Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1987


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

01.01-27.03 1987 Gråspett /1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.1 1987 Björktrast 1 ex. Centrumskolan, Oravais. Christer FG Smeds.


Februari

2.2 1987 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.


Mars

Mars 1987 Tallbit flera ex. i slutet av månaden. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.03 1987 Stenknäck 1 ex. Centrum, Jeppo, Nykarleby. Christer FG Smeds, Leif Öling.

19.03 1987 Snösparv 10 ex. Tuckor, Vörå. Christer FG Smeds.

22.03 1987 Snösparv ca 30 ex. Centrum, Vörå. Erik Pollar. (Eriks sista rapport).

22.03 1987 Tofsvipa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.03 1987 Råka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

24.03 1987 Gråtrut 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.03 1987 Gråtrut flera ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

30.03 1987 Stare 2 ex. Tottesund, Maxmo. Nils Frantz.

30.03 1987 Snösparv 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

30.03 1987 Skogsduva 1 ex. Munsolbacken, Oravais. Allan Stenmark.

30.03 1987 Gråtrut flera ex. Grötören, Oravais. Leo West.

30.03 1987 Ormvråk 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.03 1987 Tofsvipa 1 ex. Bredäng, Oravais. Leo West.

31.03 1987 Ringduva 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.3 1987 Sånglärka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.


April

01.04 1987 Fiskmås 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

01.04 1987 Bofink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

02.04 1987 Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

02.04 1987 Ringduva 6 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.04 1987 Kungsörn 1 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

02.04 1987 Sånglärka 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.04 1987 Sånglärka 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

03.04 1987 Stare 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

04.04 1987 Fjällvråk 2 ex. Kaitsor, Vörå. Hans Heinrich.

04.04 1987 Koltrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.04 1987 Stenfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.04 1987 Fjälluggla 1 ex. Härtull-Rössel mossen, Vörå. Henrik Jåfs.

08.04 1987 Bofink 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

09.04 1987 Sångsvan 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 1987 Gräsand 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 3 par. Österby, Oravais. Allan Stenmark.

10.04 1987 Kricka 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 1987 Sångsvan 2 ex. Maxmo. Elsie Härus.

11.04 1987 Trana 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

12.04 1987 Ormvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.04 1987 Sädesärla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.04 1987 Skrattmås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

15.04 1987 Fjällvråk 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

15.04 1987 Sädgås 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1987 Ängspiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1987 Storspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1987 Storskrake 3 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1987 Vigg 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1987 Knipa 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1987 Sävsparv 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1987 Storspov 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

17.04 1987 Ängspiplärka 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

18.04 1987 Knipa 1 par. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

18.04 1987 Storspov 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

19.04 1987 Järnsparv 1 ex. Tulsarskogen, Vörå. Tomas Klemets.

19.04 1987 Kanadagås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

19.04 1987 Fasan /1 ex. Munsolbacken, Oravais. Allan Stenmark.

20.04 1987 Sädgås 2 flockar. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

20.04 1987 Rödhake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.04 1987 Storskrake 1 par. Hällnäs, Oravais. Allan Stenmark.

20.04 1987 Sävsparv 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.04 1987 Tornfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 1987 Taltrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1987 Bergfink 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23,04 1987 Tornfalk 3 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.04 1987 Rödvingetrast 1 ex. Kyrkby, Maxmo. Allan Wikström.

24.04 1987 Blå kärrhök 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

25.04 1987 Enkelbeckasin 1 ex. Kyrkby, Maxmo. Allan Wikström.

25.04 1987 Jorduggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04 1987 Havsörn 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.04 1987 Stjärtand 6 par. Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen m.fl.

26.04 1987 Kricka 6 par. Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen m.fl. 1 ex. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 1987 Rödbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen m.fl. 1 ex. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 1987 Strandskata 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen m.fl. 1 ex. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 1987 Ljungpipare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1987 Morkulla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1987 Blå kärrhök 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1987 Fiskgjuse 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1987 Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

27.04 1987 Morkulla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

27.04 1987 Vigg 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

27.04 1987 Bergfink 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

27.04 1987 Kärrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

28.04 1987 Rödvingetrast 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.04 1987 Skedand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

29.04 1987 Skäggdopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

29.04 1987 Större strandpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

29.04 1987 Skogssnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

29.04 1987 Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

29.04 1987 Gluttsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti m.fl.

29.04 1987 Kanadagås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti m.fl.

29.04 1987 Rödvingetrast 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

29.04 1987 Taltrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

29.04 1987 Ortolansparv 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

30.04 1987 Taltrast 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

30.04 1987 Stenskvätta 2 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

30.04 1987 Svartvit flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Maj

01.05 1987 Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

01.05 1987 Drillsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 1987 Buskskvätta 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

01.05 1987 Brushane 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

01.05 1987 Silltrut 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

01.05 1987 Salskrake 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

01.05 1987 Grönbena 1 ex. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark.

01.05 1987 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkby, Maxmo. Allan Wikström.

01.05 1987 Ljungpipare 1 ex. Paljak mosse, Oravais. Erik Hägg.

02.05 1987 Rödstjärt 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

02.05 1987 Svartvit flugsnappare 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg. 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

02.05 1987 Fiskgjuse 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

02.05 1987 Göktyta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

02.05 1987 Dvärgmås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1987 Sothöna 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1987 Brunand 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1987 Svarthakedopping 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1987 Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1987 Ladusvala 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1987 Kungsfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1987 Lappsparv ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 1987 Gulärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 1987 Trädpiplärka 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

06.05 1987 Storlom 1 par. Norrträsk, Harjux, Munsala, Nykarleby. Erik Nystedt.

07.05 1987 Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.05 1987 Sothöna 1 ex. Oxkangar fladan, Oravais. Allan Stenmark.

08.05 1987 Gråhakedopping 2 ex. Djupfjärden, Kaitsor, Vörå. Allan Stenmark.

08.05 1987 Hämpling 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds,

09.05 1987 Gransångare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds.

10.05 1987 Storlom 1 ex. Norrvikträsk, Maxmo. Allan Wikström.

10.05 1987 Gulärla 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

10.05 1987 Ladusvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.05 1987 Lövsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.05 1987 Svartsnäppa 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

10.05 1987 Fisktärna 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt.

10.05 1987 Småskrake 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Ingmar Edfelt.

10.05 1987 Snatterand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

10.05 1987 Sjöorre 1 ex. Kangan, Oravais. Leif Öling.

10.05 1987 Skogsduva 1 par. Harjux, Munsala, Nykarleby. Erik Nystedt.

12.05 1987 Roskarl 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Wegelius.

12.05 1987 Ladusvala 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

13.05 1987 Småspov 2 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

14.05 1987 Hussvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.05 1987 Jorduggla 1 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

15.05 1987 Lövsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

15.05 1987 Ringtrast 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman. 1 ex. Ånäs, Oravais. Inga Hägglund.

17.05 1987 Blåhake 1 ex. Ånäs, Oravais. Inga Hägglund. 1 ex. Komossa, Oravais. Hilding Back.

17.05 1987 Rödspov 1 ex. Komossa, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

17.05 1987 Gravand 1 par. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.05 1987 Gök 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

17.05 1987 Spovsnäppa 3 ex. Lötet, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

17.05 1987 Törnsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

18.05 1987 Ärtsångare 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

19.05 1987 Rosenfink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.05 1987 Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

21.05 1987 Tornseglare 2 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

21.05 1987 Kornknarr 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.05 1987 Gärdsmyg 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05 1987 Näktergal 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

23.05 1987 Knölsvan 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05 1987 Bergand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

23.05 1987 Svärta 5 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

23.05 1987 Sävsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

23.05 1987 Mindre strandpipare 1 ex. Lötet, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Leif Öling.

23.05 1987 Backsvala ca 20 ex. Harjux, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Leif Öling.

25.05 1987 Törnsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.05 1987 Ärtsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.05 1987 Grå flugsnappare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.05 1987 Kustpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

30.05 1987 Trädgårdssångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Karl Kullman.

30.05 1987 Backsvala 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Karl Kullman.

30.05 1987 Törnskata 1 ex. Norrvikträsk, Maxmo. Allan Wikström.

30.05 1987 Grönsångare 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

31.05 1987 Grönsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

31.05 1987 Trädgårdssångare 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

31.05 1987 Brunand 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

31.4 1987 Myrsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.


Juni

Juni 1987 Småfläckig sumphöna 1 ex. Särkimo, Maxmo. Kenneth Holm.

Juni 1987 Gräshoppssångare 1 ex. Tottesund, Maxmo. Sture Sandkvist.

03.06 1987 Härmsångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

03.06 1987 Gräshoppssångare 1 ex. Rutuna, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

03.06 1987 Småfläckig sumphöna 1 ex. Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

06.06 1987 Grå flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

06.06 1987 Näktergal 3 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

06.06 1987 Törnskata 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.06 1987 Bivråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.06 1987 Årta 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

10.06 1987 Härmsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

13.06 1987 Svarthätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

13.06 1987 Smålom 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

21.06 1987 Svarthätta 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

21.6 1987 Härfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Juli

01-02.07 1987 Gräshoppssångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

5.7 1987 Härmsångare 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.


Augusti

Aug. 1987 Nötkråka 1 ex. Särkimo, Maxmo. Allan Wikström.

Aug. 1987 Nötkråka 1 ex. Jungsund, Maxmo. Allan Wikström.


September

Sept. 1987 Stjärtmes 2 flockar. Kalapää, Vörå. Antero Gråbbil.

01-25.09 1987 Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.09 1987 Grå häger 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.09 1987 Nötkråka 1 ex. Centrum, Oravais. Leif Öling.

20.9 1987 Nötkråka 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.


Oktober

04.10 1987 Nötkråka 2 ex. Kimo, Oravais. Gunnel Mattus.

11.10 1987 Alfågel 1 ex. Kangan, Oravais. Markku Lehtonen.

11.10 1987 Kungsörn 1 ex. Källmossen, Oravais. Markku Lehtonen m.fl.

25.10 1987 Tallbit 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


November

07.11 1987 Tallbit 1 flock. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09-14.11 1987 Hökuggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.11.31.12 1987 Gråspett /1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. (Tredje vintern i rad).December

Dec. 1987 Hökuggla 1 ex. Industriområdet, Vörå och 1 ex. Lågpelt, Vörå. Kaj Gråbbil.

01.12 1987 Slaguggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.12 1987 Kungsörn 1 ex. Kaitsor, Vörå. Anna-Lisa Hannus-Öling m.fl.

24.12 1987 Gråspett 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.Under året har den första häckningen av sångsvan i nejden konstaterats i Kalapää träsk, Vörå.

Paret fick ut 3 ungar.

Den första kända häckningen av skogsduva på minst 15-20 år påträffades i Harjux, Munsala, Nykarleby.

Under året hare ett tiotal observationer av havsörn gjorts i nejden. De flesta av dem har gjorts i skärgården.