrgård.
1991 21.03. Ringduva 2 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1991 22.03. Fiskmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 22.03. Tofsvipa 1 ex Kvimo, Maxmo. Helmer Rådman.
1991 24.03. Snösparv ca 15 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 24.03. Stjärtmes 2 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1991 24.03. Stare ca 10 ex Ytterjeppo, Nykarleby. Ole Norrgård.
1991 25.03. Varfågel 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.
1991 25.03. Skogsduva 1 ex Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.
1991 26.03. Råka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 26.03. Råka 4 ex Centrum, Oravais. Leif Öling.
1991 26.03. Ringduva 1 ex Kimo, Oravais. Marita Öling.
1991 26.03. Sånglärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 26.03. Tofsvipa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 27.03. Sånglärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 27.03. Sånglärka 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1991 28.03. Koltrast 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1991 28.03. Snösparv ca 100 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 28.03. Bofink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 28.03. Bofink 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 28.03. Bofink 1 ex Kyrkbyn, Vörå. Sven Wollsten.
1991 29.03. Stare 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 29.03. Sånglärka ca 10 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 29.03. Snösparv 25 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 29.03. Gråtrut 4 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 30.03. Kanadagås 2 ex Kimo, Oravais. Stig Wörgren.
1991 30.03. Ormvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 30.03. Ormvråk 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1991 30.03. Bofink 1 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Gunnar Viklund.
1991 30.03. Gräsand 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 01.04. Koltrast 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 01.04. Bofink 1 ex Baggas, Oravais. Anne Stålberg.
1991 03.04. Sångsvan 2 ex Sandåsslätan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1991 03.04. Sångsvan 3 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 03.04. Ormvråk 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 03.04. Björktrast 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 04.04. Sävsparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 04.04. Skrattmås ca 100 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 04.04. Storskrake 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 04.04. Ängspiplärka 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 04.04. Fjällvråk 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 04.04. Knipa 1 par Kimo, Oravais. Marita Öling.
1991 04.04. Sångsvan 7 ex Kerklax, Maxmo. Åke Backlund.
1991 04.04. Sädgås 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 04.04. Sädgås Flera ex Kyrkbyn, Maxmo. Elsie Härus.
1991 05.04. Trana 1 ex Kerklax, Maxmo. Åke Backlund.
1991 05.04. Trana 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 05.04. Trana 4 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 05.04. Trana 2 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Holger Lindström.
1991 05.04. Trana 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 05.04. Sävsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 05.04. Kricka 1 par Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 05.04. Storskrake 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 05.04. Skogsduva 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 05.04. Kanadagås 3 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 05.04. Sångsvan 5 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 06.04. Fiskmås flera ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 06.04. Gärdsmyg 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 06.04 - 07.04. Stenknäck 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 06.04. Sädesärla 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 06.04. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 06.04. Bläsand 4 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 06.04. Storspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Jan-Olof Östman.
1991 07.04. Rödhake 1 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.
1991 07.04. Fiskmås flera ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 07.04. Sädgås ca 30 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 07.04. Enkelbeckasin 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 07.04. Storspov 3 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 07.04. Storspov 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1991 07.04. Grönsiska 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 07.04. Sädesärla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Regina Wollsten.
1991 07.04. Rödvingetrast 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 07.04. Taltrast 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 08.04. Sädgås 6 ex Rejpelt, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 08.04. Gräsand 5 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 08.04. Rödhake 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 08.04. Rödhake 1 ex Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.
1991 08.04. Rödhake 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt
1991 08.04. Blå kärrhök 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1991 09.04. Morkulla 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 10.04. Kricka ca 10 ex Pensala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1991 10.04. Sävsparv 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 11.04. Järnsparv 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 11.04. Järnsparv 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 11.04. Brushane 1 flock Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 11.04. Rödvingetrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 11.04. Rödvingetrast 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1991 11.04. Rödvingetrast 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 11.04. Kricka 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 11.04. Kricka 7 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1991 11.04. Knipa flera par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1991 11.04. Storskrake flera par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1991 11.04. Vigg 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 11.04. Brunand 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 12.04. Bergfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 12.04. Morkulla 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 12.04. Blå kärrhök 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1991 12.04. Sädgås 3 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 13.04. Sädesärla 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 13.04. Salskrake 4 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1991 13.04. Bläsand 5 ex Oravaisfjärden, Oravais.
1991 13.04. Bläsand 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Tomas Klemets, Ingmar & Roger Edfelt.
1991 13.04. Stjärtand 2 par Oravaisfjärden, Oravais.
1991 13.04. Stjärtand 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Tomas Klemets, Ingmar & Roger Edfelt.
1991 13.04. Silltrut 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Tomas Klemets, Ingmar & Roger Edfelt.
1991 13.04. Gravand 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 13.04. Strandskata 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Ingmar Edfelt.
1991 13.04. Enkelbeckasin 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 13.04. Vigg 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm.
1991 13.04. Vigg 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 13.04. Grönbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar & Roger Edfelt.
1991 13.04. Strandpipare sp. 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar & Roger Edfelt.
1991 13.04 - 14.04. Bläsgås 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Tomas Klemets, Ingmar & Roger Edfelt.
1991 13.04. Sothöna 1 ex Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar & Roger Edfelt.
1991 13.04. Fiskgjuse 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 13.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 14.04. Taltrast 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 14.04. Salskrake 7 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 14.04. Brunand 5 ex Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 14.04. Större strandpipare 1 ex Reningsverket, Oravais.
1991 14.04. Större strandpipare 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 14.04. Gravand 3 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 17.04. Jorduggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 20.04. Varfågel 1 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 21.04. Småskrake 1 par Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 21.04. Drillsnäppa 1 ex Kangan, Oravais. Allan & Sebastian Stenmark.
1991 21.04. Småspov 2 ex Jeppo, Nykarleby. Ole Norrgård.
1991 22.04. Morkulla 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 23.04. Dubbeltrast 2 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1991 24.04. Lappsparv ca 10 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1991 25.04. Varfågel 1 ex Bertby, Vörå. Tomas Klemets.
1991 26.04. Brun kärrhök 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 27.04. Taltrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 27.04. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 27.04. Gransångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
1991 27.04. Kanadagås 2 ex Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
1991 27.04. Sothöna 5 ex Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
1991 27.04. Stenskvätta 1 ex Reningsverket, Oravais. ONK:s exkursion.
1991 27.04. Skäggdopping 8 ex Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
1991 27.04. Grågås 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
1991 27.04. Vittrut 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.
1991 28.04. Småskrake 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 28.04. Bläsand 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 28.04. Stjärtand 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 28.04. Skäggdopping 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 28.04. Turkduva 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman, Ingmar Edfelt.
1991 28.04. Stenskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 28.04. Fiskgjuse 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1991 28.04. Videsparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 28.04. Skedand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 29.04. Stenfalk 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1991 29.04. Skäggdopping 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 29.04. Turkduva 1 ex Keskis, Oravais. Rolf Sandvik.
1991 Maj. Småfläckig sumphöna 1 ex Byträsk, Kvevlax, Korsholm. Allan Granfors.
1991 01.05. Videsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 01.05. Gluttsnäppa 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1991 01.05. Tornfalk 1 ex Slagfältet, Oravais. Leif Öling.
1991 03.05. Svarthakedopping 1 par Röukas träsk, Oravais. Hilding Back.
1991 04.05. Ängspiplärka 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1991 04.05. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1991 04.05. Stenskvätta 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1991 05.05. Salskrake 1 par Åkant träsk, Oravais. Hilding Back.
1991 05.05. Gulärla 2 ex Vrängenemossen, Oravais/Vörå. Allan Stenmark, Hilding Back.
1991 05.05. Dalripa 2 ex Kaurajärvimossen, Vörå. Allan Stenmark, Hilding Back.
1991 05.05. Gluttsnäppa 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 06.05. Svarthakedopping 8 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1991 06.05. Salskrake 1 par Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1991 06.05. Fiskgjuse 1 ex Kalapää, Vörå, Tomas Klemets.
1991 06.05. Stjärtmes 2 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 06.05. Gransångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 07.05. Brushane 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 07.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 07.05. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 07.05. Ladusvala 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 07.05. Trädpiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 07.05. Trädpiplärka 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 07.05. Lövsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 07.05. Lövsångare 1 ex Lillorvas, Oravais. Christer FG Smeds.
1991 07.05. Lövsångare 1 ex Paljak, Oravais. Hilding Back.
1991 08.05. Lövsångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 08.05. Strandskata 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 08.05. Drillsnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 08.05. Svartsnäppa 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 08.05. Brushane 30 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 09.05. Gulärla 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 09.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1991 09.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Jeppo, Nykarleby. Ole Norrgård.
1991 09.05. Storlom 1 ex Norrträsk, Harjux, Munsala, Nykarleby. Erik Nystedt.
1991 09.05. Hussvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 09.05. Dvärgmås 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 09.05. Gravand 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 09.05. Sidensvans 3 ex Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 09.05. Svärta 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 09.05. Mindre strandpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 10.05. Ladusvala 1 ex Åkerdalen, Oravais. Jonas Englund.
1991 10.05. Backsvala 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 10.05. Fisktärna 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 10.05. Silvertärna 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 10.05. Småspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 11.05. Göktyta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1991 11.05. Göktyta 1 ex Eljasus, Oravais. Jonas Englund.
1991 11.05. Fisktärna flera ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1991 11.05. Smålom 1 par Hästmossen, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Wiklund, Christer, Jonas & Joakim Englund.
1991 11.05. Ladusvala 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Wiklund, Christer, Jonas & Joakim Englund.
1991 11.05. Skedand 1 ex Bergträsk, Gunilack, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Christer, Jonas & Joakim Englund.
1991 11.05. Bivråk 1 ex Bergträsk, Gunilack, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Christer, Jonas & Joakim Englund.
1991 11.05. Småsnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 11.05. Mosnäppa 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 11.05. Mindre strandpipare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 11.05. Större strandpipare 4 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 11.05 - 12.06. Svartbent strandpipare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Aarne Lahti, Ari Veijalainen, Kari Kuokkanen m.fl.
1991 11.05. Svärta ca 15 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.
1991 11.05. Ortolansparv 2 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1991 12.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 12.05. Rödstjärt 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 12.05. Småspov flera ex Komossa, Oravais. Torvald Boström.
1991 12.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 12.05. Ärtsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 12.05. Grönsångare 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1991 13.05. Lärkfalk 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Leif Öling.
1991 13.05. Svartvit flugsnappare 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 13.05. Törnskata 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 13.05. Dvärgmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 13.05. Buskskvätta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 14.05. Göktyta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 14.05. Göktyta 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 14.05. Ärtsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 14.05. Mosnäppa ca 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 14.05. Kärrsnäppa ca 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 15.05. Rödstjärt 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 15.05. Blåhake 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 16.05. Kungsörn 1 ex Kyroboas, Oravais. Torvald Boström.
1991 16.05. Buskskvätta 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 16.05. Brun kärrhök 1 ex Röukas träsk, Oravais. Tomas Klemets.
1991 16.05. Gråhakedopping 1 ex Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.
1991 17.05. Gulärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 18.05. Rödstjärt 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 18.05. Backsvala 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 18.05. Grå flugsnappare 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 18.05. Gök 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1991 19.05. Backsvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 19.05. Buskskvätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 19.05. Småskrake 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 19.05. Sävsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1991 19.05. Blåhake 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 19.05. Gråhakedopping 2 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 19.05. Tornseglare 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 20.05. Gräshoppssångare 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 21.05. Buskskvätta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 22.05. Rosenfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 25.05. Rosenfink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 25.05. Grå flugsnappare 2 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 26.05. Varfågel 2 ex Paljak, Oravais. Leif Öling.
1991 26.05. Gråhakedopping 7 ex Jutbergs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 26.05. Gök 1 ex Rökio, Vörå. Brita Isoaho.
1991 26.05. Gök 1 ex Kyroboas, Oravais. Leif Öling.
1991 26.05. Rosenfink 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1991 26.05. Rosenfink 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 27.05. Gök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 27.05. Hämpling 2 ex Oravaisfjärden, Oravais. Tomas Klemets.
1991 27.05. Törnskata 1 ex Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 28.05. Svarthätta 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 28.05. Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 28.05. Sidensvans 2 ex Centrum, Vörå. Tomas Klemets.
1991 28.05. Näktergal 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 28.05. Trädgårdssångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1991 29.05. Törnsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 29.05. Tornseglare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 29.05. Tornseglare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 Juni. Småfläckig sumphöna 1 ex Norrfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Granfors.
1991 Juni. Härmsångare 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Dan Hjort.
1991 Juni. Turkduva 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 Juni. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 01.06. Trädgårdssångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 02.06 - 07.06. Knölsvan 4 ex Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Osmo Lammi, Allan Stenmark, Leif Öling.
1991 03.06. Bivråk 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 03.06 - 04.06. Sommargylling 1 ex Norrfjärden, Kvevlax, Korsholm. Joel Pietilä.
1991 04.06. Törnsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 04.06. Trädgårdssångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 04.06. Tornseglare 4 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 05.06. Törnsångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 07.06. Korttålärka 1 ex Reningsverket, Oravais. Timo Wegelius, Aarne Lahti m.fl.
1991 08.06. Trädgårdssångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1991 09.06. Törnskata 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 09.06. Jorduggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 09.06. Näktergal 1 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1991 10.06. Gräshoppssångare 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1991 12.06. Svartbent strandpipare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Kari Kuokkanen, Mikko Hurme m.fl.
1991 12.06. Vitnackad svärta 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Kari Kuokkanen, Mikko Hurme m.fl.
1991 13.06. Näktergal 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm.
1991 13.06. Näktergal 1 ex Kuni, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1991 16.06 - 18.07. Kornknarr 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Clas-Erik Holm, Rolf Sandvik.
1991 18.06. Tobisgrissla 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 20.06. Gräshoppssångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 21.06. Stenknäck 2 ex Kimo, Oravais. Marita Öling.
1991 26.06. Härfågel 1 ex Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Joel Pietilä.
1991 27.06. Stenknäck 1 ex Kaitsor, Vörå. Ralf Öling, Anna-Lisa Hannus-Öling.
1991 02.07. Bivråk 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 09.07. Gräshoppssångare 1 ex Kyttlandet, Oravais. Christer FG Smeds.
1991 24.07. Flodsångare 1 ex Kuni, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.
1991 26.07. Nötkråka 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 26.07. Sandlöpare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 Aug. Grå häger 2 ex (i ca 3 veckor) Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1991 Aug. Grå häger 4 ex Kerklax, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1991 Aug. Grå häger 1 ex Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.
1991 06.08. Grå häger 8 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1991 06.08. Gräshoppssångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 12.08. Spovsnäppa 3 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 12.08. Småspov 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 12.08. Svartsnäppa 5 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1991 18.08. Grå häger 1 ex Rudträsk, Maxmo. Leif Öling.
1991 24.08. Lärkfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 24.08. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 26.08. Nötkråka 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 Sept. Stjärtmes ca 100 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1991 13.09. Nötväcka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 14.09. Nötkråka 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.
1991 20.09. Videsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 29.09. Nötkråka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 Okt. Fjälluggla 1 ex Oxkangar, Oravais. Gilbert Nybacka.
1991 03.10. Ljungpipare ca 50 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 05.10. Storskarv 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Bore Lax.
1991 05.10. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 10.10. Sidensvans ca 15 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1991 16.10. Lavskrika 3 ex Teinimossen, Vörå. Kaj Gråbbil.
1991 20.10. Sidensvans ca 50 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1991 24.10. Sidensvans flera flockar. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 03.11. Sädesärla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 16.11. Morkulla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 Dec. Lavskrika 3 ex Kalapää, Vörå. Bertel Holmström m.fl.
1991 Dec. Bofink 1 ex Baggas, Oravais. Valter Nygren.
1991 Dec. . Gräsand 1 par Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1991 Dec. Trana 1 ex Munsol, Oravais. Stig & Sven Olin m.fl.
1991 Dec. Koltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 01.12. Bergfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1991 14.12. Sångsvan 30 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 16.12. Varfågel 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1991 16.12. Gråtrut 4 ex Solbo, Oravais. Sven Backlund.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan