Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1990

Teckenförklaring: 1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par

1990 Jan. Björktrast 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Erik Blomkvist.
1990 Jan. Koltrast 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Erik Blomkvist.
1990 Jan. Gräsand 1 par Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1990 Jan. Knipa 1 par Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1990 Jan. Fasan 1 ex Reningsverket, Oravais. Bore Lax.
1990 01.01. Tallbit 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 13.01. Tamduva 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Allan Stenmark.
1990 13.01. Kungsörn 1 ex Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.
1990 Feb. Sidensvans flera ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 11.02. Gråspett 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 23.02. Fjällvråk 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1990 23.02. Gråtrut flera ex Munsala, Nykarleby. Notis i Jakobstads Tidning.
1990 24.02. Stare ca 20 ex Jeppo, Nykarleby. Ole Norrgård.
1990 25.02. Sånglärka 1 ex Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Notis i Jakobstads Tidning.
1990 25.02. Dalripa 1 ex Seiplax, Oravais. Valde Präst.
1990 25.02. Tallbit 1 ex Seiplax, Oravais. Ornitologer från Vasa. (MLY)
1990 25.02. Storskrake 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Ornitologer från Vasa. (MLY)
1990 25.02. Sångsvan 6 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 07.03. Råka ca 75 ex Jeppo, Nykarleby. Ole Norrgård.
1990 08.03. Ringduva 1 ex Ånäs, Oravais. Leif Öling.
1990 11.03. Sidensvans 16 ex Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1990 16.03. Sidensvans 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 16.03. Tofsvipa 1 ex Jeppo, Nykarleby. Notis i Jakobstads Tidning.
1990 16.03. Gråtrut 6 ex Norrfjärden, Maxmo. Gunnar Nykvist.
1990 16.03. Stenfalk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 17.03. Sånglärka flera ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 17.03. Sädesärla 1 ex Djupsund, Maxmo. Marina Holmgren.
1990 17.03. Tofsvipa 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 18.03. Tofsvipa 7 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 18.03. Sånglärka ca 50 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.
1990 18.03. Sånglärka 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 18.03. Ljungpipare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 19.03. Fiskmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 19.03. Bofink 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 20.03. Sångsvan 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 20.03. Sädgås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 20.03. Bofink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 21.03. Gråtrut 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 21.03. Tornfalk 1 ex Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 21.03. Varfågel 2 ex Karvat, Oravais. Kennet Holm.
1990 21.03. Trana 6 ex Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Notis i Jakobstads Tidning.
1990 22.03. Ormvråk 6 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 22.03. Rödhake 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 22.03. Grönsiska 2 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 23.03. Storskrake 6 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 24.03. Knipa 1 par Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 25.03. Snösparv ca 200 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 25.03. Bergfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 26.03. Bofink 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
1990 26.03. Skrattmås flera ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 26.03. Trana 12 ex Kyrkbyn, Oravais. Sebastian Stenmark.
1990 26.03. Snösparv ca 15 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1990 27.03. Trana 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 27.03. Kanadagås 9 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 28.03. Dubbeltrast 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 29.03. Rödhake 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Sven Vollstén.
1990 30.03. Silltrut 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 30.03. Skrattmås 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 30.03. Fiskmås 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 31.03. Sävsparv 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 31.03. Sädesärla 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 31.03. Bergfink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 01.04. Sävsparv 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.
1990 01.04. Fjällvråk 2 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1990 02.04. Stenfalk 1 ex Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.
1990 02.04. Grågås 8 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 02.04. Bläsgås 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 02.04. Kricka 1 par Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 02.04. Morkulla 2 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1990 03 - 05.04. Kungsfiskaren 1 ex Vexala, Munsala, Nykarleby. Markku Pohjoismäki, Tom Backlund.
1990 05.04. Morkulla 1 ex Vassor, Maxmo. Ragnar Norrgård.
1990 09.04. Blå kärrhök 1 ex Oxkangar, Oravais. Anders Bäck.
1990 10.04. Vigg ca 10 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 10.04. Brunand 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 10.04. Gravand 3 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 11.04. Sädesärla flera ex Kuckos, Vörå/Oravais. Peter Lindström.
1990 11.04. Sädesärla 2 ex Kyrkbyn, Oravais. Leif Öling.
1990 11.04. Rödvingetrast 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 11.04. Taltrast 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 12.04. Bläsand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 12.04. Rödvingetrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 12.04. Storspov 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1990 12.04. Fjällvråk 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 12.04. Fjälluggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 13.04. Storspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 13.04. Storspov 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 13.04. Järnsparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 13.04. Taltrast 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 13.04. Ängspiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 13.04. Ängspiplärka 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 13.04. Gärdsmyg 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1990 13.04. Enkelbeckasin 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1990 14.04. Strandskata 2 ex Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark.
1990 14.04. Storspov 5 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 14.04. Blå kärrhök 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 14.04. Grågås 5 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 14.04. Sädgås 20 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 15.04. Brunand 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 15.04. Ljungpipare 2 ex Paljak mosse, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 15.04. Dalripa 1 ex Paljak mosse, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 15.04. Tornfalk 1 ex Högberg, Tuckor, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 15.04. Ringtrast 6 ex Kyrkbyn, Maxmo. Kristina Kalander.
1990 15.04. Strandskata 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 15.04. Gransångare 1 ex Ånäs, Oravais. Marie-Helene & Christer FG Smeds.
1990 15.04. Fiskgjuse 2 ex Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling.
1990 17.04. Enkelbeckasin 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 18.04. Enkelbeckasin 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 18.04. Skäggdopping 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 19.04. Skogssnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 21.04. Årta 1 par Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.
1990 21.04. Silltrut 1 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.
1990 21.04. Stjärtand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 21.04. Skedand 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 21.04. Grönbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 21.04. Större strandpipare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 21.04. Salskrake 1 par Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 21.04. Stenskvätta 1 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1990 22.04. Gransångare 1 ex Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.
1990 22.04. Stenskvätta 2 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 22.04. Drillsnäppa 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 22.04. Skedand 1 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1990 22.04. Sothöna 2 par Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.
1990 22.04. Gluttsnäppa 1 ex Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 22.04. Järnsparv 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 22.04. Skäggdopping 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 24.04. Brun kärrhök 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 24.04. Jorduggla 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 24.04. Lövsångare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 25.04. Rödbena 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1990 25.04. Ladusvala 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 25.04. Ladusvala 1 ex Österö, Maxmo. Allan Wikström.
1990 25.04. Lappsparv 2 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1990 25.04. Svartvit flugsnappare 1 ex Brudsund, Maxmo. Ann-Sofi Bäck.
1990 26.04. Salskrake 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 26.04. Ladusvala 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 26.04. Småskrake 1 par Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 27.04. Skärfläcka 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt m.fl.
1990 27.04. Svartvit flugsnappare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 27.04. Hussvala 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 28.04. Ladusvala 2 ex Keskis, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 28.04. Brun kärrhök 1 ex Röukas träsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 28.04. Svarthakedopping 1 ex Röukas träsk, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 29.04. Svarthakedopping 1 par Pirrkärr, Vörå. Yngve Sandström.
1990 30.04. Lövsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 30.04. Dvärgbeckasin 1 ex Åkantträsk, Oravais. Hilding Back.
1990 01.05. Göktyta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 01.05. Brushane ca 20 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1990 02.05. Sjöorre 1 par Röukas träsk, Oravais. Hilding Back.
1990 03.05. Hussvala 2 ex Baggas, Oravais. Oskar Bergman.
1990 04.05. Ringtrast 1 ex Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 04.05. Trädpiplärka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 05.05. Dvärgmås 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 05.05. Lappuggla 1 ex Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Alfons Gunell.
1990 05.05. Lövsångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 05.05. Trädpiplärka 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 05.05. Brushane ca 20 ex Häggsundet, Munsala, Nykarleby. ONK:s exkursion.
1990 05.05. Svärta ca 30 ex Monäs, Munsala, Nykarleby. ONK:s exkursion.
1990 06.05. Gråhakedopping 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 06.05. Ortolansparv 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.
1990 07.05. Rödstjärt 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 07.05. Gulärla 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 07.05. Storskarv 15 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 08.05. Ortolansparv 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 08.05. Fisktärna 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 08.05. Storlom 1 par Norrträsk, Harjux, Munsala, Nykarleby. Erik Nystedt.
1990 08.05. Ringtrast 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Sven Östman.
1990 08.05. Rödstjärt 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 08.05. Buskskvätta 1 ex Kyrkbyn, Oravais. Allan Stenmark.
1990 08.05. Buskskvätta 1 ex Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 08.05. Småfläckig sumphöna 1 ex Reningsverket, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 08.05. Näktergal 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 09.05. Rödstjärt 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 09.05. Svartsnäppa 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 09.05. Småspov 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 10.05. Ortolansparv 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 11.05. Ringtrast 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1990 12.05. Backsvala 2 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Timo Westermark.
1990 12.05. Mosnäppa 5 ex Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius, Timo Westermark.
1990 12.05. Buskskvätta 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 12.05. Buskskvätta 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 13.05. Göktyta 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 15.05. Ärtsångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 15.05. Rosenfink 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 15.05. Kricka 1 ex (Amerikanska rasen Carolensis). Kimo åmynning, Oravais. Timo Westermark.
1990 16.05. Ärtsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 16.05. Ärtsångare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 16.05. Svarthätta 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 16.05. Gulärla 1 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.
1990 17.05. Gök 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 17.05. Grå flugsnappare 1 ex Larven, Vörå. Antero Gråbbil.
1990 18.05. Backsvala 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 18.05. Tornseglare 1 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 18.05. Trädgårdssångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 19.05. Kärrsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1990 19.05. Härmsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.
1990 19.05. Törnskata 1 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 19.05. Ärtsångare 2 ex Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.
1990 19.05. Gök 1 ex Kimo, Oravais. Leif & Ralf Öling.
1990 20.05. Grå flugsnappare 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 21.05. Gök 1 ex Harjux, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Erik Nystedt m.fl.
1990 21.05. Törnsångare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 21.05. Rosenfink 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 21.05. Tornseglare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 22.05. Rosenfink 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 22.05. Rosenfink 1 ex Kimo, Oravais. Marita Öling.
1990 23.05. Trädgårdssångare 1 ex Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.
1990 24.05. Grönsångare 1 ex Karvat, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 24.05. Blåhake 1 ex Centrum, Vörå. Einar Vestlin.
1990 24.05. Näktergal 1 ex Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.
1990 25.05. Tornseglare 3 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 27.05. Törnsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 27.05. Svarthätta 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 27.05. Sävsångare 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 28.05. Smalnäbbad simsnäppa 3 ex Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Allan Granfors.
1990 29.05. Grå flugsnappare 1 ex Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.
1990 29.05. Jorduggla 2 ex Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.
1990 01.06. Näktergal 1 ex Kalvholmen, Oravais. Leif Öling.
1990 02.06. Lundsångare 1 ex Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Allan Granfors.
1990 02.06. Havsörn 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt.
1990 02.06. Gravand 1 par Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt.
1990 10.06. Myrsnäppa 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.
1990 10.06. Rörsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.
1990 15.06. Näktergal 1 ex Monå träsk, Munsala, Nykarleby. ONK:s exkursion.
1990 18.06. Rörsångare 1 ex Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.
1990 21.06. Bivråk 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 24.06. Kornknarr 1 ex Slagfältet, Oravais. Leif Öling.
1990 28.06. Rörsångare 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 28.06. Videsparv 1 ex Härtull-Rödselmossen, Vörå. Tomas Klemets.
1990 Juli. Turkduva 1 par Misslyckat häckningsförsök i centrum, Vörå. Ernst Ehrs.
1990 03.07. Busksångare 1 ex Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.
1990 06.07. Nötkråka 1 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1990 07.07. Nötkråka 1 ex Eljasus, Oravais. Jonas Englund.
1990 09.07. Jorduggla 1 ex Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.
1990 13.07. Grå häger 1 ex Teugmo, Maxmo. Bo Beijar.
1990 20.07. Varfågel 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1990 20.07. Kärrsnäppa ca 10 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1990 21.07. Nattskärra 1 ex Kimo, Oravais. Leif Öling.
1990 22.07. Kungsörn 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rodney Östman.
1990 26.07. Mosnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1990 26.07. Nötkråka 1 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 02.08. Nötkråka 2 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1990 02.08. Småsnäppa ca 20 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1990 15.08. Spovsnäppa 2 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1990 20.08. Lärkfalk 1 ex Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.
1990 23.08. Grå häger 2 ex Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 24.08. Nötkråka 2 ex Kuckos, Vörå/Oravais. Allan & Sebastian Stenmark, Valdemar Lindström.
1990 24.08. Kanadagås 24 ex Fabriksområdet, Oravais. Stig Svens.
1990 Sept. Nötkråka 2 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 02.09. Spovsnäppa 8 ex Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.
1990 02.09. Spovsnäppa Ca 10 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1990 08.09. Sandlöpare 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.
1990 18.09. Sidensvans ca 15 ex Centrum, Vörå. Tomas Klemets.
1990 24.09. Stjärtmes 1 ex Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.
1990 24.09. Sidensvans ca 25 ex Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.
1990 Okt. Rapphöna 11 + 15 ex Vörå, Rejpelt.
1990 Okt. Rapphöna 11 ex Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.
1990 Okt. Rapphöna 7 ex Larven, Vörå. Tomas Klemets.
1990 Okt. Rapphöna 10 + 6 + 7 ex Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.
1990 Okt. Rapphöna 10 ex Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.
1990 06.10. Dalripa 1 ex Höjsal, Vörå. Tomas Klemets.
1990 13.10. Mindre hackspett 1 ex Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.
1990 14.10. Storskarv 1 ex Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
1990 14.10. Stjärtmes 1 flock. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

Oravaisnejdens Natur r.f.

Upp -  Tillbaka till Obsar - Till första sidan