Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1988


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

01.01-mars 1988 Gråspett /1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.01 1988 Lappsparv /1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.1 1988 Stare ca 50 ex. Pensala, Munsala, Nykarleby. Bror Eklund.


Februari

28.2 1988 Bergfink 1 ex. Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.


Mars

Mars 1988 Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

20.03 1988 Råka 2 ex. Kerklax, Maxmo. Rolf Sandvik.

20.03 1988 Snösparv ca 50 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.03 1988 Skogsduva 1 ex. Kerklax, Maxmo. Åke Backlund.

22.03 1988 Råka 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

24.03 1988 Snösparv 6 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 3 ex. Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.

25.03 1988 Gråtrut 3 ex. Tottesund, Maxmo. Allan Wikström. Flera ex. Djupsund, Maxmo. Åke Öling. Flera ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

25.03 1988 Skogsduva 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.03 1988 Ringduva 1 ex. Solbo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

30.03 1988 Skogsduva 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.03 1988 Ringduva 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.03 1988 Tofsvipa 3 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.03 1988 Stenfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.03 1988 Trana 3 ex. Centrum, Oravais. John Eriksson.

31.3 1988 Sånglärka 2 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.


April

01.04 1988 Strömstare 3 ex. Röukas träsk, Oravais. Oskar Bergman.

02.04 1988 Sånglärka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 2 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

02.04 1988 Grönsiska 2 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

02.04 1988 Sångsvan 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.04 1988 Sädesärla 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

03.04 1988 Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

04.04 1988 Sångsvan 9 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

06.04 1988 Ormvråk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.04 1988 Skrattmås ca 20 ex. Pielat, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.

07.04 1988 Gräsand 1 par. Kimo, Oravais. Allan Stenmark. 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Leif Öling.

07.04 1988 Storskrake 2 par. Kimo, Oravais. Leif Öling.

07.04 1988 Trana 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 1988 Blå kärrhök 1/ ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 1988 Knipa 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1988 Fiskmås 8 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 1988 Koltrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

11.04 1988 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

13.04 1988 Ormvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.04 1988 Morkulla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1988 Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.04 1988 Storspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

16.04 1988 Blå kärrhök 1 par. Kimo, Oravais. Leif Öling.

16.04 1988 Knipa 3 par. Kimo åmynning, Oravais. Torvald Boström, Ingmar Edfelt.

16.04 1988 Kricka 3 par. Kimo åmynning, Oravais. Torvald Boström, Ingmar Edfelt.

16.04 1988 Silltrut 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Torvald Boström, Ingmar Edfelt.

16.04 1988 Fiskmås 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Torvald Boström, Ingmar Edfelt.

16.04 1988 Sädgås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Torvald Boström, Ingmar Edfelt.

16.04 1988 Tornfalk 1 ex. Oravais. Trygve Forssten.

16.04 1988 Nötväcka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

16.04 1988 Grågås 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1988 Vigg 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1988 Bergfink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

18.04 1988 Storspov flera ex. Sportplanen, Vörå. Antero Gråbbil.

18.04 1988 Tornfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.04 1988 Jorduggla 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 1988 Sädesärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 1988 Rödvingetrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

19.04 1988 Fiskgjuse 1 ex. Pielat, Munsala, Nykarleby. Rainer Viklund.

19.04 1988 Rödhake 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.04 1988 Stenskvätta 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.04 1988 Vigg 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Leif Öling.

19.04 1988 Videsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt, Leif Öling.

20.04 1988 Fjällvråk 1 ex. Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

20.04 1988 Sävsparv 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

21.04 1988 Stenskvätta 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.04 1988 Strandskata 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.04 1988 Rödvingetrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

22.04 1988 Rödhake 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

23.04 1988 Stenfalk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.04 1988 Rödbena 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.04 1988 Sävsparv 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

23.04 1988 Ängspiplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

24.04 1988 Ängspiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.04 1988 Morkulla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.04 1988 Snösiska 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

24.04 1988 Järnsparv 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

24.04 1988 Bläsand 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

24.04 1988 Stjärtand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 1988 Fasan 1/ ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

28.04 1988 Taltrast 1 ex. Hällnäs, Oravais. Allan Stenmark.

28.04 1988 Brunand 1 par. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

28.04 1988 Skäggdopping 1 par. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

28.04 1988 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04 1988 Skogssnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04 1988 Havsörn 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 1988 Skogssnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

29.04 1988 Taltrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.04 1988 Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

30.04 1988 Grönbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.04 1988 Brunand 7 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.04 1988 Ljungpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

30.04 1988 Enkelbeckasin 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

30.04 1988 Sidensvans 20 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

30.4 1988 Småspov 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Maj

01.05 1988 Ortolansparv 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

01.05 1988 Gulärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1988 Småspov 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti. 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.05 1988 Gulärla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

02.05 1988 Småskrake 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

02.05 1988 Drillsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

02.05 1988 Gransångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.05 1988 Hussvala 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

02,05 1988 Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

02.05 1988 Ringtrast 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil.

02.05 1988 Fiskgjuse 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1988 Salskrake 4 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Timo Lahti.

02.05 1988 Gluttsnäppa 5 ex. Reningsverket, Oravais. Timo Lahti.

03.05 1988 Ladusvala 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.05 1988 Lappsparv 4 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.05 1988 Lövsångare 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Allan Stenmark.

04.05 1988 Järnsparv 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.05 1988 Gärdsmyg 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

04.05 1988 Skedand 1 par. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark. 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

04.05 1988 Gluttsnäppa 3 ex. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

04.05 1988 Silvertärna 1 ex. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

04.05 1988 Salskrake 1/ ex. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

04.05 1988 Svarthakedopping 1 par. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

04.05 1988 Ladusvala 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

04.05 1988 Göktyta 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt. 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

05.05 1988 Nötkråka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.05 1988 Buskskvätta 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

05.05 1988 Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

05.05 1988 Lövsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

05.05 1988 Brushane 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

05.05 1988 Rödstjärt 1 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. Evald Berg.

06.05 1988 Trädpiplärka 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

06.05 1988 Törnsångare 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

06.05 1988 Större strandpipare 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

06.05 1988 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.05 1988 Rödstjärt 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

07.05 1988 Grågås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

07.05 1988 Brun kärrhök 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

07.05 1988 Ärtsångare 1 ex. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

07.05 1988 Bergand /1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

07.05 1988 Dvärgmås 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

07.05 1988 Rödstjärt 1 ex. Höghällberget, Komossa, Oravais. Allan Stenmark.

07.05 1988 Svarthakedopping 1 par. Röukas träsk, Oravais. Allan Stenmark.

07.05 1988 Salskrake 2 par. Kalapää träsk, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

07.05 1988 Dvärgmås 5 ex. Kalapää träsk, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

07.05 1988 Fiskgjuse 1 ex. Kalapää träsk, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

07.05 1988 Buskskvätta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

08.05 1988 Fisktärna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Torvald Boström.

08.05 1988 Svartvit flugsnappare 1 ex, Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.

08.05 1988 Storlom 1 par. Norrträsk, Harjux, Munsala, Nykarleby. Erik Nystedt.

09.05 1988 Mindre strandpipare 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

09.05 1988 Dvärgmås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

09.05 1988 Backsvala 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

09.05 1988 Gärdsmyg 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

09.05 1988 Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

09-10.05 1988 Myrspov 4 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Timo Lahti.

10.05 1988 Årta 1 par. Oravaisfjärden, Oravais. Timo Lahti.

10.05 1988 Grönsångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

12.05 1988 Tornseglare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.05 1988 Sjöorre ca 15 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.05 1988 Ärtsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.05 1988 Blåhake 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

13.05 1988 Tornseglare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Tottesund, Maxmo. Allan Wikström.

13.05 1988 Gök 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.05 1988 Gråhakedopping 1 par. Djupfjärden, Vörå. Allan Stenmark.

14.05 1988 Sävsångare 1 ex. Oxkangar fladan, Oravais. Allan Stenmark.

14.05 1988 Sjöorre 2/1 ex. Åkantträsk, Oravais. Hilding Back.

15.05 1988 Svärta 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

15.05 1988 Ärtsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.05 1988 Myrspov 3 ex. Hällan, Monå, Munsala, Nykarleby. Tuomas Lukkarinen.

16.05 1988 Tornseglare 1 ex. Oravais Hus, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.05 1988 Svart stork 1 ex. Ollhugg, Oravais. Tomas Boström.

17.05 1988 Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.05 1988 Mosnäppa flera ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

18.05 1988 Näktergal 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

18.05 1988 Rödstrupig piplärka 1 ex. Reningsverket, Oravais. Timo Lahti. 3 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tuomas Lukkarinen.

