Oravaisnejdens Naturvetarklubb

Tillbaka till Obsar - Till första sidan

Fågelrapport 2014 till och med juni

Sammanställd av
Allan Stenmark

Observationer av för nejden sällsynta arter som ingår i denna sammanställning har ännu inte granskats och
godkänts av raritetskommittén. Detta är klubbens 36 årsrapport.
Teckenförklaring: 1/1 = 1 par, 1/ = 1 hane, /1 = 1 hona, p = stationär, m = flyttande, Ä = sång eller läte,
Än=sång samt sett fågeln, ä= flyktläte, varningsläte, k = kretsande, N = norr, S = syd, V = väst, Ö = öst.
Denna sammanställning är bara ett urval av de tidigaste eller senaste observationerna samt de mest intressanta
observationerna. För mera omfattande observationer hänvisas till Tiira, http://www.tiira.fi/index.php.Januari
Rapphöna 15 p Kausalkullen, Lomby, Vörå. Stig Kulp.

01.01-15.02
Gråspett /1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Tomas Klemets m. fl.

01.01-15.02
Nötkråka 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Tommy Södergård, Tomas Klemets, Aarne Lahti m.fl.

01.01-17.02
Lavskrika 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Stig Dahlström, Bengt Forslund, Tomas Klemets m.fl.

01.01
Stjärtmes 12 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

01.01
Storskrake 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Knölsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Gråtrut ca 400 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Sidensvans 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.01
Knölsvan 8 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Storskrake 15 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Knipa 3/3 p Simstranden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Stjärtmes 4-5 k Gunilacksundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Gråtrut ca 700 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Havsörn 3 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

01.01
Storskrake 4 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets
01.01
Småskrake 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets
01.01
Knipa /3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas Klemets.

01.01
Sjöorre /1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas

Klemets.

01.01
Alfågel /3 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas

Klemets.

01.01
Gräsand 1/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas
01.01
Sångsvan 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas

Klemets.

01.01
Knölsvan 8 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Tomas

Klemets.

01.01
Tamduva 30 p Råndas, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

01.01
Gulsparv 100 p Skrifvars, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

02.01
Turkduva 12 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

02.01
Havsörn 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

02.01
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.01
Gråsiska 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03.01
Gråtrut 19 k Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

03-13.01
Trädkrypare 1 p Orrhällorna, Höjsal, Vörå. Joni Raivio, Raimo Västilä, Tomas Klemets.

04.01
Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

04.01
Gråtrut 200 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi.

04.01
Fiskmås 25 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi.

04.01
Havsörn 2 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi.

04.01
Knölsvan 4 p Monå hamn, Munsala, Nykarleby. Jari Ehrström, Jürgen Lehmann, Leo

Saarijärvi.

05.01
Stjärtmes 3 p Långträsket, Voitby, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.01
Björktrast 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Keijo Tamminen.

05.01
Stjärtmes 12 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo

Tamminen.

05.01
Salskrake 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo

Tamminen.

05.01
Knipa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo

Tamminen.

05.01
Svärta 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo

Tamminen.

05.01
Svärta 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Håkan Fröberg, Thomas Hulten, Keijo

Tamminen.

06.01
Havstrut 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson,

Rune Jakobsson.

06.01
Havsörn 1 k Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson,

Rune Jakobsson.

06.01
Sjöorre 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson,

Rune Jakobsson.

06.01
Alfågel 4 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson,

Rune Jakobsson.

06.01
Vigg 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson,

Rune Jakobsson.

06.01
Sångsvan 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson,

Rune Jakobsson.

06.01
Skrattmås 1 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Herman Mård, Tony Mård, Håkan Johansson,

Rune Jakobsson, Putte Andersson, Viola Granrot.

06.01
Sångsvan 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

06.01
Storskrake 3/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.01
Gråspett 1 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

08.01
Sångsvan 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

08.01
Knölsvan 8 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.01
Sångsvan 4 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

09.01
Knölsvan 2 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.01
Gråtrut 25 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.01
Bofink 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

11.01
Bofink 1/ p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

12.01
Gråspett 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

13.01-16.02
Gråspett 1 p Svedarskangan, Röukas, Vörå. Kurt Henriksson.

13.01
Rapphöna 8 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

14.01-11.02
Björktrast 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.01
Sidensvans 10 p Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.01
Pilfink 70 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.01
Havsörn 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.01
Sparvuggla 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

15.01
Råka 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

16.01
Rapphöna 6 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.01
Koltrast 2/ p Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

18.01
Gråsiska 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.01
Varfågel 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.

21-27.01
Strömstare 1-3 p Baggas, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada m.fl.

21.01
Sidensvans 1 p Centrum, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

21.01
Hökuggla 1 p Höjsal, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

22.01
Råka 1 p Jungar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

23.01
Rapphöna 7 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Mikko Hurme.

25.01
Gråsparv 32 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

25-31.01
Gråspett 1 p Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

25.01-01.03
Gråspett 1 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Ari Valkola.

25.01
Rapphöna 7 p Västerhankmo, Kvevlax, Korsholm. Liselott Sundvik.

25.01
Havsörn1 k Ormöbrunn, Maxmo, Vörå. Leif Öling.

26.01
Tamduva 5 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.01
Nötkråka 1 p Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

26.01
Blåmes 33 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Beatrice Skott.

26.01
Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

26.01
Grönfink 120 p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

26.01
Bofink 1/ p Skolbacken, Kaitsor, Vörå. Tor Simons.

27.01
Gulsparv 300 p Snäruholmen, Larven, Vörå. Ari Lähteenpää.

28.01
Björktrast 1 p Eljasus, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

28.01
Råka 1 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

29.01
Hökuggla 1 p Kilismossen, Jeppo, Nykarleby. Stig Dahlström.

30.01
Trädkrypare 1 p Smedsbacken, Oravais, Vörå. Christer FG Smeds.Februari

01.02
Gråtrut 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

01.02
Gråspett 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

02.02
Rapphöna 6 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

0.02
Stjärtmes 5 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

03.02
Gråspett /1 p Karvat, Oravais, Vörå. Guy Djupsjöbacka.

05.02
Havsörn 19 p Öskatabron, Maxmo, Vörå. Keijo Ahokas.

06.02
Fasan 1/6 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

07.02
Havsörn 1 p Öskatabron, Maxmo, Vörå. Keijo Ahokas, Ari Lähteenpää.

09.02
Råka 1 p Grötas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.02
Havsörn 29 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Mikko Hurme.

10-12.02
Pärluggla 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Esko Muurimäki, M. Torala.

12.02
Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Pentti Pesonen.

13.02
Gråtrut 8 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

13.02
Havsörn 2 k Öskatabron, Maxmo, Vörå. Ingmar & Britta Edfelt.

14.02
Koltrast 1/ p Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

14.02
Turkduva 10 p Centrum, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

15.02
Havsörn 1 k Kaitsor, Vörå. Allan & Eva Stenmark.

15.02
Koltrast 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Greta Backman.

16.02
Havsörn 1 p + 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

16.02
Havsörn 1 k Björkkärr, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

16.02
Varfågel 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

17.02
Gråsparv 37 p Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18-27.02
Strömstare 1 p Kyroboas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Leif Öling, Kurt Henriksson.

18.02
Sidensvans 4 p Centrum, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

18.02
Rapphöna 15 p Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

18-21.02
Pärluggla 1 Ä Pettersbacka, Vörå. Keijo Koski.

19.02
Havsörn 1 k Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

19.02
Gråtrut 86 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

19.02
Havstrut 3 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Leo Saarijärvi.

22.02
Trädkrypare 1 p Tisskärssanden, Vexala, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

22.02
Gulsparv 150 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.02
Havsörn 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.02
Havsörn 3 p Monäs, Munsala, Nykarleby. Ingmar Edfelt.

23.02
Havsörn 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.02
Varfågel 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.02
Orre 54 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.02
Mindre hackspett 1 k Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

24.02
Fiskmås 4 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

24.02
Storskrake 5 m Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

25.02
Sångsvan 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Stig Kulp.

25.02
Sångsvan 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Matti Sykkö, Mats Löfberg.

25.02
Råka 1 p Tollikko, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.02
Hökuggla 1 p Kengo, Pensla, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

26.02
Kungsörn 1 k Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.02
Orre 64 p Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.02
Sångsvan 12 p Waldebo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

26.02
Sångsvan 1 m Centrum, Vörå. Ingmar Edfelt.

27.02
Sångsvan 2 m Centrum, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.02
Turkduva 4 p Centrum, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

27.02
Råka 8 p k Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg, Svante & Helena

Lindvall.

27.02
Nötskrika 32 m Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.02
Trädkrypare 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.02
Pärluggla 1 Ä Muskan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.Mars

01.03
Dalripa 2 Ä Trullbacken, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.03
Havsörn 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Robert Back.

01.03
Havsörn 6 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.03
Fasan 3/18 p Kroksbacken, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01-02.03
Snösiska 1 p Vörå. Pentti Murtonen.

01-02.03
Vinterhämpling 1 p Hästör, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

02.03
Gråtrut 459 p Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.03
Snösparv 6 p Hästör, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

02.03
Gräsand 1/1 p Voitby forsen, Kvevlax, Korsholm. Kaj Holm.

04.03
Varfågel 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.03
Gråtrut ca 100 p Österby, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.03
Trädkrypare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

04.03
Råka 1 p Centrum, Komossa, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

04.03
Stjärtmes 5 p Vissarholmen, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.03
Grönsiska 5 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

05.03
Havsörn 10 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Matias Snellman.

07.03
Tofsvipa 5 p Palvis, Vörå. Tapio Kivihuhta.

08.03
Fiskmås 1 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

08.03
Havsörn 3 k Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.03
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling, Christer FG Smeds.

09.03
Ringduva 2 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling, Christer FG Smeds.

09.03
Tofsvipa 4 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling, Christer FG Smeds.

09.03
Tofsvipa 2 m Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

09.03
Tofsvipa 4 k Centrum, Kvevlax, Korsholm. Pekka Hurskainen, Leena Korhonen-Hurskainen.

09.03
Ringduva 3 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.03
Sånglärka 2 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

09.03
Sånglärka 1 m Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

09.03
Grågås 1 k Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.03
Råka 150 p Keppo, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.03
Sånglärka 4 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

09.03
Tofsvipa 18 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

10.03
Koltrast 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.03
Koltrast 3 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.03
Kanadagås 1 k Ånäs, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

10.03
Skogsduva 1 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.03
Trana 1 ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

10.03
Kanadagås 7 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Sara Dahlström, Marianne Aspnäs
10.03
Grågås 6 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Sara Dahlström, Marianne Aspnäs.

10.03
Sångsvan 191 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström, Sara Dahlström, Marianne

Aspnäs.

