Oravaisnejdens Natur r.f.

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 1980


Sammanställd av Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och godkänts av raritetskommittén.
Teckenförklaring: 

1/ = en hane, /1 = en hona, 1/1 = ett par, ad = gammal fågel, juv = ungfågel, pull = bounge, p = stationär m = flyttande Ä = sång eller läte ä = flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = Norr, S = Syd, V = Väst, Ö = Öst


Mars

15.03 1980 Dalripa 1 ex. Rejpelt-Yryselä, Vörå. Tomas Klemets.

15.03 1980 Spillkråka 1 ex. Tulsarskogen, Vörå. Tomas Klemets.

28.03 1980 Spillkråka 1 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Allan Stenmark.

29.03 1980 Snösparv ca 20 ex. Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.

29.03 1980 Berguv 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

29.03 1980 Snösparv 7 ex. Bertby, Vörå. Tomas Klemets.


April

03.04 1980 Tofsvipa 4 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

03.04 1980 Tofsvipa 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.04 1980 Stare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.04 1980 Rapphöna 3 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.04 1980 Råka 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

05.04 1980 Sånglärka flera ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

06.04 1980 Stare 3 ex. Eljasus, Oravais. Allan Stenmark.

07.04 1980 Gräsand 1 par. Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.

07.04 1980 Ringduva 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

07.04 1980 Stenfalk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

07.04 1980 Bofink 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

08.08 1980 Bofink 4/ ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.04 1980 Stare 3 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.04 1980 Skrattmås 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.04 1980 Blå kärrhök 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

09.04 1980 Sånglärka 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

10.04 1980 Ringduva 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

12.04 1980 Ringduva 1 ex. Bertby, Vörå. Tomas Klemets.

12.04 1980 Tofsvipa 5 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

12.04 1980 Trana 2 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

12.04 1980 Koltrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

12.04 1980 Bergfink 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

13.04 1980 Sädgås 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

13.04 1980 Bofink 2 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 1980 Sånglärka ca 20 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 1980 Skrattmås ca 100 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

13.04 1980 Tornfalk 7 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

14.04 1980 Fiskmås 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.04 1980 Fjällvråk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

14.04 1980 Sädesärla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

15.04 1980 Sävsparv 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

16.04 1980 Storspov 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

19.04 1980 Ängspiplärka 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

19.04 1980 Storspov 1 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

19.04 1980 Råka ca 40 ex. Jeppo, Nykarleby. Allan Stenmark.

23.04 1980 Björktrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1980 Rödvingetrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1980 Taltrast 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

23.04 1980 Rödhake 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

24.04 1980 Sädesärla 1 ex. Munsol, Oravais. Allan Stenmark.

24.04 1980 Björktrast 1 ex. Stubbrössl, Oravais. Allan Stenmark.

25.04 1980 Taltrast 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.04 1980 Rödvingetrast 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.04 1980 Hämpling 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

25.04 1980 Morkulla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

26.04 1980 Gräsand 1-2 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1980 Björktrast 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1980 Storspov 1 ex. Rökio, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1980 Skrattmås 1 ex. Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1980 Fiskmås 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

26.04 1980 Knipa 1/1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

26.04 1980 Bläsand 1/1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

26.04 1980 Rödhake 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

26.04 1980 Sångsvan 14 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

26.04 1980 Stjärtand 2/2 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

26.04 1980 Kricka ca 10 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. ONK:s exkursion.

26.04 1980 Fjällvråk 1 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

26.04 1980 Rödvingetrast 5 ex. Åkerdalen, Oravais. Allan Stenmark.

26.04 1980 Fiskmås flera ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

26.04 1980 Kricka 2 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

26.04 1980 Bläsand 2 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

26.04 1980 Knipa 3 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

26.04 1980 Brunand 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

26.04 1980 Stjärtand 1 par. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

26.04 1980 Rödhake 1 ex. Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Allan Stenmark.

