Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1981


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst
Januari

01.01 1981 Gråspett 1 ex. Tuckorskogen, Vörå. Allan Stenmark.

03.01 1981 Sparvuggla 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.01 1981 Sparvhök 1 hona. Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

24.01 1981 Rapphöna 8 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.


Februari

19.02 1981 Sparvhök 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.


Mars

07.03 1981 Mindre hackspett 1 ex. Isomäki, Vörå. Allan Stenmark.

08.03 1981 Snösparv 1 flock. Fjärdsändan, Oravais. Allan Stenmark.

09.03 1981 Sånglärka 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

19.03 1981 Snösparv 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

24.03 1981 Stare 15 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

25.03 1981 Bofink 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

25.03 1981 Sånglärka 16 ex. Tuckoränjan, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

25.03 1981 Ringduva 11 ex. Tuckoränjan, Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

29.03 1981 Ringduva 2 ex, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

31.03 1981 Ormvråk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.


April

01.04 1981 Stare ca 10 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.

01.04 1981 Gråtrut 1 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.

01.04 1981 Råka 3 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

02.04 1981 Skogsduva 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

02.04 1981 Snösparv 15 ex. Kaitsor, Vörå. Tomas Klemets.

02.04 1981 Stare 2 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.04 1981 Sångsvan 3 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.04 1981 Grönsiska 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.04 1981 Råka 1 ex. Karvsor, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 1981 Bofink 1 hane. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.04 1981 Koltrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.04 1981 Sånglärka 2 ex. Ånäs, Oravais. Allan Stenmark.

05.04 1981 Tofsvipa 5 ex. Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

05.04 1981 Tofsvipa 5 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.04 1981 Ringduva 6 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.04 1981 Trana 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.04 1981 Tofsvipa 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

07.04 1981 Bofink 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Allan Stenmark.

10.04 1981 Skrattmås ca 30 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Allan Stenmark.

10.04 1981 Sädgås 7 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

11.04 1981 Gräsand 6 ex. Öjskatan, Oravais. Allan Stenmark.

12.04 1981 Rödhake Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 1981 Blå kärrhök 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.04 1981 Fjällvråk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

13.04 1981 Sädesärla 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Allan Stenmark.

14.04 1981 Rödvingetrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1981 Storspov 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

16.04 1981 Stenfalk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

16.04 1981 Stenskvätta 1 hane. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

16.04 1981 Trana 2 ex. Kovik, Vörå. Tomas Klemets.

16.04 1981 Koltrast 1 hane. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.04 1981 Rödhake 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

17.04 1981 Storspov 4 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

18.04 1981 Storspov 2 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

18.04 1981 Trana 4 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

18.04 1981 Koltrast 1 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

18.04 1981 Sädgås ca 50 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

20.4 1981 Havsörn 2 ex. Keppo, Oravais. Lars von Wendt.

21.04 1981 Sädesärla 5 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

21.04 1981 Sävsparv 1 hane. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

22.04 1981 Bergfink 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

22.04 1981 Fjällvråk 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

22.04 1981 Järnsparv 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

22.04 1981 Blå kärrhök 1 hane. Larven, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1981 Lappsparv 2 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1981 Fjällvråk 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1981 Gås sp. 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 1981 Hämpling 3 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1981 Sävsparv 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

27.04 1981 Sångsvann 3 ex. Vörå. Tomas Klemets.

28.04 1981 Stenskvätta 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.


Maj

Maj 1981 Sommargylling 2 ex. Komossa, Oravais. Erik Hägg.

Maj 1981 Näktergal 1 ex. Solbo, Oravais. Sven Backlund.

Maj 1981 Grå häger 1 ex. Kalapää, Vörå. Erik Pollar.

Maj 1981 Grå häger 1 ex. Vörå åmynning, Vörå. Erik Pollar.

Maj 1981 Turkduva 3 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

01.05 1981 Stenskvätta 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

01.05 1981 Strandskata 1 ex. Oravais. Tomas Klemets.

02.05 1981 Kricka 2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

02.05 1981 Bergfink 1 hane. Vassor, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

02.05 1981 Bergfink 1 flock. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

02.05 1981 Storskrake 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

02.05 1981 Knipa 3 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

02.05 1981 Kricka 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

02.05 1981 Taltrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

02.05 1981 Enkelbeckasin 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.05 1981 Björktrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.05 1981 Duvhök 1 ex. Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.05 1981 Silltrut 2 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

06.05 1981 Drillsnäppa 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Allan Stenmark.