18.05 1988 Dubbelbeckasin 1 ex. Reningsverket, Oravais. Timo Lahti.

19.05 1988 Kärrsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

20.05 1988 Grå flugsnappare 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

21.05 1988 Grå flugsnappare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.05 1988 Trädgårdssångare 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.05 1988 Grå häger 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Oskar Bergman.

22.05 1988 Smålom 1 par. Kalapää träsk, Vörå. Antero Gråbbil.

22.05 1988 Grönsångare 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Ingmar Edfelt.

23.05 1988 Kustpipare 26 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

24.05 1988 Småsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

24.05 1988 Smålom 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

24.05 1988 Labb 1 par. Svartörarna, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

25.05 1988 Trädgårdssångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

28.05 1988 Svarthätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christian & Monika Tikkanen.

28.05 1988 Gräshoppssångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christian & Monika Tikkanen.

28.05 1988 Näktergal 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

29.05 1988 Törnskata 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 2 ex. Norrmossen, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

29.05 1988 Dalripa 1 ex. Norrmossen, Vörå och 2 ex. Kaurajärvi mossen, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

29.05 1988 Jorduggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.05 1988 Näktergal 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. kyrkbyn, Maxmo. Gösta Blom.

30.05 1988 Kornknarr 1 ex. Stubbrössl, Oravais. Eve-Maj Stenmark.

31.4 1988 Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Juni

01.06 1988 Flodsångare 1 ex. Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Leif Öling.

04.06 1988 Gräshoppssångare 1 ex. Brännars, Oravais. Elsie Häggman.

08.06 1988 Busksångare 1 ex. Brännars, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

09.06 1988 Härmsångare 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

10.06 1988 Kärrsångare 1 ex. Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.06 1988 Näktergal 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

18.06 1988 Storskarv 1 ex. Pjutgrund, Maxmo. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

18.06 1988 Lundsångare 1 ex. Jöusan, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

20.06 1988 Rörsångare 1 ex. Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Leif Öling.

25.06 1988 Sidensvans 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

28.6 1988 Havsörn 1 ex. Skaget, Oravais. Leo West.


Juli

01.07 1988 Nötkråka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.07 1988 Kornknarr 2 ex. Vassor, Maxmo. Leif Backa.

09.07 1988 Bivråk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Kari Kuokkanen, Aarne Lahti.

12.07 1988 Spovsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

13.07 1988 Härmsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Jan Södersved.

18-19.07 1988 Kornknarr 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.07 1988 Bivråk 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Allan Wikström.


Augusti

20.08 1988 Varfågel 1 ex. Kimo, Oravais. Henry Hill.

22.08 1988 Nötkråka 1 ex. Kimo, Oravais. Marita Öling.

22.08 1988 Varfågel 1 ex. Österby, Oravais. Ingmar Edfelt.

31.08 1988 Nötkråka 2 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark, Valdemar Lindström.

September

03.09 1988 Större piplärka 1 ex. Reningsverket, Oravais. Timo Lahti.

04.09 1988 Större piplärka 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti, Tuomas Lukkarinen.

04.09 1988 Rödstrupig piplärka 4 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti, Tuomas Lukkarinen.

04.09 1988 Kanadagås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

30.09 1988 Sidensvans ca 30 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark. Ca 40 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt, Leif Öling.


Oktober

Okt. 1988 Härfågel 1 ex. 3 dagar i början av månaden i Lotlax, Vörå. Per-Erik Östman.

Okt. 1988 Hökuggla 1 ex. Särkimo, Maxmo. Martti Siltaloppi.

01.10 1988 Sidensvans ca 30 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

02.10 1988 Salskrake /1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tarja Ahopelto, Tapio Sadeharju.

08-09.10 1988 Smådopping 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Tuomas Lukkarinen, Allan Stenmark, Ingmar Edfelt, Leif Öling.

10.10 1988 Sångsvan 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

11.10 1988 Grå häger 1 ex. Kyrkbyn, Munsala, Nykarleby. Mikael Eklund.

13.10 1988 Tallbit 3 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.

30.10 1988 Tallbit 17 ex. Monå, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.

30.10 1988 Snösiska 4 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.


November

16.11 1988 Kungsörn 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.11.31.12 1988 Gråspett /1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. (Fjärde vintern i rad).