Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Fågelrally 28 - 29.5.2003

Oravaisnejdens Natur r.f. r.f.anordnade sitt sjätte fågelrally i nejden med start kl. 18.00 onsdagen den 28.5 från pärtstugan i Ånäs, Oravais. Målgång på samma ställe torsdag 29.5, kl. 14.00 (20 timmar).

Klart till halvklart, lugnt och fint väder (+ 10 - 20 grader).

Sex lag ställde upp och fick sammanlagt ihop 136 arter. Nytt rekord för rallyt.

Art

Lag

Art

Lag

Smålom 1,3,4 Sothöna 1,2,3,4
Storlom 1,3,4 Trana 1,2,3,4,5,6
Skäggdopping 1,2,3,4,5,6 Strandskata 1,2,3,4,5,6
Gråhakedopping 1,3,4 Mindre strandpipare 1,3,4,5
Svarthakedopping 1,2,3,4,5,6 Större strandpipare 1,3,4,6
Storskarv 1,4 Ljungpipare 1,2,4,5
Grå häger 1,2,3,4 Tofsvipa 1,2,3,4,5,6
Knölsvan 1,2,3,4 Mosnäppa 1,3,4
Sångsvan 1,2,3,4,5,6 Kärrsnäppa 1,3,4,6
Grågås 1,2,3,4,5,6 Brushane 1,2
Kanadagås 1,2,5 Enkelbeckasin 1,2,3,4,5,6
Bläsand 1,2,3,4,5,6 Morkulla 1,2,3,4,5,6
Kricka 1,2,3,4,5,6 Småspov 1,2,3
Gräsand 1,2,3,4,5,6 Storspov 1,2,3,4,5,6
Årta 1 Rödbena 1,2,3,4,5,6
Skedand 1,4 Gluttsnäppa 1,5
Brunand 1,4,5 Skogssnäppa 1,2,3,4,6
Vigg 1,2,3,4,5,6 Grönbena 1,2,3,4,6
Svärta 1,2,4 Drillsnäppa 1,2,3,4,5,6
Knipa 1,2,3,4,5,6 Labb 4
Småskrake 1,2,3,4,5,6 Dvärgmås 1,3,4
Storskrake 1,2,3,4,5,6 Skrattmås 1,2,3,4,5,6
Duvhök 6 Fiskmås 1,2,3,4,5,6
Sparvhök 1,5 Silltrut 1,2,3,4,5,6
Fjällvråk 5 Gråtrut 1,2,3,4,5,6
Fiskgjuse 1,3 Havstrut 4,5
Tornfalk 1,2,3,4,5,6 Fisktärna 1,2,3
Stenfalk 1 Silvertärna 1,2,3,4,6
Järpe 1,3,4,5 Tordmule 1,4
Orre 1,2,3,4,5,6 Tobisgrissla 1,4
Rapphöna 1,3,5 Tamduva 1,3,4,5
Fasan 1,3 Ringduva 1,2,3,4,5,6
Turkduva 1,2,3,5 Törnsångare 1,2,3,4,5,6
Gök 1,2,3,4,5,6 Trädgårdssångare 1,2,3,4,5,6
Berguv 4,5 Svarthätta 1,2,3,4,6
Hökuggla 1,5 Grönsångare 5
Sparvuggla 5 Gransångare 1,2,3,4,5,6
Hornuggla 1,3,4,5 Lövsångare 1,2,3,4,5,6
Jorduggla 1,4,5 Kungsfågel 1,3
Pärluggla 1 Grå flugsnappare 1,3,4,5
Tornseglare 1,2,3,4,5 Svartvit flugsnappare 1,2,3,4,5,6
Göktyta 3,4,5 Talltita 1,3,6
Gråspett 3 Tofsmes 1,3
Spillkråka 3,4,5 Svartmes 3,5
Större hackspett 1,2,3,4,5,6 Blåmes 1,2,3,4,5,6
Tretåig hackspett 3 Talgoxe 1,2,3,4,5,6
Sånglärka 1,2,3,4,5,6 Trädkrypare 1
Backsvala 1,2,3,4,5,6 Törnskata 1,5
Ladusvala 1,2,3,4,5,6 Varfågel 3
Hussvala 1,2,3,4,5 Nötskrika 1,3,4,5
Trädpiplärka 1,2,3,4,5,6 Lavskrika 1
Ängspiplärka 1,2,3,4,5,6 Skata 1,2,3,4,5,6
Gulärla 1,3,5 Kaja 1,2,3,4,5,6
Sädesärla 1,2,3,4,5,6 Kråka 1,2,3,4,5,6
Gärdsmyg 5 Korp 1,2,3,4,5,6
Järnsparv 3,5,6 Stare 1,2,3,4,5,6
Rödhake 1,2,3,4,5,6 Gråsparv 1,2,3,4,5,6
Näktergal 1,2,3,4,5,6 Pilfink 1,2,3,4,5
Rödstjärt 1,2,3,5,6 Bofink 1,2,3,4,5,6
Buskskvätta 1,2,3,4,5,6 Grönfink 1,2,3,4,5,6
Stenskvätta 1,2,3,4,5 Grönsiska 1,2,3,4,5,6
Koltrast 2,3,4,5,6 Gråsiska 1,2,3,4,6
Björktrast 1,2,3,4,5,6 Mindre korsnäbb 3,4,5,6
Taltrast 1,2,3,4,5,6 Rosenfink 1,2,3,4,5,6
Rödvingetrast 1,2,3,4,5,6 Domherre 1,2,3,4,5,6
Dubbeltrast 1,2 Gulsparv 1,2,3,4,5,6
Sävsångare 1,2,3,4,5,6 Ortolansparv 2,3,4,5
Ärtsångare 1,2,3,4,5,6 Sävsparv 1,2,3,4,5,6

Totalt: 136 arter


Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan