Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Fågelrally 24 - 25.5.2002

Oravaisnejdens Natur r.f. r.f. anordnade sitt femte fågelrally i nejden med start klockan 17.00 fredagen den 24.5 från pärtstugan i Ånäs, Oravais. Målgång på samma ställe lördag 25.5, klockan 13.00 (20 timmar).

Klart men blåsigt och kyligt väder (+ 8 grader).

Fyra lag ställde upp och fick sammanlagt ihop 123 arter.

Art

Lag

Art

Lag

Smålom 1, Mindre strandpipare 1
Storlom 1,2,3 Större strandpipare 1,2,3,4
Skäggdopping 1,2,3,4 Ljungpipare 1,2,3
Gråhakedopping 1,2,3,4 Tofsvipa 1,2,3,4
Svarthakedopping 1,2,3,4 Mosnäppa 1,2,3,4
Storskarv 1,2 Kärrsnäppa 1,2
Knölsvan 1,2,3,4 Myrsnäppa 1,2
Sångsvan 1,2,3,4 Brushane 1,2,3,4
Bläsand 1,2,3,4 Enkelbeckasin 1,2,3,4
Kricka 1,2,3,4 Morkulla 1,2,3,4
Gräsand 1,2,3,4 Småspov 1,3,4
Stjärtand 2 Storspov 1,2,3,4
Skedand 1,2,3,4 Rödbena 1,2,3,4
Brunand 1 Gluttsnäppa 2
Vigg 1,2,3,4 Skogssnäppa 1,2,3,4
Svärta 1,2,3 Grönbena 1,2,3,4
Knipa 1,2,3,4 Drillsnäppa 1,2,3,4
Småskrake 1,2,3,4 Labb 3
Storskrake 1,2,3,4 Dvärgmås 1,2,3,4
Havsörn 1,2 Skrattmås 1,2,3,4
Blå kärrhök 4 Fiskmås 1,2,3,4
Duvhök 1,2,3,4 Silltrut 1,2,3,4
Fiskgjuse 2,3,4 Gråtrut 1,2,3,4
Tornfalk 1,2,3 Fisktärna 1,2,3
Järpe 1 Silvertärna 1,2,3,4
Orre 1,2,3,4 Tordmule 1,2
Tjäder 3 Tobisgrissla 1,2
Fasan 1,2,4 Tamduva 1
Kornknarr 1 Skogsduva 4
Sothöna 1,4 Ringduva 1,2,3,4
Trana 1,2,3,4 Gök 1,2,3,4
Strandskata 1,2,3,4 Jorduggla 2
Tornseglare 1,2,3,4 Gransångare 1,2,3,4
Göktyta 1,3,4 Lövsångare 1,2,3,4
Spillkråka 1,3 Kungsfågel 1,2,3,4
Större hackspett 1,2,3,4 Grå flugsnappare 1,3,4
Mindre hackspett 2 Svartvit flugsnappare 1,2,3,4
Sånglärka 1,2,3,4 Talltita 1,2
Backsvala 1,2,3,4 Svartmes 1
Ladusvala 1,2,3,4 Blåmes 1,2,4
Hussvala 1,2,3,4 Talgoxe 1,2,3,4
Trädpiplärka 1,2,3,4 Trädkrypare 1
Ängspiplärka 1,2,3,4 Törnskata 1,3,4
Gulärla 1,2,4 Nötskrika 1,2,3,4
Sädesärla 1,2,3,4 Skata 1,2,3,4
Gärdsmyg 1,2,3,4 Kaja 1,2,3,4
Järnsparv 4 Kråka 1,2,3,4
Rödhake 1,2,4 Korp 2,4
Näktergal 1,2,3,4 Stare 1,2,3,4
Rödstjärt 1,2,3 Gråsparv 1,2,3,4
Buskskvätta 1,2,3,4 Pilfink 1,4
Stenskvätta 1,2,3,4 Bofink 1,2,3,4
Koltrast 1,2,3,4 Bergfink 1,3
Björktrast 1,2,3,4 Grönfink 1,2,3,4
Taltrast 1,2,3,4 Grönsiska 1,2,3,4
Rödvingetrast 1,2,3,4 Gråsiska 1,2,4
Sävsångare 1,2,3,4 Mindre korsnäbb 1,2
Ärtsångare 1,2,3,4 Större korsnäbb 3
Törnsångare 1,2,3,4 Rosenfink 1,2,3,4
Trädgårdssångare 1,2,3,4 Domherre 1,2,3,4
Svarthätta 2,3 Gulsparv 1,2,3,4
Ortolansparv 1,2,3,4
Sävsparv 1,2,3,4

Totalt: 123 arter


Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan