Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1989


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

Jan. 1989 Rapphöna 2 flockar. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

01.01-mars 1989 Gråspett /1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

01.01 1989 Snösiska 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.01 1989 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.1 1989 Grönsiska 5 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.


Februari

15.2 1989 Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Rolf Sandvik.


Mars

Mars 1989 Snösiska 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

09.03 1989 Gråtrut flera ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

12.03 1989 Sidensvans 17 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.03 1989 Sånglärka 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.03 1989 Nötväcka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

13.03 1989 Råka ca 30 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.

13.03 1989 Stare ca 10 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

13.03 1989 Sångsvan 5 ex. Keskis träsk, Oravais. Evald Lager.

16.03 1989 Koltrast 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

16.03 1989 Stare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.03 1989 Gråtrut flera ex. Öjskatan, Oravais. Leo West.

18.03 1989 Ringduva 2 ex. Solbo, Oravais. Allan Stenmark.

19.03 1989 Knipa 1 par. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.03 1989 Gräsand 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

20.03 1989 Tofsvipa 2 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. Uldine Östman. 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

20.03 1989 Ringduva 1 ex. Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

21.03 1989 Knipa 1 par. Hällnäs, Oravais. Åke Öling.

22.03 1989 Bofink 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

23.03 1989 Snösparv ca 100 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.03 1989 Bergfink 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

24.03 1989 Gräsand 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

24.03 1989 Skogsduva 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

24.03 1989 Sånglärka 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman. 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

24.03 1989 Bofink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

24.03 1989 Ormvråk 5 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

25.03 1989 Ormvråk 1 ex. Öland, Oravais. Bjarne Andersson. 2 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

26.03 1989 Bofink 1 ex. Ånäs, Oravais. Inga Hägglund.

27.03 1989 Kanadagås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Adolf Hägglund.

28.03 1989 Skrattmås 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.03 1989 Grågås 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

30.03 1989 Tofsvipa 8 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

31.03 1989 Sädgås 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 3 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.3 1989 Storskrake 1 par. Munsala, Nykarleby. Notis i Jakobstads Tidning.


April

01.04 1989 Trana 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil. 8 ex. Munsala, Nykarleby. Notis i Jakobstads Tidning.

04.04 1989 Blå kärrhök 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

04.04 1989 Strömstare 1 ex. Kimo bruk, Oravais. E. Simanainen.

05.04 1989 Fiskmås 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

06.04 1989 Skrattmås ca 200 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

06.04 1989 Morkulla 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

07.04 1989 Storskrake 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.04 1989 Trana 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.04 1989 Bläsgås 1 ex. Ånäs, Oravais. Leif Öling.

08.04 1989 Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 1989 Kricka 1 par. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

09.04 1989 Vigg 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1989 Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1989 Ängspiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1989 Sävsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1989 Ringtrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 1989 Morkulla 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

10.04 1989 Rödhake 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

10.04 1989 Storspov 1 ex. Kerklax, Maxmo. Åke Backlund.

10.04 1989 Sävsparv 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

11.04 1989 Sävsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.04 1989 Björktrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

11.04 1989 Taltrast 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

11.04 1989 Storspov 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

11.04 1989 Enkelbeckasin 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.04 1989 Sädesärla 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.04 1989 Gulärla 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

12.04 1989 Rödhake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.04 1989 Större strandpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.04 1989 Stjärtand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling, Ingmar Edfelt.

12.04 1989 Silltrut 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.04 1989 Skogssnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.04 1989 Rödbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

12.04 1989 Ljungpipare 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 1989 Björktrast 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 1989 Rödvingetrast 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 1989 Storspov 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

12.04 1989 Blå kärrhök 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

13.04 1989 Vigg 1 par. Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård. 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 1989 Videsparv 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 1989 Sädesärla 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

13.04 1989 Ängspiplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 1989 Grönbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.04 1989 Brunand 1 par. Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.

13.04 1989 Sidensvans 15 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

13.04 1989 Ladusvala 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Erik Nystedt.

13.04 1989 Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 1989 Bergfink 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.04 1989 Dubbeltrast 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

14.04 1989 Skäggdopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

14.04 1989 Varfågel 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

14.04 1989 Skedand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling. 1 par. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

14.04 1989 Brunand 3 par. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

14.04 1989 Stenskvätta 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

14.04 1989 Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 1989 lappsparv flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1989 Vit stork 1 ex. Seiplax, Oravais. Ralf Nyman, Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

15.04 1989 Årta 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.04 1989 Järnsparv 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1989 Morkulla 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

16.04 1989 Järnsparv 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

16.04 1989 Salskrake /2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

16.04 1989 Taltrast 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

16.04 1989 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1989 Ormvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

17.04 1989 Brushane 7 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

17.04 1989 Fiskgjuse 2 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

18.04 1989 Gärdsmyg 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

18.04 1989 Ringtrast 1 ex. Komossa, Oravais. Ingegerd Back.

19.04 1989 Gransångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.04 1989 Tornfalk 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.04 1989 Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.04 1989 Gransångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 1989 Brun kärrhök 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

24.04 1989 Gärdsmyg 1 ex. Lerviken, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

25.04 1989 Strandskata 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.04 1989 Lärkfalk 1 ex. larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1989 Svartvit flugsnappare 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen, Ingmar Edfelt.

26.04 1989 Strandskata 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen, Ingmar Edfelt.

26.04 1989 Gluttsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen, Ingmar Edfelt.

26.04 1989 Ladusvala 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

27.04 1989 Stenskvätta 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

27.04 1989 Törnskata 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

27.04 1989 Lövsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 1989 hussvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

28.04 1989 Rödstjärt 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

28.04 1989 Trädpiplärka 1 ex. Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets. 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

28.04 1989 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Allan Stenmark.

29.04 1989 Smålom 1 par. Hästmossen, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

29.04 1989 Dalripa flera ex. Hästmossen, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

29.04 1989 Småskrake 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Erik Nystedt.

29.04 1989 Lövsångare 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

29.04 1989 Svarthakedopping 1 par. Pirrkärr, Vörå. Allan, Eva & Cecilia Stenmark.

29.04 - 07.05 1989 Turkduva 1 ex. Baggas, Oravais. Valter Nygren, Oskar Bergman.


Maj

01.05 1989 Skräntärna 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

01.05 1989 Dvärgmås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 1989 Göktyta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

01.05 1989 Småskrake 2 par. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Wiklund, Erik Nystedt.

01.05 1989 Bergand 1 par. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Wiklund, Erik Nystedt.

01.05 1989 Årta 1 par. Häggsundet, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.

02.05 1989 Brushane ca 10 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.05 1989 Sothöna 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

03.05 1989 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

03.05 1989 Sjöorre 1 ex. Kyrkfladan, Maxmo. Allan Wikström.

03.05 1989 Småspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1989 Rödstjärt 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.05 1989 Ladusvala 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

03.05 1989 Hussvala 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

03.05 1989 Göktyta 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

04.05 1989 Göktyta 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

04.05 1989 Buskskvätta 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

04.05 1989 Småspov 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.05 1989 Fiskgjuse 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

05.05 1989 Storlom 1 par. Rudträsk, Maxmo. Ralf Wistbacka.

06.05 1989 Smålom 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.05 1989 Mindre strandpipare 1 ex. Reningsverket, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.05 1989 Silvertärna 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Ingmar Edfelt.

06.05 1989 Drillsnäppa 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.

06.05 1989 Fjällvråk 1 ex. Paljak mosse, Komossa, Oravais. Ingmar Edfelt, Allan Stenmark.

06.05 1989 Ortolansparv 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

07.05 1989 Svarthakedopping 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Ingmar Edfelt

07.05 1989 Gulärla 1 ex. Komossa, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.05 1989 Buskskvätta 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

07.05 1989 Gråhakedopping 1 ex. Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.

09.05 1989 Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.05 1989 Tornseglare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.05 1989 Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Christer FG Smeds.

12.05 1989 Törnsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.05 1989 Sävsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Christer FG Smeds.

13.05 1989 Blåhake 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling, Christer FG Smeds.

13.05 1989 Gök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.05 1989 Blåhake 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.05 1989 Gök 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

14.05 1989 Salskrake 1 par. Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.

14.05 1989 Bergand 1 par. Kalapää träsk, Vörå. Hemming Norrgård.

15.05 1989 Backsvala 10 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Stenmark.

15.05 1989 Grå flugsnappare 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

15.05 1989 Tornseglare 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

16.05 1989 Tornseglare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

16.05 1989 Stenfalk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.05 1989 Tornseglare flera ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

18.05 1989 Tornseglare 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

18.05 1989 Trädgårdssångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.05 1989 Backsvala 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 1989 Mindre flugsnappare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.05 1989 Gök 1 ex. Kimo, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.05 1989 Backsvala 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg, Allan Stenmark. 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.05 1989 Havsörn 1 ex. Skagen, Oravais. Leo West.

22.05 1989 Rosenfink 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman. 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

22.05 1989 Sävsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.05 1989 Näktergal 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.05 1989 Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

24.05 1989 Grå flugsnappare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.05 1989 Grå flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

26.05 1989 Storlom 1 ex. Norrvikträsk, Maxmo. Allan Wikström.

26.05 1989 Labb 1 par. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

28.05 1989 Näktergal 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.5 1989 Svarthätta 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.


Juni

01.06 1989 Lappsparv 1 ex. Kalapää, Vörå. Hemming Norrgård.

01.06 1989 Grönsångare 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

03.06 1989 Gräshoppssångare 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

05.06 1989 Grönsångare 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Sven Nyström.

07.06 1989 Gräshoppssångare 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.06 1989 Busksångare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

08.06 1989 Hämpling 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

16.06 1989 Gräshoppssångare 1 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. ONK:s nattsångarexkursion.

16.06 - 02.07 1989 Flodsångare 1 ex. Ånäs, Oravais. Alpo Virtanen, ONK:s nattsångarexkursion.

27.6 1989 Tallbit /1 ex. Gunilack, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.
Juli

02.07 1989 Näktergal 1/ ex. varnande, /1 ex. vid vägen till tornet och minst 1 juv. sågs. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

17.07 1989 Nötkråka 1 ex. Centrum, Vörå. Einar Vestlin.

29.07 1989 Nötkråka 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.Augusti

Aug. 1989 Fjällvråk 1 ex. Baggas, Oravais. Valter Nygren. (fanns på platsen i ca 4 veckor)

06.08 1989 Varfågel 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling. 1 ex. Österby, Oravais. Allan Stenmark.

06.08 1989 Tornfalk 1 ex. Munsol, Oravais. Allan Stenmark.

10.08 1989 Stare ca 5000 ex. Centrum, Oravais. Allan Stenmark.


September

02.09 1989 Nötkråka 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

02.09 1989 Nötkråka 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

11.09 1989 varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.09 1989 Kustsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Leif Öling, Alf Wallin, Christer FG Smeds.

21.09 1989 Fjällvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Oktober

07.10 1989 Stjärtmes 15 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.10 1989 Nötkråka 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.10 1989 Stjärtmes 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

08.10 1989 Hökuggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.10 1989 Stjärtmes 7 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

14 - 15.10 1989 Mindre sångsvan 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

15.10 1989 Stjärtmes ca 100 ex. Lötet, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

15.10 1989 Berglärka 1 ex. Lötet, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

23.10 1989 Sädesärla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

27.10 1989 Prutgås 29 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.


November

11.11 1989 Turturduva 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Inga Nyvik.


December

24.12 1989 Tamduva 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Bo-Gustav Nybäck.

29.12 1989 Stjärtmes ca 15 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

30.12 1989 Rapphöna 10 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark, Peter Lindström.