06.05 1981 Bläsand 3 par. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

07.05 1981 Ladusvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

07.05 1981 Ljungpipare 18 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

07.05 1981 Skogssnäppa 1 ex. Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 1981 Ortolansparv 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

08.05 1981 Ortolansparv 2 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 1981 Gransångare 1 ex. Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

08.05 1981 Trädpiplärka Jörala, Vörå. Tomas Klemets.

09.05 1981 Göktyta 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.05 1981 Ängspiplärka 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.05 1981 Hussvala 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.05 1981 Stjärtand 2 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Staffan Blom.

09.05 1981 Svartsnäppa 4 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, StaffanBlom.

09.05 1981 Grönbena 6 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Staffan Blom.

10.05 1981 Buskskvätta 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05 1981 Gärdsmyg 1 ex. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05 1981 Lövsångare 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05 1981 Svartvit flugsnappare 1 hane. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.05 1981 Göktyta 1 ex. Kyrkbacken, Oravais. Allan Stenmark.

10.05 1981 Gransångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.05 1981 Lövsångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.05 1981 Svartvit flugsnappare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.05 1981 Buskskvätta 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.05 1981 Backsvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

13.05 1981 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kuckos, Oravais/Vörå. Allan Stenmark.

14.05 1981 Gök 1 ex. Hällnäs, Oravais. Allan Stenmark.

15.05 1981 Buskskvätta 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

14.05 1981 Blåhake 1 hane. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

14.05 1981 Blåhake 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.05 1981 Törnskata 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

15.05 1981 Tornsvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

15.05 1981 Ärtsångare 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.05 1981 Törnskata 1 hane. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.05 1981 Gök 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

17.05 1981 Näktergal 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark m.fl.

17.5 1981 Blåhake 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. Allan Stenmark m.fl.

17.05 1981 Rödstjärt 1 hane. Kyrkbacken, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Hämpling 1 hane. Kyrkbacken, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Mosnäppa 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Fisktärna 3 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Sävsångare 1 ex. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Småskrake 1 par. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Rosenfink 2 hanar. Kimo åmynning, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Backsvala ca 100 ex. Kangan, Österby, Oravais. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Tjäder 1 spelgalen hane. Kanäs, Munsala, Nykarleby. ONK:s exkursion.

17.05 1981 Gråhakedopping 3-4 ex. Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

17.05 1981 Hussvala 15 ex. Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 1981 Grå flugsnappare 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 1981 Grönsångare 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

20.05 1981 Tornsvala 2 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

21.05 1981 Tornsvala 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

22.05 1981 Rosenfink 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

22.05 1981 Trädgårdssångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

24.05 1981 Gök 1 ex. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.05 1981 Videsparv 1 hane. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.05 1981 Grå flugsnappare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

28.05 1981 Trädgårdssångare 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.05 1981 Törnsångare 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.


Juni

Maj-juni 1981 Kornknarr 1 ex. Brännars, Oravais. Alf Wallin, Tomas Klemets, Allan Stenmark m.fl.

Juni 1981 Lärkfalk 1 ex. Tottesund, Maxmo. Allan Wikström.

Juni 1981 Stenfalk 1 ex. Tottesund, Maxmo. Allan Wikström.

13.06 1981 Brun kärrhök 1 par. Oxkangar, Oravais. Tomas & Fredrik Klemets, Alf Wallin.

13.06 1981 Storlom 2 ex. Oxkangar, Oravais. Tomas & Fredrik Klemets, Alf Wallin.


Juli

Juli 1981 Brun glada 1 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.

16.07 1981 Gyllensparv 1 hane. Tomas Klemets, Staffan Blom.


Augusti

12.8 1981 Nötkråka 3 ex. Kyrkbyn, Maxmo. Allan Wikström.

15.08 1981 Mindre hackspett 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.


September

13.09 1981 Kanadagås 16 ex. (inplanterade) Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.


Oktober

Okt. 1981 Hökuggla 1 ex. Larven, Vörå. Antero Gråbbil

Okt. 1981 Slaguggla 1 ex. Kimo, Oravais. Stig Wörgren.

Okt. 1981 Prutgås 14 ex. Ånäs, Oravais. Gottfrid Nylund.

04.10 1981 Havsörn 1 ex. Hästören, Oravais. Lars von Wendt.

26.10 1981 Stjärtmes 4 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.