Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Projekt Tornfalk

Tornfalk, fri bild från http://dgl.microsoft.com

Ralf Wistbacka startade med tornfalksholkar i de svenska delarna av Österbotten redan 1979 efter modell från den finska delen av Österbotten där man redan i mitten av 1970-talet började sätta upp tornfalksholkar.

ONK:s projekt tornfalk startade redan 1980-81 då Ralf Wistbacka satte upp de allra första holkarna på försök i nejden (Vörå, Oravais, Maxmo). Ralf Wistbacka och Allan Stenmark satte sedan upp fler holkarna vintern 1983-84. Andra som var med och satte upp holkar i början var Håkan Eklund och Ralf Wistbacka vårvintern 1984, Kari Pihlajamäki 1985-86 och Pertti Malinen 1986.

Som framgår av tabellen så var de första åren inte så lyckade. Det är först från början av 1990-talet som projektet började ge resultat. 1980-talet var mera som en läroperiod. De första holkarna vi satte upp sattes i träd i skogsdungar och åkerkanter. Från och med slutet av 1980- talet och början av 1990-talet så började vi sätta holkarna på lador och då började resultatet av våra holkuppsättningar visa sig.

Ungarna i den första häckningen ringmärktes av M S (1982) och de två andra tornfalkskullarna (1984) ringmärktes av Håkan Eklund och M S. Allan Stenmark har svarat för den mesta ringmärkningen av tornfalkarna sedan 1986. Enstaka tornfalkskullar har också ringmärkts i Jeppo av Pertti Malinen (1989-1996) och Gunnar Stara (1989-1992) innan Allan Stenmark (1994) också tog över märkningen i Jeppo och Munsala.

I och med att falkarna började anamma holkarna så ökade vi också snabbt antalet holkar. Flera av klubbens medlemmar har hjälpt till och satt upp holkar. Största delen i början av 1990-talet.

I Vörå är det främst eldsjälen Tomas Klemets som svarat för holkuppsättningen och kontrollerna av dem. I Jeppo och Munsala är det radarparet Bengt Forslund och Stig Dahlström som satt upp de flesta holkarna och också kontrollerar dem. De senaste åren har holkantalet hållits oförändrat.

År Häckningar Ringmärkta Holkar
1980 - - 12
1981 - - 18
1982 1 5 25
1983 - - 25
1984 2 2 30
1985 - - 30
1986 1 4 39
1987 - - 37
1988 - - 39
1989 3 13 39
1990 2 6 39
1991 3 10 34
1992 12 29 46
1993 9 39 77
1994 15 70 + 1 ad. 110
1995 29 139 162
1996 34 155 162
1997 28 127 162
1998 25 103 162
1999 50 238 162
2000 44 215 162
2001 34 135 162
2002 34 157 160
2003 53 264 158
Totalt 377 1712  


Bilden är från http://dgl.microsoft.com

Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan