Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Verksamhetsberättelse 2001

Oravaisnejdens Natur r.f. r.f.

Antalet medlemmar under det gångna året har varit 59. 54 vuxna och 5 ungdomar.

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Suppleanter: Revisorer har varit Suppleanter:

Som intendent för fågeltornet och arkivarie har Allan Stenmark fungerat.

Som webbmaster har Anders Bäck fungerat.


Verksamhet under året:

Styrelsen har under året sammanträtt 4 ggr. Under året har klubben deltagit ett par gånger i Tegengrensällskapets sammankomster. Under våren höll Tomas Klemets en ornitologikurs i högstadiet i Vörå. Talko har hållits två gånger vid fågeltornet. Klubbens medlemmar guidade OA:s medlemmar på fågelexkursion till Oravaisfjärden och fågeltornet. Allan och Leif guidade en representant för Kustens Skogscentral till Jenjärv och Sarjärv träsk i Oravais. Planer finns på att få dem restaurerade. Ingvar Fagerholm har påbörjat en naturinventering i Maxmo.

Under året som gått har klubben under ledning av Anders Bäck påbörjat arbetet med en hemsida. Anders har redan gjort en prototyp av hemsidan som finns på nätet.

Fågeltornet hade ca 900 besökare under året. Årets mest uppmärksammade fågel var den snögås som vistades vid Kimo åmynning och Ånäs på hösten. Uppskattningsvis 500 fågelskådare från hela landet var och såg gåsen. Allan Stenmark och Leif Öling har under året ringmärkt 342 fåglar av 9 arter. Tornfalksprojektet fortsatte som förr. Tornfalken häckade i år med 32 par och fick ut 132 ungar.

Allan Stenmark har sammanställt fågelrapporten för år 2001.

På grund av bristande ekonomiska resurser beslöt vi att inte ge ut Naturbladet detta år.

Vi ser fram emot ett intressant och händelserikt nytt 2002 i naturens tecken.

Oravais 8.3.2002 Allan Stenmark, sekr.

Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan