Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Finlands arter

Förteckning över antalet arter i Finlands flora och fauna.

Mossor 886
Svampar 4900
Lavar 1452
Kärlväxter ca 1300
Landsnäckor och sniglar 87
Spindlar 620
Rätvingar 30
Skinnbaggar 480
Stritar 335
Fjärilar ca 2400
Skalbaggar 3650
Fåglar 235
Däggdjur 62

Summa

14537

Källa: Lindgren Leif. Vårdbiotoperna värnar om nationalparkens mångfald. Skärgård Nr: 3/2001. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.
Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan