Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Fågelholksanvisningar

Sid 1: Ritningar Sid 2: Mera ritningar Sid 3: Måttabell Sid 4: Anvisningar

Sid 4: Anvisningar

Uppsättning av holkar

Endast trä duger som holkmaterial. Plåt, plast och andra konstgjorda ämnen är direkt olämpliga eller skadliga för fåglarna. Allra bästa materialet är innanruttna stockar som man kapar i passlig längd och sätter botten och tak på. Annars är bräder det vanligaste ämnet vid holktillverkning. Då kan man variera höjd och bredd precis som man vill.

Vid uppsättning av holkar skall man vara aktsam om trädet man sätter holken i. I egen skog eller vid tomter och i träd som är värdelösa för skogsindustrin, till exempel ruttna, kan man spika upp holkarna. Annars bör man ha markägarens lov för att spika i träden. Ett bättre sätt är att spika en tvärslå bakom holken och hänga upp den på en grenklyka. Man kan också hänga upp holken med järntråd eller band. Har man järntråd eller fint nylonband bör man sätta små träbitar mellan stammen och tråden så inte tråden kommer åt att växa in i stammen. Använd hellre grövre band, typ klädlina eller ännu grövre, så växer bandet inte in i stammen så lätt.

Undvik att vända hålet mot norr, annars är det inte så noga med väderstrecket. Se också till att inga kvistar skymmer ingångshålet. Fåglarna vill ha fri inflygning.

Tips

Gör alltid holkarna öppningsbara så att man kommer åt att rensa dem. Bäst är det om taket är öppningsbart. Då kan man också under häckningstid kolla om holken är bebodd. Det kan vara intressant att se vilka arter man har i sina holkar och hur många ägg och ungar som finns. Kom bara i håg att vara försiktig och störa så lite som möjligt. Är taket öppningsbart så kan man också komma åt ungarna för att få dem ringmärkta om man så vill.

I de större holkarna åt änder, ugglor, duvor med mera bör man sätta något mjukt material på bottnen av holken. Ett 5-10 centimeter tjockt lager av till exempel sågspån, kutterspån, torrt gräs eller mossa är lämpligt. De större fåglarna drar inte själva in något eget bomaterial som de mindre fåglarna gör. Kom också ihåg att nu som då kolla holkarna och rensa ur dem efter häckningstid så de inte blir fulla av bomaterial. Det är inte bra om döda ungar, ruttna ägg med mera finns kvar i holken.


Pil vänster Föregående sida: Måttabell