Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1985


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

17.01 1985 Stare 1 ex. på fågelbräde i Ånäs, Oravais. Inga Hägglund.


Februari

20.2 1985 Storskrake /1 ex. funnen död. Seiplax, Oravais. Bore Lax.


Mars

15.03 1985 Råka 5 ex. Jeppo centrum, Nykarleby. Guy Rökman.

23.03 1985 Snösparv ca 10 ex. Larven, Vörå. Tomas Klemets.

24.03 1985 Snösparv ca 500 ex. Harjux, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

26.03 1985 Snösparv ca 600 ex. Ånäs, Oravais. Ingmar Edfelt.

26.03 1985 Jorduggla 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

29.03 1985 Nötkråka 1 ex. Vörå centrum, Vörå. Einar Westlin.

29.03 1985 Ringduva 1 ex. Ölis, Maxmo. Leif Öling.

29.03 1985 Tofsvipa 1 ex. Vassor, Kvevlax, Korsholm. Erik Lassus. 1 ex. Kaitsor, Vörå. Ralf Öling.

30.03 1985 Sångsvan 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rodney Östman.

31.03 1985 Sångsvan 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Valter Elenius.

31.3 1985 Gråtrut flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


April

April 1985 Snösiska 3 ex. Kvevlax, Korsholm. Runar Pollar.

01.04 1985 Ringduva 2 ex. Vörå. Gunnar Hägglöv.

04.04 1985 Tofsvipa 2 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar & Holger Lindström.

05.04 1985 Ringduva 3 ex. Karvat, Oravais. Allan Stenmark.

05.04 1985 Råka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04 1985 Trana 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

07.04 1985 Bofink 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Erik Pollar.

07.04 1985 Gråtrut 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

08.04 1985 Råka 1 ex. Kyrkbyn, Oravais. Allan Stenmark.

10.04 1985 Sädesärla 1 ex. Oravais centrum, Oravais. Otto Kronkvist.

10.04 1985 Skrattmås flera ex. Keppos farm, Oravais. Per-Erik Nybäck.

11.04 1985 Bläsand 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Anita Ylinen.

12.04 1985 Trana 3 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.

12.04 1985 Koltrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

13.04 1985 Bofink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

13.04 1985 Sädgås 2 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

14.04 1985 Fjällvråk 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

14.04 1985 Kanadagås 2 ex. Röukas träsk, Oravais. Valter Nygren m.fl.

14.04 1985 Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

14.04 1985 Gräsand 3 par. Baggas, Oravais. Leif Öling.

14.04 1985 Fiskmås ca 5 ex. Kimo farmen, Oravais. Leif Öling.

14.04 1985 Ormvråk 3 ex. Kaurajärvi, Vörå. Erik Pollar, Antero Gråbbil.

15.04 1985 Storspov 1 ex. Komossa, Oravais. Rolf Hägg.

15.04 1985 Sånglärka 1 ex, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1985 Ormvråk 2 ex. Kerklax, Maxmo. Rolf Sandvik.

16.04 1985 Tornfalk 1 ex. Vörå. Erik Pollar.

16.04 1985 Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1985 Knipa 1 par. Oxkangar, Oravais. Åke Öling.

18.04 1985 Storspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 1985 Stenskvätta 1 ex. Oxkangar, Oravais. Helge Wester.

18.04 1985 Rödhake 1 ex. Komossa, Oravais. Berit Boström.

19.04 1985 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.04 1985 Björktrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.04 1985 Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.04 1985 Skogssnäppa 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

20.04 1985 Stenskvätta 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Gunnar Backman.

20.04 1985 Rödvingetrast flera ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.04 1985 Björktrast flera ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

20.04 1985 Tornfalk 2 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.04 1985 Sothöna 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.04 1985 Lärkfalk 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

22.04 1985 Sävsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 1985 Järnsparv 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

24.04 1985 Brushane ca 20 ex. Kvevlax, Korsholm. John Svan.

24.04 1985 Fjällgås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.04 1985 Jaktfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.04 1985 Morkulla 1 ex. Årvasgården, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

27.04 1985 Morkulla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

28.04 1985 Blå kärrhök 1 ex. Jordmossen, Oravais. Markku Lehtonen.

28.04 1985 Gärdsmyg 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 1985 Kricka 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 1985 Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.4 1985 Sävsparv 2 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.


Maj

01.05 1985 Tamduva 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

01.05 1985 Strandskata 1 ex. Eljasus, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

01.05 1985 Videsparv 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

01.05 1985 Ringtrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1985 Bergfink flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1985 Ljungpipare 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1985 Lappsparv 7 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1985 Grönsiska 3 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

03.05 1985 Enkelbeckasin 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Yngve Holmberg.

04.05 1985 Gransångare 1 ex. Dammbacken, Komossa, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling. 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.05 1985 Stjärtand 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

04.05 1985 Vigg 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.05 1985 Brunand 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

04.05 1985 Fiskgjuse 1 ex. Maxmo. Vilbert Östman.

04.05 1985 Gransångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.05 1985 Taltrast 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

05.05 1985 Drillsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.05 1985 Ladusvala 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

05.05 1985 Grönbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

06.05 1985 Småspov 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 1985 Gluttsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.05 1985 Ringtrast 1 ex. Seiplax, Oravais. Bore Lax.

06.05 1985 Hämpling 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05 1985 Trädpiplärka 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark.

07.05 1985 Sothöna 20 ex. Kimo åmynning, Oravais. Stig Boström.

07.05 1985 Salskrake 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Stig Boström.

07.05 1985 Drillsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Stig Boström.

07.05 1985 Tobisgrissla 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05 1985 Hussvala 3 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

08.05 1985 Enkelbeckasin 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

08.05 1985 Ortolansparv 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Erik Pollar.

08.06 1985 Ladusvala 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

08.05 1985 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

08.05 1985 Gluttsnäppa ca 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.05 1985 Svartsnäppa ca 10 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.05 1985 Brushane ca 20 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.05 1985 Roskarl 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

08.05 1985 Rödstjärt 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

08.05 1985 Lövsångare 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

08.05 1985 Dvärgmås flera ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.05 1985 Blåhake 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Klass 4 från centrumskolan.

09.05 1985 Svartvit flugsnappare 1 ex. larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

09.05 1985 Lövsångare 1 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark, Gottfrid Nylund.

09.05 1985 Mindre strandpipare 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

09.05 1985 Vigg ca 50 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

09.05 1985 Skäggdopping 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

09.05 1985 Gulärla 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

09.05 1985 Buskskvätta 1 ex. Högberg; Vörå. Allan Stenmark.

09.05 1985 Göktyta 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 1985

10.05 1985 Göktyta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.05 1985 Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.05 1985 Fisktärna 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

11.05 1985 Backsvala 1 ex. Kangan, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

11.05 1985 Rackelhane 1 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

11.05 1985 Ortolansparv 1 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

11.05 1985 Gråhakedopping 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ornitologer från Karleby.

12.05 1985 Gulärla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

12.05 1985 Skedand 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

12.05 1985 Alfågel 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

12.05 1985 Hämpling 1 par. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

12.05 1985 Gök 1 ex. Vörå centrum, Vörå. Erik Pollar.

12.05 1985 Svartvit flugsnappare 1 ex. fabriksområdet, Oravais. Christer FG Smeds. 1 ex. Kimo, Oravais. Marita Öling.

12.05 1985 Rödstjärt 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

14.05 1985 Backsvala flera ex. Kulmajärvi, Vörå. Kaj Gråbbil.

15.05 1985 Större strandpipare 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

15.05 1985 Ljungpipare 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

15.05 1985 Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

15.05 1985 Dvärgmås 4 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

15.05 1985 Svarthakedopping 4 par. Fladan, Oxkangar, Oravais. Allan Stenmark.

16.05 1985 Rosenfink 1 ex. Centrumskolan, Oravais. Christer FG Smeds.

16.05 1985 Turturduva 1 ex. Vörå centrum, Vörå. Erik Pollar.

17.05 1985 Ärtsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.05 1985 Rosenfink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.05 1985 Småspov 2 ex. Rutuna, Oravais. Leif Öling.

18.05 1985 Ärtsångare 1 ex. Centrumskolan, Oravais. Christer FG Smeds.

18.05 1985 Törnskata 1 ex. Rutuna, Oravais. Leif Öling.

18.05 1985 Kärrsnäppa flera ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling m.fl.

19.05 1985 Svarthakedopping 1 par. Pirrkärr, Vörå. ONK:s exkursion.

19.05 1985 Småsnäppa flera ex. Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.

19.05 1985 Mosnäppa flera ex. Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.

19.05 1985 Smalnäbbad simsnäppa 10 ex. Oravaisfjärden, Oravais. ONK:s exkursion.

19.05 1985 Hussvala flera ex. Kuckos, Oravais. Christer FG Smeds.

19.05 1985 Gök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 1985 Grå flugsnappare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.05 1985 Kustpipare 14 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

23.05 1985 Myrsnäppa 4 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

23.05 1985 Silvertärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

23.05 1985 Tornseglare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. Flera ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Rolf Sandvik.

23.05 1985 Ringtrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.05 1985 Näktergal flera ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

25.05 1985 Grå flugsnappare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

26.05 1985 Näktergal 1 ex. Kerklax, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

27.05 1985 Bivråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.05 1985 Gulsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

29.05 1985 Svarthätta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

29.05 1985 Trädgårdssångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.


Juni

01.06 1985 Gyllensparv 1/ ex. Kimo åmynning, Oravais. Jukka Lehtimäki.

02.06 1985 Törnsångare 1 ex. Oxkangar fladan, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

02.06 1985 Grönsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.06 1985 Svarthätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.06 1985 Lavskrika 4 ex. Knutsbacken, Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

09.06 1985 Lavskrika 6 ex. Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Erik Pollar.

10.06 1985 Smålom 1 ex. Åkant träsk, Oravais. Leif Öling.

18.06 1985 Gräshoppssångare 1 ex. Maxmo. Leif Öling.


Juli

Juli 1985 Svartpannad törnskata 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Många ornitologer.

27.07 1985 Dalripa 1 ex. Paljak mosse, Oravais. Leif Öling.

27.7 1985 Vittrut 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Timo Westermark.


Augusti

27.8 1985 Nötkråka 1 ex. Kyrkby, Oravais. Leif Öling.


September

Sept. 1985 Nötkråka 1 ex. Kimo, Oravais. Marita Öling.

01.09 1985 Nötkråka 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.

08.09 1985 Sandlöpare 10 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Leif Öling.

15.9 1985 Nötkråka 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.09 1985 Kustsnäppa 1 ex. Storsand, Munsala, Nykarleby. ONK:s exkursion.


Oktober

Okt. 1985 Nötkråka 1 ex. Särkimo, Oravais. Leif Öling.

Okt. 1985 Bändelkorsnäbb 2 ex. Paljak, Oravais. Karl Kullman.

06.10 1985 Stjärtmes ca 30 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

11.10 1985 Ljungpipare ca 20 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.10 1985 Sångsvan 22 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

20.10 1985 Stjärtmes ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.10 1985 Skärsnäppa 1 ex. Seiplax, Oravais. Ingmar Edfelt.

21.10 1985 Morkulla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.10 1985 Sidensvans ca 15 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.


November

2.11 1985 Vittrut 1 ex. (juv.) Oravaisfjärden, Oravais. Timo Lahti.

02.11 1985 Sjöorre 17 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

02.11 1985 Alfågel 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

02.11 1985 Nötkråka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.

09.11 1985 Sångsvan 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Timo Lahti.


December

09.12 1985 Kungsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.12 1985 Björktrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.