10.03
Gräsand 3/3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.03
Kricka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.03
Gråtrut 105 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.03
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.03
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.03
Stare 1 p Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.03
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.03
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

11.03
Havsörn 2 p Öskatan, Maxmo, Vörå. Matias Snellman, Camilla Snellman, Vanessa Snellman.

11.03
Sånglärka 2 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

11.03
Varfågel 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.03
Ringduva 3 p Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Allan Stenmark.

12.03
Sädgås 24 m Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.03
Bläsand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.03
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.03
Havsörn 1 k Storbacken, Kaurajärvi, Vörå. Leif Öling.

13.03
Havsörn 1 k Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

13.03
Sädgås 101 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

13.03
Sädgås 59 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.03
Kanadagås 1 p Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

13.03
Skogsduva 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carina Rönn.

14.03
Spetsbergsgås 16 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

14.03
Trana 1 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

14.03
Knölsvan 16 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Allan Stenmark.

14.03
Fiskmås 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Allan Stenmark.

14.03
Bofink 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.03
Sädgås 12 m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.03
Havsörn 1 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.03
Bofink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.03
Bofink 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Carita & Per-Håkan Libäck.

15.03
Hökuggla 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

15.03
Sädgås (rasen rossicus) 1 p Pensala, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund, Leo Saarijärvi.

15.03
Havsörn 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

15.03
Snösparv 15 m Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

15.03
Havsörn1 k Kyroboas, Baggas, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.03
Stenfalk 1 m Centrum, Komossa, Oravais, Vörå. Leif Öling.

15.03
Trädkrypare 1 p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.03
Turkduva 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.03
Knipa 1/1 p Voitby forsen, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.03
Slaguggla 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

17.03
Havstrut 1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

17.03
Gräsand 8 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

17.03
Storskrake 1/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

19-20.03
Morkulla 1 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Dan & Lisbeth Råback.

20.03
Turkduva 2 p Centrum, Kvevlax, Korsholm. Dan & Lisbeth Råback.

21.03
Stare 4 p Kaup, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.03
Ormvråk 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

22.03
Ormvråk 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.03
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.03
Stare 15 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

22.03
Trana 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

22.03
Tornfalk 2 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.03
Bofink 1/ p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

23.03
Spetsbergsgås 1 k Kittkärret, Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

23.03
Bofink 6/ p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

23.03
Rödhake 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

24.03
Morkulla 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

24.03
Havsörn 2 k Blommisbacken, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.03
Tornfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

25.03
Havsörn 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Håkan Fröberg.

25.03
Trädkrypare 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Leif Öling.

25.03
Skrattmås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.03
Sädesärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.03
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.03
Havsörn 1 k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

26.03
Björktrast 2 p Ånäs, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.03
Storskrake 1/1 p Mörskarviken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.03
Kricka 1/1 Mörskarviken, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.03
Kanadagås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.03
Stare 4 p Bodstranden, Vassofjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.03
Brunand 1/ p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.03
Turkduva 2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

26.03
Trädkrypare 1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

27.03
Björktrast 5 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.03
Snösparv 43 k Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

27.03
Mindre hackspett 1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.03
Stenfalk 1 p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

27.03
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

27.03
Stjärtand 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

28.03
Rödhake 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Margareta Viklund.

28.03
Rödhake 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

28.03
Trana 2 p Aitsorkullen, Tuckor, Vörå. Tomas Klemets.

28.03
Sävsparv 1/ p Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

29.03
Skrattmås 4 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.03
Björktrast 2 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

29.03
Dubbeltrast 1 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Rödvingetrast 2 m Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Steglits 1 p Lakagrynnan, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

29.03
Havsörn 1 k Karvat, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Eva Stenmark, Holger Lindström.

30.03
Björktrast 3 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

30.03
Sidensvans 1 p Bonäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Spetsbergsgås 2 p Bonäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Spetsbergsgås 7 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

30.03
Bergfink 1 p Baggas, Oravais, Vörå. Monica Ståhlberg.

30.03
Hökuggla 1 p Öland, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.03
Tornfalk 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.03
Storskrake 8/3 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

30.03
Vigg 5 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.03
Sävsparv 1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

31.03
Vitkindad gås 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

31.03
Bläsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

31.03
Spetsbergsgås 4 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

31.03
Sädgås (rasen rossicus) 3 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

31.03
Storskarv 22 k Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.April

01-03.04
Spetsbergsgås 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.04
Bläsgås 2 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

01.04
Sädesärla 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.04
Järnsparv 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.04
Trädkrypare 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

01.04
Silltrut 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.04
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.04
Fjällvråk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

01.04
Spetsbergsgås 2 p Tålamods, Vörå. Mikko Hurme.

02.04
Tofsvipa 140 p Kyro älv åkrar, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Tiina

Sillanpää.

02.04
Spetsbergsgås 6 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland

Lillkåla, Tiina Sillanpää.

02.04
Sångsvan 570 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Aarne Lahti, Roland

Lillkåla, Tiina Sillanpää.

02.04
Bläsand 1/1 p Vassor lägergård, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Salskrake 1/ p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Havsörn 2 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

02.04
Storskarv 130 k Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.04
Vigg 1/ p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

03.04
Spetsbergsgås 3 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

04.04
Blå kärrhök 1/ k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingvar Foxell, Klas-Erik Holm.

04.04
Blå kärrhök 1/ k Gunilack, Munsala, Nykarleby. Tom Wiklund.

04.04
Bergfink 1/ p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

04.04
Spetsbergsgås 1 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Marko Knuuttila.

04.04
Bläsgås 2 p Taknet, Munsala, Nykarleby. Marko Knuuttila.

04.04
Sävsparv 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling.

04.04
Ängspiplärka 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.04
Skäggdopping 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

06.04
Skäggdopping 3 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.04
Fjällvråk 1 k Bergby, Vörå. Rolf Sandvik.

06.04
Spetsbergsgås 6 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04
Vitkindad gås 1 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04
Sädgås 473 p Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04
Salskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

06.04
Strandskata 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif

Öling.

06.04
Havsörn 1 k Fallback, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.04
Snösparv 25 m Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.04
Dubbeltrast 2 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.04
Havsörn 4 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.04
Salskrake 1/4 Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

07.04
Hökuggla 1 p Kengo, Pensala, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

07.04
Havsörn 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.04
Salskrake 3/2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

07.04
Sädgås ca 700 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

07.04
Spetsbergsgås 18 p Sandåsslätan, Jussila, Munsala, Nykarleby. Roland Lillkåla, Tiina Sillanpää.

08.04
Skogsduva 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Rainer

Holmström, Sven Eklund m.fl.

08.04
Ljungpipare 1 p Lågpelt, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson, Rainer

Holmström, Sven Eklund m.fl.

08.04
Storspov 1 ä Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson,

Rainer Holmström, Sven Eklund m.fl.

08.04
Ormvråk 1 k Larven, Vörå. Rolf Sandvik.

08.04
Taltrast 1 Ä Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

09.04
Bergfink 1/ p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.04
Skogssnäppa 1 p Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Stenfalk 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Brun kärrhök /2 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Storspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Större strandpipare 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Storskarv ca 300 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

09.04
Tofsvipa 57 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

10.04
Storskarv 5 m Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.04
Bläsand 7 k Klubbskata, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.04
Stjärtand 1/1 p Klubbskata, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.04
Vigg 4/1 p Klubbskata, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.04
Havsörn 3 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.04
Björktrast 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

10.04
Salskrake /1 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

11.04
Storspov 22 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

11.04
Skogssnäppa 1 p Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.

11.04
Ormvråk 1 m Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.

11.04
Fjällvråk 1 k Kyro älvbron, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.

11.04
Enkelbeckasin 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Roland Lillkåla.

11.04
Dubbeltrast 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Varfågel 1 p Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Havsörn 1 k Slagfältet, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Turkduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

11.04
Bergfink 1/ p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

12.04
Spetsbergsgås 2 p Södra Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04
Salskrake 1/1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04
Silltrut 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04
Storskrake 290 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.04
Enkelbeckasin 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Blå kärrhök 1/ m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Rödvingetrast 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.04
Dubbeltrast 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Sävsparv 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Ängspiplärka 5 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Storspov 10 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Ljungpipare 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Fjällvråk 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Blå kärrhök 1 k Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

12.04
Stenfalk 1 k Gunnarskangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

13.04
Dubbeltrast 1 m Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

13.04
Grönsiska 2/2 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

14.04
Småskrake 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Salskrake 20 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Småspov 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Vitkindad gås 2 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.04
Salskrake 6/4 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

14.04
Enkelbeckasin 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

14.04
Stäpphök 1/ m Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14-28.04
Tretåig hackspett 1/1 p Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

15.04
Grönsiska 2/1 p Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

16.04
Rördrom 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

16.04
Brun kärrhök /1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

17.04
Morkulla 1 p Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

17.04
Taltrast 1 Ä Slagfältet, Oravais, Vörå. Leif Öling.

18.04
Hämpling 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

18.04
Stenskvätta 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.04
Hämpling 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.04
Järnsparv 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.04
Lövsångare 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.04
Ängspiplärka 1 ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.04
Skogsduva 1 p Larven, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Smålom 2 p Kackurlampen, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Enkelbeckasin 1 p Ölis, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Taltrast 2 p Ölis, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Ringtrast /1 p Ölis, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Storskrake ca 450 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets.

19.04
Svarthakedopping 2 p Svedas, Röukas, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

19.04
Taltrast 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.

19.04
Skogssnäppa 2 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.

19.04
Enkelbeckasin 2 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.

19.04
Stenfalk 1 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.

19.04
Fiskgjuse 1 m Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström, Leif Öling.

20.04
Gärdsmyg 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

20.04
Stenskvätta 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

20.04
Salskrake 3/4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

20.04
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Mindre korsnäbb 40 S Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.04
Grönsiska 160 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.04
Fiskgjuse 2 m Jussila, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

21.04
Vigg 150 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Sothöna 4 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Storskrake 320 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Svarthakedopping 2 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

21.04
Gluttsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Gråhakedopping 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Svärta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Sjöorre 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Vitkindad gås 4 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Årta 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Leif Öling,

Stig Dahlström, Bengt Forslund, Veikko Kaustinen.

21.04
Rödbena 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Brushane 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Storlom 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää.

21.04
Rödbena 2 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.


21.04
Mindre strandpipare 1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Salskrake 1/1 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Vigg 95 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Järnsparv 2 Ä Pirrkärr, Vörå. Tomas Klemets.

21.04
Rördrom 1 Ä dansbanan, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää.

21.04
Salskrake 2/1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

21.04
Gransångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

21.04
Stenknäck 1 p Löukos, Lotlax, Vörå. Sol-Britt Ohls.

22.04
Gråhakedopping 1/1 p Norrfjärden, Västerhankmo, Korsholm. Roland Lillkåla, Matias

Snellman.

22.04
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Allan Stenmark.

22.04
Svarthakedopping 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Gråhakedopping 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Vigg ca 40 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

22.04
Skogssnäppa 1 p Kallkärr, Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Gärdsmyg 1 p Nybo, Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Gransångare 1 p Nickullmurtan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.04
Rördrom 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

24.04
Storlom 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.

24.04
Mindre strandpipare 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.

24.04
Större strandpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.

24.04
Havsörn 1 k Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund.

24.04
Grönbena 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

24.04
Lappsparv 1/ p Kyromossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Stenskvätta 2 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Trädpiplärka 1 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Hämpling 2 p Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

24.04
Vit stork 1 p Pettersbacka, Vörå. Veikko Kaustinen.

24.04
Svartvit flugsnappare 1/ p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

25.04
Brushane 29 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.04
Gluttsnäppa 2 m Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.04
Grönbena 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

25.04
Ejder 41 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Alfågel 3 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Sjöorre 344 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Svärta 19 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Smålom 4 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Storlom 5 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Kustlabb 2 p Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Tordmule 1 m Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Gärdsmyg 1 Ä Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling, Bengt Forslund, Håkan Fröberg,

Ingmar Nybäck.

25.04
Stenskvätta /1 p Oravais kyrka, Oravais, Vörå. Leif Öling.

25.04
Skogsduva 1 p Rösslevägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

25.04
Gärdsmyg 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

26.04
Havsörn 3 k Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.04
Gråhäger 1 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.04
Rödbena 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.04
Bläsgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

26.04
Fiskgjuse 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

26.04
Lövsångare 1 Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

26.04
Göktyta 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen.

27.04
Dvärgmås 2 p Hästholmen, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

27.04
Trädpiplärka 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.

27.04
Hussvala 3 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Runar Pada.

27.04
Gransångare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

27.04
Hämpling 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

27.04
Trädkrypare 2 p Trattersbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

28.04
Ladusvala 1 k Oravaisfabrik, Oravais, Vörå. Tapio Kivihuhta.

29.04
Göktyta 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

29.04
Salskrake 1/1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

29.04
Lövsångare 1 Ä Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

30.04
Svartvit flugsnappare 1/ p Finskas, Jeppo, Nykarleby. Gunvor Finskas.Maj

01.05
Fisk/Silvertärna 2 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05
Sothöna 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05
Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.05
Stenfalk 1 m Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

01.05
Svartvit flugsnappare 1 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

02.05
Lappsparv 1 ä Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

02.05
Fjällvråk 1 m Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

02.05
Havsörn 1 k Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

02.05
Sidensvans 60 p Pandros, Kimo, Oravais, Vörå. Håkan Eklund.

02.05
Småspov Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.05
Trädpiplärka 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.05
Gransångare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.05
Vitkindad gås 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

02.05
Ejder 8 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.05
Kustlabb 2 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

02.05
Ljungpipare 28 p Fallbacktået, Kimo, Oravais, Vörå. Leif Öling.

03.05
Rördrom 1 Ä Särkimo, Maxmo, Vörå. Ann-Sofi Bäck.

03.05
Dvärgmås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.

03.05
Sjöorre 5 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.

03.05
Havsörn 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.

03.05
Svartsnäppa 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.

03.05
Småspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.

03.05
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Deltagarna i Tornens kamp.

03.05
Tornseglare 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Pentti Murtonen, Tomas Klemets.

03.05
Dvärgmås 3 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Jan Nygård, Håkan Wiklund.

03.05
Fisktärna 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Jan Nygård, Håkan Wiklund.

04.05
Trädkrypare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

05.05
Havsörn 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Ladusvala 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

05.05
Skräntärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

05.05
Drillsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

06.05
Backsvala 1 k Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Ljungpipare ca 60 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Jorduggla 1 p Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

06.05
Hussvala 4 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

06.05
Småspov 1 m Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05
Trädkrypare 1 p Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

07.05
Vitkindad gås 20 S Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

07.05
Lövsångare 1 Ä Frösön, Munsala, Nykarleby. Leif Öling.

08.05
Ejder 11 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.05
Tordmule 4 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.05
Dvärgmås 4 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.05
Kustlabb 1 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

08.05
Fisk/Silvertärna 26 m Tisskärssundet, Vexala, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig

Dahlström.

08.05
Svartsnäppa 23 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.05
Turkduva 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.05
Svärta 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

08.05
Sångsvan 220 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09.05
Grågås 44 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

09-12.05
Bläsgås 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05
Tornseglare 2 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05
Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

10.05
Ärtsångare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

10.05
Buskskvätta 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

10.05
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

10.05
Skogsduva 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling.

10-11.05
Rödspov 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala,

Runar Pada.

10.05
Tornseglare 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

10.05
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

10.05
Myrspov 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

10.05
Backsvala 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

10.05
Tornseglare 2 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Orvokki Hakala, Runar Pada.

10.05
Kärrsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Tomas Klemets.

10.05
Gök 1 Ä Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

10.05
Buskskvätta 2 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.05
Ärtsångare 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

10.05
Silvertärna 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.05
Stenskvätta 3 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

10.05
Ärtsångare 2 Ä Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

11.05
Kustsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling, Bengt Forslund.

11.05
Bläsgås 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling, Bengt Forslund.

11.05
Mosnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Leif Öling, Bengt Forslund.

11.05
Mosnäppa 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.05
Kärrsnäppa 2 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

11.05
Gök 1 Ä Bastuholmen, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

11.05
Trädpiplärka 1 Ä Bastuholmen, Kuni, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik, David Sundvik.

11.05
Svartvit flugsnappare 1 p Djupsund, Maxmo, Vörå. Åke Öling.

12.05
Svartvit flugsnappare 1/ p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Göktyta 1 Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

