Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Fågelrally 1996 - 2001

Oravaisnejdens Natur r.f. r.f. har sedan 1996 anordnat fyra fågelrallyn i nejden: 1996, 1999, 2000 och 2001.

Rallyt har haft start och målgång vid pärtstugan i Ånäs. Tidpunkten för rallyt har varit sista helgen i maj. 1996 och 1999 var tävlingstiden 18 timmar. 2000 och 2001 var tiden 20 timmar.

Vädret har under åren varit variationsrikt, från varmt till kallt och regnigt. Tre till fyra lag har tävlat genom åren och resultatet har varit förvånansvärt jämt.

Totalt under de fyra tävlingarna har sammanlagt påträffats 148 arter.

Tävlingsområdet har varit ONK:s verksamhetsområde och tävlingen går ut på att lagen tävlar om vem som ser eller hör mest antal fågelarter under tävlingstiden.

Tävlingsregler: Laget skall bestå av 2-4 personer. Är man 2-3 personer i laget skall minst 2 av deltagarna se eller höra fågeln för att få räkna den med i tävlingen. Består laget av 4 personer skall minst 3 av lagets medlemmar se eller höra arten för att kunna tillgogogöra sig observationen. I övrig är det fritt för lagen att själva välja färdsätt och rutt inom tävlingsområdet. Kom bara ihåg att färdas varsamt och undvika störningar.

Art

1996

1999

2000

2001

Smålom X X X
Storlom X X X X
Skäggdopping X X X X
Gråhakedopping X X X X
Svarthakedopping X X X X
Storskarv X
Gråhäger X
Knölsvan X X X X
Sångsvan X X X X
Grågås X X X X
Kanadagås X X X X
Gravand X
Bläsand X X X X
Kricka X X X X
Gräsand X X X X
Stjärtand X X X
Skedand X X X
Brunand X X X X
Vigg X X X X
Sjöorre X
Svärta X X X X
Knipa X X X X
Småskrake X X X X
Storskrake X X X X
Brun kärrhök X X
Blå kärrhök X X
Duvhök X X X X
Sparvhök X X
Ormvråk X X
Fiskgjuse X X
Tornfalk X X X X
Stenfalk X
Järpe X X X X
Dalripa X X
Orre X X X X
Tjäder X X X X
Rapphöna X X X
Fasan X X X X
Kornknarr X
Sothöna X X X X
Trana X X X X
Strandskata X X X X
Mindre strandpipare X X X X
Större strandpipare X X X X
Ljungpipare X X X X
Tofsvipa X X X X
Småsnäppa X X
Mosnäppa X X X X
Kärrsnäppa X X
Myrsnäppa X X X
Brushane X X X X
Enkelbeckasin X X X X
Morkulla X X X X
Rödspov X
Myrspov X
Småspov X X X X
Storspov X X X X
Rödbena X X X X
Gluttsnäppa X X X
Skogssnäppa X X X X
Grönbena X X X X
Drillsnäppa X X X X
Roskarl X
Smalnäbbad simsnäppa X
Dvärgmås X X X X
Skrattmås X X X X
Fiskmås X X X X
Silltrut X X X X
Gråtrut X X X X
Havstrut X X X
Fisktärna X X X X
Silvertärna X X X X
Tordmule X
Tobisgrissla X
Tamduva X X X
Skogsduva X
Ringduva X X X X
Turturduva X
Gök X X X X
Berguv X
Jorduggla X
Pärluggla X X
Tornseglare X X X X
Göktyta X X X X
Spillkråka X X X X
Större hackspett X X X X
Mindre hackspett X
Tretåig hackspett X
Sånglärka X X X X
Backsvala X X X X
Ladusvala X X X X
Hussvala X X X X
Trädpiplärka X X X X
Ängspiplärka X X X X
Gulärla X X X X
Sädesärla X X X X
Gärdsmyg X X X X
Järnsparv X X X
Rödhake X X X X
Näktergal X X X X
Rödstjärt X X X X
Buskskvätta X X X X
Stenskvätta X X X X
Koltrast X X X X
Björktrast X X X X
Taltrast X X X X
Rödvingetrast X X X X
Dubbeltrast X X X X
Sävsångare X X X X
Härmsångare X
Ärtsångare X X X X
Törnsångare X X X X
Trädgårdssångare X X X X
Svarthätta X X X
Grönsångare X X X
Gransångare X X X X
Lövsångare X X X X
Kungsfågel X X X X
Grå flugsnappare X X X X
Svartvit flugsnappare X X X X
Talltita X X X X
Tofsmes X
Svartmes X
Blåmes X X X X
Talgoxe X X X X
Trädkrypare X
Törnskata X X X
Varfågel X X
Nötskrika X X X X
Skata X X X X
Kaja X X X X
Råka X
Kråka X X X X
Korp X X X X
Stare X X X X
Gråsparv X X X X
Pilfink X X
Bofink X X X X
Bergfink X X X
Grönfink X X X X
Grönsiska X X X X
Gråsiska X X
Mindre korsnäbb X X X
Rosenfink X X X X
Domherre X X X X
Gulsparv X X X X
Ortolansparv X X X X
Sävsparv X X X X

Totalt: 148 arter


Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan