Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1982


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Januari

23.12-81-14.2 1982 Nötväcka 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Evi Sommardahl.

26.01 1982 Gråspett 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.


Februari

21.02 1982 Fasan /1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Evi Sommardahl.


Mars

Mars 2. veckan 1982 Snösiska 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

02.03 1982 Skäggdopping Kimo farmen, Oravais. Erkki Simanainen.

08.03 1982 Kungsörn 1 ex. larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.03 1982 Stare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

14.03 1982 Gråsiska flera ex. Larven, Vörå och Oravais kby, Oravais. Antero Gråbbil.

18.03 1982 Snösparv 1 flock. Rökio, Vörå. Erik Pollar.

19.03 1982 Grönfink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.03 1982 Varfågel 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.03 1982 Råka 1 ex. Kaitsor, Vörå. Allan Stenmark.

20.03 1982 Tofsvipa 1 ex. Vörå. Erik Pollar.

24.03 1982 Sånglärka 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

27.03 1982 Gräsand 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

28.03 1982 Havsörn Keppo, Oravais. Carl von Wendt.

28.03 1982 Ormvråk 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

29.03 1982 Ringduva 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

30.03 1982 Bofink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

31.3 1982 Skrattmås flera ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.


April

03.04 1982 Fiskmås 1 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

04.04 1982 Knipa 1 par. Kimo, Oravais. Stig Wörgren.

05.04 1982 Fjällvråk 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.04 1982 Koltrast 1 ex. Vörå och 1 ex. Oravais. Sven Backlund.

08.04 1982 Bergfink 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.04 1982 Blå kärrhök 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.04 1982 Trana 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.04 1982 Sädesärla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.04 1982 Sädgås flera ex. Rutuna, Oravais. Sven Backlund.

11.04 1982 Skogsduva 1 ex. Ånäs, Oravais. Adolf Hägglund.

11.04 1982 Tornfalk 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

11-12.04 1982 Ringtrast 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.

16.04 1982 Storspov 1 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.

17.04 1982 Björktrast 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

18.04 1982 Morkulla 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

21.04 1982 Videsparv 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

21.04 1982 Järnsparv 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

23.04 1982 Fasan 1/ ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark, Stig Wörgren.

23.04 1982 Enkelbeckasin 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

24.04 1982 Havsörn 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

24.04 1982 Rödvingetrast 1 ex. Björklid, Oravais. Allan Stenmark.

24.04 1982 Sävsparv 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

25.04 1982 Rödhake 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

25.04 1982 Skogssnäppa 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

26.04 1982 Stenskvätta 1 ex. Munsol, Oravais. Karl Kullman.

28.04 1982 Lappsparv 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

28.4 1982 Stenfalk 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.


Maj

01.05 1982 Taltrast 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

01.05 1982 Ladusvala 1 ex. Kalapää, Vörå. Erik Pollar.

02.05 1982 Fiskgjuse 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.05 1982 Svärta 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Lars von Wendt.

05.05 1982 Fiskgjuse 1 ex. Karvat, Oravais. Allan Stenmark.

06.05 1982 Göktyta 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

06.05 1982 Indigofink 1 ex. Mäkipää, Vörå. Erik Pollar.

06.05 1982 Ortolansparv 1 ex. Eljasus, Oravais. Torsten Björklund. 1 ex. Kyrkbyn. Maxmo. Allan Wikström.

1982 06.05 1982 Gransångare 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

07.05 1982 Lövsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

07.05 1982 Drillsnäppa 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

07.05 1982 Svartvit flugsnappare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil. 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo.

1982 Allan Wikström.

08.05 1982 Gulärla 1 ex. Kalapää, Vörå. Allan Stenmark, Erik Pollar.

08.05 1982 Stjärtand 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil, Erik Pollar.

08.05 1982 Bläsand flera ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Antero Gråbbil, Erik Pollar.

09.05 1982 Grönbena 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

09.05 1982 Brushane 1 flock. Vörå centrum, Vörå. Allan Stenmark, Erik Pollar.

09.05 1982 Svarthakedopping 2 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

09.05 1982 Rödstjärt 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

09.05 1982 Trädpiplärka 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

10.05 1982 Blåhake 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

10.05 1982 Buskskvätta 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.05 1982 Rödbena 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark.

16.05 1982 Backsvala flera ex. Kaurajärvi, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Strandskata 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Större strandpipare 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Småspov 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Svartsnäppa 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Kärrsnäppa 5 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Skärsnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Dvärgmås 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Ljungpipare 1 flock. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

16.05 1982 Gluttsnäppa 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

16.05 1982 Hussvala 1 ex. Kuckos, Oravais. Allan Stenmark.

20.05 1982 Ärtsångare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.05 1982 Gök 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

20.05 1982 Törnskata 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

22.05 1982 Tornseglare 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.05 1982 Törnsångare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

23.05 1982 Lärkfalk 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

23.05 1982 Grå flugsnappare 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

24.05 1982 Rosenfink 1 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

27.05 1982 Näktergal 1 ex. Vörå centrum, Vörå. Erik Pollar.

28.05 1982 Trädgårdssångare 1 ex. Vörå centrum, Vörå. Erik Pollar.


Juni

04.06 1982 Busksångare 1 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

12.06 1982 Sävsångare 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

12.06 1982 Grönsångare 1 ex. pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark, Leif Öling m.fl.

20.06 1982 Brun kärrhök 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

23.06 1982 Gyllensparv 2/1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Leif Öling, Christer FG Smeds.


Augusti

12.08 1982 Tretåig hackspett 1 ex. Baggas, Oravais. Allan Stenmark.

27.8 1982 Ladusvala 1 kull kläcktes. Eljasus, Oravais. Torsten Björklund.


September

Sept. 1982 Nötkråka 1 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

07.09 1982 Havsörn 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Torvald Svens.

19.09 1982 Pilgrimsfalk 1 ex. Paljak, Oravais. Stig Wörgren.

28.9 1982 Nötkråka 2 ex. Kuckos, Oravais/Vörå. Valdemar Lindström.


Oktober

03.10 1982 Stare ca 300 ex. Bertbyfjärden, Vörå. Antero Gråbbil.

03.10 1982 Sädgås ca 120 ex. Bertbyfjärden, Vörå. Antero Gråbbil.

03.10 1982 Trana ca 250 ex. Bertbyfjärden, Vörå. Antero Gråbbil.

03.10 1982 Mindre hackspett 1 ex. Paljak, Oravais. Stig Wörgren.

10.10 1982 Sångsvan 2 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark, Oskar Bergman.

13.10 1982 Gråspett 1 ex. Kimo, Oravais. Leif Öling.

31.10 1982 Svarthätta 1 ex. Skidbacksskogen, Vörå. Einar Westlin.


November

11.11 1982 Sidensvans 1 flock. Kimo, Oravais. Karl Kullman.

14.11 1982 Lavskrika 5 ex. Kimo, Oravais. Karl Kullman.Noteringar: Under våren sågs tretåig hackspett bl.a. i Kimo, Oravais och i Vörå. Bo med ungar påträffades i Oxkangar, Oravais i juli.

Rovfåglarnas häckning ser ut att ha lyckats väl i år. Bl.a. har setts bivråk med 2 ungar i Kimo, Oravais. Ormvråk med ungar i Kimo, Oravais, med 2 ungar vid Pirrkärr, Vörå. Duvhök med ungar i Maxmo.

Berguv med 2 ungar i Kimo, Oravais.

Däremot så har storlommen i Norrvikträsket i Maxmo inte fått ut några ungar i år.

En fasankull har observerats i Oxkangar, Oravais.

En flock tamduvor har observerats i Vörå centrum under sommaren och hösten.

De första observationerna av flyttande gäss gjordes i slutet av augusti.

I början av oktober så uppenbarades de första flockarna av kringstrykande gråsiskor.

Under höstens lopp har flockar med ejder observerats i Oravais yttre skärgård (Lars von Wendt).