27.04 1980 Lappsparv 1 ex. + flockar. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 1980 Ormvråk 1 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

27.04 1980 Dubbeltrast 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1980 Taltrast 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1980 Koltrast 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1980 Trädkrypare 2 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1980 Gransångare 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1980 Morkulla 6 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1980 Sidensvans 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

27.04 1980 Lövsångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

27.04 1980 Ormvråk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

27.04 1980 Tornfalk 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

30.04 1980 Ladusvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.


Maj

01.05 1980 Gransångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

01.05 1980 Gransångare 1 ex. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.05 1980 Gärdsmyg 1 ex. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.05 1980 Bergfink många ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

01.05 1980 Trädpiplärka 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.05 1980 Stenfalk 1/ ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

02.05 1980 Ljungpipare 4 ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 1980 Svarthakedopping 2 par. Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 1980 Enkelbeckasin 3 ex. Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 1980 Morkulla 2 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

03.05 1980 Stenskvätta 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

04.05 1980 Ormvråk 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

06.05 1980 Enkelbeckasin 1 ex. Kuckos, Vörå/Oravais. Allan Stenmark.

06.05 1980 Enkelbeckasin 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

07.05 1980 Gråhäger 1 ex. Rutuna, Oravais. Allan Stenmark.

07.05 1980 Sädgås 1 ex. Centrum, Oravais. Allan Stenmark.

08.05 1980 Gulärla 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

08.05 1980 Hussvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

08.05 1980 Ortolansparv 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

08.05 1980 Blåhake 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

10.05 1980 Ortolansparv 2/ ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.05 1980 Ladusvala 4 ex. Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

13.05 1980 Göktyta 1 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

13.05 1980 Drillsnäppa 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

13.05 1980 Ladusvala 4 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

13.05 1980 Hussvala 4 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

13.05 1980 Gråsiska 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

15.05 1980 Svartvit flugsnappare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

16.05 1980 Gök 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

17.05 1980 Buskskvätta 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

18.05 1980 Trädpiplärka 1 ex. Kimo, Oravais. Allan Stenmark.

18.05 1980 Grönsiska 5 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

18.05 1980 Lövsångare 2 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

18.05 1980 Rödbena 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

18.05 1980 Sävsparv 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

18.05 1980 Svartvit flugsnappare 1 ex. Kyrkbacken, Oravais. Allan Stenmark.

18.05 1980 Buskskvätta 1 ex. Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.

18.05 1980 Ortolansparv 1 ex. Tuckor, Vörå. Allan Stenmark.

18.05 1980 Fisktärna 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

18.05 1980 Silltrut 1 ex. Oravaisfjärden, Oravais. Allan Stenmark.

21.05 1980 Strömstare 2 ex. Keppo, Oravais. Allan Stenmark.

24.05 1980 Skogssnäppa 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.05 1980 Lövsångare 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.05 1980 Buskskvätta 1/ ex. Jöralmossen, Vörå. Tomas Klemets.

24.05 1980 Trädpiplärka 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

24.05 1980 Göktyta 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.05 1980 Backsvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

25.05 1980 Tornsvala 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

27.05 1980 Gök 1 ex. Pirrkärr, Vörå. Allan Stenmark.

27.05 1980 Rosenfink 1 ex. Björklid, Oravais. Allan Stenmark.

28.05 1980 Rosenfink 2 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

29.05 1980 Gök 1 ex. Tulsarskogen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.05 1980 Tornsvala 1 ex. Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

29.05 1980 Rosenfink 2 ex. Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

29.05 1980 Gråhakedopping 1 ex. Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

30.05 1980 Grå flugsnappare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

30.05 1980 Tornsvala ca 20 ex. Oravaisfabrik, Oravais. Allan Stenmark.

31.05 1980 Törnsångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.


Juni

02.06 1980 Trädgårdssångare 1 ex. Snäruholmen, Larven, Vörå. Antero Gråbbil.

03.06 1980 Trädgårdssångare 1 ex. Oravais. Tomas Klemets.

03.06 1980 Backsvala ca 25 ex. Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

03.06 1980 Törnskata 1/ ex. Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

03.06 1980 Småskrake 1/1 ex. + flera. Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.


Augusti

16.08 1980 Tobisgrissla 3 ex. Jöuson, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

22.08 1980 Tornfalk 1 ex. Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.