Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1983


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

Jan. 1983 Fasan 1/ ex. Kimo, Oravais. Stig Wörgren.

Jan. 1983 Fasan 1 par. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

19.1 1983 Sparvuggla 1 ex. Baggas, Oravais. Valter Nygren.


Februari

Feb. 1983 Berguv 1 ex. funnen död under elledning i Kimo, Oravais. Fågeln ringmärkt i Närpes för 8 år sedan. Oskar Bergman.

06.02 1983 Kaja 4 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

23.2 1983 Gråsiska 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.


Mars

06.03 1983 Mindre hackspett 3 ex. Paljak, Oravais. Stig Wörgren.

12.03 1983 Råka 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Nils Jungar.

16.03 1983 Ringduva 1 ex. Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

16.03 1983 Grönfink 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

16.03 1983 Hornuggla 2 ex. Baggas, Oravais. Oskar Bergman.

19.03 1983 Stare 1 ex. Ånäs, Oravais. Adolf Hägglund.

19.03 1983 Gråtrut 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

23.03 1983 Pärluggla 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

24.03 1983 Tofsvipa 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Valfrid Södergård.

27.03 1983 Snösparv 1 flock. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

28.03 1983 Rödhake 1 ex. Myrbergsby, Vörå. Erik Pollar.

31.3 1983 Bofink 1 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.


April

April 1983 Berguv 1 ex. död genom förgiftning. Erik Pollar.

April 1983 Sparvhök 1 ex. Flugit ihjäl sig mot ett fönster. Kaitsor, Vörå. Leif Öling.

01.04 1983 Sädesärla 1 ex. Lövsund, Maxmo. Mona Öst.

02.04 1983 Stenfalk 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.04 1983 Sånglärka 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.04 1983 Tornfalk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.04 1983 Ormvråk 1 ex. Jeppo, Nykarleby. Nils Jungar.

04.04 1983 Skrattmås 23 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

05.04 1983 Sädgås 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

06.04 1983 Trana 6 ex. Kimo, Oravais. Stig Wörgren.

06.04 1983 Sävsparv 2 ex. Åkerdalen, Oravais och 3 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark. 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.04 1983 Björktrast 2 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

06.04 1983 Taltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.04 1983 Storspov 1 ex. Kimo, Oravais. Marita Öling.

07.04 1983 Dubbeltrast 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

07.04 1983 Ängspiplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

07.04 1983 Grönsiska 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

07.04 1983 Skogsduva 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

07.04 1983 Ljungpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

07.04 1983 Gräsand 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

07.04 1983 Bergfink 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

08.04 1983 Enkelbeckasin 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1983 Koltrast 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04 1983 Hämpling 2 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.04 1983 Silltrut 1 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

10.04 1983 Fjällvråk 1 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

12.04 1983 Sångsvan 3 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 6 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

13.04 1983 Blå kärrhök 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.04 1983 Knipa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark m.fl.

15.04 1983 Rödvingetrast 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

16.04 1983 Stjärtand 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. En grupp ornitologer från Nykarleby.

16.04 1983 Lappsparv 20 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1983 Brunand 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

16.04 1983 Vigg 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1983 Kricka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1983 Bläsand 15 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.04 1983 Järnsparv 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

19.04 1983 Småskrake 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

19.04 1983 Strandskata 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

20.04 1983 Stenskvätta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.04 1983 Mindre strandpipare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

21.04 1983 Storskrake 12 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

21.04 1983 Kärrsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

21.04 1983 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

22.04 1983 Gransångare 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Rut Selenius.

22.04 1983 Skogssnäppa 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.04 1983 Gärdsmyg 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.04 1983 Större strandpipare 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

23.04 1983 Årta 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling.

23.04 1983 Skogssnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Alpo Virtanen.

23.04 1983 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kimo, Oravais. William Hägglund.

24.04 1983 Gluttsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tomas Klemets.

24.04 1983 Gärdsmyg 1 ex. Lillkyrovägen och 1 ex. Tuckorskogen, Vörå. Allan Stenmark, Christer FG Smeds. 1 ex. Vörå. Henrik Portin.

24.04 1983 Rödbena 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Alpo Virtanen.

24.04 1983 Skäggdopping 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Alpo Virtanen.

24.04 1983 Svarthätta 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.

25.04 1983 Drillsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

25.04 1983 Svartsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 1983 Göktyta 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.04 1983 Trädpiplärka 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

27.04 1983 Småspov 2 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Rut Selenius.

28.04 1983 Kungsörn 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

28.04 1983 Ringtrast 1 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark, Adolf Hägglund. Sen har också ringtrast observerats på fyra andra platser i nejden.

28.04 1983 Svarthakedopping 2 ex. Korukangträsk, Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark m.fl.

29.04 1983 Rödstjärt 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

30.04 1983 Brushane 3 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

30.04 1983 Sothöna 6 ex. Oxkangar fladan, Oravais. Allan Stenmark.

30.4 1983 Morkulla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.


Maj

01.05 1983 Grönbena 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

01.05 1983 Fiskgjuse 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1983 Lövsångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

02.05 1983 Härfågel 1 ex. Ytterjeppo, Nykarleby. Mikael Eriksson m.fl.

04.05 1983 Buskskvätta 2 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

04.05 1983 Ortolansparv 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.05 1983 Dvärgmås 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

05.05 1983 Ladusvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

07.05 1983 Gulärla 1 ex. Kimo åmynning, Oravais och 3 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

07.05 1983 Rödstjärt 1 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.

07.05 1983 Salskrake 1 ex. Röukas träsk, Oravais. Erik Hägg.

07.05 1983 Videsparv 1 ex. Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

08.05 1983 Backsvala 5 ex. Kulmajärvi, Vörå. Kaj Gråbbil.

09.05 1983 Ärtsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

10.05 1983 Gök 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.05 1983 Snatterand 1 par. Oravaisfjärden, Oravais. Arto Keskinen m.fl.

10.05 1983 Myrspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen m.fl.

11.05 1983 Skedand 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rut Selenius.

11.05 1983 Vittrut 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Rut Selenius.

12.05 1983 Hussvala 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.05 1983 Turkduva 1 ex. Österby, Oravais. Håkan Eklund.

12.05 1983 Grå häger 1 ex. Vassor, Maxmo. Ragnar Norrgård.

12.05 1983 Dvärgbeckasin 1 ex. Kockimossen, Komossa, Oravais. Hilding Back.

12.05 1983 Grönsångare 1 ex. Kockimossen, Komossa, Oravais. Håkan Eklund.

12.05 1983 Jorduggla 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

15.05 1983 Gråhakedopping 1 ex. Kalapää träsk, Vörå. Håkan Eklund.

15.05 1983 Törnsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

15.05 1983 Fisktärna 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

15.05 1983 Sävsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais och 1 ex. Pirrkärr, Vörå. ONK:s exkursion.

15.05 1983 Blåhake 1 ex. Pirrkärr, Vörå. ONK:s exkursion.

15.05 1983 Dalripa 1 ex. Hoppamäki, Komossa, Oravais. Torvald Boström.

15.05 1983 Näktergal 1 ex. Tacksamviken, Oravais. Notis ur Vasabladet. Sen dess har näktergalen observerats på ett tiotal platser i nejden.

16.05 1983 Trädgårdssångare 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

18.05 1983 Storlom 2 ex. Norrvikträsk, Maxmo. Allan Wikström.

19.05 1983 Tornseglare 5 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

19.05 1983 Rosenfink 1 ex. Kimo, Oravais. Marita Öling. 1 ex. Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.05 1983 Flodsångare 1 ex. Tranasbacken; Kvevlax kby, Korsholm. Börje Henrinksnäs.

22.05 1983 Bivråk 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05 1983 Törnskata 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.05 1983 Rörsångare 1 ex. Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Per-Erik Andersson.

23.05 1983 Småfläckig sumphöna 1 ex. Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Gunnar Stara.

23.05 1983 Mindre sumphöna 1 ex. Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Håkan Eklund.

25.05 1983 Grå flugsnappare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

28.05 1983 Havstrut 3 ex. Kalkskär, Oravais. Allan Stenmark.

28.05 1983 Svärta 4 ex. Kalkskär, Oravais. Allan Stenmark.

28.05 1983 Silvertärna 2 ex. Kalkskär, Oravais. Allan Stenmark.

28.05 1983 Roskarl 1 ex. Tre bröderna, Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

28.05 1983 Tobisgrissla 4 ex. Fjärdsgrund, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark.


Juni

02.06 1983 Härmsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

05.06 1983 Labb 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark, Erik Pollar, Rolf Sandvik.

07.06 1983 Busksångare 1 ex. Tranasbacken, Kvevlax, Korsholm. Håkan Eklund.

08.06 1983 Busksångare 1 ex. Kantlax, Munsala, Nykarleby. Bengt Wiklund.

12.06 1983 Svan sp. 6 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

20.06 1983 Gyllensparv 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif. Öling, William Hägglund, Allan Stenmark.

28.06 1983 Turkduva 2 ex. Eljasus, Oravais. Erik Lassus.


Juli

23.07 1983 Smalnäbbad simsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

27.7 1983 Havsörn 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Lars von Wendt.


September

02.09 - 12.10 1983 Flamingo 1 ex. av rasen ruber. Kimo åmynning, Oravais. Ca 2000 fågelskådare.

10.9 1983 Kustpipare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Tuomas Lukkarinen, Leif Öling.

11.09 1983 Havsörn 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling m.fl.

13.09 1983 Brun kärrhök 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen m.fl.

13.09 1983 Rödstrupig piplärka 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Arto Keskinen m.fl.

18.09 1983 Grågås 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Leif Öling.

20.09 1983 Mosnäppa 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Håkan Eklund.

21.9 1983 Lärkfalk 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Harry & Jari Koivuluoma.

Oktober

Okt. 1983 Alfågel 1 ex. sköts under andjakten på Röukas träsk, Oravais.

14.10 1983 Stjärtmes ca 10 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.

18.10 1983 Snösparv 2 ex. Bredäng, Oravais. Leo West.

27.10 1983 Tallbit 5 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

27-28.10 1983 Svarthätta 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

29.10 1983 Sidensvans 10 ex. Kimo, Oravais. Håkan Eklund.

30.10 1983 Strömstare 1 ex. Kockimossen, Komossa, Oravais. Tomas Boström.


November

Nov. 1983 Bergfink flera ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman, Leif Öling.

4.11 1983 Nötväcka 1 ex. Baggas, Oravais. Valter Nygren.


December

Dec. 1983 Björktrast talrikt med fåglar i hela nejden.Intressanta häckningar:

Brun kärrhök i Röukas träsk, Vörå/Oravais.

Tretåig hackspett vid Norrvikträsk, Maxmo.

Skedand vid Kimo åmynning, Oravais.

Lärkfalk vid Tottesund, Maxmo.

En kull berguvar ringmärktes i Oravais.