Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1984


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

Jan. 1984 Bofink 1 ex. övervintrande, Solbo, Oravais. Sven Backlund.

Jan. 1984 Bergfink 1 ex. övervintrande, Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.

Jan. 1984 Stare 1 ex. övervintrande, Ånäs, Oravais. Adolf Hägglund.

01.01 1984 Sparvuggla 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

02.01 1984 Lavskrika 3 ex. Kåtajärvi, Kimo, Oravais. Stig Wörgren.

05.01 1984 Gråspett 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

06.01 1984 Dalripa 1 ex. Höghällberget, Paljak, Oravais. Stig Wörgren.

07.01 1984 Sidensvans 15 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

22.01 1984 Koltrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

25.01 1984 Berguv 1 ex. hittad i utmattat tillstånd i Komossa, Oravais. Den dog tyvärr.

29.01 1984 Strömstare 1 ex. Kimo, Oravais. Stig Wörgren.

31.1 1984 Tallbit 8 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.


Februari

Feb. 1984 Dubbeltrast 1 ex. övervintrande, Kimo, Oravais. Stig Holmlund.

Feb. 1984 Pärluggla 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.

Feb. 1984 Berguv ropat på flera platser i nejden.

01.02 1984 Talgoxe 1 ex. sjöng hela strofen för första gången för året. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

20.02 1984 Slaguggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.2 1984 Gräsand 1/ ex. Lågpelt, Vörå. Antero Gråbbil.


Mars

Mars 1984 Hornuggla 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

Mars 1984 Berguv 1 ex. omhändertogs i Vörå. Den dog tyvärr. Erik Pollar.

02.03 1984 Hornuggla 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

05-10.03 1984 Pärluggla 1 ex. Vörå centrum, Vörå. Bengt Haga, Erik Pollar.

11.03 1984 Råka 1 ex. Jeppo centrum, Nykarleby. Anders Edman.

13.03 1984 Lappuggla 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Alf Grop.

20.03 1984 Råka 6 ex. Jeppo centrum, Nykarleby. Guy Rökman.

28.03 1984 Sparvuggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.03 1984 Snösparv 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.03 1984 Tofsvipa 1 ex. Kerklax, Maxmo. Vilbert Östman, Gunvor Backlund.

31.03 1984 Pärluggla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

31.2 1984 Stare 7 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Evert Blom.


April

01.04 1984 Snösparv ca 20 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

02.04 1984 Stare 1 ex. Kimo, Oravais. Ernst Mattus.

02.04 1984 Skrattmås 1 flock. Keppo farmen, Oravais.

02.04 1984 Gråtrut 1 flock. Keppo farmen, Oravais.

05.04 1984 Tofsvipa 8 ex. Vörå centrum, Vörå. Erik Pollar. 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

06.04 1984 Snösparv ca 50 ex. Oravaisfjärden, Oravais och ca 300 ex. Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.

06.04 1984 Sädesärla 1 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling. 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström. 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.04 1984 Trana 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Valfrid Häggblom.

06.04 1984 Sånglärka 5 ex. Vallvik, Kvevlax. Rolf Sandvik.

07.04 1984 Sångsvan 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Oskar Bergman.

07.04 1984 Bofink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

08.04 1984 Skogsduva 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.

08.04 1984 Bofink 1 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund. 1 ex. Baggas, Oravais. Allan Stenmark, Oskar Bergman.

08.04 1984 Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais och 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Oskar Bergman, Allan Stenmark, Leif & Marita Öling.

08.04 1984 Trana 2 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.

08.04 1984 Sånglärka 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.04 1984 Bofink ca 20 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.04 1984 Ringduva 20 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1984 Hämpling 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1984 Grönsiska 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 1984 Sånglärka 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström. 1 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.

11.04 1984 Koltrast 1 ex. Avstjälpningsplatsen, Oravais. Allan Stenmark.

11.04 1984 Sångsvan 9 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.04 1984 Sävsparv 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.04 1984 Gräsand 2 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.

11.04 1984 Fiskmås 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.04 1984 Ängspiplärka 2 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

12.04 1984 Ljungpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 1984 Blå kärrhök 1/ ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1/ ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling.

12.04 1984 Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 1984 Dubbeltrast 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

12.04 1984 Ängspiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.04 1984 Ormvråk 2 ex. Vörsån, Vörå. Antero Gråbbil.

12.04 1984 Silltrut flera ex. Keppo och Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif & Marita Öling.

13.04 1984 Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 1984 Vigg 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 1984 Rödhake 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

14.04 1984 Lärkfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 1984 Fjällvråk 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 1984 Knipa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.04 1984 Storspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1984 Ormvråk 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

15.04 1984 Knipa 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

15.04 1984 Storspov 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan, Eva & Sebastian Stenmark. 1 ex. Kimo, Oravais. Leif & Marita Öling. 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1984 Sävsparv 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Leif Öling.

15.04 1984 Ängspiplärka 2 ex. Pirrkärr, Vörå. Leif Öling. 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1984 Enkelbeckasin 2 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1984 Sångsvan 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1984 Rödvingetrast 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1984 Björktrast 4 ex. Kaurajärvi, Vörå. Antero Gråbbil. Flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1984 Strömstare 1 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

15.04 1984 Kricka 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1984 Storskrake 1 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1984 Sädgås ca 10 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1984 Tornfalk 1 ex. Kaitsor, Vörå. Leif Öling.

16.04 1984 Rödvingetrast 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

16.04 1984 Stenfalk 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.

16.04 1984 Storskrake flera ex. Hällnäs, Vörå. Leif Öling. 1984

17.04 1984 Sädgås flera ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

17.04 1984 Skogssnäppa 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas & Fredrik Klemets.

17.04 1984 Björktrast flera ex. Keppo, Oravais. Christer FG Smeds.

18.04 1984 Sävsparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Bror Westin.

18.04 1984 Taltrast 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.04 1984 Sädgås 6 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.04 1984 Bergfink 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.

18.04 1984 Järnsparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 1984 Enkelbeckasin 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.04 1984 Stenskvätta 2 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.04 1984 Strandskata 1 ex. Reningsverket, Oravais. Allan Stenmark.

20.04 1984 Bergfink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.04 1984 Morkulla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.04 1984 Grönsiska ca 20 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

21.04 1984 Kricka 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

21.04 1984 Brunand flera ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.04 1984 Stjärtand 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.04 1984 Bläsand 3 par. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.04 1984 Morkulla 1 ex. Djupsund, Maxmo. Eva Wahlbäck. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

21.04 1984 Taltrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström

21.04 1984 Enkelbeckasin 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

22.04 1984 Trädpiplärka 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

22.04 1984 Mindre hackspett 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

22.04 1984 Morkulla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.

22.04 1984 Stjärtand 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

22.04 1984 Varfågel 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 1984 Enkelbeckasin 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Erik Pollar.

23.04 1984 Rödbena 1 ex. Reningsverket och 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

23.04 1984 Bläsand 1 par. Vörå åmynning, Vörå. Leif & Ralf Öling.

23.04 1984 Skedand 1 par. Vörå åmynning, Vörå. Leif & Ralf Öling.

23.04 1984 Skäggdopping 5 par. Vörå åmynning, Vörå. Leif & Ralf Öling.

23.04 1984 Lappsparv ca 50 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.04 1984 Gransångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil, Rolf Sandvik.

23.04 1984 Fjällvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1984 Stenskvätta 2 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1984 Kricka 4 par. Vörsån, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1984 Brunand 2 par. Vörsån, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1984 Sothöna 1 ex. Vörsån, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1984 Stenfalk 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

23.04 1984 Tornfalk 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

23.04 1984 Salskrake 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. En grupp finska ornitologer.

24.04 1984 Fiskgjuse 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Leif Öling.

25.04 1984 Grönbena 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund, Leif Öling.

25.04 1984 Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04 1984 Turkduva 1 par. Kvevlax kby, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04 1984 Lappsparv flera ex. Rejpelt, Vörå. Tomas & Fredrik Klemets.

27.04 1984 Salskrake 1 par. Kimo åmynning, Oravais. Timo Westermark.

28.04 1984 Strandskata 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 1984 Skogssnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

29.04 1984 Kärrsnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen, Timo Wegelius.

29.04 1984 Roskarl 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

29.04 1984 Vigg ca 50 par. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

29.04 1984 Skäggdopping 3 par. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

29.04 1984 Gransångare 1 ex. Kerklax, Maxmo. Leif Öling.

30.04 1984 Svarthakedopping 1 par. Pirrkärr, Vörå. Leif Öling.

30.04 1984 Större strandpipare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil.

30.4 1984 Havsörn 1 ex. Rejpelt, Vörå. Fredrik Klemets.


Maj

01.05 1984 Järnsparv 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

01.05 1984 Storlom 1 ex. Norrvikträsk, Maxmo. Allan Wikström.

01.05 1984 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

01.05 1984 Gluttsnäppa 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rut Selenius, Tomas & Fredrik Klemets.

01.05 1984 Småspov 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 1984 Drillsnäppa 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 1984 Svarthakedopping 1 par. Röukas träsk, Oravais. Stig Boström.

01.05 1984 Skedand 1 par. Röukas träsk, Oravais. Stig Boström.

01.05 1984 Gärdsmyg 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets. 1 ex. Ollhugg, Oravais. Stig Boström.

01.05 1984 Brushane 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rut Selenius.

02.05 1984 Svartsnäppa 3 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Karl Kullman.

02.05 1984 Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

03.05 1984 Gransångare 1 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

03.05 1984 Småspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

04.05 1984 Ladusvala 8 ex. Norrfjärden, Maxmo. Göran Blom.

04.05 1984 Ortolansparv 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

05.05 1984 Ortolansparv 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 1984 Dvärgmås flera ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Flera observatörer.

05.05 1984 Svartvit flugsnappare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.05 1984 Hussvala 3 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.05 1984 Småfläckig sumphöna 1 ex. Norrfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Granfors.

06.05 1984 Sjöorre 5 par. Kalapää träsk, Vörå. Tomas & Fredrik Klemets.

07.05 1984 Göktyta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

07.05 1984 Rödstjärt 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

07.05 1984 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling. 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.

08.05 1984 Buskskvätta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.05 1984 Buskskvätta 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Christer Englund.

09.05 1984 Småskrake 2 par. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

10.05 1984 Lövsångare 1 ex. Keppo, Oravais. Christer FG Smeds.

11.05 1984 Gök 1 ex. Kaurajärvi, Vörå. Alma Viklund.

11.05 1984 Buskskvätta 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

12.05 1984 Göktyta 1 ex. Röukas träsk, Oravais. ONK:s exkursion.

12.05 1984 Drillsnäppa 1 ex. Pirrkärr, Vörå och 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

12.05 1984 Backsvala flera ex. Kaurajärvi, Vörå. ONK:s exkursion.

12.05 1984 Ladusvala flera ex. Pirrkärr, Vörå. ONK:s exkursion.

12.05 1984 Gulärla 1 ex. Pirrkärr, Vörå. ONK:s exkursion.

12.05 1984 Fisktärna flera ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

12.05 1984 Hussvala flera ex. Kuckos, Oravais. Christer FG Smeds.

12.05 1984 Lövsångare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

12.05 1984 Mindre strandpipare 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.05 1984 Lövsångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

13.05 1984 Gulärla 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

14.05 1984 Buskskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.05 1984 Ladusvala flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. Flera ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

15.05 1984 Rosenfink 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling. 1 ex. Oravais kby, Oravais. Christer FG Smeds.

16.05 1984 Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström. 3 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

16.05 1984 Dvärgmås flera ex. Oxkangar fladan, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

16.05 1984 Ärtsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

16.05 1984 Gök 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

17.05 1984 Törnsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

17.05 1984 Grå flugsnappare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

17.05 1984 Silvertärna 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

17.05 1984 Näktergal 1 ex. Oxkangar, Oravais. Helge Wester.

17.05 1984 Gök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

17.05 1984 Tornseglare 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Erik Pollar.

17.05 1984 Grönsångare 1 ex. Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

18.05 1984 Rödstjärt 1 ex. Ölis, Maxmo. Gunnar Nordling.

18.05 1984 Tornseglare 2 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

18.05 1984 Ärtsångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

18.5 1984 Kornknarr 1 ex. Larven, Vörå. Kaj Gråbbil.

18.05 1984 Grå häger 1 ex. Öland, Oravais. Kari Pihlajamäki.

19.05 1984 Gulärla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

19.05 1984 Trädgårdssångare 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling.

20.05 1984 Näktergal 1 ex. Lotlax, Vörå. Birger Blusi.

20.05 1984 Grå flugsnappare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.05 1984 Törnsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 1984 Backsvala flera ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik. Flera ex. Kangan, Oravais. Carl von Wendt.

20.05 1984 Sävsångare 1 ex. Kalapää träsk, Vörå. Allan Stenmark, Rolf Sandvik.

21.05 1984 Backsvala flera ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

21.05 1984 Näktergal 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Håkan Eklund. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

21.05 1984 Busksångare 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.

22.05 1984 Törnsångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

22.05 1984 Smålom 1 par. Åkant träsk, Oravais. Hilding Back.

23.05 1984 Svarthätta 1 ex. Keppo, Oravais. Christer FG Smeds.

23.05 1984 Grönsångare 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg. 1 ex. Storträsk, Oravais. Håkan Eklund.

24.05 1984 Bivråk 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Erik Pollar.

24.05 1984 Svarthätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.05 1984 Törnskata 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

25.05 1984 Härmsångare 1 ex. Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bo Beijar.

26.05 1984 Härmsångare 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Kaj & Antero Gråbbil.

26.05 1984 Grå flugsnappare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

26.05 1984 Lundsångare 1 ex. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas & Fredrik Klemets.

28.05 1984 Gräshoppssångare 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.

31.5 1984 Kornknarr 1 ex. Rökio, Vörå. Helge Ollus.


Juni

02.06 1984 Kornknarr 1 ex. Ollhugg, Oravais. Stig Boström.

02.06 1984 Småsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Peter Åbacka.

02.06 1984 Smalnäbbad simsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Peter Åbacka.

02.06 1984 Kustpipare 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets, Peter Åbacka.

04.06 1984 Rörsångare 1 ex. Kyromossen, Vörå. Tomas Klemets.

09.06 1984 Gyllensparv 1/ ex. och 10.06 1/ ex. och /1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Vesa Jaaksi m.fl. Senare gjordes bofynd och den första häckningen söder om Kalajoki längs kusten var ett faktum. Paret fick 4 st. flygga ungar. Gyllensparven hör till våra sällsyntaste häckfåglar.

16.06 1984 Labb 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Harry Seppälä, Osmo Lammi, Matti Maskulin.

22-26.06 1984 Knölsvan 4 ex. Oravaisfjärden och Kimo åmynning, Oravais. Många observatörer.


Juli

02.07 1984 Sommargylling 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.07 1984 Stjärtmes 6 ex. (häckning) Oxkangar, Oravais. Leif Öling.

18.27.7 1984 Gräshoppssångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.


Augusti

14.08 1984 Snösparv 1 ex. Nalot, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

18.8 1984 Gravand 6 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen, Timo Lahti.


September

08.09 1984 Storskarv 1 ex. omhändertogs vid Bötessundet, Oravais av Henrik Nylund. Den matades och släpptes efter en månad.

12.09 1984 Nötkråka 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Valdemar Lindström.

24.09 1984 Prutgås ca 600 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen.

24.09 1984 Större piplärka 1 ex. Kallviken, Lötet, Munsala, Nykarleby. Tuomas Lukkarinen.

30.09 1984 Salskrake 11 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen, Aarne Lahti, Timo Wegelius.

30.09 1984 Alfågel 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen, Aarne Lahti, Timo Wegelius.

30.09 1984 Sångsvan 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Ari Veijalainen, Aarne Lahti, Timo Wegelius.

30.9 1984 Nötkråka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Oktober

04.10 1984 Sidensvans 12 ex. Stubbrössl, Oravais. Gottfrid Nylund.

09.10 1984 Sångsvan 10 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

14.10 1984 Lavskrika 1 ex. Voitby och 1 ex. Staversby, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.10 1984 Sidensvans 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm.

21.10 1984 Snösparv ca 30 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Ralf Wistbacka.

26.10 1984 Stjärtmes 10 ex. Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

27.10 1984 Tallbit 6 ex. Kimo, Oravais. Håkan Eklund.


November

04-09.11 1984 Kanadagås 17 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.11 1984 Fasan /1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.


December

9.12 1984 Sångsvan 6 ad. + 3 juv. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark, Evi Sommardahl.