12.05
Salskrake 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

12.05
Svarthätta 1/ Ä Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.05
Järnsparv 1 p Storträsk, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.05
Myrspov 61 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

12.05
Gulärla 1 m Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

12.05
Havsörn 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Bengt Forslund.

12.05
Snatterand 1/ p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

12.05
Backsvala 3 k Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

13.05
Havsörn 2 k Djupsund, Maxmo, Vörå. Leif Öling.

13.05
Rosenfink 1/ p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

13.05
Buskskvätta 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

13.05
Sidensvans 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

13.05
Gulärla 2 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

13.05
Göktyta 1 Ä Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

14.05
Större strandpipare 50 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling.

14.05
Blåhake 1 p Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan Libäck.

15.05
Svartvit flugsnappare 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

15.05
Rödstjärt 1 Ä Åkerdalen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

15.05
Ejder 11 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

15.05
Alfågel 4 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

15.05
Kustlabb 6 m + 1 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

15.05
Tordmule 9 m Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

15.05
Tobisgrissla 1 p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

15.05
Blåhake 1/ p Laxören, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Leif Öling.

15.05
Ringtrast 1 p Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

16.05
Rödstjärt 1/ p Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

16.05
Snatterand 1/1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harri Mäkinen.

16.05
Grönsångare 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harri Mäkinen.

16.05
Gulärla 15 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harri Mäkinen.

17.05
Gravand 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Ari Lähteenpää.

17.05
Rördrom 1 Ä Tottesund, Maxmo, Vörå. Ingmar Edfelt.

17.05
Törnsångare 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

17.05
Blåhake 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.05
Gulärla 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.05
Rödstjärt 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.05
Skrattmås ca 2000 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.05
Rördrom 1 Ä Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

18.05
Rosenfink 1/ p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.05
Trädgårdssångare 1 p Risängen, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Nötkråka 1 p Nörrsund, Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Tretåig hackspett 1 p Nörrsund, Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Rosenfink 1 p Hägglöf, Kaurajärvivägen, Vörå. Tomas Klemets.

18.05
Grå flugsnappare 1 p Skidstugan, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Grå flugsnappare 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.05
Fiskgjuse 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

19.05
Näktergal 1 p Paulamäki, Vörå. Tomas Klemets.

19.05
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

19.05
Storlom 7 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

19.05
Storskarv ca 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

19.05
Rosenfink 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

19.05
Silvertärna 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Leif Öling, Pentti Murtonen.

20.05
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

20.05
Törnskata 1/ p Bromossen, Tuckor, Vörå. Leif Öling.

20.05
Havsörn 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Marko Pohjoismäki.

21.05
Trädgårdssångare 1 Ä Kimo, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

21.05
Grönsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Svarthätta 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Sävsångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Sjöorre 1/1 p Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

21.05
Näktergal 1 p Andkil, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Näktergal 1 Ä Kyttlandet, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

22.05
Näktergal 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Näktergal 1 Ä Kärklax, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Näktergal 1 Ä Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Näktergal 1 Ä Ytterbyn, Lotlax, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Törnsångare 1 p Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Busksångare 1 Ä Tottesund, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Rördrom Idrottsgården, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

22.05
Blåhake 1 död Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Göran Dahl.

22.05
Blåhake 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

22.05
Vaktel 1 Ä Staffansbacken, Mäkipää vägen, Vörå.

22.05
Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Nötkråka 1 p Nörrsund, Höjsal skogsväg, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Varfågel 1 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Törnskata 1 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

23.05
Sävsångare 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05
Trädgårdssångare 1 p Majfjärden, Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Rolf Sandvik.

23.05
Gulärla 1 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

23.05
Myrsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

23.05
Svärta 4 p Lotan, Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

23.05
Kanadagås 4 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

23.05
Myrsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

23.05
Småsnäppa 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

23.05
Snatterand 1/1 p Kallviken, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

23.05
Näktergal 1 Ä Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

23.05
Brun kärrhök 1/ k Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

23.05
Kustlabb 2 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

23.05
Sjöorre 5 m Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

23.05
Järnsparv 1 Ä Lillön, Monäs, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Håkan Eklund, Johan

Antus, Hilding Back, Lars Wessman.

24.05
Havsörn 1 p
24.05
Ortolansparv 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.05
Busksångare 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.05
Gräshopssångare 1 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.05
Näktergal 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.05
Kornknarr 2 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.05
Kornknarr 1 Ä Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.05
Vattenrall 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Busksångare 1 Ä Staffansbacken, Mäkipää, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Gräshoppssångare 1 Ä Kaurajärvi, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Hornuggla 1 p Kuckos, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Fiskgjuse 1 p Kärklax, Maxmo, Vörå. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Tordmule 1 k Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Skräntärna 1 k Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Kustlabb 2 k Tisskärssundet, Munsala, Nykarleby. Ari Lähteenpää, Pentti Murtonen, Leif

Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Lärkfalk 1 k Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pentti

Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Havsörn 12 p Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää, Pentti

Murtonen, Leif Öling, Ariel Ahlblad.

24.05
Flodsångare 1 Ä Bodstranden, Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt

Haga, Jan Nygård.

24.05
Kornknarr 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

24.05
Rördrom 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. ONK:s fågelrally.

24.05
Havsörn 2 k Dansbanan, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

24.05
Näktergal 1 Ä Dansbanan, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets, Bengt Haga, Jan Nygård.

24.05
Grönsångare 1 Ä Oxkangar, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24.05
Lärkfalk 1 SW Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Bengt Forslund, Stig Dahlström.

24-31.05
Gräshoppssångare 1 Ä Västerö, Maxmo, Vörå. Monica Ståhlberg, Stefan Ståhlberg.

25.05
Busksångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

27.05
Mosnäppa 4 p Monässundet, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05
Svärta 3/1 p Klubbskatan, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

27.05
Myrsnäppa 11 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

27.05
Svarthätta 1 Ä Kallviken, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

28.05
Hämpling 1 p Prostgården, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

29.05
Törnskata 1/ p Kålax, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets, Boris Edfelt m.fl.

29.05
Havsörn 1 k Kålax, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets, Boris Edfelt m.fl.

29.05
Myrspov 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

29.05
Grå flugsnappare 1 p Kuni, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.05
Myrspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla, Tomas Klemets.

30.05
Näktergal 1 Ä Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

30.05
Havsörn 1 p Vidbergshällorna, Maxmo, Vörå. Aarne Lahti, Roland Lillkåla.

30.05
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.05
Svärta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.05
Kanadagås 2 p Strandbyn, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.05
Turksduva 1 p Gränden, Mäkipää, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Hämpling 1 p Kyrkan, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

31.05
Småsnäppa 5 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.05
Myrsnäppa 11 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.05
Näktergal 1 Ä Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

31.05
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

31.05
Kustsnäppa 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

31.05
Törnsångare 3 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

31.05
Ortolansparv 7 p Kangkyttan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.Juni

01.06
Hämpling 1 p Kyrkan, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets, Martin Klemets.

01.06
Busksångare 1 Ä Levelä, Ytterjeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Busksångare 1 Ä Rundt, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Busksångare 1 Ä Back, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Busksångare 1 Ä Lavast, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Näktergal 1 Ä Lassila hängbro, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Näktergal 1 Ä Nybyggar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Näktergal 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Näktergal 1 Ä Romar, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

01.06
Rörsångare 1 Ä Gunilacksund, Munsala, Nykarleby. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar

Pada.

01.06
Fiskgjuse 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.06
Havsörn 10 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.06
Sångsvan 230 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

01.06
Myrspov 1 p Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

01.06
Grågås 123 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

01-04.06
Flodsångare 1 Ä Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets, Göran Jakobsson.

02.06
Busksångare 1 Ä Bönhuset, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

02.06
Busksångare 1 Ä Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

02.06
Näktergal 1 Ä Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

02.06
Gräshoppssångare 1 Ä Tålamods, Vörå. Tomas Klemets.

03.06
Näktergal 5 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.

03.06
Flodsångare 2 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.

03.06
Kärrsångare 1 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.

03.06
Busksångare 6 Ä Ytterjeppo, Nykarleby. Håkan Johansson, Thomas Hulten.

03.06
Busksångare 1 Ä Kyromossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.06
Hämpling 3 P Jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.06
Vattenrall 1 Ä Kaurajärviträsket, Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Busksångare 1 Ä Keskis träsk, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Busksångare 2 Ä Röukas träsk, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Busksångare 1 Ä Kalapää, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Busksångare 3 Ä Rökiö, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Busksångare 1 Ä Bönehuset, Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Busksångare 1 Ä Kausalkullen, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Busksångare 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

05.06
Näktergal 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

07.06
Salskrake 1/ p Korokangan, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund, Karl-Gustav Häggblom.

07.06
Lundsångare 1/ Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

06.06
Näktergal 1 Ä Nissil, Lomby, Vörå. Tomas Klemets.

06.06
Kornknarr 1 Ä Stordiket, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

06.06
Busksångare 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

06.06
Näktergal 1 Ä Storberget, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.06
Storkarv 350 k Rönnskär, Oravais, Vörå. Tommy Södergård.

08.06
Årta 1/ p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Orvokki Hakala, Runar Pada.

09.06
Lundsångare 2 Ä Räfsbodaviken, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

09.06
Lundsångare 2 Ä Storviken, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

09.06
Busksångare 2 Ä Västerö broar, Västerö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

11.06
Skräntärna 1 k Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

11.06
Busksångare 1 Ä Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt, Britta Edfelt.

12.06
Svarttärna 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.06
Kustlabb 1 k Storsand, Munsala, Nykarleby. Tomas Klemets.

12.06
Kornknarr 1 Ä Rankas, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.06
Kornknarr 1 Ä Björkbacken, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

12.06
Vaktel 1Ä Jussila, Munsala, Nykarleby. Stig Dahlström.

13.06
Busksångare 4 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Busksångare 2 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Busksångare 10 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Busksångare 8 Ä Hirvlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Busksångare 1 Ä Centrum, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Busksångare 4 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Kärrsångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Kärrsångare 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Flodsångare 1 Ä Kantlax, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Flodsångare 2 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Gräshoppssångare 1 Ä Vexala, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Näktergal 1 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Kornknarr 2 Ä Monäs, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Kornknarr 2 Ä Monå, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Kornknarr 3 Ä Centrum, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

13.06
Vattenrall 1 Ä Monåträsket, Munsala, Nykarleby. Sami Salonkoski.

16.06
Fiskgjuse 1 k Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets.

17.06
Hämpling 1 k Kaurajärvi, Vörå. Tomas Klemets.

17.06
Lärkfalk 1 k Vallvik, Kvevlax, Korsholm. Ingmar Edfelt.

17-18.06
Varfågel 6 p Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Pekka Mäkynen.

18.06
Kornknarr 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

18.06
Nötkråka 1 k Jörala, Vörå. Aarne Lahti, Pekka Mäkynen.

19.06
Kornknarr 1 Ä Rankas, Munsala, Nykarleby. Allan Stenmark, Bengt Forslund.

19.06
Varfågel 1 k Mellanrödslan, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.06
Tretåig hackspett häckning Rödselleden, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

19.06
Havsörn 2 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

19.06
Tordmule 2 k Karlborgaren, Oravaisfjärden, Oravais, Vörå. Leif Öling, Jouni Kannonlahti.

21.06
Busksångare 1 Ä Bösas, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

22.06
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

22.06
Tornseglare 300 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Harry Seppälä, Kari Kuokkanen.

22.06
Gulärla 1 p Fjärdsändan, Oravais, Vörå. Ari Lähteenpää.

22.06
Kornknarr 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

22.06
Lärkfalk 1 p Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

24.06
Busksångare 1 Ä Kyrkbyn, Maxmo, Vörå. Per-Håkan & Carita Libäck.

25.06
Kärrsångare 1 Ä Laxön, Vexala, Munsala, Nykarleby. Patric Vesterlund.

26.29.06
Kornknarr 1- 2 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

27.06
Havsörn 1 k Bodstrand, Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

28.06
Svarthätta 4 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

30.06
Vitkindad gås 7 p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

30.06
Tretåig hackspett 1/ p Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

30.06
Gulärla 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.

30.06
Vitkindad gås 9 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Runar Pada.Juli
01.07
Småfläckig sumphöna 1 Ä Österhankmo, Kvevlax, Korsholm. Bertil Blomqvist.

01.07
Rördrom 1 Ä Rågholms sund, Maxmo, Vörå. Vesa Kela.

01.07
Hämpling 2 p Kyrkskogen, Myrbergsby, Vörå. Tomas Klemets.

01.07
Havsörn 1 p Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.07
Tordmule 26 p Mossasholmen, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.07
Tobisgrissla 2 p Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.07
Flodsångare 1 Ä Byviken, Österö, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.07
Småfläckig sumphöna 1 Ä Västerö broar, Maxmo, Vörå. Tomas Klemets.

01.07
Busksångare 1 Ä Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

04.07
Sidensvans 1 p Kalapää träsk, Vörå. Tomas Klemets, Stig Kulp, Kurt Henriksson m.fl.

05.07
Flodsångare 1 Ä Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

05.07
Busksångare 1 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

08.07
Vitkindad gås 2 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.

08.07
Kustlabb 4 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.

08.07
Tordmule 14 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.

08.07
Tobisgrissla 113 p Stubben, Munsala, Nykarleby. Patric Vedterlund, Bengt Forslund.

08.07
Kornknarr 1 Ä Jöralmossen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

08.07
Gräshoppssångare 1 Ä jöralmossvägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

09.07
Bivråk 1 k Storön, Kantlax, Munsala, Nykarleby. Tony Mård, Guy Enkvist, Axel Enkvist.

10.07
Kustlabb 4 p Svartörarna, Munsala, Nykarleby. Erkki Kivelä.

10.07
Fiskgjuse 1 k Keskis träsk, Oravais, Vörå. Aarne Lahti, Matias Snellman.

11.07
Backsvala 150 p Tålamods, Vörå. Aarne Lahti, Jan Nyman.

12.07
Bivråk 1 k Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

13.07
Kornknarr 3 Ä Vassor, Kvevlax, Korsholm. Juha Pikkarainen.

14.07
Skärpiplärka 1 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

14.07
Tordmule 545 p Hällgrund, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

14.07
Tordmule 255 p Pjuken, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

14.07
Tordmule 35 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

14.07
Tobisgrissla 10 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

14.07
Skärpiplärka 2 p Ivankallan, Maxmo, Vörå. Jouni Kannonlahti.

15.07
Skräntärna 2 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

16.07
Rapphöna 17 p Kyromossavägen, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.

17.07
Gråhäger 1 NV Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

17.07
Nötkråka 1 p Koskeby, Vörå. Tomas Klemets.

20.07
Fiskgjuse 1 k Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

20.07
Rödspov 1 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

22.07
Småfläckig sumphöna 1 Ä Röukas, Oravais, Vörå. Mikko Hurme.

22.07
Småfläckig sumphöna 1 Ä Keskis, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

23.07
Flodsångare 1 Ä Lassila, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

24.07
Nötkråka 1 p Laggen, Oravais, Vörå. Allan Stenmark.

24.07
Gråhäger 1 p Seiplax, Oravais, Vörå. Ingmar Edfelt.

24.07
Grågås 464 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets.

24.07
Gråhäger 5 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets, Ingegerd Klemets, Orvokki

Hakala, Runar Pada.

26.07
Nötkråka 1 p Svinback, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

26.07
Lärkfalk 1 k Lussi, Jeppo, Nykarleby. Bengt Forslund.

29.07
Svartsnäppa 6 p Kimo åmynning, Oravais, Vörå. Tomas Klemets.

30.07
Nötkråka 1 p Koskeby, Vörå. Jan Nyman, Aarne Lahti.

30.07
Myrspov 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30.07
Svartsnäppa 7 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

30-31.07
Gråhäger 3 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.07
Roskarl 2 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

31.07
Kustpipare 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Mats Björklund.

31.07
Smalnäbbad simsnäppa 1 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.

31.07
Kärrsnäppa 20 p Vassorfjärden, Kvevlax, Korsholm. Ari Lähteenpää.Augusti

01.08
Kärrsnäppa 75 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

01.08
Spovsnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

01.08
Mosnäppa 1 p Storsand, Munsala, Nykarleby. Ingmar Nybäck.

01.08
Gulärla 1 p Långbro, Rejpelt, Vörå. Tomas Klemets.