Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Tornens kamp 2002

Resultatet för Fågeltornet vid Kimo åmynning i Oravais i tävlingen Tornens kamp den 4.5.2002

Laget Flamingosextetten bestående av tävlade i tornet mellan kl. 5.00 - 13.00.

Utöver laget besökte flera personer tornet under dagens lopp.

Totalt observerade vi 65 fågelarter (det vinnande laget i Sideby fick ihop 113 arter). Se resultatet på Birdlife.

De två bästa observationerna vi gjorde var gravand och pilgrimsfalk. Antal ges för en del fåtaligare arter.


Artförteckning:

Totalt: 65 arter

Allan Stenmark
Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan