Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1986


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

Jan.-feb. 1986 Stare 4 ex. Tottesund, Maxmo. Allan Wikström.

01.01 1986 Strömstare 1 ex. Keppo, Oravais. Markku Lehtonen.

01.01 1986 Stjärtmes 2 ex. Keppo, Oravais. Markku Lehtonen.

19.01 1986 Större korsnäbb 6 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

19.01 1986 Snösparv 1 ex. Rejpelt, Vörå. Uno Fors.

24.01 1986 Snösparv 3 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

31.1 1986 Björktrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.


Februari

2.2 1986 Sidensvans 14 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.


Mars

14.03 1986 Tallbit 2 ex. Komossa, Oravais. Torvald & Berit Boström.

19.03 1986 Råka 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Leif Öling.

25.03 1986 Gråtrut 2 ex. Oravais Räv, Oravais. Ann-Loise Björklund.

25.03 1986 Stare 2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

27.03 1986 Gråtrut 4 ex. Djupsund, Maxmo. Åke Öling.

27.03 1986 Råka 2 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.

27.03 1986 Sånglärka 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.03 1986 Tofsvipa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt. 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

28.03 1986 Sånglärka 30 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.03 1986 Tofsvipa 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

30.03 1986 Trana 2 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

30.03 1986 Tornfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

30.03 1986 Ormvråk 1 ex. Vörsån, Vörå. Antero Gråbbil.

30.03 1986 Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

30.03 1986 Ringduva 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

31.2 1986 Ringduva 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Jan Åström.


April

01.04 1986 Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.04 1986 Gräsand 1 par. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

02.04 1986 Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

03.04 1986 Sångsvan 3 ex. Kyrkby, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

03.04 1986 Blå kärrhök 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

04.04 1986 Koltrast 1 ex. Centrum, Vörå. Erik Pollar.

06.04 1986 Ormvråk 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

08.04 1986 Skrattmås 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 1986 Skogsduva 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.04 1986 Sothöna 1 ex. Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.04 1986 Sädesärla 2 ex. Centrumskolan, Oravais. Christer FG Smeds.

13.04 1986 Sävsparv 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1986 Morkulla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

18.04 1986 Sädgås ca 100 ex. Kyrkbyn, Kvevlax, Korsholm. Runar Bex.

18.04 1986 Skrattmås ca 100 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

18.04 1986 Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.04 1986 Gräsand 1 par. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

22.04 1986 Storspov 1 ex. Kimo, Oravais. Marita Öling. Flera ex. Centrum, Vörå. Erik Pollar.

23.04 1986 Fjällvråk 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 1986 Ljungpipare 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.04 1986 Bergfink ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04 1986 Bergfink ca 20 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

25.04 1986 Gransångare 1 ex. Oravais Räv, Oravais. Allan Stenmark.

25.04 1986 Rödvingetrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Centrum, Oravais. Markku Lehtonen.

25.04 1986 Rödhake 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

25.04 1986 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

26.04 1986 Skogssnäppa 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

26.04 1986 Fiskmås 3 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1986 Ängspiplärka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1986 Videsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.04 1986 Storskrake 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 9 par. Hällnäs, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

26.04 1986 Skäggdopping 1 ex. Hällnäs, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

26.04 1986 Strandskata 1 ex. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 1986 Ringtrast 1 ex. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark. 1 ex. Kyrkan, Oravais. Paul Juslin.

27.04 1986 Morkulla 2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

27.04 1986 Drillsnäppa 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

27.04 1986 Ladusvala 1 ex. Kuckos, Oravais/Vörå. Allan Stenmark.

27.04 1986 Skogssnäppa 2 ex. Oravais Räv, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1986 Dubbeltrast 1 ex. Höghällberget, Komossa, Oravais. Erik Hägg.

27.04 1986 Lappsparv 8 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 1986 Enkelbeckasin 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 1986 Gärdsmyg 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 1986 Småspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 1986 Brunand flera par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil.

27.04 1986 Bläsand flera par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil. 4 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

27.04 1986 Ljungpipare 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

28.04 1986 Fiskgjuse 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Oskar Bergman.

28.04 1986 Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04 1986 Ringtrast 1 ex. Voitby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.04 1986 Jorduggla 1 ex. Djupsund, Maxmo. Åke Öling.

29.04 1986 Göktyta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.04 1986 Buskskvätta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.04 1986 Rödbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

29.04 1986 Småskrake 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

30.04 1986 Ängspiplärka 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

30.04 1986 Trädpiplärka 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

30.04 1986 Fiskgjuse 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Eri Friman.

30.04 1986 Buskskvätta 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

30.04 1986 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.


Maj

01.05 1986 Rödstjärt 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

01.05 1986 Kärrsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

01.05 1986 Gulärla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1986 Svarthakedopping 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

02.05 1986 Järnsparv 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

02.05 1986 Svartvit flugsnappare 1 ex. Smedsbacken, Oravais. Christer FG Smeds. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

02.05 1986 Ringtrast 1 ex. Lomby, Vörå. Stig Kulp.

02.05 1986 Stenfalk 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

03.05 1986 Storlom 1 par. Norrträsk, Harjux, Munsala, Nykarleby. Erik Nystedt.

03.05 1986 Snatterand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.05 1986 Svartsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.05 1986 Brushane 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

03.05 1986 Gulärla 1 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.

03.05 1986 Göktyta 1 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling, Karl Kullman.

03.05 1986 Gluttsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Yngve Sandström.

03.05 1986 Videsparv 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

04.05 1986 Stjärtand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

04.05 1986 Skedand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

04.05 1986 Vigg ca 30 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

04.05 1986 Vitkindad gås ca 50 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

04.05 1986 Större strandpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

04.05 1986 Rödspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Christer FG Smeds.

04.05 1986 Dvärgmås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.05 1986 Ortolansparv 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.05 1986 Hussvala 1 ex. Centrum, Vörå. Rolf Sandvik.

06.05 1986 Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

06.05 1986 Ärtsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

07.05 1986 Näktergal 1 ex. Ånäs, Oravais. Karl-Erik Eklund.

08.05 1986 Sävsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

08.05 1986 Grönbena ca 10 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

08.05 1986 Småsnäppa 3 ex. Reningsverket, Oravais, Allan Stenmark, Leif Öling.

08.05 1986 Fisktärna 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

08.05 1986 Hussvala 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

08.05 1986 Ärtsångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

10.05 1986 Gök 1 ex. Höghällberget, Komossa, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

10.05 1986 Blåhake 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

10.05 1986 Stjärtmes 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

10.05 1986 Skräntärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Minna Styrman.

10.05 1986 Sjöorre 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Minna Styrman.

10.05 1986 Svärta 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Juhani Hannila, Minna Styrman.

11.05 1986 Törnskata 1 ex. Djupsund, Maxmo. Leif & Marita Öling.

12.05 1986 Myrspov 43 ex. Kimo åmynning, Oravais. Aarne Lahti.

13.05 1986 Näktergal 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

15.05 1986 Ejder 3 par. Djupsund, Maxmo. Åke Öling.

16.05 1986 Backsvala flera ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.05 1986 Törnskata 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

18.05 1986 Trädgårdssångare 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

18.05 1986 Backsvala ca 10 ex. Kangan, Oravais. Allan Stenmark, Ingmar Edfelt.

18.05 1986 Hämpling 1 ex. Hälsovårdscentralen, Oravais. Markku Lehtonen.

18.05 1986 Näktergal 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.05 1986 Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.05 1986 Tornseglare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.05 1986 Kanadagås 5 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 1986 Tornseglare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

21.05 1986 Lärkfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

22.05 1986 Tornseglare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

22.05 1986 Grå flugsnappare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

22.05 1986 Näktergal 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05 1986 Rosenfink 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

24.05 1986 Gråhakedopping 1 ex. Åkantträsk, Oravais. Leif Öling.

24.05 1986 Grå flugsnappare 1 ex. kyrkbyn, Maxmo. Allan Stenmark.

26.05 1986 Grönsångare 1 ex. Komossa, Oravais. Torvald Boström.

27-28.05 1986 Gräshoppssångare 1 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling m.fl.


Juni

01.06 1986 Svarthätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

01.06 1986 Varfågel 1 ex. Munsolbacken, Oravais. Markku Lehtonen.

02-03.06 1986 Kornknarr 1 ex. Kimo, Oravais. Greta Kortesniemi.

05.06 1986 Gräshoppssångare 1 ex. Ånäs, Oravais. Christian Tikkanen, M. Löf. 1 ex. Jutbergs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

05.06 1986 Busksångare 2 ex. Oravais Hus, Oravais. Christian Tikkanen, M. Löf.

05.06 1986 Näktergal 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christian Tikkanen, M. Löf.

05.06 1986 Skärfläcka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Christian Tikkanen, M. Löf.

7.6 1986 Gyllensparv 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

13.06 1986 Härmsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.06 1986 Rörsångare 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.Juli

21.07 1986 Nötkråka 2 ex. Centrum, Oravais. Börje Dahlin.

26.7 1986 Kustpipare 16 ex. Kimo åmynning, Oravais. Kari Kuokkanen, Timo Lahti, Ari Veijalainen.


Augusti

Aug. 1986 Nötkråka 1 ex. Centrum, Oravais. Flera observatörer.


September

Sept. 1986 Kanadagås 1 ex. Oravais. Flera observatörer.

04.09 1986 Trana 145 ex. Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

07.09 1986 Bändelkorsnäbb 1 ex. Seiplax, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

13.09 1986 Större piplärka 1 ex. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Timo Lahti.

19.9 1986 Slaguggla 1 ex. Paljak, Oravais. Leif Öling.


Oktober

Okt. 1986 Nötkråka 5 ex. Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.10 1986 Tallbit 4 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.10 1986 Strömstare 1 ex. Monäs, Munsala, Nykarleby. Lars Juselius.

29.10 1986 Snösparv ca 130 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.


November

13.11.31.12 1986 Gråspett /1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. (Andra vintern i rad).


December

04.12 1986 Sångsvan 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.12 1986 Snösparv 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.12.31.12 1986 Stenknäck 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Hilding Nygård.